PENDERMAAN ORGAN

DARI PERSPEKTIF AGAMA

SEMUA AGAMA UTAMA DI DUNIA MENYOKONG PENDERMAAN ORGAN

PEMINDAHAN ORGAN 
Pemindahan

organ adalah satu kaedah rawatan moden yang terbukti berkesan bagi merawat sesetengah jenis penyakit yang boleh membawa kepada maut

PEMINDAHAN ORGAN 
Pemindahan

organ adalah satu kaedah rawatan yang tidak disebut secara spesifik tentang hukumnya di dalam al-Quran ataupun al-Hadith kerana ianya adalah satu perkembangan baru dalam dunia perubatan

Catatan silam Islam 
 

Di dalam sejarah awal Islam, tiada catatan mengenai pemindahan organ. Bagaimanapun, wujud beberapa catatan mengenai replantasi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w. apabila baginda merawat mata Qatada Ibn Nu man dan tangan Muawith Ibn Afra serta Habib Ibn Yusuf yang tercedera semasa Perang Badar (624 M) dan Perang Uhud (625 M). Juga, ulama klasik terkenal, Imam Nawawi dan Imam alShirbini mengharuskan transplantasi melibatkan gigi dan tulang.

PEMINDAHAN ORGAN
Justeru, fatwa dibuat berlandaskan prinsipprinsip penentuan hukum syariah seperti berikut: Al-Quran Al-Sunnah Ijmak (persepakatan para ulama) Qias (perbandingan hukum-hukum yang sudah ada dengan hukum-hukum baru)

1. 2. 3. 4.

5.

6.

7.

8.

Istihsan (mengutamakan yang terbaik mengikut hukum fiqh) Masalih mursalah (yang diterima baik dan diamalkan secara berterusan) Sad al-dhari¶ah (menutup hukum keburukan dari berleluasa) Syar¶u man qablana (sumber hukum dan pandangan ulama terdahulu)

9.

10.

Istishab (hukum yang diambil dari para sahabat) µAmal Ahli Madinah (pelaksanaan hukum yang dilaksanakan oleh penduduk Madinah)

PEMINDAHAN ORGAN Fatwa dibuat berdasarkan prinsip:
Keperluan mengatasi larangan Memilih jalan yang paling kurang mudarat Mudarat perlu dirawat dengan berikhtiar

KEPERLUAN MENGATASI LARANGAN

maka sesiapa terpaksa (kerana darurat) sedang ia tidak mengingininya dan tidak pula ia melampaui batas, maka tidaklah ia berdosa . (Surah al-Baqarah, ayat 173)

MEMILIH JALAN YANG PALING KURANG MUDARAT barangsiapa yang menyelamatkan satu nyawa, maka seolah-olah ia telah menyelamatkan nyawa umat manusia keseluruhannya . (Surah al-Maidah, ayat 32)

MUDARAT PERLU DIRAWAT DENGAN BERIKHTIAR Allah telah menyediakan kemudahan untuk kamu. Dia tidak meletakkan kamu dalam kesusahan . (Surah al-Baqarah, ayat 185)

Menyelamatkan nyawa seseorang adalah di antara tujuan ³maqasid syariah.´ Kaedah pemindahan organ membuka ruang yang lebih luas untuk menyelamatkan nyawa manusia.

MAQASID SYARIAH 
  

Menyelamatkan agama Menyelamatkan nyawa Menyelamatkan akal Menyelamatkan keturunan Menyelamatkan harta benda

Dari sudut Islam, pemindahan organ diharuskan dengan syarat: (i) Tidak ada alternatif lain yang boleh menyelamatkan nyawa pesakit (ii) Tidak mendatangkan mudarat yang lebih besar kepada penderma atau penerima organ (iii) Pendermaan organ dilakukan dengan ikhlas dengan niat untuk membantu kerana Allah s.w.t. (iv) Organ tidak diperniagakan (v) Pendermaan organ mendapat keizinan penderma dan ahli keluarganya atau warisnya

Kategori organ menurut Islam 

Mufti Tunisia, Sheikh Muhammad al-Mokhtar as-Salami membahagikan organ kepada 4 kategori:
± ± ±

±

Organ primer (penting untuk kehidupan, tanpanya kehidupan adalah mustahil ± jantung) Organ-organ sekunder kritikal (penting untuk kehidupan, membantu fungsi organ primer ± paru-paru, ginjal dan hati) Organ-organ sekunder sokongan (organ-organ penting tetapi tidak kritikal untuk menyokong kehidupan, tanpanya seseorang itu masih boleh hidup walaupun dengan kecacatan ± mata dan anggota luaran) Lain-lain organ yang tidak terangkum di bawah 3 kategori di atas

Fatwa di Malaysia
23 Jun 1970: Harus memindahkan mata (kornea) dan jantung daripada penderma kadaverik kepada orang hidup, dengan syarat: Tiada alternatif lain Kematian penderma telah dipastikan Tiada pembunuhan atau perdagangan organ telah berlaku Kebenaran penderma dan waris telah diperolehi 

 

Fatwa di Malaysia
13 Disember 1989: Mengasingkan pesakit yang didiagnos dengan mati otak daripada pesakit-pesakit lain yang mempunyai prognosis yang lebih baik untuk hidup di dalam ICU tidak bertentangan dengan Islam.

Fatwa di Malaysia
21 Jun 1995: Penggunaan graf tisu untuk merawat pesakit adalah harus, dengan syarat: Graf tisu hanya digunakan untuk tujuan perubatan dan bukan untuk tujuan lain Graf tisu tidak boleh disalah guna untuk tujuan perdagangan dan lain-lain Fatwa negeri-negeri di Malaysia 6 November 1965 (Perlis): Harus memindahkan kornea daripada orang yang meninggal dunia, dengan syarat: Dilakukan untuk kepentingan umum Kebenaran telah diperolehi daripada penderma dan warisnya Fatwa negeri-negeri di Malaysia
1996 (Johor): Jawatankuasa Lujnah Fatwa Negeri Johor menyatakan pemindahan organ mati otak dan selepas meninggal dunia diharuskan.

Fatwa negeri-negeri di Malaysia
1 Januari 1997 (Sarawak): Harus memindahkan ginjal daripada penderma hidup atau yang telah meninggal dunia. Bagi penderma hidup: Menderma dengan ikhlas Disahkan oleh pakar perubatan bahawa pendermaan tidak akan memudaratkan penderma Tiada jual beli berlaku Bagi penderma kadaverik: Kebenaran telah diperolehi Disahkan oleh pakar perubatan bahawa ginjal yang diderma boleh digunakan untuk transplan Ginjal yang diderma hanya digunakan untuk tujuan perubatan Tiada jual beli berlaku 

   

Fatwa negeri-negeri di Malaysia 

Fatwa Pendermaan Organ Negeri Perak menyatakan pendermaan mata adalah diharuskan Fatwa Negeri Selangor membenarkan pemindahan organ

Fatwa-fatwa di dunia Islam 
     

1952, 1959 dan 1966: Transplan kornea adalah harus (Mesir) 1969: Transplan kornea adalah harus (Persidangan Negara-negara Islam, KL) 1972: Pendermaan organ adalah harus (Algeria) 1973: Graf kulit kadaverik dari penderma yang tidak dikenali adalah harus (Mesir) 1977: Pendermaan organ adalah harus (Jordan) 1978: Pendermaan organ adalah harus (Arab Saudi) 1979: Organ boleh diambil dari penderma hidup atau kadaverik (Mesir dan Kuwait) 1982: Transplan kornea adalah harus (Arab Saudi) 1985: Transplan kornea adalah harus (Liga Dunia Islam) 1987: Mati otak diiktiraf sebagai satu bentuk kematian (OIC) 1988: Pendermaan organ adalah harus tetapi jual beli organ adalah haram (OIC)

Pengalaman Arab Saudi
Arab Saudi dianggap sebagai negara Islam yang konservatif tetapi negara ini mempunyai jumlah penderma organ yang tinggi. Berikut adalah statistik pendermaan organ di antara tahun 1979 hingga 2002: Ginjal (hidup): 2,492 Ginjal (kadaverik): 1,267 Jantung: 92 Hati (hidup): 54 Hati (kadaverik): 225 Paru-paru: 8 Ginjal + pankreas: 5 

   

Pengalaman Singapura 

Singapura mempunyai Akta Transplan Organ Manusia (HOTA) yang mewajibkan semua rakyat Singapura kecuali orang Islam menjadi penderma organ. HOTA menganggap semua rakyat bersetuju untuk menderma organ melainkan orang tersebut mengisi borang ³opt-out´ yang menyatakan secara spesifik yang dia menentang pendermaan organ.

Pengalaman Singapura 

Oleh kerana umat Islam Singapura tidak tertakluk kepada HOTA, wujud satu masalah besar«
±

±

±

±

21% daripada 541 orang yang menunggu untuk mendapat organ baru di Singapura adalah orang Islam Bagaimanapun hanya 2% orang Islam yang telah menerima organ kerana pengikrar organ mendapat prioriti Untuk ginjal, bukan pengikrar perlu menanti sehingga 15 tahun berbanding 5 tahun untuk pengikrar Hanya 16,000 orang Islam di Singapura yang menjadi pengikrar berikutan fatwa MUIS pada tahun 2004 yang menyatakan bahawa ikrar tidak boleh dibuat di hadapan mana-mana 2 orang Islam dewasa dan tidak semestinya di hadapan ahli keluarga

Pengalaman Singapura 

Maka, satu fatwa baru telah dikeluarkan pada tahun 2007 oleh Mufti Singapura, S.S. Syed Isa Semait, yang menyatakan bahawa sistem ³opt-out´ di bawah HOTA tidak bertentangan dengan hukum syarak.

Mati otak di dalam dunia Islam 
 

1985 ± Pakar fiqh Muslim membincangkan konsep mati otak di Jeddah tetapi tiada kata putus diambil. 1986 ± Pakar fiqh Muslim mengeluarkan Deklarasi Amman mengenai mati otak, yang menyatakan bahawa seseorang itu meninggal dunia sekiranya sama ada jantung dan pernafasannya berhenti, atau semua fungsi otak berhenti dan otak mula mencair. 17 Oktober 1987 ± Akademi Fiqh Islam di Makkah menyokong konsep dan amalan diagnosis mati otak.

Mati otak di dalam dunia Islam 

Arab Saudi, Turki, Kuwait, Jordan dan Iran adalah negara-negara Islam yang maju di dalam diagnosis mati otak dan aktif di dalam pendermaan organ daripada penderma kadaverik yang mati otak.
±

± ±

±

Turki mempunyai garis panduan ketat yang hanya membenarkan pakar kardiologi, pakar bedah neuro, pakar neurologi dan pakar bius untuk membuat pengesahan. Iran mensyaratkan 3 pakar untuk membuat pengesahan, dan pemerhatian dibuat sehingga 36 jam. Bangladesh mensyaratkan 3 pakar untuk membuat pengesahan dan salah seorang daripada mereka mesti sekurang-kurangnya berjawatan Profesor Madya. Indonesia mensyaratkan 3 pakar untuk membuat pengesahan dengan kehadiran seorang peguam.

Mati otak di dalam dunia Islam 

MUIS mengiktiraf dan mengharuskan konsep mati otak, dan telah mengeluarkan fatwa yang mengharuskan diagnosis mati otak. Bagaimanapun, negara-negara seperti Mesir, Syria dan Pakistan tidak mengiktiraf dan tidak mengamalkan konsep mati otak.

Isu yang menjadi kebimbangan orang Islam mengenai pendermaan organ :
Rasulullah s.a.w. pernah melarang tulang orang mati dihancurkan. Jadi, adakah mengambil organ dari si mati dianggap sebagai menyiksa mayat?
Fuqaha mutakhir (Ulama muktabar) telah mengharuskan pembedahan ke atas mayat dengan tujuan penyelidikan, rawatan bagi suatu penyakit atau bagi menentukan sebab-sebab jenayah. Keharusan ini adalah diasaskan kepada prinsip darurat. Perkaraperkara terlarang diharuskan apabila berlaku darurat.

Isu yang menjadi kebimbangan orang Islam mengenai pendermaan organ :
Jasad manusia adalah amanah Allah s.w.t. kepada manusia. Adakah kita pecah amanah (khianat) dengan mendermakan organ kita kepada orang lain?
³Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.´ (Surah An-Nisa: Ayat 58) ³.dan berilah kepada mereka dari harta Allah yang dikurniakan kepada kamu.´ (Surah An-Nur: Ayat 33)

Isu yang menjadi kebimbangan orang Islam mengenai pendermaan organ :
Adakah penderma organ akan dibangkitkan dengan organ-organnya yang telah didermakan di hari akhirat kelak?
Dari Jabir r.a bahawa Nabi SAW bersabda ³Sesiapa yang mati pada masa ia taatkan Allah, beramal soleh, maka ia dibangkitkan oleh Allah hidup kembali dalam keadaan yang menyukakan; dan sesiapa yang mati pada masa ia dalam keadaan derhaka kepada Allah, berbuat jahat, maka ia dihidupkan kembali dengan keadaan yang mendukacitakan´ (Riwayat Muslim & Ibnu Majah)

Isu yang menjadi kebimbangan orang Islam mengenai pendermaan organ :
Adakah penderma organ akan menanggung dosa orang yang menerima organnya selepas organ itu didermakan?
´Dan tiadalah (kejahatan) yang diusahakan oleh tiap-tiap seseorang melainkan orang itulah sahaja yang menanggung dosanya, dan seseorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain´. Kemudian kepada tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakanNya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. (Surah Al-An¶am: Ayat 164)

Isu yang menjadi kebimbangan orang Islam mengenai pendermaan organ :
Bolehkah orang Islam mendermakan organ kepada orang bukan Islam?
³«barangsiapa yang menyelamatkan satu nyawa, maka seolah-olah ia telah menyelamatkan nyawa umat manusia keseluruhannya´. (Surah al-Maidah:ayat 32) ´....Dan berbuat baiklah kerana sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik´. (Surah Al-Baqarah: Ayat 195)

³Tiada hujah boleh diperolehi mengenai larangan pendermaan organ. Sebarang larangan perlu dilandaskan kepada asas-asas hujah dari sumber-sumber fiqh Islam. Menderma darah dan susu adalah harus walaupun ia datang daripada tubuh badan manusia. Menggunakan kiasan ini, pendermaan organ adalah harus.´ Sheikh Yusuf al-Qaradawi (2003)

³Kita amat maklum bahawa organ atau tubuh manusia jika tidak didermakan akan mereput dan dimakan oleh ulat beberapa hari selepas kematian. Jadi, mengapa tidak didermakan (organ-organ itu) untuk manfaat mereka yang memerlukan? Ganjaran dan balasan yang akan diperolehi adalah amat besar, berbanding dengan membiarkan tubuh itu binasa begitu sahaja.´ Sheikh Yusuf al-Qaradawi (2003)

³Kami (umat Islam) tiada keraguan untuk menyatakan dengan sepenuh hati bahawa bukan sahaja umat Islam diharuskan menjadi penderma organ dan tisu ± malah ini adalah satu tanggungjawab.´ Sheikh Zaki Badawi (2004)

´Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsabangsa dan bersuku-suku supaya kamu kenalmengenal, Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.´ (Surah Al Hujarat: Ayat 13) ´

Wallahu¶alam Terima Kasih