P. 1
Pemantauan kurikulum

Pemantauan kurikulum

5.0

|Views: 2,669|Likes:
Published by Roszelan Majid

More info:

Published by: Roszelan Majid on May 13, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

pdf

text

original

Bahag ian Se ko lah

PEMANTAUAN DAN PENYELIAAN DALAM KURIKULUM
ASHAH BINTI SAMAH

Bahag ian Se ko lah Personal leadership is the self-confident ability to crystalize your thinking and establish an exact direction for your own life, to commit yourself to moving in that direction, and then to take determined action to acquire, accomplish, or become whatever you identify as the ultimate goal for your life . - Paul J.Meyer

Ba ha Se ko Bahag ian gi an lah

Dua Objektif Pembentangan
• Memberikan pandangan menyeluruh mengenai kepentingan pemantauan dan penyeliaan dalam pengurusan kurikulum di institusi pendidikan Mengesan isu-isu jika tiada pelaksanaan pemantauan di institusi pendidikan;

Sek ola h

Bahag ian Se ko lah

Apakah rujukan& punca kuasa P/GB sebagai pemimpin instruksional
• • • • • • • Dasar-dasar Kerajaan; Arahan-arahan Perkhidmatan; Surat-surat Pekeliling Ikhtisas; Wawasan 2020; Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam; Surat Pekeliling Kewangan; dan Sukatan& Huraian Sukatan Pelajaran Kebangsaan

Ba ha Se ko Bahag ian gi an lah Sek ola h

Konsep Pemantauan dan Penyeliaan
A.L.RAMAIAHPenyeliaan dalam konteks pendidikan berkaitan dengan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran iaitu penyeliaan pengajaran * aspek-aspek lain yang berkaitan dengan peningkatan P&P seperti Iklim,Prasarana dam Keselamatan.

Bahag ian Se ko lah

Ba ha gi an Sek ola h

Eye,Netzer dan Kircy (1971)
• Satu fasa dalam proses pentadbiran sekolah yang menekankan pencapaian matlamat pengajaran. • Dengan cara itu , penyeliaan pengajaran menjadi salah satu daripada tugas dan tanggungjawab pihak pentadbiran sekolah dan penyeliaan menjadi satu dimensi pentadbiran sekolah

Ba ha Se ko Bahag ian gi an lah

TUGAS UTAMA PENGETUA / GURU BESAR
• • • • • Perancangan;(Strategik-berfokus dan komprehensif) Pelaksanaan; (semua perancangan pendidikan) Penyeliaan dan Pemantauan;(mengesan keberkesanan) Penilaian; (selepas penyeliaan &pemantauan)dan Penambahbaikan(bila dikesan kelompangan dam kelemahan)

Sek ola h

Ba ha Se ko Bahag ian gi an lah Sek ola h

Perancangan

• Mesti yang strategik merangkumi tujuh bidang /aspek pengurusan di sekolah (rujuk SKPM). • Ini diikuti dengan perancangan taktikal dan operasional

Bahag ian Se ko lah Apakah bidang-bidang yang terkandung dalam perancangan strategik

• • • • • • •

Kurikulum; Kokurikulum; Hal Ehwal Murid; Kewangan; Sumber manusia; Bahan Kurikulum; dan Kemudahan dan Keperluan Asas Sekolah

Bahag ian Se ko lah

Pelaksanaan
Semua yang dirancang perlu dilaksanakan secara berstruktur dan komprehensif Semua yang dilaksana perlu didokumenkan untuk verifikasi dalam bentuk penrekodan dokumen spt.fail dan journal atau sebarang catatan

Bahag ian Se ko lah

Mengapa perlu pemantauan
• Melihat keberkesanan pengurusan; kurikulum di sekolah seperti yg telah dirancang; • Mengesan kepatuhan warga sekolah kepada Dasar/SPI/PKPA/AP/SPK; • Mengenalpasti keberkesanan proses P&P; • Membantu P/GB melaksanakan penambahbaikan secara sistemik dan berterusan supaya berlaku peningkatan berterusan ( Konsep SKPM)-TOV-OTI-ETR • Mengumpul data dan maklumat utk tindakan susulan

Bahag ian Se ko lah

Isu Pemantauan
Kerap jadi isu dalam pengurusan kurikulum sekolah w.pun bidang ini adalah core business pengurusan Kajian menunjukkan 66% waktu GB/Pengetua digunakan untuk bermesyuarat dan hanya 0.71% untuk memantau/mencerap. * Ini punca kelemahan pengurusan pendidikan di sekolah kerana sukar kesan data dan maklumat .Sukar ambil tindakan jika berlaku VIN

Bahag ian Se ko lah

Isu-isu pemantauan
1.Terlepas pandang isu-isu core business iaitu P&P tidak berkesan dan tidak memberi impak positif kepada kemenjadian murid; 2. Berlaku banyak VIN (violation,incompetence dan negligence) kepada arahan-arahan KPM,SPI,AP,PKPA kerana ambil ringan dan tidak peka kepada arahan sedia ada yang digunapakai

Bahag ian Se ko lah

Sambungan isu
3. Pentadbir kurang ilmu dalam menangani isu-isu yang wujud di sekolah kerana tiada data dan maklumat lengkap contoh pelaksanaan KBSR/KBSM; 4. Kurang yakin bila berhadapan dengan masyarakat luar.Komunikasi tidak berkesan; 5. Tidak dapat membimbing, menasihat, menegur atau membaiki keherotan yang berlaku di sekolah kerana tidak tahun senario sebenar sedang berlaku

Bahag ian Se ko lah

Sambungan isu
6. Berlaku penurunan dalam semua aspek khususnya akademik hingga jatuh ke tahap SPR (sekolah prestasi rendah) dengan purata lulus kurang 30%( kegelinciran); 7. Iklim sekolah tidak sihat dan boleh menjejaskan P&P. 8. Menjejaskan imej sekolah secara keseluruhan

Bahag ian Se ko lah

Cara Pemantauan
• Memerhati; kehadiran guru/murid di kelas; • Membimbing-P&P guru di kelas; • Memberikan penghargaan-selepas pelaksanaan P&P yang baik/berkesan; • Menegur-bila tidak menepati piawai; • Membaiki;bahan P&P tidak berkesan/BRMG • Menilai; kali kedua penyeliaan / cadangan GC dan

Dua Jenis Pemantauan/Penyeliaan
1. Pengurusan mata pelajaran dalam Jawatankuasa KurikulumSekolah 2. Pengurusan Panitia Matapelajaran yang meliputi: • Carta Organisasi; • Sistem Fail; • Pelaksanaan Program, Projek dan Aktiviti; • Pelaksanaan Dasar Kurikulum

Bahag ian Se ko lah

Bahag ian Se ko lah
pemantauan

• • • •

Pengisian agenda mesyuarat profesional; Headcount; Carta Gantt; Surat perlantikan Ketua Panitia

Bahag ian Se ko lah

Penyeliaan P&P
core business di sekolah (70%) , mesti berkesan, impak yang positif supaya produk di sekolah menjadi/kemenjadian murid. Murid mesti diberi pengalaman dan dibina keyakinan diri melalui proses pembelajaran yang boleh membentuk minda dan sahsiah sebagai produk akhir selepas sekolah.

Bahag ian Se ko lah

Siapa Pemantau
• • • • Guru Besar/Pengetua; Guru Penolong Kanan; Ketua Bidang; dan Ketua Panitia Matapelajaran

Bahag ian Se ko lah

Pemantauan Dalam JKS
• Penetapan dasar kurikulum KPM; • Pemantauan pengurusan fail/pendokumentasian(maklumbalas); • Belanjawan tahunan mp ikut PCG(SPK) • Keberkesanan program pendidikan dalam menyumbang potensi, minda keyakinan dan peningkatan TOV sekolah secara berterusan

Bahag ian Se ko lah

Dasar KPM

Pengisian Mesyuarat JKS: Dasar-dasar KPM:
• • • • • • • • • Wawasan 2020; PIPP; JQAF; KIA2M; KGSK; PROTIM; KWAMP; SBT; SBF PPSMI 60:40 SPI Bil.1/2001: Pemilihan Pakej S&T SMK PAFA PEKA PERMATA

Minit Mestyuarat PKPA 2/1991

Bahag ian Se ko lah
PKPA 2/1991 2. Ucapan yang dipertua; 3. Mengesahkan Minit Mesyuarat; 4. Perkara Berbangkit; 5. Lain-lain Agenda; 4.1 Aspek-aspek profesional : • anggaran perbelanjaan • Program pendidikan- Perkampongan Matematik; • Program Nilam; • BRMG;JW; 11. Hal-hal Lain;

Bahag ian Se ko lah

Pemantauan Panitia Mata Pelajaran
• Pendokumentasian Sistem Fail (AP:Bab 4: Fail Memail); • Perancangan strategik;tektikal dan operasional; • Manual prosedur kerja menjurus kepada peningkatan kualiti; • Minit mesyuarat ikut PKPA 2/1991; • Penyediaan rancangan pengajaran tahunan/harian patuh P.U.(A) 531;TOV,OTI dan ETR(jadikan agenda profesional)

Bahag ian Se ko lah

Management by walking about
• Pengetua/GB perlu kerap dilihat ; • Dimana? :bilik-bilik khas/makmal/bengkel ( kekerapan penggunaan dan keselamatan bangunan untuk proses P&P) • Pusat Sumber Sekolah (koleksi minima 1:18,penggunaan dan keselamatan)

Pemantauan JKuasa Penilaian dan Peperiksaan
• • • • • • Carta Organisasi; Jawatankuasa(ditubuhkan ,berfungsi?); Koleksi Bahan/soalan/modul; Analisis Peperiksaan (headcount semua guru); Perancangan Penambahbaikan (pengurusan); dan Analisis tepat yang berkesan(3 tahun& menepati ETR; • Laporan status tahun semasa.

Bahag ian Se ko lah

Bahag ian Se ko lah

Program Galakan Membaca
• • • • Koleksi( pelunjuran ); 1:18 Penggunaan -didokumenkan penambahan bahan-berterusan Impak /keberkesanan –menyumbang peningkatan pembelajaran murid?capai tahap Nilam? Rujukan SK.Pasir Gebu.

Bahag ian Se ko lah

Lain-lain
• Program Peningkatan Tahap Profesionalisme Guru/perkembangan staf (6 kali setahun); • Projek Khas KPM/JPN/PPD cth J-Qaf, Skim Felda, Skim Baucer Tuisyen; • Dasar-dasar KPM-PPSMI, 60-40,3M; • Pengurusan Maklumat; • Peranan Unit UBK dalam akademik

Bahag ian Se ko lah

Pemantauan P&P Dalam Bilik Darjah-SPI .Bil.3/1987
• dua kali setahun(Bimbing nasihat dan penilaian prestasi); • Ikut instrumen SKPM(Elemen 9-GC); • Bimbing Nasihat( perkaedahan hands on minds on); • Pengurusan BRMG; dan • Aspek pembelajaran

Bahag ian Se ko lah

Ketidakpatuhan(non-Compliance)• Rancangan Tahunan tidak disediakan berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran mengikut Seksyen 8(1) Penalti: RM 500.00

Bahag ian Se ko lah
Buku rekod

• Buku Rekod Mengajar Guru perlu diurus dengan cekap-P.U(A)531: Peraturan 8: • Perlu menyimpan dan menyelenggara sesuatu buku rekod; • Hendaklah direkod tidak lewat daripada hari akhir persekolahan tiap minggu; • Menyertakan bahagian-bahagian sukatan pelajaran yang diperlukan; • Diadakan serta merta untuk pemeriksaan.

Bahag ian Se ko lah

16 Isu Pengajaran dan Pembelajaran
• • • • Pengajaran berpusatkan guru bukan murid; Guru banyak bersyarah/berleter(?); ABM kurang digunakan.Ada tidak sesuai; Pendekatan tidak pelbagai-banyak chalk & talk; • Banyak memberi pengetahuan kurang pemudah cara

Bahag ian Se ko lah
pemantauan

• Banyak menggunakan kaedah kelas; • Tidak mengambil kira kepelbagaian potensi murid; • Pemulihan & pengayaan kurang dijalankan; • Banyak menggunakan stimulus-responseconditioning, prinsip-prinsip utama P&P jarang digunakan • Penilaian impak tidak tepat/tiada pemulihan

Bahag ian Se ko lah

• Soalan-soalan yang digunakan oleh guru banyak menguji daya ingatan sahaja; • Murid kurang diberi peluang mengeluarkan pendapat &bersoal jawab; • Aktiviti P&P lebih berfokus kepada mengingat pengetahuan tambahan; • Tidak banyak berfikir tentang sesuatu perkara; • Murid kurang latihan/tidak tahun kenapa X atau betul

soalan

Bahag ian Se ko lah
pelanggaran

P.U.(A) 531 : Perkara 6(1) Mengadakan serta merta semua jadual semua mata pelajaran diajar. P.U.(A) 531 : Perkara 6(2) Mengadakan serta merta untuk pemeriksaan jadual waktu penggal persekolahan semasa P.U.(A) 531 Perkara 11 Guru hendaklah mengajar ikut sukatan dan jadual waktu yang diluluskan (TT Pengetua/GB) GB/Pengetua sesuatu sekolah hendaklah mempamerkan sesalinan jadual waktu sekolah bagi penggal persekolahan semasa yang ditandatangani olehnya di suatu tempat yang mudah dilihat (dimana) tidak patuh boleh dipenjara 3 bulan atau denda penalti RM 5000 atau keduaduanya sekali Bagaimana: maklum dan minitkan dalam mesyuarat guru dan mesyuarat JKS

Bahag ian Se ko lah
kesalahan

Sekiranya tidak diambil tindakan: Tindakan Tatatertib Terhadap Ketua Jabatan Yang Gagal Mematuhi Peraturan 3c(1) , Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib_ 1993 (Pindaan 2002)-KP.S(TT)0163/Jld.2/(26) bertarikh 27 April 2006 Oleh: Ketua Setiausaha KPM

Bahag ian Se ko lah
kesalahan

Peraturan 3c (1) “Maka menjadi tugas tiap-tiap pegawai untuk menjalankan kawalan dan pengawasan tatatertib ke atas pegawai bawahannya dan mengambil tindakan yang sesuai dengan seberapa segera yang mungkin bagi apa-apa pelanggaran mana-mana peri\untukan peraturan-peraturan ini”

Bahag ian Se ko lah

Perkara 4: Pihak Ketua Jabatan yang tidak melaporkan kes salahlaku pegawai bawahannya juga boleh dikenakan tindakan tatatertib, ini ditegaskan dalam Peraturan 3c(2) iaitu:

Bahag ian Se ko lah
kesalahan

Seseorang pegawai yang gagal untuk menjalankan kawalan dan pengawasan ke atas pegawai bawahannya, atau untuk mengambil tindakan terhadap pegawai bawahannya yang melanggar mana-mana peruntukan peraturanperaturan ini hendaklah disifatkan cuai dalam melaksanakan tugasnya dan tidak bertanggungjawab, dan dia boleh dikenakan tindakan tatatertib

Bahag ian Se ko lah

Akhir Kata
Do it right the first time; Education cuts never heal

Bahag ian Se ko lah

Soyah makan sirih Sekian terima kasih

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->