PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

ISU PERSEKITARAN: KRISIS BEKALAN AIR BERSIH
NAMA AHLI KUMPULAN: 1. ANUAR BIN IBRAHIM 2. MOHD NORHISHAMUDIN MOHD NOR 3. FARAHIYAH JAAFAR

PENGENALAN
‡ Air bersih boleh didefinasikan sebagai air yang jernih,tidak berwarna, tidak berbau dan tidak mempunyai rasa. ‡ Dua pertiga dari kandungan planet bumi ialah air, manakala selebihnya adalah daratan. ‡ Bagaimanapun jumlah air itu tidaklah mencukupi untuk menampung keperluan penggunaan air penduduk dunia kerana kebanyakannya bukanlah sumber air tawar.

PERMASALAHAN BEKALAN AIR BERSIH

Masalah untuk mendapatkan air bersih banyak berpunca daripada pencemaran air. Pencemaran air berlaku apabila terdapat perubahan dari segi kandungan, keadaan, warna dan kualiti sehingga tidak sesuai digunakan dan memberi kesan apabila digunakan. Punca utama yang menghasilkan pencemaran ini lebih kepada bahan pencemar dari kilang-kilang yang berdekatan dengan sumber air tersebut.

PERMASALAHAN BEKALAN AIR BERSIH (SAMB)

Selain itu, berpunca daripada pembuangan sampah oleh manusia ke dalam sumber air. Juga berpunca daripada kesan alam semulajadi seperti banjir yang mencemarkan takungan air bersih atau kemarau yang mengeringkan sumbersumber air bersih.

PUNCA LAIN PERMASALAHAN BEKALAN AIR BERSIH

Pembuangan kumbahan secara tidak bermoral ke dalam sungai-sungai dan tasik yang tidak terkawal. Kemusnahan terhadap alam sekitar yang serius seperti penebangan pokok-pokok di hutan bagi tujuan komersial seperti membuka penempatan baru untuk kediaman manusia atau bagi mendirikan kilang-kilang seterusnya mencemarkan punca-punca air bersih berdekatan. Hujan asid yang mengandungi sulfur dioksida dan juga nitrogen dioksida menyebabkan air yang bersih telah mula tercemar.

SUMBER/PUNCA BEKALAN AIR BERSIH

Punca bekalan air bersih termasuklah dari sungai, taburan hujan, air bawah tanah dan glasier. Contoh global: Sungai di Asia iaitu Sungai Mekong dan Sungai Indus menerima bekalan airnya daripada pencairan glasier. Contoh di Malaysia : Kerajaan membina empangan baru atau mengimport air dari negeri jiran seperti Projek Skim Langat II yang melibatkan pengambilan air mentah dari Pahang dan diproses di Selangor.

STATISTIK

KESAN KEKURANGAN AIR BERSIH
Kesihatan Manusia ± Meminum sumber air tercemar. Hidupan Air ± Kepupusan hidupan air berikutan air beracun. Mengurangkan Kandungan Oksigen Terlarut Sebatian organik terlarut mengurangkan jumlah kandungan oksigen terlarut. Sistem Air Bawah Tanah Tercemar - Sisa kilang yang mengalir ke dalam sistem bawah tanah. Menjeaskan Keindahan Alam ± Pantai, laut serta punca air yang lain dipenuhi dengan sampah sarap dan sisa buangan.

TINDAKAN MENGATASI KEKURANGAN AIR BERSIH
Penumpuan kepada pemeliharaan sumber air permukaan yang kebanyakannya adalah sungai. Penyulingan air laut untuk mendapatkan bekalan air mentah seperti dilakukan Arab Saudi. Berkongsi sungai untuk mendapatkan bekalan air bersih seperti Iraq, Syria dan Turki. Pengurangan air tanpa hasil yang melibatkan kerugian air bersih yang besar. Pendedahan kepada kecekapan dalam penggunaan air. Penuaian air hujan. Penggunaan semula dan kitar semula air sisa.

PERSIDANGAN DUNIA
Forum Minggu Air Dunia di Stockholm, Swedia telah diadakan pada 16hb Ogos hingga 22hb Ogos 2009. Pada persidangan ini, dokumen persetujuan bersama ³Pernyataan Stockholm´ telah diwujudkan bagi mendesak para pemerintah untuk menyampaikan masalah perubahan iklim serta krisis air global ke peringkat tertinggi. Forum Sumber Air Dunia Ke-5 anjuran bersama Majlis Air Dunia dan kerajaan Turki di Istanbul. Beberapa masalah termasuk bencana kemarau, perubahan iklim global dan masalah kesihatan, sumber tenaga dan pertanian yang berkaitan dengan air serta teknologi baru untuk mengatasi masalah air dibincang.

PENUTUP

Krisis kekurangan bekalan air bersih memerlukan kerjasama semua pihak termasuklah semua di peringkat global dalam memastikan krisis ini tidak berterusan ke arah yang lebih parah dan dapat diatasi bersama-sama.