PENGAJIAN MELAYU (FONETIK & FONOLOGI) FONEM VOKAL DAN KONSONAN MELAYU (KONSONAN PINJAMAN

)
NAMA PELATIH: MUHAMMAD MUSA BIN SAMSUDDIN NAMA PENSYARAH: EN MOHAMMAD HANIFAH BIN B.K.KOYA MOIDEEN KUTTY

PENGENALAN
y Bahasa Melayu sudah lama meminjam unsur bahasa daripada

bahasa lain. Ada tiga bahasa yang unsurnya dipinjam oleh bahasa Melayu, iaitu Sanskrit, Arab dan Inggeris.

y Ada juga unsur bahasa yang dipinjam daripada bahasa lain

seperti Portugis, Cina, Tamil, dan Farsi. Kebanyakan unsur yang dipinjam daripada bahasa ini ialah perkataan.

y Daripada bahasa Arab dan Inggeris kita juga meminjam

beberapa bunyi yang dibawa masuk melalui perkataannya yang kita pinjam.

y Ada sepuluh konsonan pinjaman dalam bahasa melayu.

Semuanya dipinjamkan daripada bahasa Arab dan Inggeris.

Ada sepuluh bunyi konsonan yang kita pinjam. Semuanya adalah fonem konsonan geseran. Fonemfonem pinjaman ini berasal dari perkataan-perkataan pinjaman. Ada bunyi yang disesuaikan dengan bunyi bahasa Melayu dan ada yang bervariasi bebas dengan fonem-fonem asli. Daripada sepuluh fonem pinjaman ini, sembilan dipinjam daripada bahasa Arab, dan satu daripada bahasa Inggeris, tetapi fonem ini terlebih dahulu sudah dipinjam daripada bahasa Arab.

Fonem geseran yang dipinjam adalah seperti dibawah:

Konsonan pinjaman diatas tersebar seperti berikut: Contoh:

Cara-cara menghasilkan bunyi konsonan pinjaman.
‡Konsonan pinjaman bahasa melayu digunakan pada kata-kata yang dipinjam daripada bahasa sumber. ‡Bunyi konsonan pinjaman terdiri daripada konsonan geseran seperti yang berikut. ‡Geseran bibir-gigi tak bersuara, [f] ‡Geseran bibir-gigi bersuara, [v] ‡Geseran gigi tak bersuara, th [Ø] ‡Geseran gigi bersuara, dh [ð] ‡Geseran gigi-gusi bersuara, [ ] ‡Geseran lelangit keras-gusi tak bersuara, sy [ ] ‡Geseran lelangit lembut tak bersuara, kh [x] ‡Geseran lelangit lembut bersuara, gh [ ]

Cara menghasilkan bunyi konsonan geseran pinjaman ialah:
Konsonan Geseran Bibir-gigi tak bersuara Fon [f] Kaedah Pita Proses Pengujaran Suara Tidak bergetar Bibir bawah dirapatkan pada gigi atas supaya membuat sempitan untuk udara keluar. Lelangit lembut dinaikan rapat rongga tekak. Udara Bergetar dikeluarkan dari paruparu melalui rongga mulut dan dibiarkan bergeseran keluar di daerah rapat bibir bawah dan gigi atas itu. Contoh [filem], [sifar].

Bibir-gusi Bersuara

[v]

[variasi ], [aktiviti].

Konsonan Geseran Gigi tak bersuara

Fon Kaedah Pita Suara [Ø], [th]

Proses Pengujaran

Contoh [hadiØ]=[hadith] [miØal]=[mithal]

Gigi bersuara

Tidak bergetar Daun lidah berada diantara gigi dengan gigi bawa. Lelangit lembut dinaikan rapat pada rongga [ð], tekak. Udara [dh] dikeluarkan dari paru-paru melaui rongga mulut dan dibiarkan bergeser keluar di daerah gigi itu.

[ðarab]=[dharab] [ðaib]=[dhaib]

Konsonan Geseran Lelangit lembut tak bersuara Lelangit lembut bersuara

Fon Kaedah Pita Proses Pengujaran Suara [x], Tidak bergetar Belakang lidah [kh] dirapatkan pada lelangit lembut supaya membuat [ ], bergetar satu sempitan. [gh] Lelangit lembut dinaikan rapat pada rongga tekak. Udara dikeluarkan paruparu melalui rongga mulut dan dibiarkan bergeser pada sempitan didaerah lelangit lembut itu.

Contoh [xabar]=[khabar] [axbar]=[akhbar]

[ aib]=[ghaib] [bali ]=[baligh]

Konsonan Geseran Lelangit keras-gusi Tak bersuara

Fon Kaedah Pita Suara [ ], [sy]

Proses Pengujaran Daun lidah dirapatkan pada bahagian diantara gusi dengan lelangit keras untuk membuat sempitan. Lelangit lembut dinaikan rapat pada rongga tekak. Udara dikeluarkan dari paru-paru melalui rongga mulut dan dibiarkan bergeser keluar di daerah sempitan itu.

Contoh [ awal]=[syawal] [i arat]=[isyarat]

Konsonan Geseran Gigi-gusi bersuara

Fon Kaedah Pita Suara [ ] Bergetar

Proses Pengujaran

Contoh

Lelangit bergetar [zaman], lembut dinaikan untuk [azam] menyekat perjalanan udara ke rongga hidung. Lidah dirapatkan pada gusi untuk menyepitkan ruang arus udara keluar melalui rongga mulut. Penyempitan itu menyebabkan udara keluar secara bergeser.

RUMUSAN
Konklusinya, jelaslah kepada kita bahawa penggunaan sepuluh, konsonan pinjaman dalam bahasa Melayu telah banyak membantu kita dalam menyesuaikan bunyi bahasa Melayu dan ada yang bervariasi bebes dengan fonem-fonem asli. Selain itu, konsonan pinjaman bahasa Melayu memudahkan penggunaan pada kata-kata yang dipinjamkan daripada bahasa sumber.

BIBLIOGRAFI
LAMAN WEB.
-http://books.google.com.my/books?id=_YPQpHg3UYC&pg=PA150&dq=Konsonan+Pinjaman#v=onepage&q=Konsonan%20Pinjam an&f=false. -http://books.google.com.my/books?id=prdmaniiPmYC&pg=PT147&dq=Konsonan+ Pinjaman#v=onepage&q=Konsonan%20Pinjaman&f=false. -http://www.scribd.com/doc/16874762/7729996FONOLOGIBAHASAMELAYU. -http://melayuonline.com/culture/?a=b3Vxei9zVEkvUXZ5bEpwRnNx. -http://www.scribd.com/doc/16581406/Fonetif-Dan-Fonologi. BUKU. -Indirawati zahid. Mardian shah omar, 2006. Fonetik Dan Fonologi, siri pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu, editor siri, Prof. Emeritus Dr. Abdullah Hassan, Kuala Lumpur: PTS professional.