BAB 8: KESIMPULAN Sepanjang tempoh menjalani Latihan Industri di Computer IT Care Centre Sdn.

Bhd, pelatih telah banyak didedahkan dengan pelbagai aktiviti serta tugas di syarikat ini secara tidak langsung, pelatih juga telah mengetahui setiap tanggungjawab dan peranan dalam syarikat. Pendedahan kepada alam pekerjaan yang sebenar adalah baik kepada pelatih sebagai pelajar terutamanya untuk membuka minda dan pemikiran agar lebih berfikiran kretif dan berpengetahuan tinggi, pelajar juaga dapat mengenalpasti dan menangani masalah-masalah yang sering timbul dalam situasi kerja yang sebenar. Ianya akan dapat meningkatkan lagi keupayaan pelajar untuk berfikir, berdikari dan belajar menyelesaikan masalah secara berkesan dan lebih penting dapat melahirkan kerja yang kreatif,kreatis serta berkualiti. Sepanjang tempoh latihan di Computer IT Care Centre W.P Labuan, pelatih dapat mengenalpasti beberapa kekuatan dan kelemahan syarikat ini. Walau bagaimanapun kelemahan ini boleh diatasi dan diperbaiki. Prinsip organisasi dan fungsi pentadbiran memainkan peranan yang penting bagi mewujudkan sebuah organisasi yang mantap. Perancangan, penyelarasan dan kawalan adalah penting bagi menyelaraskan

127

semua tugas. Sesebuah organisasi yang mantap dan cemerlang mesti efesyen dan efektif dalam membuat sesuatu keputusan dan perancangan dan ini merupakan prinsip utama dalam sesebuah pengurusan organisasi yang berkesan. Oleh yang demikian, sebagai sebuah organisasi yang sentiasa berurusan dan memberi khidmat penyelenggaraan kepada pelanggan, haruslah memberi perkhidmatan yang berkualiti, pantas, mesra pelanggan serta menunjukkan budaya kerja yang mencerminkan keperibadian yang mulia dipandangan masyarakat. Di samping itu, dengan adanya latihan ini juga, pelatih di latih untuk menjadi seorang yang berdiplin dan menepati masa semasa bekerja. Kemahiran berkomunikasi juga dapat dipraktikkan antara pelatih dan kakitangan. Latihan ini juga telah mendedahkan pelatih mengenai semangat kerja secara berpasukan dan bertukar-tukar pendapat serta idea dengan kakitangan yang lain. Walaupun pelbagai cabaran yang telah ditempuhi oleh setiap pelatih sepanjang menjalani Latihan Industri yang ianya berbeza atara satu sama lain, namun apa yang penting ialah individu tersebut mestilah bersikap lebih positif dalam menghadapi setiap situasi, supaya pengalaman yang diperolehi dapat dimanfaatkan pada masa akan datang. Melalui Latihan Industri ini, jalaslah bahawa objektif Latihan telah tercapai sepanjang latihan yang dijalankan selama enam bulan. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa semua pendedahan yang telah diberikan kepada pelatih sepanjang latihan ini sangatlah berguna dan perlu di manfaatkan di masa akan datang. Latihan sebegini juga telah dapat dan akan melahirkan seoran graduan yang berpengetahuan dan berkeperibadian yang tinggi untuk merealisasikan wawasan negara menjelang tahun 2020. “ Sesuatu pengalaman yang amat berguna itu tidak dapat dibeli dengan wang ringgit”.

128

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful