Senarai Nilai Murni/ Amalan Baik/ Pengajaran

(Kertas 2 UPSR: Bahagian C)

/

/

1 baik hati 2 belas kasihan (bersimpati) 3 bertimbang rasa 4 prihatin 5 murah hati 6 sedia memaafkan 7 insaf akan kesalahan diri /( ) 8 mengakui kesalahan diri 9 berdikari 10 bertanggungjawab ... 11 berdisiplin / bertatatertib ( ) 12 berhemah tinggi 13 kesopanan / bersopan /beradab / berbudi bahasa 14 ramah mesra 15 rendah diri / merendah diri 16 hormat ±menghormati /saling menghormati 17 hormat kepada «.. «.. 18 taat setia / taat kepada «.. / 19 kepercayaan kepada Tuhan 20 patuh kepada undang-undang / mematuhi peraturan «. 21 menepati masa 22 menghargai masa 23 menepati janji 24 harga diri / 25 kasih sayang (penyayang) 26 sayang terhadap nyawa 27 menyayangi alam sekitar 28 menjaga kebersihan persekitaran 29 sayang akan harta benda awam / menghargai harta benda 30 peka terhadap isu alam sekitar 31 berbudi kepada tanah 32 kebersihan fizikal dan mental . 33 menjaga kebersihan diri

34 menjaga kesihatan diri 35 menjaga keselamatan diri 36 semangat kesukanan 37 adil / saksama / 38 kebebasan / bebas 39 keberanian / berani 40 berhati-hati / cermat / berwaspada 41 berjimat-cermat 42 kejujuran / jujur / bercakap benar 43 amanah 44 ikhlas 45 cintai ilmu / mencintai ilmu 46 kerajinan / rajin / ringan tulang 47 dedikasi 48 gigih / tabah / (tidak berputus asa) 49 tekun / bersungguh-sungguh 50 cekal / ( keazaman / berazam ) 51 jaya diri 52 yakin kepada diri sendiri 53 rasional / berfikir secara bijaksana 54 bijaksana 55 cinta akan negara / patriotik 56 keamanan dan keharmonian 57 bekerjasama / bergotong-royong 58 toleransi / bertolak ansur , 59 sabar 60 perpaduan 61 kesederhanaan 62 kesyukuran / bersyukur / 63 berterima kasih / penghargaan 64 mengenang budi « 65 mengenang jasa « 66 menghargai jasa « 67 semangat bermasyarakat 68 semangat kejiranan 69 tolong-menolong / bantu-membantu

(

)

70 suka menolong« / suka membantu 71 bermuafakat 72 peka terhadap isu-isu sosial 73 menuruti pesanan.../mematuhi nasihat 74 semangat setiakawan 75. saling berkunjung 76. sifat kepimpinan 77. berani bertanggungjawab 78. Berani mempertahankan pendirian 79. Berfikiran terbuka 80. Berterima kasih 81. Berusaha 82. empati 83. memberi salam 84. membuat pertimbangan 85. kesedaran 86. semangat perjuangan 87. semangat bermasyarakat 88. semangat kejiranan 89. semangat patriotik

«

/