Sharifah Binti Saad Ilham Binti Ab Rahim Siti Syazwani Bt Kasim@Hashim Faiznur Aini Bt Fauzi Siti Rohaya Bt Sidi

Ahmad

• satu teknik pengajaran dan pembelajaran

kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah yang berdasarkan pemikiran logik dan sistematik.
• teknik dan proses TOC menggunakan

teknik pemikiran kritis dan kreatif yang mudah

Proses dan teknik TOC membina kemahiran

kanak-kanak menangani masalah dan membuat keputusan yang bertanggungjawab dan berkesan dari segi komitmen kanak-kanak.
Dapat membina kemahiran berfikir dan cara

berkomunikasi pemikiran yang jelas

TEKNIK AWAN (CLOUD)
Memikir tentang sesuatu kejadian ,

situasi, idea, dan penyelesaian konflik.
Istilah penting
kehendak (D dan D1)  keperluan (B dan c) Matlamat bersama (A) Konflik Anggapan Penyelesaian (win-win)

Konsep asas Konsep asas TEKNIK AWAN TEKNIK AWAN

KEPERLUAN ANGGAPAN

KEHENDAK

B B A A
MATLAMAT BERSAMA

D D

C C
ANGGAPAN

D1 D1

Nota-nota penting teknik awan.
Kehendak (D dan D1)- bertentangan dan tidak

boleh wujud pada saat yang sama. dan tidak bertentangan kedua-dua pihak

Kedua-dua keperluan (B dan C) boleh diterima Matlamat bersama ialah perkara diingini oleh Anggapan yang dibuat antara B-D dan C-D1

menerangkan perkaitan antara keperluan (B atau C ) dengan kehendak (D atau D1) diubah, kehendak boleh di ubah.

Penyelesaian (win-win)- keperluan tidak boleh

isu isu
Aisyah dan Alya mempunyai masalah dalam Subjek matematik. Dia tidak faham Apa yang di ajar oleh gurunya.

KEPERLUAN

Guru akan bagi KEHENDAK Penerangan jika saya Berjumpa dengannya

guru bagi guru bagi penerangan penerangan (B) (B)

Jumpa guru Jumpa guru (D) (D)

Aisyah Faham Faham (A) (A) Alya Tidak Tidak berjumpa berjumpa guru (D1) guru (D1)

MATLAMAT BERSAMA

Boleh baca Boleh baca sendiri sendiri (C) (C)

Saya tidak mahu jumpa guru kerana saya boleh baca sendiri

Cara berkomunikasi dengan ‘the cloud’
Lihat dari segi A-B-D A sekiranya saya nak… B saya perlu…. D jadi, saya…
Lihat dari segi A-B-D1 A sekiranya saya nak… B saya perlu…. D1 jadi, saya…

Baca dari segi A-B-D. Sekiranya saya nak faham saya perlu penerangan dari guru, jadi saya perlu jumpa guru Baca dari segi A-B-D1 Ssekiranya saya nak faham, saya perlu baca sendiri, jadi saya tak perlu jumpa guru

Anggapan B-D

Saya akan faham apabila guru bagi penerangan ketika saya berjumpa guru

Anggapan C-D1 Saya akan faham apabila saya baca buku sendiri jika saya tidak berjumpa guru

Penyelesaian win-win • saya boleh bertanya guru lain. • saya boleh cari buku di perpustakaan jika saya mahu baca buku sendiri.

Kelebihan teknik awan (cloud)
Membolehkan kanak-kanak berfikir dengan cara

logik dan sistematik dan berkomunikasi melalui fikirannya.

Isu dan anggapan berkenaan dengan sesuatu

yang dipertikaikan atau dipersoalkan akan diberi pertimbangan sehingga penyelesaian dan hubungan yang baik diteruskan.

Sambil menyelesaikan masalah , pemahaman dan

kemahiran asas berfikir , menulis dan membaca dipertingkatkan.