Fungsi asas pakaian : - PERLINDUNGAN - KESOPANAN - HIASAN

Faktor rupabentuk pakaian

= GEOGRAFI

- Pakaian yang dipakai semasa suasana panas tidak sama dengan pakaian semasa cuaca sejuk. ‡ Pakaian semasa cuaca semasa panas terdiri daripada pakaian yang ringkas dan diperbuat daripada fabrik yang menyerap peluh seperti kapas dan sutera. ‡ Pakaian semasa cuaca sejuk terdiri daripada baju tebal yang diperbuat daripada fabrik benang sayat yang dapat memerangkap haba.

= AGAMA DAN KEPERCAYAAN

- Agama, bangsa dan budaya banyak mempengaruhi pemilihan pakaian individu. Sebagai contoh wanita beragama Islam perlu memakai pakaian yang menutup aurat manakala sami Buddha pula memakai kain kuning yang dililit di badan. Pakaian tradisional.
= SOSIAL

- Budaya sesebuah Negara mempengaruhi bentuk pakaian yang dipakai oleh masyarakatnya.

= POLITIK

- Kedudukan pencapaian sesebuah Negara dengan cara pentadbiran yang selenggara oleh pihak pentadbir Negara.

= EKONOMI

- Koleksi pakaian ikut kemampuan seseorang berdasarkan gaya hidup dan pendapatan.

= TEKNOLOGI

- Pembangunan teknologi yang pesat boleh menghasilkan pakaian yang sesuai dan menarik kepada masyarakat

Faktor pemilihan pakaian

= BENTUK BADAN

- Manusia mempunyai bentuk badan yang berbeza. Secara amnya badan boleh dibahagi kepada empat jenis iaitu gemuk pendek, kurus tinggi, kurus pendek dan gemuk tinggi.

= PEKERJAAN

- Individu yang memakai pakaian seragam tidak memerlukan banyak pakaian , manakala seorang ahli korporat atau eksekutif memerlukan banyak longue suit.
= GAYA HIDUP

- Cara berpakaian banyak bergantang pada gaya hidup seseorang, jika seseorang yang jenis teratur mungkin pakaian yang dipakai itu sesuai dengan dirinya.

= MASA DAN TEMPAT PAKAIAN DIPAKAI

- Aktiviti harian menetukan jenis pakaian yang perlu dipakai. Pakaian riadah, kasual dan formal bergantung kepada kecenderungan berkenaan. individu menjalankan aktiviti

= PENDAPATAN DAN KEMAMPUAN

- Jika seseorang itu rasa mampu untuk membeli pakaian yang mahal, dia akan dapatnya jika mempunyai pendapatan y ang lebih.

Prinsip Seni Reka Pakaian

Prinsip seni seperti perkadaran, keseimbangan, penumpuan, pengulangan dan perpaduan ialah asas atau dasar yang boleh diserapkan dalam rekaan. Manakala elemen seperti garisan, ruang, bentuk dan warna pula ialah unsure yang boleh disalurkan dalam prinsip seni reka tersebut. Elemen yang terdapat dalam prinsip seni reka ini akan menghasilkan pakaian yan dapat member keyakinan, keselesaan dan pandangan yang menarik kepada pemakai.

Perkadaran

- Kadar bandingan saiz, jarak, jumlah bahagian pakaian dengan keseluruhan bahagian pakaian. - Perkadaran pada pakaian ialah kadar bandingan yang berkaitan pada bahagian tertentu pakaian dengan keseluruhan bahagian pakaian.

Keseimbangan

- Penekanan pada dua bahagian tertentu sa ma ada kiri dan kanan atau atas dan bawah. Keseimbangan diperlukan dalam rekaan untuk menghasilkan pakaian yang menarik dan elok drepnya. Ia banyak bergantung Pakaian memerlukan keseimbangan untuk kepada cita rasa seseorang. bahagian badan

mengimbangi

seseorang.
Penumpuan

- Melibatkan pertambahan saiz lapisan yang sama bentuknya secara beransur -ansur tetapu berpusat kepada satu titik yang sama. Garisan tepi sesuatu bentuk mungkin lurus, melengkung dan berkeluk tetapi masih berkaitan dan berpusat kepada satu titik penumpuan. - Penumpuan dibuat pada pakaian untuk menarik perhatian kepada semua rekaan stail pakaian. Ia dapat dihasilkan dengan cara memberi penekanan kepada reka bentuk pakaian seperti penggunaan garisan, ruang, bentuk, warna dan tekstur yang kontras. Tumpuan dibuat pada bahagian tertentu sesuatu pakaian untuk menjadikan pakaian lebih menarik dan menyerlahkan lagi penampilah pemakainya.

Pengulangan

- Proses penggunaan elemen seperti garisan, ruang, bentuk, tekstur dan warna yang sama lebih daripada sekali yang disusun berulang -ulang pada kedudukan berbeza beza. Ia bertujuan untuk memberi penekanan kepada arah tumpuan penglihatan.

Perpaduan

- Menggabungkan semua aspekrekaan seperti garisan, ruang, bentuk, tekstur dan warna yang dapat menghasilkan perpaduan dalam sesuatu rekaan pakaian. Ia bergantung bagaimana elemen seni reka ini digabungkan. - Sebagai contoh, elemen bentuk garisan dan ruang digunakan dalam menghasilkan corak yang menarik pada sesuatu rekaan pakaian. Ia lebih menyerlah apabil a menggunakan elemen warna dan tekstur fabrik yang sesuai pada bahagian tertentu pakaian atau keseluruhannya.