Sistem Kad Kredit

Antara perbezaan Islamic dan konvensional dalam AmBank.

AmIslamic Bank

AmBank (M) Berhad

Mengeluarkan kad-i AmIslamic Bank True VISA Kad AmIslamic Bank True memenuhi syariah yang berdasarkan prinsip Bai¶ Inah.

Mengeluarkan kad kredit AmBanRealRewards Gold MasterCard

Caj keuntungan Caj yang dikenakan ialah caj keuntungan iaitu: i) 1% sebulan atau 12% setahun jika pengguna telah menjelaskan jumlah minimum yang perlu dibayar tepat pada masanya. ii) 1.458% sebulan atau 17.5% setahun jika tidak menjelaskan jumlah perlu dibayar bulan sebelumnya tepat pada masanya.

Caj kewangan Caj yang dikenakan ialah caj kewangan iaitu: i) 1.125% sebulan atau 13.5% setahun jika pengguna telah menjelaskan jumlah minimum yang perlu dibayar tepat pada masanya untuk tempoh 12 bulan berturutturut. ii) 1.333% sebulan atau 16% setahun jika pengguna telah menjelaskan jumlah minimum perlu dibayar tepat pada masanya untuk sekurang-kurangnya 10 bulan dalam kitaran 12 bulan. iii) 1.458% sebulan atau 17.5% setahun jika rekod bayaran tidak seperti (i) atau (ii) di atas. Caj kewangan yang dikenakan ke atas baki belum jelas bagi kad kredit ini adalah beasaskan struktur penetapan harga berperingkat menurut rekod penbayaran pengguna.

Caj keuntungan yang dikenakan ke atas baki belum jelas bagi kad-i ini adalah beasaskan struktur penetapan harga berperingkat menurut rekod penbayaran pengguna. Rebat (Ibra¶) Semua akad bagi Kad-i adalah berasaskan kadar keuntungan 1.5% sebulan atau 18% setahun, bagaimanapun, perbezaan (iaitu rebat) antara kadar keuntungan dalam kontrak dan caj keuntungan sebenar akan diberikan secara bulanan.

Bayaran bulanan Bayaran bulanan minimum ialah 5% daripada baki belum jelas atau sekurang-kurangnya RM50.

Bayaran bulanan Bayaran bulanan minimum 5% daripada baki belum jelas atau sekurang-kurangnya RM50 yang mana lebih tinggi.

Tempoh tanpa caj keuntungan Tempoh tanpa caj keuntungan, bebas keuntungan ialah 20 hari dari tarikh penyata, asalkan tiada baki belum dijelaskan dalam akaun Kad-i.

Tempoh tanpa faedah Tempoh tanpa faedah caj kewangan ialah 20 hari dari tarikh penyata, selagi tiada baki belum jelas dalam akaun kad kredit.

Caj keuntungan pendahuluan tunai Tambahan pada Yuran Pendahuluan Tunai, caj keuntungan pada kadar 1.5% sebulan atau 18% setahun yang dikira seharian akan dikenakan pada pendahuluan tunai dari tarikh pendahuluan tunai dibuat sehingga bayaran penuh diterima dan dikredit ke dalam akaun kad-i.

Caj kewangan pendahuluan tunai Tambahan pada yuran pendahuluan tunai , caj keuntungan pada kadar 1.5% sebulan atau 18% setahun yang dikira seharian akan dikenakan pada pendahuluan tunai dari tarikh pendahuluan tunai dibuat sehingga bayaran penuh diterima dan dikredit ke dalam akaun kad

Yuran pendahuluan tunai Tetap RM50 akan dikenakan untuk setiap transaksi pendahuluan tunai.

Yuran pendahuluan tunai Yuran pendahuluan tunai sekali 5% daripada jumlah yang dikeluarkan atau RM50, yang mana lebih tinggi akan dikenakan kepada akaun kad bagi setiap urus niaga pendahuluan tunai yang dibuat. Yuran had lebihan Sehingga 2% daripada jumlah melebihi had kad-i atau sekurang-kurangnya RM50, yang mana lebih tinggi.

Yuran had lebihan Sehingga 2% daripada jumlah melebihi had kad-i atau sekurang-kurangnya RM50, yang mana lebih tinggi.

Yuran tukaran bagi transaksi luar negara Urus niaga di luar Malaysia akan ditukarkan kepada Ringgit Malaysia pada tarikah urus niaga diterima dan atau diproses. Kadar tukaran mungkin berbeza daripada kadar harian disiarkan akibat turun naik pasaran. Kadar tukaran ditentukan oleh Mester Card International atau Visa International ditambah kos pentadbiran 1%.

Yuran Urus Niaga Luar Negara Urus niaga di luar Malaysia akan ditukarkan kepada Ringgit Malaysia pada tarikah urus niaga diterima dan atau diproses. Kadar tukaran mungkin berbeza daripada kadar harian disiarkan akibat turun naik pasaran. Kadar tukaran ditentukan oleh Mester Card International ditambah kos pentadbiran 1%.

Cukai kad-i Yuran RM50 bagi setiap Kad-i Utama dan RM25 setiap kad Tambahan akan dikenakan untuk penyata pertama selepas kad-i dikeluarkan dan selepas itu pada tarikh ulang tahun setiap tahun.

Cukai kad kredit Yuran RM50 bagi setiap Kad Utama dan RM25 setiap kad Tambahan akan dikenakan untuk penyata pertama selepas kad dikeluarkan dan selepas itu pada tarikh ulang tahun setiap tahun.

Caj denda bayaran lewat 1% sebulan daripada jumlah belum jelas yang dihutang atau sekurang-kurangnya RM5; yang lebih tinggi , sehingga maksimun RM50.

Caj denda bayaran lewat 1% sebulan daripada jumlah belum jelas yang dihutang atau sekurang-kurangnya RM5; yang lebih tinggi , sehingga maksimun RM50.

Denda penjelasan awal Bank berhak untuk mendebitkan RM100 dari akaun ahli kad bagi sebarang penjelasan awal sebelum tamat tempoh ansuran. Produk kad-i lain yang ada AmIslamic (Platinum, Emaas, Klasik)

Denda penjelasan awal Bank berhak untuk mendebitkan RM100 dari akaun ahli kad bagi sebarang penjelasan awal sebelum tamat tempoh ansuran. Produk kad kredit lain yang ada y Konvensional (Platinum, Perniagaan Platinum, Emas, True, Klasik) y eCosway AmBank Platinum Dan Gold MasterCard.

Dalam AmBank, iaitu Islamic dan konvensional, kedua-duanya adalah agak sama tetapi ianya hanya berbeza dari segi penggunaan nama dan juga term yang digunakan contohnya seperti

caj keuntungan bagi Islamic dan caj kewangan bagi konvensional. Ia juga menpunyai sedikit perbezaan iaitu dari segi kadar caj yang digunakan iaitu dalam sistem islam, caj keuntungan adalah lebih rendah berbanding konvensional. Tetapi perkara-perkara lain yang diaplikasikan oleh kedua-dua sistem ini adalah sama.

Perbandingan perlaksanaan sistem kad kredit antara Maybank Islamic dan Maybank Konvensional.

Maybank Islamic

Maybank (konvensional)

Jenis jad kredit adalah Maybank kad Touch µn Go Zing Urusan prosedur pembiayaan kad kredit dalam Maybank Islamic ini adalah berlandaskan prinsip Shariah Bay¶ Al¶ Inah.

Jenis jad kredit adalah Maybank kad Touch µn Go Zing

y Yuran tahunan untuk kad utama dan kad y Yuran langganan adalah RM 10 iaitu sekali tambahan bagi kad emas dan platinum pembayaran sahaja. adalah percuma. Yuran keahlian untuk kad y Yuran tambah nilai automatik adalah RM 2. tambahan juga adalah percuma. y Yuran pembayaran balik adalah RM 5 dan yuran panggantian kad adalah RM 10.

Caj keuntungan Bayaran balik segera untuk 12/12 bulan adalah 1.13% sebulan dan 13.5% setahun.

Caj kewangan Bayaran balik segera dalam 12 bulan pertama dan yang mempunyai rekod 12/12 adalah 0.75% sebulan dan 9% setahun. Kepada yang terlepas bayaran minima 1 atau 2 kali dalam rekod 12 bulan. Kepada yang terlepas bayaran minima lebih 2 kali dalam rekod 12 bulan.

Bayaran balik segera 10/12 bulan adalah 1.33% sebulan dan 16% setahun. Bayaran balik segera kurang daripada 10/12 bulan adalah 1.46% sebulan dan 17.5% setahun. Pengeluaran tunai adalah 18% setahun atau 1.5% sebulan bagi jumlah pengeluaran wang tunai yang dikira atas dasar harian.

Pendahuluan tunai adalah 18% setahun atau 1.5% daripada jumlah yang didahulukan atau minimum RM10, yang mana lebih tinggi. Ini dikenakan bagi setiap urusniaga pendahuluan

tunai. Caj keuntungan dikenakan ke atas urusniaga pembelian runcit tidak dibayar selepas tarikh akhir pembayaran. Pengiraan caj keuntungan bermula dari tarikh urus niaga diposkan ke dalam akaun kad sehingga pembayaran penuh.

Caj pengeluaran tunai 5% daripada jumlah yang dikeluarkan atau minima RM10, yang mana lebih tinggi. Ini dikenakan bagi setiap urusniaga pengeluaran tunai.

Yuran pendahuluan tunai 5% daripada jumlah yang didahulukan atau minimum RM10, yang mana lebih tinggi. Ini dikenakan bagi setiap urusniaga pendahuluan tunai.

Caj gantirugi Caj gantirugi 1% daripada jumlah baki belum jelas pada tarikh penyata atau minima RM 5, yang mana lebih tinggi, sehingga tahap maksima sebanyak RM 50.

Caj pembayaran lewat 1% daripada jumlah pembayaran balik minimum yang belum jelas atau minimum RM 5, yang mana lebih tinggi, sehingga maksimum RM 75 (termasuk caj berkaitan jika ada) Caj penyata akaun Caj RM 5 untuk penyata akaun dihantar ke alamat surat menyurat. Untuk setiap penyata akaun dicetak semula, caj RM 10 akan dikenakan. Gantian bagi kad hilang atau dicuri RM 50 untuk setiap kad hilang atau dicuri.

Bayaran bulanan minima 5% daripada baki belum jelas atau minima RM 25.

Pembayaran balik bulanan Minimum 5% daripada baki tertunggak atau minimum RM 25.

Tukaran bagi urus niaga luar negara Urus niaga yang dilakukan di luar Malaysia akan ditukar kepada Ringgit Malaysia pada

Transaksi luar negara Bagi caj asing yang ditukarkan oleh Amarican Express, faktor penukaran adalah

tarikh butiran diterima dan/ diproses. Kadar penukaran mungkin berbeza daripada kadar harian urus niaga kerana turun naik pasaran. Kadar tukaran adalah berdasarkan kadar yang ditentukan oleh Visa International pada waktu tersebut.

sebanyak 2.5% akan dikenakan ke atas nilai yang ditukarkan. Caj yang dilakukan di dalam matawang asing selain daripada Dolar amerika akan terlebih dahulu ditukarkan kepada Dolar Amerika sebelum ianya ditukarkan kepada Ringgit Malaysia.

Dalam aplikasi sistem kredit antara Maybank Islamic dan Maybank konvensional adalah tidak mempunyai perbezaan yang ketara dan ia hanyalah mempunyai sedikit perbezaan iaitu:
y

y

Sistem islam tidak mengenakan sebarang yuran tetapi dalam sistem konvensional, ia mengenakan yuran contohnya seperti yuran langganan, tambah nilai, yuran pembayaran balik dan yuran penggantian kad. Caj keuntungan dalam sistem Islam lebih tinggi daripada caj kewangan yang dikenakan dalam sistem konvensional.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.