P. 1
SKRIP PENGACARA MAJLIS

SKRIP PENGACARA MAJLIS

5.0

|Views: 8,120|Likes:
Published by zaiictl
Untuk kegunaan bersama...
Untuk kegunaan bersama...

More info:

Published by: zaiictl on Apr 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2014

pdf

text

original

SKRIP PENGACARA MAJLI S PERASMIAN

Seiring madah pantun bersambut
Dalam senyum penghidang tamu
Mesra berdakap kasih terpaut
Persilakan tamu sambut dipintu
Mengumumkan ketibaan ........................................................................................ diiringi oleh
...........................................................................
***************************************************************************
Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera.
Yang Berbahagia .........................................................................................,
Yang Berusaha .............................................................................................,
Ahli-ahli Jawatankuasa
Hadirin & hadirat sekelian
Alhamdulillah. Bersyukur kita ke hadrat llahi kerana dengan kasih sayang dan i!in"ya kita
da#at berhim#un bersama-sama bagi meraikan dan memeriahkan Majlis ..................................
$aya bagi #ihak J% &engelola ....................................................... mengalu-alukan kedatangan
tuan-tuan dan #uan-#uan ke majlis #ada #etang ini.
***************************************************************************
Tetak buluh panjang sepuluh
Mari jolok sarang penyengat
Angkat tangan jari sepuluh
Doa diminta biar selamat
Majlis dengan ini mem#ersilakan 'sta! ....................... untuk memba(akan doa. )i#ersilakan.
Amin Ya *abbal Alamin. &ihak majlis merakamkan u(a#an terima kasih ke#ada 'sta! ..........
di atas ba(aan doa itu tadi.
***************************************************************************
Kalau dibentang seluas alam
Kalau dilipat sebesar kuku
Sejambak kata seuntai salam
Degup bicara menusuk kalbu
+an#a melengahkan masa, untuk meneruskan majlis, dengan ini dijem#ut ,n. .........................
untuk menyam#aikan u(a#an alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya mem#ersilakan
tuan.
&ihak majlis merakamkan u(a#an terima kasih di atas u(a#an alu-aluan ,n. ............................
itu tadi.
***************************************************************************
$eterusnya, majlis menjem#ut ,n. ..................................... bagi menyam#aikan u(a#an beliau.
Majlis dengan segala hormatnya mem#ersilakan tuan.
&ihak majlis merakamkan u(a#an terima kasih di atas u(a#an ,n. ............................................
itu tadi.
***************************************************************************
Hadirin & hadirat sekelian, kini tibalah masanya bagi Majlis &erasmian ...................................
Bagi menyem#urnakan majlis ini, dijem#ut .............-#erasmi................. untuk menyam#aikan
u(a#an beliau dan seterusnya merasmikan .................................................................................
Majlis dengan segala hormatnya mem#ersilakan tuan.
Tanam lenggun tumbuh kelapa
Terbit bunga pucuk mati
Budi tuan kami tak lupa
Sudah tersemat di dalam hati
Hadirin yang dihormati sekalian, rasmilah sudah majlis kita #ada #etang ini. $etinggi
#enghargaan yang tidak terhingga dihulurkan ke#ada ................................................................
di atas kesudian tuan merasmikan majlis kami #ada #etang ini.
***************************************************************************
Hadirin & hadirat sekelian, seterusnya adalah majlis #enyam#aian ...........................................
Bagi menyem#urnakannya, majlis mem#ersilakan ........................................ untuk menjem#ut
serta mengiringi .................................................................... naik ke #entas. )i#ersilakan tuan.
***************************************************************************
$ebagai tanda #enghargaan dan terima kasih dari#ada #ihak kami, majlis dengan segala
hormatnya, mem#ersilakan .................................... untuk menyam#aikan (enderamata ke#ada
............................................. )i#ersilakan tuan.
Majlis mengu(a#kan ribuan terima kasih ke#ada ................................................. atas kesudian
tuan menyam#aikan (enderamata ke#ada ............................................................. sebentar tadi.
***************************************************************************
Tuan puteri pergi ke Kuah
Pulang semula sebelah pagi
Kita bertemu akhirnya berpisah
Diizin Tuhan bersua lagi
Kalau ada sumur di ladang
Boleh saya menumpang mandi
Kalau ada umur yang panjang
Di lain masa berjumpa lagi
$elesailah sudah Majlis &erasmian ....................................... $aya bagi #ihak J% %erja Majlis,
ingin mengu(a#kan terima kasih di atas kesudian hadirin dan hadirat sekelian kerana
memeriahkan seterusnya memaknakan majlis #ada #etang ini. Akhir kata, saya memohon
maa/ jika terda#at sebarang kesila#an se#anjang mengendalikan majlis ini. Yang baik itu
datangnya dari Allah, dan yang buruk itu datangnya dari diri saya sendiri. $aya sudahi majlis
dengan w.b.t wassalamualaikum warahmatullah hi wabaratuh.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->