SOALAN 1

Pengenalan Pada hari ini kita dapat melihat pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan kesihatan dibuat dewasa ini yang bercorak pendidikan kesihatan. Ianya bertujuan untuk mendidik masyarakat supaya lebih prihatin kepada kesihatan diri. Pendidikan kesihatan boleh didefinisikan sebagai: i. sebarang pengalaman pembelajaran yang dibentuk bagi memudahkan adaptasi dan tingkahlaku yang kondusif untuk kesihatan (Green, 1980) ii. Pendidikan kesihatan merupakan proses untuk mengembang dan membekalkan pengalaman pembelajaran yang terancang dalam cara untuk memberi maklumat, mengubah sikap dan mempengaruhi tigkahlaku (Anspaugh & Enzell, 1995)

Oleh itu, pendidikan kesihatan adalah bukan hanya setakat pengetahuan tentang kesihatan. Pendidikan kesihatan juga bukan hanya semata-mata untuk menyembuh, mengurang atau mencegah penyakit, malah ia adalah untuk mencapai keadaan fizikal, mental dan sosial yang optimum untuk individu,, keluarga dan komuniti.

Objektif utama pendidikan kesihatan adalah ditumpukan kepada perubahan sikap dan tabiat untuk memperbaiki taraf kesihatan individu dan masyarakat menerusi usaha-usaha sendiri dan masyarakat melalui: y Menanam minat dikalangan masyarakat terhadap kepentingan kesihatan dan bertangungajawab terhadap kesihatan mereka y Meningkatkan kesedaran dikalangan masyarakat melalui promosi kesihatan dan pencegahan penyakit. y Menyedarkan orang ramai tentang perkhidmatan dan kemudahan kesihatan sedia ada

Pendidikan kesihatan dalam masyarakat bertujuan untuk membantu individu dalam masyarakat mengaplikasikan prinsip-prinsip kesihatan yang betul dan mengamalkannya dalam segala aspek kehidupan seharian. Terdapat pelbagai aktiviti dan medium yang boleh digunakan untuk menyampaikan maklumat pendidikan kesihatan kepada masyarakat. Antaranya seperti berikut: i. ii. Pengajaran secara formal Penggunaan media elektronik

iii. iv.

Penggunaan media cetak Pendidikan kesihatan tidak formal

Pengajaran secara formal Sebut sahaja Pendidikan Kesihatan, yang terlintas di kepala kita adalah perkataan pertama itu sendiri iaitu pendidikan. Seharusnya, sekolah merupakan institusi utama menyampaikan ilmu Pendidikan Kesihatan. Di sekolah, murid-murid diajar Pendidikan Kesihatan sepanjang persekolahan mereka. Mengikut spesifikasi huraian sukatan pelajaran, Pendidikan Kesihatan bertujuan membantu murid meningkatkan pengetahuan kesihatan, memupuk sikap positif terhadap kesihatan, dan mengamalkan gaya hidup sihat.

Penggunaan media elektronik A. Radio dan Televisyen Pendidikan kesihatan disampaikan dengan meluas melalui radio dan televisyen. Ini adalah kerana, boleh dikatakan setiap isi rumah di Malaysia mempunyai radio atau televisyen di rumah mereka. Oleh itu, kedua medium ini adalah yang paling utama dalam menyampaikan pendidikan kesihatan kepada masyarakat. Antara contoh yang paling nyata dapat dilihat ialah penerangan mengenai virus influenza A H1N1 yang telah melanda Malaysia pada tahun yang lalu sehinggalah sekarang. Dengan bantuan radio dan televisyen, sebarang maklumat dan berita terkini mengenai virus tersebut dapat disampaikan kepada masyarakat dalam tempoh yang singkat dan lebih mudah difahami. B. Internet Dalam zaman yang serba moden dan canggih ini, internet memainkan peranan yang begitu penting kerana pengguna internet semakin meningkat. Oleh itu, penggunaan internet sebagai medium pendidikan kesihatan menjadi semakin penting dan meluas. Laman-laman berkaitan pendidikan kesihatan tumbuh bagai cendawan bagi memberi maklumat kepada masyarakat. Antara contoh laman web yang menyediakan maklumat mengenai pendidikan kesihatan ialah seperti www.mysenam.com, www.myhealth.gov.my dan www.knowyourmedicine.gov.my C. VCD dan DVD Penjualan vcd/dvd mengenai pendidikan kesihatan juga ada dilaksanakan terutamanya

oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Kebanyakan vcd/dvd ini dihasilkan oleh hospital, klinik dan agensi-agensi lain yang berkaitan dengan promosi kesihatan.

Penggunaan Media Cetak A. Suratkhabar dan Majalah Selain daripada radio dan televisyen, suratkhabar dan majalah menjadi medium yang kedua terpenting. Ini kerana medium ini mudah dan murah untuk didapatkan. Antara contoh pendidikan kesihatan di dalam suratkhabar adalah seperti ruangan kesihatan yang diterbitkan oleh akhbar Mingguan Malaysia dan Berita Minggu..Ruangan pendidikan kesihatan seperti ini amat berguna kepada masyarakat. Selain itu, majalahmajalah tempatan juga sering memaparkan maklumat mengenai info pendidikan kesihatan. Misalnya seperti yang terkandung dalam majalah Mingguan Wanita. Kebanyakan majalahmajalah yang diterbitkan akan menyelitkan satu atau dua ruang yang berkaitan dengan pendidikan kesihatan. Ruangan ini sedikit sebanyak akan melariskan lagi jualan majalah mereka. B. Buku dan Buletin Buku dan bulletin juga berperanan memberi maklumat mengenai pendidikan kesihatan kepada masyarakat. Buku-buku ini kebanyakannnya diterbitkan sendiri oleh pihak Kementerian Kesihatan mahu pun badan-badan bukan kerajaan. Ia memberi peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan ilmu pendidikan kesihatan secara murah dan mudah.

C. Brosur, Poster, Stiker Kereta, Risalah dan Kalendar Ia juga banyak diterbitkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan agensi berkaitan bagi memberi maklumat tentang pendidikan kesihatan kepada masyarakat. 

Stiker Kereta 

Kalendar 

Brosur 

Poster

Pendidikan kesihatan tidak formal A. Pameran Kesihatan Pameran kesihatan uga adalah salah satu cara lagi memberi pendidikan kesihatan kepada masyarakat. Pameran ini bukan hanya dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia

malah juga sekolah dan badan-badan kerajaan mahu pun bukan kerajaan yang lain. Melalui Pameran Kesihatan, masyarakat dapat melihat dengan lebih luas lagi tentang sesuatu isu kesihatan.

B. Kursus / Seminar / Kolokium Kesihatan Kursus, Seminar dan Kolokium Kesihatan juga adalah sebahagian daripada bentuk penyampaian maklumat pendidikan kesihatan. Ketiga-tiga medium ini biasanya diadakan dengan menjemput penceramah untuk menyampaikan pendidikan kesihatan tetapi jangka masa antara ketiga-tiga medium ini berbeza. Seminar kesihatan hanya mengambil masa beberapa jam tetapi kursus atau kolokium akan mengambil masa yang lebih panjang.

C. Kempen Kesihatan Kempen-kempen kesihatan juga banyak dianjurkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Antaranya ialah Kempen Tak Nak yang dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kempen ini menyarankan agar masyarakat berkata tidak atau tak nak kepada merokok. Selain itu, Kempen Kenali Ubat anda yang menyarankan agar masyarakat tidak

mudah terpedaya dengan pelbagai ubat-ubatan yang menjanjikan kesihatanyang ada di pasaran.

Kesimpulan Kesihatan adalah amat penting bagi setiap orang. Namun ramai yang tidak menyedari kaedah untuk sentiasa kekal sihat. Oleh itu, pelbagai medium yang digunakan oleh kerajaan dan agensi bukan kerajaan dalam mempromosikan dan mendidik masyarakat tentang kesihatan. Antaranya ialah melalui pendidikan secara formal di sekolah dan tidak formal melalui pameran dan ceramah kesihatan. Di samping itu, teknologi terkini komunikasi juga digunakan sebagai perantaraan kepada masyarakat misalnya internet, radio dan televisyen.

Penggunaan media cetak juga masih relevan dalam era teknologi maklumat. Contohnya melalui brosur, poster, risalah, suratkhabar dan majalah kerana kosnya yang murah dan mudah disediakan. Selain itu, poster dan risalah ia juga lebih berkesan sekiranya ia diletakkan ditempat yang strategik seperti di pusat membeli belah. SOALAN 2 Pengenalan

³Kita tidak mewarisi bumi kita ini daripada nenek moyang kita,tetapi sebaliknya kita hanya mampu meminjamnya daripada anak cucu kita´. Begitulah sebahagian daripada kata-kata Chief Seattle sebagai salah satu rujukan yang digunakan oleh penceramah dan aktiviti alam sekitar di seluruh dunia tentang pentingnya menjaga alam sekitar yang menjadi tanggungjawab setiap manusia,masyarakat atau penduduk yang tinggal bumi ini.

Takrifan Pencemaran yang lebih bermaklumat adalah menurut Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 yang menyatakan bahawa pencemaran adalah ³sebarang perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizik,kimia,biologi atau aras-aras radiasi manamana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan,mengeluarkan atau meletakkan buangan hingga menjejaskan keguanaan-kegunaan berfaedah,yang menimbulkan sesuatu keadaan berbahaya atau mungkin berbahaya kepada kesihatan,keselamatan atau kebajikan awam atau organisma-organisma lain,tumbuhan dan haiwan´.Oleh itu, pencemaran secara umumnya boleh ditakrifkan sebagai pembuangan benda-benda atau bahan-bahan hasil dari aktiviti manusia ke alam persekitaran menyebabkan terganggunya keselesaan atau kemandirian kehidupan.

Pencemaran dapat dikategorikan kepada empat bentuk iaitu:

Udara

Air

Bunyi

Tanah

A. Punca Pencemaran Secara umumnya pencemaran boleh berpunca daripada alam semulajadi dan kesan aktiviti manusia.Kebakaran hutan akibat panahan petir dan letupan gunung berapi merupakan pencemaran yang diakibatkan oleh alam semulajadi. Namun ia tidaklah seteruk seperti kesan pencemaran oleh aktiviti manusia. Bumi secara umumnya mampu menyerap pencemaran oleh alam semulajadi. Oleh itu, aktiviti manusia lebih dominan yang menyebabkan pencemaran alam seperti yang sering terpampang di dada akhbar yang tidak sunyi daripada berita mengenai pencemaran alam.

Rajah 1: Punca pencemaran oleh aktiviti manusia. 

         

Pencemaran bahan buangan kilang. Pencemaran bunyi. Asap dari kilang. Asap dari lori balak. Asap dan pencemaran bunyi dari kapalterbang atau jet. Sampah sarap / bau busuk. Pembakaran sampah secara terbuka. Muzik dari kawasan kediaman melebihi had. Kebakaran terbuka di kawasan rumah. Asap kenderaan. Pembalakan / penebangan pokok

I.

Kenderaan dan Janakuasa

Pembakaran bahan api untuk kenderaan dan janakuasa yang tidak sempurna menghasilkan gas karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida dan plumbum atau asap. Biasanya asap yang dibebaskan merupakan bahan pencemar alam sekitar yang paling ketara. Asap mengandungi zarah karbon yang terhasil daripada pembakaran bahan api. Apabila karbon ini terdapat dengan banyak di atmosfera, ia boleh menyebabkan wap air terkondensasi di sekelilingnya pada cuaca yang sejuk dan membentuk asbut.Bahan pencemar yang lain ialah gas berasid seperti oksida sulfur dan oksida nitrogen. Gas-gas ini bertindak dengan oksigen dan wap air untuk membentuk asid yang turun bersama air hujan sebagai hujan asid. Hujan asid ini serta bahan pencemar yang lain memberi beberapa kesan yang buruk ke atas kesihatan manusia serta haiwan yang lain, tanaman, bangunan dan iklim.

II.

Industri Perkilangan

Pencemaran juga boleh berlaku akibat aktiviti perkilangan seperti pembuangan sisa toksik ke dalam sungai dan tasik. Antara contoh yang dapat dilihat ialah pembuangan sisa cecair dan pepejal kilang kelapa sawit, getah, plastik dan sebagainya. Kilang-kilang perindustrian seperti kilang melebur bijih, kilang kertas, kilang papan, kilang kimia (baja, insektisid dan herbisid) perindustrian pembinaan dan kilang radioaktif juga menghasilkan banyak gas-gas beracun dan bahan-bahan lain ke udara. Bahan pencemar yang terhasil termasuklah gas beracun seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida serta debu-debu. Bahan-bahan ini bukan sahaja menyebabkan pencemaran udara dan tanah tetapi ia juga boleh menyebabkan penyakit bronkitis, lelah, sakit mata dan paru-paru serta kanser respirasi.

III.

Industri Pertanian

Pencemaran daripada industri pertanian adalah disebabkan oleh hasil buangan cecair atau pepejal secara tidak terancang. Bahan buangan seperti aliran air yang bercampur dengan racun makhluk perosak, baja, sisa makanan dan najis haiwan dialirkan ke dalam sungai atau sesuatu kawasan. Kebiasaanya ia berlaku di tempat-tempat yang jauh dari pandangan masyarakat sekeliling. Ianya boleh menyebabkan pencemaran air dan tanah. Penghasilan debu yang berlebihan daripada pembajakan dan asap daripada proses pembakaran pula meenyebabkan berlakunya pencemaran udara.

IV.

Pembalakan Tidak Terancang

Kegiatan pembalakan yang tidak terancang menyebabkan negara kita kehilangan banyak kawasan tadahan hujan. Ini menyebabkan berlakunya banjir kilat seperti yang kerap berlaku di kawasan sekitar Kuala Lumpur. Ketiadaan kawasan tadahan hujan juga menyebabkan berlakunya hakisan yang akhirnya membawa kepada tragedi tanah runtuh. Peristiwa tanah runtuh seumpama ini banyak berlaku di negara kita sejak kebelakangan ini.

V.

Industri Perkapalan

Tumpahan minyak akibat pelanggaran kapal atau pengurusan tidak sempurna di kawasan persisiran pantai boleh mengakibatkan pencemaran. Ianya akan menyebabkan kemusnahan

kepada hidupan laut seperti ikan dan karangan laut. Keadaan ini menyumbang kepada kekurangan sumber makanan khususnya makanan laut dan juga menjejaskan ekonomi penduduk setempat khususnya di kawasan perkampungan nelayan. Seperkara lagi, apabila pantai negara kita kotor ini akan menjejaskan industri pelancongan negara.

VI.

Pembakaran Terbuka

Pembakaran terbuka untuk selalunya terjadi akibat aktiviti pertanian dan pembangunan. Pembakaran terbuka menyebabkan peningkatan kepekatan gas karbon dioksida dan karbonmonoksida yang menyebabkan kesan rumah hijau. Api dari pembakaran ini bukan sahaja menghasilkan asap yang mencemarkan tetapi ia juga memusnahkan segala fauna dan flora di sekitarnya. Selain itu, asap yang berlebihan di udara menyebabkan jerebu yang mengakibatkan penduduk di kawasan itu mengalami sesak nafas, asma dan jarak penglihatan yang terlalu dekat. Ia membahayakan kerana boleh mengakibatkan kemalangan.

VII.

Aktiviti harian

Isi rumah menyumbang kepada pencemaran melalui penggunaan tenaga untuk mesin dan perkakas elektrik seperti peti sejuk. Peti sejuk dan penyaman udara bukan sahaja menggunakan banyak tenaga tetapi alat-alat ini juga mencemarkan udara apabila cecair penyejuk yang digunakan melepaskan Klorofluorokarban (CFC) ke udara seterusnya menipiskan lapisan ozon. Peralatan rumah seperti penyembur aerosol yang mengandungi CFC juga adalah punca pencemaran udara.

Kesimpulan Dalam mengejar pembangunan dan kemajuan, aspek alam sekitar sering diabaikan kerana ia dianggap tidak penting. Ramai yang tidak menyedari bahawa ia juga membawa kesan sampingan terhadap alam sekitar. Kegiatan-kegiatan perusahan atau perkilangan asap-asap menyebabkan pencemaran udara dan pembuangan toksik menyebabkan pencemaran air. Selain itu,kegiatan

pembangunan dan penerokaan hutan telah mengganggu sistem ekologi bumi dan mengakibatkan hakisan tanah.Terdapat punca-punca lain yang menyebabkan pencemaran alam,seperti kegiatan pengangkutan yang mencemarkan udara dan air,kegiatan perladangan dan sebagainya.

Sebenarnya,punca utama kemusnahan alam sekitar adalah rekaan manusia yang tidak mempunyai nilai peka terhadap isu-isu sosial dalam masyarakat. Sayang pada alam sekitar, patuh kepada undang-undang,bertanggung jawab dan boleh membuat pertimbangan yang rasional. Maka, manusialah yang perlu rasional menangani keadaan ini.

RUJUKAN
SOALAN 1 http://www.scribd.com/doc/26869929/Soalan-1-Maksud-Pendidikan-Kesihatan http://www.myhealth.gov.my/myhealth/bm/ http://www.knowyourmedicine.gov.my/ http://www.myhealth.gov.my/myhealth/bm/template.jsp?showMe=31&storyid=121030 071363 http://www.myhealth.gov.my/myhealth/bm/template.jsp?showMe=32&storyid=123509 747875 http://www.myhealth.gov.my/myhealth/bm/template.jsp?showMe=32&storyid=118273 656205 http://www.myhealth.gov.my/myhealth/bm/template.jsp?showMe=32&storyid=126473 045875 http://www.knowyourmedicine.gov.my/index.cfm?&menuid=31&parentid=30&lang=M http://www.scribd.com/doc/9640457/Topik-1-Falsafah-Konsep-Dan-Definisi Pendidikan-Kesihatan http://pkukmweb.ukm.my/~medipro/home/

SOALAN 2 http://www.doe.gov.my/wiraalam/bab6/ms5.htm http://lttan.tripod.com/punca.htm http://kudeed.tblog.com/post/1969953506