SMK DATO’ KAMARUDDIN, 34500 BATU KURAU, PERAK DARUL RIDZUAN.

TAJUK : BENGKEL PENGGUNAAN APLIKASI POWER POINT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

1. PENGENALAN Aplikasi PowerPoint merupakan salah satu perisian yang sering digunakan oleh warga pendidik secara meluas dewasa ini. Namun masih terdapat guru yang memerlukan input tambahan bagi memantapkan lagi kemahiran penggunaan aplikasi tersebut untuk membina BBM yang lebih menarik lagi berkesan. Justeru bengkel di atas dianggap perlu dijalankan di peringkat sekolah. 2. RASIONAL Penggunaan BBM dalam P&P terutama yang melibatkan multimedia kini sering diperkatakan sejak kebelakangan ini. Pengetahuan mengenai pedagogi seperti `Multiple Intelligence’ dan ‘Contextual Learning’ seharusnya juga menjurus kepada penggunaan BBM yang merangsang pemikiran murid serta berupaya membawa murid seolah-olah mereka dibawa keluar ke alam sebenar semasa P&P di bilik darjah. Keupayaan membawa murid `keluar’ ini mampu dilakukan cuma melalui penggunaan aplikasi PowerPoint yang rata-rata kemahirannya telahpun dikuasai oleh guru. Maka wajarlah alat yang mudah lagi murah tapi sangat berkemampuan tinggi dimanfaatkan untuk mencapai sesuatu objektif pembelajaran. 3. OBJEKTIF Melalui bengkel ini, para peserta kursus diharap dapat : 1) 2) 3) Mengamalkan pengurusan fail dengan cekap dan berkesan Membina Persembahan Slaid PowerPoint yang menarik lagi berkesan Menjadi pembimbing dan penasihat kepada warga pendidikan di sekolah.

4. KOMPONEN KURSUS Terdapat beberapa komponen untuk bengkel ini iaitu: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Pengurusan Fail Pengenalan Ikon & Bar Menu Pembinaan Slaid untuk Persembahan Teori Pedagogi Perbengkelan Persembahan Kumpulan/Individu

Nieda71/psssmkdk

5. METODOLOGI Kursus ini akan dijalankan dalam bentuk : 1) 2) 3) 4) Tunjukcara Perbincangan & Sesi Soal Jawab Bengkel / Kerja Kumpulan Amali / Persembahan

6. KUMPULAN SASARAN 20 orang ~ tertakluk kepada mereka yang berminat. 7. PENCERAMAH CADANGAN Cik Chong Yen Nee – SMK Simpang 8. FASILITATOR 1. En Mazli b Abdul Muttalib – Penyelaras Bestari ICT 2. Cik Nur Amali bt Kamaruddin 9. URUSETIA
1) 2)

Pn Hasnida bt Mat Isa – Guru Media Cik Norfasliza bt Sahak – Guru Perpustakaan

10. PELAKSANAAN Bengkel ini akan dijalankan selama 1 hari seperti butiran berikut: Tarikh Hari Masa : 20 JUN DAN 4 JULAI 2009 : Sabtu : 8.00 pagi – 1.00 petang

Tempat : Makmal Komputer (Jadual Bengkel seperti Lampiran 1) 11. HASILAN BENGKEL Di akhir bengkel adalah diharap peserta-peserta akan: 1)
2)

Mengurus fail-fail (perisian) secara sistematik dan teratur. menghasilkan Persembahan Slaid menggunakan Aplikasi PowerPoint

12. IMPLIKASI KEWANGAN 10.1 Makan Peserta Penceramah ~ 25orang x RM7.00 x 2 hari ~ 01 orang x RM100.00 x 2 hari JUMLAH RM 280.00 RM 200.00 ---------------RM 440.00 =========

Nieda71/psssmkdk

13. KELULUSAN YANG DIPOHON Dengan ini dipohon kelulusan menjalankan Bengkel Penggunaan Aplikasi PowerPoint Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran bagi perlaksanaan aktiviti kursus dalam perkhidmatan sekolah.

Diluluskan / Tidak diluluskan
-----------------------------------------------------.............................................. (EN KAMAL B. MANSOR) Pengetua, SMK Dato’ Kamaruddin. Tarikh: .......................

Nieda71/psssmkdk