UNIT INTERVENSI DAN PENGAYAAN KANAK – KANAK

PENGENALAN Unit Intervensi dan Pengayaan Kanak – Kanak telah dibuka pada 11/05/1999 dengan menggunakan nama “Milestone Child Intervention and Enrichment Centre”. Pada tahun 2001, perkataan “Milestone” telah digugurkan dan nama Unit menjadi Child Intervention and Enrichment Centre atau Unit Intervensi dan Pengayaan Kanak – Kanak dan nama tersebut kekal sehingga kini. Semasa Unit ini dibuka, ianya dikendalikan oleh seorang Jururawat U 29. Walaubagaimanapun, pada tahun 2004, Jururawat berkenaan telah dinaikkan pangkat dan Unit ini dikendalikan pula oleh seorang Ketua Jururawat U 32 sehingga 16/02/2005. Unit ini dikendalikan semula oleh seorang Jururawat U 29 sehingga kini. Atas keperluan Kualiti dan untuk meningkatkan lagi mutu intervensi di Unit ini, pada 14/08/2006, seorang Jurupulih Perubatan (Carakerja) U29 telah ditempatkan di Unit ini bagi membantu dalam intervensi kanak – kanak yang semakin bertambah dari masa ke semasa. Pada 21.07.2008, penstrukturan semula unit ini telah dibuat. Unit ini kini berada di bawah Unit Pemulihan Carakerja yang akan dikawalselia oleh seorang Jurupulih Perubatan Carakerja U 32. Walaubagaimanapun, Sasaran Kerja Tahunan bagi kakitangan Kejururawatan masih berada di bawah tanggungjawab Unit Kejururawatan. Semua aktiviti – aktiviti klinikal adalah dibawah tanggungjawab Jurupulih Perubatan. Ini merangkumi penilaian, komunikasi dengan Pakar Psikiatri dan Pegawai Perubatan berkaitan kes dan juga arahan

berbentuk intervensi ke atas kanak – kanak yang dirujuk kepada kakitangan Kejururawatan. Segala perubahan intervensi yang difikirkan perlu oleh kakitangan Kejururawatan haruslah dirujuk terlebih dahulu kepada Jurupulih Perubatan sebelum dilaksanakan. Aktiviti – aktiviti pentadbiran seperti pengurusan cuti, laporan – laporan berkaitan pula adalah tanggungjawab pihak Kejururawatan. Kakitangan Kejururawatan juga dianggap sebagai pelaksanan intervensi. VISI Menyediakan rawatan pemulihan yang cekap dan berkesan kepada pelanggan yang dirujuk oleh Pakar Psikitari kanak – Kanak agar pelanggan berdikari dan berfungsi dengan optima mengikut keupayaan masing – masing.

MISI Memberi perkhidmatan dengan cekap dan berkesan bagi mencapai kepuasan kepada pelanggan dan keluarga pelaggan melalui pengamalan budaya korporat dan peningkatan Kualiti yang berterusan.

OBJEKTIF Menjalankan aktiviti intervensi dan pengayaan kepada pelanggan untuk mempertingktkan tahap kefungsian mental dan sosial pelanggan serta menyediakan latihan kemahiran dan teknik khusus kepada ibubapa dan penjaga. PERJAWATAN Bil 1 Jawatan Jurupulih Perubatan Carakerja U29 Pengisian 1

2 3 4. 5

Jururawat Terlatih U29 Jururawat Masyarakat U19 Penolong Jururawat U14 Pembantu Perawatan Kesihatan U3

1 1 1 1

AKTIVITI Program Intervensi dan Pengayaan adalah untuk kanak – kanak kurang upaya intelek 12 tahun ke bawah yang dirujuk melalui klinik Psikiatri oleh Pakar psikiatri Hospital Mesra Bukit Padang. Perkhidmatan adalah mengikut waktu pejabat setiap hari dan ditutup pada hari Sabtu, Ahad dan hari kelepasan Am. Waktu rawatan adalah seperti berikut : Hari Isnin hingga Khamis 8.00 pagi – 1.00petang 2.00 petang – 5.00petang Hari Jumaat 8.00 pagi – 11.30 pagi 2.00 – 5.00 petang Perkhidmatan yang disediakan adalah seperti berikut: 1. Aktiviti Integrasi Sensori 2. Aktiviti Latihan Penjagaan Diri. 3. Aktiviti Latihan Skil Motor Halus. 4. Aktiviti Latihan Skil Motor Kasar. 5. Aktiviti Latihan Interaksi Skil Sosial. 6. ‘Behaviour Modification’ 7. Aktiviti Rangsangan Kefungsian Kognitif. 8. ‘Leisure’ / Rekreasi.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.