Makna La Ilaha illallah Nafi’

tidak ada sesembahan yang haq (berarti yang lain palsu) kecuali (melainkan) Allah, maka setiap sesembahan pasti Allah padahal sesembahan kan banyak. berarti sesembahan yang haq La ma'buda bi haqqi illallah

Isbat

Ruang Lingkup Aqidah Ilahiyat

Nubuwat Ruhaniyat Sam’iyat