1

EDUCATION of ELAKSAMANA

2.1

EKONOMI MALAYSIA

Sejarah Perkembangan Ekonomi Malaysia 1. Pada peringkat awal penjajahan British, Tanah Melayu sewaktu itu banyak dipenuhi hutan belantara dan orang melayu tinggal di kawasan tepi pantai, lembah sungai dan kawasan pedalaman manakala orang cina pula tinggal di kawasan bandar dan terlibat dengan aktiviti perlombongan. 2. Kegiatan penanaman secara komersil hanya bermula pada 1896 dan keluasan getah pada 1900 mencecah 600 ekar. 3. Pada 1922, jumlah keluasan penanaman getah semakin bertambah sebanyak 2 260 000 ekar. 4. Pertambahan keluasan kawasan pertanian adalah disebabkan oleh permintaan getah yang tinggi untuk industri kereta, harga yang tinggi dan kemerosotan harga kopi. 5. Daripada jumlah keseluruhan penanaman getah ini, 80% adalah yang diusahakan oleh pekebunpekebun kecil manakala bakinya 20% adalah diusahakan secara ladang. 6. Daripada 20% yang diusahakan secara ladang, hampir 90% adalah ladang-ladang yang dimiliki warga eropah. 7. Beberapa sektor ekonomi negara ini telah berkembang dengan pesatnya namun ada juga sektor yang menguncup. Jadual di bawah menerangkan sektor ekonomi negara mengikut sumbangan mereka terhadap Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) SEKTOR Pertanian, Perikanan, Perhutanan Perlombongan, Kuari Perkilangan Pembinaan Elektrik, gas, air Pengangkutan, penyimpanan, perhubungan Perdagangan, borong, runcit, hotel, restoran Kewangan, insurans, hartanah Perkhidmatan kerajaan Lain-lain 1955 32.5 1960 40.7 1965 31.5 1970 28.4 1980 23.4 1985 20.8 1990 18.7 1996 13.2

15.4 13.2 2.0 0.3 2.1

6.1 8.5 3.0 1.5 4.3

9.0 10.4 4.1 2.3 4.3

6.5 13.1 3.9 2.2 4.1

10.3 20.5 4.7 1.5 5.8

10.5 19.8 4.8 1.7 6.4

9.8 26.9 3.6 1.9 6.9

7.0 34.6 4.5 2.4 7.6

11.2

15.3

15.3

14.5

12.4

12.2

11.1

12.1

5.9

6.1

6.2

8.5

9.0

9.8

10.7

5.3 9.4

6.2 10.8

6.9 11.5

10.5 2.3

12.3 2.3

10.6 2.1

9.1 2.0

Created by elaksamana@yahoo.com © All Right Reserved Presented 2009

2

EDUCATION of ELAKSAMANA

8. Sektor-sektor di atas dikelompokkan mengikut peringkat seperti berikut : y Sektor pertama : kegiatan pertanian, perhutanan, perikanan, perlombongan dan kuari y Sektor kedua : meliputi kegiatan pembuatan dan pembinaan y Sektor ketiga : kegiatan hidroelektrik, gas dan air, pengangkutan, penyimpanan, perhubungan, perdagangan, borong, runcit, perhotelan dan restoran, kewangan, insurans dan hartanah, perkhidmatan perniagaan, perkhidmatan kerajaan dan perkhidmatan lain. 9. Sumbangan sektor ini kepada KDNK juga berbeza. Jadual di bawah menjelaskan hal ini. SEKTOR Pertama Kedua Ketiga 1970 37.2% 17.3% 41.9% 1975 5600 3504 7863 32.3% 20.2% 45.3% 14676 10998 17836 1980 32.8% 24.6% 39.9% 1985 18052 14405 26138 30.4% 24.3% 44.0%

4574 2125 5152

Ciri-Ciri Ekonomi Penjajah 1. Penjajahan British ke atas Tanah Melayu telah merombak sistem ekonomi tradisional orang melayu ketika itu dan digantikan dengan sistem ekonomi moden yang bersifat komersil. 2. Antara ciri-ciri sistem ekonomi perdagangan ini ialah : y Pengeluaran secara besar-besaran y Penggunaan modal yang banyak y Penggunaan teknologi moden y Penggunaan tenaga kerja yang ramai terutamanya dari luar negara seperti China dan India y Penggunaan tanah pertanian dan perlombongan yang luas y Pengenalan tanaman baru y Kaedah pengurusan lebih cekap dan moden y Sistem pengangkutan dan perhubungan yang lebih baik dan cekap 3. Namun begitu British masih mengekalkan orang melayu dalam sektor pertanian berbanding orang Cina dalam industri perlombongan bijih timah. 4. British mengekalkan orang melayu dalam kegiatan pertanian tradisional kerana : y British tidak mahu mendedahkan orang melayu kepada ketidakstabilan ekonomi pasaran dunia yang memungkinkan pendapatan orang melayu menurun. Apabila menurun perasaan tidak puas hati terhadap British akan timbul y British mahu mengekalkan kedudukan ekonomi dan politik British di Tanah Melayu. Penglibatan orang melayu dalam kegiatan ekonomi moden akan mengancam kedudukan ekonomi dan politik British. y British memperluaskan penglibatan orang melayu dalam penanaman padi kerana permintaan untuk padi meningkat. 5. Kerajaan British juga mengamalkan dasar anti-pekebun kecil dan ini akan menguntungkan sektor perladangan yang dikuasai pengusaha eropah. 6. Perkembangan ekonomi perdagangan zaman penjajahan British telah menyebabkan pengenalan ekonomi wang. 7. Cukai sewa tanah, barang keperluan dan beberapa perkhidmatan perlu dibayar dengan wang dan ini telah menyebabkan peningkatan kadar hutang dalam kalangan petani luar bandar. 8. Mereka mula meminjam wang daripada ceti haram dengan kadar faedah yang tinggi dan untuk melangsaikannya mereka terpaksa menjual tanah kepada golongan bukan melayu.
Created by elaksamana@yahoo.com © All Right Reserved Presented 2009

3

EDUCATION of ELAKSAMANA

9. Hal ini menyebabkan British memperkenalkan Akta Tanah Simpanan Melayu pada tahun 1913 bertujuan menghalang tanah-tanah simpanan melayu dijual kepada orang bukan melayu. Perubahan & Kemajuan Ekonomi 1. Selepas perang dunia kedua terutama di awal-awal tahun 1950-an Tanah Melayu telah mengamalkan pelbagai dasar ekonomi bertujuan mengurangkan kebergantungan terhadap bijih timah dan getah. 2. Dalam Rancangan Malaya Pertama (1950-1955) dan Rancangan Malaya Kedua (1961-1965), kerajaan menekankan pengeluaran barangan utama atau industri yang mempunyai faedah-bandingan dalam pengeluaran. 3. Dalam Rancangan Malaysia Pertama (1966-1970) dasar pelbagaian ekonomi ini ditumpukan untuk mewujudkan peluang pekerjaan yang cukup kepada semua penduduk. 4. Dasar Ekonomi Baru yang diperkenalkan dalam Rancangan Malaysia Kedua (1971-1975) bertujuan untuk menambah pengeluaran untuk eksport dan menggalakkan pemprosesan bahan tempatan dan penggalakan penggantian import. 5. Dasar kepelbagaian ekonomi diteruskan dalam berterusan di dalam Rancangan Malaysia Ketiga (19761980), Rancangan Malaysia Keempat (1981-1985) dan Rancangan Malaysia Kelima (1986-1990) dengan menekankan perkembangan industri berat untuk eksport. 6. Rancangan Malaysia Keenam (1991-1995) bertujuan untuk mengekalkan pertumbuhan ekonomi di tahap tinggi dan menguruskannya dengan berkesan bagi mencapai pembangunan ekonomi yang seimbang. 7. Rancangan Malaysia Ketujuh (1996-2000) menfokuskan perluasan dan memperkayakan asas sains dan teknologi, peralihan keapda pengeluaran skala besar untuk eksport oleh industri-industri Malaysia. 8. Rancangan Malaysia Kelapan (2001-2005) tertumpu kepada usaha menjayakan wawasan 2020. 9. Rancangan Malaysia Kesembilan (2006-2010) masih dalam perlaksanaan segala perancangan di bawah Perdana Menteri Kelima dan Keenam. 2.2 SEKTOR PERTANIAN

1. Pertanian telah menjadi kegiatan ekonomi utama penduduk Tanah Melayu atau Malaysia semenjak era penjajahan lagi. 2. Pihak British telah memperkenalkan sistem ekonomi dualisme iaitu kegiatan ekonomi pertanian tradisional bersifat saradiri masih dikekalkan disamping mereka memajukan kegiatan ekonomi pertanian yang bersifat komersil. 3. Melalui kaedah penanaman komersil, British telah memperkenalkan tanaman baru seperti getah, kelapa dan rempah ratus untuk dieksport. 4. Menurut Ooi Jin Bee (1963) pengeluaran pertanian secara ladang rempah ratus yang pertama di Malaysia ialah rempah ratus dan gambir. 5. British telah memberi tumpuan serius kepada perusahaan getah iaitu pada tahun 1925 mereka telah menubuhkan Pusat Penyelidikan Getah Malaysia (RRIM) untuk menyelidik baka. 6. Pertanian sara diri merupakan pertanian yang diusahakan untuk keperluan diri sendiri dan tidaklah majoritinya diusahakan oleh orang melayu. 7. Di awal 1930-an, penanaman sara diri ini dijadikan dasar di koloni British dan British telah menubuhkan Rice Cultivation Committee untuk membuat dasar bagi menjamin bekalan beras mencukupi di Tanah Melayu. 8. Pada tahun 1932 pula British telah menubuhkan Jabatan Parit dan Tali Air.
Created by elaksamana@yahoo.com © All Right Reserved Presented 2009

4

EDUCATION of ELAKSAMANA

9. Selepas kemerdekaan pembangunan luar bandar diberi perhatian dengan penubuhan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) dan kerajaan turut memperkenalkan rancangan lima tahun. 10. Pada tahun 1970, sektor pertanian telah menyumbang 33.6% kepada KDNK namun pada 1990 sektor ini hanya menyumbang 18.7% kepada KDNK negara. 11. Guna tenaga pula, sektor pertanian telah melibatkan kira-kira 49.55% guna tenaga pada tahun 1970 namun pada 1990 sektor ini menyumbang 27.8% guna tenaga penduduk Malaysia. 12. Selain penumpuankan kepada tanaman komersil tradisional seperti getah dan kelapa, kerajaan turut memperkembangkan tanaman lain untuk komersil seperti buah, sayur dan bunga. 13. Pengeluaran buah-buahan telah meningkat kepada 1.2 juta tan metrik pada tahun 1990 dan peningkatan eksport juga menggalakkan iaitu daripada RM72.1 juta pada tahun 1985 kepada RM177.8 juta pada tahun 1990. 14. Pisang dan betik merupakan buah yang berpotensi untuk dieksport secara meluas ke luar negara. 15. Seperti eksport pisang emas ke Hong Kong yang meningkat dari 26 tan metrik pada tahun 1982 kepada 1086 tan metrik pada tahun 1985. 16. Pelbagai langkah diambil oleh kerajaan untuk memajukan sektor pertanian antaranya ialah : y Mewujudkan program pembangunan wilayah dengan kegiatan pertanian sebagai contohnya pembukaan wilayah Jengka, kawasan Pahang Tenggara (DARA), wilayah Kelantan Tengah (KETENGAH), wilayah Johor Tenggara (KEJORA). Dan pembukaan wilayah pertanian diteruskan dengan penubuhan FELDA. y Saiz tani yang tidak ekonomi telah digabungkan menjadi estet atau mini estet dan diuruskan dengan lebih efisyen. y Kerajaan juga meningkatkan kemudahan sektor pertanian misalnya pengairan untuk tanaman padi di Kedah melalui Rancangan Pengairan Muda (MADA), dan Kelantan dengan Rancangan Pengairan Kemubu. Kerajaan turut memberi subsidi baja untuk penanaman padi. y Untuk mengatasi masalah kesukaran memasarkan produk tani, kerajaan telah menubuhkan Lembaga Pemasaran Pertanian (FAMA), BERNAS dan juga mewujudkan pasar-pasar tani untuk petani memasarkan terus hasil tani mereka. 2.3 SEKTOR PERLOMBONGAN

1. Perlombongan merupakan antara sektor terpenting di negara ini dan telah menyebabkan negaranegara barat berminat untuk menjajah negara ini pada suatu ketika dahulu. 2. Antara mineral yang dilombong di negara ini ialah : y Petroleum di luar pantai Terengganu, pantai barat Sabah dan luar pantai Sarawak. y Gas asli dilombong di luar pantai barat Terengganu, Sabah dan Sarawak. y Bijih timah di Lembah Kinta di Perak, Kota tinggi di Johor. y Bijih besi di Semeling, Kedah y Bauksit di Teluk Ramunia, Johor y Tembaga di Mamut, Sabah 3. Hasil eksport petroleum telah menyumbang RM14.2 bilion kepada pendapatan eksport negara pada 2000 manakala gas asli menyumbang RM11.3 bilion dan bijih timah sebanyak RM0.4 bilion. 4. Kegiatan perlombongan telah menyumbang sebanyak 41 200 peluang pekerjaan pada tahun 2000 dan dari jumlah ini terdapat 39 00 terlibat dalam perlombongan petroleum manakala 1200 terlibat dalam perlombongan bijih timah. 5. Perkembangan sektor perlombongan di Malaysia banyak bergantung kepada faktor berikut :

Created by elaksamana@yahoo.com © All Right Reserved Presented 2009

5

EDUCATION of ELAKSAMANA

y Simpanan Sumber Simpanan sumber petroleum Malaysia berjumlah 3 bilion tong dan dijangka dapat menampung keperluan petroleum selama 15 tahun. y Fizikal Malaysia terletak di atas Pentas Sunda yang cetek dan minimum kedalaman 180 meter dari permukaan aras laut. y Permintaan & Harga Harga yang tinggi mempengaruhi kapasiti pengeluaran. Permintaan terhadap petroleum dan gas asli meningkat kerana permintaan dalam sektor perindustrian dan pengangkutan. y Kemajuan Teknologi Malaysia sentiasa menyelidiki dan menerokai teknologi tinggi. Tanpa teknologi, pengeluaran sumber tidak dapat dijalankan sepenuhnya. y Tenaga Kerja dan Kepakaran Sektor perlombongan memerlukan tenaga kerja mahir dan separa mahir. Kekurangan tenaga diatasi dengan meminjam tenaga luar dan menyediakan latihan kemahiran. y Dasar-dasar Kerajaan Dasar kerajaan mempengaruhi sektor ini. Malaysia memang menggalakkan usaha cari gali petroleum melalui Petronas Carigali bagi menerokai kawasan-kawasan baru di dalam dan luar negara. 2.4 SEKTOR PERINDUSTRIAN

1. Sektor perindustrian di Malaysia telah berkembang dengan pesat sejak era 1960-an. 2. Purata pertumbuhan KDNK negara pada tahun 1960-an ialah 6.8% setahun manakala dari tahun 1970 hingga 1990 pula pertumbuhan KDNK negara sebanyak 6.9%. 3. Sepanjang tahun 1990 hingga 1996 pula kadar KDNK negara adalah 8.46%. 4. Beberapa strategi pembangunan perindustrian telah dirangka dan dijalankan oleh kerajaan iaitu : y Strategi penggantian barang import. Strategi ini bertujuan mengurangkan penggantungan kepada barang import dari luar. y Strategi pengembangan barangan eksport yang bertujuan meningkatkan daya saing industri tempatandi peringkat global. y Strategi pengukuhan barangan import yang menekankan pembangunan perindustrian yang berasaskan intensif modal dan teknologi tinggi. y Strategi pengukuhan barangan eksport. 5. Kerajaan juga telah melaksanakan Pelan Induk Perindustrian (1986-1995). PIP bertujuan untuk : y Mempertingkatkan pertumbuhan sektor perkilangan yang bertujuan memesatkan kadar pertumbuhan ekonomi negara. y Meningkatkan penggunaan sumber semulajadi secara lebih efisien dan maksimum. y Mengembangkan asas perindustrian negara, meningkatkan keupayaan persaingan dan teknologi dalam pelbagai subsektor ekonomi. 6. Perindustrian telah menyumbangkan kira-kira 19.1% KDNK pada tahun 1985 dan 33.1% pada tahun 1995. 7. Dari segi guna tenaga, pada tahun 1960 hanya 9% dalam sektor perindustrian berbanding sektor pertanian sebanyak 59%. 8. Manakala pada tahun 1980, kadar guna tenaga sektor perindustrian adalah sebanyak 16% berbanding sektor pertanian sebanyak 40.6%.
Created by elaksamana@yahoo.com © All Right Reserved Presented 2009

6

EDUCATION of ELAKSAMANA

2.5

SEKTOR PEMBINAAN

1. Sebelum krisis kewangan Asia pada tahun 1997/1998, industri pembinaan telah menikmati kadar pertumbuhan 2 angka iaitu 19% namun telah mengalami penurunan dan telah memperlahankan perkembangannya. 2. Sektor ini telah mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2000 setelah 2 tahun penguncupan iaitu 1997/1998 dan projek-projek kerajaan telah menjadi perangsang kepada perkembangan industri pembinaan khususnya projek infrastruktur. 3. Perkembangan pesat sektor ini semenjak 1990-an telah menyebabkan kekurangan sumber iaitu tenaga mahirdan sesetengah bahan binaan. 4. Sehingga tahun 2002 terdapat seramai 49 437 kontraktor pembinaan termasuk 132 kontraktor asing di negara ini. Berikut merupakan jumlah guna tenaga sektor ini mengikut tahun : TAHUN 1996 1997 1998 1999 2000 GUNA TENAGA 796 ribu 876 ribu 756.3 ribu 748 ribu 755 ribu

5. Prospek sektor pembinaan di Malaysia bergantung kepada 3 faktor utama iaitu : y Perkembangan ekonomi y Tingkat perbelanjaan kerajaan y Tingkat permintaan hartanah 6. Ekonomi yang meningkat dan masyarakat yang mempunyai pendapatan yang baik akan mencetuskan permintaan kerja-kerja pembinaan terutamanya dalam sektor hartanah kediaman, perindustrian dan perdagangan. 7. Merujuk kepada Ekonomi Tahun 2002 oleh Bank Negara Malaysia, sektor pembinaan telah diunjur tumbuh pada kadar 1.9% pada tahun 2003. 2.6 SEKTOR PERKHIDMATAN

1. Di Malaysia sektor ini menyumbang 44.3% kepada KDNK negara dan 47.2% kepada guna tenaga. 2. Secara umumnya sektor perkhidmatan terbahagi kepada 6 subsektor kecil iaitu : y Pengangkutan, penyimpanan & perhubungan y Perdagangan, borong, runcit, perhotelan dan restoran y Kewangan, insurans, hartanah dan perkhidmatan kewangan y Elektrik, gas dan air y Perkhidmatan-perkhidmatan kerajaan y Perkhidmatan lain 3. Pada tahun 1995, subsektor perkhidmatan perdagangan, borong, runcit, perhotelan dan restoran telah menyumbang 12.3% kepada KDNK negara.

Created by elaksamana@yahoo.com © All Right Reserved Presented 2009

7

EDUCATION of ELAKSAMANA

4. Jadual di bawah menunjukkan sumbangan setiap subsektor dalam KDNK negara : PERKHIDMATAN 1970 5.7% 606 13.3% 1423 7.8% 836 TAHUN 1980 5.7% 2542 12.0% 5383 8.2% 3687 1990 6.9% 5487 11.7% 8807 9.8% 7759 1995 7.4% 8855 12.3% 12781 10.8% 12938

Pengangkutan, penyimpanan & perhubungan Perdagangan, borong, runcit, hotel, restoran Kewangan, insurans, hartanah, perkhidmatan perniagaan Perkhidmatan kerajaan Lain-lain

7.4% 10.2% 10.8% 794 4563 8579 8.2% 2.3% 2.1% 874 1021 1678 Sumber sektor perkhidmatan kepada KDNK (RM juta)

9.5% 11454 2.1% 2478

5. Sumber sektor perkhidmatan kepada guna tenaga negara ditunjukkan seperti di bawah :

PERKHIDMATAN 1970 1990 Pengangkutan, 133 000 302 000 3.98% 4.52% penyimpanan & perhubungan Kewangan, 411 000 644 000 258 000 12.31% 13.36% 3.86% insurans, hartanah, perkhidmatan perniagaan perkhidmatan 398 000 693 000 850 000 11.92% 14.38% 12.71% kerajaan Lain-lain 143 000 271 000 1 744 000 perkhidmatan 4.28% 5.62% 26.08% Perkhidmatan 1 085 000 1 807 000 3 154 000 32.48% 37.51% 47.17% menyeluruh Bukan 2 255 000 3 010 000 3 532 000 perkhidmatan 67.52% 62.48% 52.83% Guna tenaga dalam Sektor Perkhidmatan TAHUN 1980 199 000 4.13% 1995 395 000 4.99% 379 000 4.79%

872 000 11.02% 2 088 000 26.38% 3 734 000 47.18% 4 181 000 52.82%

Created by elaksamana@yahoo.com © All Right Reserved Presented 2009

8

EDUCATION of ELAKSAMANA

2.7

SEKTOR KEWANGAN

1. Sektor kewangan di Malaysia terdiri daripada institusi pembankan, institusi perantara dan institusi kewangan bukan bank. 2. Sistem perbankan di Malaysia terdiri daripada Bank Negara Malaysia (BNM) yang merupakan institusi kawal-selia, 38 bank perdagangan, 45 syarikat kewangan, 12 bank saudagar, 7 rumah diskaun, 8 broker tukaran wang asing, pejabat perwakilan bank asing dan bank-bank luar pesisir yang ditubuhkan di Labuan pada tahun 1990. 3. Perantara bukan bank meliputi : y Institusi pembiayaan pembangunan y Institusi tabungan y Kumpulan wang simpanan dan pencen y Syarikat-syarikat insurans y Unit amanah dan harta serta tabungan khas 4. Pasaran kewangan merangkumi : y Pasaran wang dan pertukaran wang asing y Pasaran modal y Pasaran niaga hadapan komoditi 2.8 PERDAGANGAN ANTARABANGSA

1. Dasar perdagangan Malaysia ialah membeli di pasaran murah dan menjual di pasaran mahal. 2. Untuk ini Malaysia telah menjalinkan hubungan dengan semua negara di dunia. 3. Malaysia amat bergantung kepada eksport untuk pertumbuhan ekonomi semenjak zaman penjajahan lagi seperti eksport getah dan bijih timah. 4. Struktur eksport negara adalah seperti berikut : Sektor Pertanian Getah Kayu balak Minyak sawit Lain-lain Perlombongan Bijit timah Petroleum LNG Lain-lain Perkilangan Eksport lain 1960 66.1 55.1 5.3 2.0 3.7 22.0 14.0 4.0 4.2 8.5 3.2 1965 54.5 38.6 9.6 3.1 3.3 30.0 23.1 2.3 4.6 12.2 3.3 1970 59.5 33.4 16.5 5.3 4.0 25.9 19.6 3.9 0.2 11.9 3.0 1975 52.8 21.9 12.0 15.4 3.5 22.6 13.1 9.3 0.2 21.4 3.2 1980 43.6 16.4 14.1 10.3 2.8 33.8 8.9 23.8 1.1 21.6 1.0 1985 32.7 7.6 10.3 11.8 3.0 34.0 4.3 22.9 6.0 0.8 32.1 1.2 1990 22.3 3.8 8.9 6.2 3.4 17.8 1.1 13.4 2.8 0.5 59.3 0.6 1995 13.1 2.2 3.3 5.6 2.0 5.8 0.3 3.6 1.7 0.2 79.6 1.5 1996 11.1 1.8 2.7 4.7 1.9 6.4 0.3 3.7 2.3 0.1 80.6 1.9

5. Polisi perdagangan iaitu export-led-growth (ELG) telah menyebabkan negara semakin bergantung kepada sektor asing untuk mebangunkan ekonominya. 6. Sepanjang tempoh 1960 hingga 1978 Malaysia telah menjalinkan hubungan perdaganga dengan negara ASEAN, EEC, Jepun, Amerika Syarikat, Hong Kong, China, USSR, Australia, India , Brunei dan sebagainya.
Created by elaksamana@yahoo.com © All Right Reserved Presented 2009

9

EDUCATION of ELAKSAMANA

7. Jadual di bawah menunjukkan jumlah dagangan Malaysia dengan negara-negara di atas : TAHUN EKSPORT Jepun USA EU ASEAN Lain-lain Jumlah IMPORT Jepun USA EU ASEAN Lain-lain Jumlah 1960 12.6 10.4 33.2 18.8 25.0 100.0 8.0 4.1 31.5 26.7 29.7 100.0 1970 18.2 13.0 20.0 23.0 25.8 100.0 17.1 8.5 24.6 15.4 34.4 100.0 1980 22.8 16.4 16.9 22.4 21.5 100.0 22.9 15.0 15.4 16.4 30.0 100.0 1995 11.0 22.0 13.0 28.0 26.0 100.0 28.0 17.4 13.2 18.0 23.4 100.0

8. Untuk meningkatkan hubungan perdagangan, Malaysia telah menandatangani beberapa perjanjian dua hala dengan beberapa buah negara terutama negara dari benua Afrika, Asia-Pasifik dan Australiasia namun perdagangan utama adalah dengan negara ASEAN. 9. Pada 1992, Perjanjian Tarif Keutamaan Berkesan Am (Common Effective Preferential CEPT) telah ditandatangani bertujuan untuk meliberalkan perdagangan dalam kalangan negara ASEAN. 10. Kerajaan ASEAN juga telah merealisasikan kewujudan zon perdagangan bebas ASEAN yang dikenali sebagai AFTA. 11. Malaysia juga terlibat dengan Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) yang telah diwujudkan pada 1989 bertujuan untuk mengukuhkan kerjasama ekonomi rantau Asia Pasifik dan mempercepatkan liberalisasi perdangan negara di rantau Asia-Pasifik. 12. Malaysia turut terbabit dalam Perjanjian Am Mengenai Tarif dan Perdagangan (GATT). 13. GATT yang diadakan di Uruguay pada 12-15 April 1994 telah membincangkan pelbagai aspek dari pembelian klip kertas hingga kepada pembelian jet, kapal terbang dan perkhidmatan kewangan yang kesemuanya melibatkan jumlah hampir AS$7.6 Trilion perdagangan barangan dan perkhidmatan dunia. 14. Malaysia telah komited dengan Rundingan Uruguay ini dan telah mengurangkan kadar tariff ke atas 7218 jenis barangan termasuk barangan pertanian. 15. Malaysia juga telah menandatangani Perjanjian Am Mengenai Perdagangan Perkhidmatan dan Malaysia telah member komitmen dengan membuka sebanyak 64 industri dan subindustri perkhidmatan kepada penglibatan asing iaitu melibatkan perkhidmatan perundingan, komputer, audiovisual dan sebagainya. 16. Pada januari 1995, Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO) telah mengambilalih peranan GATT dan WTO digunakan untuk mendisiplinkan negara-negara membangun dalam perkara perdagangan, hak milik intelektual, perkhidmatan dan pelaburan.

Created by elaksamana@yahoo.com © All Right Reserved Presented 2009

10

EDUCATION of ELAKSAMANA

Liberalisasi Perdagangan 1. Pengliberalisasi perdagangan merupakan salam satu komponen utama polisi pembangunan industri yang kebiasaannya digubal dan dilaksanakan di bawah strategi perindustrian berorientasikan eksport. 2. Pentingnya liberalisasi perdagangan ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perdagangan dan merangsang pertumbuhan ekonomi. 3. Terdapat 2 kaedah proses pengliberalan perdagangan iaitu secara berperingkat atau sekaligus melalui pengliberalan tariff (dihapuskan atau dikurangkan) dan halangan bukan tariff. 4. Dasar kewangan, dasar fiscal dan dasar pengliberalan digunakan untuk mengatasi masalah kemelesetan ekonomi. 5. Dasar ini terkandung dalam Akta Penggalakan Pelaburan, 1986 (pindaan Akta Galakan Pelaburan 1968) yang merangkumi : y Dasar pemerian taraf perintis y Elaun cukai pelaburan y Pengurangan pendapatan pelarasan y Elaun pelaburan semula y Skim pembayaran semula kredit y Potongan dua kali bagi premium insuran kredit eksport y Duti import ke atas bahan mentah y Pelepasan cukai y Penggunaan buruh 2.9 DASAR PEMBANGUNAN NEGARA

1. Menurut Logan et al. (1975, 23) wilayah ialah satu unit kawasan seakan-akan sama dan boleh dibezakan dalam beberapa segi daripada kawasan berhampiran. 2. Menurut Pfister (1963) wilayah secara tidak langsung mengandungi kriteria keseragaman faktor politik, pentadbiran dan kemudahan data. 3. Pembangunan yang tidak seimbang di Malaysia adalam disebabkan beberapa faktor : y Faktor perpindahan buruh antara wilayah dengan penumpuan mereka di wilayah tertentu dan mengabaikan wilayah lain. y Perpindahan modal di mana pelabur memilih untuk melabur di kawasan tertentu sahaja umpamanya di wilayah sepanjang pantai barat semenanjung Malaysia dan mengabaikan pantai timur semenanjung. y Faktor polisi kerajaan pusat di mana kerajaan pusat menumpukan pembangunan dan kegiatan ekonomi di wilayah tertentu sahaja. y Faktor sejarah iaitu sejak zaman penjajahan lagi kawasan tertenti menjadi tumpuan penjajah untuk membangunkannya dengan kegiatan ekonomi. y Akhirnya faktor geografi dan sosial di sesebuah kawasan juga menentukan pembangunan wilayah tersebut. 4. Pembangunan yang tidak seimbang ini telah membawa masalah kemiskinan terutamanya di kawasan luar bandar berbanding bandar. 5. Kadar kemiskinan luar bandar tahun 1970 ialah 58.7% manakala di bandar hanya 21.3% namun pada 1987 pula kadar kemiskinan di luar bandar adalah 17.3%.

Created by elaksamana@yahoo.com © All Right Reserved Presented 2009

11

EDUCATION of ELAKSAMANA

6. Pada tahun 1984, negeri-negeri yang mempunyai tahap kemiskinan yang tinggi adalah Kelantan (39.2%), Terengganu (28.9%), Perlis (33.7%) dan Kedah (36.6%) dan boleh dikatakan kesemua negeri yang mempunyai majoriti melayu adalah negeri yang miskin. 7. Kemiskinan menurut kaum pada tahun 1987 pula adalah orang melayu (24%), berbanding orang cina (7%) dan India (10%) iaitu kira-kira 394 000 orang melayu, diikuti orang cina 61 000 dan orang india 27000. 8. Di bawah DEB kerajaan cuba mengatasi masalah kemiskinan ini. Antara strateginya ialah : y Menggalakkan permodenan sektor luar bandar melalui teknik pengeluaran moden. y Membekalkan perkhidmatan kemungkinan pertanian seperti kemudahan kredit, pemasaran, penyelidikan dan pengembangan. y Menggalakkan pertumbuhan industri-industri desa. y Kerajaan berharap dengan beberapa strategi ini kemiskinan dapat dikurangkan sama ada kemiskinan antara etnik atau wilayah. 2.10 MASALAH & PROSPEK EKONOMI NEGARA

1. Terdapat beberapa masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara ini antaranya ialah : y Kejatuhan berterusan harga barang utama seperti getah dan bijih timah. Harga komoditi lain turut mengalami kejatuhan harga seperti koko, kelapa sawit, lada hitam. Kejatuhan terus menerus ini telah mengurangkan pendapatan eksport negara. y Kejatuhan harga produk pertanian ini menyebabkan pengeluaran hasil pertanian menjadi kurang menarik dan menyebabkan penurunan dalam keupayaan dan produktiviti sektor pertanian. y Kadar bunga yang tinggi di pasaran modal menyebabkan kos lebih tinggi bagi peminjam luar. Pinjaman dari luar menambah beban hutang negara. y Dasar masa lampau yang bertujuan untuk mencapai kadar pertumbuhan yang tinggi serta mencapai matlamat agihan telah meletakkan bebanan yang berat untuk sumber kewangan negara. 2. Kemelesetan ekonomi telah menyebabkan Malaysia menjalankan dasar pelbagai ekonomi iaitu negara tidak bergantung hanya kepada satu sektor ekonomi sahaja. 3. Malaysia juga giat mempertingkatkan penyelidikan dan pembangunan, inovasi teknologi, pengurusan yang lebih efektif, promosi pasaran dan meningkatkan aktiviti pemprosesan hiliran. 4. Prospek pertumbuhan ekonomi negara bergantung bagaimana negara bertindakbalas terhadap keadaan kemelesetan dan ketidakpastian ekonomi dunia. 5. Prospek dalam negeri kerajaan perlu melaksanakan dasar penyelarasan untuk mengatasi masalah struktual yang wujud. 6. Kerajaan juga perlu memulih semula pertumbuhan sektor pertanian yang telah mengalami pengecilan saiz. 7. Kerajaan juga perlu meneruskan langkah penjimatan supaya kewangan, bajet, imbangan pembayaran dan beban hutang dapat diperbaiki. 8. Peranan sektor swasta harus dipertingkatkan dan harus digalakkan melabur dengan lebih banyak dan untuk untuk menggalakkan mereka melabur dengan lebih banyak, kerajaan seharusnya menyemak semula skim galakan dan insentif perindustrian dan pertanian. 9. Negara perlu mempertingkatkan kerjasama dengan negara pengeluar barangan utama yang lain bagi menjamin harga barangan tidak terus mengalami kejatuhan.

Created by elaksamana@yahoo.com © All Right Reserved Presented 2009

12

EDUCATION of ELAKSAMANA

Created by elaksamana@yahoo.com © All Right Reserved Presented 2009