Mengumpul bahan – bahan yang boleh dikitar semula

Mengasingkan bahan - bahan yang boleh dikitar semula mengikut jenis

Proses Mengitar
Bahan - bahan baru akan dihasilkan melalui bahanbahan tersebut

Semula

Menghantar bahan - bahan yang telah diasingkan tersebut ke pusat pengumpulan

Bahan - bahan tersebut akan dihantar ke kilang pemprosen untuk tindakan selanjutnya