RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN ISLAM

Tarikh Masa Tajuk Umum Tajuk Pelajaran Objektif Am Hasil Pembelajaran : : : : : : 28 Sept 2009 8.20 – 9.40 (80 minit) Akhlak Islamiyyah Adab Menjaga Fitrah Lelaki dan Perempuan Pelajar dapat mengamalkan adab-adab pergaulan antara lelaki dan perempuan dalam kehidupan seharian. Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat: (1) (2) (3) Kemahiran Berfikir : Memberi definisi adab dan fitrah lelaki dan perempuan Menghuraikan hikmah mematuhi fitrah lelaki dan perempuan Mengenalpasti cara dan adab pergaulan antara lelaki dan perempuan 1. 2. 3. 1. 2. 3. Menghimpun Maklumat Menyusun atur Maklumat Membanding dan Membezakan Menyedari dan meyakini hikmah mematuhi adab Mengingatkan akibat menyalahi adab dan fitrah Menghayati batas-batas pergaulan lelaki dan perempuan Tingkatan Bilangan Murid : : 1 Orkid 37

Penghayatan Nilai

:

Penggabung Jalinan Pengetahuan Sedia Ada Bahan Bantu Mengajar Rujukan Guru

: :

Moral: Menjaga maruah diri Pelajar telah mengetahui batasan aurat antara lelaki dan perempuan. Pelajar telah mempelajari tajuk ini ketika di sekolah rendah. 1. Gambar-gambar berkaitan dengan pergaulan lelaki dan perempuan –positif dan negatif

:

:

(1) (2)

Mohamed Bin Mat Daud, Mohd Nawi Bin Mohamed. (2008). Pendidikan Islam Jaguh Imtaz PMR. Kota Bharu, Kelantan. Halaman Muhibbah Sdn Bhd. 243-244. Omar Haji Ibrahim, Khairunnisa’ Yusoff (2009). Target Vista Pendidikan Islam PMR, Petaling Jaya, Selangor. Sasbadi Sdn Bhd. 94-95

Isi Pelajaran

:

(1) Hukum menjaga fitrah (2) Hikmah mematuhi fitrah (3) Faktor yang mendorong menyalahi fitrah (4) Cara dan adab pergaulan lelaki dan perempuan menurut Islam (5) Akibat menyalahi fitrah (6) Kesan pergaulan bebas

InstitutPendidikanUIAM|DPLI2009|RPHPendidikanIslam

1

KOMPONEN PENGAJARAN Induksi Set (7 minit) 1. 2. 3. 4. Membahagikan kelas kepada 6 kumpulan. Mengedarkan gambar –gambar mengenai adab pergaulan berserta arahan yang jelas tentang apa yang perlu dilakukan oleh pelajar . Guru memilih seorang wakil pelajar dari setiap kumpulan dan bertanyakan tentang gambar yang dilihat . Guru meminta pelajar mengaitkan gambar-gambar yang diberikan tentang tajuk yang akan dipelajari. Isi Pelajaran 1. Pengertian Adab dan Fitrah Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Guru menyoal beberapa pelajar tentang apa yang difahami tentang adab dan fitrah - Apakah yang kamu faham mengenai adab dan fitrah pergaulan antara lelaki dan perempuan? Guru meminta pelajar meneka jawapan mengenai hukum. Beberapa pelajar diminta memberikan hikmah mematuhi fitrah & seorang pelajar diminta menulis jawapan pelajar lain di papan putih. Guru meminta pendapat pelajar tentang faktor yang mendorong menyalahi fitrah. Beberapa orang pelajar memberikan pendapat. Guru mencatat jawapan pelajar di papan putih. Guru meminta beberapa orang pelajar ke hadapan kelas dan menunjukkan kepada rakan-rakan yang lain mengenai gambar. Guru memberi gambaran yang jelas tentang batasan pergaulan yang betul. Guru bersoal jawab secara lisan dengan pelajar. Pelajar diminta mencatatkan isi penting. Guru meminta pelajar memberikan contohcontoh yang berlaku dalam masyarakat akibat pergaulan bebas. Catatan

Perkembangan Isi

7 minit

2.

Hukum Menjaga Fitrah & Hikmah mematuhi fitrah

6 minit

3.

Faktor yang mendorong menyalahi fitrah

20 minit

4.

Cara dan adab pergaulan lelaki dan perempuan menurut Islam Akibat yang diterima

Gambar-gambar yang diedarkan kepada pelajar ditunjukkan semula kepada kelas. ( 20 minit) 10 minit

5.

sekiranya menyalahi fitrah

10 minit

6. Rumusan 1. 2. 3. Penilaian 1.

Kesan pergaulan bebas

Penegasan konsep pergaulan yang disyariatkan. Ulang semula isi-isi penting. Membetulkan salah anggap pelajar tentang pergaulan. Pelajar boleh memahami cara pergaulan lelaki dan perempuan seperti yang disyariatkan.
InstitutPendidikanUIAM|DPLI2009|RPHPendidikanIslam

2

Latihan Susulan Aktiviti berkumpulan – Guru menyuruh pelajar mendapatkan gambaran realiti pergaulan bebas lelaki 1. dan perempuan seperti yang terjadi dalam masyarakat dan akan dibincangkan dalam kelas seterusnya. Penilaian Kendiri

Ulasan Penyelia

Ulasan Pengetua

InstitutPendidikanUIAM|DPLI2009|RPHPendidikanIslam

3