SSP 2233 Teori-teori Pendidikan Seni

Pensyarah: Hassan Mohd Ghazali
FALSAFAH PENDIDIKAN SENI DARI SUDUT EKONOMI
Kandungan:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Pengenalan Pengeluaran hasilan seni Cara-cara pengeluaran hasil seni Astetika dalam penegeluaran hasil seni Astetika pengguna hasil seni Pengeluaran hasil seni kraf Aliran produk seni Hubungan hasil seni dengan ekonomi Rekabentuk dalam persoalan ekonomi Kerjaya seni visual

8 Ogos 2005 min 4

SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni

PENGENALAN
John Dewey menyatakan: • Seni adalah satu pengalaman kerana seni secara langsung adalah tidak menafikan persoalan komoditi. • Seni memerlukan persoalan ekonomi kerana ianya terlibat secara langsung dengan masa dan wang bagi penghasilan produk seni. • Seni juga memerlukan pekerja dan bahan untuk menghasilkan produk seni, oleh itu secara langsung seni terlibat dengan persoalan kos. Namun demikian pekerja dan bahan tidak terlibat secara langsung dengan persoalan estetik. • Beliau juga menyatakan persoalan Kualiti yang seiring diperkatakan dalan Ekonomi. • Oleh yang demikian persoalan kos pembayaran kepada peralatan, bahan dan buruh menjadi fakto kepada kualiti.
8 Ogos 2005 min 4 SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni

PENGENALAN
• Dalam pendidikan seni perlu kita melihat beberapa aspek mengenai kualiti: 1. Kualiti hasil dari penghasilan seni 2. Kualiti hasil dari pengkarya yang mempunyai kerja seni yang baik 3. Barangan yang dibeli mempunyai kualiti melibihi dari harga yang dibeli. Hasil dan produk seni adalah merupakan komoditi. Hasil dan produk seni memerlukan wang untuk dihasilkan atau diniagakan. Hasil dan produk seni akan menjadi lebih tinggi nilainya apabila hasil itu mempunyai kualiti astetika. Hasil seni yang bernilai tinggi dan lama merupakan aset dan bernilai tinggi

• • • •

8 Ogos 2005 min 4

SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni

PENGENALAN
• Estetika pada sesebuah hasil seni merupakan kualiti penghasilan dan merupakan nilai tambah dalam urusan ekonomi. Kemahiran kepada pengkarya merupakan aset penting dalam pengeluaran hasil seni. Pengkarya seni juga harus memikirkan persoalan cita rasa manusia dalam urusan reka bentuk produk seni. Oleh yang demikian pendidikan seni visual harus memikirkan kepentingan ekonomi dalam pengajaran dan pembelajaran. Persoalan penghasilan produk seni melalui pendidikan seni visual harus memikirkan persoalan estetika, mutu , kualiti dan teknologi. Disamping itu hubungan pendidikan seni visual dengan kerjaya dan ekonomi perlu dititik beratkan dalam P & P.
SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni

• • •

8 Ogos 2005 min 4

PENGELUARAN HASIL SENI
• • Pengeluaran sesuatu produk dan hasil seni tidak tertinggal kalau dikatakan bahan dan alat merupakan faktor yang penting Sebagi contoh untuk menghasilkan lukisan, kita perlu memikirkan jenis bahan dan alat yang sesuai, misalnya pensil, jenis pensil, arang, pastel atau pen dan juga jenis permukaan dan kertas bagaimana? Peringkat awal untuk menghasilkan karya seni, pengkarya perlu mempunyai idea. Pengeluaran hasil dan produk seni juga pergantung kepada keperluan masyarakat. Kepentingan nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral perlu dititik beratkan dalam pengahasilan barangan seni. Pengeluaran seni juga pergantung kepada banyak mana keperluan dan cara penghasilan juga akan berkembang dalam bentuk kilang.
SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni

• • • •

8 Ogos 2005 min 4

CARA-CARA PENGELUARAN HASIL SENI
• Cara persendirian yang dibuat oleh tukang atau pengkarya • Bersifat induvidulistik • Barangan pengeluaran tidak banyak • Lebih halus dan teliti • Cara kilang yang dibuat secara banyak. • Bersifat organisasi • Pengeluaran yang banyak • Tidak sehalus buatan tangan.

8 Ogos 2005 min 4

SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni

AESTETIKA PENGELUARAN DAN PENGGUNA
A. AESTETIKA PENGELUARAN • • • Nilai keindahan adalah menjadi perkara penting dalam pengeluaran hasil dan produk seni Pengkarya kebiasaannya akan mementingkan kehalusan, keindahan sesuatu hasil yang dibuat tanpa memikirkan kos. Pengkarya akan mementingkan persoalan aestetika dalam menghasilkan karya kerana: • Hasil seni adalah indah • Kemahiran kepada pengkarya • Tindakbalas kepada yang penerima karya • Alat dan bahan yang menentukan pembentukan karya • Kehendak aestetika dalam pengeluaran bukan sahaja mengikut kehendak pengkarya sebaliknya juga adalah kehendak pengguna.
SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni

8 Ogos 2005 min 4

AESTETIKA PENGELUARAN DAN PENGGUNA
A. AESTETIKA PENGGUNA • • • • Tanpa pengguna, hasil karya seni tidak ada makna. Karya seni perlukan peminat dan pengguna. Harga dalam hasil karya adalah persoalan subjektif, ditentukan dari aspek mutu, nilai dan kualiti seni. Nilai aestetik pada barang seni merupakan nilai yang penting kepada pengguna. Pengguna juga tidak akan merasai kos yang tinggi sekira mereka merasakan barangan hasil seni mempunyai nilai astetika. Misalnya pembungkusan yang dihasilkan oleh orang Jepun mempunyai nilai aestetik yang tinggi. Dalam pembelajaran PSV juga perlu menenkankan kepentingan aestetika dari sudut pembuatan dan produk seni.

8 Ogos 2005 min 4

SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni

PENGELUARAN BARANGAN KRAF
• • • • • Mengapa persoalan kraf menjadi persoalan perbincangan? Kraf merupakan aspek keperluan tempatan atau pribumi yang merupakan hasilan turun temurun yang perlu dikekalkan. Kini kraf menjadi sumber pendapatan dari segi seni hiasan Secara langsung kraf masih kekal dapat dikeluarkan dan menjadi sumber pendapatan bagi pandai tukang Nilai dan kesan dari barangan kraf dalam memajukan salah satu indusri negara: 1. 2. 3. 4. Memajukan kemahiran tangan Mempertingkatkan idea hubungan bentuk dan makna Penemuan dari inovatif penggunaan bahan Penemuan dari inovatif penggunaan teknik

8 Ogos 2005 min 4

SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni

ALIRAN BARANGAN
• Aliran barangan adalah pergerakan barangan dikalangan pengguna. Lebih digunakan maka aliran barangan tersebut lebih banyak dikeluarkan Dari segi ekonomi aliran ada kaitan dengan penawaran, permintaan, tumpuan, pasaran, keanjalan permintaan dan sebagainya. Pasaran juga perlu memikirkan keperluan semasa yang berubah kepada pelanggan. Keperluan dan keinginan pelanggan sangat penting bagi memajukan hasil dan produk seni. Disamping itu daya tarikan dan pemujukan peniaga atau iklan merupakan perkara yang sangat penting bagi melariskan barang. Oleh yang demikian perkara yang penting diambil kira ialah: • Sejauh mana sesuatu barangan itu ditentukan mengikut kehendak pelanggan • Harga barangan • Kepentingan barangan kepada pengguna.
8 Ogos 2005 min 4 SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni

• •

ALIRAN BARANGAN
• Perkara yang penting dalam pemasaran adalah barangan pengeluaran itu sendiri iaitu adalah barang itu diperlukan atau ada daya kemahuan pembeli. Oleh yang demikian berdasarkan hasil seni maka kepentingan utiliti, ketahanan, kemudahan, keindahan, sentuhan emosi, hubungan simbolik, fungsi dan kesesuaian reka bentuk memainkan peranan. •

8 Ogos 2005 min 4

SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni

REKA BENTUK DAN PERSOALAN EKONOMI
• • • Pendidikan Reka bentuk mula diajar mulanya revolusi perusahaan. Ramai yang menyatakan pendidikan reka bentuk adalah dibawah kelolaan bahagian teknik dan vokasional. Persoalan reka bentuk tidak dari dari persoalan aestetika , keperluan dan fungsi oleh itu bidang PSV merupakan bidang yang sesuai. Kalau diteliti didapati reka bentuk menjadi lebih popular kerana melibatkan persoalan penggunaan. Dari seni ekonomi ia amat penting. Persoalan pembelajaran PSV yang menekankan reka bentuk dalam bidang yang dipelajaran harus guru PSV peka akan kepentingan kini.

8 Ogos 2005 min 4

SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni

REKA BENTUK DAN PERSOALAN EKONOMI
• Perkembangan terkini dengan penggunaan teknologi komputer menyebabkan beberapa faktor dalam perubahan sistem reka bentuk. 1. 2. 3. 4. 5. • Reka bentuk akan menggunakan komputer sebagai penjanaan ‘design’ Kretiviti dan inovasi dapat dihasilkan dengan lebih cepat Ketepatan dan model reka bentuk dapat ditunjukkan dengan baik. Kompatetif menjadi lebih mencabar Produk barangan lebih cepat atas permintaan pengguna.

Persoalannya bagaimanakah PSV dapat mengatasi persoalan reka bantuk.

8 Ogos 2005 min 4

SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni

KERJAYA
• Apabila menyentuh persoalan ekonomi maka peluang kerja akan dibincangkan. Kerana tenaga pengeluaran dari manusia merupa aset penting kepada pengeluar sesuatu produk. Secara langsung kerja dalam bidang kesenian adalah kerjaya yang sungguh mencabar dan memerlukan perkara-perkara • • • • Kebolehan ketukangan berkarya Nilai aestetik Ketelitian kerja

Kerja seni kini lebih banyak kepada kehendak keperluan manusia. Oleh yang demikian bidang-bidang yang dikehendaki ialah bidang: • • • Reka bentuk Komunikasi Visual Kraf.
SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni

8 Ogos 2005 min 4