.Tenggiling

Tenggiling adalah sejenis haiwan yang tinggal di hutan. Tenggiling membiak secara beranak. Haiwan ini tinggal di dalam hutan .

Nama murid Sekolah : SK Tenggiling Nama: Tenggiling B Landak Kumpulan : Tenggiling

Tempat Tinggal
Tenggiling pada kebiasaannya terdapat di seluruh dunia dan tinggal di kawasan panas seperti Malaysia, Indonesia, india dan lain-lain lagi.

Mengapa Manusia sukakan Tenggiling
Semua orang suka tenggiling kerana banyak keguanaan kepada manusia iaitu untuk perubatan dan sebagai haiwan belaan.

Makanan Utama
Tenggiling suka makan semut dan anai-anai yang banyak terdapat di dalam hutan. Pada kebiasaanya Tenggiling menggunakan lidah untuk menangkap semut dan anaianai.

Microsoft Encarta E. Hanumantha Rao/Photo Researchers, Inc.

Saiz Tenggiling
Panjang tenggiling adalah lebih kurang 1 meter dan mempunyai ekor yang panjang.

Tenggiling pada kebiasaannya akan keluar mencari makan atau melakukan aktivti pada waktu malam. Mereka akan hidup dalam kumpulan. Jika keadaan selamat mereka akan menjalankan aktivti pada waktu pagi. Tenggiling amat menyangi anaknya dan selalu membawa anaknya apabila keluar mencari makanan.

Laman web
www.ms.wikipedia.org/wiki/Tenggiling www.hmetro.com.my/.../Selamattenggil ing/.../myArticle/

Gaya hidup Tenggiling

Cara hidup