ILMU PENDIDIKAN

1. Membina Perhubungan 6. Memberi Maklum Balas Yang Sesuai Kemahiran Komunikasi Interpersonal 5. Memahami Pergerakan Badan 2. Memberikan Perhatian

4. Menggunakan Bahasa Yang Sesuai

3. Mendengar Secara Aktif

1. Halangan Fizikal

5. Halangan Bahasa

Halangan Dalam Komunikasi

2. Halangan Psikologi

4. Halangan Sosial

3. Halangan Persekitaran

y Kebolehan individu untuk berhubung dengan orang lain dalam

komunikasi bertulis dan lisan y ciri-ciri:

y Komunikasi semuka y Boleh berlaku dalam persekitaran spesifik atau kumpulan

y Fungsi: y Mendengar y Bercakap y Menyelesaikan konflik y Komunikasi interpersonal berbeza daripada komunikasi verbal

dan bukan verbal

y Verbal: bertulis dan komunikasi lisan y Bukan verbal: ekspresi muka, pergerakan badan terkawal, warna

dan bunyi y Komunikasi interpersonal: kontak mata, pergerakan badan dan pergerakan tangan

y Juga bermaksud kebolehan kaunselor untuk mengendalikan

individu yang dalam situasi berlainan dan membuat meraka berasa tenang dan selesa y Kemahiran komunikasi yang penting:
y y y y

Corak perbualan positif lisan dan bukan lisan Mendengar secara aktif Beri semangat dan motivasi Membenarkan klien melafazkan diri mereka secara bebas dan terbuka

y Keberkesanan sesuatu komunikasi interpersonal bergantung

pada:
y y y y

Kadar kelajuan kaunseling Bahasa, nada dan pic Corak perbualan: formal atau tidak formal Cara kaunselor mengelak daripada menggangu semasa klien sedang becakap y Cara kaunselor mengelak sebarang salah faham yang timbul y Bahasa badan yang sesuai y Persekitaran yang kondusif untuk memberi bimbingan

y Hubungan sihat antara kounselor & klien y ekspresi keindividuan yang baik y mempromosikan pertumbuhan kendiri y Kaunselor perlu empati (memahami dan memikirkan

perspektif klien)

y Kounselor berada dalam kedudukan klien y Lebih memahami implikasi

y Kaunselor perlu ikhlas (kapasiti untuk berhubung secara

personal)

y Bersifat terbuka supaya klien akan bersifat terbuka juga y Bantu membina hubungan yang positif dengan klien y Kaunselor juga mesti mendedahkan pandangan klien sendiri dan

berkongsi perasaan y Dapat menjalin hubungan yang saling percaya

y Kaunselor tunjuk rasa hormat dan terima seperti yang sedia

ada

y Murid bermasalah akan rasa selamat, dapat membina hubungan

dan penerimaan yang sihat y Beri perhatian kepada perasaan

y Mesti memberikan perhatian yang penuh semasa sesi

kaunseling

y Boleh dilakukan dengan melihat masalah klien dalam perspektif klien

y Menunjuk minat secara ³peramah´ y Kebolehan menunjukan kemesraan dan perhatian serta perasaan autentik y Senyuman mesra kepada klien y Mendengar secara aktif dan prihatin kepada masalah dan perasaan klien: y Berkomunikasi respon klien dengan empati y Kongsi perasaan dan pengalaman klien y Menilai perasaan dan pendapat orang lain y Kaunselor perlu ada ciri-ciri/tret berikut: y Selalu jelas dan spesifik y Ambil masa dan buat refleksi masalah klien y Fokus pada tindakan, perasaan dan sikap klien y Rela dan bertolak ansur dan cari jalan penyelesaian yang paling memuaskan antara kaunselor dan klien y Kaunselor dengar secara aktif dan bincang isu-isu klien

y Terbuka y Kemahiran yang perlu ada y Bersedia y Tidak memberi pemikiran terhadap masalah orang lain y Mencari makna dalam apa yang dikatakan oleh klien y Kaunselor perlu beri perhatian kepada: y Verbal ± pesanan y Non verbal ± tingkah laku y Penting untuk berurusan dengan klien yang marah y Kaunselor perlu galakkan klien bercakap ± bertujuan untuk klien y y y y

meluahkan perasaan marah Penting untuk menjalin hubungan positif dengan klien Kaunselor menunjukkan bahawa dia sangat berminat dalam apa yang dikatakan klien Kaunselor tanya pelbagai soalan untuk menggalakan klien mengulangi apa yang dikatakan Tunjukkan perasaan minat dan guna bahasa badan, suara, bahasa dan ekspresi muka yang sesuai.

y Bahasa yang ³konsisten´ atau ³kongruen´ y Juga pastikan pergerakan badan yang sesuai

y Kesedaran visual penting dalam gerakan badan y Membaca pergerakan badan klien dengan gunakan y ³isyarat´ bukan ³verbal´ seperti ekspresi muka dan postur y Pandangan y Kekeliruan/anggukan kepala y Tingkah laku y Ekspresi muka y Kontak mata y Orientasi y Sentuhan y Kedekatan y Kaunselor perlu selesa dan gunakan kontak mata dengan kerap y Kaunselor muka serius atau ekspresi bosan, mengganggu klien

untuk teruskan y Gerakan tidak senonoh oleh kaunselor:
y Badan bongkok y Bunyi dari tanggan dan kaki y Bermain dengan tangan atau rambut

y Cerminkan klien y Tanpa maklum balas, komunikasi hanya sehala y Kebolehan untuk mengulang balik dapat

menampakkan bahawa seseorang itu faham ataupun tidak. y Tujuan maklum balas;
y Mendapatkan maklumat untuk memberi eloborasi

kepada respon-respon y Menolong mencadangkan tindakan alternatif untuk memfokuskan kepada perasaan mereka y Menyemak persepsi dan meringkaskan apa yang telah di pelapori

y Benda-benda fizikal yang boleh menhalang

komunikasi y Persekitaran yang menggangu komunikasi dan menyebabkan maklumat penting hilang atau tidak boleh diakses ataupun pesanan asal hilang y Contoh halangan fizikal:
y Telefon y Meja y Tempat perjumpaan yang tidak selesa y Bunyi seperti bunyi trafik, bunyi kuat, laluan keretapi

y Halangan dalam komunikasi yang disebabkan oleh

faktor-faktor:
y Emosi y Persepsi y Pemilihan

y Sebab-sebab halangan emosi: y Tekanan emosi y Tidak bersedia untuk berkongsi masalah y Tidak dapat menginterpretasi apa yang dikatakan kerana tidak dapat memfokus y Mendengar dengan minda kosong y Jawapan yang tidak jelas atau salah y Persepsi setiap orang berbeza dan cara menginterpretasi

berserta respon adalah juga berbeza. y ³stereotaiping´ ± melabel orang, kejadian atau sesuatu situasi

y Aktiviti-aktiviti atau simulasi dalam persekitaran

yang berubah y Faktor-faktor halangan persekitaran:
Persekitaran yang bising Persekitaran yang tidak membenarkan kejayaan Persekitaran yang menghalang komunikasi Pesekitaran yang mengalakkan tingkah laku sosial pasif y Peruntukan masa yang tidak mencukupi untuk menjalankan aktiviti y Dikritik y Diarah untuk membuat kerja yang susah
y y y y

y Kumpulan sosial yang lain mempunyai keperluan

sosial dan corak komunikasi yang berlainan kerana norma-norma sosial, adat, peraturan, kepercayaan, latar belakang dan pendidikan berbeza y Perlu peka terhadap adat resam, perkataan, ekspresi dan lawak jenaka yang boleh menjadi isu sensitif

y Kelancaran bahasa membantu dalam pemindahan

maklumat yang tepat dan jelas y Maklum balas yang positif memastikan bahawa seseorang itu mendapat pesanan yang tepat dan jelas y Pelbagaikan kaedah komunikasi;
y Bahan tulisan dan visual; poster, risalah dan brosur y Respon kepada pandangan dan pendapat klien

y Teknik-teknik menghalang halangan bahasa: y Gunakan bahasa yang sesuai y Elakkan menggunakan bahasa pasar dan bercakap mengenai sesuatu yang tidak berkaitan y Gunakan ayat-ayat yang mudah dan ulang pesanan penting sekiranya perlu y Tanya semula klien poin-poin utama untuk menyemak kefahaman y Sentiasa tanya penerangan sebelum membuat andaian sekiranya tidak pasti apa yang diperkatakan oleh klien