Pengundi Pilihan Raya termasuk Pengundi Posd .

y Seseorang yang layak mengundi mestilah

daftar sebagai pengundi. y Kelayakan menjadi seorang pengundi ialah: ~warganegara Malaysia ~telah mencapai umur 21 tahun pada tarikh kelayakannya(tarikh memohon) ~telah berdaftar dengan SPR ~Bermastautin di bahagian pilihan raya ~tidak hilang kelayakan sebagai pengundi

y Mereka yang bermastautin di luar sesuatu

kawasan pilihan raya boleh mengundi secara pos. y Antara mereka yang terlibat ialah: a) anggota perkhidmatan Awam (suami/isteri) yang bertugas di luar negara. b) pegawai-pegawai SPR yang bertugas pada hari pilihan raya c) anggota polis sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang Malaysia

d) Pegawai tentera tetap yang sedang berkhidmat untuk persekutuan atau Komanwel e) Seseorang pelajar sepenuh masa di luar Persekutuan f) Isteri kepada kategori c,d dan e di atas y Pengundi melalui pos mestilah mendaftar sebagai pemilih tidak hadir. y Kertas undi pos mesti sampai kepada pegawai Pengurus SPR sebelum 5.00 petang pada hari pengundian.

y Urusan pendaftaran dan semakan daftar pemilih

dijalankan sepanjang masa. y Para pengundi boleh hilang kelayakan hak mengundi jika: ~ tidak sempurna akal ~sedang menjalani hukuman penjara/tahanan termasuk hukuman mati ~ telah menperoleh taraf kewarganegaraan asing.

y Memohan Borang1 y Permohonan itu hendaklah dibuat terus kepada

pegawai pengurus bahagian pilihan raya tempat didaftarkan melalui Pengawai Pilihan Raya Negeri sesuatu negeri. y Mengetahui terdapat pilihan raya yang dipertandingkan dalam bahagian pilihan raya. y Jika sesuatu permohonan diluluskan, pegawai pengurus hendaklah mengeluarkan suatu kertas

y Jika sesuatu permohonan diluluskan, pegawai

pengurus hendaklah mengeluarkan suatu kertas undi pos kepada pemohon. y Seandainya pemohon itu tidak diluluskan,pegawai pengurus hendaklah memberitahu pemohon sedemikian dan hendaklah menyatakan alasannya untuk tidak meluluskan permohonan itu dalam surat yang ditetapkan dalam Borang 1

y Seseorang anggota tentera yang sedang

berkhidmat seperti operasi di dalam hutan. y Isteri atau suami anggota tentera dan tinggal di rumah yang disediakan oleh angkatan tentera pada tarikh permohonannya didaftarkan sebagai pemilih.

Seseorang yang sudah daftar dengan SPR boleh kehilangan kelayakan hak sebagai pengundi jika beliau didapati: y Tidak waras y Menjadi banduan y Dijatuhi hukuman gantung sampai mati y Telah menukar kewarganegaraan

y Anggota Perkhidmatan Awam

Persekutuan, negeri Pihak Berkuasa Tempatan dan badan berkanun yang menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya oleh undang-undang persekutuan atau negeri dan yang berkhidmat di luar negara termasuk

KRITERIA PENGUNDI BIASA Perlu mendaftar sebagai pengundi yang sah dengan Suruhanjaya Pilihan Raya Berumur 21 tahun ke atas. Bermastautin di bahagian pilihan raya di mana pengundian akan dibuat. Warganegara Malaysia. Tidak kehilangan Kelayakan warganegara

KRITERIA PENGUNDI POS Pegawai SPR sama ada yang dipilih sementara atau tetep dan bertugas pada hari pilihan raya. Anggota perkhidmatan awam(sama ada anak,isteri atau suami) yang bertugas di luar negara. Anggota polis yang bertugas di kawasan lain daripada yang didaftar sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang Malaysia. Pegawai tentera yang berkhidmat di sempadan negara atau di hutan menjalankan operasi menjaga keselamatan negara. Pelajar berumur 21 tahun dan termasuk suami atau isteri yang berumur lebih 21 yang belajar di luar negara ketika pilihan raya dijalankan.

KUMPULAN 4 Lim Chen Hui Hoe You Quan Yen Zhuo Sheng Cheong Yee Hwee

PU2F3