PEREKAAN

SOALAN 3 Hasilkan sebuah rekaan logo yang menonjolkan identiti korporat bagi sebuah syarikat perdagangan bertaraf antarabangsa yang mengeksport barang kraf tangan tempatan

Dengan menggunakan rekaan logo berkenaan, hasil berkenaan, juga reka bentuk set identiti korporat yang merangkum kepala surat, kad nama dan surat, kenderaan perdagangan syarikat tersebut. tersebut.

Portfolio perekaan hendaklah mengandungi : 
    

Permasalahan reka bentuk (design brief) brief) Lakaran kenit (thumbnail) dan pemilihan lakaran thumbnail) Lakaran komprehensif Kajian reka letak, imej, dan tipografi letak, imej, Senarai peralatan yang digunakan Rujukan dan sumber maklumat

DEFINISI LOGO 

LAMBANG KHAS SESUATU PERTUBUHAN YANG TERSIRAT DENGAN MAKSUD TERTENTU ( Kamus Dewan )

KRAF TANGAN  

PERUSAHAAN (KERJA SENI DSB.) YANG MEMERLUKAN DAYA CIPTA DAN KEMAHIRAN, MENGGUNAKAN TANGAN YANG MEMERLUKAN (DIHASILKAN DGN DSB.) KEMAHIRAN MENGGUNAKAN TANGAN ( Kamus Dewan )

TEMPATAN
SESUATU KAWASAN SETEMPAT

IDENTITI 

SIFATSIFAT-SIFAT (CIRI-CIRI DSB) YANG (CIRITERDAPAT PADA SESEORANG ATAU SESUATU YANG SEBAGAI SUATU KESELURUHAN MEMPERKENALKANNYA ATAU MENGASINGKANNYA DARIPADA YANG LAIN ( Kamus Dewan )

KORPORAT 

BERKAITAN DENGAN SYARIKAT ATAU PERBADANAN ( Kamus Dewan )

KOLEKSI LOGO

KOLEKSI LOGO

PENEROKAAN SUMBER IDEA MELALUI PETA MINDA
MODEL BINAAN
-Rumah Limas -Rumah Minang

UKIRAN KAYU ANYAMAN
- Motif anyaman

SENJATA TRADISIONAL
- Keris - Kerambit dll

TEMBIKAR KRAF TANGAN TEMPATAN
- Bentuk Tembikar - Motif

PERMAINAN TRADISIONAL
-gasing, wau, congkak, -wayang kulit

TENUNAN
-Motif - Songket

ALAT MUZIK TRADISIONAL
-Sape -Rebana Ubi

TEKAT
- Motif

BATIK
-Motif ² batik blok - batik canting

LAKARAN KENIT ( thumbnail ) dan PEMILIHAN LAKARAN 
  

Lakaran kenit merupakan lakaran spontan dari sumber rujukan atau idea yang berkaitan tajuk dalam skala kecil. kecil. Proses perkembangan idea Sumber maklumat yang sesuai Catatan dan penerangan pada lakaran di tepi lakaran (jika perlu). Catatan boleh menggunakan pensel perlu).

LAKARAN KENIT

LAKARAN KOMPREHENSIF 

Menghasilkan cadangan reka bentuk, warna, bentuk, warna, muka taip, maklumat dan imej yang bersesuaian. taip, bersesuaian.

craft heritage

craft heritage

craft heritage

KENDERAAN PERDAGANGAN

KAJIAN REKA LETAK , IMEJ DAN TIPOGRAFI
Kajian reka letak: letak: - logo pada kepala surat, sampul surat, kad nama surat, surat, dan kenderaan perdagangan  Kajian imej: imej: - Visual realistik (foto, ilustrasi, dan lukisan) foto, ilustrasi, lukisan) - Visual analogik (visual yang dipermudahkan dalam bentuk grafik seperti simbol) simbol) - Visual organizational (rekaan grafik yang dipermudahkan )  Kajian tipografi: tipografi: - seni memilih dan mengatur huruf mengikut fungsi, fungsi, tajuk dan keterangan. keterangan. 

KAJIAN REKA LETAK

KAJIAN WARNA

KAJIAN TIPOGRAFI

PERALATAN YANG DIGUNAKAN 

Senarai alatan dan bahan yang digunakan 

Senaraikan dan lakar segala alatan dan bahan yang digunakan. digunakan. ( gambar foto alatan dan bahan yang digunakan ) Namakan alatan dan kegunaan contohnya pen teknikal, teknikal, french curve( beserta kegunaannya ).

RUJUKAN DAN SUMBER MAKLUMAT
Senarai segala bahan rujukan dengan lengkap. lengkap. - rujukan buku, akhbar, majalah dll. buku, akhbar, dll. - rujukan internet (laman web) (laman - temubual (biodata, foto) biodata, foto) * Format penulisan bibliografi mestilah mengikut disiplin penulisan ilmiah. ilmiah.

LAMPIRAN
Mengandungi gambar proses kemajuan kerja setiap 10%.  Gambar ¶close up· tidak dibenarkan bagi membuktikan ketulenan hasil perekaan fdshjtjz 

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.