Mesra Mesra KOSASS Ke-3

ISI KANDUNGAN
Perkara: 1. Kertas Kerja Mesra Mesra KOSASS Ke-3 2. Penerangan Tema 3. Senarai organisasi 4. Minit Mesyuarat 5. Laporan Bendahari 6. Laporan Penyelaras Makanan 7. Laporan Penyelaras Kerohanian & Perpaduan 8. Laporan Penyelaras Publisiti 9. Laporan Penyelaras Dekorasi 10. Laporan Penyelaras Peralatan 11. Laporan Penyelaras Persembahan 12. Laporan Penyelaras Hadiah, Buku Cenderamata dan Jemputan 13. Laporan Penyelaras Teknikal 14. Laporan Penyelaras Tugas-Tugas Khas 15. Laporan Penyelaras Protokol 16. Laporan Penyelaras Unit Modul 17. Laporan Bazar Persatuan 18. Contoh surat-menyurat 122-127 128-134 135-164 165-186 187-192 193 2-3 4-43 44-56 57-68 69-73 74-81 82-93 94-99 100-109 110-121 Muka Surat:

1

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

KERTAS KERJA MESRA MESRA KOSASS KE-3

2

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

KANDUNGAN PERKARA HALAMAN 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 PENGENALAN OBJEKTIF TUJUAN TEMA ANJURAN TARIKH LOKASI PERASMI PROGRAM BELANJAWAN (LAMPIRAN A) ATURCARA PROGRAM DAN AKTIVITI (LAMPIRAN B) STRUKTUR ORGANISASI (LAMPIRAN C) MAKLUMAT PESERTA PENCERAMAH (LAMPIRAN D) PENUTUP 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3

3

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

1.0

PENGENALAN Mesra-Mesra KOSASS Ke-3 merupakan aktiviti tahunan yang lazim

dijalankan di kolej ini

pada setiap tahun.

Program ini merupakan

kesinambungan daripada Mesra-Mesra KOSASS yang lalu. Program ini acap kali dijalankan sempena kedatangan para pelajar baru yang mendiami Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah (KOSASS).

Atas kesedaran yang berterusan inilah maka Mesra-Mesra KOSASS Ke-3 dijalankan pada sesi ini. Tujuan program ini mencetuskan rasa kecintaan, keharmonian, dijalankan adalah untuk kasih sayang dan

memotivasikan para pelajar baru agar dapat merealisasikan motto kolej iaitu “Pintar Harmoni Cemerlang” bahkan direalisasikan di dalam kehidupan. Di samping mewujudkan bahawa konsep perpaduan dan kerjasama serta

toleransi mengajar para pelajar tentang kepentingan hidup bersama dalam kelompok masyarakat yang pelbagai. Kepelbagaian mesyarakat yang terdiri daripada agama, bangsa, fahaman, ideologi dan resam hidup. seharusnya saling mengenali antara Mereka

satu sama lain dan mengelakkan

perasaan prasangka sesama mereka selaras dengan konsep “Kolejku Rumahku” yang ingin diketengahkan. Keadaan sedemikian amat penting

bagi melahirkan warga yang dapat memberi komitmen ke atas setiap tanggungjawab dan tugas yang diberikan kepada mereka.

Semoga Mesra-Mesra KOSASS Ke-3 ini dapat melahirkan warga kolej yang berketerampilan, bertanggungjawab dan mengamalkan segala amalan

4

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

murni yang penting dalam segala aspek kehidupan.

Dengan ini kelak

KOSASS akan menjadi kolej yang mampu melahirkan warga yang berjaya dalam pelbagai aspek.

2.0 i ii iii iv v

OBJEKTIF Melahirkan warga kolej yang serasi dengan keadaan persekitaran kolej. Menyemaikan nilai-nilai murni dan jatidiri ke arah generasi bermaruah, bertanggungjawab yang cemerlang. Membentuk dan membina generasi berketahanan diri yang tinggi terhadap cabaran hidup di kolej dan universiti. Langkah awal menyemai keyakinan diri dalam era kehidupan kampus. Mewujudkan dan mencetuskan rasa kekeluargaan, kecintaan dan kekitaan dalam lingkungan intelek.

3.0 i

JUSTIFIKASI Mendapatkan kelulusan program daripada Bahagian Hal Ehwal Mahasiswa UPM (HEM UPM) untuk mengadakan Mesra-Mesra KOSASS Ke-3.

4.0

TEMA

KEDATANGAN DIRASAI KEHILANGAN DISEDARI Pendekatan : Semangat Kekeluargaan 5.0 ANJURAN

Pengurusan Kolej dan Majlis Tertinggi Kolej, Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah 6.0 TARIKH

24 hingga 28 Jun 2004

5

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

7.0 i ii 8.0

LOKASI Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah Sekitar Universiti Putra Malaysia PERASMI PROGRAM : : Lt Kol Dr Hj Rashid bin Ibrahim Lt Kol Dr Hj Rashid bin Ibrahim

Perasmi Pembukaan Perasmi Penutup 9.0 BELANJAWAN

Rujuk Lampiran A 10.0 ATURCARA PROGRAM DAN AKTIVITI

Rujuk Lampiran B 11.0 STRUKTUR ORGANISASI

Rujuk Lampiran C 12.0 KUMPULAN SASARAN

Pelajar-pelajar baru yang mendiami KOSASS. 13.0 PENCERAMAH

Rujuk Lampiran D 14.0 PENUTUP

Adalah diharapkan agar Mesra-Mesra KOSASS Ke-3 ini dapat melahirkan warga kolej yang berketerampilan, berilmu pengetahuan, bertanggungjawab serta menyumbang bakti, dan tenaga serta masanya kepada Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah yang tercinta ini kelak program yang dijalankan ini akhirnya akan dapat memberi pengetahuan asas atau awal dalam meniti kehidupan sebagai warga kolej dan mahasiswa. Kerjasama semua pihak amatlah perlu bagi memastikan kelancaran program Mesra-mesra KOSASS Ke-3 dapat mencapai objektif sebenarnya. Ini adalah penting untuk menjaga imej kolej dan universiti dalam ikatan kekitaan yang menjadi budaya kolej

6

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

sejajar dengan Falsafah Pendidikan Negara dan Universiti serta Wawasan 2020. Disediakan oleh:

PK MOHD NASIR BIN ZAKARIA Pengarah Mesra-Mesra KOSASS Ke-3 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah Tarikh :

Disemak oleh:

LtM MOHD SHARIFF BIN SALIM Presiden Majlis Tertinggi Kolej Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah Semester Pertama 2004/2005 Tarikh :

7

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Disemak oleh:

En. Mohd Nizam Bin Nazaruddin Fellow Blok Napuh Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah Tarikh :

Disokong oleh:

Lt Kol Dr Hj RASHID BIN IBRAHIM Pengetua Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah Tarikh :

8

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Disahkan oleh:

Profesor Dr MUHAMAD BIN AWANG Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar (Memangku) Universiti Putra Malaysia Tarikh :

9

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

STRUKTUR ORGANISASI MESRA-MESRA KOSASS KE-3 Penaung Fellow Penasihat Ex-Officio Pengarah Timbalan Pengarah 1 Timbalan Pengarah 2 Setiausaha Naib Setiausaha Bendahari Unit Modul : : : : : : : : : : Lt Kol Dr Hj Rashid Bin Ibrahim Puan Saadiatul Binti Ibrahim LtM Mohd Shariff Bin Salim PK Mohd Nasir Bin Zakaria Loo Fong Yee PK Saiful Adli Bin Abdul Halim Amirul Shazuan Bin Sabuddin Elliza Binti Md Nor Nur Shahadah Binti Mohd Nor Dzul Hilmi Bin Mohd Jani

Mohamad Izwan Bin Hassan Ketua Pewaris Ilmu Pewaris Ilmu : : LtM Azmil Asyraf Bin Md Esa LtM Mohd Shariff Bin Salim Mohammed Khairul Azhar Bin Abdullah Nor Zaima Binti Mat Yaacob PKW Norhafizah Binti Kamarudin PKW Shafinar Binti Haron Misah Binti Mansor Dzul Hilmi Bin Mohd Jani Mohamad Izwan Bin Hasan a/SUO Ab Hamid Bin Ismail Fazlina Binti Masbah Wong Soon Tak Boy Hardy Bin Pudar Penyelaras-penyelaras Protokol : PKW Nurafzan Binti Hussin

10

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Mohd Firdaus Bin Bahari Nurullayli Binti Abu Bakar PK Mohd Nizar Bin Khairuddin Makanan : Nor Saliza Binti Abd Sani Tong Hwei Shyen Kerohanian : Ridzuan Bin Shariff

Wan Munirah Binti Wan Harun Publisiti : Wong Chin Choy

Yeo Mei Chin Dekorasi : PKW Wong Pui Yee

Lim Phaik Pin PKW Vidhubala Peralatan : PK Mohamed ‘Afif Bin Aid

Azlil Bin Adbullah Suhaimi Sobrie Bin Rosli PKW Ummi Ainul Hafizah Binti Mohd Ismail Ali Persembahan : Zahaliza Binti Kadis

PKW Lee Yeing Yeing Hadiah dan Cenderamata : Nurul Faizah Binti Baharullah

PKW Salina Binti Misri Teknikal : Mohd Rizal Bin Abdul Ghani

Nur Fazlina Binti Fazil Rahman Liew Siaw Yee Tugas-tugas khas : Mazua Binti Mohd Noh 11

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Noor Azuin Binti Abd Jalil

MINIT MESYUARAT

12

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah Universiti Putra Malaysia MINIT MESYUARAT MESRA MESRA KOSASS KE-3 01/2004-2005 TARIKH MASA TEMPAT AGENDA: MINIT: 1.0: 1.1: 1.2: Minit 1.0: i. ii. SESI TAARUF PENERANGAN TUGAS-TUGAS HAL-HAL LAIN LtM Mohd Shariff Bin Salim, Presiden KOSASS memperkenalkan MMK kepada organisasi. Penempatan organisasi di kolej akan dibincangkan dengan Encik Idzhar pada 7 Jun 2004. Makluman : Semua Minit 1.1: i. ii. iii. PK Mohd Nasir Bin Zakaria selaku Pengarah MMK Ke-3 memperkenalkan penyelaras masing-masing. Pendaftaran pelajar baharu ke KOSASS adalah pada 14 Jun 2004. Program MMK Ke-3 ini akan berlangsung pada 24 Jun 2004 hingga 27 Jun 2004. Makluman : Semua Minit 1.2: i. ii. iii. iv. Pada hari Khamis dan Jumaat iaitu pada 24 Jun 2004 dan 25 Jun 2004 program MMK Ke-3 ini akan dilakukan pada waktu malam sahaja. Presiden kolej mencadangkan supaya Program Kolej Servis dimasukkan pada hari Sabtu. Pendaftaran kelab akan diadakan pada hari yang sama iaitu pada hari Sabtu. Pada hari Ahad pula akan diadakan Program Malam Atur Langkah. : : : 5 Jun 2004 9.40 malam Bilik Gerakan

13

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

v.

Penerangan tugas masing-masing mengikut penyelaras oleh Pengarah MMK Ke-3. Makluman : Semua

Tangguh mesyuarat pada 10.25 malam.

14

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Disediakan oleh:

AMIRUL SHAZUAN BIN SABUDDIN Setiausaha Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Semester Pertama Sesi Akademik 2004/2005 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah Universiti Putra Malaysia Disahkan oleh:

PK MOHD NASIR BIN ZAKARIA Pengarah Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Semester Pertama Sesi Akademik 2004/2005 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah Universiti Putra Malaysia

15

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

LAMPIRAN A KEHADIRAN Hadir: PK Mohd Nasir Bin Zakaria Pengerusi Pengarah Loo Fong Yee Timb. Pengarah 1 PK Saiful Adli Bin Abdul Halim Timb. Pengarah 2 Amirul Shazuan Bin Sabuddin Pencatat Setiausaha Nor Saliza Abd Sani Tong Hwei Shyen Penyelaras Makanan KSJN Nurafzan Binti Hussin PK Mohd Firdaus Bin Bahari Nurullayli Binti Abu Bakar PK Mohd Nizar Bin Khairuddin Penyelaras Protokol Ridzuan Shariff Wan Munirah Binti Wan Harun Penyelaras Kerohanian Wong Chin Choy Yeo Mei Chin Penyelaras Publisiti PKW Wong Pui Yee Lim Phaik Pin PKW Vidhubala a/p Balasegar Penyelaras Dekorasi PK Mohamed ‘Afif Bin Aid Azlil Bin Abdullah Shuhaimi Sobrie Bin Rosli PKW Ummi Ainul Hafizah Binti Mohd Ismail Ali Penyelaras Peralatan Zahaliza Binti Kadis Lee Yeing-yeing Penyelaras Persembahan Nurul Faizah Binti Baharullah PKW Salina Binti Misri Penyelaras Hadiah dan Buku Cenderamata Mohd Rizal Bin Abd Ghani Nur Fazlina Binti Fazil Rahman Liew Siaw Yee

16

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Penyelaras Teknikal Tidak Hadir: Elliza Binti Md Nor Naib Setiausaha Nur Shahadah Binti Mohd Nor Bendahari

17

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah Universiti Putra Malaysia MINIT MESYUARAT MESRA-MESRA KOSASS KE-3 02/2004-2005 TARIKH MASA TEMPAT AGENDA: MINIT: 2.0: SESI TAARUF 2.1: PENGESAHAN MINIT MESYUARAT 2.2: PERUBAHAN JAWATAN YANG DISANDANG 2.3: MAKSUD TEMA DAN KONSEP MESRA-MESRA KOSASS KE-3 2.4: PENERANGAN SEMULA TUGAS-TUGAS 2.5: PENGINAPAN ORGANISASI MMK KE-3 DI KOLEJ 2.6: HAL-HAL LAIN Minit 2.0: i. Pengerusi, PK Mohd Nasir Bin Zakaria selaku Pengarah MMK ke-3 memulakan majlis dengan al-Fatihah. Pengerusi meminta setiap organisasi memperkenalkan diri serta post masingmasing. Makluman : Semua Minit 2.1: i. Pindaan minit mesyuarat yang pertama:  Minit 1.0: tiada pindaan.  Minit 1.1: perkataan “pos” ditukar kepada “post”  Minit 1.2: perkataan “pos” ditukar kepada “post”. Senarai nama kedatangan perlu diubah iaitu ditambahkan perkataan pangkat untuk PK dan PKW bagi Pegawai Kadet dan Pegawai Kadet Wanita. Saudari Loo Fong Yee selaku Timbalan Pengarah 1 mengesahkan minit mesyuarat pertama dengan sedikit pindaan. Saudara Mohd Rizal Bin Abd Ghani menyokong atas pengesahan tersebut dengan sedikit pindaan. Makluman : Semua : : : 7 Jun 2004 9.15 malam Dewan Jauhari

ii. iii. iv.

18

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Minit 2.2: i.

Pertukaran jawatan bagi Setiausaha, Naib Setiausaha dan Bendahari. Jawatan-jawatan tersebut disandang oleh seperti berikut:  Setiausaha : Amirul Shazuan Bin Sabuddin  Naib Setiausaha : Elliza Binti Md Nor  Bendahari : Nur Shahadah Binti Mohd Nor Makluman : Semua

MInit 2.3: i. ii. iii. iv. v.

vi.

Saudara PK Mohd Nasir Bin Zakaria selaku Pengarah MMK ke3 menerangkan tema dan konsep MMK ke-3. Tema bagi MMK ke-3 ialah “Kehadiran Dirasai Kehilangan Disedari” Konsep MMk ke-3 ialah kekeluargaan. Tema dan konsep dipilih berdasarkan ucapan ayahanda Dr. Azahari. Maksud tema merangkumi 2 iaitu hadir dan hilang. Hadir berrmaksud memberi kesedaran pada pelajar baru pentingnya semangat bekerjasama disamping mereka berasa dihargai serta diterima oleh kolej ini. Hilang disedari pula adalah menerangkan bahawa jasa dan bakti akan dikenang oleh kolej ini. Tujuan tema dan konsep ini walaupun program ini dilakukan dalam jangka masa yang singkat namun ia akan dapat meninggalkan kesan yang mendalam ke atas pelajar baru. Makluman : Semua

Minit 2.4: i.

Penerangan semula tugas yang dijalankan bagi setiap post oleh Pengarah MMK ke-3 Makluman : Semua

i. ii. iii.

Perubahan bagi tugas jemputan dipertanggungjawabkan kepada Penyelaras Hadiah dan Buku Cenderamata. Penyelaras Hadiah dan Buku Cenderamata ditukar nama kepada Penyelaras Hadiah, Buku Cenderamata dan Jemputan. Penyelaras Hadiah, Buku Cenderamata dan Jemputan diminta menyediakan tag nama bagi semua organisasi dan pelajar baru. Tindakan : Penyelaras Hadiah, Buku Cenderamata dan Jemputan

19

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

i.

Penyelaras Peralatan diminta menyediakan senarai peralatan bagi setiap post dan menyediakan surat untuk permohonan di pejabat. Tindakan : Penyelaras Peralatan Setiap organisasi tidak dibenarkan menginap di kolej selepas 12 Jun 2004. Pengarah MMK Ke-3 memohon kepada ayahanda pengetua supaya dilanjutkan kepada 14 Jun 2004. Organisasi yang menginap di kolej hanya dibenarkan sebanyak 22 orang iaitu 5 jawatan yang terpenting dan beberapa orang dari wakil setiap post dan kesemua ini diminta membantu semasa hari pendaftaran pelajar baru di KOSASS. Makluman : Semua

Minit 2.5: i. ii. iii.

Minit 2.6: i. ii.

Banner tidak dibenarkan digantung pada tiang bendera. Penyelaras Protokol mencadangkan supaya dibuat tiga banner di mana dua daripadanya ditulis dalam Bahasa Melayu dan selebihnya di dalam Bahasa Inggeris. Ini kerana Penyelaras Protokol ingin membuat majlis perasmian di dalam Bahasa Inggeris. Tindakan : Penyelaras Protokol

i. ii.

Pengarah MMK Ke-3 memberitahu bahawa tarikh MMK ke-3 ditukarkan daripada 24 Jun 2004 hingga 27 Jun 2004 kepada 24 Jun 2004 hingga 28 Jun 2004. Saudari Loo Fong Yee selaku Timbalan Pengarah 1 menerangkan bahawa penambahan satu hari iaitu pada 28 Jun 2004 adalah hanya untuk Program Malam Atur Langkah. Makluman : Semua

i.

Pemangku Bendahari iaitu Norhafizah Binti Kamaruddin meminta Penyelaras Makanan dan Penyelaras Hadiah, Buku Cenderamata dan Jemputan berjumpa dengan beliau selepas tamat mesyuarat. Makluman : Penyelaras Makanan, Penyelaras Hadiah, Buku Cenderamata dan Jemputan

Tangguh mesyuarat pada 10.42 malam.

20

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Disediakan oleh :

ELLIZA BINTI MD NOR Naib Setiausaha Mesra-Mesra KOSASS ke-3 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah Universiti Putra Malaysia. Disahkan oleh:

PK MOHD NASIR BIN ZAKARIA Pengarah Mesra-Mesra KOSASS ke-3 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah Universiti Putra Malaysia.

21

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

LAMPIRAN KEHADIRAN Hadir: PK Mohd Nasir Bin Zakaria Pengarah Loo Fong Yee Timb. Pengarah 1 PK Saiful Adli Bin Abdul Halim Timb. Pengarah 2 Amirul Shazuan Bin Sabuddin Setiausaha Elliza Binti Md Nor Naib Setiausaha Nor Saliza Binti Abd Sani Tong Hwei Shyen Penyelaras Makanan KSJN Nurafzan Binti Hussin Nurullayli Binti Abu Bakar Penyelaras Protokol Wan Munirah Binti Wan Harun Penyelaras Kerohanian Wong Chin Choy Yeo Mei Chin Penyelaras Publisiti PKW Wong Pui Yee Lim Phaik Pin PKW Vidhubala a/p Balasegar Penyelaras Dekorasi PK Mohamed ‘Afif Bin Aid Azlil bin Abdullah Suhaimi Sobrie Bin Rosli Penyelaras Peralatan Zahaliza Binti Kadis Penyelaras Persembahan Nurul Faizah Binti Baharullah Penyelaras Hadiah, Buku Cenderamata dan Jemputan Mohd Rizal Bin Abd Ghani Nur Fazlina Binti Fazil Rahman Liew Siaw Yee Penyelaras Teknikal Pengerusi

Pencatat

22

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Tidak Hadir

-

Tanpa Kenyataan

Nur Shahadah Binti Mohd Nor Bendahari PK Mohd Firdaus Bin Bahari PK Mohd Nizar Bin Khairuddin Penyelaras Protokol Ridzuan Shariff Penyelaras Kerohanian PKW Ummi Ainul Hafizah Binti Mohd Ismail Ali Penyelaras Peralatan PKW Lee Yeing-Yeing Penyelaras Persembahan PKW Salina Binti Misri Penyelaras Hadiah, Buku Cenderamata dan Jemputan

23

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah Universiti Putra Malaysia MINIT MESYUARAT MESRA MESRA KOSASS KE-3 03/2004-2005 TARIKH MASA TEMPAT AGENDA: MINIT: 3.0: SESI TA’ARUF 3.1: PENGESAHAN MINIT MESYUARAT 3.2: PENERANGAN MENGENAI BUKU LAPORAN 3.3: PENGLIBATAN ORGANISASI SEBAGAI PEMBANTU KOLEJ 3.4: MESYUARAT BERSAMA MAJLIS TERTINGGI KOLEJ 3.5: MESYUARAT BERSAMA FELO 3.6: MESYUARAT BERSAMA AYAHANDA PENGETUA 3.7: PEMBENTANGAN LAPORAN SETIAP PENYELARAS 3.8: HAL-HAL LAIN MInit 3.0: i. Pengerusi, PK Mohd Nasir Bin Zakaria selaku Pengarah Mesra Mesra KOSASS Ke-3 (MMK Ke-3) memulakan majlis dengan alFatihah. Makluman : Semua Minit 3.1: i. Pindaan minit mesyuarat yang kedua: • Minit 2.0: Tiada pindaan. • Minit 2.1: Tiada pindaan. • Minit 2.2: Tiada pindaan. • Minit 2.3: (i). Perkataan “ke-3” ditukar kepada “Ke-3”. (ii) Kesilapan singkatan “MMk” ditukar kepada “MMK”. (v) Kesilapan ejaan “berrmaksud” ditukar bermaksud”. (v) Perkataan “Hilang Disedari” perlu ditukar kepada “Kehilangan Disedari”. • Minit 2.4: Perkataan “ke-3” ditukar kepada “Ke-3”. : : : 15 Jun 2004 9.10 malam Bilik Gerakan

24

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

ii. iii. iv.

Minit 2.5: Pertukaran tarikh bagi lanjutan menginap di kolej ditukar dari 14 Jun 2004 kepada 19 Jun 2004. • Minit 2.6: (i) Perkataan “banner” ditukar kepada “kain rentang”. (iii) Perkataan “ke-3” ditukar kepada “Ke-3”. Susunan perkara “i,ii,ii,iv” perlu mengikut turutan walaupun mengikut setiap tindakan atau makluman. Saudara Suhaimi Sobrie Bin Rosli daripada Penyelaras Peralatan mencadangkan Minit Mesyuarat Mesra Mesra KOSASS Ke-3 buat kali kedua disahkan dengan pindaan. Saudara Wong Chin Choy dari Post Publisiti menyokong Minit Mesyuarat Mesra Mesra KOSASS Ke-3 buat kali kedua disahkan dengan pindaan. Makluman : Semua

MInit 3.2: i.

Saudara PK Mohd Nasir Bin Zakaria selaku Pengarah Mesra Mesra KOSASS Ke-3 meminta setiap penyelaras melaporkan kegiatan harian kepada setiausaha setiap hari. Makluman : Semua

Minit 3.3: i. ii.

Pengarah MMK Ke-3 menerangkan bahawa setiap organisasi MMK Ke-3 yang menginap di kolej sepanjang minggu suai kenal mahasiswa baharu dilantik sebagai Pembantu Kolej. Semasa hari pendaftaran mahasiswa baharu, organisasi turut bertindak sebagai pembantu teknik. Makluman : Semua

Minit 3.4: i. ii.

Pengarah MMK Ke-3 mengumumkan bahawa mesyuarat bersama Majlis Tertinggi Kolej akan diadakan pada 18 Jun 2004 bertempat di Balai Rahmat pada pukul 9.00 malam. Setiap penyelaras perlu menyediakan laporan lengkap untuk hari kejadian. Makluman : Semua

iii.

Setiausaha diarahkan oleh Pengarah MMK Ke-3 untuk menyediakan surat bagi menjemput setiap Majlis Tertinggi Kolej ke mesyuarat tersebut. Makluman : Setiausaha

Minit 3.5:

25

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

i. ii. iii.

Mesyuarat bersama Felo akan diadakan pada 19 Jun 2004 bertempat di Balai Rahmat pada pukul 9.00 malam. Setiap penyelaras perlu menyediakan laporan yang lengkap untuk hari kejadian. Setiap organisasi diminta memakai pakaian formal setiap kali berada di Balai Rahmat. Makluman : Semua Setiausaha turut diminta menyediakan surat jemputan kepada Felo-Felo untuk menghadiri mesyuarat tersebut. Makluman : Setiausaha

iv.

Minit 3.6: i.

ii.

Pengarah MMK Ke-3 mencadangkan mesyuarat bersama Ayahanda Pengetua diadakan pada 22 Jun 2004 bertempat di Balai Rahmat pada pukul 9.00 malam tetapi kemungkinan akan berlaku perubahan kerana perlu berurusan dengan Ayahanda Pengetua terlebih dahulu untuk mendapatkan kepastian. Setiap penyelaras perlu berpakaian formal ketika menghadiri mesyuarat tersebut. Makluman : Semua

iii.

Setiausaha diminta oleh Pengarah MMK Ke-3 untuk menyediakan surat bagi menjemput Ayahanda untuk menghadiri mesyuarat tersebut. Makluman : Setiausaha

Minit 3.7: i. Post Makanan: a) b) Penyelaras Makanan mengumumkan perubahan tempat untuk menjamu selera yang sebelum ini diadakan di Bilik Gerakan ditukarkan ke Bilik Cemerlang. Sepanjang minggu suai kenal peringkat universiti ini, Penyelaras Makanan memberitahu organisasi boleh menjamu selera pada dua tempat iaitu di Dewan Jauhari bersama-sama Pembantu HEM dan di Bilik Cemerlang. Penyelaras Makanan meminta kerjasama setiap ahli organisasi memulangkan cawan yang telah hilang sekiranya dijumpai. Tindakan : Penyelaras Makanan d) Saudari Loo Fong Yee selaku Timbalan Pengarah 1 mengatakan bahawa makanan di Dewan Jauhari hanya disediakan untuk 20 orang Pembantu Kolej sahaja. Maka

c)

26

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

e)

dengan ini, ahli-ahli organisasi yang lain diminta menjamu selera di Bilik Cemerlang. Saudara Mihajul Bin Ejul selaku Pemantau MMK Ke-3 mencadangkan supaya makanan yang berlebihan di Bilik Cemerlang digunakan untuk menjamu selera pekerja-pekerja kolej dan semua ahli-ahli dalam organisasi termasuk pengarah bersetuju dengan cadangan tersebut. Makluman : Semua

ii.

Post Protokol: a) Simbolik bagi MMK Ke-3 akan menggunakan Diamond yang diambil daripada cenderahati pada Malam Sejambak Budi yang lalu dan diletakkan di dalam ketulan ais. Pada hari perasmian, Ayahanda Pengetua akan memecahkan separuh daripada ketulan air batu tersebut dan separuh lagi akan dipecahkan pada majlis penutup pula. Maksud bagi simbolik tersebut ialah apabila air batu mula dipecahkan separuh bermaksud ia menunjukkan permulaan bagi pelajar baru di kolej ini. Manakala pemecahan separuh lagi sewaktu majlis penutupan pula bermaksud akan melahirkan pelajar yang mantap dan diharapkan dapat memberi kesan dalam diri mereka sepanjang minggu MMK Ke-3 ini. Apabila Diamond tersebut dikeluarkan daripada air batu tersebut, ia perlu digilap hingga berkilat dan ini membawa maksud setiap pelajar baru bertanggungjawab menggilap diri untuk lebih maju dan membawa kolej ini ke peringkat yang lebih tinggi. Kedudukan Diamond di dalam air batu tersebut akan dirujuk oleh Penyelaras Protokol kepada saudara Mihajul Bin Ejul selaku Pemantau MMK Ke-3. Penyelaras Protokol memperkenalkan Time Shuttle. Ia akan disimpan oleh wakil pelajar baru tersebut dan akan dibuka apabila mereka menghadiri Malam Sejambak Budi iaitu tiga tahun akan datang. Setiap ahli organisasi dan juga Majlis Tertinggi Kolej diminta menulis kata-kata harapan dan dimasukkan ke dalam kotak yang diamanahkan kepada wakil mahasiswa baharu tersebut. Ianya akan disimpan di dalam rak di hadapan Balai Rahmat. Kotak tersebut perlu dipastikan kelihatan cantik dan ianya akan dijadikan tradisi kolej serta akan diadakan setiap tahun iaitu pada minggu Mesra Mesra KOSASS. Pada Malam Sejambak Budi bagi pelajar baru tersebut, semua organisasi MMK Ke-3 dan Majlis Tertinggi Kolej perlu dijemput ke majlis tersebut. Susunan kedudukan bagi latar belakang pada majlis perasmian ialah menghadap ke tingkap dan yang akan diduduki oleh Ayahanda akan diletakkan di atas pentas serta akan mengadap semua mahasiswa kolej ini. Susunan kedudukan bagi latar belakang pada majlis penutup akan kembali kepada tempat asal.

b)

c) d)

e)

27

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Tindakan : Penyelaras Protokol

iii.

Penyelaras Kerohanian: a) b) Penyelaras Kerohanian memberitahu bahawa kuliah subuh akan diadakan sepanjang berjalannya minggu MMK Ke-3 ini. Penyelaras Kerohanian meminta Penyelaras Teknikal supaya memastikan sistem PA berfungsi sepanjang kuliah subuh tersebut. Tindakan : Penyelaras Kerohanian Saudara Mihajul Bin Ejul mencadangkan Penyelaras Kerohanian memaklumkan kepada Ayahanda terlebih dahulu mengenai risalah yang ingin diedarkan dan perlu menganggarkan bilangan pelajar muslim dengan tepat bagi mengelakkan pembaziran. Saudari PKW Ummi Ainul Hafizah dari Penyelaras Peralatan mencadangkan membuat dua jenis risalah iaitu untuk pelajar muslim dan bukan muslim. Makluman : Penyelaras Kerohanian e) Pengarah MMK Ke-3 mencadangkan slot perpaduan akan dikendalikan oleh Timbalan Pengarah 1 iaitu saudari Loo Fong Yee dan akan disertai pelajar bukan muslim dan muslimah yang tidak boleh mengerjakan solat. Makluman : Semua

c)

d)

iv.

Penyelaras Publisiti: a) Penyelaras Publisiti memberitahu bahawa keempat-empat kain rentang termasuk untuk minggu MMK Ke-3 telah pun disiapkan. Tindakan : Penyelaras Publisiti b) Pengarah MMK Ke-3 memberikan cadangan kepada Penyelaras Publisiti supaya membuat poster, menampal notis dan membuat perkara-perkara yang dapat menarik minat mahasiswa baharu terhadap MMK Ke-3. Makluman : Penyelaras Publisiti

v.

Penyelaras Dekorasi:

28

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

a)

b)

c)

Latar belakang bagi majlis perasmian dan majlis penutup untuk MMK Ke-3 telah dibincangkan oleh Penyelaras Dekorasi bersama-sama Timbalan Pengarah 2 iaitu saudara Saiful Adli Bin Abd Halim dan lakaran tersebut akan diedarkan pada mesyuarat yang seterusnya. Penyelaras Dekorasi menerangkan reka bentuk latar belakang yang digunakan akan berkonsepkan tiga kaum utama di Malaysia iaitu atap Minang Kabau yang akan berkonsepkan Melayu, pagar bergambarkan naga akan berkonsepkan Cina dan gambaran ruang masuk yang diselitkan dalam latar belakang pula akan berkonsepkan India . Papan kenyataan telah ditampal dengan kain. Tindakan : Penyelaras Dekorasi

d)

e)

Saudara Mihajul Bin Ejul selaku Pemantau mencadangkan kepada Penyelaras Dekorasi bagi menampakkan lagi konsep Cina amat sesuai sekiranya digunakan tanglung manakala bagi konsep India pula akan sesuai jika digunakan kolum. Saudara Saiful Adli selaku Timbalan Pengarah 2 meminta Penyelaras Dekorasi memastikan latar belakang tersebut mudah bergerak dan tangga Dewan Jauhari perlu dihiaskan. Makluman : Penyelaras Dekorasi

vi.

Penyelaras Peralatan: a) Penyelaras Peralatan menerangkan bahawa semua barangan yang ditempah oleh setiap post telah mereka penuhi. Penyelaras Peralatan juga meminta kerjasama setiap post supaya bertanggungjawab ke atas barangan yang diperolehi. Tindakan : Penyelaras Peralatan

vii.

Penyelaras Persembahan: a) Penyelaras Persembahan menerangkan bahawa terdapat tambahan bagi syarat iaitu boleh menggunakan kesan khas atau kesan muzik tetapi perlu menggunakan barang semulajadi. Sekiranya peserta menggunakannya akan memperolehi maksimum 10 markah bagi markah tambahan. Tema juga telah bertukar iaitu daripada tema “warisan” kepada “seribu kenangan”. Konsepnya juga turut berubah iaitu kepada konsep “kasih sayang”. Hanya sketsa sahaja yang dibenarkan dalam pertandingan ini. Bilangan pesertanya bagi setiap blok adalah 20 orang. Tindakan : Penyelaras Persembahan

29

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

b)

Penyelaras Persembahan meminta Setiausaha untuk menyediakan surat jemputan kepada para hakim dan juga surat kepada SU Kebudayaan bagi setiap blok. Makluman : Setiausaha

viii.

Penyelaras Hadiah, Buku Cenderamata dan Jemputan: a) Saudari Loo Fong Yee meminta Penyelaras Hadiah, Buku Cenderamata dan Jemputan untuk membawa sampel pamplet supaya dapat ditunjukkan pada setiap post. Makluman : Penyelaras Hadiah, Buku Cenderamata dan Jemputan

ix.

Penyelaras Teknikal: a) Penyelaras Teknikal memberitahu bahawa persembahan multimedia sedang diolah semula oleh saudara Syahiran Hanis Bin Ismail @ Suhaimi. Tindakan : Penyelaras Teknikal b) Saudara Mihajul Bin Ejul selaku Pemantau mencadangkan saudara Syahiran Hanis dilantik sebagai ahli organisasi MMK Ke-3 dan semua ahli bersetuju dengan cadangan tersebut. Makluman : Semua

x.

Penyelaras Unit Modul: a) Unit modul menerangkan aktiviti-aktiviti yang akan dilakukan sepanjang minggu Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Tindakan : Unit Modul b) Unit Modul meminta Setiausaha menyediakan surat jemputan kepada LtM Abidin supaya mengendalikan waktu riadah sepanjang minggu MMK Ke-3 ini. Makluman : Semua

Minit 3.8: i.

Pengarah MMK Ke-3 memberitahu bahawa pada 26 Jun 2004 ini mahasiswa baharu akan pergi ke Dewan Besar untuk program Tunas Budaya. Setiap kolej akan menghantar 20 orang mahasiswa baharu untuk menyertai pertandingan malam tersebut di mana KOSASS akan bergabung dengan Kolej Ke-2. Kepada ahli-ahli organisasi yang merupakan Pegawai Kadet (PK) dan Pegawai Kadet Wanita (PKW), mereka akan diberikan

30

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

pengecualian untuk menyertai MMK Ke-3 ini sekiranya tiada latihan. Makluman : Semua ii. Saudara PK Mohd Nasir Bin Zakaria selaku Pengarah MMK Ke3 menasihati setiap ahli organisasi mengenai ketegasan yang perlu ada pada sebagai Pewaris Ilmu supaya dapat memberi kesan kepada mahasiswa-mahasiswi baharu tersebut. Terdapat tambahan penyelaras baru iaitu Penyelaras TugasTugas Khas yang disandang oleh Mazua Binti Mohd Noh dan Noor Azuin Binti Abd Jalil. Makluman : Semua Tangguh mesyuarat pada 12.00 tengah malam.

iii.

31

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Disediakan oleh:

ELLIZA BINTI MD NOR Setiausaha Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Semester Pertama Akademik 2004/2005 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah Universiti Putra Malaysia Disahkan oleh:

PK MOHD NASIR BIN ZAKARIA Pengarah Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Semester Pertama Akademik 2004/2005 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah Universiti Putra Malaysia

32

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

LAMPIRAN KEHADIRAN Hadir: Mihajul Bin Ejul Pemantau PK Mohd Nasir Bin Zakaria Pengarah Loo Fong Yee Timb. Pengarah 1 PK Saiful Adli Bin Abdul Halim Timb. Pengarah 2 Amirul Shazuan Bin Sabuddin Setiausaha Elliza Binti Md Nor Naib Setiausaha Nur Shahadah Binti Mohd Nor Bendahari Tong Hwei Shyen Penyelaras Makanan KSJN Nurafzan Binti Hussin Nurullayli Binti Abu Bakar PK Mohd Firdaus Bin Bahari PK Mohd Nizar Bin Khairuddin Penyelaras Protokol Wan Munirah Binti Wan Harun Penyelaras Kerohanian Wong Chin Choy Yeo Mei Chin Penyelaras Publisiti PKW Wong Pui Yee Lim Phaik Pin PKW Vidhubala a/p Balasegar Penyelaras Dekorasi PK Mohamed ‘Afif Bin Aid Azlil bin Abdullah Suhaimi Sobrie Bin Rosli PKW Ummi Ainul Hafizah Binti Mohd Ismail Ali Penyelaras Peralatan Zahaliza Binti Kadis PKW Lee Yeing-Yeing Penyelaras Persembahan Nurul Faizah Binti Baharullah

Pengerusi

Pencatat

33

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

PKW Salina Binti Misri Penyelaras Hadiah, Buku Cenderamata dan Jemputan Mohd Rizal Bin Abd Ghani Liew Siaw Yee Penyelaras Teknikal Mazua Binti Mohd Noh Noor Azuin Binti Abd Jalil Penyelaras Tugas-Tugas Khas

Tidak Hadir

-

Tanpa Kenyataan

Nor Saliza Binti Abd Sani Penyelaras Makanan Ridzuan Shariff Penyelaras Kerohanian Nur Fazlina Binti Fazil Rahman Penyelaras Teknikal

34

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah Universiti Putra Malaysia MINIT MESYUARAT MESRA MESRA KOSASS KE-3 04/2004-2005 TARIKH MASA TEMPAT AGENDA: MINIT: 4.0: SESI TA’ARUF 4.1: PENGESAHAN MINIT MESYUARAT 4.2: PENERANGAN OBJEKTIF MESRA MESRA KOSASS KALI KE-3 4.3: PENERANGAN TEMA MESRA MESRA KOSASS KALI KE-3 4.4: PEMBENTANGAN LAPORAN SETIAP PENYELARAS 4.5: HAL-HAL LAIN Minit 4.0: i. ii. iii. Pengerusi, Pk Mohd Nasir Bin Zakaria selaku Pengarah Mesra Mesra KOSASS Ke-3 (MMK Ke-3) memulakan majlis dengan alFatihah. Pengerusi mengalu-alukan kedatangan barisan Majlis Tertinggi Kolej ke mesyuarat kali ini. Pengerusi meminta setiap organisasi memperkenalkan diri serta penyelaras masing-masing. Makluman : Semua Minit 4.1: i. Pindaan minit mesyuarat yang ketiga: • Minit 3.0: Tiada pindaan. • Minit 3.1: (ii) Kesilapan “i, ii, ii, iv” ditukar kepada “i, ii, iii, iv”. (iv) Perkataan “Post Publisiti” ditukar “Penyelaras Publisiti”. • Minit 3.2: Tiada pindaan. : : : 19 Jun 2004 9.40 malam Balai Rahmat

35

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

• • •

ii. iii. iv. v.

Minit 3.3: Tiada pindaan. Minit 3.4: Tiada pindaan. Minit 3.5: (i) Perkataan “Felo” ditukar kepada “felo”. (iv) Perkataan “Felo-Felo” ditukar kepada “felo-felo”. • Minit 3.6: Tiada pindaan. • Minit 3.7: Tiada pindaan. • Minit 3.8: (i) Perkataan selepas “Tunas Budaya” yang diikuti oleh titik sepatutnya perlu dijarakkan sebanyak dua kali. Bagi Lampiran A, pada nama Saiful Adli Bin Abdul Halim perlu diletakkan pangkat iaitu Pegawai Kadet (PK) manakala Lee Yeing-Yeing pula sebagai Pegawai Kadet Wanita (PKW). Bagi Lampiran A, perlu meletakkan nama kedatangan bagi Unit Modul. Saudari Nur Shahadah Binti Mohd Nor selaku Bendahari mencadangkan Minit Mesyuarat Mesra Mesra Kosass Ke-3 buat kali ketiga disahkan dengan pindaan. Saudari KSJN Nurafzan Binti Hussin dari Penyelaras Protokol menyokong Minit Mesyuarat Mesra Mesra KOSASS Ke-3 disahkan dengan pindaan. Makluman : Semua

Minit 4.2: i.

Saudara PK Mohd Nasir Bin Zakaria selaku Pengarah MMK Ke3 menerangkan objektif bagi Mesra Mesra KOSASS Ke-3 ini seperti yang terdapat di dalam kertas kerja. Makluman : Semua

Minit 4.3: i.

Pengarah MMK Ke-3 menerangkan maksud tema bagi Mesra Mesra KOSASS kali ke-3 iaitu “Kehadiran Dirasai Kehilangan Disedari”.] Makluman : Semua

Minit 4.4: i.

Unit modul membentangkan aturcara bagi sepanjang minggu MMK Ke-3 yang akan berlangsung dari 24 Jun 2004 hingga 28 Jun 2004. Ia juga menerangkan aktiviti-aktiviti yang telah dirancang untuk pelajar baru pada hari kejadian. Tindakan : Unit Modul Makluman : Semua

ii.

Penyelaras Protokol menerangkan kronologi dan lampiran aturcara bagi majlis perasmian dan majlis penutup telah 36

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

iii. iv. v.

vi.

vii.

diedarkan kepada setiap penyelaras dan juga barisan Majlis Tertinggi Kolej. Penyelaras protokol menerangkan perancangan kedudukan tempat pada hari kejadian dan setting plan bagi majlis perasmian dan majlis penutup telah diedarkan kepada semua. Persembahan Multimedia telah ditawarkan bantuan sekiranya mempunyai masalah oleh Timbalan Presiden Kolej iaitu saudara KKPL Mohd Zulhazri Azmi. Penyelaras Protokol turut menerangkan simbolik yang akan digunakan pada majlis perasmian dan penutup iaitu plate Diamond yang akan disimpan di dalam ais dan menerangkan kedudukannya dalam ketulan ais yang akan dipecahkan oleh Ayahanda Pengetua. Turut dibentangkan ialah anugerah yang akan disampaikan dalam majlis penutup tersebut. Pengarah MMK Ke-3 menerangkan ciri-ciri yang akan digunakan iaitu setiap anugerah dipertanggungjawabkan bagi satu anugerah akan diberi kepada seorang pewaris ilmu. Penyelaras Protokol turut menerangkan Time Shuttle yang baru diperkenalkan dalam minggu MMK Ke-3 ini dan Presiden Kolej iaitu saudara LtM Mohd Shariff bin Salim telah memuji idea yang baru tersebut. Tindakan : Penyelaras Protokol Makluman : Semua

viii. ix. x.

Saudara Wong Soon Tak selaku KSU Perpaduan Dan Keharmonian.mengingatkan supaya membuat langkah berjagajaga sekiranya berlakunya putus bekalan elektrik. Penyelaras Kerohanian menerangkan pengisian yang akan digunakan sepanjang hari kejadian. Ia turut menerangkan risal Jundullah dan juga Pelita Hati. Penyelaras Kerohanian turut memberitahu penceramah bagi kuliah subuh dan slot pepaduan akan dikendalikan oleh Timbalan Pengarah ! iaitu saudari Loo Fong Yee dan menetapkan di Bilik Cemerlang manakala perancangan B yang diadakan di belakang blok Napuh. Tindakan : Penyelaras Kerohanian.

xi.

xii.

Penyelaras Publisiti memberitahu bahawa banner semuanya telah disiapkan dan sekarang sedang menyediakan poster untuk menarik minat pelajar untuk mengetahui mengenai MMK Ke-3 dengan lebih lanjut. Penyelaras mengumumkan banner akan digantung pada hari Isnin manakala papan countdown akan ditampal tiga hari sebelum hari kejadian. Tindakan : Penyelaras Publisiti

37

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

xiii.

xiv.

Penyelaras Dekorasi menerangkan apa yang mereka telah lakukan sepanjang minggu ini. Disamping itu, menerangkan mengenai latar belakang iaitu bagi tanglung ia melambangkan konsep cina manakala gambar bunga teratai pula melambangkan konsep India dan bumbung minangkabau pula melambangkan budaya melayu. Saudara LtM Mohd Shariff Bin Salim selaku Presiden Kolej bertanya kepada Penyelaras Dekorasi iaitu mengapa bagi budaya melayu menggunakan konsep minang kabau dan jawapannya ialah kerana ia popular buat masa sekarang. Tindakan : Penyelaras Dekorasi.

xv. xvi.

Penyelaras Peralatan menerangkan moto mereka iaitu “order sahaja” dan memberitahu tugas-tugas yang telah dilakukan oleh mereka. Penyelaras turut membentangkan barang habis guna dan juga boring peralatan. Tindakan : Penyelaras Peralatan

xvii.

Penyelaras Persembahan menerangkan tugas-tugas mereka dan lampiran telah diedarkan manakala mengenai hakim ingin menjemput dua orang dari Jabatan Muzik dan seorang lagi dari unit kebudayaan. Tindakan : Penyelaras Persembahan

xviii. xix. xx. xxi.

Penyelaras Hadiah, Buku Cenderamata dan Jemputan menerangkan tugas-tugas seperti yang terdapat dalam lampiran laporan yang telah diedarkan kepada semua. Penyelaras Hadiah, Buku Cenderamata dan Jemputan memberi sampel pamplet dan ia akan berwarna kuning kerana berkerabat diraja. Penanda buku akan dibuat dan ianya berbentuk diamond. Menujukkan sample buku program turut diberikan. Tindakan : Penyelaras Hadiah, Buku Cenderamata dan Jemputan

xxi..

KSU Agung iaitu saudara Mohd Khairul Azhar Abdullah mencadangkan supaya menghantar Buku Program yang lengkap kepada Ayahanda Makluman : Penyelaras Hadiah, Buku Cenderamata dan Jemputan

xxii.

Penyelaras Teknikal menerangkan tugas-tugas seperti yang diberi lampiran tersebut.

38

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Tindakan : Penyelaras Teknikal xxiii. Presiden Kolej memesan kepada Penyelaras Teknikal supaya memastikan pada hari kejadian iaitu mikrofon iaitu 4 unit, spotlight dan lain-lain. Makluman : Penyelaras Teknikal xxiv. Penyelaras Tugas-Tugas Khas menerangkan tugas-tugas mereka seperti lampiran yang telah diadakan. Tindakan : Penyelaras Tugas-Tugas Khas. xxv. Penyelaras Makanan membentangkan menu untuk hari kejadian dan dianggarkan lebih RM11000. Tindakan : Penyelaras Makanan xxvi. Presiden Kolej mencadangkan belanjawan untuk makanan. supaya mengurangkan

Makluman : Penyelaras Makanan Minit 4.5: i. ii. iii. iv. v. vi. Kertas kerja bagi penubuhan Kelab Debat telah disiapkan dan ingin dsampaikan kepada Majlis Tertinggi Kolej. Saudara Mihajul Bin Ejul menasihatkan semua ahli organisasi menjaga kesihatan. Naib Setiausaha bagi setiap blok akan menjadi organisasi MMK Ke-3 untuk hari pendaftaran kelab. Semua Naib Setiausaha ini adalah di bawah bimbingan saudari Nor Zaima Binti Mat Yaakob selaku Naib Su Agung. Wakil bagi kumpulan Naib Setiausaha ini akan menyertai mesyuarat bersama-sama felo-felo dan juga Ayahanda. Saudara Mohd Zulhazri Bin Azmi selaku Timbalan Presiden Kolej menghulurkan bantuan sekiranya mempunyai masalah dalam persembahan multimedia. Makluman : Semua Tangguh mesyuarat pada pukul 1.54 pagi.

39

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Disediakan oleh :

ELLIZA BINTI MD NOR Naib Setiausaha Mesra-Mesra KOSASS ke-3 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah Universiti Putra Malaysia. Disahkan oleh:

PK MOHD NASIR BIN ZAKARIA Pengarah Mesra-Mesra KOSASS ke-3 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah Universiti Putra Malaysia.

40

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

LAMPIRAN KEHADIRAN Hadir : PK Mohd Nasir Bin Zakaria Pengarah Loo Fong Yee Timbalan Pengarah 1 PK Saiful Adli Bin Abdul Halim Timbalan Pengarah 2 Amirul Shazuan Bin Sabuddin Setiausaha Elliza Binti Md Nor Naib Setiausaha Nur Shahadah Binti Mohd Nor Bendahari Nor Saliza Binti Abd Sani Penyelaras Makanan Dzul Hilmi Bin Mohd Jani Unit Modul KSJN Nurafzan Binti Hussin Nurullayli Binti Abu Bakar PK Mohd Nizar Bin Khairuddin PK Mohd Firdaus Bin Bahari Penyelaras Protokol Wan Munirah Binti Wan Harun Penyelaras Kerohanian Wong Chin Choy Yeo Mei Chin Penyelaras Publisiti PKW Wong Pui Yee Lim Phaik Pin PKW Vidhubala a/p Balasegar Penyelaras Dekorasi PK Mohamed ‘Afif Bin ‘Aid Azlil Bin Abdullah Suhaimi Sobrie Bin Rosli PKW Ummi Ainul Hafizah Binti Mohd Ismail Ali Penyelaras Peralatan Zahaliza Binti Kadis PKW Lee Yeing-Yeing Penyelaras Persembahan Nurul Hafizah Binti Baharullah PKW Salina Binti Misri Penyelaras Hadiah, Buku Cenderamata dan Jemputan Mohd Rizal Bin Abd Ghani Liew Siaw Yee Pengerusi

Pencatat

41

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Penyelaras Teknikal Mazua Binti Mohd Noh Noor Azuin Binti Abd Jalil Penyelaras Tugas-Tugas Khas Mihajul Bin Ejul Pemantau

Tidak Hadir

-

Tanpa Kenyataan

Mohamad Izwan Bin Hasan Unit Modul Tong Hwei Shyen Penyelaras Makanan Ridzuan Shariff Penyelaras Kerohanian Nur Fazlina Binti Fazil Rahman Penyelaras Teknikal

42

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Turut hadir

-

MTK

LtM Mohd Shariff Bin Salim Presiden LtM Khairul Amizan Bin Johdi YDP Wiramuda PRK Mohd Zulhazri Bin Azmi Timbalan Presiden Mohammed Khairul Azhar Bin Abdullah SU Agung Nor Zaima Binti Mat Yaakob Naib SU Agung KSJN Shafinar Binti Haron Naib Presiden Rusa Azlinah Binti Zakaria Naib Presiden Seladang PK Mohd Jamil Bin Abd Wahab KSU Kebudayaan & Kesenian PRK Ab Hamid Bin Nasir KSU Luar Kampus & Kolegiat PRM Fatimah Qamarina Binti Zainol Abidin KSU Pendidikan, Akademik & Kepimpinan Wong Soon Tak KSU Perpaduan & Keharmonian Boy Hardy Pudar KSU Sukan & Rekreasi

43

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah Universiti Putra Malaysia MINIT MESYUARAT MESRA MESRA KOSASS KE-3 05/2004-2005 TARIKH MASA TEMPAT AGENDA: MINIT: 5.0: SESI TA’ARUF 5.1: PENERANGAN TEMA MESRA MESRA KOSASS KE-3 5.2: JUMLAH PENGAMBILAN PELAJAR KE KOSASS 5.3: PENGESAHAN MINIT MESYUARAT 5.4: PEMBENTANGAN LAPORAN SETIAP PENYELARAS 5.5: HAL-HAL LAIN Minit 5.0: 1. Pengerusi, PK Mohd Nasir Bin Zakaria selaku Pengarah Mesra Mesra KOSASS Ke-3 (MMK Ke-3) memulakan majlis dengan alFatihah. 2. Pengerusi mengalu-alukan kedatangan Ayahanda Pengetua, Puan Saadiatul Binti Ibrahim dan barisan Majlis Tertinggi Kolej ke mesyuarat kali ini. 3. Pengerusi meminta setiap organisasi memperkenalkan diri serta penyelaras masing-masing. Makluman : Semua Minit 5.1: 1. Pengarah MMK Ke-3 menerangkan maksud tema bagi Mesra Mesra KOSASS Ke-3 iaitu “Kehadiran Dirasai Kehilangan Disedari”. Makluman: Semua Minit 5.2: 1. Ayahanda Pengetua meminta jumlah sebenar pelajar-pelajar baru yang masuk ke KOSASS. 2. Ketua Pembantu HEM iaitu saudara Mohammed Khairul Azhar Bin Abdullah menyatakan jumlah pelajar bukan PALAPES adalah : : : 22 Jun 2004 9.10 malam Balai Rahmat

44

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

seramai 153 orang iaitu 54 orang pelajar lelaki dan 99 orang pelajar perempuan. 3. Saudara YDP Wiramuda iaitu LtM Khairul Amizan Bin Johdi menyatakan pengambilan PALAPES Darat seramai 58 pelajar lelaki manakala 44 pelajar perempuan. Manakala pengambilan PALAPES Laut pula ialah seramai 32 pelajar lelaki dan 20 pelajar perempuan. 4. Maka jumlah bagi semua pelajar KOSASS ialah 304 orang pelajar. Makluman : Semua Minit 5.3: 1. Pindaan minit mesyuarat yang keempat: • Minit 4.0: Tiada pindaan. • Minit 4.1: Tiada pindaan. • Minit 4.2: Tiada pindaan. • Minit 4.3: Tiada pindaan. • Minit 4.4: i. Perkataan “hari kejadian” ditukar kepada “malam perasmian”. ii. Perkataan setting plan perlu ditambah bersamasama dengan sitting plan. iv. Perlu disertakan tindakan Penyelaras Teknikal. xix. Perkataan pamplet perlu ditukar kepada pamphlet. xxv. RM11 000 ditukar kepada RM11,000. • Minit 4.5: Tiada pindaan. Makluman : Semua Minit 5.4: 1. Penyelaras Protokol menerangkan Time Shuttle ialah ikrar bagi pelajar baru dan ia akan dirakam serta dimasukkan ke dalam bentuk cakera liut dan disimpan dan akan ditayangkan pada Malam Sejambak Budi iaitu 3 tahun akan datang. Tindakan : Penyelaras Protokol. Makluman : Semua 2. Motto yang digunakan oleh Penyelaras Peralatan iaitu “order sahaja” perlu ditukar kepada “pakai dan pulang” atas cadangan Ayahanda Pengetua. Makluman : Penyelaras Peralatan. 3. Bendahari membentangkan belanjawan yang digunakan sepanjang minggu MMK Ke-3 ini dan anggaran jumlah yang sebenar ialah RM12,338. Tindakan : Bendahari

45

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

4. Ayahanda Pengetua menasihati supaya tidak terlalu membazir terutamanya makanan. Sekiranya berlebihan, boleh menjemput pekerja-pekerja kolej makan bersama-sama. Makluman : Semua 5. Ayahanda mencadangkan supaya Penyelaras Kerohanian menambah aktiviti memastikan pelajar membaca al-Fatihah dengan betul. Makluman : Penyelaras Kerohanian 6. Ayahanda mencadangkan supaya Penyelaras Publisiti menambah untuk memasukkan maklumat MMK Ke-3 ke dalam buletin, Tribun Putra atau KOSASS Homepage. Makluman : Penyelaras Publisiti 7. Ayahanda meminta Penyelaras Dekorasi supaya menamakan setiap pokok yang ada di dalam KOSASS ini. Makluman : Penyelaras Dekorasi 8. Ayahanda menasihatkan kepada semua ahli organisasi supaya bertanggungjawab terhadap barang yang dipinjam melalui Penyelaras Peralatan. Makluman : Semua 9. Penyelaras Persembahan memberitahu terdapat perubahan terhadap syarat-syarat lakonan iaitu terdapat markah bonus sekiranya menggunakan bunyi-bunyian semulajadi. 10. Hakim-hakim yang akan mengadili pertandingan tersebut diadili oleh barisan felo-felo. Tindakan: Penyelaras Persembahan. 11. Ayahanda meminta Penyelaras Hadiah, Buku Cenderamata dan Jemputan menyimpan segala tag nama, buku program, pamphlet dan lain-lain untuk rujukan organisasi tahun hadapan. Makluman : Penyelaras Hadiah, Buku Cenderamata dan Jemputan 12. Ayahanda meminta Penyelaras Teknikal memastikan pagar di sekeliling kolej kelihatan baik dan memastikan keselamatan di kolej baik. Makluman : Penyelaras Teknikal

46

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

13. Penyelaras Makanan membentangkan mengenai menu yang akan disediakan berserta dengan belanjawan. Tindakan: Penyelaras Makanan 14. Ayahanda meminta penyelaras unit modul menukar program “Esok Masih Ada” iaitu solat Isyak berjemaah supaya makan dahulu dan kemudian bersolat. 15. Ayahanda turut meminta supaya organisasi membuat pelajar baru bergembira semasa berriadah. 16. Puan Saadiatul selaku Felo Penasihat mencadangkan supaya menerapkan akademik di dalam slot. Makluman : Penyelaras Unit Modul 17. Penyelaras Unit Modul menerangkan bahawa terdapat slot mengenai akademik iaitu penerangan mengenai pengiraan GPA dan CGPA dan juga terdapat slot bahasa inggeris. Tindakan: Penyelaras Unit Modul Minit 5.5: 1. Puan Saadiatul mancadangkan supaya mencari senior atau alumni KOSASS supaya memberi kata nasihat kepada pelajar-pelajar baru. 2. Mengenai Buku Program, Ayahanda meminta supaya Penyelaras Hadiah, Buku Cenderamata dan Jemputan berjumpa dengan Encik Idzhar untuk membincangkannya. 3. Ayahanda mengingatkan semua organisasi MMK Ke-3 supaya mementingkan akademik. Makluman : Semua Tangguh mesyuarat pada pukul 1.40 pagi.

47

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Disediakan oleh:

ELLIZA BINTI MD NOR Naib Setiausaha Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah Universiti Putra Malaysia TARIKH: 23 Jun 2004 Disahkan oleh:

PK MOHD NASIR BIN ZAKARIA Pengarah Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah Universiti Putra Malaysia TARIKH: 23 Jun 2004

48

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

LAMPIRAN KEHADIRAN Hadir : Pengarah • PK Mohd Nasir Bin Zakaria Timbalan Pengarah 1 • Loo Fong Yee Timbalan Pengarah 2 • PK Saiful Adli Bin Abdul Halim Setiausaha • Amirul Shazuan Bin Sabuddin Naib Setiausaha • Elliza Binti Md Nor Bendahari • Nur Shahadah Binti Mohd Nor Penyelaras Makanan 1. Nor Saliza Binti Abd Sani 2. Tong Hwei Shyen Unit Modul 1. Dzul Hilmi Bin Mohd Jani Penyelaras Protokol 1. KSJN Nurafzan Binti Hussin 2. Nurullayli Binti Abu Bakar 3. PK Mohd Nizar Bin Khairuddin 4. PK Mohd Firdaus Bin Bahari Penyelaras Kerohanian 1. Wan Munirah Binti Wan Harun Penyelaras Publisiti 1. Wong Chin Choy 2. Yeo Mei Chin Penyelaras Dekorasi 1. PKW Wong Pui Yee 2. Lim Phaik Pin 3. PKW Vidhubala a/p Balasegar Penyelaras Peralatan 1. PK Mohamed ‘Afif Bin ‘Aid 2. Suhaimi Sobrie Bin Rosli 3. PKW Ummi Ainul Hafizah Binti Mohd Ismail Ali Penyelaras Persembahan 1. Zahaliza Binti Kadis 2. PKW Lee Yeing-Yeing Penyelaras Hadiah, Buku Cenderamata dan Jemputan 1. Nurul Hafizah Binti Baharullah 2. PKW Salina Binti Misri Penyelaras Teknikal 1. Mohd Rizal Bin Abd Ghani 2. Liew Siaw Yee 3. Nur Fazlina Binti Fazil Rahman Pengerusi

Pencatat

49

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Penyelaras Tugas-Tugas Khas 1. Mazua Binti Mohd Noh Pemantau • Mihajul Bin Ejul

50

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Tidak Hadir

-

Tanpa Kenyataan

Unit Modul 1. Mohamad Izwan Bin Hasan Penyelaras Protokol 1. PK Mohd Nizar Bin Khairuddin Penyelaras Kerohanian 1. Ridzuan Shariff Penyelaras Peralatan 1. Azlil Bin Abdullah Penyelaras Tugas-Tugas Khas 1. Noor Azuin Binti Abdul Jalil

Turut Hadir

-

MTK

Presiden • LtM Mohd Shariff Bin Salim YDP Wiramuda • LtM Khairul Amizan Bin Johdi SU Agung • Mohammed Khairul Azhar Bin Abdullah Naib SU Agung • Nor Zaima Binti Mat Yaakob

51

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

LAPORAN BENDAHARI

52

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

LAPORAN BENDAHARI MESRA MESRA KOSASS KE-3 KOLEJ SULTAN ALAEDDIN SULEIMAN SHAH Tugas-tugas Bendahari 1. Menguruskan kewangan organisasi. 2. Menyediakan anggaran belanjawan. 3. Mengawal pengaliran keluar masuk wang di dalam organisasi. 4. Menyemak dokumen yang berkaitan dengan perbelanjaan yang dikeluarkan. 5. Mengemaskini laporan belanjawan dengan menyediakan belanjawan sebenar program. Perancangan 1. Menyediakan anggaran belanjawan bagi program Mesra Mesra KOSASS Ke-3. 2. Berbincang bersama pengarah tentang anggaran belanjawan yang akan disediakan. 3. Berbincang bersama Bendahari Majlis Tertinggi Kolej mengenai format belanjawan. 4. Merujuk serta mendapatkan pendapat daripada ayahanda pengetua mengenai belanjawan yang akan disediakan. 5. Mendapatkan bilangan hari Mesra Mesra KOSASS Ke-3 dan jumlah peserta yang menyertainya. 6. Berbincang bersama organisasi tentang anggaran belanjawan serta peruntukan 7. Berbincang kontigensi. 8. Memastikan semua penyelaras yang membeli barang atau peralatan yang menggunakan wang sendiri menyertakan bukti pembelian (resit) untuk menuntut semula wang yang telah digunakan. 9. Menyediakan borang akuan penerimaan wang. 10. Menyediakan borang tuntutan kontigensi. yang diperlukan pihak oleh penyelaras-penyelaras kolej mengenai yang wang memerlukan wang. dengan pengurusan

53

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Pelaksanaan Sebelum MMK : 1. Menyediakan anggaran belanjawan bagi Mesra Mesra KOSASS Ke-3. Jumlah anggaran belanjawan adalah sebanyak RM12,338.00. (Rujuk Lampiran 1) 2. Membuat fotokopi anggaran belanjawan yang telah disediakan untuk panduan ahli mesyuarat semasa mesyuarat dijalankan. 3. Berbincang dengan pengarah mengenai anggaran belanjawan yang telah disediakan. 4. Berbincang dengan penyelaras makanan mengenai anggaran belanjawan makanan yang diperlukan. 5. Berbincang dengan penyelaras cenderamata dan jemputan mengenai peruntukan hadiah dan hamper yang diperlukan. 6. Berbincang dengan penyelaras peralatan mengenai peruntukan bagi tag nama dan fail peserta. 7. Bekerjasama dengan penyelaras-penyelaras lain dengan memantau dan membantu mereka melakukan tugas. Semasa MMK : 1. Bekerjasama dengan penyelaras-penyelaras lain dengan membantu mereka melakukan tugas. Selepas MMK : 1. Menyediakan belanjawan sebenar bagi Mesra Mesra KOSASS Ke-3. Jumlah belanjawan sebenar adalah sebanyak RM11,761.30 (Rujuk Lampiran 2). Jumlah ini adalah kurang sebanyak RM576.70 daripada belanjawan yang telah dianggarkan. 2. Mengumpulkan resit bukti pembelian yang telah digunakan oleh organisasi dan jumlah wang yang telah dibelanjakan menggunakan wang sendiri adalah sebanyak RM256.30 sahaja. memudahkan pihak pengurusan. (Rujuk Lampiran 3) Bendahari telah mengisi borang tuntutan kontigensi sebagai rujukan terhadap resit bagi

54

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

3. Membuat fotokopi bagi resit-resit yang dikumpulkan sebagai bahan rujukan. 4. Berhubung dengan pihak pengurusan kolej mengenai tuntutan wang sebanyak RM256.30 yang telah dibelanjakan oleh organisasi yang menggunakan wang mereka sendiri. Bendahari telah mengisi 5 borang Baucar Kecil Wang Runcit. Borang yang bernombor 12/133, 13,133 dan 14/133 adalah borang yang mana jumlah telah disahkan dan diberikan kepada bendahari sebagai wang tuntutan. Lampiran 4) 5. Pihak pengurusan kolej telah memberikan RM200 sebagai wang tuntutan dan selebihnya RM56.30 akan diberikan kelak. 6. Membuat fotokopi borang akuan penerimaan wang bagi diisi oleh penyelaras yang igin menuntut wang mereka. 7. Borang akuan penerimaan wang diisi oleh organisasi yang menggunakan wang mereka sendiri semasa MMK dan wang mereka dikembalikan. (Rujuk Lampiran 5) Masalah Sebelum MMK : 1. Tidak mendapat duit kontigensi RM500 dalam simpanan. Pihak pengurusan kolej meminta organisasi menggunakan wang sendiri dan kemudiannya baru menuntut wang bersama resit bukti pembelian. Akibatnya organisasi terpaksa mengeluarkan wang sendiri walaupun kekurangan wang. Selepas MMK : 1. Wang tuntutan yang diterima dari pihak pengurusan kolej adalah sebanyak RM200 sahaja dan baki wang tuntutan adalah sebanyak RM56.30. Dengan alasan petty cash kekurangan wang dan organisasi menggunakan wang terlalu banyak dan mengumpulkan resit-resit melebihi RM100 dalam satu tuntutan. (Rujuk

55

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Ulasan 1. Bendahari sepatutnya memainkan peranan di dalam organisasi. Tugas bendahari bukan setakat menyediakan belanjawan sahaja. Bendahari boleh memantau dan membantu penyelaras lain dalam menyiapkan tugas meraka. 2. Sentiasa merapatkan hubungan baik bersama pihak pengurusan kolej bagi memudahkan perjalanan kerja. 3. Memastikan kewangan organisasi berjalan lancar agar kebajikan terjamin. 4. Perbaiki kelemahan lalu agar tidak berulang kembali seperti prosedur menuntut wang kontigensi dan lain-lain. 5. Diharapkan organisasi akan lebih saling bantu membantu diantara satu sama lain dimasa akan datang.

56

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Disediakan Oleh :

Saudari NUR SHAHADAH BINTI MOHAMED NOR Bendahari Mesra Mesra KOSASS (MMK) Ke-3 Semester Pertama Sesi Akademik 2004/2005 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah Universiti Putra Malaysia

Disokong oleh:

Saudara PK MOHD NASIR BIN ZAKARIA Pengarah Mesra Mesra KOSASS (MMK) Ke-3 Semester Pertama Sesi Akademik 2004/2005 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah Universiti Putra Malaysia

57

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

LAMPIRAN 1

(Anggaran Belanjawan)

58

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Seunit RM PENDAPATAN 1.0 Pengurusan Kolej JUMLAH PENDAPATAN PERBELANJAAN 1.0 Makanan 1.1 Pagi 1.2 Tengahari 1.3 Malam 1.4 Minum Malam 1.5 Sukan/Riadah (Satu Tong) 1.6 Malam Perasmian 1.7 Malam Atur Langkah: VIP Warga Kolej 1.8 Pendaftaran Kelab 2. 0 Peralatan 2.1 Tag nama 2.2 Fail 3.0 Cenderamata 3.1 Buku Program 3.2 Pamphlet 3.3 Buah Tangan 3.4 Cenderamata 3.5 Hamper 4.0 Kontigensi JUMLAH PERBELANJAAN

Bil orang

Jangka masa hari RM RM 12338.00 12338.00 RM

1.50 2.50 3.00 1.00 6.00 2.00 5.00 4.00 1.00

350 350 350 300 1 40 40 500 45

4 2 3 4 3 1 1 1 1

2100.00 1750.00 3150.00 1200.00 18.00 80.00 200.00 2000.00 45.00 10543.00

1.00 1.00

360 300

360.00 300.00 660.00

1.00 0.50 10.00 5.00 10.00

360 40 1 5 20

2

360.00 40.00 10.00 25.00 200.00 635.00 500.00 500.00 12338.00

LAMPIRAN 2

59

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

(Belanjawan Sebenar)

Belanjawan Sebenar Mesra Mesra KOSASS Ke-3 60

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Seunit RM PENDAPATAN 1.0 Pengurusan Kolej JUMLAH PENDAPATAN PERBELANJAAN 1.0 Makanan 1.1 Pagi/sarapan 1.2 Tengahari 1.3 Malam 1.4 Minum Malam 1.5 Malam Perasmian 1.6 Makanan Penceramah 1.7 Malam Atur Langkah: VIP Warga Kolej

Bil orang

Jangka masa hari RM RM 11761.30 11763.30 RM

1.50 2.50 3.00 1.00 2.00 1.00 5.00 3.00

350 350 350 300 40 30 40 850

4 2 2 4 1 1 1 1

2100.00 1750.00 2100.00 1400.00 80.00 30.00 200.00 2550.00 10210.00

2. 0 Peralatan 2.1 Tag nama 2.2 Fail 3.0 Cenderamata 3.1 Buku Program 3.2 Pamphlet 3.3 Buah Tangan 3.4 Cenderamata 3.5 Hamper 4.0 Kontigensi JUMLAH PERBELANJAAN

1.00 1.00

360 300

360.00 300.00 660.00

1.00 0.50 10.00 5.00 10.00

360 40 1 5 20

2

360.00 40.00 10.00 25.00 200.00 635.00 256.30 256.30 11761.30

LAMPIRAN 3

61

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

(Borang Tuntutan Kontigensi)

LAMPIRAN 4

62

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

(Baucer Kecil Wang Runcit)

LAMPIRAN 5

63

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

(Borang Akuan Penerimaan Wang)

64

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

LAPORAN PENYELARAS MAKANAN

LAPORAN POST MAKANAN MESRA-MESRA KOSASS KE-3 KOLEJ SULTAN ALAEDDIN SULEIMAN SHAH

65

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Tugasan 1. Menentukan menu setiap majlis. 2. Menyediakan minuman dan makanan yang mencukupi untuk setiap majlis. 3. Menempah makanan dan minuman. 4. Menjaga kebersihan dan mutu makanan dan minuman yang ditempah. 5. Berhubung dengan pihak yang bertanggungjawab menyediakan makanan dan minuman. 6. Menyediakan makanan dan minuman semasa mesyuarat, riadah dan acara sukaneka. Perancangan 1. Menentukan bilangan orang. 2. Mencari pihak yang bertanggungjawab menyediakan makanan dan minuman serta menu adalah ditentukan oleh pihak tertentu iaitu En. Jamaludin bin Md. Nor. 3. Menyenaraikan peralatan yang diperlukan seperti cawan, jug, sudu, garfu dan senduk kepada penyelaras peralatan untuk sepanjang MMK Ke-3. Perlaksanaan 1. Mendapatkan bilangan jemputan khas dan warga kolej terlibat. 2. Menyediakan anggaran kuantiti dan menu untuk setiap majlis. 3. Membuat disediakan. 4. Menyediakan air semasa organisasi MMK Ke-3 bermesyuarat, sesi riadah (setiap hari) dan acara sukaneka. 5. Berhubung dengan pihak pengurusan kolej untuk memaklumkan mengenai menu, kuantiti dan anggaran belanjawan. 6. Pada Malam Atur Langkah, makanan VIP akan dihidang manakala makanan warga kolej akan disediakan dalam bungkusan. anggaran belanjawan bagi semua makanan yang

66

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Masalah Sebelum: 1. Penghantaran makanan yang agak lewat sedikit daripada jadual yang ditetapkan. 2. Makanan yang berlebihan apabila dua sumber makanan disediakan iaitu satu daripada Kafe Bawang dan satu lagi daripada penghantaran makanan oleh En. Jamaludin bin Md. Nor. 3. Cawan yang disediakan untuk organisasi MMK Ke-3 didapati berkurangan jumlahnya. Semasa: 1. Pembaziran makanan iaitu nasi berlebihan semasa Malam Atur Langkah. 2. Penghantaran makanan yang agak lewat sedikit kerana timbulnya masalah yang tidak dapat dielakkan oleh pihak yang menyediakan makanan. 3. Kelewatan memulangkan peralatan kerana tidak mempunyai kunci Balai Rahmat untuk mengemas peralatan. 4. Kekurangan tenaga lelaki untuk membuat kerja-kerja yang berat memandang penyelaras hanya terdiri daripada penyelaras perempuan sahaja. 5. Sesetengah penyelaras-penyelaras kurang memberi kerjasama contohnya seperti mengemas bilik, peralatan dan membersih sampahsampah yang bertaburan. Penyelesaian Sebelum: 1. Bagi makanan yang berlebihan, penyelaras telah menjemput staf kolej untuk makan bersama dengan organisasi MMK Ke-3 bagi mengeratkan lagi silaturahim. 2. Memberi peringatan kepada setiap post untuk meletakkan kembali cawan yang telah digunakan ke tempat asal.

67

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Semasa: 1. Menjemput staf kolej dan warga blok untuk makan bersama dengan organisasi MMK Ke-3 bagi mengelakkan makanan dibuang. 2. Meminta pertolongan daripada penyelaras yang lain untuk menolong mengangkat benda-benda yang berat, mengemas peralatan dan penghantaran peralatan. 3. Meminta semua penyelaras untuk memberikan kerjasama yang terbaik diantara satu sama lain. 4. Memastikan semua AJK kecil yang dilantik menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab sehingga selesai majlis. Ulasan 1. Penyelaras disarankan untuk membuat perancangan yang lebih teratur. 2. Menyediakan penyelaras dari kalangan siswa. 3. Meminta kerjasama yang lebih daripada setiap penyelaras yang terlibat kerana kerja-kerja yang dilakukan adalah berat dan megambil masa yang lama.

68

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Disediakan oleh:

Saudari NOR SALIZA BINTI ABD SANI Penyelaras Makanan Mesra-Mesra KOSASS Ke-3 Semester Pertama Akademik 2004/2005 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah

Disediakan oleh:

Saudari TONG HWEI SHYEN Penyelaras Makanan Mesra-Mesra KOSASS Ke-3 Semester Pertama Akademik 2004/2005 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah

Disokong oleh

Saudara PK MOHD NASIR BIN ZAKARIA Pengarah Mesra-Mesra KOSASS Ke-3 Semester Pertama Akademik 2004/2005 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah

69

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

LAMPIRAN A Bilangan orang Junior-350 Junior-350 Junior-350 Junior-350 Harga (seunit) 1.00 1.50 3.00 Jumlah (RM) 350.00 525.00 1050.00

No. 1. 2.

Tarikh 24-Jun-04 25-Jun-04

Perkara Minum Malam Sarapan Minum Petang Makan Malam

Menu (Semasa MMK) -Sandwich -Teh -Nasi Lemak -Teh O -Biskut -Teh O -Nasi Putih -Sambal Ikan -Kacang Panjang (goreng) -Buah Tembikai -Air Sirap -Mee Goreng -Teh -Karipap dan Donat -Teh -Koey Teow -Teh -Nasi Putih -Ayam Masak Merah -Sayur Kobis -Buah Tembikai -Air Sirap -Biskut -Teh O -Sandwich -Teh -Nasi Goreng -Teh O -Air Sirap

Malam Perasmian Minum Malam 3. 26-Jun-04 Sarapan Makan Tengahari

VIP-40 Junior-350 Junior-350 Junior-350

2.00 1.00 1.50 2.50

80.00 350.00 525.00 875.00

Minum Petang Minum Malam 4. 27-Jun-04 Sarapan Sukaneka

Junior-350 Junior-350 Junior-350 Junior-350

1.00 1.50 -

350.00 525.00 -

70

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Makanan -Karipap dan Putri Ayu Penceramah -Teh Makan Tengahari -Nasi Putih -Ayam Masak Kicap -Taugeh -Buah Tembikai -Air Sirap -Nasi Putih -Kari Daging dan Telur -Sayur Campur -Buah Tembikai -Air Sirap -Karipap dan Putri Ayu -The -Nasi Lemak -Teh O -Nasi Tomato -Ayam Masak Merah -Acar Timun -Daging Masak Kurma -Tembikai -Air Sirap -Nasi Tomato -Ayam Masak Merah -Tembikai -Air Sirap Jumlah Sarapan Makan Tengahari Minum Petang Makan Malam Minum Malam Malam Perasmian Makanan Penceramah Malam Atur Langkah : 4 hari. : 2 hari. : 2 hari. : 2 hari. : 4 hari. : 1 hari. : 1 hari. : 1 hari. (RM 2100.00) (RM 1750.00) (-) (RM 2100.00) (RM 1400.00) (RM 80.00) (RM 30.00) (RM 2750.00)

VIP-30

1.00

30.00

Junior-350

2.50

875.00

Makan Malam

Junior-350

3.00

1050.00

Minum Malam 5. 28-Jun-04 Sarapan Malam Atur Langkah

Junior-350 Junior-350 VIP-40

1.00 1.50 5.00

350.00 525.00 200.00

Senior-500 Junior-350

3.00

2550.00

10210.00

71

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

LAMPIRAN B Menu (Sebelum MMK) -Nasi Putih -Sambal Ikan -Sayur -Air Sirap -Nasi Lemak -Teh O -Nasi Putih -Ayam Masak Lemak -Sayur -Air Sirap -Nasi Putih -Ikan Masak Asam Pedas -Sayur -Air Sirap -Koey Teow -Nescafe -Nasi Putih -Ayam Goreng -Sayur -Air Sirap -Nasi Putih -Ikan Masak Kicap -Sayur -Air Sirap -Mee Goreng -Teh O -Nasi Putih -Kari Ayam -Sayur -Air Sirap Bilangan orang Penyelaras-35 Harga Jumlah (seunit) (RM) 3.00 105.00

No. 1.

Tarikh 8-Jun-04

Perkara Makan Malam

2.

9-Jun-04

Sarapan Makan Tengahari

Penyelaras-35 Penyelaras-35

1.50 2.50

52.50 87.50

Makan Malam

Penyelaras-35

3.00

105.00

3.

10-Jun-04

Sarapan Makan Tengahari

Penyelaras-35 Penyelaras-35

1.50 2.50

52.50 87.50

Makan Malam

Penyelaras-35

3.00

105.00

4.

11-Jun-04

Sarapan Makan Tengahari

Penyelaras-35 Penyelaras-35

1.50 2.50

52.50 87.50

72

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Makan Malam

-Nasi Putih -Ayam Masak Kicap -Sayur -Air Sirap

Penyelaras-35

3.00

105.00

5.

12-Jun-04

Sarapan Makan Tengahari

-Nasi Goreng -Teh -Nasi Putih -Ayam Masak Cili Api -Sayur -Air Sirap -Nasi Putih -Sambal Telor -Sayur -Air Sirap -Nasi Lemak -Telur Mata -Teh O -Nasi Putih -Sambal Ikan -Sayur -Air Sirap -Nasi Putih -Ayam Goreng -Sayur -Air Sirap -Meehon -Teh -Nasi Putih -Kari Ikan -Sayur -Air Sirap -Nasi Putih -Sambal Ayam -Sayur -Air Sirap -Nasi Goreng -Teh

Penyelaras-10 Penyelaras-10

1.50 2.50

15.00 25.00

Makan Malam

Penyelaras-10

3.00

30.00

6.

13 Jun 04

Sarapan

Penyelaras-35

1.50

52.50

Makan Tengahari

Penyelaras-35

2.50

87.50

Makan Malam

Penyelaras-35

3.00

105.00

7.

14-Jun-04

Sarapan Makan Tengahari

Penyelaras-35 Penyelaras-35

1.50 2.50

52.50 87.50

Makan Malam

Penyelaras-35

3.00

105.00

8.

15-Jun-04

Sarapan

Penyelaras-35

1.50

52.50

73

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Makan Tengahari

-Nasi Putih -Ayam Masak Lemak -Sayur -Air Sirap -Nasi Putih -Ikan Masak Asam Pedas -Sayur -Air Sirap -Mee Goreng -Teh -Nasi Putih -Sambal Ikan -Sayur -Air Sirap -Nasi Putih -Ayam Goreng -Sayur -Air Sirap -Meehon -Teh -Nasi Putih -Ayam Goreng -Sayur -Air Sirap -Nasi Putih -Ikan -Sayur -Air Sirap -Nasi Lemak -Teh -Nasi Putih -Ikan -Sayur -Air Sirap -Nasi Putih -Ayam -Sayur -Air Sirap

Penyelaras-35

2.50

87.50

Makan Malam

Penyelaras-35

3.00

105.00

9.

16-Jun-04

Sarapan Makan Tengahari

Penyelaras-35 Penyelaras-35

1.50 2.50

52.50 87.50

Makan Malam

Penyelaras-35

3.00

105.00

10.

17-Jun-04

Sarapan Makan Tengahari

Penyelaras-35 Penyelaras-35

1.50 2.50

52.50 87.50

Makan Malam

Penyelaras-35

3.00

105.00

11.

18-Jun-04

Sarapan Makan Tengahari

Penyelaras-35 Penyelaras-35

1.50 2.50

52.50 87.50

Makan Malam

Penyelaras-35

3.00

105.00

74

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

12.

19-Jun-04

Sarapan Makan Tengahari

-Nasi Goreng -Teh -Nasi Putih -Ikan -Sayur -Air Sirap -Nasi Putih -Ayam -Sayur -Air Sirap -Nasi Goreng -Teh -Nasi Putih -Ikan -Sayur -Air Sirap -Nasi Putih -Ayam -Sayur -Air Sirap -Mee Goreng -Teh -Nasi Putih -Ayam -Sayur -Air Sirap -Nasi Putih -Ikan -Sayur -Air Sirap -Nasi Lemak -Teh -Nasi Putih -Telur -Sayur -Air Sirap

Penyelaras-35 Penyelaras-35

1.50 2.50

52.50 87.50

Makan Malam

Penyelaras-35

3.00

105.00

13.

20-Jun-04

Sarapan Makan Tengahari

Penyelaras-35 Penyelaras-35

1.50 2.50

52.50 87.50

Makan Malam

Penyelaras-35

3.00

105.00

14.

21-Jun-04

Sarapan Makan Tengahari

Penyelaras-35 Penyelaras-35

1.50 2.50

52.50 87.50

Makan Malam

Penyelaras-35

3.00

105.00

15.

22-Jun-04

Sarapan Makan Tengahari

Penyelaras-35 Penyelaras-35

1.50 2.50

52.50 87.50

75

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Makan Malam

-Nasi Putih -Ayam -Sayur -Air Sirap -Mee Goreng -Nescafe -Meehon -Teh -Nasi Putih -Ikan -Sayur -Air Sirap -Nasi Putih -Ayam -Sayur -Air Sirap -Nasi Lemak -Telur Mata -The -Nasi Putih -Ikan -Sayur -Air Sirap -Nasi Putih -Ayam -Sayur -Air Sirap Jumlah

Penyelaras-35

3.00

105.00

Mesyuarat (Ayahanda) 16. 23-Jun-04 Sarapan Makan Tengahari

VIP, MTK dan Penyelaras-70 Penyelaras-35 Penyelaras-35

2.00 1.50 2.50

140.00 52.50 87.50

Makan Malam

Penyelaras-35

3.00

105.00

17.

24-Jun-04

Sarapan

Penyelaras-35

1.50

52.50

Makan Tengahari

Penyelaras-35

2.50

87.50

Makan Malam

Penyelaras-35

3.00

105.00

3990.00

Sarapan Makan Tengahari Minum Petang Mesyuarat

: 16 hari. : 16 hari. : 17 hari. : 1.

76

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

LAPORAN PENYELARAS KEROHANIAN

77

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

LAPORAN PENYELARAS KEROHANIAN MESRA MESRA KOSASS KE-3 KOLEJ SULTAN ALAEDDIN SULEIMAN SHAH Tugas-tugas penyelaras kerohanian 1. Memberikan pengisian rohani kepada warga kolej khususnya mahasiswa baharu. 2. Memastikan semua aktiviti yang dijalankan sepanjang program berlangsung mematuhi tuntutan agama dan tidak keterlaluan. 3. Memantau disiplin para peserta. Perancangan 1. Memastikan solat Subuh, Maghrib dan Isyak dijalankan secara berjemaah di Balai Minda. 2. Mengadakan kuliah Subuh setiap kali selepas solat Subuh. 3. Mengedarkan risalah Jundullah edisi pertama kepada muslim. 4. Mengedarkan risalah Pelita Hati kepada semua warga kolej. 5. Mengadakan slot Perpaduan bagi mahasiswa bukan muslim yang akan dikendalikan oleh TP1. Pelaksanaan 1. Menyediakan risalah Jundullah untuk diedarkan kepada mahasiswa muslim. 2. Menyediakan risalah Pelita Hati kepada semua warga kolej. 3. Menetapkan penceramah untuk pengisian kuliah Subuh. mahasiswa

Masalah 1. Kehadiran mahasiswa baharu ke Balai Minda untuk solat berjemaah kurang memuaskan terutamanya semasa solat Subuh. 2. Risalah Jundullah dan Pelita Hati tidak dapat diedarkan semasa MMK Ke-3 berlansung kerana ada masalah penerbitan.

78

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

3. Kelewatan dalam menyediakan penceramah yang berpengalaman untuk kuliah subuh. Penyelesaian 1. Penyelaras kerohanian harus tegas dalam soal kerohanian para mahasiswa baharu. 2. Kerjasama daripada semua NP blok dan SU blok untuk mengarahkan mahasiswa baharu yang muslim setiap blok turun untuk solat berjemaah di Balai Minda dan mahasiswa baharu yang bukan muslim untuk turun ke slot perpaduan sebagaimana yang dirancangkan. 3. Memastikan risalah Jundullah dan Pelita Hati dicetak lebih awal dan disebarkan kepada seluruh warga kolej. 4. Menyediakan penceramah dikalangan mahasiswa KOSASS KOSASS. Ulasan 1. Alhamdulillah, syukur yang tak terhingga dipanjatkan ke hadrat Ilahi dengan izin-Nya, Mesra Mesra KOSASS Ke-3 khususnya di bawah unit penyelaras kerohanian berjaya dilaksanakan walaupun terdapat serba sedikit kekurangan yang berlaku di sepanjang hari kejadian. Bertepatan dengan firman-Nya yang bermaksud: “Sesungguhnya manusia merancang dan Allah juga merancang, sebaik-baik perancang ialah Allah S.W.T” 2. Kami di bawah unit ini amat berharap agar penyelaras kerohanian pada masa akan datang dapat menampal sebarang kekurangan kami pada Mesra Mesra KOSASS akan datang. 3. Pentingnya disiplin dan etika sebagai seorang Islam perlu diberi penekanan kepada setiap mahasiswa baru. Hal ini sejajar dengan matlamat KOSASS sendiri iaitu untuk melahirkan mahasiswa yang pintar, harmoni dan cemerlang dalam setiap aspek dan bidang. sendiri sebagai langkah untuk mencungkil bakat baru di kalangan warga

79

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Disediakan oleh,

Saudari WAN MUNIRAH BINTI WAN HARUN Penyelaras Kerohanian Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah Semester Pertama Sesi Akademik 2004/2005

Disediakan oleh,

Saudara MUHAMMAD RIDZUAN BIN MOHD.SARIF Penyelaras Kerohanian Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah Semester Pertama Sesi Akademik 2004/2005

Disokong oleh,

Saudara PK MOHD NASIR BIN ZAKARIA Pengarah Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah Semester Pertama Sesi Akademik 2004/2005

80

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

LAMPIRAN A Tarikh 25/06/2004 Agenda Kuliah subuh Tindakan Mohd Rizan Bin Abdullah Dawawi 26/06/2004 Malam Seribu Rahmat Aslam Bin Abdullah Solat tahjud, solat hajat, solat taubat dan solat witir. Catatan Tajuk: Niat.

Kuliah subuh

Aslam Bin Abdullah

Tajuk: Akhlak mulia. Konsep ibadat.

27/06/2004

Kuliah subuh

Lt.M Azmil

28/06/2004

Kuliah subuh

Ashabulyamin

Kepentingan niat dalam amalan seharian.

81

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

LAPORAN PENYELARAS PUBLISITI

82

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

LAPORAN PENYELARAS-PUBLISITI MESRA MESRA KOSASS KE-3 KOLEJ SULTAN ALAEDDIN SULEIMAN SHAH Tugas-tugas penyelaras publisiti 1. Sepanjang Program Mesra-Mesra KOSASS Ke-3 ini, Penyelaras Publisiti telibat dan ditugaskan untuk mempromosikan aktiviti-aktiviti yang ada pada sepanjang program ini seperti malam perasmian dan juga Malam Atur Langkah. 2. Selain itu Penyelaras Publisiti juga terlibat dalam sambutan mahasiswa baharu dan lain-lain perkara yang diarahkan oleh pengarah. Perancangan 1. Selepas mesyuarat tidak rasmi pertama yang diadakan pada 5 Jun 2004, saya dan rakan saya telah membuat perancangan secara kasar tentang apa yang perlu dibuat dan disediakan bagi mempromosikan program ini. 2. Keputusan daripada perbincangan ini, kami telah membuat keputusan untuk menyediakan banner, papan countdown, poster besar untuk setiap blok dan bendera lentang. 3. Selepas berbincang dan mendapat kebenaran daripada penyelaraspenyelaras lain dalam mesyuarat, kami telah membuat keputusan untuk menyediakan a. banner untuk menyambut mahasiswa baharu b. banner untuk Mesra Mesra KOSASS Ke-3 c. Papan countdown untuk Mesra Mesra KOSASS Ke-3 d. Poster besar untuk Mesra Mesra KOSASS Ke-3 yang ditampal di setiap blok

83

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Pelaksanaan 1. Perancangan telah dibuat terlebih dahulu agar kerja-kerja dapat dijalankan mengikut jadual. 2. Barang-barang keperluan telah dipinjam dan dikeluarkan lebih awal, memandangkan banner, papan countdown, poster dan bendera lenteng perlu dinaikkan sebelum program. 3. Pada 8 Jun 2004, kami telah mengeluarkan peralatan yang diperlukan dari pejabat dengan bantuan Penyalaras Peralatan. 4. Kami telah memulakan kerja melukis dan mengecat banner. Sebanyak tiga buah banner perlu disiapkan. Walaupun kekurangan tenaga kerja namum kami masih dapat menyiapkan banner dalam masa yang dijangkakan. 5. Pada 11 Jun 2004, tiga buah banner telah siap dibina. 6. 18 Jun 2004, Penyelaras Publisiti telah memulakan kerja-kerja menyediakan papan countdown dan poster untuk setiap blok. 7. 20 Jun 2004, banner untuk Mesra Mesra KOSASS telah dinaikkan dengan bantuan Penyelaras Peralatan. 8. 21 Jun 2004, poster dan papan countdown telahpun disiapkan dan dinaikkan pada tempat yang dibenarkan. 9. 22 Jun 2004, kerja-kerja membuat bendera lenteng telah dimulakan. 10. 23 Jun 2004, bendera lenteng telah disiapkan dan telah digantungkan disekitar kolej setelah mendapat kebenaran dari pihak pengurusan. Pada malam itu, Penyelaras Publisiti telah menolong Penyelaras Dekrorasi dalam kerja-kerja menghias latar belakang pentas. 11. 24 hingga 28 Jun 2004, Penyalaras Publisiti sebagai pewaris ilmu telah membantu Ketua Pewaris Ilmu dalam kerja-kerja memperkenalkan KOSASS kepada sahabat-sahabat. 12. Perancangan dapat dilaksanakan sepenuhnya walaupun terdapat masalah kekurangan tenaga kerja untuk menyiapkan kerja-kerja yang perlu disiapkan sebelum hari kejadian.

84

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Masalah 1. Masalah utama yang dihadapi ialah kekurangan tenaga kerja dalam kerja-kerja persiapan sepanjang masa tugas dijalankan terutamanya untuk mengecat banner. 2. Ini disebabkan oleh bilangan pewaris ilmu yang dapat menginap di kolej adalah sedikit lebih-lebih lagi bagi pewaris ilmu yang tinggal mempunyai tugas-tugas masing-masing yang perlu disempurnakan. 3. Dalam kerja untuk mengeluarkan peralatan yang diperlukan pula, bukan setiap bahan yang diminta ada dalam bekalan pihak pengurusan kolej. Contohnya cat warna hitam dan biru gelap yang diperlukan untuk mengecat banner tidak terdapat dalam bekalan pihak pengurusan kolej. 4. Dalam proses mendapat kebenaran untuk mengantung bendera lenteng, telah memakan masa yang lama untuk diluluskan dan sebelum itu masa yang agak lama juga telah diambil oleh setiausaha untuk mengeluarkan surat bagi kerja mendapat kelulusan dari pihak pengurusan. Penyelesaian 1. Masalah kekurangan tenaga kerja telah pun dihadapi dengan meminta bantuan dari penyelaras-penyelaras yang lain yang telah menyiapkan tugas mereka atau penyelaras-penyelaras yang belum menjalankan tugas mereka. Dalam kerja mengecat banner kami telah mendapat bantuan dari Penyelaras Dekorasi, Penyelaras Teknikal dan Penyelaras Tugas-tugas Khas. 2. Dalam masalah kekurangan bahan yang diperlukan, kami telah menghadapinya dengan meminta bantuan Pemyelaras Peralatan untuk membelikan peralatan yang diperlukan dari luar seperti berus cat warna. Masalah kekurangan cat warna pula, kami telah menyelesaikan dengan menggunakan cat-cat warna yang telah dibekalkan untuk menyiapkan banner. 3. Masalah dengan mendapat kelulusan dari pihak pengurusan dengan kadar segera dan mendapat surat permohonan kebenaran

85

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

mengantungkan bendera lenteng, kami telah menyelesaikan dengan sentiasa follow up dengan pihak pengurusan dan setiausaha. Ulasan 1. Diharapkan pihak pengurusan kolej dapat menambahkan bilangan pewaris ilmu yang mendapat penempatan kolej supaya lebih banyak pewaris ilmu dapat membantu dalam kerja-kerja menyiapkan tugastugas yang diamanahkan sekaligus dapat meringankan beban penyelaras-penyelaras Mesra Mesra KOSASS Ke-3. dengan lebih berjaya. Dengan ini Program Mesra Mesra KOSASS dapat dijalankan dan disempurnakan

86

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Disediakan oleh:

Saudara WONG CHIN CHOY Penyelaras Publisiti Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Semester Pertama Sesi Akademik 2004/2005 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah

Disediakan oleh:

Saudari YEO MEI CHIN Penyelaras Publisiti Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Semester Pertama Sesi Akademik 2004/2005 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah

Disahkan oleh:

Saudara PK MOHD NASIR BIN ZAKARIA Pengarah Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Semester Pertama Sesi Akademik 2004/2005 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah

87

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

LAMPIRAN A

SELAMAT DATANG MAHASISWA BARU KE KOLEJ SULTAN ALAEDDIN SULEIMAN SHAH

Banner untuk menyambut mahasiswa baru

MESRA MESRA KOSASS KE-3 KEHADIRAN DIRASAI KEHILANGAN DISEDARI TARIKH 24-28 JUN 2004 ANJURAN MAJLIS TERTINGGI KOLEJ SEMESTER PERTAMA SESI AKADEMIK 2004/2005

Banner Mesra Mesra KOSASS Ke-3

88

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

24-28 JUN 2004

Bendera lenteng untuk Mesra Mesra KOSASS

89

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

LAPORAN PENYELARAS DEKORASI

90

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

LAPORAN PENYELARAS DEKORASI MESRA MESRA KOSASS KE-3 KOLEJ SULTAN ALAEDDIN SULEIMAN SHAH

Tugasan 1. Menghias Dewan Jauhari dan Balai Minda. 2. Menceriakan secara keseluruhan kawasan Dewan Jauhari. 3. Mengemaskini papan kenyataan di sepanjang Susur Gajah. 4. Membuat backdrop untuk perasmian dan penutup Mesra Mesra KOSASS Ke-3. Perancangan 1. Menyenaraikan keperluan dan peralatan yang digunakan sepanjang persiapan majlis 2. Membuat perbincangan dengan Pengarah Mesra Mesra KOSASS Ke3 dan juga Penyelaras Persembahan. 3. Membuat ‘wording’ dan hiasan lain. 4. Menghias satu ‘backdrop’ iaitu yang diletakkan secara tetap sepanjang program. Konsep yang digunakan adalah kekeluargaan di mana ‘backdrop’ diilhamkan sebagai sebuah rumah. a) Langsir – menggambarkan tingkap. b) Atap Minangkabau - menggambarkan warisan Melayu c) Tanglung – menggambarkan warisan Cina d) Bunga teratai – menggambarkan warisan India 5. Pada Malam Atur Langkah (Malam Kebudayaan) tema “backdrop” ditukarkan kepada Seribu Kenangan. 6. Menghiaskan tangga dan membersihkan Dewan Jauhari sehari sebelum majlis berlangsung. 7. Mengemaskinikan papan kenyataan di sepanjang Susur Gajah. 8. Menghias dan membersihkan Balai Minda. 9. Mengemas kini papan nama yang terdapat di Dewan Jauhari. 10. Menyediakan logo KOSASS yang baru untuk Dewan Jauhari. 11. Menyediakan KOSASS. gambar-gambar kelima-lima ayahanda pengetua

91

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Perlaksanaan 1. Membuat beberapa lakaran ‘backdrop’. 2. Membuat perbincangan dan mendapat komen daripada Penyelaras Protokol dan Timbalan Pengarah 2. 3. Membuat senarai bahan-bahan dan alatan kepada Penyelaras Peralatan. 4. Memberi bantuan kepada Penyelaras Publisiti untuk menyiapkan kain rentang, poster dan ‘countdown’. 5. Memberi pendapat tentang ‘sitting and setting plan’ untuk malam perasmian dan penutup kepada Penyelaras Protokol. 6. Memberi bantuan kepada Penyelaras Protokol menyediakan teks ucapan ayahanda, presiden MTK dan pengarah MMK untuk perasmian. 7. Memberi pandangan dan cadangan kepada Penyelaras Persembahan tentang tema dan konsep. 8. Membuat ‘wording’ dan hiasan ‘backdrop’ dengan polisterin. 9. Mewarnakan ‘wording’ dan hiasan ‘backdrop’ dengan bantuan Penyelaras Publisiti, Peralatan, Bendahari dan Nurul Shifa. 10. Menghiaskan ‘backdrop’ pada hari sebelum kejadian dengan bantuan Penyelaras Publisiti, Teknikal, Persembahan, Peralatan serta warga KOSASS (Tay Bee Suang, Chen Vooi Ling, Chew Cai Hon dan Ang Chyng Eng). 11. Menghiaskan dan membersihkan Dewan Jauhari pada hari kejadian dengan Penyelaras Protokol, Peralatan dan Timbalan Pengarah 2. Masalah 1. Menghadapi masalah komunikasi dengan Penyelaras Protokol di mana maklumat perubahan tidak dimaklumkan dengan segera. 2. Perancangan yang dibuat oleh penyelaras tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna kerana perubahan yang dibuat oleh Penyelaras Protokol tidak seiras dengan perancangan. 3. Bahan – bahan dan alatan yang diminta adalah tidak dipenuhi kesemua terutamanya pelaka warna.

92

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

4. Hiasan dewan menjadi terhad kerana bahan – bahan hiasan tidak mencukupi. 5. ‘Wording’ yang dibuat terlalu besar. 6. Nama-nama pada papan di Dewan Jauhari tidak dapat dikemaskinikan. 7. Permintaan untuk logo KOSASS tidak dipenuhi. Penyelesaian 1. 2. Membuat perbincangan tiga segi antara Penyelaras Dekorasi, Menggunakan bahan – bahan yang sedia ada untuk membuat Protokol dan Pengarah untuk menyelesaikan masalah. hiasan dewan di samping meminjam bahan orang perseorangan (Wong Chin Choy dan Misah Binti Mansor). 3. Susunan ‘wording’ MESRA MESRA KOSASS’ diletakkan di atas atap untuk memuatkan perkataan lain. Ulasan 1. Tugas-tugas penyelaras dekorasi berjalan lancar dengan bantuan ahli organisasi dan warga KOSASS yang sukarela walaupun menghadapi beberapa masalah. 2. Dalam Mesra Mesra KOSASS Ke-3 ini penyelaras Dekorasi telah membuat pembaharuan iaitu mengubah kedudukan ‘backdrop’ supaya membelakangi tingkap Dewan Jauhari. Ini menyebabkan kesemua program sepanjang MMK Ke-3 dijalankan menghadap ke arah tingkap. 3. Penyelaras Dekorasi juga telah dapat mengekalkan kain baru yang digantikan untuk papan kenyataan di sepanjang Susur Gajah yang sekian lama telah rosak akibat hujan. 4. Idea dan pandangan untuk malam persembahan dari salah seorang penyelaras diterima dan menjadi tema untuk Malam Atur Langkah.

93

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Disediakan Oleh:

Saudari PKW VIDHUBALA A/P BALASEGAR Penyelaras Dekorasi Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Semester Pertama Sesi Akademik 2004/2005 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah

Disediakan oleh:

Saudari PKW WONG PUI YEE Penyelaras Dekorasi Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Semester Pertama Sesi Akademik 2004/2005 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah

Disediakan oleh:

Saudari LIM PHAIK PIN Penyelaras Dekorasi Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Semester Pertama Sesi Akademik 2004/2005 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah

94

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Disokong oleh:

Saudara PK MOHD. NASIR BIN ZAKARIA Pengarah Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Semester Pertama Sesi Akademik 2004/2005 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah

95

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

LAMPIRAN A SENARAI SEMAK TUGAS TARIKH 5 JUN 2004 AGENDA - Perjumpaan pertama organisasi MMK. - Pengarah memperkenalkan setiap penyelaras. - Perbincangan antara dalam kumpulan P.Dekorasi. - Mesyuarat rasmi MMK. - Pengarah menerangkan tugas-tugas setiap penyelaras. - Perbincangan antara dalam kumpulan P.Dekorasi. - Perbincangan mengenai tema dan konsep untuk MMK. - Tema yang dipersetujui: Kehadiran Dirasai Kehilangan Disedari. - Konsep yang dipersetujui: Kekeluargaan - P.Publisiti menawarkan untuk membuat ‘backdrop’. - Perbincangan antara dalam kumpulan P.Dekorasi. - Buat lakaran kasar mengenai ‘backdrop’. - Perbincangan antara dalam kumpulan P.Dekorasi. - Buat lakaran kasar kedua mengenai ‘backdrop’. - Mengemaskini papan kenyataan untuk Hari Pendaftaran. - Bersetuju untuk membuat ‘backdrop’ sendiri. - Majlis perasmian dalam Bahasa inggeris tetapi ‘backdrop’ kekal Bahasa Melayu. - Kedudukan ‘backdrop’ diubah supaya 96 CATATAN

6 JUN 2004

7 JUN 2004

8 JUN 2004

9 JUN 2004

10 JUN 2004

11 JUN 2004

12 JUN 2004

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

membelakangkan tingkap. - Bersetuju menggunakan 4 papan untuk ‘backdrop’dan membuat ‘wording’ dengan polistrine. - Membuat persiapan akhir untuk Hari Pendaftaran. 13 JUN 2004 - Membincangkan masalah yang dihadapi dengan Timbalan Pengarah 2. - Siap membuat lakaran ‘backdrop’ berdasarkan tema. - Mesyuarat rasmi MMK. - P.Dekorasi membuat lakaran gambaran ‘backdrop’ untuk organisasi MMK. - Berbincang bersama Pengarah dan P.Protokol mengenai kedudukan akhir ‘backdrop’, setting dan sitting plan malam perasmian dan penutup. - Mendapatkan persetujuan P.Protokol supaya kedudukan ‘backdrop’ kekal sepanjang program. - Bersiap sedia untuk pembentangan aktiviti MMK dalam mesyuarat bersama MTK. - Mesyuarat bersama MTK. - Membuat ‘wording’. - Menyiapkan papan-papan untuk ‘backdrop’. - Menyiapkan tugasan akhir dalam membuat ‘wording dan hiasan ‘backdrop’. - Menyiapkan laporan untuk mesyuarat bersama ayahanda pengetua KOSASS.

14 JUN 2004

15 JUN 2004

16 JUN 2004

17 JUN 2004

18 JUN 2004

19 JUN 2004 20 JUN 2004 21 JUN 2004

97

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

22 JUN 2004 23 JUN 2004 24 JUN 2004 25 JUN 2004 26 JUN 2004 27 JUN 2004

- Mesyuarat bersama ayahanda pengetua. - Menyiapkan ‘backdrop’ secara sepenuhnya. - Malam ‘ICE BREAKING’ untuk junior. - Malam perasmian MMK Ke-3. - Malam Tunas Budaya. - Sukaneka dan Kembara UPM. - Mengubah tema untuk ‘Malam Atur Langkah’ - Membuat persiapan di Dewan Jauhari untuk malam penutup bersama Penyelaras Protokol, Penyelaras Peralatan dan P.Teknikal. - Malam Atur Langkah. - Mengemas semula segala peralatan.

28 JUN 2004

98

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

99

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

LAMPIRAN B BACKDROP LAKARAN PERTAMA

90

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

91

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

92

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

93

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

LAPORAN PENYELARAS PERALATAN

94

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

LAPORAN PENYELARAS PERALATAN MESRA MESRA KOSASS KE-3 KOLEJ SULTAN ALAEDDIN SULEIMAN SHAH Tugas-tugas penyelaras peralatan 1. Menyediakan borang pesanan peralatan bagi setiap penyelaras. 2. Mengambil pesanan senarai peralatan yang dipesan oleh setiap penyelaras. 3. Membuat pengurusan pengeluaran barang – barang yang diperlukan. 4. Berurusan dengan stor untuk mengeluarkan barangan yang dipesan. 5. Menyerahkan barang yang dikeluarkan dari stor kepada penyelaras yang berkenaan. 6. Menyenaraikan kembali barangan yang perlu dipulangkan kembali selepas selesai menggunakan barang berkenaan. 7. Membantu penyelaras lain untuk menjalankan tugas selepas selesai tugas yang perlu kami lakukan. 8. Membuat alternatif lain utuk mendapatkan barangan seperti dari kolej lain, jabatan-jabatan dan sebagainya. 9. Membuat pemulangan kembali barangan yang telah dipinjam kepada stor dan memastikan barangan yang dipinjam cukup jumlahnya sebelum proses pemulangan dijalankan. 10. Berurusan dengan stor untuk proses pemulangan. Perancangan 1. Membantu penyelaras lain dalam menyempurnakan tugas mereka bagi menjayakan MMK Ke-3. 2. Membuat pengeluaran barangan yang masih diperlukan oleh penyelaras-penyelaras. 3. Berurusan dengan pihak stor selagi masih ada barangan yang ingin dikeluarkan. 4. Merekod segala peralatan yang dikeluarkan dalam fail penyelaras peralatan.

95

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

5. Memastikan barangan yang mesti dipulangkan kembali berada dalam keadaan baik dan dalam keadaan yang sempurna dengan kuantiti yang mencukupi seperti bilangan yang dipohon. 6. Membuat pengurusan pemulangan kembali barangan yang dipinjam dan memastikan setiap penyelaras menghantar barangan yang mereka pinjam dalam keadaan baik dan dalam jumlah yang mencukupi. Pelaksanaan 1. Membuat borang pesanan yang secukupnya untuk setiap penyelaras memesan peralatan yang mereka inginkan. 2. Mengedarkan borang pesanan peralatan kepada setiap penyelaras untuk memudahkan urusan pemesanan barang agar teratur dan jelas. 3. Menyerahkan surat kebenaran untuk mengeluarkan barang dari stor kepada pihak kolej. 4. Berurusan dengan stor peralatan setelah mendapat kebenaran untuk mengeluarkan peralatan yang diminta. 5. Merekodkan barangan yang telah dikeluarkan iaitu barangan habis guna dan barangan yang perlu dipulangkan kembali. 6. Membantu penyelaras dekorasi menghiaskan Dewan Jauhari, koridor di bangunan pentadbiran. 7. Memberi bantuan kepada pembantu HEM dalam mengeluarkan barangan perkhidmatan yang diperlukan dari stor untuk hari pendaftaran. 8. Membeli peralatan yang gagal diperoleh dari stor. 9. Menghantar barang yang dikeluarkan dari stor kepada penyelaras yang memesannya. Masalah 1. Senarai barangan yang diperoleh dari setiap penyelaras tidak lengkap dan membuatkan kami terpaksa berulang kali mengeluarkannya. 2. Senarai barangan yang diperlukan diberikan pada saat-saat akhir membuatkan proses pengeluaran kelam kabut dan pengulangan kerja berlaku di situ.

96

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

3. Peralatan yang diperlukan gagal diperoleh kerana kehabisan stok dan membuatkan kami tidak dapat memenuhi permintaan penyelaras yang berkenaan. 4. Tiada troli untuk kami mengangkut peralatan yang berat membuatkan peralatan yang dipinta terpaksa diangkut berulang kali. 5. Kekurangan kakitangan untuk menguruskan peralatan yang diminta, seperti mengangkatnya dari stor. Penyelesaian 1. Memberi tarikh kepada setiap penyelaras untuk menghantar barangan yang mereka ingin pinta kepada kami. 2. Memenuhi juga permintaan setiap peralatan walaupun pada saat-saat akhir barangan tersebut diminta kerana motto kami ialah “order saja”. 3. Membeli atau mengusahakan peralatan yang gagal didapati darpada stor dengan apa cara sekali pun. Hendak seribu daya, tidak hendak seribu dalih. 4. Meminta pertolongan dari penyelaras lain untuk mengangkat barang yang berat, bak kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. 5. Kekurangan kakitangan ditangani dengan meminta pertolongan penyelaras lain. Kekurangan kakitangan bukanlah alasan bagi kami untuk memberi perkhidmatan yang terbaik. Ada usaha pasti berjaya walaupun tak berdaya. Ulasan 1. Moga kesilapan kali ini diambil iktibar pada MMK akan datang. 2. Kesilapan yang berlaku ini adalah guru yang paling berguna bagi memastikan program MMK akan datang lebih sempurna dan berjalan dengan lancar. 3. Kesilapan yang berlaku ini adalah pengajaran yang berguna dan rugilah kepada sesiapa yang tidak mengambil iktibar daripadanya. 4. Setiap yang berlaku pasti ada hikmatnya tersirat sebaliknya, renungkanlah kesilapan kali ini agar menjadi pengajaran akan datang.

97

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Disediakan oleh:

Saudara AZLIL BIN ABDULLAH Penyelaras Peralatan Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Semester Pertama Sesi Akademik 2004/2005 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah

Disediakan oleh:

Saudara SUHAIMI SOBRIE ROSLI Penyelaras peralatan Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Semester Pertama Sesi Akademik 2004/2005 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah

Disediakan oleh:

Saudari PKW UMMI AINUL HAFIZAH MOHD ISMAIL ALI Penyelaras peralatan Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Semester Pertama Sesi Akademik 2004/2005 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah

98

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Disediakan oleh:

Saudara PK MOHAMED ‘AFIF BIN AID Penyelaras peralatan Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Semester Pertama Sesi Akademik 2004/2005 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah

Disahkan oleh:

Saudara PK MOHD NASIR BIN ZAKARIA Pengarah Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Semester Pertama Sesi Akademik 2004/2005 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah

99

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

LAPORAN PENYELARAS PERSEMBAHAN

100

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

LAPORAN PENYELARAS PERSEMBAHAN MESRA MESRA KOSASS KE-3 KOLEJ SULTAN ALAEDDIN SULEIMAN SHAH Tugas-tugas penyelaras persembahan 1. Mengendalikan pertandingan persembahan pada Malam Atur Langkah dengan bantuan daripada penyelaras-penyelaras protokol lain terutama penyelaras penyelaras cenderamata.. Perancangan 1. Merancang tema dan konsep. 2. Menetapkan syarat-syarat pertandingan. 3. Menyediakan penyertaan. 4. Pertandingan akan diadili oleh tiga orang hakim. 5. Menjemput hakim dari Jabatan Muzik dan Unit Kebudayaan dan Rakan Muda secara bersemuka dan melalui surat. 6. Memberi taklimat kepada hakim mengenai pertandingan persembahan dan skema pemarkahan. 7. Memberitahu penyelaras cenderamata menyediakan cenderamata kepada hakim. 8. Menyediakan air minuman kepada hakim. 9. Merancang kategori hadiah yang dipertandingkan. 10. Menyediakan surat untuk SU Kebudayaan dan Kesenian setiap blok untuk memilih peserta dari setiap blok. 11. Pembahagian markah berdasarkan ketepatan masa, nilai moral, kerjasama, props, kostume dan jalan cerita. 12. Mencari usher untuk menjemput hakim ke Dewan Jauhari dengan bantuan Penyelaras Tugas-tugas Khas. borang pemarkahan pertandingan dan borang dekorasi, penyelaras dan

101

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Pelaksanaan Sebelum hari kejadian Menerangkan tema dan konsep dalam mesyuarat. 1. Menerangkan syarat-syarat persembahan dalam mesyuarat. 2. Menyerahkan syarat-syarat kepada SU kebudayaan setiap blok dan memberi taklimat. 3. Mengumpul sinopsis untuk memastikan blok-blok mematuhi syarat persembahan. 4. Berbincang dengan penyelaras protokol tentang aturcara persembahan dan penyelaras dekorasi. 5. Meminta Penyelaras Tugas-tugas Khas untuk mencari usher bagi menjemput hakim. 6. Menyedia tempat persediaan untuk peserta, iaitu di Balai Minda dan di Anjung Seri. 7. Mencari penjaga masa dari kalangan Junior. 8. Memberi pengingatan kepada hakim untuk menghadir pada Malam Atur Langkah. Semasa hari kejadian 1. Menjemput hakim dari blok masing-masing untuk ke Malam Atur Langkah. 2. Memberi taklimat ringkas kepada hakim tentang cara memberi pemarkahan pertandingan persembahan. 3. Mengiringi hakim jemputan ke Dewan Jauhari 4. Memberikan cenderamata kepada hakim. 5. Mengumpul nama pemenang pertandingan persembahan.

102

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

SENARAI AGENDA PENYELARAS PERSEMBAHAN MESRA-MESRA KOSASS KE-3 No. Agenda 1. Surat kepada hakim. Masalah Surat tidak dapat menyiapkan pada masa yang ditetapkan menyebabkan tidak dapat menjemput hakim yang dikehendaki. Tidak semua Setiausaha Kebudayaan dan Kesenian menghantar pada hari yang ditetapkan. Penyelaras Tugastugas Khas tidak mencari usher untuk menjemput hakim dari blok masing-masing. Peserta dalam keadaan kelam-kabut pada permulaan dalam membuat persiapan untuk persembahan mereka. Setiap persembahan blok melebihi masa yang ditetapkan. Penyelesaian Cadangan Mencari hakim di kalangan felo Sediakan surat lebih awal seperti felo dari blok Rusa, blok dengan menyertakan lampiran Kijang dan blok pelanduk. seperti aturcara majlis, penjelasan tema dan konsep dan syarat pertandingan. Selalu menggesa mereka Sering mengingatkan mereka menghantar sinopsis dan untuk menghantar sinopsis dan senarai nama. senarai nama.

2.

Mengumpul sinopsis dan senarai nama pada 25 Jun 2004.

3.

Menjemput hakim Malam Atur Langkah

ke

4.

Persiapan pesembahan setiap blok.

5.

Masa persembahan

setiap

Mencari pertolongan dari penyelaras lain dan rakan sendiri seperti Marsha dari blok Kijang untuk menjemput hakim dari blok masig-masing. Mendapat bantuan dari penyelaras dekorasi dan penyelaras lain untuk memberi Q kepada peserta bagi membuat persiapan sebelum giliran mereka. Hakim membuat keputusan untuk megabaikan syarat masa itu.

Mencari usher lebih awal dan memastikan mereka akan sampai lebih awal untuk majlis Mengagihkan tugas-tugas dan memberi taklimat tentang aturcara dan tugas yang perlu dilaksanakan sehari sebelum majlis bermula. Memberi masa yang lebih kepada setiap blok iaitu selama 10minit untuk persembahan.

103

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Ulasan 1. Secara keseluruhan berjalan lancar. 2. Namun demikian, masih ada kekurangan dari segi kerjasama untuk membantu penyelaras lain dalam mengendalikan tugas mereka pada hari perasmian dan terutama sekali pada Malam Atur Langkah. 3. Selain itu, penyelaras sendiri tidak memberi taklimat ringkas kepada penyelaras yang lain apa yang sepatutnya dibuat pada hari Malam Atur Langkah. 4. Persembahan dari setiap blok adalah agak bagus terutamanya dari blok Rusa. 5. Dari segi masa yang diambil, blok Pelanduk mengambil masa yang paling lama, iaitu 18 minit dan 13 saat. 6. Secara amnya, persembahan dari setiap blok telah memenuhi syarat yang ditetapkan kecuali masa.

104

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Disediakan oleh,

Saudari PKW LEE YEING-YEING Penyelaras Persembahan Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah Semester Pertama Sesi Akademik 2004/2005

Disediakan oleh:

Saudari ZAHALIZA BINTI KADIS Penyelaras Persembahan Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Semester Pertama Sesi Akademik 2004/2005 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah

Disokong oleh,

Saudara PK MOHD NASIR BIN ZAKARIA Pengarah Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Semester Pertama Sesi Akademik 2004/2005 Kolej Sultan Alaeddin Sulaiman Shah

105

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

LAMPIRAN A PENERANGAN TEMA DAN KONSEP MALAM ATUR LANGKAH ‘Seribu Kenangan’ memberikan maksud konseptual yang begitu luas di dalam konteks Malam Atur Langkah sempena Mesra Mesra KOSASS (MMK) kali Ke-3 ini. Ia berdasarkan kepada memori-memori lalu untuk dijadikan panduan kepada mahasiswa-mahasiswi untuk menjadikan mereka lebih yakin dan bersedia menghadapi kehidupan di kampus yang penuh dengan cabaran. Relevennya dengan tema ‘Seribu Kenangan’, konsep ‘kasih sayang’ dipilih kerana dari segi fitrahnya manusia memang memiliki sifat kasih dan sayang dalam diri mereka. Sesuai dengan konsep MMK Ke-3 iaitu ‘kekeluargaan,’ Kasih sayang merupakan faktor utama yang menjadikan sebuah keluarga itu menikmati kebahagiaan yang lengkap. Kasih sayang yang ingin diterapkan dalam pertandingan ini adalah kasih sayang dalam sebuah keluarga yang besar, daripada latar belakang dan adat resam yang berbeza supaya mewujudkan warga KOSASS yang harmoni. Objektif Malam Atur Langkah: 1. Mencungkil bakat kreatif dan inovatif mahasiswa baharu dalam seni persembahan pentas. 2. Mewujudkan semangat kerjasama dikalangan mahasiswa yang tinggal di dalam blok yang sama. 3. Menyemai nilai-nilai murni dalam jiwa mahasiswa baharu yang baru melangkah ke alam kampus. 4. Melahirkan rasa pentingnya memori semalam untuk dijadikan panduan dan iktibar pada masa hadapan.

106

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

LAMPIRAN B SYARAT – SYARAT PERSEMBAHAN 1. Peserta mestilah dikalangan mahasiswa baru pengambilan Semester Pertama Sesi Akademik 2004/2005 dengan jumlah 20 orang setiap blok. 2. Konsep adalah KASIH SAYANG. 3. Tema pertandingan adalah SERIBU KENANGAN. Setiap blok perlu mempersembahkan lakonan berdasarkan tema yang telah diberi. 4. AMARAN!! Dilarang menyelitkan sebarang unsur tarian dan nyanyian secara penuh dalam persembahan. 5. Bunyi khas atau latar belakang muzik dikehendaki menggunakan bahan semulajadi dengan menggunakan kreativiti sendiri dan sebarang rakaman audio tidak dibenarkan. Jika syarat tidak dipatuhi, markah akan dipotong. 6. Masa persembahan adalah selama 8 minit untuk setiap blok. 7 minit untuk persembahan dan 1 minit untuk persiapan. Loceng akan dibunyikan sekali pada 2 minit terakhir dan apabila masa tamat, loceng akan dibunyikan sebanyak dua kali. Masa akan dikira sebaik sahaja nama blok diumumkan untuk memulakan persembahan. 7. Persembahan mestilah asli dan tidak menyentuh sensitiviti mana-mana kaum, bangsa, politik dan agama. 8. Semua persembahan mesti mempunyai nilai-nilai moral, mesej yang jelas, positif, dan membina. 9. Persembahan hendaklah mudah difahami. Penonjolan dalam aspek masyarakat pelbagai kaum di Malaysia amat digalakkan. 10. PERINGATAN!! Sebarang kegagalan mematuhi syarat di atas akan dikenakan pemotongan sebanyak 5 markah bagi setiap kesalahan. 11. Keputusan hakim adalah muktamad dan sebarang bantahan tidak akan dilayan. 12. Skema pemarkahan berdasarkan ketepatan masa (10), nilai moral (10), kerjasama (20), ‘props’ (15), kostum (15) dan jalan cerita (30). 13. Peserta digalakkan menggunakan kostum yang menarik tetapi tidak menjolok mata. 107

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

14. Kategori yang dipertandingkan adalah: a) Persembahan keseluruhan terbaik b) Pelakon siswa terbaik c) Pelakon siswi terbaik d) Pelakon pembantu siswa terbaik e) Pelakon pembantu siswi terbaik f) ‘Props’ terbaik g) Kostum terbaik

108

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

LAMPIRAN C KRITERIA PEMARKAHAN 1. 10 markah akan diberikan kepada blok yang menepati masa yang telah ditetapkan iaitu selama 8 minit. Bagi persembahan yang melebihi daripada 8 minit, sebanyak 5 markah akan ditolak daripada 10 markah tersebut. 2. Jika setiap persembahan diselitkan nilai-nilai moral, markah maksimum sebanyak 10 akan diberikan. Namun ia bergantung atas kebijaksanaan dan budi bicara pihak hakim untuk menentukan jumlah markah yang patut diberi. 3. Kerjasama yang ditunjukkan antara peserta-peserta blok masingmasing akan diberi markah maksimum sebanyak 20. Namun ia juga bergantung kepada hakim untuk menentukannya seperti perkara kedua. 4. ‘Props’ dan kostum masing-masing akan dinilai dan markah penuh bagi kedua-dua kriteria ini adalah 15 markah. Ia dinilai berdasarkan keaslian, keunikan dan kekreatifan masing-masing. 5. Jalan cerita merupakan perkara yang paling penting dalam kriteria pemarkahan ini. Markah penuh bagi jalan cerita adalah sebanyak 30. Jalan ceritanya mestilah mudah difahami dan tidak ditiru daripada mana-mana pihak. 6. Bagi anugerah pelakon siswa terbaik, pelakon siswi terbaik, pelakon pembantu siswa terbaik dan pelakon pembantu siswi terbaik ianya dinilai berdasarkan budi bicara dan persetujuan para hakim.

109

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

LAPORAN PENYELARAS HADIAH, BUKU CENDERAMATA DAN JEMPUTAN

110

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

LAPORAN PENYELARAS HADIAH, BUKU CENDERAMATA DAN JEMPUTAN. MESRA MESRA KOSASS KE-3 KOLEJ SULTAN ALAEDDIN SULEIMAN SHAH Tugas-tugas 1. Menyediakan buku program dan pamphlet untuk program MMK Ke-3. 2. Menyediakan tag nama untuk semua penyelaras dan peserta. 3. Menguruskan hadiah dan cenderamata. 4. Menyediakan kad jemputan untuk ayahanda pengetua, felo-felo dan staf kolej untuk menghadiri majlis perasmian dan penutup MMK Ke-3. 5. Membuat penanda buku untuk para peserta sebagai cenderamata. 6. Menjadi usher semasa penyampaian hadiah. Perancangan 1. Mencari maklumat-maklumat untuk diisi di dalam buku program dan pamphlet. 2. Membuat beberapa reka bentuk untuk tag nama, penanda buku dan kad jemputan. 3. Mengadakan perbincangan dengan pihak pengurusan kolej mengenai hadiah dan cenderamata. 4. Berjumpa dengan ayahanda pengetua, presiden kolej dan pengarah program untuk pengesahan ucapan mereka untuk dimuatkan di dalam buku program. 5. Meminta pandangan dan nasihat daripada ayahanda pengetua mengenai buku program dan pamphlet yang telah disediakan. 6. Mencari piala pusingan Mesra Mesra KOSASS untuk sukaneka, persembahan dan blok terbaik keseluruhan di blok-blok yang memenangi pada tahun lepas. Pelaksanaan 1. Fotostat, menyusun dan mengetip buku program dengan bantuan Encik Che Alias Bin Omar dan penyelaras yang lain. 2. Fotostet dan melipat pamphlet untuk majlis perasmian dan penutup MMK Ke-3. 111

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

3. Menghantar kad jemputan untuk majlis perasmian dan penutup MMK Ke-3 kepada ayahanda pengetua, felo-felo dan staf kolej. 4. Membuat liminate pada tag nama dan penanda buku. 5. Meletakkan label pada piala mengikut kategori. 6. Membalut hamper dan cenderamata untuk penceramah dan pengadil bagi malam atur langkah yang telah disediakan oleh pihak pengurusan kolej. 7. Menyediakan fail-fail yang mengandungi beberapa helai kertas A4 kosong, buku program, penanda buku dan tag nama untuk peserta MMK Ke-3. Masalah 1. Menghadapi kesukaran untuk membuat pamphlet dalam Bahasa Inggeris. 2. Kelewatan menghantar kad jemputan kepada tetamu kehormat kerana menghadapi masalah teknikal seperti kehabisan catridge. 3. Terlalu banyak kerja yang dibebankan kepada penyelaras hadiah, buku cenderamata dan jemputan sedangkan tenaga kerja tidak mencukupi. 4. Kelewatan penerbitan buku program disebabkan berlaku banyak pindaan. 5. Cadangan awal untuk mencetak buku program di kedai terpaksa dibatalkan atas sebab-sebab tertentu. Oleh itu, kerja-kerja tersebut terpaksa dilakukan oleh penyelaras sendiri. Cadangan 1. Menambahkan bilangan orang untuk penyelaras hadiah, buku cenderamata dan jemputan. 2. Menghantar kad jemputan lebih awal supaya tetamu kehormat dapat hadir ke majlis perasmian dan penutup MMK Ke-3. 3. Membuat tinjauan ke syarikat-syarikat pencetak untuk mencetak buku program dengan harga yang lebih murah. 4. Mencari orang yang lebih arif tentang penggunaan Bahasa Inggeris supaya pamphlet yang dihasilkan lebih berkualiti. 112

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

5. Sentiasa berurusan dengan pihak pengurusan kolej supaya kerja-kerja dapat dilakukan dengan mudah di samping dapat merapatkan silaturrahim antara satu sama lain. 6. Berharap penyelaras pada tahun hadapan dapat meneruskan Anugerah Mercu Tanda KOSASS pada MMK Ke-4. HADIAH DAN CENDERAMATA Majlis perasmian MMK Ke-3 Sebakul buah-buahan yang telah digubah untuk ayahanda pengetua sebagai buah tangan. Majlis penutup MMK Ke-3 Cenderamata berbentuk rehal yang diletakkan di dalam bekas plastik yang lutsinar untuk ayahanda pengetua. Penceramah dan pengadil Cenderamata berbentuk piramid dengan logo KOSASS pada badannya. Peserta MMK Ke-3 Cenderamata berbentuk diamond dengan logo KOSASS pada badannya. Anugerah yang dipertandingkan adalah : 1. a) b) c) d) e) f) 2. a) b) c) Anugerah Malam Kebudayaan Anugerah Pelakon Putera Terbaik Anugerah Pelakon Puteri Terbaik Anugerah Pelakon Pembantu Putera Terbaik Anugerah Pelakon Pembantu Puteri Terbaik Anugerah Teknikal Terbaik Anugerah Pemakaian Terbaik Anugerah “ PINTAR, HARMONI, CEMERLANG “ Anugerah Persembahan Terbaik Keseluruhan Anugerah Sukaneka Terbaik Anugerah Blok Terbaik Keseluruhan

113

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

3. a) b) 4. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) 5.

Anugerah Utama Anugerah Putera Terbaik Anugerah Puteri Terbaik Anugerah Mercu Tanda KOSASS Anugerah Tugu Panglima Anugerah Diamond Anugerah Medan Interaksi Anugerah Medan Intelektual Anugerah Gong Pidato Anugerah Medan Perjuangan Anugerah Medan Harapan Anugerah Medan Kijang Anugerah Balai Minda Anugerah Dua Langkah Entah Ke Mana Hamper Sebelas buah hamper telah disediakan. Lima buah untuk sukaneka,

lima buah untuk persembahan dan sebuah untuk blok terbaik keseluruhan. Isi kandungan hamper terdiri daripada : a) b) c) d) e) air kotak soya biskut milo 3 dalam satu teh boh 4 kotak besar 2 kotak 1 bungkus 1 bungkus 1 bungkus

kopi o 3 dalam satu -

Hamper ini telah disediakan oleh pihak pengurusan kolej. Oleh itu, penyelaras tidak tahu berapakah perbelanjaan yang telah dibelanjakan untuk membeli hamper ini.

114

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Disediakan oleh,

Saudari NURULFAIZAH BINTI BAHARULLAH Penyelaras Hadiah, Buku Cenderamata dan Jemputan, Mesra Mesra KOSASS Ke-3, Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah. Disediakan oleh,

Saudari PKW SALINA BINTI MISRI Penyelaras Hadiah, Buku Cenderamata dan Jemputan, Mesra Mesra KOSASS Ke-3, Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah. Disokong oleh:

Saudara PK MOHD NASIR BIN ZAKARIA Pengarah, Mesra Mesra KOSASS Ke-3, Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah.

115

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

LAMPIRAN A

116

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

LAMPIRAN B

117

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

LAMPIRAN C

118

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

LAMPIRAN D

119

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

LAMPIRAN E

120

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

LAMPIRAN F

121

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

LAPORAN PENYELARAS TEKNIKAL

122

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

LAPORAN PENYELARAS TEKNIKAL MESRA MESRA KOSASS KE-3 KOLEJ SULTAN ALAEDDIN SULEIMAN SHAH Tugas-tugas penyelaras teknikal 1. Menyediakan peralatan teknikal yang akan digunakan sepanjang program MMK Ke-3. 2. Menjaga keselamatan peralatan teknikal sepanjang tempoh program berjalan. 3. Memastikan semua peralatan teknikal berfungsi dan sedia untuk digunakan sepanjang program berlangsung. Perancangan 1. Menyenaraikan semua peralatan teknikal yang akan digunakan untuk program MMK Ke 3. Pelaksanaan 1. Berhubung dengan pengarah, penyelaras protokol dan penyelaras persembahan untuk menyenaraikan peralatan teknikal yang perlu disediakan. 2. Berhubung dengan pihak KOSASS CYBER ZONE(KCZ) berkenaan persembahan multimedia. 3. Meminta bantuan Timbalan Presiden berkenaan persembahan multimedia. 4. Menghantar surat permohonan peralatan teknikal kepada pihak pengurusan kolej. 5. Memberi bantuan memasang peralatan teknikal di kaunter urusetia semasa hari pendaftaran Mahasiswa Baharu. 6. Memberi bantuan memasang peralatan teknikal untuk slot taklimat kepada Mahasiswa Baharu. 7. Mengambil barang-barang teknikal yang diperlukan dari stor kolej pada 21 Jun 2004.

123

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

8. Memasang dan menguji peralatan teknikal supaya berfungsi dan dapat digunakan semasa program MMK Ke-3 berlangsung pada 24 hingga 28 Jun 2004. 9. Menyelia dan menjaga keselamatan peralatan teknikal sepanjang program MMK Ke-3 berjalan. 10. Memulangkan peralatan teknikal sepenuhnya pada 30 Jun 2004. 11. Membantu penyelaras-penyelaras lain yang memerlukan bantuan. Masalah Sepanjang mengendalikan program MMK Ke-3, terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh Penyelaras Teknikal. Antaranya ialah: 1. Menyenaraikan peralatan teknikal yang diperlukan sepanjang program MMK Ke-3. 2. Laptop tidak dapat digunakan untuk menayangkan persembahan multimedia. 3. Lagu Putra Gemilang versi lama. 4. Kerosakan elektrikal di Dewan Jauhari pada Majlis Perasmian Mesra Mesra KOSASS Ke-3. 5. Kekurangan Penyelaras Teknikal lelaki untuk mengambil dan memulangkan peralatan teknikal. 6. Kerosakkan mikrofon semasa Majlis Penutup Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Penyelesaian 1. Berhubung dengan pengarah, penyelaras protokol dan penyelaras persembahan bagi menyenaraikan peralatan teknikal yang perlu disediakan. 2. Mengantikan Laptop dengan komputer persendirian biasa. 3. Mendapatkan lagu Putra Gemilang versi baharu. 4. Memaklumkan kepada En. Alias bahawa kerosakan elekrikal tersebut berpunca dari suis L5. 5. Meminta bantuan daripada warga kolej untuk memudahkan urusan pengambilan dan pemulangan peralatan teknikal. 6. Menggantikan mikrofon lain pada masa tersebut. 124

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Ulasan Walaupun langkah berjaga-jaga telah diambil, namun terdapat juga beberapa masalah teknikal yang tidak dapat dielakkan. Jadi, pelan sokongan perlulah disediakan untuk mengelakkan daripada masalah menjadi lebih rumit.

125

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Disediakan oleh:

Saudara MOHD RIZAL BIN ABD GHANI Penyelaras Teknikal Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Semester Pertama Sesi Akademik 2004/2005 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah

Disediakan oleh:

Saudari NUR FAZLINA BINTI FAZIL RAHMAN Penyelaras Teknikal Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Semester Pertama Sesi Akademik 2004/2005 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah

Disediakan oleh:

Saudari LIEW SIAW YEE Penyelaras Teknikal Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Semester Pertama Sesi Akademik 2004/2005 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah

126

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Disokong oleh:

Saudara PK MOHD NASIR BIN ZAKARIA Pengarah Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Semester Pertama Sesi Akademik 2004/2005 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah

127

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

LAPORAN PENYELARAS TUGAS-TUGAS KHAS

128

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

LAPORAN PENYELARAS TUGAS-TUGAS KHAS MESRA MESRA KOSASS KE-3 KOLEJ SULTAN ALAEDDIN SULEIMAN SHAH Tugas-tugas penyelaras 1. Memantau penyelaras-penyelaras yang lain jika mereka memerlukan bantuan. 2. Memastikan Bilik Gerakan dan Bilik Cemerlang sentiasa berada dalam keadaan kemas, bersih dan teratur. 3. Menyediakan jadual sentri dan memastikan tugas dijalankan mengikut perancangan. 4. Menjadi usher dan mencari usher tambahan yang lain untuk majlis perasmian dan penutup Mesra Mesra KOSASS Ke-3. 5. Menyediakan bunga rampai dan bunga manggar untu majlis perasmian dan majlis penutup. 6. Bersedia untuk mengisi kekosongan kerja yang tidak dilakukan oleh penyelaras-penyelaras yang lain. 7. Membuat perancangan tugas bagi melicinkan lagi perjalanan aturcara program. 8. Menyediakan jadual bertugas bagi pewaris-pewaris ilmu untuk setiap hari sepanjang program MMK Ke-3. 9. Memastikan semua junior turun dan hadir dalam setiap program yang dijalankan sepanjang hari program berlangsung. 10. Memantau kesihatan junior sepanjang berlakunya program. 11. Memantau perjalanan sepanjang program supaya berjalan dengan lancar tanpa menghadapi masalah yang serius. Perancangan 1. Menyenaraikan tugas-tugas yang perlu dilakukan dan membahagikan tugas-tugas dan membahagikan kumpulan-kumpulan yang bertanggungjawab ke atas tugas-tugas tersebut seperti memastikan Bilik Gerakan sentiasa berada dalam keadaan kemas dan sebagainya. 2. Mencari usher secukupnya secepat mungkin supaya tidak berlakunya perselisihan terutama sekali apabila tiba hari perasmian dan penutup.

129

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

3. Memastikan usher yang lain datang mengikut masa yang telah ditetapkan. 4. Berbincang dengan pewaris-pewaris ilmu untuk membahagikan jadual tugas supaya tidak bercanggah apabila mempunyai masalah seperti kelas yang berpanjangan sehingga malam dan sebagainya. 5. Sering menanya kepada junior-junior jika mereka mempunyai masalah seperti masalah kesihatan dan sebagainya. 6. Menyediakan bunga rampai dan bunga manggar sehari sebelum majlis perasmian dan penutup. Pelaksanaan 1. Jadual sentri untuk mengemas dan menjaga Bilik Cemerlang dan Bilik Gerakan telah disediakan kerana di dalam Bilik Gerakan terdapat barang-barang berharga seperti komputer, projektor, digital kamera dan sebagainya. 2. Membantu Penyelaras Publisiti dalam menyiapkan kain rentang serta membantu mereka menggantungkan kain rentang tersebut sempena program Mesra Mesra KOSASS Ke-3. 3. Membantu Penyelaras Dekorasi dalam menyiapkan backdrop dan halhal yang berkaitan dengan tugas-tugas dekorasi. 4. Bekerjasama membantu Penyelaras Makanan dalam menyediakan makanan untuk junior-junior dan VIP iaitu sarapan pagi, makanan tengahari, minum petang dan makan malam. 5. Menolong Penyelaras Protokol menyusun kerusi untuk majlis perasmian dan membentang tikar serta menyediakan tempat makan VIP untuk malam penutup MMK Ke-3. 6. Telah menjadi usher jemputan pada malam penutup MMK Ke-3 dan telah memantau usher yang lain dalam menjalankan tugas-tugas mereka. 7. Bunga rampai dan bunga manggar telah disiapkan pada siang hari perasmian MMK Ke-3.

130

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

8. Bekerjasama membantu Penyelaras Peralatan untuk mengambil dan memulangkan sepatutnya. 9. Bekerjasama membersihkan Dewan Jauhari dan Bilik Gerakan setelah berakhirnya program MMK Ke-3. 10. Memeriksa atau memantau semua bilik-bilik junior siswi bagi memastikan tiada seorang pun yang menggagalkan diri dalam menyertai program MMK Ke-3 ini. Masalah 1. Kesukaran mendapatkan daun pandan dan bunga-bungaan kerana pada masa itu hujan telah turun. 2. Kebanyakan bunga manggar yang belum dipasang telah rosak akibat tidak digunakan dengan baik menyebabkan kurangnya variasi. 3. Kebanyakan slot-slot yang dilakukan tidak dapat dilaksanakan mengikut perancangan yang telah dibuat berikutan dengan masa yang tidak mengizinkan dan tidak mencapai objektif yang sepenuhnya seperti yang diinginkan. 4. Usher yang ditugaskan untuk majlis perasmian MMK Ke-3 datang lewat pada hari perasmian kerana hal-hal yang tidak dapat dielakkan. 5. Pada mulanya terdapat sedikit perselisihan faham antara Penyelaras Protokol dan Penyelaras Dekorasi berkenaan kedudukan pentas atau sitting plan. 6. Mesyuarat setiap hari yang diadakan setiap kali berakhirnya satu hari program dijalankan sering terlajak hingga hampir subuh dan menyebabkan waktu tidur dan berehat terganggu. 7. Terdapat juga junior-junior yang tidak memberikan kerjasama serta komitmen yang penuh terhadap program MMK Ke-3 kali ini. 8. Apa yang telah dirancang oleh Penyelaras Protokol pada awalnya untuk majlis penutup MMK Ke-3 sedikit berlainan daripada apa yang telah dirancang berikutan masalah-masalah yang diterima dari pihak atasan. 131 telah menyukarkan kami untuk menyiapkannya dan warna-warna yang ada kebanyakan sama alatan yang telah digunakan ke tempat yang

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

9. Ada

ketikanya,

keadaan

pada

minggu

MMK

Ke-3

sangat

menggawatkan dan ini telah menyebabkan ada beberapa junior tidak tahan dengan dugaan ingin keluar dari kolej KOSASS yang tercinta dan aman damai ini. 10. Tidak semua junior yang turun untuk menyertai solat subuh berjemaah terutamanya pada hari Sabtu di mana pada waktu ini diadakan slot Qiammullail. Selain itu, tidak semua junior yang turun untuk slot perpaduan yang diadakan setiap hari iaitu ada waktu yang sama ketika solat subuh berjemaah sepanjang berlangsungnya program MMK Ke-3 ini di mana ia diadakan untuk junior yang bukan beragama Islam dan kepada junior siswi yang uzur. ini. 11. Pada awalnya, junior-junior dilepaskan hingga lewat malam berikutan dengan masalah-masalah yang dilakukan oleh pihak junior yang tidak memuaskan hati kami semua dalam mencapai matlamat yang sebenarnya demi kebaikan kolej. 12. Ada beberapa slot yang bertindih dengan program PALAPES menyebabkan sesetengah dari warga junior kolej tidak dapat menyertai beberapa slot yang telah kami adakan untuk mereka. Penyelesaian 1. Kami mengambil juga bunga-bungaan tersebut walaupun dalam keadaan hujan dan mengeringkan terlebih dahulu di bawah kipas dengan kelajuan yang tinggi bagi mengeringkan bunga-bungaan itu dengan cepat supaya kami dapat menyelesaikan tugas itu dengan segera bagi mengelakkan masalah-masalah yang lain berlaku. 2. Kami telah membetulkan serta membaiki semula bunga-bunga manggar yang rosak tersebut menjadi lebih elok lagi supaya sedap mata memandang dan mengurangkan lagi cacat-cela bunga manggar tersebut dengan menggunakan inisiatif kami tersendiri. 3. Kami menggunakan masa sendiri untuk merehatkan mata dan minda kami supaya kerja yang diamanahkan kepada kami berjalan dengan lancar. 132 Masalah ini juga terjadi kepada organisasi sendiri kerana tidak semua yang melibatkan diri dalam slot

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

4. Kami terpaksa menerima arahan dari pihak atasan tersebut dan menerimanya dengan redha dengan bertujuan ia mempunyai hikmah disebaliknya walaupun kami telah menerangkan kepada pihak tersebut tentang perancangan tersebut. 5. Menasihati pihak-pihak yang berkenaan supaya turut menyertai slot solat subuh berjemaah dan slot perpaduan tersebut yang diadakan setiap hari sepanjang berlangsungnya program MMK Ke-3. 6. Mencari inisiatif lain untuk menggantikan usher yang lewat bagi menggantikan tempat mereka untuk majlis perasmian MMK Ke-3 di mana organisasi sendiri menjadi usher untuk majlis perasmian tersebut. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. 7. Melepaskan junior lebih awal dari hari-hari yang sebelumnya. 8. Menasihati junior-junior yang tidak memberikan komitmen tersebut untuk turut serta bekerjasama dalam menjayakan program MMK Ke-3 ini. Ulasan 1. Matlamat kami dalam MMK Ke-3 ini gagal dicapai walaupun kami telah berusaha keras dalam menjayakan program Mesra Mesra KOSASS Ke-3 ini. 2. Walaubagaimanapun, kami telah bekerja keras dalam melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada kami dan amat berpuas hati dengan kerja-kerja kami sendiri di mana terdapat juga junior menghargai apa yang telah kami lakukan untuk mereka. 3. Organisasi telah memberikan kerjasama yang secukupnya dalam menjayakan lagi program MMK Ke-3 ini.

133

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Disediakan oleh :

Saudari NOOR AZUIN BINTI ABD JALIL Penyelaras Tugas-Tugas Khas Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Semester Pertama Sesi Akademik 2004/2005 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah

Disediakan oleh :

Saudari MAZUA BINTI MOHD NOH Penyelaras Tugas-Tugas Khas Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Semester Pertama Sesi Akademik 2004/2005 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah

Disokong oleh :

Saudara PK MOHD NASIR BIN ZAKARIA Pengarah Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Semester Pertama Sesi Akademik 2004/2005 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah

134

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

LAPORAN PENYELARAS PROTOKOL

135

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

LAPORAN PENYELARAS PROTOKOL MESRA MESRA KOSASS KE-3 KOLEJ SULTAN ALAEDDIN SULEIMAN SHAH Tugasan: 1. Merancang dan menentukan perjalanan majlis 2. Menyediakan aturcara majlis perasmian dan penutup 3. Menyediakan kronologi majlis perasmian dan penutup 4. Menyediakan settting dan sitting plan majlis perasmian dan penutup 5. Mengadakan raptai untuk majlis perasmian dan penutup 6. Menentukan pengerusi majlis majlis perasmian dan penutup 7. Menyediakan teks pengerusi majlis majlis perasmian dan penutup. 8. Menyediakan teks ucapan pengarah, presiden dan Ayahanda untuk majlis perasmian dan penutup. 9. Menyediakan teks ucapan Ayahanda untuk dimuatkan di dalam buku program. 10. Bekerjasama dengan penyelaras dekorasi dan teknikal. 11. Menentukan pembaca doa bagi perasmian dan penutup. 12. Menyedia dan menentukan usher bagi membawa bunga manggar, menyediakan bunga rampai dan penyambut tetamu. 13. Menyediakan gelas dan air mineral untuk tetamu. 14. Menyediakan upacara simbolik bagi majlis perasmian dan penutup. 15. Melaksanakan hal-hal berkaitan time shuttle. 16. Menyediakan teks ucapan ayahanda, presiden dan pengarah untuk buku program. Pelaksanaan 1. Menyedia dan menentukan aturcara dalam Bahasa Inggeris untuk majlis perasmian dan Bahasa Melayu untuk majlis penutup. 2. Menyediakan teks pengerusi majlis untuk perasmian dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu untuk majlis penutup. 3. Menyediakan teks ucapan untuk Ayahanda dalam Bahasa Inggeris untuk majlis perasmian dan Bahasa Melayu untuk majlis penutup.

136

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

4. Menyediakan teks ucapan presiden dalam Bahasa Inggeris untuk majlis perasmian. 5. Menyediakan teks pengarah dalam Bahasa Inggeris untuk majlis perasmian dan Bahasa Melayu untuk majlis penutup. 6. Menyediakan settting dan sitting plan majlis perasmian dan penutup. 7. Memikirkan upacara simbolik untuk majlis perasmian dan penutup. 8. Memberi taklimat dan penerangan berkaitan dengan time shuttle. 9. Menentukan pemakaian untuk majlis perasmian dan penutup bagi warga kolej dan tetamu jemputan. 10. Membuat surat jemputan untuk kumpulan Gendang 24 Musim (G24) dan pasukan kompang KOSASS. Tugas-tugas semasa hari kejadian: 1. Memastikan majlis berjalan lancar dan mengikut aturcara yang disediakan. 2. Memantau perjalanan majlis dari semasa ke semasa. 3. Membantu pengerusi majlis mengendalikan majlis dengan lancar. 4. Memastikan usher –usher menjalankan tugas yang diberi. 5. Bekerjasama dengan penyelaras cenderamata, persembahan, dan teknikal semasa majlis berlangsung.

137

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

LAPORAN POST MORTEM PENYELARAS PROTOKOL MESRA MESRA KOSASS KE-3 SESI 2004/2005 HARI KEJADIAN MAJLIS PERASMIAN 3 MASALAH Tempat duduk untuk PENYELESAIAN CATATAN tidak 1.Para pelajar junior diminta 1. Untuk masalah 5, pelajar oleh penyelaras protokol Latihan dilakukan kerap 2.Tempat mencukupi pelajar senior. duduk untuk tidak 2. Para pelajar untuk para diminta mengambil dan raptai bagi untuk memenuhkan tempat pengerusi majlis hendaklah duduk para pelajar senior. secara intensif bagi mengelakkan

1.

MESRA MESRA KOSASS KE- mencukupi junior.

senior perkara sebegini berlaku. Selain itu, pemilihan bagi Pengerusi setiap majlis Majlis yang

kerusi lebihan yang berada setiap di belakang kafe dengan untuk dan protokol.

bantuan penyelaras alatan diadakan perlu bertepatan dengan keadaan dan masa majlis tersebut berlangsung. 3.Pembawa bunga manggar 3. tepat pada waktunya. Pembawa bunga

dan bunga rampai tiba tidak manggar dan bunga rampai digantikan oleh penyelaras

138

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

lain. 4. Kehadiran pelajar senior 4. Meminta bantuan Naib pada malam itu kurang Presiden bagi setiap blok kerana masing-masing pelajar senior untuk mengenai publisiti memberitahu kepada semua majlis tersebut. 5. Suara Pengerusi Majlis pada malam itu tidak begitu kuat dan lantang menyebabkan majlis pada malam itu menjadi hambar. 6. Perarakan para pelajar 6. Pelajar junior diminta memuaskan kurangnya

dikalangan pelajar senior.

junior tidak begitu lancar untuk memenuhkan tempat menyebabkan masa untuk duduk para pelajar senior majlis lambat, bermula tidak begitu bagi melancarkan lagi majlis mengikuti pada malam itu.

139

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

aturcara

seperti

yang

dirancangkan. 7. Aturcara pada malam 7. Penyelaras protokol dan tersebut aturcara dirancang. tidak yang menepati Pengerusi supaya lancar. majlis Majlis berjalan seperti meneruskan majlis tersebut

140

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

MAJLIS ATUR

PENUTUP LANGKAH

MALAM 1.

Ketidakhadiran 1. Pengarah dan barisan 1. Untuk masalah 5, sahaja Ayahanda mereka yang Minta kerjasama para untuk tetamu peserta dan juga penyelaras dan persembahan

MESRA penyelaras protokol sebagai MTK ketibaan Ayahanda dan para kehadian jemputan Diamond. yang lain membawa

MESRA KOSASS KE-3

penyambut tetamu semasa menyambut

di para jemputan yang lain dan menepati waktu yang telah ke ditetapkan untuk masa akan datang. Majlis terus 2. Untuk masalah 8, para hadirin Untuk masa akan datang, alatan yang secukupnya bagi melicinkan lagi upacara yang gilang gemilang tersebut. Mikrofon digantikan Dewan Jauhari.

2. Bacaan doa pembuka 2. Pengerusi majlis dan doa makan menjemput

dibaca di dalam keadaan untuk duduk setelah selesai sediakan berdiri tidak sama seperti sahaja bacaan doa. yang dirancangkan. 3. Mikrofon di rostrum VIP 3. tidak berfungsi dengan baik.

dengan mikrofon yang baru.

4. VIP ( Ayahanda ) tidak 4. Rostrum VIP terpaksa memberi ucapannya di diletak di belakang

141

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

tempat

yang

telah backdrop.

disediakan ( rostrum VIP ). 5. Masa bagi pertandingan kebudayaan tidak majlis. 6. Setting plan bagi VIP yang dirancang. 6. Dari mula majlis hingga untuk makan duduk di tempat selesai seperti iaitu yang Malam telah Atur Langkah tamat lambat, ditentukan dalam aturcara

tidak dapat dibuat seperti tamat majlis, VIP diminta selepas

menjamu selera. 7. Kekurangan tempat bagi 7. bagi pelajar perempuan. Penambahan tempat

tempat duduk untuk makan telah dibuat bersebelahan dengan tingkap di Anjung Seri oleh penyelaras

142

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

makanan, alatan. 8. Bagi upacara simbolik, peralatan napkin seperti tidak dulang dapat untuk plat diamond dan kain disediakan semasa upacara simbolik berlangsung.

protokol

dan

143

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Disediakan oleh:

Saudari a/KSJN NURAFZAN BINTI HUSSIAN Penyelaras Protokol Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Semester Pertama Sesi Akademik 2004/2005 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah

Disediakan oleh:

Saudara PK MOHD FIRDAUS BIN BAHARI Penyelaras Protokol Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Semester Pertama Sesi Akademik 2004/2005 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah

Disediakan oleh:

Saudara PK MOHD NIZAR BIN KHAIRUDDIN Penyelaras Protokol Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Semester Pertama Sesi Akademik 2004/2005 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah

143

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Disediakan oleh:

Saudari NURULLAYLI BINTI ABU BAKAR Penyelaras Protokol Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Semester Pertama Sesi Akademik 2004/2005 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah

Disokong oleh:

Saudara PK MOHD NASIR BIN ZAKARIA Pengarah Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Semester Pertama Sesi Akademik 2004/2005 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah

144

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

3rd MESRA MESRA KOSASS OFFICIAL OPENING CEREMONY

7.45pm 8.00pm 8.10pm 8.15pm 8.20 pm 8.30pm 8.35pm 8.45pm 8.55pm 9.05pm 9.10pm 9.20pm 9.30pm 9.40pm 9.45pm 10.00pm Attire 1. VIP

: : : : : : : : : : : : : : : :

Arrival of members and guests Arrival of Majlis Tertinggi Kolej and Fellow Arrival of Ayahanda Welcoming performance ‘Putra Gemilang’ Welcoming speech by Monitor of Ceremony Opening Prayer Multimedia Presentation Speech by 3rd MMK director Speech by KOSASS president Launching speech by Ayahanda Symbolic ceremony Performance by ‘Gendang 24 Musim’ Presentation of souvenir to Ayahanda Theme and college songs ‘Kami’ and ‘Permataku KOSASS’ Waltizing Matilda…. Till we meet again

Male: Batik Female: Kurung 2. STUDENTS Male: P/O without necktie Female: Kurung 3. JUNIOR STUDENTS Male: White color P/O with UPM necktie Female: Kurung and UPM scarf 4. COMMITTEE MEMBERS Male: Dark color P/O with necktie Female: Kurung with white scarf

145

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

KRONOLOGI MAJLIS PERASMIAN MMK KE-3

Masa 7.45 mlm 8.00mlm

Perkara Warga kolej mengambil tempat Ketibaan MTK dan felo di Diamond. Menunggu ketibaan Ayahanda

Tindakan 1 penyelaras protokol 1 penyelaras protokol 2 usher

8.10mlm

Ketibaan Ayahanda Pengetua dan Bonda disambut dengan paluan kompang dan perarakan

1 penyelaras protokol 2 usher pembawa bunga manggar

8.15mlm

bunga manggar pasukan kompang Perarakan naik ke Dewan Jauhari 1 penyelaras protokol didahului oleh Ayahanda, pengarah, felo, dan MTK diiringi oleh pembawa bunga manggar dan paluan kompang Dua orang penyambut tetamu di tangga Ayahanda dan Bonda diiringi oleh Pengarah dan Presiden naik ke atas pentas untuk menyaksikan perarakan masuk mahasiswa baharu. 2 pemegang bunga manggar 2 usher penyambut tetamu pasukan kompang

8.20mlm

Nyanyian lagu Putra Gemilang Hadirin dalam keadaan berdiri

MC

8.30mlm 8.40mlm 8.45mlm

Persembahan multimedia Kata-kata aluan MC Bacaan doa

Teknikal MC MC Pembaca doa

146

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

8.55 mlm 9.05mlm 9.10mlm 9.20mlm 9.30mlm 9.40mlm

Ucapan Pengarah Ucapan Presiden Ucapan Ayahanda dan perasmian Upacara simbolik Persembahan ‘Gendang 24 Musim’ Penyampaian cenderamata

Pengarah Presiden Ayahanda Ayahanda 2 penyelaras protokol Kumpulan Gendang 24 Musim Pengarah Ayahanda 1 penyelaras protokol 3 usher hadiah MC Teknikal 2 penyelaras protokol

9.45mlm 10.00mlm

Nyanyian lagu tema ‘Kami’ dan lagu ‘Permataku KOSASS’ Majlis tamat Perarakan pulang Ayahanda dan Bonda diiringi oleh Pengarah, felo dan MTK Warga kolej meninggalkan Dewan Jauhari

ATURCARA PENUTUP MESRA MESRA KOSASS KE-3 MALAM ATUR LANGKAH

147

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

7.45mlm 8.00mlm 8.10mlm 8.15mlm 8.20mlm 8.30mlm 8.35mlm 9.00mlm 9.05mlm 9.10mlm 9.15mlm 9.20mlm 9.25mlm 10.25mlm 10.30mlm 10.35mlm 10.50mlm 11.00mlm Pemakaian 1. VIP

: : : : : : : : : : : : : : : : : :

Warga kolej mengambil tempat Ketibaan Majlis Tertinggi Kolej (MTK) dan felo Ketibaan Ayahanda Pengetua Perarakan naik ke Dewan Jauhari Nyanyian lagu Putra Gemilang Bacaan doa Makan malam Kata-kata aluan Pengerusi Majlis Ucapan pengarah Ucapan Ayahanda Pengetua dan majlis penutup Upacara simbolik Kata-kata aluan untuk pertandingan kebudayaan Pertandingan bermula Pertandingan berakhir Ulasan pengadil Penyampaian hadiah dan cenderamata Nyanyian lagu tema ‘Kami’ dan lagu Permataku KOSASS Majlis tamat

Lelaki: Baju Batik Perempuan: Baju Kebangsaan 2. WARGA KOLEJ Lelaki: Kemeja tanpa tali leher Perempuan: Baju Kebangsaan 3. PENYELARAS Lelaki: Kemeja Gelap tanpa tali leher Perempuan: Baju Kebangsaan

KRONOLOGI MAJLIS PENUTUP MMK KE-3 MALAM ATUR LANGKAH

148

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Masa 7.45mlm 8.00mlm

Perkara Warga kolej mengambil tempat Ketibaan MTK dan felo di Diamond menunggu ketibaan Ayahanda Ketibaan Ayahanda kompang

Tindakan 1 penyelaras protokol 1 penyelaras protokol 2 usher 1 penyelaras protokol bunga manggar pasukan kompang 1 penyelaras protokol ttamu pasukan kompang

8.10mlm

disambut dengan paluan 2 usher pembawa

8.15mlm

Perarakan naik ke oleh Ayahanda, Pengarah, felo dan MTK diiringi oleh paluan kompang Nyanyian lagu ‘Putra Gemilang’ Hadirin dalam keadaan berdiri Bacaan doa Makan malam Kata-kata aluan MC Ucapan pengarah Ucapan Ayahanda Pengetua dan Majlis Penutup Upacara simbolik Kata-kata aluan MC untuk pertandingan kebudayaan

Dewan Jauhari didahului 2 usher penyambut

8.20mlm

MC Rasmi

8.30mlm 8.35mlm 9.00mlm 9.05mlm 9.10mlm

MC Rasmi Pembaca doa Penyelaras makanan Usher makanan MC Rasmi Pengarah Ayahanda

9.15mlm 9.20mlm

Ayahanda Penyelaras protokol MC tak rasmi

9.25mlm

Pertandingan bermula Persembahan blok 1 Persembahan blok 2 149

MC tak rasmi

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Persembahan blok 3 Perkenalkan hakim dan syarat-syarat pertandingan Persembahan blok 4 Persembahan blok 5 10.25mlm 10.30mlm 10.35mlm Persembahan MTK Pertandingan berakhir Ulasan pengadil Penyampaian hadiah dan cenderamata MC tak rasmi Pengadil Penyelaras cenderamata Pengarah Ayahanda Usher Penyelaras protokol 10.50mlm Nyanyian lagu tema ‘Kami’ dan lagu 11.00mlm ‘Permataku KOSASS’ Majlis tamat, perarakan pulang Ayahanda diiringi oleh Pengarah, felo dan MTK. Warga kolej meninggalkan Dewan Jauhari MC Rasmi MC Rasmi Teknikal Penyelaras protokol

150

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

SETTING PLAN FOR LAUNCHING CEREMONY 1

9 7 SETTING DAN SITTING PLAN MAJLIS PERASMIAN MESRA-MESRA KOSASS KALI KE-3 4

12

3

2

8

5 16

6 17

13

10

11 152

14

15

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

DIRECTORY 1. Backdrop 2. Sofa 3. VIP rostrum 4. MC rostrum 5. MTK & fellow 6. MTK & fellow 7. Gendang 24 Musim perfomance side 8. LCD projector 9. Screen 10. Stairs 11. Door 12. Door 13. Anjung Seri 14. Senior student seats 15. Senior student seats 16. Juniors seats 17. Juniors seats

153

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

SETTING PLAN MALAM ATUR LANGKAH

1 22
3
5

2
20
4

7 17 19 18 10 1 3 1 6 21
6

8 9 1 2

1 4 1 5

11

154

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

PETUNJUK 1 – Backdrop 2 - Pentas 3 – Meja hadiah 4 – Rostrum pengacara majlis 5 – Rostrum vip 6 – Meja hakim 7 – Meja komputer 8 – Set sofa 9 – Kerusi felo dan MTK 10 –Siswi 11 – Siswa 12 – VIP 13 hingga 16 – felo dan MTK 17 dan 18 – Meja letak makanan dan minuman 19 – Tangga 20 – Skrin 21 – Pintu masuk siswa 22 – Pintu masuk siswi

155

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

SITTING PLAN 5 3 1 2 4

1 – AYAHANDA 2 – PENGARAH 3 – FELO PENASIHAT 4 – PRESIDEN 5 – BONDA

MEJA 12

AYAHANDA BONDA FELO PENASIHAT PENGARAH PRESIDEN 3 PENGADIL

156

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Anugerah Malam Kebudayaan Anugerah Pelakon Putera Terbaik Mesra-Mesra KOSASS Ke-3 Anugerah Pelakon Puteri Terbaik Mesra-Mesra KOSASS Ke-3 Anugerah Pelakon Pembantu Putera Terbaik Mesra-Mesra KOSASS Ke-3 Anugerah Pelakon Pembantu Puteri Terbaik Mesra-Mesra KOSASS Ke-3 Anugerah Teknikal Terbaik Mesra-Mesra KOSASS Ke-3 Anugerah Pemakaian Terbaik Mesra-Mesra KOSASS Ke-3 ANUGERAH “ PINTAR, HARMONI, CEMERLANG “ Anugerah Persembahan Terbaik Keseluruhan Mesra-Mesra KOSASS Ke-3 Anugerah Sukan Terbaik Mesra-Mesra KOSASS Ke-3 Anugerah Blok Terbaik Keseluruhan Mesra-Mesra KOSASS Ke-3 ANUGERAH UTAMA Anugerah Putera Terbaik Mesra-Mesra KOSASS Ke-3 Anugerah Puteri Terbaik Mesra-Mesra KOSASS Ke-3 ANUGERAH MERCU TANDA 10 Anugerah Karektor Mesra-Mesra KOSASS Ke-3

157

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

ANUGERAH ANUGERAH MERCU TANDA 1. Anugerah Tugu Panglima merupakan seorang Pegawai Kadet (siswa atau siswi) mula mendaftar sebagai pegawai kadet pada hari pendaftaran laporan semak dengan YDP Wiramuda

2. Anugerah Diamond - memberikan komitmen yang tinggi (siswa atau siswi) terhadap MMK - mula-mula mendaftar nama dalam MMK 3. 4. 5. 6. 7. Anugerah Medan Interaksi peserta yang banyak berkomunikasi (siswa atau siswi) peserta banyak berbincang peserta memberikan pendapat dalam kumpulan peserta yang banyak memberi pendapat Anugerah Medan Intelektual pendapat yang diberikan bernas dan padat (siswa atau siswi) dapat menjawab soalan dari fasilitator dengan bernas yakin dengan jawapan yang diberikan. Anugerah Gong Pidato lantang dalam menyuarakan pendapat (siswa) tegas dengan apa yang disuarakan bercirikan pemimpin lantang bersuara demi kebenaran Anugerah Medan Perjuangan berminat dalam aktiviti sukan (siswi) merupakan seorang siswi mengetuai kumpulan semasa riadah atau sukan aktif semasa sukan atau riadah dan tidak pernah mengalami kecederaan ceria semasa riadah atau sukan Anugerah Medan Harapan merupakan seorang siswi dikenali oleh setiap warga blok baharu atau lama memberikan kemudahan kepada orang lain sikap tolong menolong menghormati orang lain komitmen kepada aktiviti MMK

8. Anugerah Medan Kijang - bersungguh-sungguh dalam memastikan kehadiran ahli kumpulan untuk setiap aktiviti MMK - berjaya mempengaruhi ahli kumpulan - memastikan ahli kumpulan mengikut arahan pewaris ilmu - aktif dalam program MMK

158

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

9. -

Anugerah Balai Minda bijak mengguna harmoni bersama (siswa atau siswi) merupakan pengguna yang cermat(barang-barang atau alatan) tegas dengan amanah yang diberikan(dengan barang amanah) aktif semasa LDK aktif semasa program keagamaan imam atau muazin

10. Anugerah Dua Langkah Entah Ke Mana - peserta yang berpontensi mengamalkan ilmu yang diwariskan kepada pewaris ilmu - tekun, rajin, dedikasi semasa slot ceramah LDK atau rekreasi - bermatlamat - mempunyai wawasan diri - komitmen yang tinggi semasa MMK

159

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

TEKS UCAPAN M.C TIDAK RASMI MAJLIS PENUTUP 1. Terima kasih diucapkan buat abang pengerusi majlis. 2. Kata-kata aluan - beri salam dan ucap selamat kepada semua warga Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah. 3. Perkenalkan diri M.C Saya _________________________________________________ (L) dan rakan seperjuangan saya disebelah ini, Saya _________________________________________________ (P) Mengucapkan (serentak) “ Selamat Datang Ke Malam Atur Langkah Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Sesi Akademik 2004/2005. 4. Tanpa melengahkan masa lagi, apa kata saya ceritakan serba sedikit tentang tema dan konsep kita pada malam ini ya _______________ 5. Ya ______________ buat pengetahuan semua bilangan pesrta kita pada malam ini terdiri seramai 20 orang bagi setiap blok iaitu dari blok ___________________ 6. Nampaknya ya _______________ para penonton tidak sabar-sabar dan tidak senang duduk dibuatnya untuk melihat persembahan dari para peseta kita pada malam ini. 7. Sebelum menjemput peserta pertama kita pada malam ini, - Apalah kiranya ya ______________ saya ceritakan serba sedikit sketsa yang bakal di bawa oleh peserta kita pada malam ini. 8. Jadi dengan itu saya menjemput peserta pertama kita pada malam ini dari blok____________ - Persembahan Berlangsung

160

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

9. Ya, itu dia tadi para hadirin, persembahan amat menarik dari blok _____________. Berikan satu tepukan yang gemuruh buat mereka. 10. Baiklah, bagi syarat – syarat pertandingan kita Azrul, bagi syarat ______________ Sya Baca syarat 1-6 Selain daripada itu ya Sya, bagi syarat seterusnya

___________________ Azrul Baca syarat 7-13 11. Peserta kita yang seterusnya ya _________________ akan membawakan sebuah sketsa yang bertajuk ____________________________ dengan sinopsisnya ---------- Dengan ini dijemput blok _____________________ 12. Terima kasih kepada blok _____________________ . Wah! Nampaknya ____________ persembahan pada malam ini saya rasakan sangat mantap dan begitu kompetitif - Tetapi __________________, segala-galanya terletak di tangan para hakim kita yang kita jemput khas di tangan para hakim yang kita jemput khas untuk mengadili malam kebudayaan ini. Baiklah, untuk pengetahuan semua, pertandingan kita pada malam ini diadili oleh : ( mention nama juri dan biodatanya) 13. Tanpa melengahkan masa lagi, dengan ini dijemput persembahan yang ke-3 dari blok__________________. Persembahan dari blok ini akan membawakan sebuah sketsa yang bertajuk_____________________ 14. Terima kasih kepada blok ___________________ di atas persembahan yang menarik itu tadi 15. Untuk kriteria pemarkahan, markah akan dikira ________________ (baca kriteria pemarkahan) 16. Bagi peserta yang seterusnya, peserta dari blok ini akan membawakan sebuah sketsa yang bertajuk ___________________ ceritanya iaitu _________________ - Dengan itu dijemput peserta kita yang ke-4 dari blok _______________ 17. Terima kasih kepada blok_____________________ dengan sinopsis

161

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

18. Sebelum saya terlupa ya _____________________ dipertandingkan ialah (baca kategori)

pada malam ini

sebanyak 7 kategori telah dipertandingkan. Antara kategori-kategori yang

19. Baiklah tanpa melengahkan masa lagi, dengan ini dijemput peserta yang terakhir dari blok _______________________ dengan tajuk __________________________ Sketsa mereka membawa cerita ________________________ (sinopsis) 20. Terima kasih kepada blok ___________________ di atas persembahan yang menarik itu tadi Berikan satu tepukan yang gemuruh buat mereka. Wah! Nampaknya ya _________________, sungguh berbakat besar Bukan itu sahaja _______________________, tidak juga kurang

dan hebat ya peserta kita pada malam ini. hebatnya peserta dari blok masing-masing yang cuba untuk membawa identiti dan semangat blok masing- masing kami, Berikan satu tepukan yang gemuruh buat mereka Untuk penentuan pemenang bagi setiap kategori yang

dipertandungkan pada malam ini semuanya terletak di tangan hakim kita. Sebelum kami mengundurkan diri terimalah serangkap pantun dari

162

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

TEKS DOA UNTUK MAJLIS PERASMAIAN

In the name of Allah , the Beneficent, The Merciful. Glory to be Allah! Like every thing that glorifies Allah; and in way Allah loves to be glorified and as He deserve it so; and as it beloves Him due to His distinct Munificence and His Excellence Glory. There is no god but Allah! Like everything that proclaims Allah’s Absolute Unity, and the way of Allah love to proclaimed Absolute One, and as He deserve it so, and as it beloves Him due to His distinct Munificence and His Excellence Glory. Allah is the Greatest! Like everything that declares Allah’s Greatness, and in the way Allah loves to be declared Great, and He deserves it so, and as it beloves Him due to His distinct Munificence and His Excellence Glory, Glory be to Allah. All praise His due to Allah, there is no god but Allah, is the Greatest, (I repeatedly recite this), to the extent of the bounties He has bestowed on me and everyone of His creations those who have been and thise who are to be till the of Judgement. O’ Allah! We beseech Thee to shower Thy blessing on Muhammad and the (pure) progeny of Mohammed. And (O’ Alah) we beseech Thee to grant us the good we hope for and (the good), for which we have not hoped for and (due to our ignorance); and we beseech Thy protection from the evil We, which to keep away from and (the evil) we have not taken care of (due to our ignorance).

163

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

AKUR JANJI MAHASISIWA BAHARU SEMESTER PERTAMA SESI AKADEMIK 2004/2005 MESRA MESRA KOSASS KE-3

Kami, warga Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah, berikrar Universiti akan Putra menjadi Malaysia kemasukan yang pertama sesi akademik 2004/2005 dengan ini mahasiswa cemerlang, warga kolej yang gemilang dan pemimpin yang terbilang selaras dengan moto kolej iaitu Pintar, Harmoni, Cemerlang. Kami berjanji akan merealisasikan wawasan kolej iaitu melalui penglibatan aktif dalam aktiviti pengisian minda secara praktik, berketrampilan, dengan berdaya intelek maju dan berakhlak mulia, warga bertanggungjawab kolej, di samping demi keharmonian nilai mempunyai

kerohanian yang mantap sebagai asas kepada sahsiah yang murni.
164

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

LAPORAN PENYELARAS UNIT MODUL

165

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

LAPORAN PENYELARAS UNIT MODUL MESRA MESRA KOSASS KE-3 KOLEJ SULTAN ALAEDDIN SULEIMAN SHAH

Bil 1 (Khamis24 Jun 2004, 8.00-11.00 malam)

Modul Modul Ta’aruf (Kumpulan Besar) – “I’m Not Alone” yang dikendalikan oleh Alumni KOSASS, Lt.M Nor Azman Bin Shahimi.

Masalah Tidak ada sebarang masalah kerana secara keseluruhannya para peserta memberikan kerjasama kepada pengendali slot iaitu Alumni KOSASS sendiri, Lt.M Nor Azman Bin Shahimi. Walaubagaimanapun , peserta agak letih dan mengantuk disebabkan masa yang agak lewat. Tidak semua modul dapat dilaksanakan dalam slot ini juga disebabkan masa yang tidak mencukupi. Selain itu juga ahli kumpulan yang agak ramai menyebabkan masa untuk satu modul agak panjang.

Penyelesaian Perancangan masa perlu rapi dan teratur oleh unit modul agar sesuatu slot dapat diselesaikan dalam masa yang ditetapkan.

Catatan

2 (Jumaat25 Jun 2004, 10.0011.15 malam)

Modul Latihan Dalam Kumpulan (Kumpulan Kecil) – “Tak Kenal Maka Tak Cinta”, “Kalau Aku” dan “Garis Kehidupan”.

Para Pewaris Ilmu perlu mengawal masa dengan baik serta membuat perancangan yang baik dalam persembahan kumpulan agar tidak menggunakan masa yang agak panjang untuk sesuatu modul.

166

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

3 (Sabtu- 26 Jun 2004, 8.30-10.00 pagi)

Modul Latihan Dalam Kumpulan (Kumpulan Kecil) – “Tolong, Jangan Pecahkannya!!”

Ketika slot ini dijalankan, ada kumpulan yang ahlinya tidak mencukupi kerana ada dikalangan peserta terlibat dengan latihan PALAPES menyebabkan tenaga dalam kumpulan yang tidak setara. Slot ini hanya melibatkan mahasiswa baru sahaja tanpa melibatkan warga kolej yang lain. Dalam slot ini, masa yang digunakan juga agak panjang menyebabkan slot ini tamat bukan pada masa yang ditetapkan iaitu pada pukul 5.00 petang. Dalam slot ini juga memerlukan penglibatan warga kolej secara keseluruhannya, tetapi tidak ramai warga kolej yang turun bagi memeriahkan slot ini. Peserta kelihatan agak penat dan keletihan disebabkan aktiviti pagi serta kurang masa rehat bagi merehatkan badan.

Masa pelaksanaan program bertindih dengan latihan PALAPES. Oleh itu pada masa akan datang masa perlu dirancang dengan baik supaya tidak bertindih dengan manamana aktiviti kolej mahupun universiti. Walaubagaimanapun, kerjasama yang diberikan oleh peserta yang sedia ada amat memuaskan. Pada masa akan datang, slot seperti ini perlu melibatkan warga kolej keseluruhannya supaya dapat merapatkan ukhwah antara pihak pengurusan dan warga kolej. Oleh itu, masa perlu diperuntukan dan digunakan dengan baik supaya perancangan bagi aktiviti lain tidak terganggu.

4 (Sabtu- 26 Jun 2004, 10.0011.15 pagi) 5 (Sabtu- 26 Jun 2004, 2.00-4.30 petang)

Slot Bersama Pihak Pengurusan – “Sendi KOSASS”

Modul Latihan Dalam Kumpulan (Kumpulan Kecil) – “English Session”

“Sukaneka” 6 (Ahad- 27 Jun 2004, 8.00-12.30 tengahari)

Naib Presiden blok memainkan peranan penting begi memastikan warga kolej terutama di blok-blok turun bersama-sama memeriahkan slot ini.

7 (Ahad- 27 Jun 2004, 2.00-4.00 petang)

Santapan Minda“Ceramah Motivasi” yang disampaikan oleh Pensyarah Jabatan Biologi,

Masa untuk sukaneka perlu dikurangkan bagi memberi rehat yang secukupnya kepada peserta untuk aktiviti seterusnya pada hari yang sama.

167

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

Prof.Madya Dr. Ahmad Bin Ismail. “Kembara UPM” Dalam slot ini, penglibatan peserta agak kurang dimana waktu slot ini juga bertindih dengan latihan PALAPES. Pewaris Ilmu juga agak berkurangan menyebabkan kumpulan perlu digabungkan bagi mengecilkan skop kumpulan yang besar. Secara keseluruhnanya, pelaksanaan slot ini tidak memberikan masalah dimana kesemua peserta hadir untuk slot ini serta slot ini juga tamat pada masa yang dirancang, malah mempunyai lebihan masa yang boleh memuatkan beberapa modul dalam slot ini. Perlu melihat kesesuaian pelaksanaan aktiviti serta komitmen sepenuhnya daripada Pewaris Ilmu supaya aktiviti dapat berjalan dengan lancar.

8 (Ahad- 27 Jun 2004, 4.00-7.00 petang)

9 (Ahad- 27 Jun 2004, 8.00-11.00 malam)

Slot Bersama KSU Akademik dan Modul Latihan Dalam Kumpulan (Kumpulan Kecil) – “Bunuh Jangan Lepaskan Dia”.

Pengurusan masa untuk slot ini perlu dikekalkan, walaubagaimanapun perlu sedikit penambahan modul bagi menampung lebihan masa yang sedia ada.

168

Mesra Mesra KOSASS Ke-3

169

Mesra-Mesra KOSASS Ke-3

169

Mesra-Mesra KOSASS Ke-3

PENERANGAN ATURCARA

BIL 1

ATURCARA “Tuntutlah Ilmu Hingga Ke Negeri China”

PENERANGAN - Simbolik kepada waktu kuliah.

TINDAKAN - Semua Organisasi dan Peserta. - Alumni KOSASS, Lt.M Nor Azman Shahimi, Ketua Pewaris Ilmu dan Penyelaras Modul.

2

Slot 1- “Segalanya Bermula Disini”

- Merupakan slot pengenalan untuk peserta-peserta program Mesra-Mesra KOSASS (MMK) Ke-3 merangkumi taklimat keseluruhan program MMK Ke-3 dan pembahagian kumpulan di kalangan peserta bagi memberi gambaran awal mengenai perjalanan program. - Merupakan aktiviti senaman pagi pada setiap hari program yang akan dikendalikan oleh fasilitator yang bertugas.

3

“Morning Glory”

- KSU Sukan.

4

“Menjelang Sore”

- Simbolik kepada minum petang untuk pesertapeserta MMK KE-3 selepas menjalankan aktiviti petang.

- Semua Organisasi dan Peserta.

5

“KOSASS Cergas”

Simbolik kepada - KSU Sukan. senaman petang atau aktiviti riadah yang akan dikendalikan oleh fasilitator yang bertugas. - Perasmian akan disempurnakan oleh Ayahanda Pengetua, Lt 170 - Ayahanda Pengetua, Lt Kol Dr. Rashid bin

6

“Perasmian dan Slot 2Latihan Dalam Kumpulan (LDK)”

Mesra-Mesra KOSASS Ke-3

Kol Dr. Hj Rashid Bin Ibrahim. Slot 2 merupakan slot Latihan dalam Kumpulan(LDK) yang akan dikendalikan oleh Penyelaras Modul. 7 “Tunas Budaya” - Pertandingan kesenian dan kebudayaan antara kolej kediaman yang akan diadakan di Dewan Besar. - Simbolik kepada minum malam yang disediakan untuk peserta-peserta MMK Ke-3. - Simbolik kepada Qiamullail khusus kepada peserta muslimin dan muslimat serta solat subuh berjemaah, manakala bagi peserta bukan muslim akan berkumpul di Balai Minda bagi slot perpaduan. - Ceramah yang akan disampaikan oleh penceramah jemputan bagi mengupas isu-isu atau topik serta “tips” berkenaan dengan pembentukan mahasiswa yang cemerlang.

Ibrahim, Penyelaras Protokol, Ketua Pewaris Ilmu dan Penyelaras Modul.

- KSU Kebudayaan dan Kesenian.

8

“Esok Masih Ada”

- Semua Organisasi dan Peserta.

9

“Malam Seribu Rahmat”

- KSU Kerohanian dan Keharmonian serta KSU Perpaduan.

10

Santapan Minda 1-“Mahasiswa Cemerlang”

- Penceramah jemputan, Tn. Hj. Marzuki bin Kidam.

11

Slot 3-“Latihan Dalam Kumpulan (LDK)”

- Slot yang akan - Penyelaras dikendalikan sepenuhnya Modul oleh Penyelaras Modul dalam pecahan kumpulan yang kecil.

171

Mesra-Mesra KOSASS Ke-3

12

“Bazar Persatuan”

- Sesi pendaftaran kelab bagi memberi peluang kepada warga kolej khususnya penghuni baru kolej memilih kelab atau persatuan yang diminati, berdasarkan kelab dan persatuan yang wujud di KOSASS.

- KSU Rencam dan KSU Sukan.

13

Slot 4-“Latihan Dalam Kumpulan (LDK)”

- Slot LDK ini akan dikendalikan oleh fasilitator yang bertugas.

- Penyelaras Unit Modul.

14

“Sukaneka”

- Aktiviti sukaneka ini melibatkan keseluruhan warga kolej termasuk penghuni baru KOSASS yang terdiri daripada peserta-peserta MMK Ke-3 bagi memupuk semangat kekeluargaan sesama warga kolej.

- KSU Sukan dan Penyelaras Modul.

15

Santapan Minda 2-“Ceramah Motivasi”

- Ceramah yang akan disampaikan oleh penceramah jemputan berkenaan dengan pembentukan motivasi diri mahasiswa yang berketrampilan dan berdaya saing. - Aktiviti membawa peserta bersiar-siar di sekitar kawasan kampus Universiti Putra Malaysia (UPM) terutamanya kawasan fakulti bagi mendedahkan kepada para peserta mengenai dewan-dewan kuliah 172

- Penceramah jemputan, Prof Madya Dr Fadzil Che Din.

16

“Kembara UPM”

- Penyelaras Modul.

Mesra-Mesra KOSASS Ke-3

serta fakulti. 17 “Sendi KOSASS” - Slot semua warga kolej bersama pihak pengurusan kolej. - Perasmian penutup yang akan disempurnakan oleh Ayahanda Pengetua, Lt Kol Dr. Hj Rashid Bin Ibrahim serta slot terakhir atau penutup kepada program MMK Ke-3 melibatkan persembahan kebudayaan yang disertai oleh semua peserta MMK Ke-3 dan mewakili blok masing -masing - Penyelaras Modul.

18

Perasmian Penutup dan“Malam Atur Langkah”

- Ayahanda Pengetua, Lt Kol Dr. Hj. Rashid bin Ibrahim dan Penyelaras Protokol.

173

Mesra-Mesra KOSASS Ke-3

MODUL TAA’RUF (KUMPULAN BESAR)
Tarikh Masa Tempat : 24 Jun 2004 : 8.00- 10.30 malam : Dewan Jauhari

1. Nama modul : “I’m not alone” Masa yang diperlukan : 2 jam Objektif : 1. Memecahkan halangan dalaman untuk berinteraksi yang wujud dalam diri setiap individu. 2. Memenuhi serta mematuhi arahan ketua. 3. Memastikan semua peserta saling kenal-mengenali antara satu sama lain. Mekanisma : Kumpulan besar 1. Ketua fasilitator akan mengarahkan para peserta untuk berkumpul mengikut kategori yang diarahkan: a) Nama mengikut abjad. b) Tarikh atau tahun lahir yang sama. c) Kedudukan dalam keluarga. 2. Setelah berkumpul para peserta dikehendaki melakukan beberapa aktiviti seperti berkenalan serta bertukar-tukar pendapat antara satu sama lain. 3. Di akhir slot, Ketua fasilitator akan membuat penilaian dan rumusan terhadap aktiviti yang telah dijalankan.

174

Mesra-Mesra KOSASS Ke-3

MODUL LATIHAN DALAM KUMPULAN (KUMPULAN KECIL)
Tarikh Masa Tempat : 25 Jun 2004 : 10.00-11.15 malam : Dewan Jauhari

1. Nama modul : “Tak Kenal Maka Tak Cinta” Masa yang diperlukan : 30 Minit Objektif : a) Berkenalan antara satu sama lain. b) Membina kepercayaan. c) Kemesraan awal. d) Berkongsi pengalaman. e) Mewujudkan keadaan dan suasana terbuka(open-mindedness) di kalangan peserta. Mekanisma : a) Setiap peserta diberi masa 2 minit untuk menceritakan berkenaan diri masingmasing. b) Peserta lain akan diberi peluang untuk bertanyakan sebarang soalan. c) Pada akhir modul, fasilitator bertanya kepada dua wakil iaitu seorang lelaki dan seorang perempuan tentang apa yang mereka dapat daripada situasi tersebut. 2. Nama modul : “Garis kehidupan” Masa yang diperlukan : 30 Minit Objektif : a) Melihat dan menilai perjalanan hidup. b) Mengesan tahap emosi. c) Melahirkan rasa simpati/ingin membantu serta bekerjasama dalam kumpulan untuk menyelesaikan masalah. Mekanisma : 1. Peserta dikehendaki melukis graf bercerun positif dan negatif di atas sekeping kertas. (Rujuk lampiran 1). 2. Graf yang bercerun positif menggambarkan kegemberiaan dan graf yang bercerun negatif menggambarkan kesedihan. 3. Masa pembentangan yang diperuntukkan untuk setiap peserta adalah 3 minit. Keperluan : Kertas A4 dan pen

175

Mesra-Mesra KOSASS Ke-3

3. Nama modul : “Kalau Aku...” Masa yang diperlukan : 30 Minit Objektif : a) Mengenal dengan lebih jelas watak-watak yang ada dalam kumpulan. b) Melihat bakat kepimpinan yang ada. c) Melihat ketahanan diri yang ada pada peserta. d) Melihat potensi dan perbezaan individu. Mekanisma : a) Peserta akan diberikan watak oleh fasilitator. Contohnya, “Kalau aku jadi Raja,____________ akan jadi Menteriku”. (Rujuk lampiran 2) b) Para peserta akan memberi alasan atau pandangan mengenai watak-watak tersebut.

Tarikh Masa Tempat

: 26 Jun 2004 : 10.00-11.15 pagi : Dewan Jauhari

1. Nama modul : “Tolong, Jangan Pecahkannya!” Masa yang diperlukan : 40 Minit Objektif : a) Melahirkan individu yang berfikiran fleksible dan analitikal. b) Menggalakkan kerjasama dalam kumpulan. c) Mewujudkan kreativiti dan rasa tanggungjawab dalam kumpulan. Mekanisma : a) Setiap kumpulan akan dibekalkan 3 biji telur ayam, 4 gulung penyedut minuman. b) Para peserta dikehendaki membalut telur ini dengan penyedut minuman yang dibekalkan. c) Setelah itu, wakil dari setiap kumpulan akan menguji sejauhmana kekukuhan balutan tersebut. Keperluan: Penyedut minuman, telur ayam dan salotape. 2. Nama modul : “Ku pijak kepala kau” Masa yang diperlukan : 15 Minit Objektif : a) Untuk menyedarkan para peserta tentang kita perlu menjaga maruah kawan dan juga tidak boleh menjatuhkan aib orang lain.

176

Mesra-Mesra KOSASS Ke-3

b) Memberi kesedaran kepada para peserta supaya kesempatan di atas kelemahan orang lain. c) Melatih para peserta untuk berfikir secara positif.

tidak

mengambil

Mekanisma : a) Setiap peserta dikehendaki meniup belon sebesar buah kelapa. b) Belon tersebut diikatkan di atas tumit separas dengan bumi pada kaki masing-masing. c) Para peserta akan diletakkan di dalam satu bulatan dan mereka dikehendaki memijak belon rakan lain sampai pecah. Keperluan : Belon dan Getah 3. Nama modul : “Bunuh Jangan Lepaskan Dia” Masa yang diperlukan : 20 Minit Objektif : a) Melatih para peserta agar tidak melihat sesuatu perkara itu dari satu sudut sahaja. b) Mengingatkan peserta bahawa setiap orang bertanggungjawab sebagai penyelamat. c) Membentuk sikap sanggup berkorban demi kepentingan bersama. Mekanisma : a) Pewaris Ilmu akan mengarahkan peserta untuk melakonkan watak berdasarkan tajuk yang diberi. b) Pelakon akan dipilih seramai 2 orang dari setiap kumpulan. c) Setelah peserta menunjukkan lakonan masing-masing, tanya perasaan peserta. d) Kirakan berapa ramai yang melakonkan dengan maksud positif dan negatif.

177

Mesra-Mesra KOSASS Ke-3

Tarikh Masa Tempat

: 26 Jun 2004 (Sabtu) : 2 ptg - 4.30ptg : Dewan Jauhari

1. Modul: “I Love English” Masa yang diperlukan: 30 Minit Objektif utama: a) Memupuk minat mahasiswa agar suka dengan Bahasa Inggeris b) Menggalakkan penggunaan Bahasa Inggeris oleh mahasiswa dalam universiti c) Menyedarkan mahasiswa tentang kepentingan Bahasa Inggeris sebagai bahasa perantaraan antarabangsa. d) Membantu mahasiswa untuk menyesuaikan diri dalam bertutur menggunakan bahasa Inggeris. Mekanisme utama: a) Semua mahasiswa dikehendaki bertutur dengan menggunakan bahasa Inggeris sepanjang slot ini. Pewaris ilmu akan mengawasi dan memastikan semua mahasiswa menggunakan bahasa Inggeris. b) Slot 4 ini terdiri daripada 3 modul yang akan diberi markah berdasarkan pencapaian setiap kumpulan. c) Apabila semua slot telah siap, markah akan dijumlahkan dan diumumkan. d) Seorang pewaris ilmu bagi setiap kumpulan diperlukan. Pewaris ilmu untuk mengira dan mencatat markah juga diperlukan. Keperluan utama: a) Papan catat markah b) Marker pen(whiteboard)

2. Modul: “How Much Do You Understand?” Masa yang diperlukan: 45 minit Objektif Utama: a) Menguji tahap kefahaman mahasiswa dalam penggunaan dan pembacaan bahasa Inggeris. b) Menguji tahap kerjasama kumpulan bagi membahagikan tugas antara ahli bagi menyelesaikan masalah yang diberikan dengan tempoh masa yang had. c) Menguji tahap pengetahuan mahasiswa bagi menyelesaikan soalan IQ dan Matematik dalam bahasa Inggeris. Mekanisme: a) Setiap kumpulan akan ditugaskan seorang pewaris ilmu untuk memberi soalan dan membantu menyelesaikan pertanyaan setiap kumpulan apabila tidak faham akan soalan yang diberikan. b) Apabila mendapat arahan ketua slot, pewaris ilmu akan memberikan kertas soalan IQ dan Matematik kepada kumpulan masing-masing.

178

Mesra-Mesra KOSASS Ke-3

c) Setiap kumpulan diberi masa sebanyak 30 - 35 minit bagi menyelesaikan soalan-soalan yang diberikan. d) Apabila tempoh 30 minit selesai, pewaris ilmu akan mengutip kertas jawapan. e) Markah akan dikira dan diberikan berdasarkan markah bagi setiap soalan. f) Sementara menunggu markah dikira, slot 2 akan dimulakan terlebih dahulu. Keperluan: a) Kertas yang mencukupi b) Kertas soalan dan jawapan akan disediakan oleh ketua slot c) Pen atau pensel. (Arahkan kumpulan bawa pen ataupun disediakan oleh pihak MMK)

3. Modul: “I’m The Most Tricky” Masa yang diperlukan: 45 minit Objektif: a) Menguji kumpulan dari segi pembahagian tugas antara ahli kumpulan. b) Menguji tahap kepintaran setiap kumpulan dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. c) Menyedarkan mahasiswa akan kepentingan masa bagi menyelesaikan tugas yang diamanahkan kepadanya. Mekanisme: a) Setiap kumpulan akan ditugaskan seorang pewaris ilmu. b) Apabila mendapat arahan ketua slot, pewaris ilmu akan memberi kertas soalan kepada kumpulan yang dia ditugaskan. c) Soalan yang diberikan adalah berupa IQ yang berbentuk “Match Tricks” yang harus diselesaikan oleh setiap kumpulan. d) Setiap kumpulan akan diberi masa sebanyak 30 minit bagi menyelesaikan soalan-soalan “match Tricks” tersebut. e) Masa tambahan sebanyak 5 minit akan diberikan jika perlu. f) Setiap Kumpulan juga dibekalkan sekotak mancis g) Kumpulan akan menyusun mancis berdasarkan gambarajah, dan menyelesaikan soalan tersebut. h) Setiap jawapan yang betul akan dicatatkan. Setiap jawapan yang betul akan diberi 10 markah. Pewaris ilmu perlu mencatatkan jumlah jawapan yang betul. i) Kertas jawapan akan diberikan kepada setiap pewaris ilmu kumpulan sebagai rujukan. j) Diakhir slot ini, kertas jawapan pewaris ilmu akan diberikan kepada setiap kumpulan supaya mereka mengetahui jawapan bagi soalan-soalan tersebut. k) Markah akan diambil dan ditambahkan kepada markah di slot-slot sebelumnya.

179

Mesra-Mesra KOSASS Ke-3

Keperluan: a) Mancis b) Kertas soalan dan kertas jawapan akan disediakan oleh ketua slot.

4. Modul: “Together We Stand, Divided We Fall”. Masa diperlukan:1 jam Objektif: a) Membentuk komunikasi dan kerjasama antara ahli-ahli kumpulan. b) Menerapkan konsep bersatu teguh, bercerai roboh melalui permainan ini. c) Menguji tahap kreativiti mahasiswa baru dalam mencapai matlamat yang diberikan. Mekanisme: i. Ketua Slot English akan memberi taklimat berkenaan dengan permainan ini. ii. Setiap kumpulan akan dibekalkan penyedut dan selotep. iii. Dalam masa selama 30 minit, kumpulan dikehendaki untuk membina satu “tower” dengan menggunakan penyedut dan selotep yang dibekalkan. iv. Di atas “tower”, setiap kumpulan dikehendaki membina satu sarang bagi meletakkan barang amanah mereka iaitu sebiji telur. Pembinaan sarang ini adalah berdasarkan kreativiti setiap kumpulan. v. Setiap kumpulan akan dibekalkan masa tambahan selama 5-10 minit untuk mengemaskan hasil kerja mereka. vi. Di akhir, hasil kerja setiap kumpulan akan diberi markah berdasarkan ketinggian, dan keteguhan “tower” supaya telur tidak jatuh. vii. Ketua kumpulan diarahkan untuk membawa hasil kerja setiap kumpulan untuk kehadapan bagi pemberian markah. viii. Pemberian markah adalah seperti berikut: a. Tertinggi - 100 b. Kedua – 80 c. Ketiga – 60 d. Keempat – 50 e. Kelima – 40 f. Keenam dan seterusnya– 30 ix. Bagi kumpulan yang mempunyai telur yang tidak terjatuh ke lantai akibat ketidakteguhan “tower” akan diberi markah tambahan sebanyak 100. Sekiranya telur tersebut jatuh dan pecah, maka markah 30 akan ditolak. x. Disebabkan telur merupakan barang amanah setiap kumpulan, setiap kumpulan berhak memilih untuk tidak mempertaruhkan barang amanah mereka. Sekiranya kumpulan memilih untuk tidak mempertaruhkan telur mereka, markah tidak ada markah tambahan atau tolakan akan dikenakan.

180

Mesra-Mesra KOSASS Ke-3

Keperluan: a) Penyedut minuman b) Selotep c) Tali pengukur

181

Mesra-Mesra KOSASS Ke-3

MODUL REKREASI
Tarikh Masa Tempat : 27 Jun 2004 : 4.00 – 6.30 Petang : Kawasan Pentadbiran Dan Kediaman UPM

1. Nama modul : “Kembara UPM” Masa yang diperlukan : 2 Jam Objektif : a) Mendedahkan peserta kepada keadaan persekitaran UPM terutamanya kawasan akademik dan kediaman. b) Membina semangat kerjasama sesama peserta. c) Melatih para peserta untuk menggunakan segala kelebihan dan peluang semaksima mungkin. d) Mewujudkan perasaan ingin tahu dikalangan peserta. Mekanisma : a) Para peserta diwajibkan memakai pakaian rasmi Kolej bagi memudahkan pengenalan identiti. b) Para peserta akan melawat kawasan-kawasan penting bagi meningkatkan pengetahuan mereka terhadap persekitaran UPM. c) Para peserta dikehendaki menghabiskan lawatan 1 jam sebelum waktu maghrib.

182

Mesra-Mesra KOSASS Ke-3

LAMPIRAN 1 GRAF KEHIDUPAN

Pengalaman

Graf yang menunjukkan Kegembiraan

Tahun

Graf yang menunjukkan Kesedihan

183

Mesra-Mesra KOSASS Ke-3

LAMPIRAN 2 “KALAU AKU”

Kalau Aku Jadi RAJA, Kalau Aku Jadi MENTERI, Kalau Aku Jadi BOS, Kalau Aku Jadi SETIAUSAHA, Kalau Aku Jadi LANUN, Kalau Aku Jadi HARIMAU, Kalau Aku Jadi KANCIL, Kalau Aku Jadi DURIAN, Kalau Aku Jadi MENTIMUN, Kalau Aku Jadi TUKANG SIHIR,

Akan Jadi MENTERI. Akan Jadi RAJA Ku. Akan Jadi SETIAUSAHA. Akan Jadi BOS Ku. Akan Jadi MANGSA Ku. Akan Jadi MAKANAN Ku (Kancil). Akan Jadi HARIMAU. Akan Jadi MENTIMUN. Akan Jadi DURIAN. Akan Aku Sumpah Jadi BATU.

184

Mesra-Mesra KOSASS Ke-3

SENARAI PEWARIS ILMU MESRA-MESRA KOSASS KE-3 Unit Modul : Dzul Hilmi Bin Mohd Jani

Mohamad Izwan Bin Hassan Ketua Pewaris Ilmu Pewaris Ilmu : : LtM Azmil Asyraf Bin Md Esa LtM Mohd Shariff Bin Salim Mohammed Khairul Azhar Bin Abdullah Nor Zaima Binti Mat Yaacob PKW Norhafizah Binti Kamarudin PKW Shafinar Binti Haron Misah Binti Mansor Dzul Hilmi Bin Mohd Jani Mohamad Izwan Bin Hasan a/SUO Ab Hamid Bin Ismail Fazlina Binti Masbah Wong Soon Tak Boy Hardy Bin Pudar PKW Nurafzan Binti Hussin Mohd Firdaus Bin Bahari Nurullayli Binti Abu Bakar PK Mohd Nizar Bin Khairuddin Nor Saliza Binti Abd Sani Tong Hwei Shyen Ridzuan Bin Shariff Wan Munirah Binti Wan Harun Wong Chin Choy Yeo Mei Chin PKW Wong Pui Yee PKW Lim Phiak Pin PKW Vidhubala PK Mohamed ‘Afif Bin Aid Pewaris Ilmu : Azlil Bin Adbullah

185

Mesra-Mesra KOSASS Ke-3

Suhaimi Sobrie Bin Rosli PKW Ummi Ainul Hafizah Binti Mohd Ismail Ali Zahaliza Binti Kadis PKW Lee Yeing Yeing Nurul Faizah Binti Baharullah PKW Salina Binti Misri Mohd Rizal Bin Abdul Ghani Nur Fazlina Binti Fazil Rahman Liew Siaw Yee Loo Fong Yee PK Saiful Adli Bin Abdul Halim Amirul Shazuan Bin Sabuddin Elliza Binti Md Nor Nur Shahadah Binti Mohd Nor

186

Mesra-Mesra KOSASS Ke-3

LAPORAN BAZAR PERSATUAN

187

Mesra-Mesra KOSASS Ke-3

LAPORAN BAZAR PERSATUAN MESRA MESRA KOSASS KE - 3 KOLEJ SULTAN ALAEDDIN SULEIMAN SHAH Tugas – tugas organisasi Bazar Persatuan 1. Memastikan perjalanan semasa Bazar Persatuan dilangsungkan berjalan lancar seperti yang dirancang . 2. Memastikan mahasiswa baharu dan lama dapat mendaftar kelab semasa hari Bazar Persatuan dilaksanakan . 3. Mengambil pendaftaran bagi kelab yang ingin turut serta dalam Bazar Persatuan . Perancangan 1. Mencari tema untuk Bazar Persatuan yang sesuaian dengan konsep Mesra Mesra KOSASS Ke – 3 iaitu konsep kekeluagaan . 2. Membuat lakaran banner untuk Bazar Persatuan . 3. Menyenaraikan barangan dan peralatan yang diperlukan untuk membuat banner . 4. Membuat setting dan sitting plan untuk hari tersebut . 5. Menyediakan borang untuk pendaftaran kelab . 6. Membuat notis pemberitahuan untuk ditampal di setiap paras blok dan papan kenyataan di sekitar kolej . Pelaksanaan 1. Perancangan telah dibuat terlebih dahulu agar kerja – kerja dapat dilaksanakan tanpa sebarang masalah . 2. Kedudukan meja pendaftaran kelab disusun mengikut setting dan sitting yang dirancang . 3. Banner dinaikkan dua hari sebelum Bazar Persatuan berlangsung . 4. Menampal notis pemberitahuan Bazar Persatuan pada papan kenyataan kolej dan blok .

188

Mesra-Mesra KOSASS Ke-3

Masalah 1. Organisasi lambat diberitahu mengenai Bazar Persatuan . 2. Bilangan pelajar siswa dan siswi yang mendaftar pada hari kejadian terlalu ramai hingga menyebabkan keadaan menjadi kelam kabut dan tidak terurus . 3. Masa yang diperuntukan tidak mencukupi untuk semua pelajar turun untuk mendaftar kelab . 4. Kebanyakan pelajar senior tidak menghadirkan diri semasa pendaftaran kelab berlangsung . Penyelesaian 1. Memaklumkan terlebih dahulu kepada penyelaras supaya dapat membuat persediaan dan perancangan dengan lebih rapi lagi bagi memastikan program berjalan lancar . 2. Memastikan tapak Bazar Persatuan diadakan di tempat yang lebih terbuka supaya kesesakan semasa hari pendaftaran kelab dapat dielakkan . 3. Memastikan masa perjalanan Bazar Persatuan dilanjutkan untuk memastikan semua pelajar berpeluang untuk mendaftar kelab . Ulasan Harapan kami selaku penyelaras Bazar Persatuan agar semua permasalahan yang terdapat semasa program berlangsung dapat diatasi di dalam program yang akan dijalankan pada masa akan datang. Perancangan yang lebih awal diperlukan agar kelab yang ingin mendaftar dapat menyiapkan laporan kelab mereka. Namun, komitmen yang sepenuhnya harus diberikan oleh setiap organisasi Bazar Persatuan.

189

Mesra-Mesra KOSASS Ke-3

Disediakan oleh ;

MUHAMAD PUAD BIN MOKTAR Organisasi Bazar Persatuan Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Semester Pertama Sesi Akademik 2004/2005 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah

Disediakan oleh :

YAP HONG KEAT Organisasi Bazar Persatuan Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Semester Pertama Sesi Akademik 2004/2005 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah

Disediakan oleh:

NUR HAZWANI BINTI MOHD ZANUDDIN Organisasi Bazar Persatuan Mesra Mesra KOSASS K-3 Semester Pertama Sesi Akademik 2004/2005 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah

190

Mesra-Mesra KOSASS Ke-3

Disediakan oleh :

NOR ERLINA BINTI KAMARUZAMAN Organisasi Bazar Persatuan Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah Semester Pertama Sesi Akademik 2004/20225

Disediakan oleh :

NURUL SYIFA BINTI ABDUL HAMID Organisasi Bazar Persatuan Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah Semester Pertama Sesi Akademik 2004/2005

Disokong oleh :

PK MOHD NASIR BIN ZAKARIA Pengarah Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Semester Pertama Sesi Akademik 2004/2005 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah

191

Mesra-Mesra KOSASS Ke-3

LAMPIRAN A Senarai Kelab Yang Mendaftar

1. KELAB RAGBI ( 7 th G.I ) 2. KELAB BOLA SEPAK (7 th FORCES ) 3. KELAB BOLA KERANJANG ( 7 th SLAM ) 4. KELAB BADMINTON KOSASS 5. KELAB TENIS ( 7 th ACE ) 6. KELAB PING PONG KOSASS 7. KELAB CATUR ( 7 th KHIGHT ) 8. KELAB RENANG KOSASS ( 7 th DOLPH ) 9. KELAB GENDANG 24 MUSIM 10. KELAB KOSASS ZONE ( KCZ ) 11. KELAB DEBAT KOSASS

192

Mesra-Mesra KOSASS Ke-3

CONTOH SURAT-MENYURAT

193

Mesra-Mesra KOSASS Ke-3

UPM/KOSASS/PGRH/MMK-3 (01)

21 JUN 2004 Kepada: …………………………………………… Tuan/puan, SURAT PERLANTIKAN MESRA MESRA KOSASS KE-3 Merujuk kepada perkara di atas, saya dengan sukacitanya memaklumkan organisasi Mesra Mesra KOSASS Ke-3 (MMK Ke-3) telah sebulat suara melantik tuan/puan sebagai ………………………………………………………………………………………………….. Perlantikan ini adalah berdasarkan kebolehan dan kepercayaan yang telah tuan tunjukkan pada masa-masa yang lepas dan saya percaya organisasi MMK Ke-3 ini tidak membuat kesilapan dalam memilih tuan untuk memikul tanggungjawab tersebut. Harapan saya agar tuan dapat menerima tanggungjawab tersebut dan seterusnya meningkatkan lagi martabat MMK Ke-3 ini. Segala kerjasama dan jasa baik tuan saya dahului dengan ucapan terima kasih. “KEHADIRAN DIRASAI KEHILANGAN DISEDARI” Yang benar,

PK MOHD NASIR BIN ZAKARIA Pengarah Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Semester Pertama Sesi Akademik 2004 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah

194

Mesra-Mesra KOSASS Ke-3

UPM/KOSASS/PGRH/MMK-3 (15)

20 JUN 2004 Kepada: Lt Kol Dr. Hj. Rashid Bin Ibrahim Pengetua, Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah Universiti Putra Malaysia 43400 UPM Serdang Selangor Darul Ehsan Ayahanda, JEMPUTAN MENGHADIRI MESYUARAT Merujuk kepada perkara di atas, saya dengan sukacitanya ingin menjemput ayahanda untuk menghadiri mesyuarat organisasi Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Semester Pertama Sesi Akademik 2004/2005 bersama Ayahanda Pengetua Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah. Untuk makluman ayahanda, butir-butir lanjut mengenai mesyuarat tersebut adalah seperti di bawah: Tarikh Masa Tempat : : : 22 Jun 2004 9.00 malam Balai Rahmat

195

Mesra-Mesra KOSASS Ke-3

Saya berharap agar ayahanda dapat menghadiri mesyuarat tersebut dan segala bantuan dan jasa baik ayahanda saya dahului dengan ucapan terima kasih. ”KEHADIRAN DIRASAI KEHILANGAN DISEDARI” Yang benar,

PK MOHD NASIR BIN ZAKARIA Pengarah Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Semester Pertama Sesi Akademik 2004/2005 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah Universiti Putra Malaysia

196

Mesra-Mesra KOSASS Ke-3

UPM/KOSASS/SU/MMK-3/2004 (06)

22 JUN 2004 Kepada: Puan Hanita Binti Tajuddin Felo Blok Kijang Puan, JEMPUTAN MENJADI JURI HAKIM Merujuk kepada perkara di atas, saya dengan sukacitanya ingin menjemput puan untuk menjadi salah seorang daripada juri hakim bagi program Malam Atur Langkah Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Semester Pertama Sesi Akademik 2004/2005. Program ini akan dijalankan pada 24 hingga 28 Jun 2004 ini. Butir-butir lanjut mengenai program tersebut adalah seperti di bawah: Tarikh Masa Tempat : : : 28 Jun 2004 7.45 malam Dewan Jauhari

Bersama-sama dengan surat ini disertakan bersama salinan aturcara Malam Atur Langkah tersebut, konsep dan tema persembahan dan juga syarat-syarat persembahan untuk rujukan puan.

197

Mesra-Mesra KOSASS Ke-3

Saya amat berharap agar cik bersetuju untuk menjadi juri hakim pada malam itu. Segala kerjasama dan jasa baik cik saya dahului dengan ucapan terima kasih. ”KEHADIRAN DIRASAI KEHILANGAN DISEDARI” Yang benar,

AMIRUL SHAZUAN BIN SABUDDIN Setiausaha Mesra Mesra KOSASS Ke-3 Semester Pertama Sesi Akademik 2004/2005 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah Universiti Putra Malaysia

198