Peranan Dan Tanggungjawab Guru Yang Sewajarnya Sebagai Pendidik Professional Pendahuluan Ada murid yang belajar hanya

dari guru di sekolah, disuapi ilmu dan didik habis-habisan. Ada yang hanya belajar dari katak yang melompat atau angin yang menghembus pelan lalu berubah menjadi badai yang memporak-perandakan kota dan desa. Ada yang belajar dari buah manggis yang jatuh di samping bulan yang tergantung di langit tanpa tangkai. Ada guru yang banyak berkata tanpa berbuat. Ada yang lebih pandai berbuat daripada berkata. Ada yang mengadunkan kata dan perbuatan. Yang istimewa di antara mereka adalah apabila kita melihatnya terus akan mengingatkan kita kepada Allah, ucapannya akan menambah amalan kita dan amalnya membuatkan kita semakin cinta akhirat. Inilah guru yang sukar di cari ganti, tetapi ianya dapat diasus di setiap peringkat. Guru merupakan asas kepada sesuatu pembangunan, dalam erti kata yang lain guru ialah insan yang berperanan dan bertanggungjawab dalam mendidik di setiap peringkat masyarakat. Dalam merempuh arus pembangunan di seluruh pelusuk dunia ini, pelbagai cabaran yang harus diredah oleh guru bagi mendidik masyarakat supaya tidak terjerumus ke dalam kegelapan kejahilan. Oleh itu peranan dan tanggungjawab guru menjadi semakin rumit. Dari segi bahasanya, peranan seorang guru bermaksud bidang tugas yang dipegang olehnya. Manakala tanggungjawab seorang guru pula membawa maksud kewajipan yang dipikul olehnya. Oleh yang demikian guru bukanlah hanya berperanan dalam mendidik masyarakat sejagat, bahkan ianya juga bertanggungjawab atas setiap yang dididiknya. Sebagai seorang guru, kita haruslah mengetahui segala peranan dan tanggungjawab kita. Ini kerana ramai yang bergelar guru tetapi mengabaikan setiap tanggungjawab. Di sini marilah kita menghayati setiap peranan dan tanggungjawab guru.

Peranan Dan Tanggungjawab Guru
y

Guru Sebagai Tenaga Pendidik

Guru ialah pendidik yang berilmu pengetahuan. Di samping itu dia juga dilatih untuk menguasai segala kemahiran mengajar, dan diberi tugas menyampaikan segala ilmu kepada seluruh masyarakat khususnya kepada pelajarnya. Oleh itu guru sebagai pengamal ilmu perlulah memainkan peranan bagi menyampaikan ilmu yang berguna dan bermanfaat kepada pelajarnya. Guru yang berkesan ialah guru yang memperolehi ilmu pengetahuan khususnya kemahiran mengajar seperti:
y

Menguasai ilmu pengetahuan dalam teori pembelajaran dan psikologi manusia.

y

Menunjukkan sikap jujur yang dapat menggalakkan pembelajaran serta mewujudkan interaksi yang positif dalam pelbagai hala.

y

Memperolehi ilmu pengetahuan yang lengkap dalam mata pelajaran yang diajar.

y

Menggunakan kaedah dan teknik mengajar yang dapat mewujudkan murid menjalankan aktiviti pembelajaran mereka dengan sempurna.

Sebagai seorang pendidik yang bertanggunjawab, guru haruslah menyedari tugas dan amanah yang telah diserahkan kepadanya untuk mendidik generasi yang akan menjadi dewasa kelak. Perubahan perancangan hari ini adalah perlu diiringi dengan perubahan strategi pengajaran dan pembelajaran pada setiap zaman. Untuk menghadapi cabaran ini, guru hari ini hendaklah sentiasa berusaha melengkapkan diri mereka dari masa ke semasa. Sekolah sebagai satu institusi masyarakat perlu mementingkan perkembangan dan perubahan tingkahlaku pelajar dan kehendak masyarakat. Justeru itu, persekolahan yang berorganisasi itu perlu memainkan peranan dalam mengekalkan corak kehidupan dan kebudayaan yang dianggap baik, misalnya perkara-perkara yang berkaitan dengan moral. Oleh itu guru di sekolah perlu memainkan peranan sebagai agen memodenkan masyarakat dalam semua bidang perkembangan semasa dan

kemajuan. Ini bermakna pendidikan di sekolah perlu mementingkan nilai kemasyarakatan dan perkembangan sifat perseorangan pelajar serta membawa perubahan semasa.
y

Guru Sebagai Pengarah Pembelajaran

Di dalam kelas, guru berperanan sebagai pengarah pembelajarana. Segala gerak kerja yang berlaku haruslah dirancang dengan sempurna. Walaupun begitu, guru-guru juga perlu untuk merangka aktiviti yang baru bagi mengelakan kebosanan. Hal mengenai ini sering kali berlaku kepada pelajar-pelajar yang di peringkat menengah. Bagi mengelakan masalah ini, segala pembelajaran tidak harus di lakukan sepenuhnya di dalam kelas, bahkan ianya akan menjadi lebih seronok sekiranya di lakukan di luar kelas.
y

Guru Sebagai Ibu Bapa Kepada Pelajar

Ibu bapa merupakan guru yang paling utama dalam membentuk akhlak anak -anak mereka ketika mana bersama dengan mereka . setelah musim persekolahan bermula, kebanyakan pelajar menghabiskan masa mereka di sekolah. Oleh yang demikian gurulah yang berhak bertindak sebagai ibu bapa mereka yang kedua. Sekolah juga merupakan sebuah institusi sosial yang melatih generasi muda supaya berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Hal ini dapat dicapai sekiranya guru-guru memberi perhatian yang bersungguh-sungguh bagi menangani gejala sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam menangani masalah sosial pelajar ini semua pihak perlu merasa ini adalah tanggunjawab bersama. Pihak sekolah dan guru-guru perlu memainkan peranannya manakala masyarakat dan ibu bapa perlu memberi kepercayaan kepada pihak sekolah dalam melaksanakan tugas berat ini. Namun demikian, kebelakangan ini terdapat petanda peranan sekolah dalam menangani masalah akhlak dan mo terlalu lemah. ral Ini disebabkan oleh kelemahan-kelemahan guru dan ibu bapa seperti hubungan interpersonal yang renggang, guru yang kurang bermotivasi dan berdedikasi, hubungan guru dan murid yang tidak harmoni, kurang keperihatinan yang ditunjukkan oleh guru-guru terhadap masalah murid, tekanan sosial dan emosi yang tinggi yang dihadapi oleh murid di sekolah,

Masalah sosial yang membabitkan murid sekolah semakin meningkat dan membimbangkan kerana sekolah yang merupakan institusi sosial semakin renggang hubungannya dengan masyarakat setempat. Banyak masalah murid dan masalah masyarakat dengan sekolah khususnya yang bersabit dengan hal-hal personal murid dan hal pendidikan masyarakat setempat tidak dapat ditangani dengan berkesan oleh pihak sekolah. Pengasingan sekolah daripada masyarakat semakin menjadi jadi berikutan dengan tindakan yang diambil oleh pihak sekolah menguatkuasakan perintah dan amaran amaran keras terhadap ibu bapa yang dianggap sebagai penceroboh. Hubungan yang terlalu formal yang dikuatkuasakan oleh pengetua atau guru besar di setengah-setengah sekolah menjadikan sekolah seolah-olah satu institusi sosial yang berjauhan antara dua pihak. Ini menyebabkan banyak konflik dan masalah yang timbul di antara guru-guru, murid, ibu bapa dan masyarakat setempat.
y

Guru Sebagai Pendisiplin

Guru juga insan yang bertanggungjawab menjaga disiplin pelajar serta membantu mereka membentuk sahsiah dan kelakuan yang sejajar dengan nilai dan norma masyarakat. Sejak kewujudan institusi persekolahan di negara ini, tiap-tiap buah sekolah sama ada sekolah menengah ataupun sekolah rendah perlu melantik seorang guru yang bertindak sebagai guru disiplin. Tugas guru disiplin ini adalah untuk memastikan tiap-tiap pelajar di sekolah tersebut mengikut undang-undang yang ditetapkan. Pelajar-pelajar yang didapati melakukan kesalahan akan dipantau oleh guru disiplin. Guru disiplin amat dihormati dan ditakuti oleh kebanyakan pelajar. Denda yang setimpal akan dikenakan sekiranya pelajar tersebut melakukan kesalahan. Isunya sekarang, adakah tugas guru disiplin sekarang dihormati dan menjadi batu penghalang kepada pelajar untuk melakukan sesuatu kesalahan?. Kehadiran guru disiplin di sekolah seolah-olah tidak dihiraukan oleh pelajar hatta pihak sekolah sendiri. Sekolah lebih memberi tumpuan untuk meningkatkan pencapaian akademik pelajar. sesetengah sekolah sanggup untuk memperuntukan sejumlah wang ke arah kecemerlangan akademik dengan mengabaikan masalah-masalah displin pelajar.

Pihak pentadbir akan mendabik dada sekiranya sekolahnya terdapat ramai pelajar mendapat µA¶ dalam peperiksaan ataupun 100% lulus dalam peperiksaan PMR, SPM dan STPM. Sekolah tidak mengambil kira nilai-nilai yang ditonjolkan oleh setiap pelajarnya asalkan matlamatnya tercapai iaitu mendapatkan sebanyak mungkin pelajar mendapat µA¶. Masalah pelajar tidak menghormati guru disiplin semakin runcing apabila terdapat campurtangan ibu bapa yang lebih menyebelahi pelajar. Terdapat satu kes pada penghujung tahun 1996, seorang guru disiplin dihadap ke muka pengadilan kerana merotan seorang murid yang melakukan kesalahan disiplin. Seolah-olah di sini guru disiplin tidak dihiraukan di sekolah. Dengan demikian guru disiplin akan merasa tugas dan komitmen yang disumbangkan untuk mengawal disiplin dan salah laku pelajar adalah sia-sia dan tidak memberi kesan . Oleh itu unit displin di sekolah-sekolah sekarang ini tidak dapat menolong untuk membenteras gejala sosial dengan sewajarnya.
y

Guru Sebagai Contoh Model Hidup

Guru adalah sebagai contoh hidup di mana tingkah laku guru menjadi contoh teladan kepada pelajar. Nilai-nilai murni yang ditonjolkan oleh guru di sekolah dapat diterapkan dalam jiwa pelajar. Pada masa kini, masyarakat Malaysia merupakan masyarakat perindustrian yang maju dalam teknologi telah mengalami perubahan sosial yang pesat. Oleh itu guru di sekolah juga hendaklah memainkan peranan sebagai agen memodenkan masyarakat dalam semua bidang bagi mencapai kemajuan. Ini bermakna, pendidikan di sekolah perlu mementingkan nilai kemasyarakatan dan perkembangan sifat perseorangan pelajar mengikut arus pembaharuan semasa. Ini selaras dengan wawasan negara, yang mementingkan kemajuan teknologi maklumat supaya konsep pendidikan negara bercorak ke arah bercirikan teknologi secara saintifik. Dalam kata lain tanggungjawab guru ini menjadi semakin berat dan komplek kerana rakyat masa depan yang hendak dihasilkan itu bukan sahaja perlu diterapkan dari segi pemikiran dengan nilai teknologi tinggi semata-mata, tetapi perlu diseimbangkan dengan nilai moral dan etika yang murni.

Jika kita lihat untuk mengimbangi faktor ini sukar untuk dicapai. Selaras dengan kemajuan teknologi. Kini masalah keruntuhan moral pelajar semakin menjadi-jadi. Baru-baru ini di dalam akhbar tempatan turut menyuarakan pendapat dan rungutan ibu bapa mengenai masalah anak dan komputer. Seorang bapa mengadu tingkahlaku anaknya berubah menjadi liar dan berperangai tidak senonoh berikutan dengan pertambahan pengetahuan dan maklumat dari internet yang tidak bertapis. Pelajar mudah mendapatkan sebarang maklumat sama ada sesuai atau tidak dengan cara yang lebih mudah di zaman kemajuan teknologi maklumat kini. Penerapan nilai murni dan ketahanan jiwa pelajar perlu disemai oleh guru sebagai pendidik di sekolah di samping ibu bapa di rumah. Sekiranya ia tercicir dari landasan untuk mencapai hasrat ini maka akan timbul masalah di kalangan pelajar seperti wujudnya pelbagai masalah yang menjurus mereka ke arah keruntuhan akhlak remaja masa kini. Sehubungan dengan itu guru perlu berpaling kepada tugas-tugas yang lebih mencabar dan menguji kewibawaan guru tersebut di samping tugas utamanya sebagai penyampai ilmu pengetahuan.
y

Guru Sebagai Kaunselar

Masalah disiplin yang kian menjadi-jadi dewasa ini, pihak kementerian pendidikan tidak berdiam diri malah telah mengambil berbagai-bagai langkah untuk mengatasinya. Antaranya program penting telah diambil ialah mewajibkan tiap-tiap buah sekolah mengadakan unit kaunseling untuk membantu pelajar yang bermasalah. Pada awal tahun 1996 kementerian pendidikan telah mengarahkan tiap-tiap buah sekolah di Malaysia menempatkan sekurang-kurangnya dua orang kaunselor sepenuh masa bagi menangani masalah pelajar tidak hanya dari sudut akademik malah termasuk masalah peribadi pelajar. Kaunselor perlu prihatin dan peka terhadap setiap masalah pelajar. Namun persoalannya, mampukah program seumpama ini menangani atau sekurang-kurangnya mengurangi masalah pelajar dari sudut akademik, peribadi ataupun tingkahlaku pelajar ?. Jika dikaji dengan mendalam, unit kaunseling yang beroperasi di sekolah telah wujud sejak tahun 1964 lagi, tetapi lebih dikenali sebagai perkhidmatan bimbingan kerjaya. Bimbingan kaunseling dan Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) pula mula dikenali dalam tahun 1980 an. Kewujudan PRS ini seolah-

olah tidak memberi sebarang makna kerana peranannya agak kabur dan tidak ditonjol sepenuhnya. Kewujudannya seperti kelab dan persatuan ko-kurikulum yang lain di sesebuah sekolah. Buktinya, sehingga hari ini masih lagi terdapat pelajar-pelajar yang terbabit dengan pelbagai masalah sosial atau kes salah laku seperti kes juvana yang menyebabkan pihak polis terpaksa campur tangan terutamanya di sekolah yang terletak di kawasan-kawasan bandar. Berita-berita ini sering di dedahkan di dada-data akhbar. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh majalah MASSA, Mac 1997, jumlah tangkapan pelajar dalam pelbagai salah laku meningkat iaitu pada tahun 1994 jumlah tangkapan 3247 pelajar, tahun 1995 jumlah tangkapan 4192 pelajar dan pada tahun 1996 jumlah tangkapan meningkat lagi dari tahun sebelumnya iaitu sebanyak 4601 pelajar. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh pihak polis Bukit Aman Kuala Lumpur, jumlah tangkapan kes juvana mengikut pecahan umur 10 tahun hingga 18 tahun dari tahun 1993 hingga 1995 amat membimbangkan. Dalam tahun 1995, bilangan pelajar yang ditanggap kerana kes juvana sahaja dari umur 10 tahun hingga 18 tahun adalah seramai 4,192 orang. Ini belum lagi dicampur dengan jumlah pelajar yang terbabit dengan kesalahan tingkahlaku. Walaupun tidak semua tangkapan kes juvana melibatkan pelajar sekolah tetapi secara rambangnya tahap umur 10 tahun hingga 18 tahun melayakkan mereka dikategorikan sebagai pelajar. Sekiranya mereka tidak terkandas dalam peperiksaan, dibuang sekolah atau malas belajar mereka masih di alam persekolahan. Menyedari hakikat inilah, Kementerian Pendidikan mengambil keputusan untuk mewujudkan perkhidmatan kaunselor sepenuh masa yang bersifat proaktif dan bertaraf profesional di setiap sekolah menengah secepat yang mungkin. Walaupun begitu, kewujudan kaunselor sepenuh masa masih lagi belum cukup untuk mengurangkan permasalahan ini. Bagi langkah berjaga-jaga semua guru di setiap peringkat haruslah di beri khusus sebagai kaunselor. Hal ini bagi meperbanyakkan kaunselor di setiap sekolah. Guru-guru haruslah sentiasa memantau segala gerak kerja murid-muridnya supaya mereka tidak terjerumus ke dalam alam yang tidak berfaedah. Mewujudkan ramai kaunselor di tiap-tiap buah sekolah amat dialu-alukan. Bagaimanapun, selain daripada menumpukan perhatian di dalam mewujudkan kaunselor di sekolah-sekolah, perkara penting yang perlu di beri perhatian ialah

kemudahan untuk kaunselor menjalankan tugas mereka. Guru-guru perlu di beri kefahaman mengenai tugas kaunselor agar pihak guru dan kaunselor dapat bekerjasama antara satu sama lain. Kehadiran guru kaunselor di sekolah-sekolah dijangkakan dapat menangani masalah pelajar kerana mereka dapat memberikan tuampuan sepenuhnya kepada pelajar. Sebelum ini guru µbiasa¶ ditugaskan sebagai kaunselor secara tidak langsung. Beban tugas mengajar tidak dapat memberi peluang kepada guru untuk memberi perhatian yang sewajarnya kepada pelajar yang bermasalah. Kehadiran guru kaunselor di sekolah amat penting kerana selain daripada menyelesaikan setiap permasalahan pelajar malah beritndak membentuk generasi yang berketrampilan dalam apa jua bidang yang diceburi di samping mengenali hakikat diri mereka. Kesimpulan sebagai seorang guru yang berada di alam yang serba canggih ini kita haruslah bergerak pantas seperti mana alam ini bergerak. Seorang guru yang ketinggalan akan menyebabkan kecuaian terhadap muridnya. Bagi cadangannya di sini, saya menyarankan kepada seluruh warga yang bergelar pengajar supaya menimba segala ilmu pendidikan supaya kita tidak terleka seperti katak yang berada di bawah tempurung. Penutup Guru merupakan seorang pendidik yang di beri amanah supaya membimbing masyarakat ke jalan yang berilmu bukanlah sebagai pembimbing kejalan keduniaan semata-mata. Ingatlah wahai guru-guru sekalian bahawa setiap yang kumu pimpin akan disoal kelak.