Sah Rizal Bin Jahani Aishah Bte Suraip Doloresa Gonsorob Mohd.

Baihaqi Bin Ishak

Pembinaan Tamadun

ƒ

ƒ ƒ i.
ii. iii.

Berkembang di Semenanjung Greece dan pulaupulau di sekitarnya yang dikelilingi oleh Laut Mediterranean dan Laut Aegean. Bermula dengan penubuhan petempatan manusia yang dikenali sbg negara kota atau polis. Antara negara kota yang terkenal seperti:Athens Corinth Sparta

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Berdekatan dengan laut mediterranean Mempunyai corak pemerintahan dan undang-undang tersendiri. Memiliki beberapa Tuhan(menyembah banyak Tuhan) Masyarakat kota sentiasa bersatu padu. Peperangan sering berlaku antara negaranegara kota.

Aspek peningkatan tamadun

Politik

Ekonomi

Sosial

Aspek politik merangkumi:
Sistem pemerintahan dan pentadbiran 2. Sistem perundangan 3. Perluasan kuasa
1.

Aspek ekonomi merangkumi:
Kegiatan pertanian 2. Kegiatan perdagangan 3. kewangan
1.

Aspek sosial merangkumi:
1. Falsafah 2. Pendidikan 3. Bahasa 4. Kesusasteraan 5. Kesenian 6. Sains dan teknologi 7. Seni bina

ƒ

Corak pemerintahan di yunani telah mengalami pelbagai perubahan iaitu daripada monarki, oligarki, aristokrasi, diktaktor(tirani), dan akhirnya demokrasi.

Bentuk Pemerintahan Oligarki Aristokrasi Tirani
Diktator Repuplik (Zaman Moden)

Ciri Pemerintahan
Kuasa pemerintahan terletak di tangan beberapa orang konsul. Diperintah oleh golongan bangsawan yang kaya.

Pemerintahan yang zalim iaitu kekuasaan digunakan dengan sewenang-wenangnya.
Pemerintahan berkuasa mutlak iaitu mempunyai kuasa yang tidak terhad. Pemerintah adalah wakil yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya dan diketuai oleh presiden. Pemerintahan atau kerajaan yang ditadbir oleh wakil yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Terdapat beberapa bentuk demokrasi iaitu:(a)Demokrasi di Athens- bercorak penyertaan langsung iaitu warganegara lelaki terlibat dalam pembentukan kerajaan melalui undian dan diberikan peluang menjadi ahli Dewan Perhimpunan.

Demokrasi (zaman Moden)

(b)Demokrasi di Malaysia-bercorak penyertaan tidak langsung iaitu demokrasi berparlimen sebab rakyat memilih wakil mereka melalui pilihan raya dan wakil ini menjadi ahli Dewan Rakyat. Sistem pemerintahan yang pelbagai diYunani menunjukkan

bahawa orangYunani sentiasa berusaha meningkatkan sistem pemerintahan dan pentadbiran negara kota mereka. 

Athens mengamalkan sistem beraja sebelum mengamalkan sistem demokrasi.

ƒ

ƒ ƒ

Sistem perundangan sangat diperlukan untuk mengawal segala tindakan manusia di dalam sebuah masyarakat. Banyak masalah akan timbul sekiranya tidak ada sistem perundangan. Tamadun awal menggunakan undangundang bertulis.

ƒ ƒ ƒ

Dewan Perhimpunan berfungsi menggubal undang-undang. Plato dalam bukunya Republic menekankan kepentingan undang-undang. Mengikut pandangan Plato, negara patut diperintah oleh ahli falsafah kerana mereka cekap, terbaik dan berupaya menggubal undang-undang.

ƒ

ƒ

ƒ

Perluasan kuasa dijalankan setelah seseorang pemerintah membentuk kerajaan yang kuat dan stabil. Cara meluaskan kawasan pemerintahan ialah menerusi penaklukan dan pembukaan kawasan baru. Jajahan takluk akan menerima corak pemerintahan serat kebudayaan penakluknya.

Perluasan Kuasa Tamadun Yunani 
Penaklukan berjalan dengan giat semenjak

tahun 800 S.M. Raja Philip 2 dari macedonia telah menyatukan kerajaan macedonia dengan yunani. Anak philip 2 iaitu Alexander the Great telah meneruskan usaha bapanya.

Ketokohan Alexander the Great 
Menggantikan bapanya (philip 2 ) sebagai  

raja macedonia Menaiki takhta pada tahun 336 S.M Jeneral yang agung dalam sejarah dunia Mengetuai gabungan tentera macedonia dan yunani menakluk empayar parsi. Meluaskan lagi kawasan takluk yunani setelah menguasai parsi,mesir,samarkand dan turkistan 

Menjadikan seluruh kawasan laut mediterranean

di bawah kekuasaannya. Menyebarkan kebudayaan Hellenistik iaitu campuran kebudayaan yunani dengan parsi serta kebudayan timur yang lain. Menyebarkan kebudayaan Hellenistik dari kotakota utama dalam empayar yunani seperti antioch di itali. Kematian Alexander dan kenunculan rom menandakan berakhirnya empayar yunani.

Peningkatan ekonomi 
Hampir semua negara kota memberikan

perhatian utama kepada kegiatan perdagangan kecuali sparta. Perdagangan diberi tumpuan kerana kawasannya yang bergugung-ganang dan tidal sesuai untuk pertanian. Awalnya,perdagangan hanya berlaku antara kawasan di persisiran pantai yang berdekatan dengan mesir,phoenecia dan syria. 

Athens dan corinth menghadapi masalah

kekurangan makanan kerana kekurangan tanah untuk pertanian. Keadaan ini menyebabkan negara kota di yunani mengimport makanan. Kegiatan perdagangan yang dikendalikan di negara kota dikenakan cukai dan ini membawa kepada kenaikan harga barang. Akibatnya,ramai rakyat yunani berpindah ke kawasan-kawasan lain seperti alexandria pada zaman graeco-rom(300 s.m)

Peningkatan sosial(pendidikan) 
Dalam tamadun yunani, khasnya di athens

pendidikan bertujuan untuk melahirkan manusia yang seimbang pencapaian dari segi rohani dan jasmani. Bagi orang athens,manusia yang cemerlang adalah dapat memenuhi tuntutan mental dan fizikal. 

Pendidikan di sparta lebih menekankan latihan  fizikal dan kemahiran menggunakan senjata. Pendidikan berkembang di yunani apabila banyak sekolah falsafah didirikan. Athens terkenal sebagai pusat cendekiawan yunani yang penting semasa pemerintahan pericles. Contohnya,herodotus dan thucydides(sejarawan) Thales,anaximander(pemikir sains dan teknologi)

Falsafah 
Sesebuah tamadun dianggap memiliki tradisi

ilmu yang tinggi sekiranya banyak ahli falsafah dilahirkan. Ahli falsafah adalah manusia yang menggunakan akal untuk berfikir secara berterusan bagi mencari jawapan yang logik dan rasional.

Falsafah dalam tamadun yunani
1. Mengalami yunani mengalami peningkatan dengan kelahiran ahli-ahli falsafah. 2. Ahli-ahli falsafah terkenal ialah aristotle,plato,socrates dan herodotus 3. Sering mengemukakan persoalan mengenai nilai individualisme,kehidupan manusia dan demokrasi.

Ketokohan Herodotus 
Ahli falsafah dan ahli sejarah terulung. Dikenali sebagai bapa sejarah. Menghasilkan karya history of persian wars

Ketokohan Thucydides 
Dianggap pengasas sejarah saintifik Menghasilkan karya history of the

peloponnesian war Menggunakan pendekatan penulisan sejarah yang berteraskan penyelidikan

Ketokohan Socrates 
Bapa falsafah barat. Pakar dalam perbincangan menerusi kaedah  

soal jawab. Berusaha mencari unsur-unsur dalam kehidupan masyarakat Dituduh merosakkan pemikiran masyarakat. Dihukum bunuh dengan cara meminum racun. Pengikutnya yang terkenal ialah plato

Ketokohan Plato 
Tulisannya mempunyai maklumat tentang

socrates. Menyedarkan masyarakat tentang perkara asas dalai falsafah socrates. Mengasaskan akademi falsafah di athens yang kekal selama 1000tahun. Menghasilkan karya rebuplik

Ketokohan Aristotle 
Merupakan murid plato dan ahli falsafah  

yang berpengaruh. Mencuba mendalami bidang sains dan falsafah. Falsafahnya untuk membaiki dunia. Menghasilkan karya politics Menjadi guru kepada alexander the great

Sains dan teknologi
Perkembangan dan peningkatan sains dan teknologi berlaku dalam bidang astronomi,matematik,perubatan dan teknologi membuat kertas dan perahu. y Tokoh sains dan matematik yunani yang terkenal: a) Hippocrates(tokoh sains) b) Archemedes(tokoh matematik dan fizik) c) Ptolemy(tokoh astronomi)
y

Seni bina
Pembinaan monumen yang besar dapat diabadikan sebagai pencapaian yang paling agung demi bangsa,agama dan rajanya. y Antara pembinaan yang agung iaitu:
y

a) Acropolis di Athens b) Parthenon di Athens Setiap pembinaan mempunyai fungsi yang penting kepada sesebuah negara. Di Yunani, acropolis dibina untuk tujuan keagamaan dan sebagai pusat aktivitinya.

Bidang Bahasa Dan Kesusasteraan
Bahasa Yunani digunakan di wilayah dalai Yunani dan jajahan takluk Alexander the Great. y Tokoh sastera Yunani yang terkenal ialah:y

a) Homer-menghasilkan 2 buah epik iaitu Illiad dan Odyssey. b) Hesoid-penyair Yunani.(puisi{³Theologhy´dan ³Works and Days´.

Sistem Sosial
‡ Masyarakat Athens terbahagi kepada tiga

golongan iaitu:a) Warganegara b) Penduduk bukan warganegara c) Golongan hamba ‡ Warganegara Athens mempunyai hak dalam politik negara kota. ‡ Penduduk bukan warganegara dan golongan hamba tidal memiliki hak tersebut. 

Di Sparta pula wujud 3 kelas sosial iaitu:a) Kelas pertama-warganegara Sparta Tulen b) Kelas kedua-para pekerja c)

Kelas ketiga-Helot. helot merupakan golongan majoriti Helot mengusahakan tanah Memainkan peranan yang penting dalam ekonomi Malaysia.

ƒ

HurufYunani adalah huruf yang telah digunakan untuk menulis bahasa Greek sejak sekeliling abad ke-9 SM. Ia adalah huruf pertama dalam makna sempit, yakni, sebuah sistem tulisan mengunakan simbol terasing untuk setiap vokal dan konsonan dengan sama. Ia adalah skrip berhuruf dalam kegunaan kini. Huruf adalah juga digunakan untuk persembahkan nombor-angka Greek- dalam jenis sama konteks sebagai angka Roman.

Huruf Yunani awal. Muzium Arkeologikal Kebangsaan dari Athens Rencana utama: Sejarah huruf Yunani

Sumbangan Tamadun Yunani.
Memperkenalkan sistem pemerintahan Memperkenalkan sukan Olimpik Menyebarkan kebudayaan Hellenistik Memberikan sumbangan & kesusasteraan (epik Yunani-Illiad dan Odyssey) Sumbangan dalam bidang seni bina. Sumbangan dalam bidang falsafah oleh Socrates,Plato,& Aristotle Sumbangan dalam bidang sains dan matematik oleh Pythagoras dan Archimedes(Teorem Pythogoras dan Teori Archimedes) 

Sekian, Terima Kasih