PENGERTIAN

JenisJenis-jenis

STATUS

SALAH FAHAM

HIKMAH

Tujuan hidup manusia: ³Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahKu.´ (Adz-Dzaariyaat : 56) ³Wahai hambaKu, Aku tidak menjadikan kamu agar Aku terhibur dari kesepian, atau untuk membanyakkan bilangan kamu dari kekurangan, atau meminta pertolongan kamu dalam perkara yang Aku lemah, begitu juga bukan dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat atau menolak kemudharatan. Hanyasanya Aku menjadikan kamu untuk beribadat kepadaKu dan berzikir serta bertasbih kepadaKu setiap pagi dan petang." Hadis Qudsi.

PENGERTIAN IBADAH
Bahasa Merendah diri, tunduk, patuh dan taat Istilah Tunduk, patuh dan merendah diri kepada Allah. Jelasnya ibadah ialah pengabdian sepenuhnya kepada Allah 

Ketundukan - menurut, mengikut dan mendekatkan diri dengan segala perintah yang disyariatkan Allah. Ketundukan ini berasaskan kepada perasaan sedar terhadap keesaan Allah dan kekuasaanNya ai atas segala sesuatu dibandingkan dengan kedaifan dan kekerdilan diri sendiri. Kecintaan - kepatuhan ini hendaklah juga lahir dari rasa cinta kepada Allah. Ia berdasarkan kesedaran manusia terhadap limpah kurnia Allah, nikmat-nikmat dan rahmatNya. Kesedaran ini juga lahir daripada rasa kagum terhadap kemuliaan dan kesempurnaan Allah.

´Katakanlah: Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.µ Ali Imran : 31 ´Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah.µ AlBaqarah : 165

1. Perhubungan manusia dengan Tuhan adalah secara terus - tidak memerlukan perantaraan sebagaimana ajaran Kristian. Allah sahaja hukum, tempat mengadu dan meminta ampun. 2. Peribadatan tidak terkongkong di tempat-tempat tertentu. 3. Ruang ibadah di dalam Islam sangat luas - meliputi setiap aktiviti kehidupan manusia. Setiap apa yang dilakukan adalah ibadah sekiranya cukup syarat.

Ibadah khusus Merupakan perintah-perintah yang wajib dilakukan sebagaimana yang terkandung dalam rukun Islam seperti solat, puasa, zakat, haji dan beberapa amalan khusus seperti tilawah AlQuran, zikir dan sebagainya. Ibadah umum Segala perkara dan amal selain daripada kumpulan ibadah khusus di atas yang dilakukan semata-mata untuk mencari keredhaan Allah. Ini termasuklah seluruh perbuatan manusia dalam kehidupan sehariannya.

SYARAT AMAL MENDAPAT STATUS IBADAH 
Bersesuaian dengan hukum Islam dan tidak bercanggah dengan hukum Niat yang baik dan kerana Allah Dibuat dengan seelok-eloknya

´Sesungguhnya Allah suka apabila seseorang daripada kamu membuat sesuatu daripada kamu membuat sesuatu kerja dengan memperelokkan kerjanyaµ (muslim) 
Tidak mencuaikan ibadah-ibadah khusus

SALAH FAHAM TERHADAP PENGERTIAN IBADAH
Bukan perbuatan mengasingkan diri Tidak terbatas kepada tempat-tempat tertentu sahaja Dilakukan melalui perantaraan orang-orang tertentu

HI MAH DAN FALSAFAH IBADAH
Solat Ibadah lisan, ibadah badan, ibadah hati, ibadah akal

Zakat ‡Kesucian dan kebersihan ‡Melenyapkan sifat mementingkan diri sendiri

Puasa Matlamat utama berpuasa ialah supaya kita menjadi hamba yang bertaqwa kepada Allah Haji Kesama rataan makhluk, tawaduk, rendah diri, buang rasa bongkak dan riak ´Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dan segenap penjuru yang jauhµ (Al-Haj 22:27)

Kita seharusnya menyedari betapa pentingnya untuk kita mengetahui serta membezakan konsep ibadah yang ditentukan olah Islam dan bukan Islam. Ibadah merupakan pengabdian diri yang berterusan kepada Allah, mengamal serta mengikuti kehidupan sebagaimana yang ditentukan olehNya sepanjang masa. Tidak cukup bagi kita dengan hanya mengerjakan ibadah khusus semata-mata dan meninggalkan ibadah yang lebih umum. Pun begitu tidak harus ibadah umum melalaikan kita dari ibadah khusus. Keimanan menuntut kita merealisasikannya di dalam kehidupan: ³Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan : µTuhan kami ialah Allah¶ kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan): µJanganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan (memperolehi) syurga yang telah dijanjikan olah Allah kepadamu.´ Fussilat : 30