P. 1
Borang Maklum Balas Pelanggan

Borang Maklum Balas Pelanggan

5.0

|Views: 2,387|Likes:
Published by JennyBill

More info:

Published by: JennyBill on May 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/04/2013

pdf

text

original

BORANG MAKLUMBALAS PELANGGAN

A. Kaedah Maklumbalas:
Pelanggan datang sendiri Surat / Borang dari peti cadangan
Melalui telefon Mel elektronik
Dialog/perjumpaan tertentu Media cetak
Lain-lain. Nyatakan

B. Nama Pelanggan: ..................................................................................................
C. No Pendaftaran (jika perlu): ................................................................................
D. Alamat: ...................................................................................................................
..................................................................................................................
E. No. Telefon/ E-mail: ..............................................................................................
F. Butir-butir Maklumbalas:
…………………………………………………………………………………...................
…………………………………………………………………………………...................
…………………………………………………………………………………...................
…………………………………………………………………………………...................
…………………………………………………………………………………...................
Tarikh : ………………... Tandatangan : ..........................

G. Kegunaan Pejabat:
Tarikh Terima Maklumbalas: ………………………………………..
Nama Penerima: .........................................................
Jawatan Penerima: .........................................................

Tandatangan Penerima: ……………………………..................
No. Rujukan Maklumbalas: .....…………………………….............


PS-05(1)(P00) (05-07-09)
Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin


LAMPIRAN 1REKOD MAKLUMBALAS PELANGGAN

BIL TARIKH & NO.
RUJUKAN
MAKLUMBALAS
DITERIMA
NAMA
DAN ALAMAT
PELANGGAN
PERKARA
(ADUAN/ KOMEN/
PENGHARGAAN)
NAMA
PENERIMA
MAKLUMBALAS
PEGAWAI YANG
MENJALANKAN
SIASATAN
TARIKH STATUS
MAKLUMBALAS
DIMAKLUMKAN KEPADA
PELANGGAN

PS-05(2) (P00) (05-07-09)
LAMPIRAN 2

Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin


BORANG LAPORAN SIASATAN

Butir-butir Aduan
Tarikh Terima Aduan : ………………………………………………..
No. Rujukan Aduan : …………………………………………………

Ringkasan Aduan
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Dapatan Hasil Siasatan
a. Punca ketidakpatuhan
……………………….………………………….………………….……………….……
…………………………………………………………………………………….……...
b. Pembetulan (Segera)
…………………………………………………………….………………………….…..
……………………………………………………………………………………………
c. Cadangan Tindakan Pembetulan
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Status Tindakan :

Nama: ...................................................................
Jawatan: ....................................................................

Tandatangan Pegawai Siasatan : …………………….…………………………..
Tarikh: ………………
PS-05(3) (P00) (05-07-09)Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin


Selesai
Dalam Proses
Lain – lain. Nyatakan………………….
LAMPIRAN 3

BORANG KAJISELIDIK KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN

Jabatan : JKA JKE JKM JTMK

Peringkat Kursus : Sijil Diploma

Jantina : Lelaki Perempuan
Tarikh : ____________________

SKALA:SKALA CATATAN

1 2 3 4 5

A.

AKADEMIK
1. Peralatan kerusi, meja dan papan putih mencukupi untuk keperluan
pembelajaran

2. Peralatan dan keperluan amali mencukupi dan beroperasi sepenuhnya

3. Persekitaran di dalam Bilik Kuliah / Dewan Kuliah adalah bersih dan
selesa

4. Persekitaran di dalam Makmal / Bengkel adalah bersih dan selesa

5. Peraturan keselamatan penggunaan Bengkel/Makmal dipamerkan.

6. Jadual Waktu Induk dipamerkan di papan kenyataan

7. Layanan di kaunter jabatan mesra pelanggan


B.

UNIT PEPERIKSAAN
8. Layanan di kaunter peperiksaan adalah mesra pelanggan

9. Urusan di kaunter adalah cepat dan cekap

10. Maklumat berkaitan peperiksaan mudah diperolehi


C.

PERPUSTAKAAN
11. Koleksi di perpustakaan mencukupi untuk rujukan

12. Layanan di kaunter perpustakaan adalah mesra pelanggan

13. Proses peminjaman dan pemulangan adalah cepat dan cekap

14. Persekitaran di perpustakaan adalah bersih dan selesa

1 2 3 4 5
Lemah Tidak Memuaskan Memuaskan Baik Cemerlang
ARAHAN :
Sila tandakan (√ ) pada petak yang berkenaan berpandukan skala di bawah.
Anda diminta untuk menyatakan secara spesifik lokasi kemudahan dan perkhidmatan di ruangan catatan
sekiranya skala yang dipilih adalah 1 atau 2.

Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin


LAMPIRAN 4

PS-05(4)(P00) (05-07-09)SKALA CATATAN

1 2 3 4 5

D.

HAL EHWAL PELAJAR
15. Layanan yang diberikan di kaunter Hal ehwal pelajar adalah mesra
pelanggan

16. Urusan di kaunter adalah cepat dan cekap

17. Maklumat berkaitan hal ehwal pelajar mudah diperolehi

18. Maklumat yang diterima dari hal ehwal pelajar adalah tepat


E.

SUKAN & KO KURIKULUM
19. Kemudahan peralatan sukan dan rekreasi adalah mencukupi

20. Peralatan sukan dan rekreasi mudah diperolehi

21. Pegawai berkaitan mudah ditemui


F.

KANTIN
22. Kemudahan asas di kantin

23. Tahap kebersihan kantin

24. Makanan kantin berkualiti

25. Harga makanan di kantin selaras dan dipamerkan.

26. Harga makanan lebih murah jika dibandingkan di luar kawasan
politeknik.

27. Layanan kaunter jualan adalah mesra pelanggan

G.
POLITEKNIK

28.
Saya sentiasa berasa selamat semasa berada di politeknik ini.

29.
Saya tahu politeknik melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti MS
ISO 9001 : 2008

30.
Saya berasa mudah berurusan dengan pentadbiran politeknik.

31.
Tindakan yang diambil oleh pihak pentadbiran terhadap aduan pelajar
adalah memuaskan.

32.
Kemudahan yang disediakan adalah mencukupi.

33.
Staf jabatan mesra pelanggan dan memberikan layanan yang baik
semasa berurusan.

34.
Kaunter pertanyaan berfungsi dengan baik.Cadangan- cadangan lain :

........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
“Pihak Politeknik berterima kasih atas kesediaan pelajar menjawab soal selidik ini. Dapatan
kajiselidik ini akan digunakan untuk meningkatkan kualiti kemudahan dan perkhidmatan di
Politeknik”

PS-05(4)(P00) (05-07-09)


BORANG KAJISELIDIK KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN PELAJAR KAMSIS

Peringkat Kursus : Sijil Diploma

Jantina : Lelaki Perempuan
Tarikh : ____________________


SKALA:SKALA CATATAN

1 2 3 4 5
A. KAMSIS
1 Kemudahan asas di kamsis

2 Tahap keselamatan di kamsis

3 Aduan kerosakan di kamsis diambil tindakan segera

4 Tahap kebersihan di kamsis

5 Warden membantu dalam hal-hal berkaitan pelajar

6 Warden mudah ditemui

B. KAFETERIA
7 Kemudahan asas di kafeteria

8 Tahap kebersihan kafeteria

9 Makanan di kafetaria berkualiti

10 Harga makanan selaras dan dipamerkan.

11 Harga makanan lebih murah jika dibandingkan di luar kawasan
politeknik.

12 Layanan kaunter jualan adalah mesra


Cadangan- cadangan lain :

........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
“Pihak Politeknik berterima kasih atas kesediaan pelajar menjawab soal selidik ini. Dapatan
kajiselidik ini akan digunakan untuk meningkatkan kualiti kemudahan dan perkhidmatan di
Politeknik”
1 2 3 4 5
Lemah Tidak Memuaskan Memuaskan Baik Cemerlang
Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin


LAMPIRAN 5

ARAHAN :
Sila tandakan (√ ) pada petak yang berkenaan berpandukan skala di bawah.
Anda diminta untuk menyatakan secara spesifik lokasi kemudahan dan perkhidmatan di ruangan catatan
sekiranya skala yang dipilih adalah 1 atau 2.

PS-05(5)(P00) (05-07-09)
LAMPIRAN 6


Nota : N = Bilangan keseluruhan
S = Saiz sampleRujukan : Krejcie and Morgan (1970)

JADUAL MENENTUKAN SAIZ SAMPEL
N S N S N S
10 10 220 140 1,200 291
15 14 230 144 1,300 297
20 19 240 148 1,400 302
25 24 250 152 1,500 306
30 28 260 155 1,600 310
35 32 270 159 1,700 313
40 36 280 162 1,800 317
45 40 290 165 1,900 320
50 44 300 169 2,000 322
55 48 320 175 2,200 327
60 52 340 181 2,400 331
65 56 360 186 2,600 335
70 59 380 191 2,800 338
75 63 400 196 3,000 341
80 66 420 201 3,500 346
85 70 440 205 4,000 351
90 73 460 210 4,500 354
95 76 480 214 5,000 357
100 80 500 217 6,000 361
110 86 550 226 7,000 364
120 92 600 234 8,000 367
130 97 650 242 9,000 368
140 103 700 248 10,000 370
150 108 750 254 15,000 375
160 113 800 260 20,000 377
170 118 850 265 30,000 379
180 123 900 269 40,000 380
190 127 950 274 50,000 381
200 132 1,000 278 75,000 382
210 136 1,100 285 1,000,000 384


LAMPIRAN 7

CARA MENDAPATKAN SAIZ SAMPEL MENGGUNAKAN
KAEDAH PERSAMPELAN RAWAK BERLAPIS


Contoh 1

Lapisan yang akan diambilkira:

1. Jabatan
2. Sijil atau diploma

Jabatan Kejuruteraan Mekanikal

Bilangan pelajar sijil = 500
Bilangan pelajar diploma = 1000
Bilangan pelajar politeknik (N) = 6000
Saiz sampel politeknik (S) = 361 (rujuk Lampiran 4 )Contoh pengiraan saiz sampel:


a. Saiz sampel pelajar sijil = Bil. Pelajar sijil X Saiz sampel politeknik
Bil. pelajar politeknik


= 500 X 361
6000

30 sampel
b. Saiz sampel pelajar diploma = Bil. pelajar diploma X Saiz sampel politeknik
Bil. pelajar politeknik


= 1000 X 361
6000

60 sampel


Contoh 2Lapisan yang akan diambilkira:

3. Lelaki atau perempuan


Bilangan penghuni asrama lelaki = 600
Bilangan penghuni perempuan = 900
Bilangan penghuni asrama (N) = 1500
Saiz sampel asrama (S) = 306 (rujuk Lampiran 4 )Contoh pengiraan saiz sampel:


a. Saiz sampel penghuni lelaki = Bil. Penghuni lelaki X Saiz sampel asrama
Bil. Penghuni asrama


= 600 X 306
1500

123 sampel
b. Saiz sampel penghuni perempuan = Bil. Penghuni perempuan X Saiz sampel asrama
Bil. Penghuni asrama


= 900 X 306
1500

184 sampel


You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->