IKLAN JAWATAN KOSONG DI JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk memohon jawatan seperti berikut :-

A.(1)

a) Jawatan/Gred b)Kumpulan Perkhidmatan c) Klasifikasi Perkhidmatan

Pengawal Keselamatan –Gred Kp11 Sokongan Perkhidmatan Keselamatan dan Pertahanan Awam Tetap 1 hingga 3 Tahun Gred KP11 P1T1 RM548.61 - P1T21 RM1269.77 P2T1 RM580.07 - P2T21 RM1335.11 P3T1 RM612.74 - P3T21 RM1401.66

d) Taraf Jawatan d) Tempoh Percubaan (2) Jadual Gaji

(3)

Elaun Tetap

(i) Imbuhan Tetap Perumahan = RM180.00 (ii) Imbuhan Tetap Khidmat Awam = RM65.00 (iii) Bantuan Sara Hidup = RM150.00 (i) (ii) Cuti Rehat 20 hari Faedah Rawatan Perubatan (Diri, Isteri/Suami, Anak-anak dan Ibubapa) Pinjaman Perumahan Pinjaman Komputer Pinjaman Kenderaan dan Faedah Persaraan

(4)

Kemudahan

(iii) (iv) (v) (vi)

(5) SYARAT LANTIKAN

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:(a) warganegara Malaysia;

[1]

(b) (c) (i)

berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; Penilaian Menengah Rendah/Sijil Rendah Pelajaran atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan ATAU; Bekas Konstabel Polis DiRaja Malaysia atau Prebet Angkatan Tentera Malaysia yang telah disahkan dalam jawatan tersebut dan mempunyai rekod perkhidmatan yang baik serta berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan Mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti berikut: (i) Tinggi sekurang-kurangnya 1.57m bagi lelaki dan 1.53m bagi wanita tidak bersepatu; Berat badan sekurang-kurangnya 48kg. Bagi lelaki dan 46kg. bagi wanita; Mempunyai ukuran dada yang biasa sekurang-kurangnya 79sm, semasa menarik nafas 84sm (lelaki sahaja); Lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan dengan ketetapan V/6/9 tanpa menggunakan cermin mata; Pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; DAN Calon-calon yang memiliki kelayakan di para 1(c)(i) hendaklah lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu pada peringkat Penilaian Menengah Rendah/Sijil Rendah Pelajaran atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

(ii)

(d)

(ii)

(iii)

(iv)

(v) (e)

(6) SYARAT KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN Pegawai sedang berkhidmat dalam Pembantu Am Rendah, Atenden Kesihatan dan Atenden Haiwan adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Pengawal Keselamatan Gred KP11, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:(a) (i) (ii) (b) mempunyai kelayakan di perenggan 1 (c) di atas; atau lulus Peperiksaan Khas; dan berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

(7) PENETAPAN GAJI PERMULAAAN Gaji permulaan yang lebih tinggi atas P1 Gred KP11 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja berkaitan.
[2]

(8) TEMPOH PERCUBAAN Pengawal Keselamatan Gred KP11 yang dilantik secara terus atau kenaikan pangkat secara lantikan adalah dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun. (9) LATIHAN Pengawal Keselamatan boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkan oleh ketua perkhidmatan yang berkenaan. (10) KURSUS INDUKSI / PEPERIKSAAN Pengawal Keselamatan Gred KP11 dalam percubaan adalah dikehendaki hadir dengan jayanya kursus induksi dan lulus peperiksaan perkhidmatan yang ditetapkan oleh ketua perkhidmatan yang berkenaan. (11) PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN Pengawal Keselamatan Gred KP11 yang dilantik adalah layak disahkan dalam perkhidmatan apabila telah:(a) memenuhi tempoh percubaan; (b) hadir dengan jayanya kursus induksi perkhidmatan yang ditetapkan; dan diperaku oleh ketua perkhidmatan. dan lulus peperiksaan

(c)

(12) PERGERAKAN GAJI TAHUNAN Pergerakan gaji tahunan adalah automatik dan akan ditetapkan oleh ketua perkhidmatan berdasarkan prestasi perkhidmatan. (13) PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN Pengawal Keselaamtan hendaklah lulus penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan oleh ketua perkhidmatan untuk kenaikan pangkat. (14) KENAIKAN PANGKAT KE GRED KP14 Pengawal Keselamatan Gred KP11 adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pengawal Keselamatan Gred KP14 yang kosong apabila telah:(a) disahkan dalam perkhidmatan; (b) (c) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan; diperaku oleh ketua perkhidmatan.

[3]

(15) KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN KE PERKHIDMATAN PEMBANTU KESELAMATAN Pengawal Keselamatan yang menunjukan prestasi yang cemerlang adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Pembantu Keselamatan Gred KP17 yang kosong mengikut starat-syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan berkenaan. (16) FUNGSI BIDANG TUGAS Menjaga keselamatan kawasan dalam pejabat, sekitar bangunan termasuk tempat letak kereta bangunan.

[4]

IKLAN JAWATAN KOSONG DI JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk memohon jawatan seperti berikut :-

B.(1)

a) Jawatan/Gred b)Kumpulan Perkhidmatan c) Klasifikasi Perkhidmatan

Pemandu Kenderaan Bermotor–Gred R3 Sokongan Perkhidmatan Mahir/ Separuh Mahir/ Tidak Mahir Tetap 1 hingga 3 Tahun Gred R3 P1T1 RM519.57 - P1T17 RM1003.57 P2T1 RM551.03 - P2T17 RM1054.39 P3T1 RM583.70 - P3T17 RM1106.42

d) Taraf Jawatan d) Tempoh Percubaan (2) Jadual Gaji

(3)

Elaun Tetap

(i) Imbuhan Tetap Perumahan = RM180.00 (ii) Imbuhan Tetap Khidmat Awam = RM65.00 (iii) Bantuan Sara Hidup = RM150.00 (i) (ii) Cuti Rehat 20 hari Faedah Rawatan Perubatan (Diri, Isteri/Suami, Anak-anak dan Ibubapa) Pinjaman Perumahan Pinjaman Komputer Pinjaman Kenderaan dan Faedah Persaraan

(4)

Kemudahan

(iii) (iv) (v) (vi)
(5) SYARAT LANTIKAN

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:(a) warganegara Malaysia; (b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

[5]

(c)

(i) (ii)

tamat Darjah 6 sekolah rendah bantuan penuh kerajaan; atau memiliki lesen memandu Kelas D/E/E1/E2/F/G/H/I berkenaan yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ ) [kecuali lesen memandu dalan tempoh percubaan; berkebolehan memandu, mengendali dan menyenggara kenderaan bermotor berkenaan yang diliputi oleh skim perkhidmatan ini. Gaji permulaan ialah pada Gred R3: - Lesen D P1T3 - Lesen E/E1/E2 P1T4 - Lesen F/H P1T5 - Lesen G/I P1T6 berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan.

(iii)

(d)

(6) SYARAT KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN Pegawai sedang berkhidmat dalam Pembantu Am Rendah adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Pemandu Kenderaan Gred R3, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:(a) (i) (ii) (b) mempunyai kelayakan di perenggan 1 (c)(ii) dan (iii) di atas; atau lulus Peperiksaan Khas; dan berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

(7) PENETAPAN GAJI PERMULAAAN Gaji permulaan yang lebih tinggi atas P1 Gred R3 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja berkaitan. Pemandu Kenderaan Bermotor yang memperolehi lesen memandu kelas lebih tinggi semasa dalam perkhidmatan hendaklah diselaraskan ke mata gaji perulaan mengikut lesen berkenaan, sekiranya gaji anggota masih rendah daripada gaji permulaan lesen berkaitan. (8) TEMPOH PERCUBAAN Pemandu Kenderaan Bermotor yang dilantik secara terus atau kenaikan pangkat secara lantikan adalah dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun. (9) LATIHAN Pemandu Kenderaan Bermotor boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkan oleh ketua perkhidmatan yang berkenaan.

[6]

(10) KURSUS INDUKSI / PEPERIKSAAN Pemandu Kenderaan Bermotor Gred R3 dalam percubaan adalah dikehendaki hadir dengan jayanya kursus induksi dan lulus peperiksaan perkhidmatan yang ditetapkan oleh ketua perkhidmatan yang berkenaan. (11) PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN Pemandu Kenderaan Bermotor Gred R3 yang dilantik adalah layak disahkan dalam perkhidmatan apabila telah:(a) (b) memenuhi tempoh percubaan; hadir dengan jayanya kursus induksi perkhidmatan yang ditetapkan; dan diperaku oleh ketua perkhidmatan. dan lulus peperiksaan

(c)

(12) PERGERAKAN GAJI TAHUNAN Pergerakan gaji tahunan adalah automatik dan akan ditetapkan oleh ketua perkhidmatan berdasarkan prestasi perkhidmatan. (13) PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN Pemandu Kenderaan Bermotor R3 hendaklah lulus penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan oleh ketua perkhidmatan untuk kenaikan pangkat. (14) KENAIKAN PANGKAT KE GRED R6 . Pemandu Kenderaan Bermotor Gred R3 adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pemandu Kenderaan Bermotor R6 yang kosong apabila telah:(a) disahkan dalam perkhidmatan; (b) (c) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan; mempunyai lesen memandu yang sah dan bersesuaian untuk memandu kenderaan / jentera yang beratnya melebihi 5000kg; lulus semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan; dan diperaku oleh ketua perkhidmatan sebagai kebolehan memandu / mengendali dan menyenggara kenderaan / jentera yang berkaitan. (Ketua perkhidmatan boleh mengadakan ujian khas jika sesuai bagi memastikan calon benar-benar layak).

(d) (e)

[7]

CARA MEMOHON : i) Permohonan hendaklah menggunakan Borang JPA3/1/2003 (Pindaan 2005) seperti mana yang disertakan. Pihak tuan boleh membuat salinan secukupnya mengikut keperluan. ii) Permohonan daripada pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam, Badan Berkanun atau Kuasa-Kuasa Tempatan hendaklah dikemukakan melalui Ketua Jabatan masing-masing yang disertakan dengan Kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskini dan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan 2004. iii) Permohonan hendaklah disertakan dengan salinan Sijil Kelahiran, Sijil Persekolahan, Kad Pengenalan dan dokumen-dokumen sokongan yang berkaitan yang “disahkan benar” serta sekeping gambar berukuran passport (tidak dikembalikan) dan hendaklah dihantar kepada:Ketua Pengarah Pertahanan Awam Jabatan Pertahanan Awam Malaysia Cawangan Pengurusan Sumber Manusia Jalan Padang Tembak, 50556 KUALA LUMPUR. (u.p. : PUAN NOREHAN BINTI HAJI ABDULLAH ) iv) Sila tuliskan “NAMA JAWATAN YANG DIPOHON” di sebelah atas kiri sampul surat permohonan. v) Permohonan tidak lengkap tidak akan dilayan TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 15 November 2006 CATATAN AM : a) Hanya calon-calon yang layak selepas tapisan sahaja yang akan dipanggil untuk temuduga. b) Pemohon yang tidak menerima jawapan selepas 3 bulan dari tarikh iklan ditutup hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya. Jabatan ini tidak akan memaklumkannya. c) Borang permohonan yang tidak lengkap tidak akan dipertimbangkan d) Satu borang permohonan hanya untuk satu jawatan sahaja. e) Jabatan ini tidak akan bertanggungjawab ke atas semua perbelanjaan caloncalon yang akan menghadiri temuduga ini. f) Bagi calon-calon Anggota Sukarela Jabatan Pertahanan Awam Malaysia yang berminat , permohonan hendaklah dikemukakan melalui Ketua Jabatan masing-masing.

[8]

JPA3/1/2003 ( Pindaan 2005 )
Lekatkan Gambar Terbaru Berukuran Pasport

PERMOHONAN JAWATAN DI JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

JAWATAN YANG DIPOHON :

___________________________________________

MAKLUMAT PERIBADI NAMA PENUH

NAMA LAIN ( Jika ada )

NO. KAD PENGENALAN ( Baru )

NO. KAD PENGENALAN ( Lama )

ALAMAT

TELEFON (R)

TELEFON (H/P)

PUSAT TEMUDUGA : TARIKH LAHIR :
Hari

__________________________________ TEMPAT LAHIR : _____________________
Bulan Tahun Negeri / Daerah

JANTINA :

Lelaki

Perempuan

AGAMA :

______________ _____thn _____bln

KETURUNAN : ______________________ TARAF PERKAHWINAN : KEWARGANEGARAAN : LESEN MEMANDU
A B B1 B2 C

UMUR PD TARIKH IKLAN DITUTUP :
Berkahwin Bukan Warganegara Janda

Belum Kahwin Warganegara
D E E1 E2 F G H I

Duda

TARIKH TAMAT TEMPOH
Hari Bulan Tahun

KECACATAN : NEGERI LAHIR :

Cacat Anggota

Cacat Penglihatan

Cacat Pendengaran

Ibu _________________

Bapa __________________ MAKLUMAT FIZIKAL

TINGGI TANPA SEPATU :

______ cm

/

______ m

BERAT :

______ kg

BERKACA MATA / TIDAK BERKACA MATA

RABUN WARNA / TIDAK RABUN WARNA

MAKLUMAT KEGIATAN LUAR / KO-KURUKULUM
PERSATUAN / KELAB DLL PERINGKAT /PERWAKILAN

MAKLUMAT PEKERJAAN
JAWATAN / PEKERJAAN MAJIKAN & ALAMAT RINGKASAN TUGAS
GAJI POKOK TARIKH (MULA -HINGGA)

TENTERA / POLIS ( Bagi bekas Tentera / Bekas Polis, sila sertakan sijil tamat perkhidmatan )

Tentera sedang berkhidmat Polis sedang berkhidmat Bekas Tentera

Bekas Polis Askar Wataniah

No. Tentera / Polis : Pangkat :

________________ ________________

Tempoh Berkhidmat : _____________ hingga _____________ Tarikh Disahkan : _____________ Menerima Ganjaran

Menerima Pencen

PENGAKUAN PEMOHON Saya akui bahawa maklumat yang diberi adalah benar dan sekiranya maklumat itu didapati palsu, permohonan saya akan terbatal dan jika ditawarkan, perkhidmatan saya akan ditamatkan serta-merta.

Tarikh : _____________

___________________ Tandatangan pemohon

KELULUSAN AKADEMI ( Sila lampirkan salinan sijil-sijil yang disahkan )
PMR / SRP/ LCE TAHUN : _________ PANGKAT : _____________ MATA PELAJARAN
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Sejarah Geografi Pendidikan Islam Ilmu Hisab / Matematik Perdagangan Sains / Sains Panduan Sains Pertanian Lukisan Seni Perusahaan Sains Rumahtangga Ilmu Hisab Moden K.Hidup Bersepadu Pil. 1 K.Hidup Bersepadu Pil. 2 K.Hidup Bersepadu Pil. 3

MAKLUMAT-MAKLUMAT MENGENAI SEKOLAH SPM / SPM(V)/ ………. TAHUN : _________ PANGKAT : _____________ MATA PELAJARAN
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Sejarah Geografi Pendidikan Islam Matematik Matematik Tambahan Sains Pendidikan Seni Perdagangan Sains Tambahan Kimia Biologi Fizik Prinsip Akaun Kesusasteraan Melayu Ekonomi Ujian Lisan (BM)

STP/ STPM TAHUN : _________ PANGKAT : _____________ MATA PELAJARAN GRED

GRED

GRED

Pengajian Am Bahasa Melayu Sejarah Geografi English Matematik A Mate. Lanjutan A Lukisan

PEPERIKSAAN TAMBAHAN ( B.M Julai / MATE Julai dan lain…… )
MATA PELAJARAN : _________________________ TAHUN ANGKA GILIRAN PANGKAT YG DIPEROLEHI MATA PELAJARAN : _________________________ TAHUN ANGKA GILIRAN PANGKAT YG DIPEROLEHI

TAHUN ANGKA GILIRAN PANGKAT YG DIPEROLEHI UJIAN LISAN Lulus Gagal

NAMA INSTITUSI

MAKLUMAT-MAKLUMAT MENGENAI KOLEJ / UNIVERSITI SIJIL/DIPLOMA/IJAZAH DLL BIDANG PENGKHUSUSAN

KELAS/CGPA

THN LULUS