KERINGANAN SEMBAHYANG BAGI MUSAFIR

Sembahyang Qasran
Bilamana seseoarang di dalam bepergian jauh (musafir) boleh meng-qasran sembahnyangnya yaitu dengan mengurangi 2 rakaat pada sembahyang yang jumlahnya 4 rakaat, jadi tanpa tasyahud awal sebab sembahyangnya hanya 2 rakaat. Syarat-syarat Sembahyang Qasran: 1. 2. 3. 4. Jika bepergian yang tidak maksiat. Jika bepergian yang jauhnya tidak kurang dari 82 km Hanya untuk sembahyang yang jumlahnya 4 rakaat Harus berniat qasran

Cara Membaca Niat Sembahyang Qasran Sembahyang zuhur qasran, niatnya adalah: ‫اصلي فرض الظهر ركعتين قصرا لله تعالي‬ Niat Ashar Qasran: ‫اصلي فرض العصر ركعتين قصرا لله تعالي‬ Niat Isya Qasran: ‫اصلي فرض العشاء ركعتين قصرا لله تعالي‬

Sembahyang Jamak Qasran
Bagi musafir boleh menggabungkan sembahyang zuhur dan ashar dalam sau waktu, boleh dilakukan di dalam waktu zuhur maupun ashar. Begitu halnya dengan sembahyang maghrib dan isya. Jika mendahulukan/memajukan sembahyang ashar qasran ke dalam waktu zuhur atau memajukan sembahyang isya qasran ke dalam waktu maghrib maka ini disebut jamak takdim. Dan bila mengakhirkan/menundanya maka disebut jamak takhir. Tetapi mesti menjadi pehatian dan diingat, bila seseorang akan mengahkir/menunda sembahyang zuhur ke dalam waktu ashar maka sewaktu dia berada pada waktu zuhur harus berniat menunda sembahyang tersebut (berniat tanpa sembahyang), dengan niatnya sebagai berikut: ‫نويت تأخير الظهر الي العصر‬ Dan penundaan sembahyang maghrib ke dalam waktu isya maka di saat dia berada pada waktu maghrib berniat ‫نويت تأخير المغرب الي العشاء‬

Jamak Takdim
Sembahyang jamak takdim untuk zuhur qasran dan ashar qasran (yang dilakukan pada waktu zuhur), niatnya: ‫اصلي فرض الظهر ركعتين مجموعا مع العصر قصرا لله تعالي‬ Lalu niat ashar qasran yang dimajukan adalah: ‫اصلي فرض العصر ركعتين مقدما قصرا لله تعالي‬

Sembahyang jamak takdim untuk maghrib dan isya (yang dilakukan pada waktu maghrib), niatnya: ‫اصلي فرض المغرب ثلث ركعات مجموعا مع العشاء لله تعالي‬ Lalu niat isya qasran yang dimajukan adalah: ‫اصلي فرض العشاء ركعتين مقدما قصرا لله تعالي‬

Jamak Takhir Sembahyang jamak takhir untuk zuhur qasran dan ashar qasran (yang dilakukan pada waktu ashar) maka niat zuhur yang diundurkan/diakhirkan adalah: ‫اصلي فرض الظهر ركعتين مؤخرا قصرا لله تعالي‬ Lalu ashar qasrannya: ‫اصلي فرض العصر ركعتين قصرا لله تعالي‬ Sembahyang jamak takhir untuk maghrib dan isya qasran (yang dilakukan pada waktu isya) maka niat maghrib yang diundurkan/diakhirkan adalah: ‫اصلي فرض المغرب ثلث ركعات مؤخرا لله تعالي‬ Lalu niat isya qasrannya: ‫اصلي فرض العشاء ركعتين قصرا لله تعالي‬