BAHAGIAN A Untuk Soalan 1 hingga Soalan 10 , bulatkan jawapan yang betul. 1.

Orang beragama Kristian menjadikan ______________ sebagai amalan. A. Mendengar khutbah di gereja pada setiap hari Ahad. B. Sujud di hadapan kitab suci Granth Sahib C. Sujud di hadapan patung Buddha D. Membasuh kaki sebelum memasuki kuil 2. Mengapakah kita tidak boleh memperkecilkan amalan dan larangan penganut agama lain ? A. Supaya masyarakat hidup dalam keadaan aman dan makmur B. Supaya kita menjadi kaya C. Supaya kita boleh membanggakan diri D. Supaya kita akan menjadi terkenal 3.”Membaca Amalan Mulia” Apakah kepentingan membaca? A. Membolehkan kita menghina orang yang susah. B. Menjadikan diri sombong dan tidak bergaul dengan orang lain. C. Menjadikan diri seseorang itu berilmu dan boleh membantu orang lain D. Menjadikan seseorang itu lemah menghadapi hidup 4. Manakah yang tidak benar ? A. Memastikan gambar dalam bahan bacaan dapat memberikan faedah. B. Elakan diri daripada memilih bahan bacaan yang mempunyai unsur lucah dan ganas. C. Memastikan bahan bacaan yang dipilih sesuai dengan aktiviti yang akan dilaksanakan. D. Mencari bahan bacaan yang mempunyai gambar yang tidak senonoh. 5. Boniface mempertahankan diri daripada dituduh oleh rakanya dengan cara ______________ A. mengemukakan bukti B. berbual kosong C. bertumbuk dengan rakan yang menuduhnya D. merayu kepada rakanya supaya jangan menyebarkan tuduhan tersebut 6. Rajin dan usaha tangga _________ A. ke syurga B. kejayaan C. kelemahan D. kebosanan 7. Pakaian yang sesuai dipakai ketika menghadiri majlis rasmi adalah ________________ A. pakaian yang seksi B. seluar pendek dan tshirt C. baju tidur D. pakaian pejabat atau formal 8. Cara kita unutk menghargai anggota keluarga kita antaranya ialah______ A. sentiasa membantu dan mendoakan kesejahteraan mereka B. sentiasa membuat masalah dengan mereka C. mendoakan mereka supaya hidup susah D. hanya bersama mereka ketika senang dan meninggalkan mereka ketika susah. 9 Raju pergi ke kuil untuk Bersembahyang. Apakah agama Raju? A. B. C. D. Islam Kristian Buddha Hindu

10. Yang berikut ialah akibat penyalahgunaan dadah, kecuali ________________ A. B. C. D. Ketagihan yang melampau Mendapat jangkitan HIV Mula melakukan jenayah Mendapat penghormatan dari masyarakat

( 10 markah ) ____________________________________________________________________________ BAHAGIAN B GARISKAN JAWAPAN YANG BETUL 1. Pakaian ( moden, tradisional ) dipakai apabila menghadiri majlis perkahwinan. 2. Bercakaplah dengan ( kuat, perlahan) apabila menghadiri majlis pengebumian. 3. Sebagai tuan rumah di satu majlis, Encik Joseph (melayan, memukul) semua tetamu yang hadir di majlis itu. 4. Kita dilarang membuat (senyap, bising) ketika upacara keagamaan sedang dijalankan. 5. Perbuatan yang melanggar adat dan budaya akan (membanggakan, menyinggung) perasaan tuan rumah. 6. Segeralah minta (diri, maaf) jika tidak sengaja menumpahkan air di atas meja. 7. Jika ternampak kecurian di kawasan kediaman kita segeralah (memberitahu,menolong) pihak berkuasa. 8. Jangan (melawan,melihat) ibu bapa kita kerana merekalah kita dapat hidup di dunia ini. 9. Dadah adalah (kebanggaan,musuh) negara. 10. Sentiasa memberikan (perintah,pertolongan) terhadap orang yang dalam kesusahan.

(10 markah)

BAHAGIAN C ISIKAN TEMPAT KOSONG BERDASARKAN JAWAPAN YANG TELAH DIBERI. akad lucah penagihan AIDS rata amalan pendapat pemerhatian minuman Kristian gejala HIV pembelajaran masyarakat Perjanjian makanan pembelajaran keganasan ketenteraman laman

1. Bagi penganut agama Islam, __________ nikah merupakan ____________ wajib yang perlu dilakukan. 2. Bagi penganut agama _________ upacara ”_________” di gereja adalah wajib bagi keduadua pengantin 3. Layari __________web yang boleh mendatangkan faedah kepada kamu dan pastikan ia dapat membantu dalam ______________ kamu di sekolah. 4. Laman web yang dilayari hendaklah bebas dari unsur __________ dan ___________. 5. Memberikan kasih sayang yang sama _______ bermaksud berlaku adil dalam memberikan _____________ terhadap anak-anak. 6. _________ ialah sejenis penyakit yang disebabkan oleh sejenis virus yang disebut _______. 7. Masalah __________ dadah merupakan ____________ yang mengancam negara kita . 8. Jangan menerima ___________ dan minuman daripada ___________ yang tidak dikenali. 9. Sebagai seorang anggota ___________, kita bertanggungjawab menjaga __________ di tempat tinggal kita. 10. Elakan diri daripada memperkecilkan _________ atau __________ orang lain. (20 markah)

BAHAGIAN D JAWAB SEMUA SOALAN DI BAWAH

Bernandez melayan saudara mara yang datang ke rumahnya dengan ikhlas.

a) Berdasarkan petikan ayat di atas nyatakan tiga contoh amalan Bernandez melayan saudara mara dengan ikhlas. I. ___________________________________________________________________ II. ___________________________________________________________________ III. ____________________________________________________________________

b) Nyatakan tiga kesan kepada saudara mara Bernandez setelah dilayan dengan ikhlas oleh Bernandez sekeluarga. I. ___________________________________________________________________ II. ___________________________________________________________________ III. ___________________________________________________________________ (6 markah) c) Terangkan sumbangan individu di bawah. 1) Guru2 _______________________________________________________________________ 2) Polis ________________________________________________________________________ 3) Bomba _______________________________________________________________________ 4) Ketua Kampung

______________________________________________________________________ (4 markah) mkb

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.