UJIAN RINTANGAN PENEBATAN Rintangan penebatan merupakan rintangan yang diukur dalam unit ohm antara bahagian hidup

bagi pemasangan dengan bumi. Rintangan akan disukat menerusi penebatan yang menutupi konduktor. Ujian rintangan penebat pula digunakan untuk menguji samada terdapat litar pintas serta untuk menguji ketebalan penebat pada kabel. Antara alat untuk menguji litar pintas adalah penguji rintangan penebatan.Dalam ujian rintangan penebatan, beberapa ujian ke atas pemasangan perlu dibuat sebelum pemasangan disambungkan kepada bekalan. Menguji Voltan diperlukan bagi menguji voltan yang digunakan untuk ujian rintangan penebatan. Sekiranya voltan yang digunakan merupakan voltan arus terus, ia perlulah tidak kurang daripada dua kali voltan arus terus normal dan sekiranya ia merupakan voltan arus ulang alik, tidak kurang daripada dua kali voltan p.m.k.d normal; tetapi tidak perlu melebihi 500 V bagi litar voltan sederhana. Menguji pemasangan kepada bumi merupakan ujian yang dibuat dengan semua fius berada di tempatnya. Semua suis termasuk suis utama ditutup. Jika diperlukan, semua lampu dan alat boleh dikeluarkan dan boleh diuji secara berasingan. Penebatan yang disukat ke bumi hendaklah tidak kurang daripada 1 MΩ manakala sukatan bagi alat yang dibuat secara berasingan hendaklah tidak kurang daripada 0.5 MΩ ke bumi dan 0.5 MΩ antara kutub atau fasa. Rajah 7.3 menunjukkan sambungan untuk menguji rintangan penebatan ke bumi bagi suatu pemasangan 2-dawai yang telah siap dengan lampu serta alatan lain yang ditanggalkan. Kabel-kabel bagi kedua-dua kutub ke suis utama dipintalkan bersama dan disambungkan kepada terminal ‘talian’ pada ohmmeter. Terminal ‘bumi’ bagi ohmmeter pula disambungkan kepada terminal pembumian pengguna. Ketiga-tiga terminal bagi suis-suis dua hala hendaklah disambungkan bersama untuk sementara waktu. Alat-alat pemanas hendaklah diuji secara berasingan dan Rajah 7.4 menunjukkan contoh ujian yang di buat ke atas cerek elektrik.

Rajah 7.3 : Ujian Rintangan Penebatan Bagi Pemasangan Yang Telah siap.

Rajah 7.4 : Ujian Rintangan Penebatan terhadap Cerek Elektrik

Menguji antara pengalir dibuat di antara semua pengalir yang disambungkan kepada mana-mana satu kutub atau fasa bekalan dan di antara semua pengalir kepada mana-mana satu kutub atau fasa lain pada bekalan. Rintangan penebatan hendaklah tidak kurang daripada 1MΩ. Rajah 8.5 merupakan satu contoh ujian rintangan penebatan antara pengalir.

Rajah 7.5 : Menguji di antara konduktor-konduktor bagi satu pemasangan 2-dawai