Soalan 1 hingga 30 mempunyai 4 pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang betul dan bulatkan.

1.

Swee sedang melakukan aktiviti ………………… untuk meningkatkan daya tahan kardiovaskular. A. menari B. larian C. melompat D. merangkak
2.

Yang manakah antara berikut adalah aktiviti melompat? A. C. B. D.

3. Gambar di bawah menunjukkan seorang murid sedang melakukan …………………

A. dirian bangau B. guling balak
1

C. terbang rama-rama D. ular menyusur 4. Kita perlu menggosok ................... selepas makan malam. A. tangan B. kaki C. mulut D. gigi 5. Selepas pergi ke tandas, kita perlu ......................... A. memotong kuku B. membersihkan tangan dengan sabun C. menukar pakaian D. membersihkan diri

6. Susun huruf di bawah berpandukan gambar menjadi perkataan yang betul.

GLUNIG LBAKA
A. SENTUH LUTUT B. CABUT EKOR C. GULING BALAK D. LOMPAT BINTANG 7. Peranan seorang ayah dalam sesebuah keluarga ialah ......................... A. memasak
2

mendera C. memarahi anak-anak D. ketua keluarga
B.

Antara pernyataan berikut benar tentang kelenturan kecuali A. B.

C.

D.

9.

Untuk membentuk sebuah keluarga bahagia kita mesti saling ............................. antara satu sama lain. A. bertengkar B. bermusuhan C. bermasam muka D. menghormati
B

10.

Diantara berikut yang manakah imbangan yang melibatkan anggota punggung?

A

C

D

3

11. Sebelum makan kita mestilah membasuh ______________. A. kepala B. tangan C. rambut D. kaki

12. Kuku kaki dan tangan mestilah sentiasa ________________. A. panjang B. kotor C. pendek D. hitam

13. Gambar di atas menunjukkan perasaan _________________. A. sedih B. gembira C. malu D. kecewa

14. Kita mestilah ________________ ketika naik tangga. A. berlari B. berebut C. berhati – hati D. menolak kawan

4

15. Gambar di atas menunjukkan imbangan _________________. A. lutut B. punggung 16. Di antara ketangkasan. berikut C. kaki D. tangan dan kaki yang manakah bukan aktiviti

A. Merangkak B. Berlari zig zag

C. Skiping D. Duduk

17. Musang dengan ayam merupakan permainan _____________. A. permainan ketangkasan C. permainan imbangan B. permainan kelenturan D. permainan koordinasi 18. Gambar di atas merupakan pergerakan _________________. A. kanggaru melompat B. burung terbang C. buaya merangkak D. ular menyusur

5

19. ____________ ialah salah satu aktiviti Daya Tahan Kardiovaskular. A. Skiping B. Menyanyi C. Berbual D. Berbincang

20. Di antara berikut yang manakah aktiviti pergerakan kreatif.
A. B.

C.

D.

21.

Berikut adalah permainan tradisional kecuali….. A. jengket-jengket B. melambung batu seremban C. baling bola dan menyusun tin D. bola jaring

22. Kita perlu melakukan aktiviti kesedaran tubuh badan dengan mengikut urutan yang betul kerana ……………
6

A. dapat mengelakkan berlaku kecederaan B. kita akan mendapat kesan yang lebih baik C. kita akan berasa lebih gembira D. guru tidak akan memarahi kita 23. Di antara berikut yang manakah aktiviti Gimnastik Umum? A. Mengimbangkan badan B. Menyepak bola C. Membaling bola D. Melempar pundi kacang

24. Antara aktiviti yang melibatkan bermain dengan gelung adalah seperti berikut kecuali……… A. memandu kereta B. putaran kipas helikopter C. bergerak seperti kereta api D. lompat katak

25.

Apakah makna rekreasi? A. Memancing ikan B. Melakukan aktiviti yang dirancang untuk mengisi masa lapang C. Mendaki gunung D. Membersihkan kawasan sekitar rumah
7

26. Kita perlu makan makanan yang berkhasiat supaya ………………. A. badan kita akan menjadi gemuk B. kita tidak akan menghidapi penyakit C. kita akan berasa kenyang D. makan dengan lebih sedap

27. Berikut adalah bentuk ubat-ubatan kecuali……….. A. cecair B. tablet C. krim D. ais

28.

Kita boleh melakukan pelbagai aktiviti bermain dengan bola kecuali………….. A. melempar B. menyambut C. melantun D. tepuk amai-amai

29.

Kenapakah kita perlu bermain di tempat yang selamat? A. Tidak akan menganggu orang lain B. Kita akan dapat menjaga diri sendiri
8

C. Lebih ramai kawan akan bermain dengan kita D. Kita akan lebih berasa gembira

30.

Aktiviti yang boleh dilakukan pada masa lapang adalah seperti berikut kecuali………… A. memancing B. berbasikal C. bermain layang-layang D. bekerja

BAHAGIAH B SOALAN 1B Namakan situasi-situasi IMBANGAN di bawah berdasarkan perkataan yang diberi. Skiping Kaki tempurun g Ketinging Meniti atas tali Berjalan atas bangku Lutut Kaki Punggung Tangan dan kaki

9

Tangan dan tapak kaki

1.

2.

3.

4.

5.

6.

10

7.

8.

SOALAN 2B Padankan aktiviti-aktiviti di bawah dengan jawapan yang sesuai.Kemudian warnakan.

1. MELONTAR DAN MENYAMBUT

2. SKIPING

11

3. KAKI TEMPURUNG

4. BOLA SEPAK

SOALAN 3B Namakan ahli keluarga di bawah.

___________ 4) ___________
1)

2) ____________ 3) ___________

Ayah

Ibu

Ali

Aminah

12

SayaAdikKakakAbang

Nama saya Ahmad bin (5) ________________. Ibu saya bernama (6) _____________. Saya ada seorang abang (7)____________, dan (8) ___________.

13

SKEMA JAWAPAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TAHUN 1. BAHAGIAN A (OBJEKTIF)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. B B A D B C D B D A 11. B 12. C 13. B 14. C 15. A 16. D 17. A 18. A 19. A 20. A 21. D 22. A 23. A 24. D 25. B 26. B 27. D 28. D 29. B 30. D

BAHAGIAN B (STRUKTUR) 1B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 3B 1. Abang 2. Ibu 3. Ayah 4. Adik 5. Ali 6. Aminah 7. Kakak/Adik 8. Adik/ Kakak

Lutut ketingting kaki punggung meniti atas tali berjalan atas bangku kaki tempurung skiping

2B 1. Skiping 2. bola sepak 3. kaki tempurung 4. melontar dan menyambut

14

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.