P. 1
kajian tindakan

kajian tindakan

|Views: 660|Likes:
Published by Malina A. Rashid
TAHAP PENGUASAAN PELAJAR TINGKATAN ENAM BAGI MATA PELAJARAN PENGAJIAN AM DALAM BAHAGIAN KENEGARAAN

Hasryyati binti Hasbullah Malina binti A. Rashid Noraini binti Zainal

Keperluan menjalankan kajian
 untuk meningkatkan tahap penguasaan

pelajar Tingkatan Enam di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Lela Segara bagi mata pelajaran Pengajian Am dalam bahagian kenegaraan  mengurangkan masalah yang dihadapi oleh pelajar untuk menguasai bahagian berkenaan.

Pernyataan masalah
 kebanyakan pelajar
TAHAP PENGUASAAN PELAJAR TINGKATAN ENAM BAGI MATA PELAJARAN PENGAJIAN AM DALAM BAHAGIAN KENEGARAAN

Hasryyati binti Hasbullah Malina binti A. Rashid Noraini binti Zainal

Keperluan menjalankan kajian
 untuk meningkatkan tahap penguasaan

pelajar Tingkatan Enam di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Lela Segara bagi mata pelajaran Pengajian Am dalam bahagian kenegaraan  mengurangkan masalah yang dihadapi oleh pelajar untuk menguasai bahagian berkenaan.

Pernyataan masalah
 kebanyakan pelajar

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Malina A. Rashid on May 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2012

pdf

text

original

TAHAP PENGUASAAN PELAJAR TINGKATAN ENAM BAGI MATA PELAJARAN PENGAJIAN AM DALAM BAHAGIAN KENEGARAAN

Hasryyati binti Hasbullah Malina binti A. Rashid Noraini binti Zainal

Keperluan menjalankan kajian
 untuk meningkatkan tahap penguasaan

pelajar Tingkatan Enam di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Lela Segara bagi mata pelajaran Pengajian Am dalam bahagian kenegaraan  mengurangkan masalah yang dihadapi oleh pelajar untuk menguasai bahagian berkenaan.

Pernyataan masalah
 kebanyakan pelajar masih lagi

menghadapi masalah dalam menguasai bahagian kenegaraan terutamanya dalam subtopik kehakiman  sukar untuk mengaitkan sesuatu fakta dengan perkembangan isu semasa mengenai kenegaraan  guru yang baru mengajar mata pelajaran Pengajian Am menyebabkan mereka kurang pengalaman dan pengetahuan dalam mata pelajaran

Tujuan kajian
 untuk meningkatkan keberkesanan

penyampaian P&P kepada pelajar dalam tajuk kenegaraan bagi mata pelajaran Pengajian Am.  untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh kebanyakan pelajar untuk menguasai tajuk berkenaan  Meningkatkan keberkesanan teknik dan strategi yang diambil oleh guru dalam penyampaian P&P untuk bahagian kenegaraan.

Soalan kajian
 Sejauhmanakah keberkesanan penyampaian P&P kepada pelajar dalam tajuk kenegaraan bagi mata pelajaran Pengajian Am?  Apakah masalah yang dihadapi oleh kebanyakan pelajar untuk menguasai tajuk kenegaraan?  Apakah teknik dan strategi yang sesuai dan berkesan yang diambil oleh guru dalam penyampaian P&P untuk meningkatkan penguasaan pelajar dalam bahagian kenegaraan?

Hipotesis kajian
 Pelajar akan dapat menguasai

bahagian kenegaraan dengan lebih baik dan berkesan  Masalah pelajar dalam menguasai bahagian kenegaraan dapat dikenal pasti  Guru akan dapat mencari dan mempunyai kemahiran dan pengetahuan tentang mata pelajaran Pengajian Am terutamanya bahagian kenegaraan.

Definisi istilah
 Pelajar Tingkatan Enam
 laluan kepada pelajar untuk melanjutkan pengajian

ke peringkat universiti.  Tempoh pengajian di Tingkatan Enam adalah selama dua tahun  perlu melalui satu peperiksaan iaitu Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) sebelum diterima masuk ke mana-mana universiti.

 Pengajian Am
 mata pelajaran wajib yang perlu diambil oleh

setiap pelajar tingkatan enam  Pencapaian dalam mata pelajaran ini merupakan prasyarat penting untuk dipertimbangkan memasuki mana-mana institusi pengajian tinggi awam  Secara spesifiknya, Kertas 1 dalam mata pelajaran ini lebih menjurus kepada komponen sastera manakala Kertas 2 pula lebih berfokus kepada

Samb…
 Kenegaraan
 meliputi sistem pentadbiran dan

perundangan Malaysia yang berasaskan perlembagaan negara.  Pentadbiran- isu yang dibincangkan meliputi sistem pantadbiran kerajaan Malaysia yang dilihat secara menyeluruh - merangkumi struktur dan organisasi pentadbiran diperingkat persekutuan, negeri dan daerah serta peranan dan tanggungjawab yang dimainkan oleh organisasi pentadbiran.  perundangan - membincangkan tentang sejarah perundangan di Malaysia, parlimen dan Dewan Undangan Negeri sebagai badan penggubal undang-

Signifikan kajian
 Kajian ini dibuat adalah kerana

pencapaian pelajar tingkatan 6 dilihat semakin merosot dalam mata pelajaran Pengajian Am terutamanya bahagian kenegaraan.  Masalah juga adalah berkaitan dengan guru yang kurang pengalaman dan kepakaran dalam bidang kenegaraan menyebabkan kajian ini dijalankan bagi meningkatkan lagi pengetahuan

Kajian literatur
1.E-Pembelajaran: Sistem Kehakiman Di Malaysia (Hazimah Hj. Samin dan Dr. Ramlee mustapha, 2005)
 menunjukkan bahawa kebanyakan pelajar

lebih cepat memahami tajuk berkaitan sistem kehakiman di Malaysia  menggunakan perisian multimedia khusus untuk mata pelajaran pengajian Am dalam tajuk Sistem kehakiman  Sebagai alat bantu mengajar bagi sistem kahakiman di Malaysia dan dapat mempelbagaikan kaedah P&P  menjadikannya sebagai bahan rujukan

Samb…

2. Menggunakan kaedah kuiz bertulis dalam menguasai tajuk Badan Pentadbiran Dalam subjek pengajian Am Kertas 1 bagi kelas 6 Atas 2 dan 6 Atas 4 (Ishak Habeb Abu Bakar dan Dariah binti Jawatin, 2007)
 menggunakan kaedah kuiz bagi

memudahkan mereka untuk mengingati fakta dan menarik minat mereka  lebih sistematik dan boleh membantu menguasai tajuk berkenaan tanpa perlu merujuk teks sepanjang masa.  pelajar lebih bersemangat untuk belajar dan bersaing antara satu sama lain

Metodologi
 Reka bentuk kajian
 Peringkat pertama : Mengenalpasti isu dan masalah yang dikaji
 isu dan masalah berkaitan masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam meningkatkan tahap penguasaan mereka dalam bahagian kenegaraan.  Masalah strategi dan kaedah penyampaian P&P yang digunakan oleh guru Pengajian Am dalam usaha mereka membantu meningkatkan pemahaman pelajar

 Peringkat kedua : Merancang dan pelaksanaan tindakan
 Kajian dibuat di sekolah dengan menggunakan borang soal selidik keatas pelajar dan guru  Dijalankan secara berperingkat

 Peringkat ketiga : Pemerhatian dan menganalisis data
 analisis data berdasarkan jawapan daripada soal selidik pelajar dan guru  Dianalisis dalam bentuk jadual dan carta supaya dapat mengenal pasti masalah dengan mudah

 Peringkat keempat : Refleksi dan penilaian
 Hasil kajian membuktikan bahawa pelajar dapat menguasai

Samb…
 Partisipan
 Dua orang guru yang mengajar mata pelajaran Pengajian Am  30 orang pelajar Tingkatan Enam di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Lela Segara

Samb…
 Instrumen  Temubual
 menemubual pelajar dan guru daripada pelajar di sekolah tersebut untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan
 Borang soal selidik  borang soal selidik diagihkan untuk mendapatkan maklumat  Soalan merangkumi persoalan tentang masalah yang dihadapi oleh palajar, pencapaian semasa, cadangan dan kaedah yang perlu digunakan oleh guru  Pemerhatian  melihat sendiri proses penyampaian P&P bagi mata pelajaran Pengajian Am  menekankan kepada kaedah dan alat bantu

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->