RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSM TINGKATAN SATU SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERIAN

MINGGU PENGGAL

BIDANG TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

ARAS

AKTIVITI

ABM NILAI MURNI

KEMAHIRAN BELAJAR

PENGHASILAN SENI VISUAL

1. ASAS SENI REKA 1.1 UNSUR SENI. 1.1.1 GARISAN - Jenis-jenis garisan -Garisan dan rupa -Garisan dan jalinan. -Garisan dan ruang.

1. Mengetahui dan memahami jenisjenis garisan. 2. Menghasilkan Pelbagai jenis garisan melalui pelbagai media dan teknik. 3. Mengaplikasikan dan memahami fungsi garisan dalam aktiviti penghasilam seni visual

ARAS 1 1.Menyatakan wujudnya pelbagai Unsur Seni dalam alam dan objek buatan manusia.

AKTIVITI 1

Pelajar menghasilkan pelbagai jenis eksperimen garisan dengan menggunakan pelbagai media dan teknik yang berbeza.
AKTIVITI 2

ABM Pensil, pensil warna, krayon, pen,berus, warna poster Contoh gambar eksperimen garisan pelbagi media dan teknik NILAI Kerjasama,Yakin, Berani

KBKK Klasifikasi Banding beza Menjana idea

ARAS 2 1.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam alam dan objek buatan manusia. 2.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam aktiviti Seni Visual.

Pelajar melakar dan melukis pelbagai garisan dan jalinan pada alam semulajadi. Menggunakan olahan garisan
AKTIVITI 3

TKP - Kinestatik - Interpersonal - Naturalis MASTERI Pengayaan Pemulihan.

2-4

ARAS 3 1.Menggunakan Asas Seni Reka dalam menghasilkan kerja Seni Visual melalui aktiviti mudah.

Menghasilkan lukisan objek geometrik. pelbagi bentuk dan tona menggunakan garisan.

2.Menggambarkan jenis dan fungsi penggunaan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Visual.

1

1.1.2 JALINAN - Jalinan tampak - Jalinan sentuk

Memahami konsep / maksud dan jenis jalinan

3.Berkomunikasi melalui aktiviti Seni Visual. 4.Menyediakan portfolio.

AKTIVITI 1

Pelajar menghasilkan melakar dan melukis jalinan tampak dan sentuh yang terdapat pada alam semulajadi dan buatan manusia
AKTIVITI 2

ABM KBKK Kertas lukisan, Mencirikan objek persekitaran, Menjana idea. bahan semulajadi & buatan manusia. Contoh gambar jalinan dan objek berjalinan. TKP Naturalis Kinestatik Intrapersonal

Mengetahui cara untuk menghasilkan jalinan dalam bentuk 2D. 6-7 Memahami jalinan dan aplikasi dalam penghasilan seni visual.

Menghasilkan kolaj yang NILAI menunjukkan jalinan dari Kasih sayang bahan semulajadi/ buangan. Kesungguhan Mengamati jalinan yang Sabar terdapat pada permukaan sesuatu benda.
AKTIVITI 3

Menghasilkan corak berwarna berdasarkan jalinan buatan manusia.

2

1.1.3 WARNA

1. Mengetahui dan memahami jenis warna. 2. Menghasilkan pelbagai jenis warna dengan pelbagai teknik. 3. Memahami dan mengaplikasi warna dalan penghasilan seni visual.

-Warna utama, skunder, tertier -Warna sejuk, panas. -Ton warna -Warna penggenap.

ARAS 1 1.Menyatakan wujudnya pelbagai Unsur Seni dalam alam dan objek buatan manusia.

AKTIVITI 1

ARAS 2 1.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam alam dan objek buatan manusia. 2.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam aktiviti Seni Visual. ARAS 3 1.Menggunakan Asas Seni Reka dalam menghasilkan kerja Seni Visual melalui aktiviti mudah. 2.Menggambarkan jenis dan fungsi penggunaan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Visual.

Pelajar menghasilkan roda warna iaitu warna utama, skunder dan tertier serta memahami warna pada di sekeliling kita (alam semulajadi dan buatan manusia).
AKTIVITI 2

ABM Contoh carta warna yang lengkap. Contoh lanskap warna panas dan sejuk Contoh kad ucapan pelbagai perayaan. Kertas lukisan, jangka lukis,warna, berus.

TKP - Naturalis - Verbal linguistik - Interpersonal - Logik matematik KBKK Membanding dan membeza MASTERI Pengayaan Pemulihan.

8-9

Pelajar menghasilkan jadual warna panas dan sejuk serta memahami atau mengaplikasi dalam poster/logo.
AKTIVITI 3

Pelajar membuat tona warna dan mengaplikasinya dalam catan yang mudah
AKTIVITI 4

NILAI Kesabaran. Kerjasama Yakin

KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada

Aktiviti aplikasi warna pada corak, kad ucapan, rekabentuk dan sebagainya.

3

1.1.4. RUPA -Rupa Organik -Rupa Geometrik -Rupa Positif -Rupa Negatif.

1. Mengetahui dan memahami jenisjenis dan sifat rupa. 2. Menghasilkan rupa dalam bentuk penghasilan seni visual.. 3. Memahami aplikasi rupa dengan unsur seni yang lain.

3.Berkomunikasi melalui aktiviti Seni Visual. 4.Menyediakan portfolio.

AKTIVITI 1

ABM

Pelajar membuat lakaran dan lukisan rupa organik dan geometrik corak berulang.
AKTIVITI 2

Contoh logo dan corak rupa. Contoh corak rupa positif/negatif. Jenama hurf bergaya NILAI Kesabaran Kesungguhan Keyakinan.

TKP Naturalis Verbal linguistik Interpersonal Logik matematik

Pelajar menghasilkan corak komposisi yang menunjukkan perbezaan rupa positif dan negatif.
AKTIVITI 3

KBKK Membanding Membeza

10 - 11

Menghasilkan rupa mukataip yang bergaya. dan bersifat /berwatak spt JATUH, TINGGI, RENDAH, GEMOK dll.
AKTIVITI 4

KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada

Pelajar membuat aplikasi rupa dalam reka bentuk logo/lambang.

12

Cuti Pertengahan Tahun Pertama ~ 16 – 22 Mac 2009

4

1.1.5 BENTUK 1. Mengetahui dan -Bentuk geometrik memahami konsep -Bentuk organik. dan jenis bentuk. -Bentuk konkrit -Bentuk ilusi 2. Menghasilkan kepelbagaian bentuk melalui teknik tertentu. 3. Memahami dan mengaplikasi bentuk dalam penghasilan seni visual.

ARAS 1 1.Menyatakan wujudnya pelbagai Unsur Seni dalam alam dan objek buatan manusia. ARAS 2 1.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam alam dan objek buatan manusia. 2.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam aktiviti Seni Visual. ARAS 3 1.Menggunakan Asas Seni Reka dalam menghasilkan kerja Seni Visual melalui aktiviti mudah.

AKTIVITI 1

Pelajar menghasilkan aktiviti bentuk iaitu melukis bentuk geometrik dan organik untuk membuat corak selangseli.
AKTIVITI 2

ABM Contoh corak pelbagai bentuk. Contoh kolaj yang menunjukkan bentuk. NILAI Kasih sayang Berani Tekun

TKP Kinestatik Logik matematik KBKK Membanding Menyelesaikan masalah KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada

13 - 17

Pelajar membuat kolaj timbul berasaskan bentuk organik pada alam semulajadi.

AKTIVITI 3

Pelajar menghasilkan origami yang berbentuk 3D untuk menunjukkan bentuk konkrit.

5

1.1.6 RUANG. -Ruang dekat -Ruang jauh. -Ruang terhad -Ruang bebas. -Ruang dan persepektif. 18 - 20 1. Mengetahui dan memahami jenis dan sifat ruang. 2. Menghasilkan ruang melalui aktiviti penghasilan seni visual. 3. Memahami aplikasi ruang dalam lukisan/catan/ Rekabentuk.

2.Menggambarkan jenis dan fungsi penggunaan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Visual. 3.Berkomunikasi melalui aktiviti Seni Visual.

AKTIVITI 1

Pelajar menghasilkan lukisan/catan yang menunjukkan ruang dekat dan jauh.

ABM Lukisan & Catan yang menunjukkan pelbagai ruang. Contoh lukisan perspektif alam sekitar dan seni bina berperspektif.

TKP - Naturalis - Verbal linguistik - Interpersonal - Logik matematik KBKK Kritis Membanding Membeza

AKTIVITI 2

4.Menyediakan portfolio.

Pelajar menghasilkan lukisan perspektif 1 titik lenyap di luar bilik darjah yang menunjukkan ruang depan tengah dan belakang.
AKTIVITI 3

Pelajar membuat lukisan lanskap yang membezakan ruang depan, tengah dan belakang.

NILAI Kesungguhan Kekemasan. Kesabaran.

KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada

21 - 22 23 - 24

 

Peperiksaan Penggal Pertama Cuti Pertengahan Tahun ~ 1 – 14 Jun 2009

6

1.1.2. PRINSIP REKAAN 1.2.1 HARMONI

1. Mengetahui dan memahami konsep harmoni. 2. Menghasilkan konsep harmoni dalam aktiviti seni halus atau rekabentuk grafik.

ARAS 1 1.Menyatakan wujudnya pelbagai Unsur Seni dalam alam dan objek buatan manusia. ARAS 2 1.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam alam dan objek buatan manusia. 2.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam aktiviti Seni Visual. ARAS 3 1.Menggunakan Asas Seni Reka dalam menghasilkan kerja Seni

AKTIVITI 1

Pelajar menghasilkan konsep harmoni melalui susunan atau ulangan unsur seni yang seimbang.
AKTIVITI 2

ABM Lukisan, catan kertas hadiah dan corak yang menunjukkan harmoni. Contoh gambar yang harmoni. NILAI Kesungguhan Kekemasan. Kesabaran

TKP Kinestatik Logik matematik Intrapersonal KBKK Kreatif Membanding Menyelesaikan Masalah KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada

25 - 26

Pelajar membuat kajian dan menghasilkan kesan harmoni pada unsur seni seperti garisan, warna, bentuk dan rupa.
AKTIVITI 3

Pelajar mengaplikasi konsep harmoni dalam gubahan corak kertas pembalut hadiah.

7

1.2.2. PENEGASAN

1. Memahami konsep penegasan. 2. Mengetahui beberapa cara untuk mendapat dan menghasilkan penegasan 3. Menghasilkan sebuah corak berasaskan penegasan

Visual melalui aktiviti mudah. 2.Menggambarkan jenis dan fungsi penggunaan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Visual.

AKTIVITI 1

Mengkaji konsep penegasan pada alam semulajadi dan buatan manusia

ABM Catan/lukisan/kraf yang menunjukkan penegasan, warna, motif dan rekabentuk.

KBKK Membanding Membeza Menjana idea

AKTIVITI 2

27

3.Berkomunikasi melalui aktiviti Seni Visual. 4.Menyediakan portfolio.

Pelajar menghasilkan poster yang dapat menunjukkan penegasan.dari segi warna /tipogfari/ visual.
AKTIVITI 3

Contoh poster Contoh kotak NILAI Keselamatan Kekemasan. Kerjasama

TKP Naturalis Verbal Linguistik

Interpersonal
KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada

Pelajar menghasilkan corak kertas pembalut hadiah (perkahwinan) dengan menekankan prinsip penegasan pada coraknya.

8

1.2.3 IMBANGAN.

1. Mengetahui dan memahami konsep dan jenis imbangan. 2. Menghasilkan karya berprinsip imbangan 3. Mengaplikasi prinsip imbangan dalam penghasilan seni visual.

ARAS 1 1.Menyatakan wujudnya pelbagai Unsur Seni dalam alam dan objek buatan manusia. ARAS 2 1.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam alam dan objek buatan manusia. 2.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam aktiviti Seni Visual. ARAS 3 1.Menggunakan Asas Seni Reka dalam menghasilkan kerja Seni Visual melalui aktiviti mudah.

AKTIVITI 1

Mengkaji dan menerokai konsep imbangan dalam alam semulajadi dan buatan manusia.
AKTIVITI 2

ABM Contoh gambar/foto konsep imbangan. Bahan buangan spt. kulit kerang, biji getah dll Contoh logo & corak bersimetri. NILAI Kesungguhan Ketepatan Tanggungjawab.

TKP Naturalis Kinestatik Logik matematik KBKK Kreatif Kritis

28

Menghasilkan arca mobail dari bahan buangan bagi menjelaskan konsep imbangan.
AKTIVITI 3

Membuat corak atau logo kolai yang bercirikan imbangan simetri dan non-simetri.

KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada

9

1.2.4 KONTRA

AKTIVITI 1

1. Mengetahui memahami konsep kontra.

2.Menggambarkan jenis dan fungsi penggunaan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Visual.

2. Mengetahui prinsip kontra dlm seni dan 3.Berkomunikasi melalui kehidupan seharian aktiviti Seni Visual. 29 3. Menghasiklan satu hasil karya kontra dalam rupa yang menarik 4.Menyediakan portfolio.

ABM Mengkaji dan menerokai Gambar/Poster/ prinsip kontra pada alam Logo/Corak/Motif sekeliling. kraf yang berkonsepkan AKTIVITI 2 kontra. Menghasilkan karya berkonsep kontra pada garisan, warna, rupa, jalinan, bentuk dan ruang.
AKTIVITI 3

TKP Naturalis kinestetik Verbal Linguistik Interpersonal

Menghasilkan logo yang bermotif objek alam semulajadi / buatan manusia dengan penekanan prinsip kontra warna.

NILAI Kerjasama Disiplin Kebersihan

KBKK Membanding Menjana idea

1.2.5 PERGERAKAN

1. Memahami konsep pergerakan 2. Menghasilkan kesan pergerakan

ARAS 1 1.Menyatakan wujudnya pelbagai Unsur Seni dalam alam dan objek buatan manusia. ARAS 2 1.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam alam dan objek buatan manusia. 2.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam aktiviti Seni Visual.

AKTIVITI 1

Pelajar menghasilkan lukisan kesan pergerakan melalui membuat garisan, rupa dan bentuk.
AKTIVITI 2

ABM Contoh gambar pergerakan Alam persekitaran dan Objek buatan manusia Contoh arca mobail yang kinestatik. NILAI Kerjasama Tanggungjawab Sabar

KBKK Kreatif Menjana idea TKP kinestetik Naturalis Visual ruang Interpersonal

30

3. Mengaplikasi pergerakan dalam penghasilan seni visual.

Pelajar membuat kesan pergerakan dengan menggunakan teknik kolaj
AKTIVITI 3

Pelajar membuat arca mobail daripada kertas untuk menunjukkan pergerakan.3 Dimensi.

KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada

10

1.2.6 KEPELBAGAIAN

1. Mengetahui dan memahami konsep kepelbagaian. 2. Menghasilkan konsep kepelbagaian dalam penghasilan seni visual.

ARAS 3 1.Menggunakan Asas Seni Reka dalam menghasilkan kerja Seni Visual melalui aktiviti mudah. 2.Menggambarkan jenis dan fungsi penggunaan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Visual. 3.Berkomunikasi melalui aktiviti Seni Visual. 4.Menyediakan portfolio.

AKTIVITI 1

Pelajar menghasilkan lukisan/catan yang berkonsep kepelbagaian melalui gabungan unsur seni seperti garisan, rupa, bentuk dan warna.
AKTIVITI 2

ABM Catan dan lukisan – konsep kepelbagaian Unsur Seni Rekaan. Jenis dan contoh logo Contoh kolaj pelbagai media.

KBKK Pemikiran kreatif Menjana idea TKP kinestetik Visual ruang Interpersonal KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada

31

3. Memahami konsep kepelbagaian dan aplikasi dalam seni halus, rekabentuk dan kraf.

Pelajar mencipta logo/lambang berdasarkan kepelbagaian rupa dan mukataip.
AKTIVITI 3

Menghasilkan kolaj melalui kepelbagaian teknik (bakar,koyak,potong, gunting, gurisan dsb) dan media.(kertas, kain, plastik, kad board dsb)

NILAI Kebersihan Keselamatan Kesabaran.

11

1.2.7 KESATUAN

AKTIVITI 1

1. Mengetahui dan memahami konsep kesatuan. 2. Menghasilkan penghasilan seni visual yang menjelaskan konsep kesatuan.

Pelajar mengkaji konsep kesatuan dalam karya seni visual.
AKTIVITI 2

32 3. Memahami konsep kesatuan dalam aplikasi seni visual.

Pelajar mengabungkan unsur-unsur seni seperti garisan, jalinan, rupa, bnetuk, warna dan ruang bagi menunjukkan elemen kesatuan.

ABM Contoh catan dan kraf lengkap yang menunjukkan konsep kesatuan. Contoh catan lanskap.

KBKK Pemikiran kreatif Kritis TKP kinestetik Visual ruang Interpersonal

AKTIVITI 3

NILAI Pelajar menghasilkan satu Kesempurnaan karya lukisan pensil Berani bertemakan lanskap yang Kesungguhan. dapat menjelaskan konsep kesatuan.

KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada

12

1.3 SENI HALUS 1.3.1.LUKISAN

1. Mengetahui dan memahami jenis dan asas lukisan . 2. Menghasilkan dan mengenalpasti unsur seni dan prinsip rekaan dalam menggambar secara lukisan 3. Memahami peranan lukisan dalam seni visual.

ARAS 1 1.Menghasilkan lakaran dalam proses penghasilan karya Seni Halus. ARAS 2 1.Memahami perspektif dan kadar banding dalam membuat lakaran.

AKTIVITI 1

Membuat kajian garisan, jalinan yang terdapat di tumbuh-tumbuhan.dan alam semulajadi. dan buatan manusia dengan dakwat/arang
AKTIVITI 2

ABM Contoh lukisan menekankan jalinan dan garisan dengan pelbagai media. Pensil/pen/arang/ dakwat

TKP Naturalis Verbal linguistik Interpersonal Logik matematik KBKK Membanding Membeza

33 - 34

2.Membuat kemasan hasil Pelajar menghasilkan lukisan persepktif 1 titik kerja. lenyap dengan menggunakan ruang ARAS 3 dalam kelas sebagai 1.Melukis dan rujukan. mengaplikasikan teknik pelukisan (rendering).
AKTIVITI 3

2.Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada:  Kadar banding  Hubungkaitan kedudukan objek  Prespektif  Satah  Imbangan  3.Mengaplikasi perisian komputer yang sesuai dalam kerja Seni Halus. 4.Proses penyediaan

Pelajar membuat lukisan secara ‘pointistik’ bertemakan suatu bahan semulajadi bagi menghasilkan sebuah karya seni.

Lukisan perspektif 1 dan 2 titik lenyap. MASTERI Pemulihan Pengayaan. NILAI Ketekunan / kesungguhan / kasih sayang

13

portfolio. 1.3.2.CATAN - Cat Poster - Catan cat air - Cat Minyak. 1. Mengetahui dan memahami jenis dan teknik catan.
AKTIVITI 1

Pelajar didedahkan jenis dan teknik serta alat/bahan dalam menghasilkan catan.
AKTIVITI 2

ABM Contoh catan tempatan pelbagi teknik dan aliran.

KBKK Pemikiran kreatif

2. Menghasilkan catan-catan mengikut teknik yang tertentu. 36 - 37 3. Mengaplikasikan dan memahami unsur seni dan prinsip rekaan dalam catan

Pelajar menghasilkan poster mudah dengan menggunakan cat poster.
AKTIVITI 3

Catan pelbagai media sebagai perbandingan.

TKP kinestetik Visual ruang Interpersonal KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada

Pelajar menghasilkan ujikaji teknik dan jenis catan cat air seperti basah atas basah, basah atas kering dan kering atas basah.
AKTIVITI 4

NILAI Ketekunan. Ketelitian. Kebersihan.

Pelajar menghasilkan catan yang tertentu dengan penekanan unsur tona, cahaya dan teknik

14

1.3.3 ARCA - Arca Mobil - Arca Stabail - Arca Berfungsi - Arca Estatika

ARAS 1 1.Menghasilkan lakaran 1. Memahami konsep, jenis dan dalam proses penghasilan karya Seni Halus. teknik penghasilan arca 2. Memahami dan menghasilkan arca berfungsi dan estatika. 3. Mengetahui teknik dan proses untuk menghasilkan arca stabail.atau mobail ARAS 2 1.Memahami perspektif dan kadar banding dalam membuat lakaran.

AKTIVITI 1

Pelajar mengkaji dan menilai contoh arca berfungsi dan estatika di sekeliling sekolah dan sekitarnya.
AKTIVITI 2

ABM Contoh Arca luakan, binaan, mobail/ stabail Kad origami, kertas manila, pisau, dawai, tali/benang. Pisau , sabun NILAI Ketelitian Keselamatan Kreatif

KBKK Pemikiran kreatif Banding beza TKP kinestetik logik matematik Interpersonal

Pelajar menghasilkan arca mobail statik berdasarkan teknik 2.Membuat kemasan hasil origami. kerja.

38 - 39

KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada

ARAS 3 1.Melukis dan mengaplikasikan teknik pelukisan (rendering). 2.Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada:

AKTIVITI 3

Pelajar membuat arca luakan dengan menggunakan sepotong sabun dengan menggunakan pisau.

15

1.3.4 CETAKAN -Cetakan lino. -Cetakan stensil. -Cetakan sutera saring. -Cetakan timbul. -Cetakan benam. 1. Mengetahui dan memahami pelbagai jenis, media dan teknik cetakan

    

Kadar banding Hubungkaitan kedudukan objek Prespektif Satah Imbangan

AKTIVITI 1

2. Menghasilkan cetakan yang tertentu sebagai penghasilan seni visual. 3. Memahami cetakan dan aplikasi unsur seni dan prinsip rekaan.

3.Mengaplikasi perisian komputer yang sesuai dalam kerja Seni Halus. 4.Proses penyediaan portfolio.

Pelajar menghasilkan cetakan melalui bahan buangan yang berjalinan seperti tali, benang, daun, kulit kayu dan sebagainya.
AKTIVITI 2

ABM Bahan buangan spt benang, tali, daun, bulu ayam dll. Kertas, gam, pisau dan bahan buangan/bahan semulajadi. Blok, dye,skuji dan stensil kertas. NILAI Kebersihan/ Ketelitian Kreatif.

KBKK Pemikiran kreatif TKP Kinestetik Naturalis Visual ruang Interpersonal

40 - 41

Membuat cetakan kolaj assemblaj bertemakan bahan alam semulajadi seperti rumput, akar, bunga, lalang dan kulit kayu.
AKTIVITI 3

KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada

Membuat cetakan sutera saring sewarna bermotifkan flora atau fauna dengan teknik stensil kertas.

42

1.4 KOMUNIKASI VISUAL 1.4.1 REKA BENTUK GRAFIK. - Tipografi - logo - Poster

1. Mengetahui dan memahami reka bentuk grafik spt. Tipografi, logo, poster, papantanda dsb. 2. Menghasilkan logo, tipografi, logo, poster, papantanda

ARAS 1 1.Menyatakan perasaan diri terhadap kerja grafik. 2.Menghasilkan kerja grafik 2D yang mudah dengan menggunakan alat, media dan teknik yang sesuai.

AKTIVITI 1

Pelajar menghasilkan pelbagai reka bentuk tipografi sistem 3 x 5 dengan pelbagai nisbah.
AKTIVITI 2

ABM Contoh huruf blok pelbagai nisbah. Logo-logo huruf spt TV3, RTM, PEPSI, F1 dsb.

KBKK Pemikiran kreatif TKP kinestetik logik matematik Interpersonal KMD Membuat

Pelajar diminta Contoh poster yang menghasilkan satu reka berkaitan. bentuk logo huruf yang

16

- Pembungkusan

- Papan Tanda.

dsb. 3. Memahami pelbagai kompenan reka benetuk grafik dan ciri-cirinya yang baik.

ARAS 2 1.Membuat kajian mudah berkaitan:  Idea  Cara penyelesaian masalah. 2.Menerangkan kerja proses Reka Bentuk Grafik. 3.Menghasilkan kerja grafik yang mudah secara manual dan berbantukan komputer. ARAS 3 1.Menghasilkan kerja grafik berasaskan tema yang diberi. 2.Menyatakan hasrat diri dan masyarakat melalui hasil kerja serta memperkembangkan daya imginasi.

bertemakan nama/ nama NILAI singkatan. Ketepatan/ kebersihan AKTIVITI 3 Kreatif Pelajar menghasilkan sebuah poster mudah bertemakan ..........* dengan menitikberatkan tipografi dan imej. * tema isu semasa

ramalan Proses inovasi KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada

17

1.5 KRAF TRADISONAL 1.5.1 KRAF TEMBIKAR

43

1. Mengetahui dan memahami asas kraf tembikar. 2. Menghasilkan kraf tembikar yang ringkas dengan menggunakan tanah liat atau plastersin. 3. Memahami kraf tembikar tradisional dan dimensi baru.

ARAS 1 1.Menyenaraikan fungsi tembikar dan anyaman. 2.Membuat tembikar dan anyaman menggunakan alat, bahan dan teknik yang sesuai. ARAS 2 1.Menyatakan sejarah tembikar dan anyamantempatan. 2.Mengenal beberapa orang tokoh kraf. 3.Menentukan teknik, motif, bentuk dan ragam hias berdasarkan kawasan, daerah atau negeri tertentu.

AKTIVITI 1

Pelajar didedahkan dengan kerja orentasi tembikar spt mengguli doh tanah liat, meleperkannya, memotong dll bagi memberi kemahiran mengolah bahan.
AKTIVITI 2

ABM Tanahliat/plastersin Paperclay/dsb Model/replika yang telah dibentuk. Tanah liat Contoh gambar kraf NILAI Penghargaan Kebersihan keselematan

KBKK Kreatif Menjana idea TKP kinestetik Naturalis Visual ruang Interpersonal KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada

Pelajar diminta menghasilkan model kecil spt. burung, ular, itik, ikan dsb dengan menggunkan tanah liat /plastersin/ paperclay dll.
AKTIVITI 3

Pelajar diminta mengumpul gambar kraf tembikar tradisional dan dimensi baru.

18

1.5.2 KRAF ANYAMAN

1. Mengetahui dan memahami asas kraf anyaman . 2. Menghasilkan kraf anyaman dengan menggunakan pandan/bahan dimensi baru. 3. Memahami kraf anyaman tradisional dan dimensi baru.

4.Merekabentuk kraf tradisional dalam bentuk 2D. ARAS 3 1.Merekacipta/merekaben tuk kraf tembikar dan anyaman dengan menggunakan teknologi bahan, alat dan teknik berkaitan. 2.Menghasilkan ragam hias yang sesuai dengan hasil kerja/mata barang.

AKTIVITI 1

Pelajar dikehendaki menghasilkan anyaman bercorak tapak catur dengan menggunakan bahan dimensi baru spt pelbagai kertas, reben,.plastik dsb.
AKTIVITI 2

ABM Contoh anyaman pelbagai bahan dimensi baru spt reben, palstik, tekstil tebal dsb. Contoh kelarai spt. siku keluang, beras patah, mata bilis, kisi-kisi, bunga tanjung dsb.

KBKK pemikiran kritis Menjana idea Menyelesaikan masalah KONSTRUKTI VISME pengalaman sedia ada

Pelajar didedah dengan motif-motif tradisional yang mudah dan diminta

3.Membakar tembikar dan kemasan hasil anyaman. 44 4.Membuat apresiasi reka bentuk kraf tembikar dan anyaman dengan memberi perhatian kepada fungsi nilai budaya, kemasan dan pemeliharaan.

menghasilkannya dengan pelbagai baru
AKTIVITI 3

Contoh kraf anyaman dimensi tradisional dan baru NILAI Ketekunan/ Keselamatan Kreatif

Pelajar diminta mengumpul reka bentuk kraf anyaman tradisional dan dimensi baru.

TKP - kinestetik - logik matematik - Interpersonal

19

B. SEJARAH DAN APRESIASI SENI VISUAL
MINGGU PENGGAL

BIDANG TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

ARAS

AKTIVITI

ABM NILAI MURNI

KEMAHIRAN BELAJAR

1. PERKEMBAN GAN SENI VISUAL DI MALAYSIA

AKTIVITI 1

1. Mengetahui dan memahami warisan budaya Seni Halus Malaysia.

ARAS 1 1.Menyatakan sejarah Seni Halus di Malaysia sebelum merdeka dari aspek tokoh dan karya. ARAS 2 1.Mendokumentasi sejarah Seni Halus di Malaysia sebelum merdeka dari aspek pengenalan, tokoh dan sumbangan mereka.

Pelajar membuat dokumentasi dengan menyenaraikan beberapa tokoh pelukis tanah air serta karyanya yang popular.
AKTIVITI 2

ABM Contoh gambar dan karya popular tempatan spt.
Syed Ahmad Jamal,

KBKK pemikiran kritis

Latif Mohiden, Abdullah Arif, Yun Mun Seng dll. NILAI Kebersihan Ketelitian kesabaran BCB Mencatat Membaca Menulis laporan

1.1: SENI HALUS 45

2. Mengetahui dan menghargai tokoh dan warisan budaya Seni Halus Tempatan

Pelajar membuat portfolio berkumpulan (2 atau 3 orang sekumpulan) tentang Sejarah dan sumbangan Tokoh Seni 2.Perbincangan tentang Visual terkenal di kepentingan Seni Visual Malaysia dalam bidang kehidupan dan budaya.

ARAS 3 1.Menjelaskan perkembangan kraf tembikar dan anyaman dari aspek:  Pengenalan  Tokoh dan sumbangan

AKTIVITI 3

Pelajar didedahkan dengan ‘Kritikan Mudah’ karya catan/ arca tempatan yang popular.

KONSTRUKTIV ISME -pengalaman sedia ada

20

1.2 KRAF TRADISIONAL - Tembikar - Anyaman.

1. Mengtahui dan memahami kraf tradisional tempatan. 2.Mengetahui dan menghargai tokoh dan pandai seni kraf tanah air.

2.Membuat perbandingan perkembangan SeniVisual dalam kehidupan, budaya sendiri dan budaya lain.

AKTIVITI 1

Pelajar menghasilkan buku skrap dengan mengumpul gambar dan motif kraf tradisional spt. Motif yang terdapat pada batik, ukiran, anyaman, 3.Menyenaraikan pengaruh Seni Islam,seni tenunan dan tembikar. barat dan serantau.
AKTIVITI 2

ABM Contoh Buku skrap tentang motif seperti pucuk rebung, siku keluang, sisik naga, ayam berlaga, susur kelapa dll Contoh kraf senjata, pakaian lama, perhiasan tradisional, kenderaan, permainan dll. NILAI Penghargaan Kreatif Kesungguhan

KBKK pemikiran kritis BCB Mencatat Membaca Menulis laporan

46

4.Menyediakan portfolio.

Pelajar menghasilkan folio ringkas tentang reka bentuk kraf-kraf tempatan semakin pupus dan perlu diselamatkan

KONSTRUKTIV ISME -pengalaman sedia ada

47 48 - 53

 

Peperiksaan Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun ~ 23 Nov 2009 – 3 Jan 2010

21