P. 1
KUIS, KOPK2010: Organisasi & Pentadbiran Cabang & PBS BSMM

KUIS, KOPK2010: Organisasi & Pentadbiran Cabang & PBS BSMM

|Views: 2,334|Likes:
Published by Wahab Chik
Kursus Organisasi, Pentadbiran & Kepimpinan (KOPK) 2010;
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS);
Bulan Sabit Merah Malaysia (BSMM);
Organisasi & Pentadbiran peringkat Cabang & Pasukan Bantuan Sukarela BSMM
Kursus Organisasi, Pentadbiran & Kepimpinan (KOPK) 2010;
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS);
Bulan Sabit Merah Malaysia (BSMM);
Organisasi & Pentadbiran peringkat Cabang & Pasukan Bantuan Sukarela BSMM

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Wahab Chik on May 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/27/2015

pdf

Sections

ORGANISASI

ORGANISASI

&&

PENTADBIRAN

PENTADBIRAN

CABANG & PBS

CABANG & PBS

BULAN SABIT MERAH MALAYSIA

BULAN SABIT MERAH MALAYSIA

PERANAN & MATLAMAT
PALANG MERAH
&
BULAN SABIT MERAH

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB
PALANG MERAH / BULAN SABIT MERAH SEDUNIA
5 PERANAN UTAMA

5 PERANAN UTAMA
Bertindak sebagai khidmat bantuan (auxillary)
kepada pihak berkuasa awam.
Memberi bantuan kepada mangsa-mangsa
bencana alam.
Mencegah penyakit-penyakit dan membaiki
tahap kesihatan.
Melatih anggota-anggota Pertolongan Cemas &
Rawatan dan pembantu-pembantu lain.
DALAM MASA PEPERANGAN
Membantu Perkhidmatan Perubatan Tentera,
menjaga yang cedera / sakit dan menderita di
kalangan tentera.

MATLAMAT
PALANG MERAH / BULAN SABIT MERAH SEDUNIA

Memberi perlindungan dan meringankan kesengsaraan
manusia di mana jua. Melindungi nyawa dan kesihatan.
Memberi galakan perkhidmatan sukarela dan kesediaan
berterusan untuk membantu ahli-ahli Pergerakan.
Menentukan penghormatan diberi kepada manusia,
terutamanya di waktu konflik bersenjata dan juga
kecemasan.
Berusaha ke arah pencegahan penyakit-penyakit dan
kebajikan sosial. Menghayati perasaan perpaduan yang
menyeluruh

kepada

mereka

yang

memerlukan

perlindungan dan pertolongannya.
Dalam mengejar matlamat ini, Pergerakan akan sentiasa
berpandukan kepada Prinsip-prinsip Asasnya.

PRINSIP-PRINSIP ASAS
PERGERAKAN
PALANG MERAH
DAN
BULAN SABIT MERAH

7 Prinsip-prinsip Asas Pergerakan Palang Merah
dan Bulan Sabit Merah Antarabangsa ini telah
diisytiharkan secara rasmi pada tahun 1965
semasa Persidangan Palang Merah Antarabangsa
ke-20 yang diadakan di Vienna, Austria.

Kesaksamaan
(Impartiality)

Keberkecualian
(Neutrality)

Kebebasan
(Independence)

Perkhidmatan Sukarela
(Voluntary Service)

Ketunggalan
(Unity)

Kesejagatan
(Universality)

Kemanusiaan
(Humanity)

SEJARAH RINGKAS
BULAN SABIT MERAH
MALAYSIA

Sejarah Persatuan Bulan Sabit Merah
Malaysia bermula apabila penubuhan
cawangan kepada Palang Merah British
di Borneo Utara (sekarang Sabah) pada
April 1948 dengan ibupejabatnya di
London.

Selepas Malaya mencapai kemerdekaan pada 31
Ogos 1957, satu Akta Parlimen telah digubal dan
diluluskan pada tahun 1962 iaitu Act # 4, The
Federation of Malaya Red Cross Society
(Incorporation) Act 1962
dan dikuatkuasakan
pada 16 April 1962.

Dengan itu Persatuan Palang Merah Persekutuan
Malaya ditubuhkan dengan rasminya dan
beribupejabat di Kuala Lumpur.

Apabila Malaysia pula dibentuk pada September

1963

yang

menggabungkan

negeri-negeri
Semenanjung dengan Sabah, Sarawak dan
Singapura, Persatuan Palang Merah Persekutuan
Malaya bergabung pula dengan Persatuan Palang
Merah Sabah, Sarawak dan Singapura (yang
kemudian menarik diri) yang masih lagi menjadi
cawangan Palang Merah British. Satu lagi akta
digubal iaitu Act # 47, Malaysian Red Cross
Society (Incorporation) Act 1965
.

Melalui Akta ini maka tertubuhlah Persatuan
Palang Merah Malaysia.

Pada tahun 1975, lambang palang merah telah
ditukar dengan lambang bulan sabit merah
melalui Act # 162, Malaysian Red Cross Society
(change of name) Act 1975.

Akta ini dikuatkuasakan pada 4 September 1975,
dan dengan itu nama rasmi persatuan ialah
Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia (PBSMM).
Nama inilah yang kekal hingga hari ini.

Pada tahun 1995, Act # 47, Malaysian Red Cross
Society (Incorporation) Act 1965
telah digantikan
dengan Act # 540, Malaysian Red Crescent
Society (Incorporation) Act 1965 (Revised 1995).

Manakala pada tahun 2007, penjenamaan baru
PBSMM telah dilaksanakan. Maka imej Persatuan
Bulan Sabit Merah Malaysia kini dikenali sebagai
Bulan Sabit Merah Malaysia.

Act # 4, The Federation of Malaya Red Cross
Society (Incorporation) Act 1962
diganti oleh
Act # 47, Malaysian Red Cross Society
(Incorporation) Act 1965

diganti oleh
Act # 540, Malaysian Red Crescent Society
(Incorporation) Act 1965 (Revised 1995)

Act # 162, Malaysian Red Cross Society (change
of name) Act 1975

Ketika ini hanya Akta ini yang masih
digunapakai:

Act # 162, Malaysian Red Cross Society (change of name)
Act 1975 /
Akta Persatuan Palang Merah Malaysia
(Pertukaran Nama) 1975

Act # 540, Malaysian Red Crescent Society
(Incorporation) Act 1965 (Revised 1995) /
Akta Persatuan
Bulan Sabit Merah Malaysia (Pemerbadanan) 1965
(Disemak 1995)

BSMM merupakan sebuah badan sokongan kepada
kerajaan dan bukan sebuah badan NGO.

Satu lagi Akta yang berkaitan adalah Akta # 512,
Akta Konvensyen Geneva 1962 / Geneva
Conventions Act 1962 (Revised 1993)
.

LAMBANG
BULAN SABIT MERAH
MALAYSIA

Lambang
Palang Merah / Bulan Sabit Merah

Ketika ini 3 lambang rasmi yang diterimapakai
iaitu Palang Merah, Bulan Sabit Merah dan Kristal
Merah.
Setakat tahun 2009, sebanyak 158 persatuan
kebangsaan menggunakan lambang Palang Merah,
35 menggunakan lambang Bulan Sabit Merah dan
1 negara iaitu Israel menggunakan lambang
Kristal Merah.

Kegunaan Lambang
Palang Merah / Bulan Sabit Merah

Ada 2 kegunaan lambang ini.

Kegunaan lambang yang asal adalah untuk
perlindungan, yang lebih terpakai semasa
peperangan.

Kegunaan yang lebih baru pula iaitu semasa aman
ialah untuk pengenalan, iaitu sesiapa yang
memakai lambang tersebut dikenali mempunyai
pertalian dengan Pergerakan Palang Merah atau
Bulan Sabit Merah.

Lambang
Bulan Sabit Merah Malaysia

Persatuan kebangsaan di Malaysia menggunakan
lambang Bulan Sabit Merah sebagaimana
mengikut Act # 162, Malaysian Red Cross Society
(change of name) Act 1975.

LAGU & IKRAR
BULAN SABIT MERAH
MALAYSIA

LAGU
BULAN SABIT MERAH MALAYSIA

Bulan Sabit Merah Di Malaysia
Giat Berjasa Untuk Negara
Tidak Kira Kaum Dan Agama
Waktu Aman Atau Bahaya

Di Mana Jua Adanya Sengsara
Di Sana Ada Kita
Di Darat Dan Laut Kita Bersedia
Walaupun Diancam Bahaya

Bulan Sabit Merah Gerakan Sedunia
Membantu Semua Yang Menderita
Badan Sukarela Berkhidmat
Dengan Tabah Dan Bersemangat

Lyrics : Tan Sri Dato’ Dol Ramli
Song : Dato’ Johari Salleh

"Lagu Bulan Sabit Merah" - was first played in a ceremony 1975 to commemorate the change of name
of the Society from the Malaysian Red Cross Society to the Malaysian Red Crescent Society.

IKRAR
BULAN SABIT MERAH MALAYSIA

Bahawa kami ahli PERSATUAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA berikrar taat
setia kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di Pertuan Agong
dan Pemerintah-pemerintah di Negeri kami berdasarkan prinsip-prinsip Rukun
Negara.

Bahawa kami berikrar akan sentiasa patuh kepada perlembagaan dan undang-
undang PERSATUAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA dan lain-lain undang-
undang serta arahan PERSATUAN walau di mana kami berada.

Bahawa kami berikrar akan sentiasa memberikan khidmat sukarela kami kepada
mereka yang sakit dan menderita di waktu aman atau bencana berdasarkan kepada
PRINSIP BULAN SABIT MERAH seperti berikut:

KEMANUSIAAN
SAKSAMA
BERKECUALI
KEBEBASAN
KHIDMAT SUKARELA
BERSATU
KESEJAGATAN

KEAHLIAN
BULAN SABIT MERAH
MALAYSIA

KEAHLIAN
BULAN SABIT MERAH MALAYSIA

Ahli Kehormat Seumur Hidup
Ahli Seumur Hidup
Ahli Biasa (18 tahun ke atas)
Ahli Bantuan Sukarela Berpakaian Seragam
Ahli Bantuan Sukarela Tidak Berpakaian Seragam

Ahli Belia

Ahli Belia (13 - 18 tahun)
Ahli Belia Terbuka (13 - 17 tahun)
Ahli Kanak-kanak (Link) (9 – 12 tahun)

LENCANA KECEKAPAN
&
PERSIJILAN
BULAN SABIT MERAH
MALAYSIA

LENCANA KECEKAPAN

AHLI LINK

AHLI BELIA

Lencana
Kepimpinan

PERSIJILAN
BULAN SABIT MERAH MALAYSIA

SIJIL BSMM UNTUK SEKOLAH MENENGAH

SIJIL ASAS BSMM

SIJIL LANJUTAN BSMM

SIJIL JURULATIH BSMM

SIJIL JURULATIH KANAN BSMM

SIJIL BSMM UNTUK SEKOLAH MENENGAH

•Pendidikan Palang Merah / Bulan Sabit Merah (4 jam)
•Pertolongan Cemas Kemasyarakatan (17 jam)

SIJIL ASAS BSMM

•Pendidikan Palang Merah / Bulan Sabit Merah & Undang-undang Kemanusiaan
Antarabangsa (8 jam)
•Pertolongan Cemas Asas (20 jam)
•Bantuan Bencana & Operasi Menyelamat (10 jam)
•Pendidikan Kesihatan ATAU Rawatan Rumah (6 jam)

SIJIL LANJUTAN BSMM

•Pertolongan Cemas Lanjutan (24 jam)
•Pengurusan & Pentadbiran (8 jam)

SIJIL JURULATIH BSMM

•Lulus peperiksaan persijilan ASAS & LANJUTAN BSMM
•Kaedah Mengajar (Guru terlatih dikecualikan) (12 jam)

SIJIL JURULATIH KANAN BSMM

•Menyempurnakan sekurang-kurangnya 30 jam pengajaran tiap-tiap tahap Asas &

Lanjutan
•Menyempurnakan tempoh 3 tahun sebagai Jurulatih
•Bantuan Hidup Asas (14 jam)
•Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa (8 jam)
•Menyempurnakan tugas & tanggungjawab Persatuan dengan memuaskan &
diperakui oleh Pengerusi Cawangan

STRUKTUR DAN ORGANISASI
PERGERAKAN PALANG
MERAH DAN BULAN SABIT
MERAH
ANTARABANGSA

Pergerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah
Antarabangsa terdiri daripada 3 badan yang
berasingan iaitu:

Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa (ICRC)
Persekutuan Antarabangsa Palang Merah dan Bulan
Sabit Merah (IFRC)
Persatuan-persatuan kebangsaan

STRUKTUR DAN ORGANISASI
BULAN SABIT MERAH
MALAYSIA

Struktur Organisasi

Penaung persatuan ialah Seri Paduka Baginda
Yang Dipertuan Agong.

Presiden persatuan dipegang oleh Yang Amat
Berhormat Perdana Menteri.

Timbalan Presiden dipegang oleh Yang Amat
Berhormat Timbalan Perdana Menteri.

Naib Presiden dipegang oleh:

YB Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
YB Menteri Kesihatan
YB Menteri Luar Negeri
YB Menteri Belia dan Sukan
YB Menteri Pelajaran
YB Menteri Pendidikan Tinggi

CARTA ORGANISASI BSMM

MAJLIS KEBANGSAAN

LEMBAGA EKSEKUTIF
KEBANGSAAN

CAWANGAN

CABANG

UNIT-UNIT
Pasukan Bantuan Sukarela
Pasukan Kumpulan Kebajikan
Belia
Kanak-kanak

SEKRETARIAT
KEBANGSAAN

SEKRETARIAT
CAWANGAN

SEKRETARIAT
CABANG

Majlis Kebangsaan

Majlis Kebangsaan merupakan badan yang
membuat polisi dan dasar BSMM.

Dianggotai oleh Pengerusi Kebangsaan, Timbalan
Pengerusi Kebangsaan, 4 orang Naib Pengerusi
Kebangsaan, Bendahari Kehormat Kebangsaan, 8
orang ahli yang dipilih, 2 orang wakil setiap
Cawangan,

wakil-wakil

agensi

kerajaan,

kementerian dan Setiausaha Agung.

Majlis Kebangsaan bermesyuarat 3 bulan sekali.

Lembaga Eksekutif Kebangsaan

Badan yang menjalankan polisi dan dasar yang
diputuskan

oleh

Majlis

Kebangsaan.

Ia
melaksanakan arahan Majlis Kebangsaan dan
menjalankan aktiviti-aktiviti seharian BSMM.
Badan inilah yang menggerakkan Persatuan.

Dianggotai oleh Pengerusi Kebangsaan, Timbalan
Pengerusi Kebangsaan, 4 orang Naib Pengerusi
Kebangsaan, Bendahari Kehormat Kebangsaan, 8
orang ahli yang dipilih, 5 orang wakil zon dan
Setiausaha Agung.

Lembaga

Eksekutif

Kebangsaan

(NEB)

bermesyuarat sekurang-kurangnya 2 bulan sekali.

Pengerusi Kebangsaan
BSMM

YM Tunku Tan Sri Dato’ Shahriman bin Tunku Sulaiman,
PSM, DIMP, ASDK, PJK

Jawatankuasa Kebangsaan:

1.Belia
2.Kewangan
3.Kutipan Derma
4.Latihan
5.Pembangunan Organisasi
6.Pentadbiran & Perjawatan
7.Perhubungan Antarabangsa
8.Perkhidmatan Ambulan & Pengurusan
Bencana
9.Perkhidmatan Masyarakat
10.Program Darah / HIV – AIDS &
Penyalahgunaan Dadah
11.Lembaga Tender
12.Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa
13.Pengurusan

Setiap Pengerusi Jawatankuasa Kebangsaan
akan melantik pula ahli-ahli Jawatankuasa masing-masing.

Kesemua jawatan dalam struktur organisasi
tersebut berada di Ibu Pejabat Kebangsaan (IPK)
Kuala Lumpur.

Setiap negeri di Malaysia, Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur dan Labuan membentuk Cawangan
(Branch) kepada BSMM. Oleh itu terdapat 15
Cawangan

kesemuanya.

Setiap

Cawangan
mempunyai struktur organisasi yang hampir
menyerupai Lembaga Eksekutif Kebangsaan.

Setiap Cawangan pula terdiri daripada beberapa
Cabang (Chapter) di mana dahulu dikenali sebagai
Daerah dan Daerah Kecil. Daerah Kecil biasanya
merupakan suatu institusi seperti universiti,
maktab perguruan dan sebagainya. Daerah Kecil
kini telah dinaik taraf kepada Cabang. Setakat
tahun 2000, ada 119 Cabang di seluruh negara.

Aktiviti di peringkat Cabang biasanya dijalankan
oleh unit-unit yang terdiri daripada bahagian
Pasukan Bantuan Sukarela atau PBS (Volunteer
Aid Detachment
atau VAD), Pasukan Kumpulan
Kebajikan (Welfare Service Group atau WSG),
Belia (Youth) dan Kanak-kanak (Link).

Ahli-ahli Belia (pelajar sekolah menengah) dan
Kanak-kanak (pelajar sekolah rendah) membentuk
lebih kurang 80% ahli-ahli BSMM keseluruhannya.

Setiap unit ini mempunyai pegawai masing-
masing. Bagi unit Belia, Pegawai Belianya ialah
guru penasihat BSMM yang dilantik oleh sekolah.

Setiap unit yang berdaftar dengan IPK mempunyai
nombor unit yang khas, yang menunjukkan unit
itu dari Cawangan mana dan dari bahagian apa.

Contohnya Unit SL(VAD)150 menunjukkan unit
ini ialah dari Cawangan Selangor (SL), merupakan
unit Volunteer Aid Detachment atau Pasukan
Bantuan Sukarela (VAD), dan nombor 150
menunjukkan ia merupakan unit ke 150 yang
didaftarkan. Ini sebenarnya ialah nombor unit
bagi Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.

AJK BSMM CAWANGAN SELANGOR 2008-2010

Pengerusi:

Pn. Fatimah Sulaiman

Timb. Pengerusi:

En. C. Venukopalan

Naib Pengerusi I:

En. R. Kalaivanan

Naib Pengerusi II:

Prof. Madya Aminuddin Mohamad

Pengarah:

En. M. Somasunthraram

Peg. Perubatan:

Dr. Rabindranath Chakravathy

Setiausaha Kehormat:

En. N. Murugan

Bendahari Kehormat:

En. T. Sashi Kumar

Pen. Pengarah Latihan:

En. S. Muniandy

Pen. Pengarah PBS:

En. Azizul Amar Rahmat

Pen. Pengarah Belia/Link:

En. R. S. Moganan

Penguasa Jururawat:

En. K. Subramaniam

Kuartermaster:

En. Kanadason Kandasamy

Peg. Seranta:

En. Saravanan Murugesu

PJKK Kebajikan:

En. K. Subramaniam

PJKK Reaksi Kecemasan:

En. Dawood S. Hameed
PJKK Derma Darah/HIV-AIDS:Dr. G. Varatharajoo
PJKK Kutipan Derma:

En. S. K. Sibananda

PJKK UUKA:

En. Abdul Rahim Mat Yassim

AJK:

En. Mohd Zahed Md Atan

AJK:

En. S. Karunagaran

CARTA ORGANISASI CABANG

Pengerusi

Naib Pengerusi I

Naib Pengerusi II

Setiausaha
Kehormat

Bendahari
Kehormat

Pegawai
Perubatan

Pegawai
Penjaga
Latihan

Pegawai
Penjaga PBS

Pegawai
Penjaga Belia /
Link

Pegawai
Seranta

Kuartermaster

PJKK Kutipan
Derma

PJKK UUKA

Penguasa
Jururawat

PJKK Reaksi
Kecemasan

PJKK
Kebajikan

PJKK Program
Darah, HIV /
AIDS

Penasihat

CARTA ORGANISASI PBS

KOMANDAN

PENOLONG KOMANDAN

KUARTERMASTER

KETUA UTAMA SEKSYEN

KETUA
SEKSYEN

KETUA
SEKSYEN

PENOLONG
KETUA
SEKSYEN

PENOLONG
KETUA
SEKSYEN

PENOLONG
KETUA
SEKSYEN

PENOLONG
KETUA
SEKSYEN

PENOLONG
KETUA
SEKSYEN

PENOLONG
KETUA
SEKSYEN

4 x Ahli

4 x Ahli

4 x Ahli

4 x Ahli

4 x Ahli

4 x Ahli

PERJAWATAN
BULAN SABIT MERAH
MALAYSIA

KEBANGSAAN

CAWANGAN

CABANG

UNIT

Penaung (SPB YDP
Agong)

KEBANGSAAN

CAWANGAN

CABANG

UNIT

Presiden
Pengerusi

Penaung (DiRaja)

KEBANGSAAN

CAWANGAN

CABANG

UNIT

Timb. Presiden
Naib Presiden
Timb. Pengerusi
Penasihat
Kehormat

Penaung

KEBANGSAAN

CAWANGAN

CABANG

UNIT

Naib Pengerusi
Bendahari
Kehormat

Pengerusi

KEBANGSAAN

CAWANGAN

CABANG

UNIT

Ahli NEB
Setiausaha Agung

Penasihat
Timb. Pengerusi

KEBANGSAAN

CAWANGAN

CABANG

UNIT

Pengarah

Naib Pengerusi
Pengarah

Pengerusi

KEBANGSAAN

CAWANGAN

CABANG

UNIT

Ahli J/kuasa
Ketua Bahagian

Pen. Pengarah
Latihan
Pen. Pengarah PBS
Pen. Pengarah
Belia
Setiausaha
Kehormat
Bendahari
Kehormat
Peg. Perubatan

Penasihat
Naib Pengerusi 1
Naib Pengerusi 2

KEBANGSAAN

CAWANGAN

CABANG

UNIT

Peg. Tadbir
Bahagian

Penguasa
Jururawat
Kuartermaster
PJKK
Duta Muhibbah
Peg. Tadbir
Bahagian

Peg. Penjaga
Latihan
Peg. Penjaga PBS
Peg. Penjaga Belia
Peg. Penjaga
Kanak-kanak
Setiausaha
Kehormat
Peg. Perubatan
Bendahari
Kehormat

Belia:
Penaung
(Pengetua)

KEBANGSAAN

CAWANGAN

CABANG

UNIT

Peg.
Perkhidmatan
Kecemasan (ESO)
Pen. Peg. Tadbir

Kuartermaster
Pembantu
Perubatan
(MA/SRN)
PJKK
Peg. Tadbir

PBS:
Komandan

Belia:
Pemimpin Belia

Kanak-kanak:
Penaung (Guru
Besar)

KEBANGSAAN

CAWANGAN

CABANG

UNIT

Pem. Perubatan
Ambulan (AMA)

PBS:
Pen. Komandan

Belia:
Pen. Peg.
Pemimpin Belia

Kanak-kanak:
Peg. Pemimpin
Kanak-kanak

KEBANGSAAN

CAWANGAN

CABANG

UNIT

PBS:
Kuartermaster

Kanak-kanak:
Pen. Peg.
Pemimpin Kanak-
kanak

KEBANGSAAN

CAWANGAN

CABANG

UNIT

PBS / Belia:
Ketua Utama
Seksyen

KEBANGSAAN

CAWANGAN

CABANG

UNIT

PBS / Belia:
Ketua Seksyen

KEBANGSAAN

CAWANGAN

CABANG

UNIT

PBS / Belia:
Pen. Ketua
Seksyen

TUGAS-TUGAS
AHLI-AHLI JAWATANKUASA
CABANG
BULAN SABIT MERAH
MALAYSIA

Bertanggungjawab

terhadap

Pengerusi

Cawangan

dan
bertanggungjawab terhadap semua hal berkaitan pengurusan,
pembangunan, pentadbiran dan kegiatan Cabang.
Bertanggungjawab

mempengerusikan

semua

Mesyuarat

Jawatankuasa Cabang.
Mempunyai satu undi Penentuan dan akan menandatangani minit
tiap-tiap mesyuarat semasa disahkan.
Bertanggungjawab menyediakan tugas-tugas dan menyelia AJK
Cabang dalam perlaksanaan tugas mereka.
Menentukan akaun Cabang disediakan untuk diaudit, diluluskan
dan dikemukakan ke Cawangan.
Bertanggungjawab di dalam memastikan belanjawan dan
perancangan belanjawan Cabang tersusun rapi.
Terlibat dalam tugas-tugas rasmi dengan Kementerian, Jabatan
Kerajaan dan BSMM.

PENGERUSI

Bertanggungjawab menjalankan tugas Pengerusi semasa
ketiadaannya.
Mengambil alih jawatan Pengerusi apabila Pengerusi meletakkan
jawatan sehingga Pengerusi baru dilantik.
Bertanggungjawab terhadap kegiatan pentadbiran dan kewangan

Cabang.

Bertanggungjawab membantu Pengerusi menyelia tugas AJK

Cabang.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->