ORGANISASI

&

PENTADBIRAN
CABANG & PBS
BULAN SABIT MERAH MALAYSIA

PERANAN & MATLAMAT PALANG MERAH & BULAN SABIT MERAH

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PALANG MERAH / BULAN SABIT MERAH SEDUNIA 5 PERANAN UTAMA • Bertindak sebagai khidmat bantuan (auxillary) kepada pihak berkuasa awam. • Memberi bantuan kepada mangsa-mangsa bencana alam. • Mencegah penyakit-penyakit dan membaiki tahap kesihatan. • Melatih anggota-anggota Pertolongan Cemas & Rawatan dan pembantu-pembantu lain. DALAM MASA PEPERANGAN • Membantu Perkhidmatan Perubatan Tentera, menjaga yang cedera / sakit dan menderita di kalangan tentera.

MATLAMAT PALANG MERAH / BULAN SABIT MERAH SEDUNIA
• Memberi perlindungan dan meringankan kesengsaraan manusia di mana jua. Melindungi nyawa dan kesihatan. • Memberi galakan perkhidmatan sukarela dan kesediaan berterusan untuk membantu ahli-ahli Pergerakan. • Menentukan terutamanya kecemasan. penghormatan diberi kepada manusia, di waktu konflik bersenjata dan juga

• Berusaha ke arah pencegahan penyakit-penyakit dan kebajikan sosial. Menghayati perasaan perpaduan yang menyeluruh kepada mereka yang memerlukan perlindungan dan pertolongannya. • Dalam mengejar matlamat ini, Pergerakan akan sentiasa berpandukan kepada Prinsip-prinsip Asasnya.

PRINSIP-PRINSIP ASAS PERGERAKAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH

7 Prinsip-prinsip Asas Pergerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Antarabangsa ini telah diisytiharkan secara rasmi pada tahun 1965 semasa Persidangan Palang Merah Antarabangsa ke-20 yang diadakan di Vienna, Austria.

Kemanusiaan (Humanity) Kesaksamaan (Impartiality) Keberkecualian (Neutrality)

Kebebasan (Independence)

Perkhidmatan Sukarela (Voluntary Service)

Ketunggalan (Unity)

Kesejagatan (Universality)

SEJARAH RINGKAS BULAN SABIT MERAH MALAYSIA

• Sejarah Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia bermula apabila penubuhan cawangan kepada Palang Merah British di Borneo Utara (sekarang Sabah) pada April 1948 dengan ibupejabatnya di London. • Selepas Malaya mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, satu Akta Parlimen telah digubal dan diluluskan pada tahun 1962 iaitu Act # 4, The Federation of Malaya Red Cross Society (Incorporation) Act 1962 dan dikuatkuasakan pada 16 April 1962. • Dengan itu Persatuan Palang Merah Persekutuan Malaya ditubuhkan dengan rasminya dan beribupejabat di Kuala Lumpur.

• Apabila Malaysia pula dibentuk pada September 1963 yang menggabungkan negeri-negeri Semenanjung dengan Sabah, Sarawak dan Singapura, Persatuan Palang Merah Persekutuan Malaya bergabung pula dengan Persatuan Palang Merah Sabah, Sarawak dan Singapura (yang kemudian menarik diri) yang masih lagi menjadi cawangan Palang Merah British. Satu lagi akta digubal iaitu Act # 47, Malaysian Red Cross Society (Incorporation) Act 1965. • Melalui Akta ini maka tertubuhlah Persatuan Palang Merah Malaysia.

• Pada tahun 1975, lambang palang merah telah ditukar dengan lambang bulan sabit merah melalui Act # 162, Malaysian Red Cross Society (change of name) Act 1975. • Akta ini dikuatkuasakan pada 4 September 1975, dan dengan itu nama rasmi persatuan ialah Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia (PBSMM). Nama inilah yang kekal hingga hari ini.

• Pada tahun 1995, Act # 47, Malaysian Red Cross Society (Incorporation) Act 1965 telah digantikan dengan Act # 540, Malaysian Red Crescent Society (Incorporation) Act 1965 (Revised 1995). • Manakala pada tahun 2007, penjenamaan baru PBSMM telah dilaksanakan. Maka imej Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia kini dikenali sebagai Bulan Sabit Merah Malaysia.

• Act # 4, The Federation of Malaya Red Cross Society (Incorporation) Act 1962 • diganti oleh • Act # 47, Malaysian Red Cross Society (Incorporation) Act 1965 • diganti oleh • Act # 540, Malaysian Red Crescent Society (Incorporation) Act 1965 (Revised 1995)

• Act # 162, Malaysian Red Cross Society (change of name) Act 1975

• Ketika ini digunapakai:

hanya

Akta

ini

yang

masih

– Act # 162, Malaysian Red Cross Society (change of name) Act 1975 / Akta Persatuan Palang Merah Malaysia (Pertukaran Nama) 1975 – Act # 540, Malaysian Red Crescent Society (Incorporation) Act 1965 (Revised 1995) / Akta Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia (Pemerbadanan) 1965 (Disemak 1995)

• BSMM merupakan sebuah badan sokongan kepada kerajaan dan bukan sebuah badan NGO. • Satu lagi Akta yang berkaitan adalah Akta # 512, Akta Konvensyen Geneva 1962 / Geneva Conventions Act 1962 (Revised 1993).

LAMBANG BULAN SABIT MERAH MALAYSIA

Lambang Palang Merah / Bulan Sabit Merah

• Ketika ini 3 lambang rasmi yang diterimapakai iaitu Palang Merah, Bulan Sabit Merah dan Kristal Merah. • Setakat tahun 2009, sebanyak 158 persatuan kebangsaan menggunakan lambang Palang Merah, 35 menggunakan lambang Bulan Sabit Merah dan 1 negara iaitu Israel menggunakan lambang Kristal Merah.

Kegunaan Lambang Palang Merah / Bulan Sabit Merah
• Ada 2 kegunaan lambang ini. • Kegunaan lambang yang asal adalah untuk perlindungan, yang lebih terpakai semasa peperangan. • Kegunaan yang lebih baru pula iaitu semasa aman ialah untuk pengenalan, iaitu sesiapa yang memakai lambang tersebut dikenali mempunyai pertalian dengan Pergerakan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah.

Lambang Bulan Sabit Merah Malaysia

• Persatuan kebangsaan di Malaysia menggunakan lambang Bulan Sabit Merah sebagaimana mengikut Act # 162, Malaysian Red Cross Society (change of name) Act 1975.

LAGU & IKRAR BULAN SABIT MERAH MALAYSIA

LAGU BULAN SABIT MERAH MALAYSIA
Bulan Sabit Merah Di Malaysia Giat Berjasa Untuk Negara Tidak Kira Kaum Dan Agama Waktu Aman Atau Bahaya Di Mana Jua Adanya Sengsara Di Sana Ada Kita Di Darat Dan Laut Kita Bersedia Walaupun Diancam Bahaya Bulan Sabit Merah Gerakan Sedunia Membantu Semua Yang Menderita Badan Sukarela Berkhidmat Dengan Tabah Dan Bersemangat
Lyrics : Tan Sri Dato’ Dol Ramli Song : Dato’ Johari Salleh "Lagu Bulan Sabit Merah" - was first played in a ceremony 1975 to commemorate the change of name of the Society from the Malaysian Red Cross Society to the Malaysian Red Crescent Society.

IKRAR BULAN SABIT MERAH MALAYSIA
Bahawa kami ahli PERSATUAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA berikrar taat setia kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di Pertuan Agong dan Pemerintah-pemerintah di Negeri kami berdasarkan prinsip-prinsip Rukun Negara. Bahawa kami berikrar akan sentiasa patuh kepada perlembagaan dan undangundang PERSATUAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA dan lain-lain undangundang serta arahan PERSATUAN walau di mana kami berada. Bahawa kami berikrar akan sentiasa memberikan khidmat sukarela kami kepada mereka yang sakit dan menderita di waktu aman atau bencana berdasarkan kepada PRINSIP BULAN SABIT MERAH seperti berikut: KEMANUSIAAN SAKSAMA BERKECUALI KEBEBASAN KHIDMAT SUKARELA BERSATU KESEJAGATAN

KEAHLIAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA

KEAHLIAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA
• Ahli Kehormat Seumur Hidup • Ahli Seumur Hidup • Ahli Biasa (18 tahun ke atas) • Ahli Bantuan Sukarela Berpakaian Seragam • Ahli Bantuan Sukarela Tidak Berpakaian Seragam • Ahli Belia • Ahli Belia (13 - 18 tahun) • Ahli Belia Terbuka (13 - 17 tahun) • Ahli Kanak-kanak (Link) (9 – 12 tahun)

LENCANA KECEKAPAN & PERSIJILAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA

LENCANA KECEKAPAN
AHLI LINK AHLI BELIA

Lencana Kepimpinan

PERSIJILAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA
• SIJIL BSMM UNTUK SEKOLAH MENENGAH

SIJIL ASAS BSMM

SIJIL LANJUTAN BSMM

SIJIL JURULATIH BSMM

SIJIL JURULATIH KANAN BSMM

• SIJIL BSMM UNTUK SEKOLAH MENENGAH
• • Pendidikan Palang Merah / Bulan Sabit Merah (4 jam) Pertolongan Cemas Kemasyarakatan (17 jam)

• SIJIL ASAS BSMM
• • • • Pendidikan Palang Merah / Bulan Sabit Merah & Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa (8 jam) Pertolongan Cemas Asas (20 jam) Bantuan Bencana & Operasi Menyelamat (10 jam) Pendidikan Kesihatan ATAU Rawatan Rumah (6 jam)

• SIJIL LANJUTAN BSMM
• • Pertolongan Cemas Lanjutan (24 jam) Pengurusan & Pentadbiran (8 jam)

• SIJIL JURULATIH BSMM
• • Lulus peperiksaan persijilan ASAS & LANJUTAN BSMM Kaedah Mengajar (Guru terlatih dikecualikan) (12 jam)

• SIJIL JURULATIH KANAN BSMM
• • • • • Menyempurnakan sekurang-kurangnya 30 jam pengajaran tiap-tiap tahap Asas & Lanjutan Menyempurnakan tempoh 3 tahun sebagai Jurulatih Bantuan Hidup Asas (14 jam) Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa (8 jam) Menyempurnakan tugas & tanggungjawab Persatuan dengan memuaskan & diperakui oleh Pengerusi Cawangan

STRUKTUR DAN ORGANISASI PERGERAKAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH ANTARABANGSA

• Pergerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Antarabangsa terdiri daripada 3 badan yang berasingan iaitu: Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa (ICRC) Persekutuan Antarabangsa Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) Persatuan-persatuan kebangsaan

STRUKTUR DAN ORGANISASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA

Struktur Organisasi
• Penaung persatuan ialah Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong. • Presiden persatuan dipegang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. • Timbalan Presiden dipegang oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. • Naib Presiden dipegang oleh:
– – – – – – YB YB YB YB YB YB Menteri Menteri Menteri Menteri Menteri Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Kesihatan Luar Negeri Belia dan Sukan Pelajaran Pendidikan Tinggi

CARTA ORGANISASI BSMM
MAJLIS KEBANGSAAN

LEMBAGA EKSEKUTIF KEBANGSAAN

SEKRETARIAT KEBANGSAAN

CAWANGAN

SEKRETARIAT CAWANGAN

CABANG

SEKRETARIAT CABANG

UNIT-UNIT Pasukan Bantuan Sukarela Pasukan Kumpulan Kebajikan Belia Kanak-kanak

Majlis Kebangsaan
• Majlis Kebangsaan merupakan membuat polisi dan dasar BSMM. badan yang

• Dianggotai oleh Pengerusi Kebangsaan, Timbalan Pengerusi Kebangsaan, 4 orang Naib Pengerusi Kebangsaan, Bendahari Kehormat Kebangsaan, 8 orang ahli yang dipilih, 2 orang wakil setiap Cawangan, wakil-wakil agensi kerajaan, kementerian dan Setiausaha Agung. • Majlis Kebangsaan bermesyuarat 3 bulan sekali.

Lembaga Eksekutif Kebangsaan
• Badan yang menjalankan polisi dan dasar yang diputuskan oleh Majlis Kebangsaan. Ia melaksanakan arahan Majlis Kebangsaan dan menjalankan aktiviti-aktiviti seharian BSMM. Badan inilah yang menggerakkan Persatuan. • Dianggotai oleh Pengerusi Kebangsaan, Timbalan Pengerusi Kebangsaan, 4 orang Naib Pengerusi Kebangsaan, Bendahari Kehormat Kebangsaan, 8 orang ahli yang dipilih, 5 orang wakil zon dan Setiausaha Agung. • Lembaga Eksekutif Kebangsaan (NEB) bermesyuarat sekurang-kurangnya 2 bulan sekali.

Pengerusi Kebangsaan BSMM

YM Tunku Tan Sri Dato’ Shahriman bin Tunku Sulaiman, PSM, DIMP, ASDK, PJK

Jawatankuasa Kebangsaan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Belia Kewangan Kutipan Derma Latihan Pembangunan Organisasi Pentadbiran & Perjawatan Perhubungan Antarabangsa Perkhidmatan Ambulan & Pengurusan Bencana Perkhidmatan Masyarakat Program Darah / HIV – AIDS & Penyalahgunaan Dadah Lembaga Tender Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa Pengurusan

Setiap Pengerusi Jawatankuasa Kebangsaan akan melantik pula ahli-ahli Jawatankuasa masing-masing.

• Kesemua jawatan dalam struktur organisasi tersebut berada di Ibu Pejabat Kebangsaan (IPK) Kuala Lumpur. • Setiap negeri di Malaysia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan membentuk Cawangan (Branch) kepada BSMM. Oleh itu terdapat 15 Cawangan kesemuanya. Setiap Cawangan mempunyai struktur organisasi yang hampir menyerupai Lembaga Eksekutif Kebangsaan. • Setiap Cawangan pula terdiri daripada beberapa Cabang (Chapter) di mana dahulu dikenali sebagai Daerah dan Daerah Kecil. Daerah Kecil biasanya merupakan suatu institusi seperti universiti, maktab perguruan dan sebagainya. Daerah Kecil kini telah dinaik taraf kepada Cabang. Setakat tahun 2000, ada 119 Cabang di seluruh negara.

• Aktiviti di peringkat Cabang biasanya dijalankan oleh unit-unit yang terdiri daripada bahagian Pasukan Bantuan Sukarela atau PBS (Volunteer Aid Detachment atau VAD), Pasukan Kumpulan Kebajikan (Welfare Service Group atau WSG), Belia (Youth) dan Kanak-kanak (Link). • Ahli-ahli Belia (pelajar sekolah menengah) dan Kanak-kanak (pelajar sekolah rendah) membentuk lebih kurang 80% ahli-ahli BSMM keseluruhannya. • Setiap unit ini mempunyai pegawai masingmasing. Bagi unit Belia, Pegawai Belianya ialah guru penasihat BSMM yang dilantik oleh sekolah.

• Setiap unit yang berdaftar dengan IPK mempunyai nombor unit yang khas, yang menunjukkan unit itu dari Cawangan mana dan dari bahagian apa. • Contohnya Unit SL(VAD)150 menunjukkan unit ini ialah dari Cawangan Selangor (SL), merupakan unit Volunteer Aid Detachment atau Pasukan Bantuan Sukarela (VAD), dan nombor 150 menunjukkan ia merupakan unit ke 150 yang didaftarkan. Ini sebenarnya ialah nombor unit bagi Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.

AJK BSMM CAWANGAN SELANGOR 2008-2010
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Pengerusi: Timb. Pengerusi: Naib Pengerusi I: Naib Pengerusi II: Pengarah: Peg. Perubatan: Setiausaha Kehormat: Bendahari Kehormat: Pen. Pengarah Latihan: Pen. Pengarah PBS: Pen. Pengarah Belia/Link: Penguasa Jururawat: Kuartermaster: Peg. Seranta: PJKK Kebajikan: PJKK Reaksi Kecemasan: PJKK Derma Darah/HIV-AIDS: PJKK Kutipan Derma: PJKK UUKA: AJK: AJK: Pn. Fatimah Sulaiman En. C. Venukopalan En. R. Kalaivanan Prof. Madya Aminuddin Mohamad En. M. Somasunthraram Dr. Rabindranath Chakravathy En. N. Murugan En. T. Sashi Kumar En. S. Muniandy En. Azizul Amar Rahmat En. R. S. Moganan En. K. Subramaniam En. Kanadason Kandasamy En. Saravanan Murugesu En. K. Subramaniam En. Dawood S. Hameed Dr. G. Varatharajoo En. S. K. Sibananda En. Abdul Rahim Mat Yassim En. Mohd Zahed Md Atan En. S. Karunagaran

CARTA ORGANISASI CABANG

Pengerusi

Naib Pengerusi I

Penasihat

Naib Pengerusi II

Setiausaha Kehormat

Bendahari Kehormat

Pegawai Perubatan

Pegawai Penjaga Latihan

Pegawai Penjaga PBS

Pegawai Penjaga Belia / Link

Pegawai Seranta

Kuartermaster

PJKK Kutipan Derma

PJKK UUKA

Penguasa Jururawat

PJKK Reaksi Kecemasan

PJKK Kebajikan

PJKK Program Darah, HIV / AIDS

CARTA ORGANISASI PBS
KOMANDAN

PENOLONG KOMANDAN

KUARTERMASTER

KETUA UTAMA SEKSYEN

KETUA SEKSYEN

KETUA SEKSYEN

PENOLONG KETUA SEKSYEN 4 x Ahli

PENOLONG KETUA SEKSYEN 4 x Ahli

PENOLONG KETUA SEKSYEN 4 x Ahli

PENOLONG KETUA SEKSYEN 4 x Ahli

PENOLONG KETUA SEKSYEN 4 x Ahli

PENOLONG KETUA SEKSYEN 4 x Ahli

PERJAWATAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA

KEBANGSAAN

CAWANGAN

CABANG

UNIT

Penaung (SPB YDP Agong)

KEBANGSAAN

CAWANGAN

CABANG

UNIT

Presiden Pengerusi

Penaung (DiRaja)

KEBANGSAAN

CAWANGAN

CABANG

UNIT

Timb. Presiden Naib Presiden Timb. Pengerusi Penasihat Kehormat

Penaung

KEBANGSAAN

CAWANGAN

CABANG

UNIT

Naib Pengerusi Bendahari Kehormat

Pengerusi

KEBANGSAAN

CAWANGAN

CABANG

UNIT

Ahli NEB Setiausaha Agung

Penasihat Timb. Pengerusi

KEBANGSAAN

CAWANGAN

CABANG

UNIT

Pengarah

Naib Pengerusi Pengarah

Pengerusi

KEBANGSAAN

CAWANGAN

CABANG

UNIT

Ahli J/kuasa Ketua Bahagian

Pen. Pengarah Latihan Pen. Pengarah PBS Pen. Pengarah Penasihat Belia Naib Pengerusi 1 Setiausaha Naib Pengerusi 2 Kehormat Bendahari Kehormat Peg. Perubatan

KEBANGSAAN

CAWANGAN

CABANG

UNIT

Peg. Tadbir Bahagian

Penguasa Jururawat Kuartermaster PJKK Duta Muhibbah Peg. Tadbir Bahagian

Peg. Penjaga Latihan Peg. Penjaga PBS Peg. Penjaga Belia Peg. Penjaga Kanak-kanak Setiausaha Kehormat Peg. Perubatan Bendahari Kehormat

Belia: Penaung (Pengetua)

KEBANGSAAN

CAWANGAN

CABANG

UNIT

Peg. Perkhidmatan Kecemasan (ESO) Pen. Peg. Tadbir

Kuartermaster Pembantu Perubatan (MA/SRN) PJKK Peg. Tadbir

PBS: Komandan Belia: Pemimpin Belia Kanak-kanak: Penaung (Guru Besar)

KEBANGSAAN

CAWANGAN

CABANG

UNIT

PBS: Pen. Komandan Belia: Pen. Peg. Pemimpin Belia Kanak-kanak: Peg. Pemimpin Kanak-kanak

Pem. Perubatan Ambulan (AMA)

KEBANGSAAN

CAWANGAN

CABANG

UNIT

PBS: Kuartermaster Kanak-kanak: Pen. Peg. Pemimpin Kanakkanak

KEBANGSAAN

CAWANGAN

CABANG

UNIT

PBS / Belia: Ketua Utama Seksyen

KEBANGSAAN

CAWANGAN

CABANG

UNIT

PBS / Belia: Ketua Seksyen

KEBANGSAAN

CAWANGAN

CABANG

UNIT

PBS / Belia: Pen. Ketua Seksyen

TUGAS-TUGAS AHLI-AHLI JAWATANKUASA CABANG BULAN SABIT MERAH MALAYSIA

PENGERUSI
• Bertanggungjawab terhadap Pengerusi Cawangan dan bertanggungjawab terhadap semua hal berkaitan pengurusan, pembangunan, pentadbiran dan kegiatan Cabang. Bertanggungjawab mempengerusikan semua Mesyuarat Jawatankuasa Cabang. Mempunyai satu undi Penentuan dan akan menandatangani minit tiap-tiap mesyuarat semasa disahkan. Bertanggungjawab menyediakan tugas-tugas dan menyelia AJK Cabang dalam perlaksanaan tugas mereka. Menentukan akaun Cabang disediakan untuk diaudit, diluluskan dan dikemukakan ke Cawangan. Bertanggungjawab di dalam memastikan belanjawan dan perancangan belanjawan Cabang tersusun rapi. Terlibat dalam tugas-tugas rasmi dengan Kementerian, Jabatan Kerajaan dan BSMM.

• • • • • •

NAIB PENGERUSI I
• • • • Bertanggungjawab menjalankan tugas Pengerusi semasa ketiadaannya. Mengambil alih jawatan Pengerusi apabila Pengerusi meletakkan jawatan sehingga Pengerusi baru dilantik. Bertanggungjawab terhadap kegiatan pentadbiran dan kewangan Cabang. Bertanggungjawab membantu Pengerusi menyelia tugas AJK Cabang.

NAIB PENGERUSI II
• (Bergantung pada keperluan Cabang dan tugas-tugasnya seperti Naib Pengerusi I)

SETIAUSAHA KEHORMAT
• • Bertanggungjawab terhadap Setiausaha Cawangan dan menjadi Pegawai Penyelaras dan Perhubungan untuk Cabang dan Unit. Membantu Jawatankuasa Cabang dalam memelihara perhubungan dengan Badan-badan Kerajaan, Swasta dan Pertubuhan lain di peringkat Cabang. Bertanggungjawab memberi bantuan sekretariat dan susulan untuk Jawatankuasa Cabang terutama kepada Pengerusi dan Naib Pengerusi. Menyelaras semua kegiatan Cabang. Bekerjasama dengan Bendahari Kehormat dalam menyediakan Peruntukan Tahunan dan Penyata Kewangan. Menjadi Pegawai Pentadbiran peringkat Cabang termasuk bertanggungjawab mengenai semua dokumen, buku, rekod, pendaftaran dan insuran kepunyaan Cabang.

• • •

BENDAHARI KEHORMAT
• Bertanggungjawab terhadap Bendahari Cawangan dan akan bertanggungjawab menyimpan rekod akaun, menyediakan Penyata Penerimaan dan Pembayaran, Pendapatan dan Perbelanjaan dan Kunci Kira-kira bulanan dan tahunan. Bertanggungjawab mengenai penerimaan dan pembayaran di Cabang dan Unit. Menandatangani semua cek yang dikeluarkan bersama pegawai yang dilantik oleh Jawatankuasa Cabang. Bertanggungjawab menyediakan Belanjawan Tahunan untuk dikemukakan dalam Mesyuarat Agung Tahunan Cabang dan memajukan ke Cawangan. Menasihati Jawatankuasa Cabang dalam pengawasan kewangan dan audit. Bertanggungjawab menyimpan dan merekod segala harta Cabang seperti tanah, bangunan, kenderaan, peralatan, perkakasan pejabat dan lain-lain. Menyelia dan mengemukakan akaun yang disatukan ke Cawangan sebelum 30 Mac setiap tahun.

• • •

• •

PEGAWAI PERUBATAN
• • Bertanggungjawab mengenai berbagai aspek perubatan dan kesihatan dalam program-program Cabang. Bekerjasama dengan Pegawai Penjaga Latihan untuk mengemaskinikan cara-cara latihan pertolongan cemas, rawatan rumah, pemulihan pernafasan dan lain-lain perkara yang bersangkutan di peringkat Cabang.

PENGUASA JURURAWAT
• • Bertanggungjawab dalam segala aspek kegiatan rawatan dan kejururawatan di Cabang. Bekerjasama dengan Pegawai Penjaga Latihan untuk mengemaskini cara-cara rawatan.

PEGAWAI PENJAGA LATIHAN
• • • Bertanggungjawab kepada Penolong Pengarah Latihan Cawangan mengenai semua hal latihan di Cabang. Bertanggungjawab mempengerusikan semua mesyuarat Jawatankuasa Latihan Cabang. Bekerjasama dengan Penolong Pengarah Latihan Cawangan dalam usaha menyelaras, merancang dan mengimplimentasi program latihan untuk Cabang dan Unit. Bertanggungjawab dalam merancang dan mengadakan semua program latihan untuk Cabang. Bertanggungjawab memajukan Laporan Latihan Cabang kepada Penolong Pengarah Latihan Cawangan.

• •

PEGAWAI PENJAGA PBS
• Bertanggungjawab kepada Penolong Pengarah PBS Cawangan, Pengerusi / Naib Pegerusi Cabang dalam semua hal kebajikan am, pengurusan dan kegiatan PBS di Cabang. Bekerjasama dengan Penolong Pengarah PBS dalam penubuhan dan pembangunan PBS di Cabang. Bekerjasama dengan Pengerusi JKK Bantuan Bencana dalam pengerahan dan memobilisasikan anggota PBS semasa bencana alam peringkat Cabang. Bertanggungjawab menyediakan laporan aktiviti PBS peringkat Cabang dan memajukan kepada Penolong Pengarah PBS dari semasa ke semasa. Bertanggungjawab menyediakan laporan berhubung kenaikan pangkat Pasukan PBS, pertukaran pemimpin dan alamat melalui Pengerusi / Setiausaha Kehormat Cabang seperti yang telah diluluskan oleh J/kuasa Cabang. Bertanggungjawab menyelesaikan masalah yang timbul dari pasukan PBS yang mana di dalam bidang dan tugas beliau. Disyorkan jika terdapat masalah atau keraguan, hendaklah merujuk kepada Pengerusi Cabang atau Penolong Pengarah PBS.

• •

• •

Mempengerusi, menasihat dan menyelaras mesyuarat Pegawaipegawai PBS. Bersama Pegawai Latihan menentukan pasukan PBS mendapat latihan yang sewajarnya.

PEGAWAI PENJAGA BELIA / LINK
• Bertanggungjawab kepada Penolong Pengarah Belia dalam semua hal kebajikan am, pengurusan dan kegiatan unit-unit Belia / Kanak-kanak di Cabang. Bekerjasama dengan Penolong Pengarah Belia dalam penubuhan dan pembangunan unit Belia / Kanak-kanak di Cabang. Bertanggungjawab dalam menyediakan laporan aktiviti Belia / Kanak-kanak peringkat Cabang dan memajukan kepada Penolong Pengarah Belia dari semasa ke semasa. Bertanggungjawab menyediakan laporan berhubung kenaikan pangkat pasukan Belia, pertukaran pemimpin dan alamat melalui Pengerusi / Setiausaha Kehormat Cabang seperti yang diluluskan oleh J/kuasa Cabang. Bertanggungjawab menyelesaikan masalah yang timbul dari pasukan Belia / Kanak-kanak yang mana di dalam bidang dan tugas beliau. Disyorkan jika terdapat masalah dan keraguan hendaklah dirujuk kepada Pengerusi Cabang atau Penolong Pengarah Belia. Mempengerusi, menasihat dan menyelaras mesyuarat Pegawaipegawai Belia dan Kanak-kanak. Bersama-sama Pegawai Latihan menentukan pasukan Belia dan Kanak-kanak mendapat latihan yang sewajarnya.

• •

• •

PEGAWAI SERANTA
• • Bertanggungjawab kepada Pengerusi / Naib Pengerusi Cabang dalam memberi informasi mengenai kegiatan Cabang. Bekerjasama dengan Setiausaha Kehormat Cabang dalam menerbitkan semua bahan berita, bahan bercetak atau elektronik dan penerangan mengenai kegiatan Cabang. Bekerjasama dengan Setiausaha Kehormat Cabang dalam membangunkan satu sistem perhubungan antara berbagai J/kuasa Cabang dengan Cawangan dan pasukan-pasukan.

KUARTERMASTER
• Bertanggungjawab kepada Pengerusi / Naib Pengerusi Cabang dan Kuartermaster Cawangan untuk semua aset (peralatan dan bekalan) yang dipunyai oleh Cabang. Bertanggungjawab mengenai stor dan inventori Cabang dan menyediakan laporan harta benda dan lain-lain yang berkaitan kepada Cawangan dari semasa ke semasa melalui Setiausaha Kehormat Cabang.

PENGERUSI JKK BANTUAN BENCANA
• Bertanggungjawab kepada Pengerusi / Naib Pengerusi Cabang dan Pengerusi JKK Bantuan Bencana Cawangan di dalam aktiviti Bantuan Bencana. Bertanggungjawab dalam memberi arahan bergerak (movement orders), arahan pentadbiran dan operasi dalam gerakan bantuan bencana di peringkat Cabang dengan kerjasama Pengerusi JKK Bantuan Bencana Cawangan. Bertanggungjawab mengendalikan Pusat Kawalan Bantuan Bencana BSMM Cabang dan dengan kerjasama Pegawai Penjaga PBS / Belia dalam pengerahan serta tenaga manusia dalam masa bencana. Bekerjasama dengan Kuartermaster dalam mengganti kembali bekalan barang-barang bantuan bencana. Bertanggungjawab dalam merangka, membangunkan dan kemaskinikan Rancangan Persediaan / Bantuan Bencana peringkat Cabang dengan kerjasama Cawangan. Bertanggungjawab menyediakan laporan bencana / persediaan / bantuan dari masa ke masa dan memajukan kepada Pengerusi JKK Bantuan Bencana Cawangan melalui Setiausaha Kehormat Cabang. Mewakili Cabang di dalam Jawatankuasa Bantuan Bencana Kerajaan di peringkat Cabang.

• •

PENGERUSI JKK KUTIPAN DERMA
• Bertanggungjawab kepada Pengerusi JKK Kutipan Derma Cawangan dan Pengerusi / Naib Pengerusi Cabang dalam merancang, melaksanakan dan menilai kegiatan kutipan derma peringkat Cabang. Bertanggungjawab dalam program kutipan derma peringkat Cabang. Berhubung dengan Cawangan dalam merangka projek kutipan derma peringkat Cabang. Berhubung dengan Pegawai Penjaga Latihan / PBS / Belia untuk keperluan ahli dan bantuan. Bertanggungjawab dalam menghantar semua laporan kegiatan yang telah dijalankan mengikut kelulusan Cawangan dan perlembagaan persatuan dan memajukan semua laporan berkaitan melalui Setiausaha Kehormat Cabang.

• • • •

PENGERUSI JKK ANTI DADAH
• Bertanggungjawab kepada Pengerusi JKK Anti Dadah Cawangan dan Pengerusi / Naib Pengerusi Cabang dalam merancang, melaksanakan dan menilai kegiatan anti dadah peringkat Cabang. Berhubung dengan Jawatankuasa Program Anti Dadah peringkat Cawangan untuk mengendalikan kempen anti dadah serta menarik perhatian ahli terhadap penyalahgunaan dadah.

LAIN-LAIN JKK
• • • • • • • • • • PENTADBIRAN ANUGERAH PROGRAM DARAH BANGUNAN PERKHIDMATAN MASYARAKAT KEBAJIKAN DISIPLIN UNDANG-UNDANG KEMANUSIAAN ANTARABANGSA HIV/AIDS HARI PALANG MERAH & BULAN SABIT MERAH

TUGAS-TUGAS AHLI-AHLI JAWATANKUASA PASUKAN BANTUAN SUKARELA BULAN SABIT MERAH MALAYSIA

KOMANDAN
• Bertanggungjawab mempastikan disiplin, latihan, kecekapan, pakaian seragam, rekod dan kewangan pasukan di dalam keadaan baik. Menerima dan melaksana arahan yang diterima daripada Cabang / Cawangan dari semasa ke semasa. Mengatur kursus dan latihan untuk ahli-ahli pasukan seperti mana peruntukan Buku Panduan Latihan. Mengatur program aktiviti tahunan pasukan. Mengagihkan tugas rasmi BSMM di kalangan anggota pasukannya dan mempastikan kehadiran anggota pasukannya dalam setiap tugas yang telah diberikan. Bertanggungjawab menghantar laporan pasukan kepada Cabang setiap tahun.

• • • •

PENOLONG KOMANDAN
• • Memikul tanggungjawab Komandan pasukan semasa ketiadaan beliau. Membantu Komandan di dalam perlaksanaan tugasnya.

KUARTERMASTER
• Mengendalikan penerimaan peralatan-peralatan pasukan atau peralatan yang dipinjam daripada Cabang / Cawangan / IPK atau organisasi lain agar sentiasa terpelihara. Mengadakan rekod-rekod mengenai alatan serta aset pasukan dan memastikan ianya boleh digunakan pada bila-bila masa diperlukan. Mengetuai pasukan semasa ketiadaan Komandan dan Penolong Komandan.

• •

KETUA UTAMA SEKSYEN
• • • • Melatih dan menjaga disiplin anggota seksyen di bawah jagaannya. Bertanggungjawab mengetuai dua orang Ketua Seksyen. Bertindak sebagai Setiausaha di dalam mesyuarat pasukannya. Mengetuai pasukan semasa ketiadaan semua pegawai atasan pasukannya.

KETUA SEKSYEN
• • • Menjaga seksyen dan membantu Ketua Utama Seksyen di dalam memantau disiplin anggota pasukan di bawah jagaannya. Bertanggungjawab mengetuai tiga orang Penolong Ketua Seksyen. Mengetuai pasukannya semasa ketiadaan semua pegawai atasan dan Ketua Utama Seksyen pasukannya.

PENOLONG KETUA SEKSYEN
• • Bertanggungjawab mengetuai empat orang anggota pasukan. Bertanggungjawab menjaga dan melatih anggota bawahannya. Sekiranya pasukannya mempunyai bilangan anggota yang ramai, beliau boleh memberi tunjuk ajar kepada sekurang-kurangnya 15 orang anggota pasukannya.

SEKIAN TERIMA KASIH

DISUSUN OLEH WAHAB CHIK KURSUS ORGANISASI, PENTADBIRAN DAN KEPIMPINAN BSMM CABANG KUIS 14-16 MEI 2010 KEM SRI RAUDHAH, GOMBAK SELANGOR