MEMOHON KEAMPUNAN DAN RAHMAT ALLAH SWT

[Surah al-A,raf ,7:23]
Maksudnya: Mereka berdua merayu: "Wahai Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan kalau Engkau tidak mengampunkan kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya menjadilah kami dari orangorang yang rugi".

Mereka berdua merayu: "Wahai Tuhan kami kami telah menganiaya diri kami sendiri dan kalau Engkau tidak mengampunkan kami dan memberi rahmat kepada kami nescaya menjadilah kami dari orang-orang yang rugi".

1. Latar belakang ayat:
Allah swt mencipta Adam daripada tanah dan Hawa daripada tulang rusuk kiri Nabi Adam, kemudian Allah masukkan keduan-duanya ke dalam syurga. Dalam syurga Allah melarang mereka mendekati sepohon pokok. Iblis mengambil peluang memperdaya mereka dengan memkana buah dari pokok tersebut dengan memberi alasan bahawa sesiapa yang memakannya bertukar menjadi Malaikat dan dapat tinggal selama-lamanya dalam syurga. Akhirnya Nabi Adam dan Hawa terpedaya denya tipu helah iblis. Sebaik sahaja mereka makan buah daripada pokok tersebut, pakaian mereka terungkai dari badan. Mereka menutup kemaluan dengan daun syurga. Allah menghukum Mereka keluar dari syurga dan turun ke dunia. Keduaduanya menyesal atas perbuatan lalu memohon keampunan dengan lafaz seperti yang tersebut dalam ayat di atas

Maksud zalim terhadap diri sendiri Meletakkan sesutau bukan pada tempatnya iaitu melakukan perbuatan yang melanggar hak orang lain atau mengabaikan tanggungjawab serta melanggar hukum syarak Contohnya : orang yang melakukan dosa terhadap Allah swt seperti mencuri, minum arak, meninggalkan solat fardu, tidak berpuasa di bulan Ramadan atau merosakkan harta benda awam

2. Jenis zalim dan contoh :
Zalim kepada Allah Syirik, tidak solat, tidak berpuasa Hisap rokok, dadah, hidu gam Zalim terhadap diri sendiri Zalim sesama manusia Membuli kawan, mencaci dan merosakkan harta benda awam Membuan sampah merata-rata tempat Sepak kucing, bela tapi tidak beri makan

Zalim terhadap alam sekitar Zalim terhadap binatang

3. Maksud keampunan Allah swt
Orang yang melakukan dosa wajib memohon keampunan dari Allahswt. Keampunan:Penghapusan dosa oleh Allah kepada hambanya yang berdosa dan memohon taubat kepadaNya. Hanya Allah sahaja yang berkuasa mengampunkan dosa seseorang.

4. Akibat berlaku zalim
Berlaku pergaduhan dan permusuhan Penindasan dan penganiayaan berleluasa Kehidupan masyarakat berpecah dan negara tidak aman

Haiwan dan tumbuhan akan mati dan pupus

Orang yang zalim dibenci dan dan dihina oleh masyarakat

5. Langkah untuk mendapat keampunan Allah swt.
Bertaubat Mengaku kesalahan

Langkah untuk mendapat keampunan Allahs wt

Tidak berputus asa

Menempelak diri/muhasabah diri

Menyesal atas kesalahan yang dilakukan

6. Cara mendapat rahmat Allah swt

Bertaubat dengan ikhlas hati dan berazam tidak akan mengulangi dosa yang dilakukan

8 Ciri adil dan Ciri zalim

Melakukan perkara yang disuruh oleh agama Memberi layanan sama rata kepada semua pihak Menjaga kepentingan orang lain seperti ,emjaga kepentingan diri sendiri Melakukan sesuatu perkara yang memberi faedah pada diri dan orang lain Berbuat baik kepada golongan miskin dan anak yatim

9. Pengajaran ayat
Orang yang beriman wajib mencontohi taubat yang dilakukan oleh Nabi Adam

Orang yang beriman hendaklah berwaspada dengan godaan syaitan

Latihan; Jawab semua soalan. 1. (a) Firman Allah S.W.T

adap Adil terh Berlaku in orang la

Membelanjakan harta di jalan Allah ketika senang atau susah

CARA MENDAPAT RAHMAT ALLAH

Melaksanakan ibadat dengan ikhlas dan sempurna

Ber ber kasih sam s a ayan kel uar angg g o g ma sya a dan ta rak at

Adil

zalim
Melakukan perkara yang bertentangan dengan agama Islam Melakukan perkara yang memudaratkan diri orang lain Mementingkan diri sendiri Sering menganiaya binatang dan memusnahkan alam sekitar Bersikap sombong dan memandang rendah kepada golongan miskin dan anak yatim

Mengaku kesalahan dan menyesali dosa yang dilakukan ialah sifat terpuji

Keampunan suatu rahmat Allah kepada hambaNya

Maksudnya: “Mereka berdua merayu : Wahai Tuhan kami ! Kami telah menganiayai diri kami sendiri dan jika engkau tidak mmberikan keampunan dan rahmat kepada kami, nescaya termasuklah kami dalam golongan orang-orang yang rugi.”

(i)
(ii)

Siapakah yang dimaksudkan dengan mereka berdua. Nyatakan maksud perkataan yang bergaris di atas

[ 2 markah]

[ 6 markah]

(ii) (iii)
(iv) (v) (vi)

Terangkan dua bentuk kezaliman yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. [2 markah ] Jelaskan dua punca yang menyebabkan seseorang itu berlaku zalim. [ 4 markah ] Nyatakan tiga bentuk kezaliman yang dilakukan oleh manusia terhadap makhluk-makhluk Allah swt [ 6 markah ] Terangkan dua sifat yang dimiliki oleh orang yang salim [ 2 markah ]

Nyatakan dua punca berlakukanya kezaliman dalam masyarakat [ 4 markah ]

Isi Tempat kosong 1. Jelaskan pengertian zalim beserta contohnya. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… 2. Terangkan bahagian-bahagian zalim beserta contoh. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 3. Jelaskan cara mencegah kezaliman dalam masyarakat. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 4. Terangkan akibat yang akan berlaku jika kezaliman dibiarkan berleluasa dalam masyarakat. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 5. Senaraikan perbuatan yang menzalimi alam ciptaan Tuhan. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 6. Nyatakan perbezaan ciri-ciri keadilan dan kezaliman. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 7. Pada pandangan kamu, apakah faktor-faktor berlaku kezaliman dalam masyarakat. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 8. Bagaimanakah cara menjauhi sifat zalim pada diri?. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………