1 Menyakini Hari Kebangkitan Proses Kejadian Hujan dan Faedahnya Surah al-A’raf ayat 57 - 58

MAKSUD AYAT SECARA MENYELURUH

Surah Al A'raf: ayat 57 Kekuasaan Allah menciptakan & menurunkan Hujan sebagai rahmat untuk manusia & aemua kehidupan di alam. Kekuasaan Allah menghidupkan & semula manusia yang telah mati

Surah Al A'raf : ayat 58 Negeri yang tanahnya baik (subur) apabila diturunkan hujan akan menghasilkan tanaman yang subur dengan izin Allah
Manakala negeri yang tanahnya gersang & kering kontang apabila diturunkan hujan tidak dapar / terlalu sukar untuk mengeluarkan hasil tanaman.

2
Allah telah membuat beberapa ibarat / perbandingan dalam ayat ini : • "Bumi yang subur"- diibaratkan seperti Orang Beriman : • "Bumi yang kering / tandus"- diibaratkan seperti orang kafir : "Hujan" pula - diibaratkan seperti Al Quran.

Terjemahan
Dan Dia lah (Allah) yang menghantarkan angin sebagai pembawa berita yang mengembirakan sebelum kedatangan rahmatnya (iaitu hujan) hingga apabila angin itu membawa awan mendung, Kami halakan dia ke negeri yang mati (ke daerah yang kering kontang), lalu Kami turunkan hujan dengan awan itu, kemudian Kami keluarkan dengan air hujan itu berbagai-bagai jenis buahbuahan. Demikianlah pula Kami mengeluarkan (menghidupkan semula) orang-orang yang telah mati, supaya kamu beringat (mengambil pelajaran daripadanya) Dan negeri yang baik (tanahnya), tanaman-tanamannya tumbuh (subur) dengan izin Allah dan negeri yang tidak baik (tanahnya) tidak tumbuh tanamannya melainkan dengan keadaan bantut Demikianlah Kami menerangkan tandatanda (kemurahan dan kekuasaan) Kami dengan berbagai cara bagi orang-orang yang (mahu) bersyukur.

Ayat

Jenis gas Nitrogen Oksigen

Simbol N2 O2

% 78 21

Karben dioksid Gas Adi /Nadir

CO2 He

0.03 0.9

Kegunaan - Diperlukan oleh tanah supaya bakteria tanah dapat mensintesis proten untuk tumbersaran tumbuhan - Manusia dan haiwan memerlukan oksigen untuk pernafasan dan penghasilan tenaga daripada makanan. - Tumbuhan pula memerlukan oksigen untuk menghasilan tenaga daripada makanan - Tanah memerlukan oksigen supaya akar dapat bernafas - Tumbuhan menyerap karben dioksida untuk menjalankan proses fotosintesis Menyalakan lampu nion dan belon gas

awan

3
Ar Ne

hujan

Wap air [penyejatan]

Kesimpulan: Semua hidupan perlukan udara utk hidup terutama manusia. Pencipta udara atau angin ialah Allah swt

1. Angin pembawa berita gembira

tasi

Air mata

Maksudnya: Udara yang bergerak; pembawa berita gembira membawa awan mendung yg mengandungi hujan Membawa beberapa jenis gas utk semuaAngin hidupan.

2. Awan dan hujan pembawa rahmat kepada manusia dan alam. Kejadian awan dan penurunan hujan berlaku melalui proses kitar air semulajadi.
PROSES KEJADIAN HUJAN

PROSES KEJADIAN HUJAN MENURUT AL QURAN i.Air di permukaan bumi seperti kolam, tasik,sungai & laut tersejat menjadi wap/haba air yang lebih besar dan lebih berat disebabkan haba sinaran matahari 2.Awan yg berisi wap-wap air digerakkan oleh angin & berkumpul 3.Wap yang telah cukup berat akan gugur sebagai air hujan [ Air hujan yang turun akan meresap ke dalam tanah dan mengalir semula ke kolam,tasik, sungai & laut. Proses kejadian hujan ini akan berulang sebagai satu kitaran. ]

1.Hujan terjadi kerana adanya awan 2. Dalam awan, titisan-titisan air yang kecil bergabung menjadi titisan-titisan yang lebih besar dan berat 3. Titisan air yang terlalu besar dan berat tidak dapat disokong lagi oleh daya pengapungan udara. Lalu ia jatuh ke bumi sebagai hujan. Air hujan pula akan diserap ke dalam tanah atau mengalir ke sungai, tasik dan laut. Proses ini akan berulang dan membentuk kitar air semula jadi

4

PROSES KEJADIAN AWAN

i.Air di permukaan bumi seperti
kolam, tasik,sungai & laut tersejat menjadi wap/haba air yang lebih besar dan lebih berat disebabkan haba sinaran matahari 2.Wap air yabg ringan akan naik ke etmosphia 3. Apabila wap air bertemu dengan udara sejuk, ia akan berkondisasi menjadi titisan air 4. Titisan air yang kecil ini terapungapung ke etmosphia kerana dis okong oleh daya pengapungan udara. 5. Titisan air akan berkumpul lalu membentuk awan

Proses kitar air semulajadi merupakan sunnah Allah. Bertujuan utk mengekalkan kuantiti air di bumi yg membolehkan semua hidupan hidup sejahtera.

3. Tanah yang gersang menjadi subur.
PERBANDINGAN BUMI YANG SUBUR & BUMI YANG TANDUS Bumi yang tandus, hangus terbakar, dan gersang Bumi yang Subur Apabila diserami air menjadi subur dan sesuai untuk pertanian. Apabila dibasahi air hujan menjadi subur sehingga menumbuhkan tumbuhan yang menghijau dan buahan yang lazat dimakan Tanah yang subur apabila tanah diturunkan hujan akan mengeluarkan hasil tanaman yang lumayan Tanah yang subur apabila tanah diturunkan hujan akan mengeluarkan hasil tanaman yang lumayan Bumi yang tidak subur /gersang & kering kontang walaupun diturunkan hujan sangat sukar untuk menghasilkan tanaman

Di ibaratkan sebagai orang beriman, Apabila diturunkan al Quran , mereka mudah beriman & mengamalkan ajaran al Quran Diibaratkan sebagai orang kafir. Walaupun telah diturunkan al Quran – mereka tidak dapat menerima & mengambil kebaikan dari ajaran al-Quran

Bumi yang kering/ tandus/ger sang

HARI KEBANGKITAN SEMULA DALAM AYAT : 57 Maksud Kebangkitan semula : ialah Manusia yang telah mati akan dihidupkan

5
semula oleh Allah di akhirat kelak untuk menerima balasan Hukum beriman dengan hari kebangkitan : Wajib beriman dgn hari kebangkitan kerana ia adalah salah satu rukum iman Maksud Menyatakan rasa terima kasih kepada Bersyukur: Allah atas segala nikmat yg dikurniakan Perbandingan orang yang bersyukur dan orang yang tidak bersyukur

4.

4.1

HATI

-Reda dan Qanaah dgn segala pemberian
Allah swt

-Bertambah cinta kepada Allah swt apabila
menerima nikmat CARA BERSYUKU R

LISA N

-Membanyakkan zikir seperti mengucap alHamdulillah -Menyampaikan dakwah dan memberi nasihat secara hikmah

AMALAN

-Memelihara ibadat wajib dan meninggalkan ibadat sunat -Memanfaatkan nikmat ke aranh kebaikan diri, masyarakat dan negara

PENGAJARAN DARI AYAT:
1. Manusia hendaklah sentiasa mensyukuri nikmat Allah & menggunakannya pada perkara yang diredai Allah 2. Meyakini bahawa Al Quran tidak bertentangan dengan sains 3. Kita hendaklah sentiasa memerhati & merenungi setiap kejadian

-Malas dan berpura-pura beribadat -Kurang berusaha ke arah kemajuan diri, masyarakat dan negara -Tidak Sabar dan mengeloh apabila ditimpa musibah -Tamak walaupun menerima nikmat yang banyak yang sedikit. Orang Yamg Tidak Bersyukur

-Rajin dan ikhlas melakukan ibadat -Berusaha meningkatkan dan memajukan diri, masyarakat dan negara -Sabar menghadapi musibah -Reda walaupun menerima nikmat yang sedikit. Orang Bersyukur

6
Alam untuk mendekatkan diri kepada Allah 4. Kita wajib meyakini Allah berkuasa mematikan manusia & menghidupkannya kembali di akhirat SOALAN LATIHAN : 1. Nyatakan dua bukti Allah berkuasa menghidupkan semula mansuia 2. Terangkan cara berlakunya proses kitar air semula jadi 3. Jelaskan dua bukti Allah berkuasa membangkitkan manusia semula selepas kematiannya 4. Senaraikan tiga perbandingan antara orang yang bersyukur dan orang yang tidak bersyukur 5. Terangkan proses kejadian hujan 6. Jelaskan kepentingan air dalam kehidupan 7. Tanah yang subur diibaratkan sebagai jiwa yang mudah menerima nur iman. Apakah usaha yang perlu anda lakukan umtuk meningkatkan keimanan ? 8. Nyatakan rahmat Allah SWT yang anda tahu selain daripada hujan. 9. Menyelidik khazanah Allah di bumi mendatangkan banyak kebaikan kepada manusia sejagat. Huraikan kebaikan yang akan diperolehi. 10.Beri erti perkataan yang bergaris di bawah;

10.1

` =

10.2

=

10.3

=

10.4

=

10.5

=

7

10.6

=