Permainan Bahasa Nama Permainan : Stesen Bacaan Objektif: Pelajar dalam kumpulan bergilir-gilir boleh membaca ayatayat

pendek/perenggan dibeberapa stesen Bahan : 1. Kad-kad Bacaan Bergred

Stesen 1

Stesen 2

Stesen 3

Stesen 4

2. Kad-kad Bacaan (untuk 4 stesen ) Cara melaksanakan permainan: 1. 2. 3. dan membaca kad bacaan di situ. Guru beri markah berdasarkan ketepatan dan kelancaran bacaan kumpulan itu. 4. Guru seterusnya mengarahkan kumpulan-kumpulan yang lain.Pastikan setiap kumpulan mendapat peluang pergi ke empat-empat stesen. Pelajar dibahagikan kepada 3 kumpulan. Setiap kumpulan berbaris seperti keretapi. Guru letakkan kad-kad stesen di 4 penjuru kelas. Di setiap stesen ada kad-kad bacaan. Guru menyebut sebagai contoh : Kumpulan Cerdik ke stesen 2. Kumpulan Cerdik akan bergerak seperti keretapi ke stesen 2

Stesen 1

Stesen 2

Kumpulan Cemerlang Kumpulan Kumpulan Gemilang Terbilang

Stesen 4

Stesen 3

STESEN 1