Unit Kawalan Penyakit Berjangkit

Pengenalan Program Kawalan Penyakit di Kementerian Kesihatan telah bermula sejak tahun 1961 melalui programprogram vertikal Kawalan Penyakit seperti Program Kawalan Penyakit Batuk Kering Kebangsaan (1961), Program Membasmi Malaria (1967) dan Program Kawalan Kusta Kebangsaan (1969). Pada tahun 1971 Unit Kawalan Penyakit Berjangkit telah ditubuhkan dibawah Bahagian Perkhidmatan Kesihatan. Unit Kawalan Penyakit Berjangkit JKNK memberi tumpuan kepada kepada Program Kawalan Penyakit Berjangkit berdasarkan corak epidemiologi penyakit berjangkit semasa. Objektif

Menjalankan tinjauan Epidemiologi serta membuat pengawasan terhadap pengesanan, rawatan pesakit serta diagnosa komuniti penyakit berjangkit dan seterusnya mengambil langkah-langkah pencegahan dan kawalan yang sesuai dan segera.

• • •

Menjalankan penguatkuasaan undang-undang di bawah akta/ peraturan kawalan penyakit berjangkit. Melaksanakan promosi dan pendidikan kesihatan. Mengurangkan kadar morbiditi dan mortaliti akibat penyakit berjangkit. Objektif Kualiti Memastikan 80 % wabak dapat dikawal dalam jangkamasa yang di tetapkan mengikut jenis penyakit. i. Wabak Typhoid

- Tiada kes baru yang dilaporkan selepas 42 hari dari tarikh onset kes terakhir. - Tiada kes baru yang dilaporkan selepas 10 hari dari tarikh onset kes terakhir.

ii. Wabak Kolera - Tiada kes baru yang dilaporkan selepas 10 hari dari tarikh onset kes terakhir. iii. Wabak Difteria

iv. Wabak Disentri - Tiada kes baru yang dilaporkan selepas 14 hari dari tarikh onset kes terakhir. v. Wabak Measles - Tiada kes baru yang dilaporkan selepas 28 hari dari tarikh onset kes terakhir. vi. Wabak HFMD - Tiada kes baru yang dilaporkan selepas 10 hari dari tarikh onset kes terakhir. Piagam Pelanggan Kami berjanji;

• • •

Memastikan perkhidmatan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit dilaksanakan dengan cepat dan berkesan. Meningkatkan tahap kesedaran dan pengetahuan mengenai penyakit berjangkit kepada masyarakat dan lain-lain agensi melalui promosi kesihatan berterusan. Memastikan semua penyakit berjangkit yang dinotifikasikan dan kejadian wabak disiasat dengan segera dan menyeluruh.

Membuat perancangan, pemantauan dan analisa situasi penyakit berjangkit serta memberi maklumbalas kepada pejabat kesihatan daerah, Kementerian Kesihatan Malaysia, lain-lain agensi yang berkaitan secara berkala.

Berkerjasama dan memberi sokongan teknikal secara berterusan kepada pejabat kesiahatan daerah dan lain-lain agensi yang berkaitan dalam melaksanakan aktiviti pencegahan dan kawalan penyakit berjangkit. Perkhidmatan/Aktiviti 1. Aktiviti kawalan penyakit berjangkit terdiri dari Kawalan Penyakit :-

• • • • •

Penyakit Cegahan Melalui Imunisasi. Penyakit Bawaan Air Dan Makanan. Penyakit Jangkitan Sistem Pernafasan. Penyakit Zoonosis. Penyakit-penyakit berjangkit yang baru muncul @ kemunculan semula (Emerging & reemerging disease).

2. Pengawasan Penyakit (Survelan)

• • • • • • • • • •
• • •

Notifikasi Penyakit Berjangkit di bawah Akta Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkir 1988 (Akta 342) Demam Denggi Demam Denggi Berdarah Keracunan Makanan Chancroid Tifus & Ricketsioses Kolera Kusta Tuberkulosis Demam Kuning Rabies Malaria Viral Ensefalitis Akut Poliomilitis Plague Jangkitan Gonococcal Viral Hepatitis Ebola

• •

• •

• • • • •

Difteria Disentri HIV/AIDS Demam Campak Batuk Kokol Tetanus HFMD Tifoid Relapsing Fever Siflis Apa-apa jangkitan mikrobial lain yang mengancam nyawa • Survelan Sentinel meliputi. - AGE - AFP - Measles - ILI (Influenza Like Illness) • Survelan Makmal (Laboratory-base Survelance) meliputi pemantauan makmal bagi orginisma:- Haemophilus influenza type b - Salmonella typhi - Salmonella sp - Neisseria meningitidis - Vibrio cholerae - Leptospira.

• •

• •

Berdasarkan penerangan yang diberikan oleh Hj Mohd. Zin Bin Daud, beliau mengatakan bahawa kita kekurangan kesedaran mengenai penjagaan asas di rumah untuk mengelakkan pembiakan nyamuk aedes. Dalam rumah kita, banyak tempat ang boleh disinggahi oleh nyamuk ini untuk bertelur. Seterusnya, mengembangkan populasi mereka di kalangan manusia. Sekali bertelur, nyamuk jenis hitam belang putih ini mampu melahirkan sehingga 300 biji telur. Akhirnya, yang susah, kita juga. Kita juga kena demam denggi dan demam denggi berdarah (hemorrhagic dengue fever). Justeru, tugas orang awam ialah mengelakkan nyamuk ini terus bertelur dan menambah populasi dalam kalangan manusia. Jauhkan rumah dari ai bertakung. Jangan terlalu yakin dengan kebersihan rumah sendiri kerana nyamuk aedes sukakan air yang bersih.

Mereka tidak suka air yang kotor. Bukan pilihan mereka air longkang di tepi rumah, malahan, mereka suka air yang bersih. Contohnya? Air takungan pasu, air takungan hujan dan air dalam sampah sarap. Itulah sasaran mereka. Mereka suka air yang jernih dan mengeluarkan telurnya di situ. Sememangnya , menjadi tangggungjawab Unit Inspektorat untuk mengawal penularan penyakit aedes di komuniti tertentu. Oleh kerana itu, mereka sememangnya memainkan peranan penting (important role) dalam menentukan adakah wabak aedes masih bermaharajelela dalam masyarakat sekitar. Bersempena dengan itu, mereka kumpul statistic, mereka kumpul data dan mereka buat surveillance dari tempat ke tempat. Jika sesuatu kawasan itu disuspek dengan penyakit aedes dan mempunyai populasi nyamuk aedes yang tinggi, unit ini akan memulakan operasi fogging di kawasan tersebut. Orang yang berada dalam umah atau bangunan berdekatan perlu mengosongkan premis mereka dan membenarkan Unit Inspektorat mem’fogging’ kawasan mereka. Sejurus selepas itu, ia mungkin mengambil beberapa keika untuk kesan asap itu hilang. Selain itu, unit ini bertindak sebagai peneraju undang-undang dan menjalankan akta yang sudah tersedia dalam kitab perundangan kita. Mereka boleh menyita kedai makan atau premis perniagaan selama sekurang-kurangnya 2 minggu sehingga pemeriksaan selesai. Ini merupakan langkah berjaga-jaga demi keselamatan awam. Selain itu, en. Zin juga memberi pesanan kepada kami untuk menasihati sesiapa juga untuk menjaga persekitaran dari terdedah kepada ancaman aedes. Ini kerana, masyarakat agak liat dan idak peka dengan keadaan tersebut. Walaupun mereka takut mati, mereka tidak ingin untuk mencegah diri daripada mendapat risikopenyakit demam denggi. Sudah jadi tugas kami sebagai frontline (barisan hadapan) dalam perkhidmatan kesihatan di sekitar kita. Jururawat berada di mana-mana. Klinik, hospital dan komuniti, semua ada jururawat. Kadang-kala, ada yang tak perasan, betapa besarnya jasa sang jururawat ke atas komuniti itu sendiri. Pendidikan kesihatan pun bagi, injection pun bagi, akhi sekali, tugas nak ajar demam denggi pun kena ajar patient. Tatacara elak aedes di rumah: • • • • 20 minit seminggu sudah memadai. Perhatikan kawasan rumah yang mempunyai air bertakung. Jika tandas tersumbat, baiki segera. Jika ada kesekatan pada perkumbahan dalam rumah, nyatakan pada pihak berkenaan.

• • • •

Jika ada unit Inspektorat datang untuk memeriksa halaman rumah, benarkan mereka masuk. Selalu-selalulah kumpul dan kambus daun-daun kering di halaman rumah. Elakkan sampah berteraburan, takut-takut jadi tempat aedes membiak. Ikat plastic beg sampah

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.