Folio Geografi 2010

MIGRASI DALAMAN PENDUDUK DI TAMAN SRI SINAR KUALA LUMPUR
NAMA : SYAHMIE FAYYADH BIN JAAFAR KELAS : 3 JUJUR SEKOLAH : SMK SINAR BINTANG, KUALA LUMPUR NAMA GURU : PN ROSNAH SAMLEE TAHUN : 2010 TANDATANGAN PELAJAR TANDATANGAN GURU

ISI KANDUNG
TAJUK

Bismillah 2. Penghargaan 3. Pendahuluan 4. Objektif Kajian 5. Kawasan Kajian 6. Kaedah Kajian 7. Hasil Kajian 8. Rumusan 9. Rujukan 10. Lampiran
1.

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

APK TEAM KUALA LUMPUR PENGHARGAAN
Saya ingin mengucapkan ucapan ribuan terima kasih kepada Pengetua SMK Sinar Bintang, Pn. Sumarni b. Junin kerana telah memberikan kebenaran kepada saya untuk menjalankan kerja kursus ini. Tidak lupa juga kepada guru Geografi saya iaitu Pn. Rosnah Samlee yang telah banyak memberikan tunjuk ajar dan nasihat sepanjang kajian ini dijalankan. Ucapan terima kasih juga kepada kedua ibu bapa saya kerana memberikan sokongan dan dorongan kepada saya untuk menyiapkan kerja kursus ini. Banyak wang ringgit yang telah mereka habiskan demi memastikan kajian ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Tidak lupa juga buat rakan-rakan saya iaitu Adib Akmal dan Mohd. Azwandy yang telah banyak membantu saya ketika proses soal selidik dan temu bual dilakukan. Terima kasih juga kerana sudi meminjamkan wang ringgit kepada saya. Akhir sekali saya mengucapkan terima kasih kepada penduduk Taman Sri Sinar yang telah sudi memberikan kerjasama yang baik kepada saya semasa kajian ini dijalankan. Hanya Allah sahaja yang dapat membalas jasa dan budi baik kalian semua.

PENDAHULUAN
Kajian kerja kursus ini perlu dilakukan kerana ia merupakan syarat untuk pensijilan Penilaian Menengah Rendah ( PMR ). Kami semua telah diberikan tajuk iaitu Migrasi Dalaman Penduduk. Oleh itu, kami semua telah diarahkan oleh guru untuk membuat kajian ini di taman perumahan sendiri memandangkan ia amat bersesuai dengan tajuk yang

diberikan. Di Taman Sri Sinar, sememangnya terdapat migrasi yang berlaku di taman ini disebabkan perkembangan sektor pekerjaan di kawasan sekitarnya. Masa yang diberikan untuk menjalankan kerja kursus ini ialah bermula bulan Mac sehingga bulan Mei iaitu kira-kira 3 bulan. Setiap pelajar perlu menulis satu laporan yang lengkap tentang kajian yang telah dijalankan. Saya berharap agar kajian dan laporan ini akan mendatangkan manfaat dan faedah khususnya kepada saya dan amnya kepada masyarakat di kawasan tempat tinggal saya.

OBJEKTIF KAJIAN
Berikut adalah objektif-objektif kajian yang telah saya jalankan
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Mendefinisikan Konsep migrasi penduduk dengan tepat dan jelas Menyatakan Pola migrasi penduduk di kawasan kajian Menyatakan Faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman penduduk di kawasan kajian. Menyatakan Kesan migrasi dalaman penduduk di kawasan kajian. Mencadangkan Langkah untuk mengatasi kesan migrasi yang berlaku di kawasan kajian. Penerapan nilai dan unsur patriotisme terhadap penduduk di Kg. Selulun mengenai kepentingan migrasi.

KAWASAN KAJIAN

Kajian ini telah dijalankan di Taman Sri Sinar, Kuala Lumpur. Lokasi kawasan kajian ini terletak kira-kira 12.7 kilometer Jalan Kucing dari dan kira-kira 14.9 km dari Lebuhraya Mahameru. Biasanya tambang bas yang dikenakan untuk pengangkutan bas ke sekolah ialah RM 0.50 untuk perjalanan pergi dan balik yang mengambil masa 5 minit untuk sampai ke sekolah. Kawasan taman ini mempunyai sebuah sekolah rendah iaitu SK Sri Kepong yang mempunyai pelajar seramai 600 orang.

KAEDAH KAJIAN

Sebelum memulakan kajian , saya telah mengenal pasti beberapa kaedah yang akan digunakan untuk memudahkan saya mencatat maklumat secara terperinci dan bersistematik. Oleh itu, saya telah menggunakan 4 kaedah untuk menjalankan kerja kursus ini. Berikut merupakan kaedah yang telah digunakan :-

1) Pemerhatian = saya telah membuat pemerhatian untuk mengenalpasti pola migrasi yang berlaku di kawasan Taman Sri Sinar dan Sri Segambut. 2) Temu Bual = seterusnya saya telah menemu bual beberapa orang penduduk untuk mengetahui pendapat dan pandangan mereka pola migrasi di kampung saya. Temu bual dijalankan kepada penduduk yang telah lama menetap disitu kerana mereka lebih berpengalaman dan tahu tentang keadaan kawasan kampung. 3) Soal Selidik = saya juga telah menyediakan 20 borang soal selidik yang perlu diisi oleh penduduk kampung yang akan menjadi responden terhadap kajian yang akan dilakukan. 4) Rujukan = selain itu, saya juga membuat rujukan di perpustakaan dan melayari internet untuk mendapatkan maklumat tambahan terutamanya tentang penerangan migrasu yang berlaku di Malaysia.
HAK CIPTA TERPELIHARA

DAPATAN KAJIAN
Konsep Migrasi Penduduk
Secara umum migrasi penduduk ialah penghijrahan seseorang yang melintasi sempadan, kawasan, negeri, negara atau sempadan antarabangsa. Merujuk kepada kajian ini migrasi yang dibincangkan ialah migrasi dalaman. Dalam konteks ini, migrasi ialah penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain.

Pola Migrasi Penduduk
Setelah kajian dijalankan, saya dapati terdapat beberapa pola migrasi yang sering berlaku di taman perumahan saya. Berikut ialah pola migrasi yang wujud: i) Migrasi Luar Bandar Ke Bandar Ini ialah merupakan migrasi yang paling banyak berlaku di kawasan kampung saya. Migrasi ini berlaku disebabkan oleh dia faktor iaitu

tolakan dan tarikan. Faktor tolakan disebabkan kurangnya peluang pekerjaan dan pendapatan yang terhad, tidak lumayan dan tidak tetap di luar bandar. Manakala faktor tarikan pula ialah kerana kawasan bandar menyediakan peluang pekerjaan yang lebih baik sama ada di sektor awam dan swasta seperti perkilangan, pembinaan, perniagaan dan perkhidmatan. ii) Migrasi Bandar Ke Luar Bandar Migrasi ini juga berlaku di kawasan taman perumahan saya. Keadaan ini berlaku disebabkan oleh dasar kerajaan yang membuka rancangan pembangunan tanah seperti FELDA, KEJORA, KETENGAH dan KESEDAR telah menarik penduduk yang tidak mempunyai tanah di bandar untuk berhijrah ke rancangan pembangunan tanah ini. Keadaan ini telah menarik minat penduduk kawasan bandar yang lain berhijrah ke luar bandar.

Faktor Yang Mempengaruhi Migrasi Dalaman Penduduk di Kawasan Kajian
Migrasi dalaman yang berlaku di kawasan kampung saya ini disebabkan oleh beberapa faktor. Setelah menyemak borang soal selidik didapati faktor tersebut ialah :A (Migrasi Luar bandar ke Bandar) i) melanjutkan pelajaran - kebanyakan pelajar yang telah menghabiskan persekolahan telah meninggalkan kampung untuk melanjutkan pelajaran ke bandar kerana di sini menawarkan banyak peluang pendidikan seperti ILP (institut latihan perindustrian), Giat Mara, universiti awam dan swasta serta kolej-kolej yang boleh memberikan masa depan kepada pelajar. ii) peluang pekerjaan - sememangnya migrasi luar bandar ini berlaku disebabkan oleh peluang pekerjaan yang lebih meluas di kawasan bandar. Sebagai contoh peluang kerja dalam sektor perindustrian, perniagaan, pembuatan dan lain-lain. Kadar upah yang tinggi juga menyebabkan penduduk di kampung saya berpindah ke kawasan bandar.

B (Migrasi Luar Bandar ke Luar Bandar) iii) Governan - pihak kerajaan telah memajukan kawasan luar bandar dengan adanya pembukaan tanah-tanah baru untuk kawasan pertanian seperti kelapa sawit di bawah agensi FELDA dan FELCRA. Keadaan ini menyebabkan terdapatnya penduduk dari kawasan bandar telah berpindah ke kawasan luar bandar untuk mencari peluang pekerjaan daripada sektor pertanian. iv) Ikut Keluarga / Perkahwinan - daripada borang soal selidik yang telah dikaji saya mendapati terdapat beberapa buah keluarga yang datang kawasan kajian saya ini disebabkan kerana mengikut keluarga dan berkahwin dengan penduduk daripada kawasan kajian. Penerapan Unsur Patriotisme Saya sangat bersyukur kerana di taman perumahan ini mempunyai penduduk yang hidup dalam keadaan aman, damai dan sentosa walau pun bilangan penduduk sering berubah disebabkan oleh faktor migrasi dalaman ini. Kesan Migrasi Dalaman Penduduk di Kawasan Kajian Kegiatan migrasi yang berlaku di kawasan taman perumahan saya sebenarnya telah memberi yang positif dan negatif di kawasan taman perumahan saya. Antara kesan yang dapat dilihat ialah :A ( KESAN POSITIF ) 1) Penduduk Bertambah - Migrasi dalaman yang berlaku ini telah menyebabkan bilangan penduduk di taman perumahan saya telah meningkat walau pun terdapat penduduk yang telah berhijrah ke luar. Ini diseimbangkan oleh kemasukan penduduk disebabkan oleh faktor-faktor seperti peluang pekerjaan, ikut keluarga dan perkahwinan. Walau bagaimana pun penduduk di taman perumahan ini masih stabil dan masih lagi ada kawasan yang belum dihuni oleh penduduk. 2) Peluang Pekerjaan Bertambah

- migrasi yang berlaku ini telah menyebabkan peluang pekerjaan telah bertambah disebabkan oleh pertambahan penduduk dan pertambahan pembukaan kawasan sektor industri. B ( KESAN NEGATIF ) 3) Masalah Sosial - Hal ini sebenarnya disebabkan oleh masalah yang ditimbulkan oleh pekerja asing yang di bawa oleh penduduk bandar untuk bekerja dalam sektor industri dan pembinaan. Keadaan ini telah menyebabkan penduduk asing semakin bertambah di kawasan perumahan saya. Mereka ini kadang kala telah menimbulkan masalah sosial seperti kes pecah rumah dan rogol. 4) Struktur Penduduk Berubah - migrasi luar bandar ke bandar yang berlaku di kawasan kampung saya telah menyebabkan struktur penduduk berubah. Ini kerana kebanyakan penduduk yang berhijrah ialah golongan tua. Keadaan ini telah menyebabkan golongan tua semakin berkurangan dan golongan kanakkanak serta belia terus bertambah. Penerapan Unsur Patriotisme Saya berharap penduduk bandar berusaha untuk meningkatkan taraf hidup, kemakmuran bandar juga perlu dipelihara. Penduduk bandar perlulah saling bekerjasama untuk memastikan keadaan bandar sentiasa selamat untuk dihuni. Perlu wujudkan rukun tetangga untuk menjaga keselamatan bandar daripada sebarang masalah sosial daripada terus berlaku. Walau bagaimanapun, saya bersyukur kerana kampung saya masih lagi aman dan selamat untuk dihuni. Cadangan Mengatasi Kesan Migrasi Dalaman Penduduk Bagi memastikan keadaan kampung saya ini selamat daripada sebarang masalah beberapa tindakan boleh diambil. Antaranya ialah :Wujudkan Rukun Tetangga

- rukun tetangga ini perlu diwujudkan di taman perumahan saya untuk memastikan kawasan bandar sentiasa selamat daripada masalah sosial seperti pecah rumah. Giliran bertugas dan jaga malam perlu di lakukan oleh penduduk bandar bagi memastikan keadaan bandar sentiasa terkawal terutamanya pada waktu malam. Penerapan Unsur Patriotisme Saya sebagai penduduk berasa amat bangga kerana melalui langkahlangkah yang dilakukan , masalah dan kesan negatif lain dapat dikurangkan. Kita perlu sedar bahawa bandar ini merupakan tempat tinggal bagi saya sehingga saya menghembuskan nafas yang terakhir. Justeru, saya amat mengharapkan agar semua individu mempunyai kesedaran yang tinggi untuk menjaga kawasan bandar ini daripada sebarang masalah yang dihadapi. Semangat kerjasama dan tolong menolong perlu ada dalam setiap diri penduduk bandar saya ini.

RUMUSAN
Migrasi ini sememangnya merupakan satu perkara yang tidak dapat dielakkan. Apa yang penting migrasi ini perlu di kawal supaya ia tidak menimbulkan masalah kepada penduduk bandar. Sebagai contoh, kemasukan warga asing yang keterlaluan boleh menyebabkan berlakunya masalah sosial kepada penduduk bandar.

RUJUKAN
Segala penulisan telah dilakukan mengguna Google Documents.

• Google o Maps o Image o Documents • Dromoz.com • Blog SMK Penghulu Saat • Papagomo.com • Rakan-rakan Sekalian

SEKIAN