Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP

)
Oleh : Faizal, Shazreen, Shalahuddin, Aiman

Pengenalan…
Sekolah merupakan salah sebuah institusi yang mampu menjadi ejen berkesan ke arah menyatupadukan murid pelbagai kaum di negara ini.  agenda integrasi dan perpaduan sebagai matlamat utama ke arah melahirkan masyarakat yang bersatu padu, aman dan sejahtera.

 KPM-elemen

perpaduan dan integrasi nasional dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010 sebagai antara fokus utama dalam Teras Satu " Membina Negara Bangsa".  penting bagi memastikan negara yang diduduki pelbagai kaum seperti Malaysia akan terus maju dalam suasana yang stabil dan harmoni.

 KPM

telah memperkenalkan Program Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) yang diilhamkan oleh Y.A.B Dato' Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia.  Tujuannya-mempertingkatkan dan menyuburkan semangat kerjasama antara kaum sebagai pemangkin kepada perpaduan nasional.

Apakah RIMUP…?
 Program

yang menggalakkan penglibatan murid, guru dan masyarakat setempat pelbagai kaum dalam aktiviti-aktiviti yang dirancang.  Dilaksanakan melalui perkongsian idea, kemudahan, peralatan, penggemblengan tenaga dan kepakaran.

Matlamat…
 Melahirkan

generasi Malaysia yang berilmu, bersemangat muhibah, memiliki jiwa dan peribadi unggul serta mampu menghadapi cabaran secara kolektif dan bersepadu demi kesejahteraan negara.

Objektif utama RIMUP…
 menggalakkan

penyertaan guru dan murid dalam kegiatan bersama  mewujudkan sikap kerjasama dan tolong menolong  melahirkan persefahaman dan toleransi antara murid pelbagi kaum di sekolah  berkongsi kemudahan, peralatan, tenaga dan kepakaran untuk kegiatan khas.

Aktiviti Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP)

1. KECEMERLANGAN AKADEMIK a. e-Integrasi (Komputer) b. Seminar peperiksaan c. Kelas tambahan d. Kem motivasi e. Pertukaran Tenaga Pakar Akademik

2. PROGRAM SUKAN DAN PERMAINAN a. Merentas Desa b. Lumba jalan kaki c. Bola sepak d. Bola jaring e. Bola keranjang f. Bola tampar g. Sepak takraw h. Hoki i. Ping pong j. Bola Baling k. Permainan tradisional l. Basikalton m. Sukaneka n. Tarik tali

3. SAMBUTAN HARI PERAYAAN & PERHIMPUNAN a. Hari Raya Aidilfitri b. Tahun Baru Cina c. Deepavali d. Hari Krismas e. Hari Gawai f. Pesta keamatan g. Pesta tanglung h. Thaiponggal i. Perhimpunan Patriotik j. Hari Kebangsaan (Bulan kemerdekaan) k. Hari Guru l. Hari Kantin / Hari Kokurikulum m. Hari keluarga n. Hari konvokesyen / Hari ucapan

Rujukan…
 http://moshar2000.blogspot.com/2008/10/ta

klimat-rancangan-integrasi-murid.html  http://zahirzainudin.blogspot.com/2007/08/r ancangan-integrasi-murid-untuk.html

Soalan (objektif)
1)Berikut merupakan objektif utama RIMUP kecuali B.mewujudkan sikap kerjasama dan tolong menolong C.menggalakkan murid-murid berdikari D.melahirkan persefahaman dan toleransi antara murid pelbagi kaum di sekolah E.menggalakkan penyertaan guru dan murid dalam kegiatan bersama

A. B. C.

2) RIMUP telah diilhamkan oleh A.Tun Abdul Razak B.Tun Hussein Onn C.Tun Abdullah Ahmad Badawi D.Dato Seri Najib Tun Razak E.

Soalan (subjektif)
1)Salah satu teras dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010 ialah mengfokuskan penerapan elemen perpaduan dan integrasi nasional. Nyatakan teras tersebut. 2)Berikan 2 contoh aktiviti RIMUP yang berteraskan kecemerlangan akademik

Soalan (esei)
 RIMUP

ditubuhkan untuk mencapai beberapa objektif utama yang telah ditetapkan. Huraikan objektif utama tersebut.