KEPIMPINAN MENURUT PANDANGAN ISLAM

DISEDIAKAN OLEH: US PISOL NASIR PENSYARAH JABATAN PENGAJIAN AM POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU,ADZAM SHAH JITRA KEDAH.

1. PENDAHULUAN
 RASULULLAH

Firman Allah S.W.T dalam surah al-Ahzab ayat 21  “ Demi Sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredhaan Allah dan balasan baik hari akhirat serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyakbanyak dalam masa susah dan senang.”

S.A.W SEBAGAI CONTOH IKUTAN.

 Islam

sebagai satu cara hidup yang lengkap dan sempurna.  Umat manusia diberi tanggungjawab untuk mengendalikan segala urusan dan pentadbiran alam selaku wakil Allah di bumi dengan tugas untuk mengatur, mentadbir( pemimpin) di bumi Allah S.W.T.

Sabda Nabi S.A.W
“Setiap kamu adalah pemimpin dan mestilah bertanggungjawab di atas kepimpinan kamu…

2. MANUSIA MAKHLUK YANG TERMULIA

Surah At-Tin ayat 4: “Sesungguhnya Aku(Allah) jadikan manusia itu dengan seindah-indah kejadian”. Surah Al-Israa’ ayat 70: “Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam dan Kami telah beri mereka menggunakan berbagaibagai kenderaan di darat dan di laut dan Kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik-baik serta kami lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk yang telah Kami ciptakan”.

3. KEPIMPINAN MENURUT ISTILAH AL-QURAN
i. Imam/Imamah(al-Baqarah : 124)  ii. Khalifah.(al-Baqarah : 30-31)  iii. Amir al-Mukminin.( Sejarah Pemerintahan Islam)  iv. Ulil Al-Amri (an-Nisa’ : 59)  Selain itu ada juga istilah yang dipakai bagi maksud yang berkaitan dengan kepimpinan dalam sesuatu kumpulan kerohanian seperti istilah;  Mursyid – Penunjuk.  Syeikh – Keketuaan  Murabbi – Pendidik.

5.KEPIMPINAN DAN JANJI ALLAH.
 Ditugaskan

untuk memimpin/  mewujudkan keamanan sejagat.  Kepimpinan hendaklah diamanahkan kepada orang yang beriman, beramal saleh, kecerdasan akal yang mampu imbang rohani dan jasmani.

6.KEPIMPINAN SEJAGAT
 Nabi

Muhammad s.a.w contoh ideal dan praktikal.  Diutus untuk membimbing manusia.  Wilayah kepimpinan tanpa sempadan /bangsa/ negara,seluruhnya.  Surah al-anbiya :107  Surah Saba’ : 28  Surah al-Qalam :4

7. SIFAT KEPIMPINAN
  

meliputi segala bidang kehidupan. Pemimpin agama ( akidah/ kepercayaan. Pemerintah yang baik. (politik/pentadbiran/ketahanan negara/ekonomi/pendidikan/sosio budaya. Seorang ahli hikmah/pelaksana ajaran/negarawan yang ulung/perajurit dan komandan yang genius/pentadbir dan pengubal undang/pembina akhlak dan moral. Pemimpin seluruh bidang duniawi dan ukhrawi/spiritual dan kebendaan.

8. PENTADBIRAN DAN KEPIMPINAN
 Pentadbiran-

proses pelaksanaan kegiatan yang dirancang oleh institusi kepimpinan. (IK)  IK – daya penggerak kepada pelaksanaan proses pentadbiran.  Daya penggerak (IK) dan pelaksana (pentadbiran) mestilah berkomunikasi.

9. TANGGUNGJAWAB PEMIMPIN
 Islah

(memperbaiki) Masyarakat, melalui gunatenaga yang patut.  Menegakkan kebenaran Islam.  Memelihara karamatul Insan (Nilai Kemanusiaan).  Memakmurkan bumi Allah.  Menjalankan Urusan Amar Makruf dan Nahi Munkar.

10. MATLAMAT KEPIMPINAN
Untuk Pengabdian/Perhambaan diri kepada Allah.  Untuk mencapai keredhaan, keberkatan dan Rahmat dari Allah serta RasulNya.  Untuk mencapai Kesempurnaan Akhlak yang mulia.  Untuk menyeru berbuat baik dan mencegah kejahatan.  Untuk mencapai kebahagian, kesenangan, kesejahteraan, dan keselamatan manusia sejagat dunia dan akhirat.

11. CIRI DAN SIFAT PEMIMPIN YANG BAIK
Mengikut petunjuk al-Quran dan mencontohi sifat kepimpinan rasulullah s.a.w.

Berimantakwa/mempunyai sifat terpuji

Tidak buat kerosakan/tidak fasik/amal soleh

Sembahyang/ Adil/ takwa/amanah/

Jauh perbuatan keji/jahat/ maksiat

Memelihar kehormatan/berjihad

Sabar/taat/suruh buat baik &cegah munkar

12. SIFAT SIFAT PEMIMPIN YANG BAIK.
Memiliki fizikal yang sihat.  Berpengetahuan luas.  Penuh keyakinan/percaya kepada diri sendiri.  Mengetahui dengan jelas tujuan yang hendak dicapai.  Memiliki stamina dan semangat yang besar.  Gemar dan cepat mengambil keputusan.

Sifat sifat pemimpin yang baik.
Dapat menguasai emosi dan lebih banyak menggunakan akal.  Adil dalam memperlakukan sesuatu.  Menguasai prinsip-prinsip perhubungan manusia.  Menguasai teknik-teknik berkomunikasi.  Dapat dan mampu bertindak sebagai penasihat.  Mengetahui gambaran yang menyeluruh tentang semua aspek kegiatan organisasi.

13. KOMUNIKASI DALAM ISLAM
Definisi Komunikasi Kepimpinan – stail, kaedah dan strategi komunikasi yang digunakan oleh pemimpin semasa menjalankan peranan dan tugas formal pemimpin dalam organisasi.  Tugas tersebut memberi arahan, taklimat,dan penjelasan; memberi tunjuk ajar, teguran dan nasihat; mempengerusikan mesyuarat dan dapat maklumbalas; menyelia, menyelaras dan sebagainya.

KOMUNIKASI DALAM ISLAM
Komunikasi - dianggap mulia dalam Islam.  “Sampaikan dariku walaupun sepotong ayat” hadith.  Dan hendaklah ada diantara kamu satu puak yang menyeru kepada kebaikan…….” (3:104)  “Wahai orang yang berselimut. Bangunlah serta beri peringatan dan amaran ( kepada umat manusia)” (74:1-2)

14. PRINSIP KOMUNIKASI DALAM ISLAM
Bercakap dengan lemah lembut  Menggunakan perkataan yang baik-baik.  Menggunakan hikmah dan nasihat yang baik.  Menyesuaikan bahasa dan isi percakapan dengan tingkat kecerdasan pendengar.  Berbahas dengan cara yang baik.  Menyebut perkara yang penting berulang kali.  Mengotakan apa yang dikata.

PENUTUP
 Sebaik-baik

kepimpinan adalah kepimpinan Rasulullah s.a.w.  Baginda sentiasa berpandukan wahyu, syariat dan petunjuk Allah.  Kita sebagai umat Muhammad s.a.w bertanggungjawab menanggung risalah dan perjuangan baginda untuk kebaikan seluruh umat manusia.