AUDIT KURIKULUM OLEH Ketua bidang

 

KONSEP

- KETUA BIDANG yang merancang pengauditan yang boleh dilakukan oleh Pengetua, Guru Besar, Penolong-Penolong Kanan dan Ketua-Ketua Panitia. - Ketua Bidang melaporkan di dalam Mesyuarat JKK sekolah.  

OBJEKTIF

1. Memberi peranan yang lebih penting kepada Ketua Bidang. 2. Membantu sekolah mempertingkatkan Pengurusan Kurikulum. 3. Membantu Ketua Panita mengemaskini Pengurusan Panitia dan sentiasa bersedia untuk dipantau dan diselia oleh pihak luar. 4. Membantu guru baru dan lama memahami peranan dan kehendak tugas (mentoring).
KEKERAPAN - 1 kali dalam 1 atau 2 bulan
 

INSTRUMEN - Panduan dan contoh disediakan oleh Sektor Pengurusan Akademik . - Ketua Bidang sediakan untuk sekolah masing-masing. - Berdasarkan kepada SKPM & Instrumen Penyeliaan Pengurusan Panita.

FOKUS AUDIT KURIKULUM

Oleh kerana Audit Kurikulum ini adalah audit dalaman, pemeriksaan yang lebih “detail” boleh dilakukan. Contoh : 1. Isi kandungan Fail Pekeliling Panitia dibaca oleh setiap ahli a. SPI Bil 4/1986 – Panitia Mata Pelajaran b. SPI Bil 3/1999 – Penyediaan Buku Rekod Mengajar c. SPI Bil 3/1987 – Penyeliaan P&P di dalam kelas oleh Pengetu / Guru Besar d. SPI Bil 1/2000 – Penggunaan Buku KerjaDi Sekolah e. Pekeliling-pekeliling mengenai Mata Pelajaran 

  

2. Prestasi Panitia - Menentukan hala tuju bidang - Menetapkan KPI bidang dan panitia - Pemantauan Keberkesanan Headcount - Pemantauan Program Pengayaan, Pengukuhan & Pemulihan - Merancang Program bagi pelajar yang “near miss” lulus & cemerlang -Memastikan kertas Ujian & Peperiksaan Sekolah berkualiti denganJSU Dan melalui Pembinaan Item - Memastikan Program

      

3. Prestasi Guru a. Kehadiran - waktu hadir - kekerapan keluar - sakit & cuti - kehadiran dalam kelas - penyediaan bahan bila guru keluar

  

3. Prestasi Guru (smbg)  b.Buku Rekod Mengajar  - Memastikan semua maklumat yang sepatutnya ada di dalam Buku Rekod Mengajar tercatat di dalam ruang yang disediakan.


- Memastikan Buku Rekod diperiksa, dicop dan ditandatangani oleh pentadbir - Memastikan semua program panitia selari dengan aktiviti-aktiviti guru. - Memastikan semua maklumat KPI panitia dan guru tercatat di dalam Buku Rekod


 


 

c. Pemeriksaan Buku Murid
- Jadual pemeriksaan yang terancang dengan tarikh ,kekerapan dan bilangan latihan yang diberi. - Memastikan pembetulan di lakukan oleh pelajar dan diperiksa oleh guru - Memastikan komen guru dapat membantu pelajar meningkatkan prestasi pembelajaran

 

 