Nama Penuh (Huruf Besar)…………………….

Tarikh……………
Tingkatan…………….
Dalam senarai yang berikut terdapat perkataan yang salah dieja. Tulis
semua perkataan ini semula dengan ejaan yang betul.
1. analisa
_________________________
2. manafaat
_________________________
3. definasi
_________________________
4. gulongan
_________________________
5. mempastikan _________________________
6. eksport
_________________________
7. ibubapa
_________________________
8. talipon
_________________________
9. anugerahMU
_________________________
10. mengbom
_________________________
11. ke55
_________________________
12. diantara
_________________________
13. menyintai
_________________________
14. panatia
_________________________
15. dialog
_________________________
16. lektrik
_________________________
17. maksima
_________________________
18. samada
_________________________
19. was-was
_________________________
20. mengenalpasti _________________________
21. bistari
_________________________
22. cop
_________________________
23. kokurikulum
_________________________
24. sayugia
_________________________
25. sekaligus
_________________________
26. seMalaysia
_________________________
27. lagenda
_________________________
28. aturcara
_________________________
29. tengahari
_________________________
30. tulin
_________________________
31. otomatik
_________________________
32. laporan
_________________________
33. mee
_________________________
34. julukan
_________________________
35. stesyen
_________________________
36. protein
_________________________
37. perlantikan
_________________________
38. emel
_________________________
39. kerjasama
_________________________
40. ugama
_________________________
…………………………………………………………………………………………
Catatan: