PHM with UUM

Norashikin binti Abu Bakar ( PHM 10020219)

PENGANTAR SYARIAH
790727-04-5154

TOKOH FIQH DALAM DUNIA ISLAM . Pengertian tokoh : 1 lagak atau gaya seseorang: ~nya spt orang kaya tetapi hutangnya keliling pinggang. 2 orang yg terkemuka atau orang kenamaan dlm sesuatu bidang: Dia ialah salah seorang ~ dlm bidang karang-mengarang. 3 rupa atau keadaan yg kelihatan pd zahirnya: ~ badan sifat atau keadaan badan. bertokoh 1 bergaya; tampan: Dia itu ~ juga orangnya. 2 berupa; berbentuk. ketokohan keadaan atau sifat (sbg) tokoh: Dia terpilih menjadi pengawas kerana mempunyai ~ sbg pemimpin. Pengertian Fiqh : Dari segi ‫ لغة‬ia membawa kepada maksud kefahaman mutlak serta kepintaran ataupun

tujuan atau maksud bicara seseorang . Pada ‫ شرع‬pula merupakan ibarat tentang sekumpulan hokum syariah yang menjelaskan tentang sifat yang terbentuk atau lahir daripada manusia.Semua hukum syarak wajib diikuti serta beriltizam dengannya.Jika ia dingkari ianya dikira sebagai sebagai penderhakaan . Pengertian Islam : ‫( لغة‬bahasa) yang diambil dari kata ‫ سلم‬iaitu selamat,sejahtera,aman dan harmoni. Dari ْ ََ sudut ‫ شرع‬berdasarkan ilmu Tauhid yang pertama adalah menyerahkan diri,mentauhidkan dan menyakini sepenuh hati ,melaksanakan perintah dan mengelakkan diri dari larangan Allahswt, yang kedua pula merujuk kepada agama ciptaan Allah yang syumul dan lengkap dan ia sebagai Ad-Deen (‫ )عد ين‬iaitu the ways of life (gaya hidup) . Maka rumusannya : Orang mempunyai gaya alim akan usul dan ulum yang menyelesaikan sesuatu hukum fiqh atau cara akan ilmu ibadat berdasarkan syariah Islam.

Modul 4 : Pengantar Syariah.

Muka Surat 25

PHM with UUM
Norashikin binti Abu Bakar ( PHM 10020219)

PENGANTAR SYARIAH
790727-04-5154

PENDAHULUAN Tokoh-tokoh Fiqh didalam buku Tokoh-tokoh besar Islam sepanjang zaman ada menyenaraikan seramai 16 orang ahli fiqh ini termasuklah akan empat imam yang masyhur namanya dan paling popular dikalangan umat Islam kini. Mereka ini banyak membantu atau bertangunggjawab bagi menyelesaikan sesuatu masalah hukum yang melibatkan dalam ilm fiqh dan masih diguna pakai sehingga kini serta menjadi sebagai rujukkan serta bahan hujah bagi seuatu masalah fiqh. Senarai nama tokoh fiqh itu adalah seperti : Empat Imam Mazhab : 1. Imam Abu Hanifah ( Mazhab Hanafi ) 2. Imam Malik ( Mazhab Maliki ) 3. Imam asy Syafie ( Mazhab Syafie ) 4. Imam Ahmad ( Mazhab Hambali ) Para ahli fiqh yang lain : 1) Al-Laits bin Saad . 2) Ibnu Hazm. 3) Abu Hamid Al-Ghazali. 4) Ibnul Jauzi. 5) Ibnu Qudamah. 6) Al-Izz bin Abdisalam. 7) Ibnu Taimiyah. 8) Ibnul Qayyim. 9) Sufyan Ats-Tsauri. 10) Abu Yusuf.

Modul 4 : Pengantar Syariah.

Muka Surat 25

PHM with UUM
Norashikin binti Abu Bakar ( PHM 10020219)

PENGANTAR SYARIAH
790727-04-5154

11) Qadi Iyadh. 12) Muhammad Abu Zahrah. Seramai enam belas orang ahli fiqh didalam dunia Islam seketika dahulu empat darinya adalah empat imam mazhab dan dua belas darinya adalah ahli fiqh . Mereka cukup hebat dalam membincangkan semua akan hal-hal fiqh selain itu hal yang berkaitan aqidah serta akan akhlakakhlak yang perlu di amalkan sebagai seorang muslim . Selain itu mereka mempunyai sesuatu kemahiran dalam sesuatu perkara . Mereka ada di kalangan orang susah dan ,sederhana dan mewah. Mereka inilah yang sanggup melakukan apa sahaja demi mencari Ilmu Islam termasuklah Ilmu Fiqh mereka biasanya akan : i. ii.
iii.

Belajar dari nas-nas al-Quran dan as-Sunnah Mengembara merata tempat mencari ilmu fiqh Mengkaji setiap Ijtihad para Khulafa’ ar-Rasyidin dan sahabat yang lain. Menghadiri sebarang majlis Ilmu dan kelas-kelas Ilmu Islam. Sentiasa zuhud untuk mencapai tahap-tahap didalam ibadat mereka kepada Allah .

iv. v.

Mereka cukup berhati-hati dan waspada didalam mengeluarkan satu penyelesaian masalah fiqh ini dan mereka juga ada mengeluarkan satu-satu fatwa akan sesuatu hukum masalah didalam fiqh berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadith serta pandangan para Khulafa’ ar-Rasyidin dan sahabat yang lain. Didalam tokoh fiqh ada dua tokoh yang terbilang pada pandangan saya mereka itu adalah : 1. Imam Hanifah . 2. Ibnu Hazm.

Modul 4 : Pengantar Syariah.

Muka Surat 25

PHM with UUM
Norashikin binti Abu Bakar ( PHM 10020219)

PENGANTAR SYARIAH
790727-04-5154

BIODATA RINGKAS IMAM HANAFI . Nama Gelaran : : an-Nu’man Ibn Thabit at-Taimi al-Kufi. Al-Imam Al-A’Zham ( Imam Besar ) / Imam ahli Al-Ra’yi ( Imam Ahli Mantik ) Tahun Lahir Tempat Lahir : : 80 Hijrah bersamaan 699 Masihi. Bandar Kufah , Iraq.

Kufah , Iraq.

Bangsa Agama Nama Bapa Nama Ibu

: : : :

Parsi. Islam . Tsabit Nukman al-Marzuban Aisyah Bani Umaiyyah dibawah kuasa pemerintahan ketika itu Khalifah Abdul Malik bin Marwan.

Zaman Pemerintahan :

Bilangan Guru Nama2 Gurunya

: :

4,000 orang diantaranya 200 ulama’ dan 7 sahabat Rasulullah 1. Aisyah (ibunya) 2.Imam Hammad (20tahun) 3.Imam Yusak 4.Imam Umar 5.Anas bin Malik 6.Abdullah bin Abbas 7.Abdullah bin Mas’ud 8.Atha’bain bin Abi Rabbah 9.Adi bin Tsabit 10.Amru bin Dinar 11.Nafi’ Maula Ibnu Umar 12.Abdurrahman bin Hurmui al A’rai 13.Thalhah bin Nafi’ 14.Qotadah bin Dia’mah 15.Qois bin Muslim Modul 4 : Pengantar Syariah.
Muka Surat 25

PHM with UUM
Norashikin binti Abu Bakar ( PHM 10020219)

PENGANTAR SYARIAH
790727-04-5154

16.Abdullah bin Dinar 17.Abu Ja’afar al-Baqir 18.Hamad bin Abi Sulaiman 19.Ibnu Syihab az-Zuhri – 20.Muhammad bin Mukandar dan lain-lain lagi ini termasuklah Ulama’ terbilang serta sesiapa yang mengajar walau satu ilmu kepadanya dianggap guru walapun dikalangan orang Yahudi . Pekerjaan : Peniaga kain sutera serta tenun dan batu jubin. Mufti Bandar Kufah. 40 orang . 1.Abu Yusuf Ya’akub bin Ibrahim al-Ansari dikenali dengan Qadzi al-Qudzah ( 112-183H ) 2. Muhammad bin al-Hasan bin Farqad al-Syaibani (132-189H ) 3. Zufar bin al-Huzayl bin Qays al-Kufi ( 110-157H ) 4.Al-Hasan bin Zayd al-Lu’luiy al-Kufi ( m.204H ) Tahun Wafat Usia Wafat Tempat Wafat : : : 150 Hijrah bersamaan 769 Masihi 70 tahun . Bandar Baghdad,Iraq.

Jawatan Di Sandang : Bilangan Murid Nama Murid : :

Baghdad , Iraq.

RIWAYAT IMAM HANAFI .

Modul 4 : Pengantar Syariah.

Muka Surat 25

PHM with UUM
Norashikin binti Abu Bakar ( PHM 10020219)

PENGANTAR SYARIAH
790727-04-5154

Didalam kehidupannya setelah bapanya wafat ketika beliau masih kecil dibunuh oleh menurut satu kisah ia dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusof At-Thaqafi. Beliau dididik oleh ibunya belajar membaca Al-Quran .Setelah beliau mahir dalam pembacaan Al-Quran beliau cuba mempelajari menghafaz Al-Quran melalui Imam Hammad. Beberpa tahun kemudian beliau dapat melengkapi segala tentang Al-Quran (tilawah,tahfiz & tafsir) beliau ada juga mempelajari akan pelajaran Aqidah setelah itu masuki bidang Fiqh dan Hukum di bawah bimbingan Imam Hammad. Dengan mempelajari akan ilmu kesusasteraan beliau mahir akan nahu dan syair . Walaupun beliau sibuk dengan mencari ilmu beliau pandai membahagikan masa ketika siang hari beliau menjalankan perniagaan dan malam hari pula pergi menuntut ilmu dengan para ustaz dan imam. Ketika menjalankan perniagaan beliau tidak pernah menipu akan sesuatu barangan niaga yang rosak. Dengan ada pembantu beliau dapat pergi mencari ilmu di siang harinya. Dengan kecerdikkan yang beliau ada jika pembeli mahu juga membeli barangan yang rosak itu beliau akan menjual dengan separuh harga atau sedekahkan barangan itu. Abu Hanifah mendapat gelaran atas dua sebab kerana beliau bapa kepada seorang anak sahaja dan juga beliau kemanamana sahaja membawa dakwat. Beliau rajin ke majlis ilmiah Islam dimana-mana sahaja ini termasuk juga ketika beliau mengerjakan haji di Mekah. Beliau amat bertuah kerana dapat berguru dengan sahabat besar. Beliau dididik oleh ibunya sehingga mempunyai sifat adab yang baik. Sifatnya yang pendiam ini amatlah disenangi oleh masyarakat keliling,walaupun pendiam apabila ditanya ilmu fiqh mencurah-curah segala jawapannya. Beliau pernah berbahas tentang kewujudan Allah dengan seorang utusan Maharaja Rom untuk mengalahkan perdebatan dengan segala ulama’-ulama’ Islam nama utusan itu adalah Dahri. Walhal ketika itu Imam Hanafi masih muda lagi sedangkan Dahri sudah jejak usia 40 tahun. Dahri dapat dikalahkan oleh Imam Hanafi dengan dialognya :

Modul 4 : Pengantar Syariah.

Muka Surat 25

PHM with UUM
Norashikin binti Abu Bakar ( PHM 10020219)

PENGANTAR SYARIAH
790727-04-5154

“Kamu percaya adanya syurga?” Tanya Dahri lagi . “Saya percaya,” jawab Imam Abu Hanifah “Benarkah di dalam syurga itu disediakan pelbagai jenis makanan dan minuman?Tetapi penghuninya tidak membuang air kecil dan besar.Bukankah itu satu khayalan?” “Bukankah kamu pernah berada didalam perut ibu kamu selama Sembilan bulan? Selama dalam kandungan ibu itu juga makn dan minum.Tetapi kamu tidak pernah buang air kecil dan besar. Itu baru dalam kandungan perut ibu? Bagaimana pula sekiranya didalam syurga?” Dahri tidak berpuas hati lagi lalu tidak berputus asa untuk mengalahkan beliau.Lalu di tambahkan lagi persoalan kepada Imam Hanafi. “ Ini soalan aku yang terakhir.aku yakin kamu tidak tahu apa jawapannya”kata dahri lagi sambil bercekak pinggang.Dia sengaja mengeraskan suaranya bagi menghilangkan rasa malunya. “Dengan izin Allah saya pasti menjawabnya…” balas Imam Abu Hanifah. “Anak muda yang masih mentah,beritahu aku apa yang sedang dilakukan oleh Tuhan kamu ketika ini?” soalan Dahri yang terakhir itu yang membuat Imam Abu Hanifah terseyum riang.Dia seperti menduga soalan itu yang akan ditanyakan oleh lawannya. “Soalan terakhir itu amat menarik.ia menentukan siapa kalah dan siapa yang menang.kerana soalan itu penting saya perlu menjawabnya dari tempat tinggi supaya dapat didengar oleh semua orang.Kerana itulah mari kita bertukar tempat.Kamu turun kebawah dan saya naik keatas mimbar supaya suara saya dapat jelas kedengaran,” kata Imam Abu Hanifah. “Baiklah,dengan senang hati aku turun ke bawah dan kamu boleh mengambil tempat aku diatas mimbar,” kata Dahri yang rasa yakin beroleh kemenangan. Setelah Imam Abu Hanifah diatas mimbar dan beliau memalingkan wajah beliau kearah orang ramai lalu berkata dengan lantangnya “Wahai manusia sekalian. Ketahuilah bahawa kerja

Modul 4 : Pengantar Syariah.

Muka Surat 25

PHM with UUM
Norashikin binti Abu Bakar ( PHM 10020219)

PENGANTAR SYARIAH
790727-04-5154

Allahswt sekarang adalah menjatuhkan yang batil sebagaimana Dahri yang berada diatas mimbar,diturunkan Allah kebawah mimbar. Allahswt juga yang menaikkan hak sebagaimana saya ,yang berada dibawah sana lalu dinaikkan keatas mimbar Masjid Jamek ini” Beliau juga pernah juga mempelajari Ilmu Fiqh sehingga ke tanah Mekah selama enam tahun . Di mekah beliau banyak mempelajari akan sesuatu fiqh dari ahli fuqaha yang terkemuka yang menggunakan sumber nas-nas yang berpandukan kepada Al-Quran dan juga Al-Hadith. Beliau rajin melaksanakan rukun Islam ke lima iaitu Haji jika berkesempatan dan berkemampuan bagi menuntut Ilmu fiqh dari para Fuqaha di Mekah. Beliau mempunyai seorang anak yang bernama Hanifah. Ketokohan beliau dalam Ulum Fiqh amatlah terselah sehingga ke hari dan masih diguna pakai.Beliau memperolehi Ilmu Fiqh merantau ceruk yang boleh mendapat perihal Fiqh dengan sahih .

UJIAN DAN CABARAN YANG DITEMPUHI

Modul 4 : Pengantar Syariah.

Muka Surat 25

PHM with UUM
Norashikin binti Abu Bakar ( PHM 10020219)

PENGANTAR SYARIAH
790727-04-5154

Abu Hanifah seorang yang berani dan tegas dalam perkara kebenaran sebab itu ada orang mengelarkan beliau pada hari ini Pendebat Kebenaran , beliau selalu atau telah ditimpa dengan pelbagai ujian. Pernah satu ketika dikehendaki oleh Gabenor Marwan di Iraq bernama Yazid bin ‘Umar bin Hubyrah untuk memegang jawatan hakim dan qadhi di bandar Kufah tetapi beliau enggan menerima jawatan itu dan akhirnya beliau dihukum sebat 110x setiap hari 10x kerana menolak tawaran dari gabenor di Kota Kufah. Setelah Yazid bin ‘Umar bin Hubyrah melihat beliau tidak berganjak dengan keputusan Abu Hanifah ini lalu dilepaskan pula Abu Hanifah ini dari seksaan. Setelah habisnya episod seksaan oleh Gabenor Yazid timbul pula episod seksaan Gabenor Abu Ja’afar al-Mansur kerana menolak perlantikkan jawatan hakim pada zaman pemerintahan beliau . Imam Hanifah di penjarakan oleh Gabenor Abu Ja’afar dan dikenakan sebatan setiap hari pada satu ketika gabenor mengarahkan Abu Hanifah meminum minuman yang mengandungi racun .Setalah itu Abu Hanifah wafat didalam penjara. Beliau ada menciptakan satu puisi dan di dengari oleh anak muridnya iaitu Ya’akub sebelum Abu Hanifah wafat , “Aku didengki … Padahal aku tidak pernah mencela mereka … Sebelum aku… Sudah ramai yang terhormat didengki … Aku tetap dengan pendirianku … Alangkah ramai manusia yang mati… Akibat didengki …”

Modul 4 : Pengantar Syariah.

Muka Surat 25

PHM with UUM
Norashikin binti Abu Bakar ( PHM 10020219)

PENGANTAR SYARIAH
790727-04-5154

IJTIHAD & MANHAJ IMAM HANAFI. Beliau menggunakan sistem dari nas-nas Al-Quran dan Al-Hadith.Berdasarkan katanya yang berbunyi : “Aku berpegang dengan Kitabullah (Al-Quran),kalau tidak terdapat (hukum) didalamnya maka (aku akan berpegang) kepada Sunnah Rasulullahsaw.Kalau aku tidak dapati dalam Kitabullah Ta’ala (Al-Quran) dan tidak juga dalam Sunnah Rasulullahsaw aku akan berpegang dengan pendapat para sahabat Baginda…Aku akan mengambil mana-mana sahaja pendapat mereka ini yang aku suka tetapi tidak akan membelakangi kesemuanya sekali untuk memilih pendapat yang selain dari mereka. Tetapi kalau sudah sampai ke peringkat Ibrahim (maksudnya Ibrahim an-Nakha’i) as-Syu’abi,Ibnu Sirin,al-Hasan,’Atta dan Sa’id ibn al-Musaiyib maka mereka itu adalah orang-orang yang telah berijtihad.Aku akan berijtihad (juga) sebagaimana mereka berijtihad”. Kesimpulannya dari katanya : Imam Hanafi akan mengambil dari pandangan hukum yang sahih iaitu dari;
1) Al-Quran.

2) Al-Hadith.

3) Ijtihad para Sahabat Nabi.

dan beliau tidak pernah mengambil dari pendapat yang dari setengah fuqaha yang lain yang tidak bersandar kepada nas-nas yang seperti diatas melalui katanya berbunyi : “Pendapat-pendapat Abu Hanifah berasaskan Thiqah ‫( ثقه‬keyakinan baik) dan penghindaran keburukkan serta penelitian terhadap urusan hidup manusia,kebiasan yang diterima dikalangan mereka , dan kepentingan mereka … Beliau mendasarkan sesuatu itu kepada Qiyas.Kalau Qiyas membawa kepada hukum yang buruk (tidak sesuai) dia akan berdasarkan

Modul 4 : Pengantar Syariah.

Muka Surat 25

PHM with UUM
Norashikin binti Abu Bakar ( PHM 10020219)

PENGANTAR SYARIAH
790727-04-5154

kepada Ihtisan , kalau boleh dipakai.Kalau tidak beliau merujuk kembali kepada kebiasaan yang dipakai. Kalau tidak, beliau akan merujuk kembali kepada kebiasaan yang dipakai oleh masyarakat Islam.Beliau menjadikan hadith-hadith Ma’arof juga sebagai Mausul dan kemudiannya dan kemudiannya melakukan Qiyas terhadapnya selagi ada jalan.Disamping itu beliau akan merujuk kepada (kaedah) Ihtisan dan memilih mana satu antara keduanya yang lebih berfaedah”. Pendapat atau manhaj Imam Hanafi akan perkara meletakkan hukum pada rujukkan dibawah ini.
1) al-Quran yang merupakan asas dan keseluruhan kepada syariat itu sendiri.Ianya

merupakan asas kepada segala asas.
2) as-Sunnah yang merupakan pengulas yang menjelaskan kehendak dan maksud al-Quran.

Ini merujuk kepada hadith,Imam Abu Hanifah terkenal dengan sikapnya yang berhati-hati.Beliau tidak menerima mana-mana hadith sebagai sumber hukum kecuali ianya Mutawattir atau Masyhur.Dengan itu beliau tidak menerima hadithhadith Ahad kecuali yang diriwayatkan oleh perawi thiqah .
3) Ijma’ iaitu kata sepakat para ulama . 4) Pendapat para sahabat atas sifat ianya sesuatu yang dipindahkan dari Rasulullah dan

bukannya berdasarkan Ijtihad mereka sendiri.Berdasarkan kepada hakikat ini, Abu Hanifah tidak menerima pendapat Tabi’in sebagai hukum.Kerana sebagai generasi yang tidak berkesempatan mengauli Rasulullah mereka hanya berpendapat mengikut ijtihad mereka sendiri dan bukannya dipindah atau diriwayatkan dari Rasulullah.
5) Qiyas iaitu apabila tidak ada hukum al-Quran atau as-Sunnah ataupun pendapat Sahabat.

Ianya mengertikan penentuan hukum dalam perkara yang tidak dinaskan berdasarkan hukum perkara yang dinaskan kerana kesesuaian dalam selok belok antara kedua-duanya.

Modul 4 : Pengantar Syariah.

Muka Surat 25

PHM with UUM
Norashikin binti Abu Bakar ( PHM 10020219)

PENGANTAR SYARIAH
790727-04-5154

Dalam kata lain,ianya mengertikan pengulasan hukum yang dinaskan hukumnya.Setengah para ulama mengistilahkan langkah seperti ini sebagai pentafsiran nas. Didalam menggunakan Qiyas ini sebagai sumber hukum,Abu Hanifah telah mencapai rekod yang sangat tinggi.Malah sebahagian besar dari penonjolannya sebagai seorang Fiqh yang berwibawa adalah berasaskan kepakarannya dalam menggunakan kaedah ini.
6) Ihtisan yang bererti menolak kehendak Qiyas yang zahir untuk menerima hukum lain

yang bercanggah dengannya atas alas an bahawa ianya bertentangan dengan kepentingan yang dimaksudkan atau oleh kerana ianya bertentangan dengan kehendak nas,atau bertentangan dengan Ijma’ atau adat (‘Urf)
7) ‘Urf yang mengertikan kebiasaan umum masyarakat Islam yang tidak bertentangan

dengan al-Quran, as-Sunnah atau amalan oleh para Sahabat. Didalam Ijtihad dan Manhaj beliau amatlah teliti didalam menerima sebarang al-Hadith,apabila jelas al-Hadith itu sahih beliau tidak akan mengambil sumber yang lain lagi sebagai sumber hukum. Oleh yang demikian beliau akan menggunakan sumber-sumber Ijtihad hanya apabila tiada nas-nasnya didalam al-Quran,as-Sunnah dan Ijma’.Dengan ketelitian ini beliau dipanggil dengan gelaran Imam Ahli al-Ra’yi.

Modul 4 : Pengantar Syariah.

Muka Surat 25

PHM with UUM
Norashikin binti Abu Bakar ( PHM 10020219)

PENGANTAR SYARIAH
790727-04-5154

PERKEMBANGAN MAZHABNYA. Dengan ada ramai anak muridnya dan melalui penulisan kitab-kitab muridnya . Lantas ia menjadi satu Mazhab atau aliran yang rasmi di Zaman Abbasiyah untuk lima ratus tahun .Ianya menjadi satu pengembangan hukum yang banyak dan secara teratur bagi memenuhi keperluan amali semasa. Selain itu penyebaran Mazhab Imam Hanafi telah tersebar kepada negeri : 1. Iraq . 2. Syam. 3. Mesir . 4. India . 5. China 6. Tunis 7. Jazair
8. Tripoli, 9. Yaman,Albania 10. India,Kaukasia 11. Parsi,Brazil 12. Romawi,Turkistan

13. Bukhara,Afgahan 14. beberapa negara di Asia Tengah.

Modul 4 : Pengantar Syariah.

Muka Surat 25

PHM with UUM
Norashikin binti Abu Bakar ( PHM 10020219)

PENGANTAR SYARIAH
790727-04-5154

15. kawasan Balkan. Murid-murid beliau merupakan sahabat kepada Khalifah Bani al-‘Abbas .

IMAM-IMAM DALAM MAZHABNYA. Imam-imam dalam Mazhab Hanafi banyak dipelopori oleh anak muridnya juga yang dimana mereka inilah sebagai tunggak utama dalam pengembangan aliran Mazhab hanafi . Mereka adalah :
1. Abu Yusuf Ya’akub bin Ibrahim al-Ansari dikenali dengan Qadzi al-Qudzah

Tahun Dilahirkan Tahun Wafat

: :

112H 183H

2. Muhammad bin al-Hasan bin Farqad al-Syaibani Tahun Dilahirkan Tahun Wafat : : 132H 189H

3. Zufar bin al-Huzayl bin Qays al-Kufi Tahun Dilahirkan Tahun Wafat : : 110H 157H

4. Al-Hasan bin Zayd al-Lu’luiy al-Kufi

Modul 4 : Pengantar Syariah.

Muka Surat 25

PHM with UUM
Norashikin binti Abu Bakar ( PHM 10020219)

PENGANTAR SYARIAH
790727-04-5154

KITAB2 & HASIL KARYA DIDALAM ISLAM Imam Hanafi tiada menulis sebarang apa kitab hanya menulis akan risalah-risalah yang berdasarkan Ilmu Kalam dan dakwah yang bertajuk kepada :
1. al-Fiqhul-Akbar . 2. al-alim wal Muta’alim .

3. risalah-risalah yang ditulis oleh beliau kepada Uthman al-Bitti. Murid-muridnya banyak menulis akan segala pengetahuan yang disampaikan oleh Imam Hanafi didalam bentuk kitab-kitab yang bertajuk seperti dibawah ini : Nama Murid 1) Ya’akub bin Ibrahim bin Habib al-Ansari. (Abu Yusuf) Kitab Yang Ditulis 1) Kitab al-Athar 2) Ikhtilaf Baina Abi hanifah Wabny Abi Laila 3) Ar-Raddu ‘Ala Siyar al-Auza’i 4) Al-Kharaj 2) Muhammad Ibn al-Hassan as-Syaibani. (Muhammad Ibn al-Hassan) Jumlah Kitab : 5 buah . 1) al-Asl atau al-Masbut 2) az-Ziyadat 3) al-Jami’ al-Saghir 4) al-Jami’ al-Kabir 5) al-Siyar al-Saghir 6) al-Siyar al-Kabir

Modul 4 : Pengantar Syariah.

Muka Surat 25

PHM with UUM
Norashikin binti Abu Bakar ( PHM 10020219)

PENGANTAR SYARIAH
790727-04-5154

Kitab ini secara bersama dikenali sebagai
…sambungan sambungan… Zahir ar Riwayah Ada kitab yang lain yang dikenali dengan

Ghair Zahir ar-Riwayat . 1) Al-Kisaniyat 2) Al-Haruniyat 3) Al-Jerjaniyat 4) Ar-Ruqiyat 5) Ziyadat ez-Ziyadat Jumlah Kitab : 11 buah .

Modul 4 : Pengantar Syariah.

Muka Surat 25

PHM with UUM
Norashikin binti Abu Bakar ( PHM 10020219)

PENGANTAR SYARIAH
790727-04-5154

SUMBANGAN DI DALAM ISLAM Beliau banyak menghabiskan masa mengajar di masjid, menulis kitab, Al-Fiqh, AlAkbar, dan Al-Faraid dan juga berfikiran terbuka dan kritis dalam menyelesaikan masalah Fiqh dikalangan masyarakat di Bandar Kufah. Beliau lebih sayangkan muridnya kerana itu sanggup menolak sebarang jawatan yang di tawarkan oleh pemimpin di Bandar Kufah. Dengan ini pengaruh Imam Hanafi banyak memberikan satu sistem yang teratur di dalam semua syariah Islam tentang hukum Fiqh terutamanya . Semuanya telah menjadi satu pencawang hukum (Tafrik) serta juga kaedah-kaedah dan teori-teori hukum yang lengkap dan meliputi segala aspek. Selain itu dengan jawatan yang pernah beliau sandang iaitu Mufti di Bandar Kufah ini banyak menyumbang akan penyelesaian hukum-hukum Fiqh di masyarakat Bandar Kufah . Dengan ini Imam Hanafi pernah mengeluarkan satu fatwa yang dibawah ini : “Mengeluarkan satu fatwa mengenai bahawa datuk boleh menghalang semua sekali hak saudara lelaki atau perempuan si mati dari mewarisi harta pusakanya” Beliau banyak mengeluarkan aliran fuqaha dalam sepanjang kehidupannya setelah mengetahui sumber hukum dari semua sumber.Ianya hanya mengeluarkan alran fuqaha dari sumber yang sahih iaitu Al-Quran serta Al-Hadith.

Modul 4 : Pengantar Syariah.

Muka Surat 25

PHM with UUM
Norashikin binti Abu Bakar ( PHM 10020219)

PENGANTAR SYARIAH
790727-04-5154

BIODATA RINGKAS IBN HAZM. Nama : Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm bin Ghalib bin Shahlih bin Ma’adan bin Sufyan bin Yazid bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abd Syams al-Umawi. Gelaran Tahun Lahir Tempat Lahir : : : Ibn Hazm / Abu Muhammad . Ramadhan 384 Hijrah bersamaan November 994 Masihi. Kota Cordova , Andalusia.

Cordova , Andalusia

Bangsa Agama Nama Bapa Nama Ibu

: : : :

Persia. Islam . Ahmad bin Sa’id Tidak Diketahui. Hisyam II dibawah kuasa pemerintahan ketika itu Khalifah Hisyam al-Muayyad.( Era Umayyah )

Zaman Pemerintahan :

Bilangan Guru Nama2 Gurunya

: :

Tidak Di Ketahui. 1. 2. 3. Abu Umar Ahmad bin Muhammad bin al-Jaswar. Muhammad bin al-Hassan al-Madzhaji ( Ibu Kattani ) Abu Muhammad Ibnu Dahum .

Modul 4 : Pengantar Syariah.

Muka Surat 25

PHM with UUM
Norashikin binti Abu Bakar ( PHM 10020219)

PENGANTAR SYARIAH
790727-04-5154

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Ali Abdullah al-Azdi ( Ibnu al-Fardhi ) Abu Muhammad ar-Rahuni . Abdullah bin Yusuf bin Nami . Mas’ud bin Sulaiman bin Maflat Abu al-Khayyar . Abu Sa’id al-Fatta al-Jafari Abu al-Qasim Abdurrahman bin Abu Yazid al-Mishri. dan pelbagai lagi guru dari para ilmuwan dan ulama’ di Cordova

Pekerjaan

:

Pekerja Istana dalam bidang Pentadbiran. Menteri di Cordova (setelah kematian bapanya) . Tidak di Ketahui . 1. Muhammad bin Abu Nashr Futuh al-Adzi al-Humaidi al-Andalusi al-Miwarqi. 2. 3. 4. 5. 6. 7. al-Qadhi Abu al-Qassim Sa’id bin Ahmad al-Andalusi. Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin al-‘Arabi. Muhammad bin Tharkhan Abu Rafi’ bin Ali bin Ahmad (anak Ibnu-Hazm) Abu Usamah Ya’qub bin Ali bin Ahmad (anak Ibnu-Hazm) Abu Sulaiman al-Mush’ab bin Ali bin Ahmad (anak IbnuHazm)

Jawatan Di Sandang : Bilangan Murid Nama Murid : :

Tahun Wafat Usia Wafat Tempat Wafat

: : :

28 / Sya’aban / 456H (1064M) 72 tahun . Kota Cordova , Andalusia.

Modul 4 : Pengantar Syariah.

Muka Surat 25

PHM with UUM
Norashikin binti Abu Bakar ( PHM 10020219)

PENGANTAR SYARIAH
790727-04-5154

Cordova , Andalusia

Modul 4 : Pengantar Syariah.

Muka Surat 25

PHM with UUM
Norashikin binti Abu Bakar ( PHM 10020219)

PENGANTAR SYARIAH
790727-04-5154

RIWAYAT IBNU HAZM. Para sejarawan ada menyebutkan bahawa keluarga Ibnu Hazm memiliki akan nasab yang mulia .Melalui Al-Fath bin Khaqan ada menyatakan akan “ Keluarga Hazm adalah generasi berilmu dan beradab mulia dan terpandang,lebih dari satu orang yang menduduki jabatan menteri dan memiliki wibawa yang luas di Cordova” Keluarga Ibn Hazm berasal dari desa Muntaikher atau Muntaikhi iaitu sebuah desa yang terletak di daerah Walbah sebelah Barat Daya,Andalusia sebelum berpindah ke Bandar Cordova , Andalusia. Bapa Ibnu Hazm adalah seorang yang cerdas akan aqal fikirannya yang memperolehi akan kemuliaan didalam bidang ilmu dan kebudayaan. Bapa Ibn Hazm pernah melalui pelbagai ujian yang perit dan getir ketika setelah mendapat kemuliaan.Ibnu Hazm selalu menerima nasihat dari bapanya : “Jika engkau ingin hidup dalam kedaan kaya maka engkau harus harus menerima keadaan di bawahnya.” Keluarganya menurut Ibnu Bisyakawal sebagai ilmuwan peradaban dan hadith.Ia dikenal sebagai ahli balaghah (sastera Arab) bapa Ibnu Hazm mempunyai sifat yang mulia. Kehidupan Ibnu Hazm amat mewah dengan kesenangan . Kehidupan seorang anak menteri memang mewah dengan rezeki yang melimpah ruah. Beliau mengembara ke senuah kebun bersama temannya yang dikalangan ahli budaya dan ilmu. Ketika pemerintahan dibawah pimpinan Hisyam alMuayyad berlakunya pelbagai perit getir di seluruh pelusuk Cordova,Andalusia.Ianya berlaku pada tahun 401H selama enam tahun berturut-turut. Berlakunya kezaliman,wabak penyakit,tahanan,fitnah dan lain-lain lagi. Ibnu Hazm juga mempunyai sifat kecerdasan aqal seperti bapanya . Ibnu Hazm kuat hafalannya dan luas perbendaharaan ilmu dan juga kecerdasan peribadinya. Keilmuan yang Ibnu Hazm miliki pelbagai ilmu contohnya :

Modul 4 : Pengantar Syariah.

Muka Surat 25

PHM with UUM
Norashikin binti Abu Bakar ( PHM 10020219)

PENGANTAR SYARIAH
790727-04-5154

1. Pengusaan ilmiah Islam. 2. Ilmu logika 3. Balaghah 4. Syair 5. as-Sunnah 6. athar 7. al-Hadith 8. istinbat akan hukum-hukum al-Quran dan as-Sunnah 9. dan pelbagai lagi. Ada sumber menyatakan bahawa beliau pernah memegang jawatan di Bandar Cordova sebagai Menteri dan lalu beliau meninggalkan dunia lalu berzuhud .Dengan berzuhud banyak karya yang terhasil. Dididik Wanita Selama kecil, Ibnu Hazm tinggal di istana yang mewah. Ini kerana ayahnya ialah salah seorang menteri pada zaman Khalifah al-Mansur. Di dalam istana ada bahagian khas untuk kaum lelaki dan bahagian khas untuk kaum wanita. Kedua-dua bahagian ini cukup berasingan dan tidak ada jalan keluar masuk. Di istana mewah inilah atau lebih tepatnya di bahagian sebelah wanitanya, Ibnu Hazm mendapat pendidikan awal beliau. Para wanita yang tinggal di sebelah bahagian itulah yang mengajar beliau membaca dan menghafal al-Quran. Kemudiannya bertatih menulis dan membentuk tulisan cantuk.

Modul 4 : Pengantar Syariah.

Muka Surat 25

PHM with UUM
Norashikin binti Abu Bakar ( PHM 10020219)

PENGANTAR SYARIAH
790727-04-5154

Malah bukan itu sahaja, mereka itulah juga yang mengawal beliau daripada melakukan apa sahaja perbuatan buruk dan mengajar beliau etika hidup sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang anak atasan. Bagaimanapun kehidupan yang lunak ini tidak berpanjangan. Pada usianya yang ke-15 tahun keluarganya ditimpa malang. Bapanya yang menjadi menteri itu telah menjadi mangsa rebutan kuasa dalam pemerintahan Bani Umaiyah yang memerintah Sepanyol pada waktu itu. Mungkin Allah telah mentakdirkan agar Ibnu Hazm menjadi seorang ulama dan tokoh ilmuwan yang besar dan berwibawa. Kerana kalau kehidupan yang lunak dan tidak mencabar itu berpanjangan, Ibnu Hazm tidak mungkin menjadi seorang ulama sekuat itu. Kerana biasanya kemewahan hidup yang melampau boleh menyebabkan seseorang itu lemah peribadi

Modul 4 : Pengantar Syariah.

Muka Surat 25

PHM with UUM
Norashikin binti Abu Bakar ( PHM 10020219)

PENGANTAR SYARIAH
790727-04-5154

UJIAN DAN CABARAN YANG DITEMPUHI Beliau terlalu banyak mengeluarkan satu karya yang mana meninggalkan perihal dunia dan mengambil berat tentang akhirat sahaja.Atas kerana pemikiran yang terlalu zuhud serta tawadhu’ beliau kepada Allahswt banyak fitnah yang diterima beliau kerana ketika itu penduduk Andalusia terlalu taksub akan perihal duniawi. Selain itu ada setengah ulama’ juga membenci akan Ibnu Hazm kerana hanya mengambil sumber hukum yang berdasarkan kepada Al-Quran,As-Sunnah dan Ijma’ para sahabat sahaja dan meninggalkan seluruh cara perletakkan hukum yang lelain seperti Qiyas,Istihsan,Ra’iy,Taqlid serta Ijma’ yang bukan dari Sahabat. Banyak karyanya dibakar atau dihapuskan kerana karya dan kitabnya terlalu zuhud. Kitabnya banyak disangkal oleh ulama’ di Andalusia. Ulama’ Andalusia banyak kearah keduniawi. Selanjutnya, ulama besar itu berkata: “Aku telah merasakan kelazatan dengan aneka ragamnya. Aku juga telah meraih keberuntungan dengan segala macamnya. Tidaklah kedekatan kepada penguasa, tidak juga wujud setelah ketiadaan, atau kembali ke pangkuan setelah bepergian jauh, dan tidak juga rasa aman setelah mengalami rasa takut, atau perolehan harta yang dimanfaatkan, tidaklah semua itu, seindah hubungan harmonis/asmara dengan kekasih/lawan jenis kita.

Modul 4 : Pengantar Syariah.

Muka Surat 25

PHM with UUM
Norashikin binti Abu Bakar ( PHM 10020219)

PENGANTAR SYARIAH
790727-04-5154

IJTIHAD & MANHAJ IBNU HAZM. Ibnu Hazm mengambil dasar Mazhab azh-Zhairi yang banyak lupus sampai ini. Didalam azh-Zhairi.Didalam mazhab ini azh-Zhairi mengambil sistem dalam bidang aqidah,dan furu’ berdasarkan kepada dua prinsip iaitu :
a. Pendapat berdasarkan zahir al-Qur’an,as-Sunnah dan Ijma’

b. Menolak fahaman qiyas, ra’iy,istihsan,taqlid dan lain-lain lagi. Penerimaan kepada Al-Quran dan Al-Hadith sahaja atas sebab :
1. Al-Quran adalah kitab yang telah lengkap tiada sebarang yang tersembunyi segala

hukum,perintah,khabar baik buruk serta lain-lain.Ianya telah termaktub serta ada sebarang perubahan data dan fakta.
2. Al-Hadith pula pembawanya adalah orang yang adil serta thiqah akan perilakunya. Sanad

dan matannya adalah termaktub tiada sebarang keraguan.
3. Ijma’ Para Sahabat kerana ianya diperolehi melalui Rasulullah secara terus tiada

sebarang perwakilan akan muzakarah dalam sesuatu permasalahan hukum .

Modul 4 : Pengantar Syariah.

Muka Surat 25

PHM with UUM
Norashikin binti Abu Bakar ( PHM 10020219)

PENGANTAR SYARIAH
790727-04-5154

Ibnu Hazm menolak pendapat dari fahaman Ijma’, Qiyas, Ihtihsan, Ra’iy dan Taqlid berdasarkan pendapat-pendapat beliau :
1. Ijma’ beliau menetapkan bahawa ijma’ yang mu’tabar adalah ijma’ sahabat Nabi

Muhammad saw. Kerana ijma’ tidak lain kecuali berasal dari Nabi Muhammad atau bimbingannya. Melalui dua (2) perkara yang dibawah ini: a. Tidak ada perbezaan di antara umat Islam bahawa ijma’ yang dilakukan para sahabat Nabi Muhammad adalah sahih adanya dan tidak dapat ditentang oleh sesiapa pun.
b. Sesungguhnya agama Islam telah sempurna, Islam adalah dari nas al-Quran

Allah ianya perlu diketahui melalui Rasulullah sebagai utusan Allah dan harus berpegang kepada perkataan, perbuatan, mahupun ketetapan pada sesuatu masalah. Pada Ibnu Hazm tiada keharusan untuk berpegang kepada Ijma’ kepada sesuatu masalah yang tiada petunjuk.
2. Qiyas ditolak kerana pada Ibnu Hazm berpendapat bahawa nas yang luar dari jangkauan

al-Quran , as-Sunnah adalah berlawanan dari hukum-hukum Allah adalah salah dari Islam. Ini kerana beliau merujuk kepada firman Allahswt yang berbunyi : ... 3 ) ... ‫ۡلي َ ۡوم أ َ ۡكم ۡلت)ل َك ُ ۡم دين َك ُ ۡم وَأ َ ۡتم ۡمت ع َل َ ۡيك ُ ۡم ن ِ ۡعمتى وَرضيت ل َك ُم ٱ ۡلإ ِ ۡسل َ ٰـم دي ۬ن ً ‌ۚا‬ ِ َ ِ َ ِ َ ُ ُ ِ َ ُ َ ُ َ 3 : ‫س ۡورة ُ المائدة‬ َ َ ُ : Terjemahannya Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan Aku telah cukupkan …“ (nikmatKu kepada kamu dan Aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu…” (3 : Dan juga berdasarkan firman Allahswt (١ ) ‫ي َ ٰٓـ َي ّ َہا ٱل ّذين ءامنوا ْ ل ت ُقد ّموا ْ ب َ ۡين ي َد َى ٱلل ّهِ وَرسول ِ ۦ‌ِۖه وَٱت ّقوا ْ ٱلل ّ َ‌ۚۚ إ ِن ٱلل ّه سميعٌ ع َلي ۬م‬ ُ ۚ ‫أ‬ ِ َ َ ّ ‫ه‬ ُ َ ٌ ِ ُ َ َ ُ َ َ َ ِ ِ َ

Modul 4 : Pengantar Syariah.

Muka Surat 25

PHM with UUM
Norashikin binti Abu Bakar ( PHM 10020219)

PENGANTAR SYARIAH
790727-04-5154

1 : ‫س ۡورة ُ الحجرات‬ َ ُ َ ُ : Terjemahannya “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memandai-mandai (melakukan sesuatu perkara) sebelum (mendapat hukum atau kebenaran) Allah dan RasulNya dan bertakwalah kamu kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.” (1)
3. Istihsan ditolak kerana ianya banyak berdasarkan kepada adat atau kebiasaan dan

kesukaan dalam sesuatu masyarakat sekeliling, menurut beliau ada kala istihsan ini dipengaruhi oleh hawa nafsu dan aqal yang bukan menjurus kepada hukum Allah tetapi hanya berdasarkan kepada satu pendapat yang logik sahaja.Ini kerana pendapat ini ada beliau merujuk kepada firman Allah yang berbunyi : َ ‫م‬ ُ َ ِ ‫ك ُت ِب ع َل َيۚۡڪم ٱ ۡلقتال وَهُوَ ك ُ ۡ وَع َسل ّك ُ ۡ‌ۖ ٰٓى أن ت َ ۡكرهوا ْ ش ۡي ۬ـا وَهُوَ خ ۡي ۬ر ل ّ ُڪ ۡ‌ۖ وَع َس‬ ‫م‬ ًٔ َ َ ُ َ َ َ َ ٌ ‫ر ۬ه‬ ُ ُ ٌ َ ًٔ َ َ ‫ش ۡي ۬ـا وَهُوَ ش ۬ر ل ّك ُوَ ۡ‌ۗٱمل ّه ي َ ۡعل َم وَأنت ُ ۡم ل ت َ ۡعل‬ َ َ (٢١٦) ‫مون‬ َ ُ ُ ُ ‫ل‬ ّ 216 : ‫س ۡورة ُ الب َقَرة‬ َ َ ُ Terjemahannya : “Kamu diwajibkan berperang (untuk menentang pencerobohan) sedang peperangan itu ialah perkara yang kamu benci dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan (ingatlah), Allah jualah Yang mengetahui (semuanya itu), sedang kamu tidak mengetahuinya.” (216)
4. Taqlid juga haram pada Ibnu Hazm kerana ianya diamalkan kerana mengambil pendapat

َ ْ ‫ٰٓى أن ت ُحبوا‬ ّ ِ

atau sumber hujah dari sesuatu yang tidak sahih akan isi kandungan hukumnya. Ditakuti ianya dari sumber yang dibawanya tidak thiqah. Ibnu Hazm mengambil dari firman Allahswt sebagai hujah : َ َ ُ َ (٣) ‫ٱت ّب ِعوا ْ ما ٓ أنزِل إ ِل َ ۡيكم من رب ّك ُ ۡم وَل ت َت ّب ِعوا ْ من دون ِ ۦِۤه ۚ َ ۡول ِي َا ٓ ‌ۗۚ قَلي ۬ل ً ما ت َذ َك ّرون‬ ‫أ‬ ِ ‫َء‬ ِ َ ُ ُ ُ ُ ّ ّ ّ ُ 3 : ‫س ۡورة ُ الٴعراف‬ َ َ ُ Terjemahannya :

Modul 4 : Pengantar Syariah.

Muka Surat 25

PHM with UUM
Norashikin binti Abu Bakar ( PHM 10020219)

PENGANTAR SYARIAH
790727-04-5154

“(Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad): Turutlah apa yang telah diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu dan janganlah kamu menurut pemimpin-pemimpin yang lain dari Allah; (tetapi sayang) amatlah sedikit kamu mengambil peringatan.” (3)
5. Ra’iy ditolak juga kerana didalam Islam tiada sebarang unsur logik kerana didalam

syariah Islam tiada sebarang yang berdasarkan logik ianya semua berdasarkan akan hukum dan nas-nas yang telah termaktub didalam al-Quran dan juga melalui tampalan nas dari al-Hadith yang di terangkan oleh Rasulullah sahaja ianya boleh diguna pakai.Ra’iy juga bertentangan dengan nas dan hukum al-Quran.Ini dapat Ibnu Hazm kupas kenapa ianya ditolak melalui firman Allah yang berbunyi : َ َ ‫وَما من داب ّ ۬ةٍ فى ٱ ۡلأ َ ۡض وَل ط َ ٰٓـٮ ِٕ ۬رٍ ي َطير ب ِجناح ۡيهِ إ ِل ٓ أ ُمم أ َ ۡمثال ُك ُ ‌ۚم ما فَر ۡطنا فى ٱ ۡلك ِت َ ٰـب من‬ ِ ِ ِ َ ِ ِ َ َ َ َ ُ ِ َ ّ ٌ َ ّ ّ ِ ‫ر‬ َ (٣٨) ‫ش ۡى ۬‌ٍۚء ۚم إ ِل َ ٰىرب ّ ِہ ۡم ي ُ ۡحشرون‬ َ ُ َ ّ ُ‫ث‬ َ 38 : ‫س ۡورة ُ الٴنعام‬ َ َ ُ Terjemahannya : “Dan tidak seekor pun binatang yang melata di bumi dan tidak seekor pun burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan mereka umat-umat seperti kamu. Tiada Kami tinggalkan sesuatu pun di dalam kitab Al-Quran ini; kemudian mereka semuanya akan dihimpunkan kepada Tuhan mereka (untuk dihisab dan menerima balasan)”. (38) dan firman Allah lagi dijadikan rujukkan ; َ َ‫أ‬ َ َ َ ِ ُ َ ُ ّ ِ ِ ّ ُ ٍ َ ُ ِ ُ ِ ُ‫ي َ ٰٓـي ّ َہا ٱل ّذين ءامن ُوٓا ْ أطيعوا ْ ٱلل ّه وَأطيعوا ْ ٱلرسول وَأوْلى ٱ ۡلأ ۡمرِ منك ُ ۡ‌ۖم فَإن ت َن َ ٰـز ۡعت ُ ۡم فى ش ۡى ۬ء فَردوه‬ َ َ َ َ ِ ِ َ ُ (٥٩) ً ‫إ ِلى ٱلل ّهِ وَٱلرسول إن كنت ُ ۡم ت ُ ۡؤمنون ب ِٱلل ّهِ وَٱ ۡلي َ ۡوم ِ ٱ ۡلأ َخ ِ‌ۚۚ ذ َٲل ِك خ ۡي ۬ر وَأ َ ۡحسن ت َ ۡأويل‬ ‫ِ ر‬ َ َ َ ُ ِ ُ َ ٌ ِ ِ ِ ُ ّ 59 :‫س ۡورة ُ الن ّساء‬ َ َ ُ Terjemahannya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada "Ulil-Amri" (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya jika kamu benar Modul 4 : Pengantar Syariah.
Muka Surat 25

PHM with UUM
Norashikin binti Abu Bakar ( PHM 10020219)

PENGANTAR SYARIAH
790727-04-5154

beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu) dan lebih elok pula kesudahannya.” (59)

PERKEMBANGAN MAZHABNYA.

Modul 4 : Pengantar Syariah.

Muka Surat 25

PHM with UUM
Norashikin binti Abu Bakar ( PHM 10020219)

PENGANTAR SYARIAH
790727-04-5154

Ibnu Hazm telah memilih mazhab Zahiri . Selepas mengikuti dua mazhab iaitu Maliki sera Syafie lantas ke Zhairi . Ẓāhirī (Bahasa Arab: ‫,)ظاهري‬mazhab ini popular dan juga mempunyai banyak pengikut di Bandar Andalusia dan ianya merosot terusan pada abad kelima hijrah. Pada abad kelapan hijiriah dan ianya terus pupus dan tidak boleh diketahui lagi kecuali melalui peninggalanpeninggalan didalam bentuk penulisan sahaja. Walau bagaimana pun ianya bernasib baik kerana dari rakan-rakan yang sebaya kerana memperolehi Tokoh Fiqh yang besar yang berkaliber besar dibidang ini dan yang begitu berkemampuan dibidang hadith. Ibnu Hazm adalah Imam yang utama dalam Mazhab ini yang mempelopori akan perihal Fiqh ini .Beliau bersungguh mempertahankan akan aliran pemikiran Zahiri . Didalam dua kitab akan perihal Usul Fiqh ada menulis mempertahankan prinsip-prinsip dalam mazhab ini kitab itu amat masyhur ketika itu kitab itu adalah : 1. al-Muhalla 2. al-Ihkam fi Usulil Ahkam

Mazhab ini mempunyai pengasas iaitu Abu Sulaiman Daud bin Ali al-Asfahani (200H270H). Ibnu Hazm tiada sebarang mazhab hanya mengikuti mazhab azh-Zahiri sahaja.

IMAM-IMAM DALAM MAZHABNYA.

Modul 4 : Pengantar Syariah.

Muka Surat 25

PHM with UUM
Norashikin binti Abu Bakar ( PHM 10020219)

PENGANTAR SYARIAH
790727-04-5154

Imam-imam dalam Mazhab Ibnu Hazm banyak dipelopori oleh anak muridnya juga yang dimana mereka inilah sebagai tunggak utama dalam pengembangan aliran Mazhab Ibnu Hazm . Mereka adalah : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Muhammad bin Abu Nashr Futuh al-Adzi al-Humaidi al- Andalusi al-Miwarqi. al-Qadhi Abu al-Qassim Sa’id bin Ahmad al-Andalusi. Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin al-‘Arabi. Muhammad bin Tharkhan Abu Rafi’ bin Ali bin Ahmad (anak Ibnu-Hazm) Abu Usamah Ya’qub bin Ali bin Ahmad (anak Ibnu Hazm) Abu Sulaiman al-Mush’ab bin Ali bin Ahmad (anak Ibnu Hazm)

KITAB2 & HASIL KARYA DIDALAM ISLAM Penghasilan kitab oleh Ibnu Hazm adalah seperti dibawah ini :

Modul 4 : Pengantar Syariah.

Muka Surat 25

PHM with UUM
Norashikin binti Abu Bakar ( PHM 10020219)

PENGANTAR SYARIAH
790727-04-5154

1. Al-Ishal ila Fahm Kitab al-Kishal al-Jami’ah li Mashal Syara’I al-Islam,fi al-Wajib wa al-Halal wa al-Haram wa al-Sunnah wa al-Ijma’ 2. Al-Ushul wa al-Furu’ 3. Igthal al-Qiyas wa al-Ra’iy wa al-Ihtisan wa al-Taqlid wa al-Ta’alil 4. Al-Taqrib Lihadd al-Mathiq wa al-Madkhal ilaih bi al-Alfadz al-‘Amiyyah wa alAmatsilah Al-Fiqhiyyah. 5. Al-Tauqif ‘ala Syari al-Najah Bikhtishar al-Thariq 6. Al-Talkish liwujuh al-Talkish 7. Hajjah al-Wada’ 8. Mudawah al-Nufus wa Tahzhib al-Akhlaq wa al-Zuhd fi al-Razhail. 9. Al-Muhalla 10. Nubzhah fi al-Buyu’ 11. Al Nasikh wa al-Mansukh 12. Nakt al-Islam 13. Al-Imla’ fi Qwai’idh al-Fiqh 14. Al-Ijma’ wa Masailuh ‘ala Abwab al-Fiqh 15. Ajwibah 16. Al-Athar allati Dzahara al-Ta’arudh wa Nafi al-Tanaqudh 17. Akhlaq al-Nafs 18. Asma’ Allah al-Husna 19. Bayan Ghalath Utsman bin Sa’id al-A’urfi al-Musnad wa al-Mursal 20. Al-Talkhish wa al-Talkish fi al-Masa’il al-Nadazariyyah wa Furu’iha allati la Nashsha ‘alaiha fi al-Kitab wa al-Sunnah.

Modul 4 : Pengantar Syariah.

Muka Surat 25

PHM with UUM
Norashikin binti Abu Bakar ( PHM 10020219)

PENGANTAR SYARIAH
790727-04-5154

21. Al-Tashaffuh fi al-Fiqh 22. Al-Taybin,fi hal ‘Alima al-Mushtafa A’yan al-Munafiqin. 23. Al-Jami’ fi-Sahih al-Hadith bi-Ikhtisharih al-Asanid,wa al-Iqtishar ‘ala Ashahhiha wa Ijtilab Akmal Al-Fashladziha wa Ashahhih Ma’aniha 24. Juz ‘fi Auham al-Sahihain
25. Al-Hudud

26. Alkhisal al-Jami’ah li-Jumal Syara’I’ al-Islam,fi al-Wajib wa al-Halal wa al-Haram wa al-Sunah wa al-Ijma’ 27. Syarh Alhadis al-Muwaththa’ wa’ al-Kalam ‘ala Mas’ilih. 28. Kitab fi Radd ‘ala Man I’taradha ‘ala Kitab al-Fashl 29. Kitab Al-Faraidh 30. Mu’allif fi al-Dza’ wa al Dha 31. Kitab fima Khalafa fihi Abu Hanifah wa Malik wa al-Syafi’I Jumhur al-‘Ulama’ wa ma Infrada bih Kullu Wahid
32. Kitab fi al-Audiyyah al-Mufariddah

33. Kitab al-Qiraat 34. Al-Majalla fi al-Fiqh ‘ala Mazhabih wa ijtihadih (Majallad) wa Syarhuh al-Muhalla fi Tsaman Majalladat 35. Mukhtasar fi Ilal al-Hadith 36. Mukhtasar fi Ilal al-Mut’awwalin 37. Mukhtasar (al-Muwadhadih) li-Abi al-Hasan al-Mughallas azh-Zhairi
38. Mukhtasar al-Milal wa al-Nihal

39. Mas’alah al-Iman

Modul 4 : Pengantar Syariah.

Muka Surat 25

PHM with UUM
Norashikin binti Abu Bakar ( PHM 10020219)

PENGANTAR SYARIAH
790727-04-5154

40. Mas’alah al-Ruh 41. Muntaqa al-Ijma’ wa Bayanuh 42. Manasik al-Hajj Rumusan : Ada empat puluh dua buah kitab yang terhasil . Karya yang dikesan sebanyak dua belas buah dan juga tiga puluh buah kitab yang tidak dapat dikesan. Kitab yang bernombor satu hingga dua belas adalah kitab yang dapat dikesan. Kitab yang bernombor tiga belas hingga empat puluh dua adalah kitab yang tidak dapat dikesan . Kitab ini adalah sebahagian pemikiran dan pendirian beliau dalam menentukan sesuatu didalam Islam . Kebanyakkan kitab ini digunapakai di negara Indonesia dan Sweeden sebagai rujukkan dalam persoalan agama Islam sehingga ke hari ini. Ada sebahagian mengenai pengangan beliau dalam Mazhab Zhairi. Tambahan : Pernah menuliskan satu karya atau kitab yang lain seperti :
1. Al Kitab al-Muhallā bi'l Athār.

2. Ihkam Al Ahkam fi Usul al Ahkam 3. Mukhtasar al-Muhalla li Ibn Hazm
4. Ṭawq al-Ḥamāmah

SUMBANGAN DIDALAM ISLAM

Modul 4 : Pengantar Syariah.

Muka Surat 25

PHM with UUM
Norashikin binti Abu Bakar ( PHM 10020219)

PENGANTAR SYARIAH
790727-04-5154

Sebelum menrangakan perihal sumbangan beliau yang lain berkaitan dengan perihal karya,syarah serta risalah disini ada sumber yang menyatakan bahawa Ibnu Hazm pernah melakukan kerja pentafsiran akan kitab-kitab yang dibawah ini : 1. Al-Akhlaq wa al-Siyar fi Mudawat al-Nufus 2. Maratib al-`Ulum 3. Al-Fisal fi al-Milal wa al-Ahwa' wa al-Nihal 4. Al-Mujalla Beliau banyak menghasilkan karya-karya berbentuk Islam dan sirah-sirah Islam yang sarat beliau sentiasa mencari dan menulis dalam karyanya dengan sumber yang sahih.Ada pelbagai karya yang terhasil iaitu karya biasa,karya Islam,syarah serta risalah. Disini ada senarai risalah yang terhasil: 1. Risalatan lah Ajaba fihima ‘an Risalatan Suila fihima Sual al-Ta’rif 2. Risalah fi Hukm Man Qala,Inna Ahl al-Syaqa’ Mu’zhibun ila Yaum Al-Din 3. Risalah fi Alam al-Maut wa Ibthaluh 4. Risalah fi al-Radd ‘ala al-Hatif 5. Risalah fi al-Ummahat wa Ummahat al-Khulafa’ 6. Risalah fi al-Radd ‘ala al-Kindi al-Failusuf 7. Risalah fi al-Hadd wa al-Rasm 8. Risalah fi anna Al-Quran Laisa min Nau’ Balaghah al-Basyar 9. Risalah fi Ma’na al-Fiqh azh-Zhairi 10. Risalah fi Ma’na al-Fiqh wa al-Zuhd 11. Risalah fi al-Wa’d wa al-Wa’id wa Bayan al-Haqq fi zhalik min al-Sunan wa alQuran Kataba li al-Amr Abi al-Ahwash ma’n bin Muhammad al-Tajibi.

Modul 4 : Pengantar Syariah.

Muka Surat 25

PHM with UUM
Norashikin binti Abu Bakar ( PHM 10020219)

PENGANTAR SYARIAH
790727-04-5154

12. Al-Risalah al-Azmah li-Uli al-Amr
13. Risalah fi ath-Thib al-Nabawi

14. Al-Risalah al-Balqiy fi al-Radd ‘ala Muhammad Abdul Haqq bin Muhammad alShuqla 15. Risalah al-Ta’kid 16. Risalah fi al-I’tiqad
17. Risalah Mu’aradhah

Setelah itu ada juga ada juga syarah yang dituliskan oleh Ibnu Hazm : 1. Syarh Fushul bi Qirath 2. Syarh Ahadith al-Muwaththa’ wa al-Kalam ‘ala Msa’ilih 3. Al-Majalla fi al-Fiqh ‘ala Mazhabih wa Ijtihadih (Majallad) wa Syarhuh al-Muhalla fi Tsaman Majalladat. Selain itu ada Ibnu Hazm ada juga mempunyai melakukan penulisan karya-karya sastera yang ada kaitan dengan Islam dan juga tiada kaitan dengan Islam . Karya yang tiada kaitan dengan Islam adalah seperti dibawah ini : 1. Idzhar Tabdil al-Yahud wa an-Nashara li al-Taurah wa al-Injil wa Bayan Tanaqudh ma bi Aidihim mimma la Yahtamil al-Ta’awil 2. Jamharah Ansab al-‘Arab 3. Al Bayan ‘an Haqiqah al-Insan 4. Diwan Ibnu Hazm
5. Ar-Radd ‘ala Ibnu al-Nughrilah al-Yahudi

6. Thauq al-Hamamah fi al-Ulfah wa al-Ullaf 7. Fadhl al-Andalus wa Dzikr Rijalih

Modul 4 : Pengantar Syariah.

Muka Surat 25

PHM with UUM
Norashikin binti Abu Bakar ( PHM 10020219)

PENGANTAR SYARIAH
790727-04-5154

8. Fashl fi Ma’rifah al-Nafs bighairiha wa Jahliha bi-Zhatiha 9. Al-Fashl fi al-Milal wa al-Ahwa’ 10. Al-Qira’at al-Masyhurah fi al-Amshar 11. Al-Idzhar lima Syunia’a ala azh-Zhahiri 12. Al-Istijlab 13. Al-Istiqsha 14. Ikhtisar Kalam Jalinus fi al-Amradh al-Haddah 15. Bayan al-Fashahah wa al-Balaghah 16. Bi-Lughah al-Hakim 17. Barnamijuh 18. Tartib Musnad Baqi bin Mukhallad 19. Tartib su’alat Utsman al-Darimi li-Ibni Mu’ayyan 20. Tasmiyyah al-Sy’ara’ al-Wafidin ‘ala Ibnu Abi ‘Amir 21. Tawarikh A’mamih wa Abih wa Akhih wa Bani ‘Ammih wa Akhwatih wa Banih wa Banatih,Mawaliduhum wa Tarikh Maut Man minhum fi Hayatih 22. Hadd ath-Thib 23. Zhikr Auqat al-Umara’ wa Ayyamuhum bi al-Andalus 24. Ar-Radd ‘ala Ibnu al-Iflili fi Syi’r al-Mutanabbi 25. Zajr al-Fawi 26. Sya’min al-‘Arudh 27. Al-Shadi’ wa al-Radi’ ‘ala man Kafara ahl al-Ta’wil min Firaq al-Muslimin wa alRadd ‘ala Man Qala bi al-Taqlid 28. Sya’min al-‘Arudh

Modul 4 : Pengantar Syariah.

Muka Surat 25

PHM with UUM
Norashikin binti Abu Bakar ( PHM 10020219)

PENGANTAR SYARIAH
790727-04-5154

29. Al-Tu’ab ‘ala Abi Marwan al-Khulaniy 30. Ghzawat al-Manshur bin Abi ‘Amir 31. Ta’lif fi Radd ‘ala Anajil an-Nashara 32. Fihrisah Syuykhih 33. Mu’aliff fi al-Dza wa al-Dha 34. Kasy al-Iltibas lima bain azh-Zhairiah wa Ashhab al-Qiyas Selain daripada itu banyak pemikiran beliau tentang Islam ini kerana dapat kita lihat melalui data dibawah ini : 1. Beliau bijak menyusun akan ilmu demi ilmu ini dapat lihat dalam sistemnya beliau dapat menyusun akan ilmu tafsir,hadith,kalam,sejarah,usul fiqh dan juga sastera. Ia menyusun ilmu ini cukup teliti dan kualiti ini termasuk dalam bidang ilmu logic dan falsalfah. 2. Dia menyingkap ilham dan gaya baru dan mengkaji tema tersebut dalam kajiannya serta karyanya. 3. Menyusun beberapa kitab dan risalah dalam kitab Al-Fashl . 4. Kebanyakkan risalahnya berasal dari hasil muzakarah yang berkembang disekitarnya dasar-dasar agama (ushul) dan cabangnya (furu’)
5. Penghasilan karyanya adalah mengenai persekitaran ilmu sosial ekonomi masayarakat

Andalusia. Dokumentasinya tentang kehidupan sosial budaya dan pemikiran akidah keagamaan didunia Islam khususnya Andalusia sekitar abad ke empat dan lima hijriah . 6. Karyanya banyak menceritakan hal keimanan kepada Allahswt & Rasulullahsaw dengan dalil-dalil yang sahih dan sihat . Ianya mampu mengugurkan akan pemikiran aqidah agama lain.

Modul 4 : Pengantar Syariah.

Muka Surat 25

PHM with UUM
Norashikin binti Abu Bakar ( PHM 10020219)

PENGANTAR SYARIAH
790727-04-5154

7. Selain itu Ibnu Hazm ada berbahas akan adab-adab berdebat lalu menetapkan adab-adab berdebat dalam tatacara berdebat yang betul. 8. Beliau juga ada membuat kajian akan tentang kenabian, Agama Yahudi , Agama Nasrani serta Agama al-Sha’biah. Selain itu Ibnu Hazm juga ada mengkaji akan perubahan didalam kitab Taurat serta Injil yang telah di ubah oleh penganut agama Yahudi dan juga Nasrani . 9. Beliau pun ada juga menulis karya yang berkaitan dengan Islam.Disini ada sebahagian karya yang ditulis olehnya: 1. Asma’ al-Shahabah wa al-Ruwah 2. Ashhab al-Fataya min al-Shahabah wa min ba’dihin ‘ala Maratibihim fi katsrah al-Fataya. 3. Al-I’rab ‘an al-Hairah wa al-Iltibas al-Waqi’in fi Mazhabib Ahl Ra’iy wa alQiyas. 4. Jumal Futuh al-Islam ba’d Rasulullahsaw. 5. Al-Sirah al-Nabawiyyah 6. Maratib al-Ijma’ 7. Mulakhash Ibthal al-Qiyas wa al-Ra’iy wa al al-Istihsan wa al Taqlid wa alTa’alil 8. Manzumah fi Qawa’id Ushul Fiqh al-Zahiri 9. Al-Mufadhalah bain al-Shahabah 10. Al-Nubzhah al-Kafiyah fi Ushul al-Fiqh azh-Zhairi

Modul 4 : Pengantar Syariah.

Muka Surat 25

PHM with UUM
Norashikin binti Abu Bakar ( PHM 10020219)

PENGANTAR SYARIAH
790727-04-5154

11. Al-Nashahih al-Munjiyah min Fadhaih al-Mukhziyyah wa al-Qabaih alMaraddiyyah min Aqwal Ahl al-Bida’ min al-Firaq al-Arba’ al-Mu’azilah wa al-Murji’ah wa al-Khawarij wa al-Syi’ah 12. I’jaz Al-Quran 13. Tasmiyyah Syuyukh Malik Disini ada petikkan puisi yang dihasilkan oleh Ibnu Hazm : Cinta Di Mata Seorang Ulama Akan menghinalah mereka yang tak mengenal cinta Sungguh cintamu padanya wajar adanya Mereka kata, cinta buat kau gila Padahal kau orang paling faham agama Ku katakan pada mereka Mengapa kalian iri padanya? Jawabnya Kerana ia mencinta dan dicintai pujaan jiwa Bila masanya Muhammad mengharamkan cinta Dan apakah ia menghina umatnya yang jatuh cinta Janganlah kau berlagak mulia Dengan menyebut cinta sebagai dosa Janganlah kau pedulikan apa kata orang tentang cinta Entah yang berkata keras atau halus biasa Bukankah manusia harus menetapi pilihannya Bukankah kata tersembunyi tak bererti diam seribu bahasa (Ibnu Hazm)

Modul 4 : Pengantar Syariah.

Muka Surat 25

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.