PENJELASAN TERHADAP ANTIHADITH

PENJELASAN TERHADAP ANTIHADITH BAHAGIAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM JABATAN PERDANA MENTERI 1995
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. 1. Kata-kata Aluan 1.1. Y.B. Menteri di Jabatan Perdana Menteri 1.2. Ketua Pengarah Baheis2. Tujuan 3. Latarbelakang4. Kesesatan Fahaman Anti Hadith 4.1. Penyelewengan Dari Sudut Akidah dan Ulasan 4.2. Penyelewengan Dari Sudut Syariah dan Ulasan 4.3. Penyelewengan Dari Sudut Akhlak dan Ulasan 5. Contoh Penyelewengan Terjemahan Buku6. Penutup

1

PENJELASAN TERHADAP ANTIHADITH

1. KATA-KATA ALUAN 1.1. Y.B. MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI SAYA bersyukur ke hadrat Allah S.W.T. kerana dengan izin dan rahmatnya, Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri telah berjaya menyiapkan sebuah buku kecil bertajuk "PENJELASAN TERHADAP FAHAMAN ANTI HADITH" yang bertujuan untuk memberi penjelasan kepada seluruh masyarakat awam tentang aspek-aspek dasar penyelewengan yang dilakukan oleh kumpulan anti hadith ini. Kerajaan sentiasa peka dan sensitif serta amat mengambil berat mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan aqidah,memandangkan aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah menjadi pegangan utama umat Islam di negara ini. Pegangan aqidah yang tidak berlandaskan Al-Quran dan Hadith akan memberi kesan yang negatif dan merbahaya kepada keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat di negara ini. Penyimpangan aqidah seumpama ini akan menyebabkan umat Islam hidup di dalam suasana kacau bilau, pecah belah dan bercakaran sesama sendiri yang akhirnya akan memberi peluang kepada musuh-musuh Islam menghancurkan keamanan dan kestabilan politik dan negara. Ancaman yang amat merbahaya ini seharusnya disekat dengan segera agar tidak merebak dengan meluas di kalangan masyarakat awam. Oleh yang demikian Kerajaan berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk memastikan umat Islam di negara ini memiliki kemurnian aqidah yang kental berdasarkan aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Akhirnya saya berharap penerbitan buku kecil ini dapat memberi sumbangan dan kefahaman kepada umat Islam ke arah menangani isu penyelewengan anti hadith yang melanda umat Islam hari ini. Sekian, Terima kasih.Dato' Dr. Abdul Hamid bin OthmanMenteri di Jabatan Perdana Menteri Pusat Islam Malaysia Kuala Lumpur.

2

PENJELASAN TERHADAP ANTIHADITH

1. KATA-KATA ALUAN 1.2. KETUA PENGARAH BAHEIS SAYA memanjatkan kesyukuran ke hadrat Allah S.W.T. kerana Cawangan Penyelidikan, Pembangunan dan Perundangan Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri sekali lagi berjaya menerbitkan buku kecil bertajuk "PENJELASAN TERHADAP FAHAMAN ANTI HADITH". Buku ini diterbitkan dengan tujuan untuk memberi penjelasan kepada seluruh umat Islam tentang fahaman yang dibawa oleh gerakan ini. Dalam menyelesaikan masalah yang menyentuh aqidah urnat Islam ini, seluruh masyarakat Islam hendaklah berwaspada dan sentiasa memelihara diri dan ahli keluarga daripada terjebak dan terjerumus kepada fahaman seumpama ini. Oleh yang demikian setiap muslim hendaklah bertanggungjawab memelihara kemumian aqidahnya daripada diselewengkan oleh kumpulan-kumpulan tertentu, kerana menghayati pegangan yang menyeleweng akan mengakibatkan sesat dari jalan Allah dan memporak peranda pegangan aqidah masyarakat Islam di negara ini. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pegawAl-pegawai dan pihak yang terlibat bagi menerbitkan buku ini. Semoga segala usaha dan amal bakti ini dapat mempertahankan kesucian dan ketinggian agama Islam. Semoga usaha cemerlang ini diberkati Allah jua. Sekian, terima kasih. Brig. Jen. Dato' Abdul Hamid bin Hj. Zainal Abidin,Ketua Pengarah, Bahagian Hal Ehwal Islam.

3

PENJELASAN TERHADAP ANTIHADITH

2. TUJUAN Buku ini bertujuan untuk memberi maklumat dan penjelasan kepada orang ramai mengenai fahaman Anti Hadith supaya orang-orang Islam dan masyarakat menjauhi dan tidak terpengaruh dengan fahaman ini dan menyedarkan kumpulan tersebut bahawa fahaman mereka adalah bercanggah dan terkeluar dari ajaran Islam. 3. LATARBELAKANG Isu mengenai Anti Hadith di Malaysia bermula pada tahun 1986 ekoran daripada penulisan sebuah buku bertajuk "Hadis Satu Penilaian Semula" tulisan Kassim Ahmad. Di dalam buku tersebut, beliau cuba mengupas masalah perpecahan ummah dan menurutnya keimanan kepada Hadith sebagai sumber rujukan selepas Al-Quran adalah meniadi punca utama perpecahan ummah. Dengan demikian, beliau menggesa umat Islam supaya meninggalkan Hadith kerana menurut beliau Hadith adalah palsu" dan "omong-omong" yang menyesatkan manusia dari jalan Tuhan. Beliau sebaliknya menyarankan supaya umat Islam merujuk kepada Al-Quran sahaja sebagai panduan hidup. Pengarang buku tersebut telah mempersoalkan autoriti hadith dan memberikan beberapa gambaran yang mengelirukan mengenainya. Beliau juga telah menuduh bahawa hadith adalah rekaan semata-mata dan beliau menolak kewibawaan ulama'-ulama' hadith. Berikutan daripada itu, pada 19 Jun 1986 Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan telah meneliti secara khusus terhadap buku berkenaan dan seterusnya menyimpulkan bahawa buku tersebut bercanggah dengan ajaran Islam dan orang yang menolak Hadith sebagai sumber hukum adalah terkeluar dari ajaran Islam. Jawatankuasa Fatwa juga telah mengesyorkan kepada Kementerian Dalam Negeri supaya buku tersebut diharamkan. Pada 10 Julai 1986, Kementerian Dalam Negeri secara rasminya telah mewartakan pengharaman buku tersebut.

4

PENJELASAN TERHADAP ANTIHADITH

4.1. PENYELEWENGAN DARI SUDUT AQIDAH DAN ULASAN Kesesatan kumpulan yang berpegang kepada fahaman Anti Hadith dapat dilihat penyelewengan mereka dalam bidang-bidang seperti berikut: 4.1. Aqidah 4.2. Syariah 4.3. Akhlak 4.1. PENYELEWENGAN DARI SUDUT AQIDAH DAN ULASAN Antaranya : (a) Menolak Hadith Secara Total Sebagai Sumber Akidah dan Perundangan Islam (b) Menolak Dua Kalimah Syahadah (c) Menolak Qada' dan Qadar (d) Memesongkan Pengertian Sebenar Ayat-ayat Al-Quran (e) Mempertikaikan Kesahihan Ayat-ayat Al-Quran ( f) Mendakwa Kiamat Akan Berlaku Pada 1710H / 2280M (g) Menolak Berlakunya Siksaan Kubur Selepas Mati (h) Menafikan Kedudukan Nabi Adam Sebagai Manusia Pertama Ciptaan Allah s.w.t. ( i) Menolak Kemaksuman Para Nabi (a) Menolak Hadith Secara Total Sebagai Sumber Aqidah dan Perundangan Islam Antara bahan-bahan penulisan mereka yang memuatkan fahaman ini ialah: (i) Buku "Hadis Satu Penilaian Semula" tulisan Kassim Ahmad: "Hadis atau Sunnah Nabi suatu ajaran palsu yang muncul antara 200-250 tahun kemudian dan yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad" (Hal. 18) "Satu daripada kuasa-kuasa palsu yang dipegang oleh umat Islam lebih seribu tahun ialah Hadis/ Sunnah" (hal. 20) "Kebanyakan hadis merupakan 'omong kosong' yang menyesatkan manusia dari jalan Tuhan tanpa pengetahuan" (hal. 91). "Hadis merupakan pandangan dan pendapat manusia yang tidak terjamin kebenaranya. Ia tidak lebih daripada tekaan dan agakkan" (hal. 112). (ii) Buku "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik" tulisan Kassim Ahmad "Tesis-tesis saya dalam buku ini ialah bahawa umat Islam telah membelakangkan Quran selama kira-kira 1,000 tahun dan ini telah menyebabkan kejatuhan mereka. Dan bahawa ajaran Hadis/Sunnah sebagai sumber hukum merupakan suatu perkembangan dan ajaran baru yang muncul kira-kira tiga ratus tahun setelah Nabi Muhammad wafat, tanpa izin Nabi, dan tidak mempunyai autoriti dalam Quran dan sejarah". (hal. 12) (iii) Buku "The Computer Speaks: God's Message to The world" tulisan Dr. Rashad Khalifa "Hadith and Sunnah are false doctrines, and that we shall uphold Quran, the whole Quran and nothing but the Quran". "Hadith, Sunnah and regulation made up by various imams are false doctrines sponsored by satan". (hal. 507) iv) Risalah lqra, Syaaban 1415/Januari 1995 "Imam-imam penulis hadis juga telah membawa fahaman baru, iaitu hadis qudsi: ........kepercayaan seperti ini tidak lain daripada khurafat yang paling dahsyat". (hal. 3) ULASAN Al-Quran dan hadith adalah dua sumber rujukan utama umat Islam di dalam kehidupan mereka di dunia ini. Al-Quran sendiri telah memperakui kedudukan sunnah. Allah S.W.T. sendiri telah menentukan tugas Rasulullah s.a.w. di dalam menyampaikan syariatnya. Kelahiran sunnah adalah ketetapan dan arahan wahyu Allah.

5

PENJELASAN TERHADAP ANTIHADITH

Antara kedudukan sunnah yang dinyatakan oleh Al-Quran: (i) Al-Quran memperakui bahawa Nabi Muhammad s.a.w. tidak bertutur mengenai Islam berdasarkan hawa nafsu, malah ia adalah wahyu dari Allah, sepertimana firman Allah yang bermaksud: “Dan ia (Muhammad) tidak memperkatakan (sesuatu yang berhubung dengan agama Islam) menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakan itu (sama ada Al-Quran atau Hadith) tidak lain melainkan wahyu yang diwahikan kepadanya” (AnNajm ayat 3-4) (ii) Al-Quran sendiri menyuruh umat Islam menerima segala apa yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. sebagaimana firman Allah S.W.T. yang bermaksud: “....Dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah (s.a.w.) kepada kamu, maka terimalah serta amalkan dan apa jua yang dilarangnya kamu melakukannya maka patuhilah larangannya ....... (Al-Hasyr ayat 7) (iii) Al-Quran mengarahkan supaya mentaati Rasulullah s.a.w. sesudah mentaati Allah S.W.T. dan Baginda merupakan tempat rujukan dalam menyelesaikan sesuatu masalah, sebagaimana firman Allah yang bermaksud: “Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah dan kepada Ulil Amri (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (kitab) Allah, (Al-Quran) dan (Sunnah) RasuINya, jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalebih baik (bagi kamu) dan lebih elok pula kesudahannya” (An-Nissa' ayat 59) (iv) Al-Quran meletakkan Rasulullah s.a.w. sebagai pemutus dan penghukum sesudah Al-Quran tanpa boleh memilih hukum yang lain, sebagaimana firman Alla yang bermaksud: “Dan tidaklah harus bagi orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan apabila Allah dan Rasul-Nya menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara (tidaklah harus mereka) mempunyai hak memilih ketetapan sendiri, mengenai urusan mereka. Dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang jelas nyata” (Al-Ahzaab ayat 36) Oleh kerana kedudukan sunnah dan Rasulullah s.a.w. itu sendiri memainkan peranan penting dalam menyempurnakan pelaksanaan syariat Allah dengan pengakuan dari Al-Quran, maka sudah tentu pengawasan terhadap Al-Quran akan melibatkan sama pengawasan kepada sunnah Rasulullah s.a.w. Ini bukanlah bererti bahawa kita tidak mengakui tentang lengkapnya Al-Quran, tetapi persoalannya bahawa manusia (umat Muhammad) tidak akan dapat memahami kandungan Al-Quran tanpa penjelasan dan huraian daripada Rasulullah s.a.w. sendiri. Maka antara tugas Rasul itu ialah menerang, menjelas dan menghuraikan segala perintah dan hukum daripada Allah, yang terkandung di dalam wahyu-Nya kepada seluruh manusia. Dengan sebab itu berdasarkan kepada Al-Quran, sunnah itu sendiri, diletakkan sebagai sumber kedua perundangan Islam. Al-Sunnah dari segi bahasa bermaksud perjalanan, amalan, method atau cara hidup [1]. Al-Sunnah juga bermaksud membuka atau merintis jalan sama ada yang baik atau yang buruk [2] Al-Sunnah dari segi istilah Ahli-ahli Hadith ialah apa-apa yang terbit daripada Nabi Muhamad s. a. w. daripada perkataan, perbuatan, pengakuan, sifat, kejadian, akhlak, sejarah sama ada sebelum diutuskan menjadi Rasul atau selepas diutuskan menjadi Rasul [3]. Takrif Al-Sunnah di atas juga merupakan takrif Hadith pada pandangan ahli-ahli Hadith. Oleh yang demikian Al-Sunnah dan Hadith pada pandangan ahli-ahli Hadith adalah membawa maksud yang sama. Sebenarnya Hadith telah wujud di zaman Rasulullah. Pada masa Rasulullah s.a.w. Hadith disampaikan melalui: (i) Pengucapan Dalam masa menyampaikan Hadith,

6

PENJELASAN TERHADAP ANTIHADITH

didapati Rasulullah s.a.w. tidak menentukan tempat tertentu. Walau bagaimanapun sudah menjadi kebiasaan bagi Rasulullah s.a.w. menyampaikan Hadith di masjid dan di rumah Rasulullah s.a.w. sendiri. Oleh kerana apa-apa yang disampaikan begitu penting kepada orang-orang Islam, maka di dalam menyampaikannya, Rasulullah s.a.w.mengulanginya sebanyak tiga kali, supaya apa-apa yang disampaikan itu, senang dihafaz dan diamal oleh para sahabat [4] Sementara bahasa dan nada suaranya pula mengikut keadaan dan suasana. Adakala Rasulullah s.a.w. menyampaikan Hadith dengan nada suara yang tinggi, agar memberi ingatan kepada sahabat bahawa kandungan Hadith itu adalah mustahak dan sebaliknya dalam keadaan tertentu Rasulullah s.a.w. menyampaikan dengan nada suara yang rendah. Ini semua dilakukan supaya menimbulkan keberkesanan kepada orang-orang yang mendengarnya. Dari bukti sejarah ada menunjukkan bahawa pengajaran Hadith bukan sahaja disampaikan kepada kaum lelaki, malah kepada kaum perempuan, walau bagaimanapun penyampaian itu dilakukan di tempat yang berasingan. (ii) Catatan Di samping penyampaian Hadith melalui pengucapan, didapati Rasulullah s.a.w. menyampaikan Hadith melalui catatan iaitu pada masa hayatnya, Rasulullah s.a.w. ada memerintah penulis-penulis baginda menulis surat untuk dihantar kepada pemerintah-pemerintah bukan Islam menyeru mereka kepada agama Islam, surat kepada gabenor-gabenor, ketua-ketua tentera dan membuat surat perjanjian [5]. (iii) Amalan Ajaran-ajaran agama Islam yang tersirat dalam Hadith tidak memadai disampaikan melalui pengucapan dan catatan sahaja, malah ia memerlukan contoh teladan daripada Rasulullah s.a.w. sendiri. Berdasarkan hakikat inilah, didapati banyak Hadith menggambarkan bagaimana Rasulullah s.a.w. mengajar para sahabat melakukan sembahyang, melakukan ibadat puasa, haji dan lain-lain lagi. Umpamanya dalam ibadat sembahyang, terdapat Hadith yang menegaskan bahawa orang-orang Islam hendaklah menunaikan sembahyang sepertimana baginda bersembahyang [6]. Berdasarkan huraian di atas, dapatlah disimpulkan: Pertamanya Rasulullah s.a.w. menyampaikan Hadith melalui pengucapan, amalan dan penulisan. Kedua, oleh kerana Hadith merupakan sumber yang kedua penting di dalam Islam, para sahabat berusaha sedaya upaya untuk memperolehinya. Ketiga, pada masa ini penulisan dan pengumpulan Hadith secara individu telah berlaku, contohnya; Abdullah bin Amr telah mengumpulkan Hadith dalam satu sahifah: Al-Sahifah Al-Sadiqah [7]. _____________________________________Nota Kaki:[1] Muhamad Salam Madkur, Tarikh al-Tasyri'al-Islamiy Wa Masadiruhu, Qahirah 1958, hal. 219. [2] Muhammad Ali alSais-Tarikh al-Fiqh al-Islamiy, hal. 29.[3] Dr. Mustafa as-Sibaie, As-Sunnah Wamakanatuha Fi Al-Tasyri'al-Islamiy, Damsyiq, Al-Makatabah Al-Islami, Hal. 47 Cetakan 11, 1978.[4] Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Jilid I, Hal. 34. [5] Muhamad Hamidullab, al-Wathaiq al-Siyasiyah, Beirut, Dar al-lrsyad, 1969, Cetakan 3, Hal. 100 101.[6] Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Jilid 1, Hal. 162-163.[7] Dr.Subhi Al-Soleh, Ulum AlHadith Wa Mustolahulu, Beirut, Dar Al Ilmi Lil Malayyan Cetakan 6, 1971, hal. 32. (b) Menolak Dua Kalimah Syahadah

Kumpulan Anti Hadith ini berfahaman bahawa Dua Kalimah Syahadah yang diucapkan oleh umat Islam adalah dilarang oleh Al-Quran, kerana syahadah yang diwajibkan

7

PENJELASAN TERHADAP ANTIHADITH

hanyalah kalimah 'lahilaha illallah' (Tiada Tuhan melainkan Allah). Antara penulisanpenulisan mereka yang dikenaipasti mengembangkan fahaman ini ialah: (i) Buku "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik Tulisan Kassim Ahmad: "Quran mengajar syahadah dalam tiga buah ayat, iaitu ayat 18, surah 3 yang menyatakan bahawa Tuhan, para malaikat dan orang-orang yang berilmu bersaksi bahawa "Tiada Tuhan melainkan Allah", Ayat 19, Surah 47 yang menegaskan "Ketahuilah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. "dan ayat 1, Surah 63 yang Membatalkan kenyataan orang-orang munafik yang mendakwa, "Kami bersaksi bahawa Muhammad Rasul Allah". "Dua kalimah syahadah yang diajar dalam hadis itu bercanggah dengan ayat-ayat di atas" (hal. 141). (ii) Akhbar Utusan Malaysia 14 Julai, 1995, kenyataan oleh Othman Ali: "Selain itu, tambahnya, Al-Quran turut menyebut bahawa syahadat itu tiada Tuhan Melainkan Allah sedangkan ulama mengajarkan kepada kita bahawa syahadat itu termasuklah juga bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Bukan sahaja syahadat kita salah, malah ia juga mengakibatkan sembahyang kita salah kerana menyebut nama Nabi semasa tahiyat awal dan akhir." (iii) Buku "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari TuhanMu-Hadith Di dalam Al-Quran", Oleh Idris Abdul Rahman, "Beriman kepada Nabi pada mereka bermakna beriman kepada Hadithnya. Mereka gunakan dua kalimah syahadah sebagai bukti mereka. Kata mereka syahadah kepada Allah tidak boleh dipisahkan dari syahadah kepada Rasul Ini sahaja mereka sudah mempersekutukan Allah dengan Rasul seolah-olah Allah tidak boleh berdiri dengan sendirinya." (hal. 316).ULASAN Agama Islam dibina di atas lima rukun. Mengucap dua kalimah syahadah adalah rukun Islam yang pertama. Ini telah dijelaskan oleh hadith Nabi s.a.w. yang bermaksud: Daripada Ibnu Umar ra. katanya, Rasulullah s.a.w. bersabda: "Islam itu dibina di atas lima perkara iaitu mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawasanya Nabi Muhammad s.a.w. Pesuruh Allah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji dan puasa di bulan Ramadan". (Riwayat Ahmad, AI Bukhari, Muslim, Tirmidhi dan An Nasa'i) Sabda Nabi lagi: Daripada Umar ra. katanya Rasulullah s.a.w. ditanya tentang Islam Ialu baginda menjawab, "Islam ialah engkau menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji jika engkau berkemampuan. Ia berkata "engkau benar "............................" (Riwayat Muslim) Oleh itu setiap orang yang mengaku dirinya seorang Islam, wajib menerima dan mengakui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu Rasulullah. la wajib memelihara agama Islamnya daripada segala apa yang boleh merosakkannya. Di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan bahawa Nabi Muhammad s.a.w. adalah pesuruh Allah yang diutus kepada sekalian manusia. Ini bertepatan dengan firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Katakanlah! (Wahai Muhammad): Wahai sekalian manusia! sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah kepada kamu semuanya, (diutuskan oleh Allah) yang menguasai langit dan bumi, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Oleh itu, berimanlah kamu kepada Allah dan RasuINya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kalimah-kalimahnya (Kitab-kitabnya) dan ikutilah dia, supaya kamu beroleh hidayah petunjuk. (Surah Al-A'raaf ayat 158)

8

PENJELASAN TERHADAP ANTIHADITH

(c) Menolak Qada' dan Qadar

Kumpulan ini juga menolak kepercayaan kepada Qada' dan Qadar yang merupakan salah satu tonggak keimanan yang wajib dipegang oleh setiap umat Islam. Antara hujah mereka: (1) "Kepercayaan kepada takdir yang dipegang oleh kebanyakan umat Islam hari ini dimasukkan ke dalam Rukun Iman dan berasal dari Hadis ......... Kepercayaan ini tidak ada, malah dibantah dalam Quran........... "Tidakkah fahaman ini melumpuhkan daya kreatif umat Islam dan menjadi punca utama kejatuhan mereka?" (Petikan dari IQRA' Jil. 3/Bil. I., Syaaban 1415/Januari 1995, hal.2) (2) Faham qada' dan qadar ini sebahagian penting dalam teologi kaum Asy'ariah, berasal dari ajaran kaum stoik, dan dimasukkan ke dalam Hadis, kerana ia tidak terdapat dalam Quran, malah ia anti-Quran". (Petikan dari buku "HADIS JAWAPAN KEPADA PENGKRITIK, Kassim Ahmad hal. 90) (3) Isu Quran itu sebenarnya saintifik dan rasional Contohnya kepercayaan kepada takdir baik dan jahat itu daripada Tuhan yang dirumuskan dalam hadith itu, bercanggah dengan ajaran Quran dan ditolak oleh Quran yang menggesa manusia bekerja kuat kejalan kebaikan. Pegangan kepada hadis ini merupakan suatu punca besar kejatuhan umat Islam. (Petikan dari cerpen "POLITIK" oleh Kassim Ahmad Dewan Sastera keluaran Feb. 1995 hal. 74)ULASAN Beriman dengan Qada' dan Qadar ialah mempercayai bahawa segala undang-undang, peraturan dan hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah s.w.t. pada azal serta diputuskan hukum itu berlaku seperti yang telah ditetapkan itu. Allah telah menetapkan bagi tiap-tiap sesuatu perkara itu, ada pendahuluannya dan sebab musababnya serta bagi tiap-tiap satu tujuan ada jalan untuk mencapainya. Dengan yang demikian, sesiapa yang menunggu berhasilnya sesuatu dengan tidak melalui sebab, pendahuluan dan jalan mencapainya yang ditetapkan dan tentukan oleh Allah, ini bermakna ia telah kufur kerana ia tidak beriman kepada Qada' dan Qadar Allah s.w.t. Dengan penjelasan tersebut, maka orang yang beriman kepada Qada' dan Qadar ini ialah orang yang rajin berusaha dan beramal mengikut undang-undang, peraturan dan hukum hakam Allah s.w.t. dan giat mencari Qada' dan Qadar yang dapat menjayakan maksudnya. Qada' dan Qadar adalah salah satu daripada rukun Iman. Ini dapat dibuktikan melalui hadith Nabi S.A.W. yang bermaksud: "Daripada Umar ra. katanya "Pada suatu hari datang seorang lelaki dengan berpakaian serba putih, rambutnya hitam, badannya kemas. Lalu ia duduk dan bertanya kepada Nabi Muhammad s.a.w .............. Beritahuku mengenai iman, Lalu Baginda menjawab "Bahawa engkau beriman dengan Allah, Malaikat, Kitab, Rasul, hari akhirat dan beriman dengan qada' dan qadar ........" (Riwayat Muslim) Daripada Jabir r.a. bahawa Nabi s.a.w. bersabda: "Tidak dikira seseorang beriman sehingga ia percaya dan mengakui benarnya Qada' dan Qadar baik dan jahatnya dan sehingga ia menyakini bahawa apa yang ditakdirkan berlaku atau sampai kepadanya, tidak sekalikali akan menyimpang daripadanya dan apa yang ditakdirkan menyimpang daripadanya, tidak sekali-kali akan berlaku atau sampai kepadanya." (Riwayat AlTirmidhi) Di dalam Al-Quran sendiri telah disebutkan tentang konsep Qada' dan Qadar ini berdasarkan maksud ayat seperti berikut: “Dan Kami turunkan kepadamu (wahai Muhammad) Kitab (Al-Quran) dengan membawa kebenaran, untuk mengesahkan benarnya Kitab-kitab Suci yang telah diturunkan sebelumnya dan untuk

9

PENJELASAN TERHADAP ANTIHADITH

memelihara serta mengawasinya. Maka jalankanlah hukum di antara mereka (Ahli Kitab) itu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah (kepadamu) dan janganlah engkau mengikut kehendak hawa nafsu mereka (dengan menyeleweng) dari apa yang telah datang kepadamu dari kebenaran. Bagi tiap-tiap umat yang ada di antara kamu, Kami jadikan (tetapkan) sluatu syariat danjalan agama (yang wajib diikuti oleh masingmasing) (Al-Maidah: 48) Katakanlah (wahai Muhammad): "Tidak sekali-kali akan menimpa Kami sesuatu pun melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah Pelindung yang menyelamatkan kami dan (dengan kepercayaan itu) maka kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakkal” (at-Taubah: 51) Sesungguhnya Kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir (yang telah ditentukan). (Al-Qamar: 49)

(d) Memesongkan Pengertian Sebenar Ayat-ayat Al-Quran

Antara penyelewengan paling nyata yang dilakukan oleh Kumpulan Anti Hadith ini ialah menterjemah dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran mengikut "selera" sendiri tanpa memperhitungkan disiplin ilmu Islam yang sebenarnya. Contoh ayat-ayat yang telah diselewengkan tersebut ialah: (i) Ayat 12, Surah at-Taghaabun. Ayat ini telah ditafsirkan dengan maksud bahawa taat kepada rasul bermakna taat kepada wahyu (Quran). Penjelasan mengenai ayat ini dikembangkan oleh Kassim Ahmad, di dalam buku "HADIS JAWAPAN KEPADA PENGKRITIK". "Ayat ini menerangkan bahawa tugas rasul hanyalah menyampaikan wahyu Allah, iaitu Quran. Jadi, taat kepada rasul bermakna taat kepada Allah yang diwakili oleh rasul-Nya dalam Quran, dan berpegang kepada Quran. Jadi, taat kepada rasul dengan sendirinya bermakna taat kepada Allah dan berpegang kepada Quran". "Bukti-bukti bahawa inilah makna ungkapan tersebut yang sebenar dapat dilihat dari kegunaan perkataan "rasul" dan bukan Muhammad', dan juga dari banyak ayat Quran lain yang memerintah kita supaya tunduk, berpegang dan patuh hanya kepada Tuhan". (hal. 26 & 27) (ii) Ayat 114, Surah Hud. Pengertian ayat ini telah diselewengkan dengan maksud bahawa sembahyang hanya tiga kali sehari, iaitu Subuh, Maghrib dan Isyak. "Othman memberikan contoh surah II : 114 yang berbunyi: Dan lakukanlah solat pada dua tepi siang dan awal malam. Ayat ini bermakna sembahyang hanya tiga kali sehari, iaitu Subuh, Maghrib dan Isyak ........ (Petikan dari Utusan Malaysia, 14 Julai 1995 Kenyataan oleh Othman Ali). (iii) Ayat 15, Surah Toha. Pengertian ayat ini telah diselewengkan dengan maksud bahawa: "Saat itu (tamatnya dunia) pasti tiba, Aku hampir-hampir merahsiakannya supaya tiap-tiap diri dibalas mengikut kerjanya" (Petikan dari buku "HADIS JAWAPAN KEPADA PENGKRITIK tulisan Kassim Ahmad hal. 57) Dengan pentafsiran seperti di atas, Kumpulan Anti Hadith ini mendakwa bahawa tarikh akan berlakunya kiamat tidak menjadi rahsia kepada manusia, malah ianya boleh ditentukan dengan menggunakan kaedah Kod 19 (Lihat Perkara e).ULASAN Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang diutuskan oleh Allah s.w.t. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Bukanlah Nabi Muhammad itu (dengan sebab ada anak angkatnya) menjadi bapa sebenar bagi seseorang dari orang lelaki kamu, tetapi ia adalah Rasul Allah dan

10

PENJELASAN TERHADAP ANTIHADITH

kesudahan segala Nabi-nabi. (Al-Ahzaab: ayat 40) Oleh yang demikian adalah menjadi kewajipan kepada setiap individu yang mengaku dirinya seorang Islam, mentaati Allah dan RasuINya iaitu Nabi Muhammad s.a.w. Ketaatan kepada Rasul ini ialah dengan mengikuti dan mentaati ajaran Allah yang dilaksanakan dalam peribadi Nabi Muhammad s.a.w. semasa hidupnya dan selepas wafatnya serta mentaati ajaran yang ditinggalkan iaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Ini bertepatan dengan firman Allah s.w.t. yang bermaksud: “Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan ke"Ulil Amri"(orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (kitab) Allah (Al-Quran) dan (sunnah) RasuINya jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu) dan lebih elok pula kesudahannya. (An-Nisaa': ayat 59) Ayat Al-Quran di at'as jelas menyatakan bahawa setiap individu Islam wajib mentaati Rasulullah s.a.w. tanpa berbelah bagi dan mengakui kerasulannya yang diutuskan oleh Allah sebagai pentafsir kepada Al-Quran. Jika sekiranya timbul sesuatu perselisihan di dalam menyelesaikan sesuatu masalah, perlulah dirujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi s.a.w. Inilah garis panduan yang telah diberikan oleh Islam. Mentafsir ayat-ayat AlQuran dengan menggunakan akal fikiran sendiri dengan sewenang-wenangnya adalah haram. Ini telah disepakati oleh para ulama, berdasarkan hadith Nabi s.a.w. yang bermaksud: Daripada Ibnu Abbas ra katanya, Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: "Sesiapa yang berkata tentang Al-Quran tanpa berdasarkan ilmu pengetahuan, maka hendaklah ia menempah tempat duduknya di dalam neraka" (Riwayat At-Tirmidhi)

(e) Mempertikaikan Kesahihan ayat-ayat Al-Quran

Selain daripada memesongkan pengertian ayat-ayat Al-Quran, kumpulan ini juga didapati telah mempertikaikan kesahihan ayat 128 dan 129, surah At-Taubah. Kassim Ahmad melalui bukunya "HADIS JAWAPAN KEPADA PENGKIRITIK", hal 60, mendakwa bahawa terdapat sabotaj dalam penulisan kedua-dua ayat ini kerana ia tidak dapat diselaraskan dengan kod 19. "Kita tidak boleh meninggalkan bab ini tanpa menyebut suatu lagi pendedahan besar yang telah dibuat oleh Kod 19. Bukhari dan AlSuyuti (811 T.M.) menyatakan bahawa ketika Khalifah Uthman melantik sebuah suruhanjaya untuk menyemak naskhah-naskhah Quran yang wujud pada waktu itu, termasuk menyemak dengan mereka yang menghafal Quran untuk mengadakan suatu naskhah Quran yang rasmi, suruhanjaya itu mendapati bahawa tiap-tiap ayat Quran disahkan oleh banyak saksi, "kecuali ayat-ayat 128 dan 129, surah 9, ................ Tetapi yang amat memeranjatkan itu bila kita dapati bahawa kedua-dua ayat ini, dari segi huruf, perkataan dan ayat -ditolak oleh Kod 19. Ini bermakna Kod 19 mengesahkan dua kenyataan sejarah oleh Bukhari dan Al-Suyuti yang kita petik tadi bahawa ayat-ayat ini ialah tambahan yang tidak terdapat dalam Quran". ULASAN Sumber rujukan umat Islam selepas wafat Rasulullah s.a.w. ialah Al-Quran dan Sunnah. Ini jelas melalui sabda Nabi s.a.w. yang bermaksud: Daripada Abu Hurairah r.a., daripada Nabi s.a.w.

11

PENJELASAN TERHADAP ANTIHADITH

sabdanya: "Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang teguh dengan kedua-duanya iaitu kitab Allah (Al-Quran) dan sunnah Rasulullah (s.a.w.)" (Riwayat Malik) Daripada hadith di atas dapatlah difahami bahawa Kod 19 yang menjadi rujukan utama Kumpulan Anti Hadith adalah bercanggah dengan Islam, kerana Kod 19 bukanlah wahyu daripada Allah, malah ianya teori manusia sahaja sebagai penemuan baru. Berbanding dengan Al-Quran dan hadith, kedua-duanya adalah daripada wahyu Allah s.w.t. lanya terjamin sehingga hari kiamat. Ini bertepatan dengan firman Allah s.w.t. yang bermaksud: “Dan ia (Muhammad) tidak memperkatakan (sesuatu yang berhubung dengan agama Islam) menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakannya itu (sama ada Al-Quran atau hadith) tidak lain melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. (Surah An-Najm: ayat 3-4) Kesahihan ayat-ayat Al-Quran tidak perlu diragui dan dipertikaikan lagi kerana ayat-ayat suci Al-Quran tetap terpelihara daripada sebarang bentuk sabotaj, perubahan dan penyelewengan. Ini bertepatan dengan firman Allah yang bermaksud: “Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan Kamilah yang memelihara dan menjaganya” (Surah Al-Hijr: ayat 9) Susunan ayat-ayat Al-Quran di dalam Mashaf Uthman ini adalah benar-benar daripada penyusunan yang dibuat secara "tauqifi" oleh Malaikat Jibril kepada Nabi s.a.w. dan Nabi Muhammad s.a.w. sendiri mentauqifkan pula kepada penulis wahyu. Sebab itu Saidina Uthman apabila ditanya beliau menjawab bermaksud: "Wahai anak saudaraku, aku tidak mengubah sesuatu dari tempatnya" [8]. Al-Quran Mashaf Uthman ini juga telah diterima di zaman sahabat sebagai ijma' sahabat tanpa sebarang bantahan dan yakin sampai darjat mutawatir. Kalau sekiranya kita mempertikaikan kesahihan ayat-ayat Al-Quran, ini menunjukkan kita sendiri tidak berpegang teguh dan mempercayai sepenuhnya terhadap Al-Quran itu sendiri. Sebagai seorang Islam, kita wajib mempercayai kesucian seluruh ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w., sedangkan Kod 19 yang menjadi rujukan kumpulan Anti Hadith tidak terjamin keasliannya, kerana ia adalah hasil pemikiran manusia yang mempunyai batas-batas ilmu yang sangat terhad, malah Allah s.w.t. Maha Mengetahui dan Maha Kuasa terhadap dunia dan segala yang terkandung di dalam alam ini._____________________________________Nota Kaki:[8] Jalaluddin As-Sayuti, Al-ltqan fl Ulum Al-Quran, Mesir, Syarikab Maktabah Wa Matbaah Mustafa Al-Babi AI Halabi Wa Auladuhu, Juzu 1, m.s. 70. (f) Mendakwa Kiamat Akan Berlaku Pada 1710H/ 2280M

Kumpulan Anti Hadith ini juga mendakwa kiamat akan berlaku pada 1710H/2280M berdasarkan kepercayaannya kepada Kod 19. Kenyataan ini terkandung di dalam buku "HADIS JAWAPAN KEPADA PENGKRITIK" tulisan Kasim Ahmad. "Angka 309 ada disebut dalam Quran dalam konteks yang berkaitan dengan tamatnya dunia dan kiamat. Ini bermakna Quran sendiri mengesahkan tarikh tamatnya dunia dan kiamat. Oleh yang demikian, dunia ini akan berakhir 309 tahun Hijrah dari 1400 atau 300 tahun masihi dari 1980 pada 1710 T.H. bersamaan dengan 2280 T.M." (hal. 59)ULASAN Tidak ada siapa daripada makhluk Allah yang mengetahui tentang bilakah akan berlakunya Hari Kiamat. Perkara ini adalah termasuk di dalam perkara ghaib yang tidak boleh

12

PENJELASAN TERHADAP ANTIHADITH

dicapai oleh pancaindera manusia, juga oleh para malaikat. Ini bertepatan dengan firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Katakanlah lagi: "Tiada sesiapapun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib melainkan Allah. Dan tiadalah mereka menyedari bilakah masing-masing akan dibangkitkan hidup semula (sesudah mati). (Surah An-Naml: Ayat 65) Nabi-nabi dan Malaikat sendiripun tidak mengetahui bilakah berlakunya hari kiamat. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh hadith Nabi s.a.w. yang bermaksud: Daripada Ibnu Umar ra. katanya Rasulullah s.a.w. ditanya (oleh Malaikat Jibril) "...... Beritahulah kepadaku tentang hari Kiamat". Nabi berkata: "tidakkah orang yang bertanya lebih mengetahui daripada orang yang ditanya" (Riwayat Muslim) Allah Maha Berkuasa menentukan bila berlakunya hari kiamat. Manusia tidak dapat meramal waktu dan masanya. Manusia tidak disuruh dan diperintah untuk meramal hari kiamat. Sebaliknya manusia dituntut supaya memakmurkan bumi Allah ini dengan kerja-kerja kebajikan dan bukannya melakukan perkara-perkara yang boleh membantut pembangunan negara dan seterusnya akan memberi kesan buruk kepada masyarakat kerana mereka akan meramalkan sikap "anti establishment". Sikap seumpama ini amat bercanggah dengan ajaran Islam. Islam menuntut umatnya supaya berlumba-lumba mengerjakan amal kebajikan sebagaimana firman Allah s.w.t.: “Dan bagi tiap-tiap umat ada arah (kiblat) yang masing-masing menujunya. Oleh itu berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan kerana di mana sahaja kamu berada, maka Allah tetap akan membawa kamu semua (berhimpun pada hari kiamat untuk menerima balasan), sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu". (Surah Al-Baqarah: ayat 148) Agama Islam melarang keras umatnya yang menjadi tukang tilik atau menenung nasib seseorang terhadap sesuatu perkara ghaib, kerana perbuatan sedemikian adalah termasuk di dalam perkara keji dan kotor. Ini jelas diperakui oleh Al-Quran melalui firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Wahai orangorang yang beriman! Bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah, adalah (semuanya) kotor (keji) dari pesyaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya". (Surah AlMaidah: ayat 90) Kita sebagai manusia biasa seharusnya insaf dan sedar bahawa kita ini semuanya hamba Allah s.w.t. yang dikurniakan oleh Allah ilmu-ilmu yang terbatas sahaja dan tidak mampu untuk menjangkau dan memiliki alam ghaib dan sepatutnya kita akur dan tawadhu' bahawa Allah s.w.t. sahaja yang Maha Berkuasa di dalam perkara ini.

(g) Menolak Berlakunya Siksaan Kubur Selepas Mati

Kumpulan Anti Hadith ini juga didapati menafikan berlakunya perkara 'ghaib selepas mati', contohnya seperti siksaan kubur selepas mati kerana ia tidak disebut di dalam AlQuran dan hadith-hadith mengenainya adalah palsu belaka. Contohnya: "Hamdan takjumpa dalam Quran. Ajaran ada siksa kubur menunjukkan seolah-olah nabi mengajar yang Tuhan itu tak adil dan zalim. Dia melaksanakan hukuman sebelum dihukum atau didengar dan dibuktikan apa-apa kesalahan. Ini semua Hadith Palsu" (Petikan dari buku "PENDEDAHAN KEBENARAN ADALAH DARI TUHAN MU-HADITH DI DALAM AL-QURAN"

13

PENJELASAN TERHADAP ANTIHADITH

Idris Abdul Rahman, hal. 269) Penolakan ini dinyatakan oleh KASSIM AHMAD sendiri melalui akhbar UTUSAN MALAYSIA 14 OGOS 1995: "Allah tidak akan menghukum manusia sebelum dibicarakan di Padang Mahsyar. Mati ibarat tidur dan jangka waktu di antara mati dengan hari pembalasan bagi mereka (yang sudah mati) adalah terlalu cepat".ULASAN Kubur ialah tempat perhentian yang pertama di antara tempattempat perhentian alam akhirat yang juga dinamakan "Alam Barzakh", tempat seseorang akan mendapati apa yang dijanjikan dalam hadith di bawah ini menjadi kenyataan kepadanya iaitu: Daripada Uthman bin Affan r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda, "Sesungguhnya kubur ialah tempat perhentian yang pertama dari tempat-tempat perhentian alam akhirat. Oleh itu jika seseorang terselamat dari huruhara azabnya, maka huru-hara di tempat lain lebih ringan lagi kepadanya dan jika ia tidak terselamat dari yang tersebut, maka huru-hara di tempat-tempat yang lain lebih berat lagi. (Riwayat At-Tirmidhi dan Ibnu Majah) Menyakini adanya siksaan kubur selepas mati adalah termasuk sebahagian daripada perkara-perkara samiyyat iaitu beriman dengan perkara-perkara ghaib. Adanya siksaan kubur selepas mati adalah perkara benar dan tetap akan berlaku kepada orang yang telah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Seseorang yang telah meninggal dunia, tidak akan terlepas daripada siksaan kubur. Ini bertepatan dengan hadith Nabi s.a.w. yang bermaksud: Daripada Abu Hurairah r.a. katanya, Rasulullah bersabda: "Mintalah kamu perlindungan kepada Allah dari azab kubur ............." (Riwayat Al-Bukhari, Tirmidhi dan an-Nasa'i) Sabdanya lagi yang bermaksud: Daripada Ummi Mubasysyir r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Mintalah kamu perlindungan kepada Allah daripada azab kubur, sesungguhnya mereka itu sedang diazab di dalam kubur mereka dengan suatu azab yang dapat didengari oleh haiwan-haiwan." (Riwayat Ahmad dan At-Tabrani) Sabda baginda lagi yang bermaksud, Dari Al-Bara'bin Aazib ra. katanya, "Kami telah keluar bersama-sama Nabi s.a.w. mengiringi jenazah seorang lelaki dari kaum Ansar, Ialu kami sampai dikuburnya yang disediakan. Rasullah s.a.w. pun duduk. Lalu kami duduk disekelilingnya dengan keadaan tidak bergerak dan membisu, manakala Baginda s.a.w. pula mencucuk-cucuk tanah dengan seranting kayu yang ada ditangannya. Setelah itu Baginda s.a.w. mengangkat kepalanya Ialu bersabda, "Mintalah kamu perlindungan kepada Allah dari azab kubur (diulangi sabdanya itu) dua atau tiga kali ..........." (Riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

(h) Menafikan Kedudukan Nabi Adam Sebagai Manusia Pertama Ciptaan Allah s.w.t.

Kassim Ahmad, juga menafikan tentang kejadian Nabi Adam, seperti mana dakwaannya yang disiarkan oleh Akhbar UTUSAN MALAYSIA, 14 Ogos 1995: "............. Nabi Adam bukanlah manusiapertama secara mutlak yang dicipta oleh Tuhan tetapi ia lebih merujuk kepada tiga konsep. Pertama, jelas Dr. Kassim Ahmad, Adam melambangkan manusia, kedua, ia mewakili masyarakat awal tamadun manusia dan ketiga, mewakili rasul-rasul yang pertama dalam masyarakat mereka". "Sehubungan dengan itu, tambahnya lagi, manusia pertama dicipta oleh Tuhan sebenarnya wujud di beberapa tempat dan mereka boleh dianggap sebagai Adam". "Ini benda yang belum pasti

14

PENJELASAN TERHADAP ANTIHADITH

Adam bukan ada di satu tempat. Ia ada di beberapa tempat. Manusia yang asal, kita kata Adam dan orang yang menjadi guru yang Allah hantar untuk mereka, juga kita namakan Adam".ULASAN Di dalam Al-Quran jelas menyatakan tentang sejarah asal usul kejadian manusia pertama yang diciptakan oleh Allah s.w.t. sebagaimana firmannya di dalam surah Al-Hijr ayat 28-29 yang bermaksud: “Sesungguhnya Aku hendak menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, yang berasal dari tanah kental yang berubah warna dan baunya. Kemudian apabila Aku sempurnakan kejadiannya, serta Aku tiupkan padanya roh dari (ciptaan)Ku, maka hendaklah kamu sujud kepadanya. (Al-Hijr, ayat 28-29) Di dalam hal ini, Rasulullah s.a.w. ada bersabda yang bermaksud: "Kamu semua adalah anak Keturunan Nabi Adam dan Adam dijadikan daripada tanah ......... ". (Riwayat Al-Bazzar) Seluruh agama samawdi dunia ini, mengakui Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah s.w.t. Perkara ini adalah benar dan diperakui sendiri oleh Al-Quran. Kalau sekiranya kita berpegang teguh dengan Al-Quran, sewajamya kita menerima dan mengakui bahawa Nabi Adam adalah daripada ciptaan Allah. Kalau sekiranya kita tidak mempercayai perkara ini, dengan sendirinya kita tidak percaya kepada Al-Quran dan secara tidak langsungnya kita telah terang-terang menolak Al-Quran itu sendiri. Sebagai seorang Islam, kita wajib beriman dengan Al-Quran dan segala isi kandungannya.

(i) Menolak Kemaksuman Para Nabi Fahaman ini telah dicetuskan oleh Dr. Rashad Khalifa melalui buku "THE COMPTJTER SPEAKS: GOD'S MESSAGE TO THE WORLD". "And that Mohammad the man committed many mistakes". (hal: 507) Idea yang menyeleweng ini diperkukuhkan lagi oleh Kassim Ahmad melalui buku "HADIS JAWAPAN KEPADA PENGKRITIK" "Jika para nabi itu maksum, mereka bukan lagi manusia. Jika mereka bukan manusia, bolehkah mereka menjadi teladan kepada manusia"? (Hal: 48)ULASAN Allah s.w.t. telah memilih pada masa-masa yang Ialu, Nabi dan Rasul untuk menyampaikan perintahperintahnya, kepada manusia agar manusia memperolehi kebaikan di dunia dan di akhirat. Kita wajib mempercayai bahawa Allah s.w.t. mengutus para Nabi dan Rasul untuk memberi bimbingan kepada seluruh umat manusia, tetapi di dalam menyampaikan dakwah para Nabi dan Rasul selalu mendapat tentangan daripada kaumnya. Nabi ialah seorang manusia lelaki yang merdeka yang diwahyukan oleh Allah s.w.t. kepadanya, supaya dia melakukan perbuatan yang baik hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak pula disuruh untuk menyampaikan kepada orang lain. Faedahnya mereka diutus supaya menjadi teladan kepada kaumnya. Sedangkan Rasul iaitu seorang manusia lelaki merdeka yang di wahyukan oleh Allah s.w.t. supaya dia beramal untuk dirinya sendiri kemudian menyampaikan wahyu Allah s.w.t. itu kepada kaumnya. Oleh sebab itu tidaklah Nabi itu Rasul, tetapi setiap Rasul adalah Nabi. Segala yang disampaikan oleh Rasul bukanlah daripada emosi dan rekaanya semata-matanya bahkan daripada wahyu Allah s.w.t. Ini bertepatan dengan firman Allah s.w.t. yang bermaksud: “Dan ia tidak memperkatakan (sesuatu yang berhubung dengan ugama Islam) menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakan itu (sama ada Al-Quran dan Hadith) tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. (An-Najm, ayat 3-4) Para nabi dan Rasul adalah manusia biasa, Mereka

15

PENJELASAN TERHADAP ANTIHADITH

makan, minum, tidur, berkahwin, bekerja dan sebagainya, tetapi mereka mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi Allah, kerana Para Rasul ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan segala suruhan dan perintah Allah serta larangan-Nya kepada makhluk Allah. Nabi Muhammad s.a.w. adalah seorang Nabi dan Rasul terakhir. Baginda juga adalah manusia biasa. Tidak ada lagi Nabi-nabi dan Rasul selepas Baginda. Baginda adalah termasuk dalam kategori "Ulul Azmi" yang paling tinggi darjatnya di kalangan para Nabi kerana paling banyamenerima ujian Allah. Gelaran ini diberikan juga kepada Nabi Noh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Para Nabi dan Rasul dikurniakan Allah dengan sifat "maksum" terpelihara daripada melakukan sebarang kejahatan dan dosa. Ini dapat dibuktikan melalui Al-Quran mengenai keunggulan peribadi Nabi Muhammad, yang diutuskan oleh Allah ke dunia ini, yang menjadi contoh teladan kepada umat manusia, sepertimana firman Allah s.w.t. yang bermaksud: “Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak (dalam masa susah dan senang)” (Al-Ahzaab: ayat 21) Para Nabi dan Rasul mempunyai berbagai-bagai keistimewaan dan mukjizat yang dikumiakan oleh Allah s.w.t. kepada mereka, berbanding dengan kita manusia sebagai hamba Allah yang tidak ada langsung mukjizat yang boleh mengatasi orang lain. Yang kita ada hanyalah akal fikiran yang diberikan oleh Allah supaya kita tunduk dan patuh kepada segala ajaran Al-Quran dan juga menghayati Sunnah Rasullah s.a.w. Nabi Muhammad s.a.w. diberikan tugas oleh Allah s.w.t untuk menyampaikan syariatnya seperti firman Allah yang bermaksud: Wahai sekalian umat manusia! Sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul Allah (Muhammad s.a.w.) dengan membawa kebenaran dari Tuhan kamu, maka berimanlah kamu (kerana yang demikian itu) amatlah baiknya bagi kamu. Danjika kamu kufur ingkar (maka kekufuran kamu itu tidak mendatangkan kerugian apa-apa kepada Allah, kerana sesungguhnya bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan di bumi; dan Allah sentiasa Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. (An-Nisaa": 170) Oleh itu, berimanlah kamu kepada Allah dan kepada RasuINya serta kepada penerangan cahaya Al-Quran yang Kami turunkan. Dan (ingatlah) Allah Amat Mendalam PengetahuanNya akan segala yang kamu kerjakan. (At-Taghaabun: 8) “Sesungguhnya aku ini ialah Rasul yang amanah, (yang diutus oleh Allah) kepada kamu” (Asy-Syuaraa': 107)

16

PENJELASAN TERHADAP ANTIHADITH

4.2. PERCANGGAHAN DARI SUDUT SYARIAH DAN ULASAN Percanggahan dari sudut SYARIAH antaranya : (a) Menolak Pensyariatan Sembahyang (b) Menolak Ketetapan Hukum Fiqh Islam Tentang "Aurat Wanita" (a) Menolak Pensyariatan Sembahyang (i) Di dalam beberapa penulisan mereka, kumpulan ini mendakwa bahawa melaksanakan syariat Islam cukup dengan Al-Quran sahaja, contohnya dalam kaifiat melaksanakan ibadat sembahyang. Umat Islam tidak perlu merujuk kepada amalan Rasulullah kerana amalan sembahyang telah pun ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Oleh yang demikian kita boleh melakukan sembahyang dengan cara meniru cara datuk nenek kita melakukannya mengikut cara asal Nabi Ibrahim, Ismail, Yaakub, Musa, Isa dan pengikut-pengikut mereka. Disebabkan Al-Quran tidak menyebutkan perincian, maka cara melakukannya bolehlah dengan akal dan perundingan". (* Fakta ini dipetik dari buku HADIS JAWAPAN KEPADA PENGKRITIK, Kassim Ahmad-hal. 40-41) (ii) Mengikut hadis, perintah sembahyang diterima oleh Nabi Muhammad di dalam perjalanan "Malam Isra' dan Mikraj" di mana cerita-cerita hadis menggambarkan beliau tawar menawar dengan Tuhan tentang bilangan waktu sembahyang untuk umat Islam dengan Nabi Musa sebagai penasihat beliau: Nyatakan ini satu cerita rekaan untuk menyedapkan telinga yang mendengar. (Petikan dari buku HADIS SATU PENILAIAN SEMULA tulisan Kassim Ahmad-hal. 99). (iii) Proses pensyariatan sembahyang ini kemudiannya telah diselewengkan lagi oleh Othman Ali, penulis buku BACAAN yang mengatakan bahawa. "Ayat ini bermakna sembahyang hanya tiga kali sehari iaitu Subuh, Maghrib dan Isyak, tapi ulamak mengajar kita sembahyang lima kali sehari. Ini satu pembohongan,"jelasnya. Sembahyang juga, kata beliau minimumnya satu rakaat sahaja dan umat Islam juga boleh menggunakan apa sahaja bahasa semasa menunaikannya, termasuk semasa membaca surah Al-Fatihah. (Petikan dari Utusan Malaysia 14 Julai, 1995)ULASAN lbadat sembahyang adalah rukun Islam yang kedua. Setiap orang yang mengaku dirinya seorang Islam, wajib mendirikan sembahyang, kerana ia adalah daripada perintah Allah s.w.t. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menyebut mengenai perkara tersebut. Antaranya yang bermaksud: “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya; Dialah yang memilih kamu (untuk mengerjakan suruhan ugamanya); dan ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara ugama, ugama bapa kamu Ibrahim: Ia menamakan kamu "orang-orang Islam" semenjak dahulu dan di dalam (Al-Quran) ini, supaya Rasulullah (Muhammad) menjadi saksi yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu, dan supaya kamu pula layak menjadi orang-orang yang memberi keterangan kepada umat manusia (tentang yang benar dan yang salah). Oleh itu, dirikanlah sembahyang, dan berilah zakat, serta berpegang teguhlah kamu kepada Allah! Dialah Pelindung kamu. Maka (Allah yang demikian sifatNYA) Dialah sahaja sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Pemberi pertolongan". (Al-Hajj: 78) Di dalam AlQuran tidak disebut mengenai cara mendirikan sembahyang. Disinilah peranan hadith yang dapat menerangkan cara bagaimana sembahyang itu didirikan. Cara mendirikan sembahyang hendaklah kita mengikut cara Nabi Muhammad s.a.w.

17

PENJELASAN TERHADAP ANTIHADITH

mengerjakannya, sebagaimana sabda baginda yang bermaksud: "Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersembahyang" (Riwayat Al-Bukhari) lbadat sembahyang yang dikerjakan dengan akal dan perundingan serta menggunakan apa sahaja bahasa, tidak akan diterima dan ditolak Allah s.w.t. kerana rnereka-reka sesuatu yang bertentangan dengan syariat yang telah ditentukan oleh s.w.t. adalah dianggap "bidalah". Ini sebagaimana yang dinyatakan oleh hadith Nabi s.a.w. yang bermaksud: Daripada Aishah r.a. katanya. Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesiapa yang melakukan sesuatu amalan yang bukan daripada suruhan Kami, maka ianya ditolak" (Riwayat Ahmad dan Muslim) lbadat sembahyang yang difardukan ke atas umat Islam ialah sebanyak lima waktu sehari sernalam. Ini telah disepakati oleh para ulama berdasarkan firman Allah s.w.t yang bennaksud: “Dan dirikanlah sembahyang (wahai Muhammad) engkau atau umatmu, pada dua bahagian siang (pagi dan petang) dan pada ketika-ketika yang berhampiran dengannya dari waktu malam. Sesungguhnya amal-amal kebajikan (terutama sembahyang) itu menghapuskan kejahatan. Perintahperintah Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat". (Surah Hud: 114) “Dirikanlah olehmu sembahyang ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan (dirikanlah) sembahyang subuh. Sesungguhnya sembahyang subuh itu adalah disaksikan (keistimewaannya). (Surah AlIsraa': 78) “Peliharalah kamu (kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya) segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang WUSTA (Sembahyang Asar) dan berdirilah kerana Allah (dalam sembahyang kamu) dengan taat dan khusyu'. (Surah Al-Baqarah: 238) Hadis Isra' dan Mikraj yang bermaksud: Daripada Ibnu Abbas r.a. katanya: "Daripada Nabi s.a.w.: Jibril telah datang dua kali ke Baitullah menemui Rasulullah s.a.w. dan sembahyang bersama Jibril iaitu Sembahyang Zohor pada hari pertama ketika gelincir matahari dan SembahyangAsar diwaktu nampak bayang-bayang dan bersembahyang Maghrib ketika hilang matahari dan Sembahyang Isyak ketika hilang syafaq merah dan Sembahyang Subuh ketika terbit fajar. Dan mengharamkan makan dan minum kepada orang yang berpuasa setelah terbit fajar .........." (Riwayat Ahmad, Abu Daud, Al-Tirmidhi dan Al-Hakim) Daripada penjelasan di atas dapatlah difahami bahawa ibadat sembahyang adalah sebanyak lima waktu bukannya tiga waktu sepertimana yang didakwa oleh Kumpulan Anti Hadith ini. (b) Menolak Ketetapan Hukum Fiqh Islam Tentang "Aurat Wanita"

Kumpulan Anti Hadith ini juga didapati menolak ketetapan yang telah disyariatkan oleh islam tentang 'Aurat Wanita' yang wajib dipelihara dan diikuti oleh setiap umat Islam: (i) "............ wanita Muslim boleh memakai apa sahaja pakaian walaupun mendedahkan anggota-anggota berkenaan dengan syarat ia hendaklah bersopan dan tidak menyalahi adat serta budaya masyarakat setempat. Aurat ialah menutup bahagian sulit yang apabila kita dedahkan menjadi sumbang kepada masyarakat. Tanda tentang auialah wuduk. Semasa wuduk, Allah menyuruh kita membasuh muka, tangan dan menyapu kepala. Maknanya kepala itu tidak ditutup, kerana kalau kepala ditutup, tentu Tuhan tidak menyuruh kita menyapunya" (Petikan dari Akhbar Utusan Malaysia14 Ogos 1995, kenyataan oleh Kassim Ahmad). (ii) "Surah An-Nur, ayat 31 menyuruh wanita menutup dada dan bukan kepala mereka. Surah Al-Ahzab juga

18

PENJELASAN TERHADAP ANTIHADITH

menjelaskan lagi hal yang sama "Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isteri, anak-anak perempuan dan isteri-isteri orang mukmin, hendaklah mereka menutup baju luar mereka ke seluruh badan mereka. Dengan begitu, mereka lebih mudah untuk dikenal dan mereka tidak diganggu ........... Ayat ini juga menyuruh tutup badan sahaja dan bukan kepala. Apabila kepala ditutup, tambahan dengan memakai purdah, tentulah susah dikenali". (Petikan daripada surat Pn. Kalsom Abd. Rahman (isteri kepada Wadan Kassim) yang telah dikemukakan kepada BAHEIS pada 15-12-1994). ULASAN Di dalam Al-Quran, surah an-Nur, ayat 31 dengan jelas menyatakan bahawa aurat wanita ialah keseluruhan tubuh badannya kecuali muka dan kedua tapak tangannya sebagaimana firman Allah s.w.t. yang bermaksud: “Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram) dan memelihara kehormatan mereka dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka ..........” (Surah An-Nur, ayat 31) Ayat ini menjelaskan bahawa wanita Islam bukan sahaja diperintahkan supaya menyekat pandangan mereka daripada melihat yang haram dan menjaga kehormatannya daripada melakukan zina dan lainlainnya, tetapi juga diharamkam mendedahkan tubuhnya kepada lelaki yang bukan mahramnya, kecuali anggota tubuhnya yang zahir iaitu bulatan muka dan kedua tapak tangan [9]. Oleh yang demikian, tafsiran mengikut selera sendiri yang menyatakan bahawa aurat ialah bahagian sulit sahaja dan tanda tentang aurat ialah wuduk, iidak boleh diterimapakai untuk dijadikan amalan hidup umat Islam di negara ini, kerana ia telah bercanggah dan bertentangan dengan ajaran Islam yang terkandung di dalam AlQuran dan Sunnah Rasulullah s.a.w. Di dalam hadith Nabi Muhammad s.a.w. diterangkan dengan jelas; mengenai aurat wanita ini sebagaimana sabda Nabi s.a.w. yang bermaksud: Daripada Aishah r.a. katanya bahawa Asma'binti Abu Bakar pernah masuk ke rumah Nabi dengan berpakaian jarang sehingga nampak kulitnya. Kemudian Baginda berpaling dan bersabda "Wahai Asma', sesungguhnya seseorangperempuan, apabila sudah datang waktu haid, tidak boleh diperlihatkan tubuhnya melainkan ini dan ini (sambil ia menunjukkan muka dan kedua tapak tangannya. (Riwayat Abu Daud) _____________________________________Nota Kaki:[9] Sheikh Muhamad Ali Sais, Ta, ir Ayat Al-Ahkam, Mesir (Azhar), Cetakan Mohamad Ali Sobeh Wa Awladuhu 1953. Jilid 31 hal. 160.

19

PENJELASAN TERHADAP ANTIHADITH

4.3. PERCANGGAHAN DARI SUDUT AKHLAK DAN ULASAN Percanggahan dari sudut AKHLAK antaranya: (a) Menghina Peribadi dan Kedudukan Rasulullah s.a.w. (b) Mencerca dan Memfitnah Para Ulama (c) Mencabar dan Mempertikaikan Kewibawaan Pihak Berkuasa Agama (d) Tidak Mengikut Disiplin limu-ilmu Islam (a) Menghina Peribadi dan Kedudukan Rasulullah s.a.w. Antara contoh penghinaan tersebut yang dimuatkan dalam penulisan mereka ialah: (i) "Cuba saudara beri maksud, apabila saudara membaca semasa bertahyat, Betulkah Allah memerintah kita mengucapkan assalamualaikum kepada Nabi semasa Allah memerintah kita BERSOLAT dengannya? Agak-agak saudara apabila memberi salam kepada Nabi Muhammad semasa kita BERSOLAT dengan Allah, Nabi boleh membalas balik SALAM kita atau tidak?" (Petikan surat daripada A. Manan Harun kepada Datuk Abu Hasan Din, 5 Ogos, 1989). (ii) "Adakah Nabi Muhammad seorang manusia yang berakhlak tinggi, setelah berjuang selama 23 tahun menyeru manusia kepada agama tauhidyang diajar oleh semua nabi, menyuruh umat Islam mengucap dua kalimah syahadah yang mengutamakan beliau sendiri mengatasi nabi-nabi lain?" "Menyebut nama Nabi Muhammad dalam kalimah syahadah melanggar perintah Tuhan yang menegah kita daripada membeza-bezakan di antara rasul-rasuINya (rujuk 2:285)". (Petikan daripada IQRA'. Jil. 3/Bil. 3) (Muharram 1416H/1995M, hal. 3) (iii)"Rasul (Muhammad) adalah sama seperti posmen dan dia adalah manusia biasa, tidak perlu didewa-dewakan atau dipertuhankan". (Petikan daripada surat Pn. Kalsom Abd. Rahman isteri kepada Wadan Kassim) yang telah dikemukakan kepada BAHEIS PADA 15-12-94)ULASAN Nabi Muhammad s.a.w. adalah Nabi dan Rasul terakhir. Baginda mempunyai peribadi dan akhlak yang terunggul yang diutuskan oleh Allah untuk menjadi contoh teladan kepada umat manusia sebagaimana firman Allah yang bermaksud: Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredhaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak (dalam masa susah dan senang). (Al-Ahzaab: 21) Firman Allah s.w.t. lagi yang bermaksud: “Dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia'. (Al-Qalam: 4) Sabda Nabi s.a.w. yang bermaksud: "Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang baik" (Riwayat Malik) Di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan bahawa Allah sendiri dan para Malaikat berselawat sebagai penghormatan ke atas Nabi Muhammad s.a.w. sebagaimana firman Allah yang bermaksud: Sesungguhnya Allah dan MalaikatNya berselawat (memberi segala penghormatan dan kebaikan) kepada Nabi (Muhammad s.a.w.), wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya". (Al-Ahzaab: 56) Sebagai seorang utusan Allah kepada umat manusia, Nabi Muhammad s.a.w. diiktiraf oleh Allah di dalam AlQuran sebagai manusia teladan yang mempunyai budi pekerti yang luhur dan mulia. Perkara seumpama ini tidak perlu disangsikan lagi dan Al-Quran sendiri menyuruh umatnya supaya meneladani dan mengikuti contoh akhlak Nabi Muhammad s.a.w. yang menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Oleh yang demikian

20

PENJELASAN TERHADAP ANTIHADITH

setiap orang Islam wajib beriman kepada Rasulullah s.a.w. dan menerima serta menurut hukum hakam dan tunjuk ajar Rasulullah s.a.w. Kedudukannya sebagai seorang Rasul tidak perlu diragui dan dipertikaikan. Ini dijelaskan oleh hadith Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: Dari Abu Hurairah ra. katanya, Rasulullah s.a.w. bersabda, "Demi Tuhan yang diri Muhammad di dalam kekuasaannya! tidak ada seseorangpun dari umat manusia ini sama ada Yahudi atau Nasrani yang mendengar akan perihalku (menjadi utusan Allah) kemudian ia mati sedang ia tidak beriman dengan (agama Islam) yang aku diutus membawanya melainkan ia dari ahli neraka". (Riwayat Muslim) Mengikut pendapat ijma' ulama' bagi keempat-empat mazhab, orang yang mencaci dan menghina Rasulullah s.a.w. adalah murtad dan hukumnya dibunuh. (b) Mencerca dan Memfitnah Para Ulama

Kumpulan Anti Hadith ini juga sering kali mencerca dan memfitnah para ulama dengan berbagai tuduhan melalui penulisan-penulisan mereka. Contohnya: (i) "Seperti Samiri yang telah menggunakan 'berhala anak lembu'yang telah dibentuk atas arahannya untuk menyesat dan menindas umat Nabi Musa, begitu juga ulama hadith yang lampau ini telah menyesat dan menindas umat Muhammad dengan menggunakan 'Hadith Nabi rekaan mereka. Melalui ajaran mereka, orang-orang Islam telah menjadi orang-orang Musyrik penyembah berhala atau penyembah ulama yang telah membentuk hukumhakam rekaan mereka melalui apa yang mereka katakan sebagai hadith Nabi. Bukanlah berhala anak lembu yang telah menyesatkan umat Nabi Musa bahkan Samiri. Dan bukanlah Hadith Nabi yang telah menyesatkan umat Nabi Muhammad bahkan ulama hadith yang lampau ini". (Petikan dari buku "PENDEDAHAN KEBENARAN ADALAH DARI TUHAN MU-HADIS DI DALAM AL-QURAN", Idris Abdul Rahman, hal. 147) (ii) "Seperti yang diberitakan, RM3 juta wang rakyat digunakan untuk pelajar negeri Kelantan saja yang di peringkat darjah enam ke bawah supaya mereka mahir melagu-lagukan AlQuran sebagai syair. Wang RM3 juta itu tentunya aka'n masuk ke dalam saku guru-guru syair. Apabila umat sudah mempelajari Al-Quran, ulama akan kehilangan pengaruh dan fungsi mereka. Agama tidak akan menjadi punca rezeki yang lumayan lagi". (Petikan dari akhbar Berita Harian 14 Julai 1995, tulisan Wadan Kassim, hal. 10). Selain daripada itu mereka juga memfitnah para ulama melalui ayat Al-Quran dengan memesongkan pengertian ayat tersebut, contohnya: "Dalam hal ini Al-Quran mengatakan: "Wahai orang beriman sesungguhnya kebanyakan pendita-pendita dan alim ulama itu memakan harta manusia dengan cara yang palsu (batil) dan mereka menghalang orang daripada jalan Allah". (Petikan dari akhbar Berita Harian 14 Julai 1995, tulisan Wadan Kassim, hal. 10).ULASAN Umat Islam adalah umat yang terkenal sebagai umat yang paling baik. Ini telah diperakukan sendiri oleh Allah s.w.t. di dalam surah Aali 'Imran ayat 110 yang bermaksud: “Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji) serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar iman) .......” (Ali 'Imran ayat 1 10) Di antara ciri-ciri umat Islam yang paling baik ialah dari segi akhlaknya. Islam mengajar umatnya supaya menghayati akhlak mulia umpamanya mengamalkan sifat hormat menghormati di antara satu sama lain lebih-lebih lagi

21

PENJELASAN TERHADAP ANTIHADITH

terhadap para ulama, kerana para ulama ini adalah pewaris Nabi-nabi. Ini bertepatan dengan firman Allah yang bermaksud: “Dan demikian pula di antara manusia dan binatang-binatang yang melata serta binatang-binatang ternak, ada yang berlain-lain jenis dan warnanya. Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut (melanggar perintah) Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Pengampun.” (Faatir: 28) Sabda Nabi s.a.w. yang bermaksud: Daripada Ali r.a. katanya, Rasulullah s.a.w. bersabda "Para ulama adalah ibarat lampu-lampu yang menerangi bumi dan merupakan khalifahkhalifah para Nabi dan pewarisku dan pewaris para Nabi" (Riwayat Ibnu Addi) Peranan para ulama adalah sangat penting di dalam menyampaikan dakwah kepada manusia, menyeru berbuat kebaikan dan mencegah daripada melakukan kemungkaran. Sekiranya dinafikan segala pengorbanan dan sumbangan ulama, maka besar kemungkinan, masyarakat akan hidup di dalam kejahilan tentang ugama Islam dan masyarakat akan hidup di dalam kucar kacir dan berpecah belah. Ulama menyeru manusia berpegang teguh dengan agama Allah dan sentiasa bersatupadu. Dengan wujudnya perpaduan, masyarakat akan hidup di dalam aman, tenteram dan harmonis. Apabila urusan agama diserahkan kepada orang lain yang tidak mengetahui tentang hal ehwal agama, maka akan timbul kacau bilau, porak peranda, perpecahan yang akhimya membawa kepada kehancuran. Ini bertepatan dengan sabda Nabi Muhammad s.a.w. yang bermaksud: Daripada Abu Hurairah r.a. katanya, Rasulullah bersabda, "Apabila diserahkan sesuatu perkara bukan kepada ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya." (Riwayat Al-Bukhari)

(c) Mencabar Dan Mempertikaikan Kewibawaan Pihak Berkuasa Agama Kumpulan Anti Hadith ini sering kali mencabar Kerajaan, khususnya Pihak Berkuasa Agama supaya mengambil tindakan ke atas mereka jika sekiranya benar fahaman yang dibawa oleh mereka bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya: "Kassim Ahmad hari ini mencabar Pusat Islam serta Jawatankuasa Majlis Agama supaya mendakwanya jika beliau dan anggota-anggota Persatuan Jemaah Al-Quran Malaysia (JAM) benar-benar menyeleweng". "Saya fikir saya tidak buat salah malah hadis itu perlu dikaji dengan teliti mengikut Al-Quran". (Petikan dari akhbar Utusan Malaysia 26-7-95, kenyataan oleh Kassim Ahmad) Selain daripada itu, corak propaganda Kumpulan Anti hadith ini yang mempertikaikan tindakan dan kewibawaan pentadbiran agensi-agensi agama adalah merupakan elemen menghasut yang boleh mencetuskan kesangsian terhadap kewibawaan Kerajaan. Contohnya: "Saya yakin pengharaman itu dibuat berdasarkan pendapat daripada sesetengah ulama yang mendesak Kerajaan bertindak demikian dan bukan daripada penelitian yang mendalam. Ini satu perkembangan yang tidak sihat dan bahaya kepada individu Islam yang mahu mengembangkan syiar Islam." (Petikan dari Akhbar Watan, 24-7-95 Kenyatan oleh Kassim Ahmad.ULASAN Pihak Berkuasa Agama di peringkat Pusat dan Negeri adalah pihak yang mempunyai autoriti yang besar di dalam membuat dan menentukan sesuatu hukum tentang sesuatu masalah yang berlaku di kalangan umat Islam. Para Mufti adalah orang yang berwibawa di dalam memberi dan menjelaskan sesuatu perkara dan hukum di dalam agama. Segala hukum hakam yang telah dikeluarkan adalah diakui sah

22

PENJELASAN TERHADAP ANTIHADITH

dan benar, kerana segala kata-kata mereka bukanlah reka-reka dan khayalan bahkan berpandukan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah s.a.w. Sikap suka mencabar dan mempertikaikan Pihak Berkuasa Agama adalah dengan sendirinya mempertikaikan pihak Kerajaan yang memerintah. Kerajaan dan Pihak Berkuasa Agama sentiasa bersikap terbuka dengan membenarkan seseorang itu berdakwah kepada orang ramai selagi ia tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah nabi Muhammad s.a.w. Setiap perkara yang berhubung dengan selok-belok agama, sewajarnya terlebih dahulu hendaklah dirujuk kepada orang yang arif tentang agama dan begitulah juga dengan ilmu-ilmu yang lainnya, sekiranya kita tidak mengetahui tentang perkara tersebut. Ini bertepatan dengan firman Allah yang bermaksud: “Dan Kami tidak mengutus Rasul-rasul sebelummu (wahai Muhammad) melainkan orang-orang lelaki yang kami wahikan kepada mereka (bukan Malaikat), maka bertanyalah kamu kepada Ahludz Dzikri (orang yang berpengetahuan agama) "jika kamu tidak mengetahui". (AlAnbiyaa': 7) (d) Tidak Mengikut Disiplin limu-ilmu Islam

Di dalam menghuraikan ilmu-ilmu Islam, kumpulan Anti Hadith ini juga didapati melanggar disiplin-disiplin ilmu yang telah digariskan oleh Islam. Contohnya perbahasan-perbahasan tentang syariat sembahyang, aurat wanita Islam dan kejadian perkara-perkara ghaib. Penghuraian mengikut akal dan "kaedah saintifik" semata-mata tanpa berpandukan Al-Quran, Hadith, ljma' Ulama dan Qias adalah melanggar disiplin ilmu Islam dan akan menyesatkan umat Islam. Kumpulan Anti hadith ini juga tidak merujuk kepada kitab-kitab yang muktabar dalam mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan perkara-perkara yang berkaitan dengan aqidah dan syariah Islam. Contohnya, dalam menterjemahkan ayat-ayat Al-Quran (seperti buku 'BACAAN') menentukan kesahihan ayat-ayat Al-Quran dan Hari Kiamat, Kumpulan Anti Hadith ini lebih mengagongkan dan merujuk kepada -buku-buku yang ditulis oleh Dr. Rashad Khalifa dan buku-buku yang ditulis oleh sarjana-sarjana orientalis seperti Ignaz Goldzihar dan Joseph Schacht.ULASAN Di dalam menghuraikan ilmu-ilmu Islam, Kumpulan Anti hadith juga didapati melanggar disiplin-disiplin ilmu yang telah digariskan oleh Islam. Contohnya perbahasan-perbahasan tentang syariat sembahyang, aurat wanita Islam dan kejadian perkara-perkara ghaib. Penghuraian mengikut akal, logik dan kaedah saintifik sematamata tanpa berpandukan Al-Quran, Hadith, ljma' Ulama dan Qias dan lain-lain kaedah yang telah disepakati oleh ulama adalah melanggar disiplin ilmu Islam dan akan menyesatkan umat Islam, sedangkan berpegang kepada Al-Quran dan Sunah serta kaedah-kaedah ilmu Islam yang lain, akan menjamin keselamatan di dunia dan di akhirat. Kumpulan Anti hadith ini juga tidak merujuk kepada kitab-kitab yang muktabar dalam mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan perkara-perkara yang berkaitan dengan aqidah dan syariah Islam. Contohnya, dalam menterjemahkan ayat-ayat AlQuran (seperti buku 'BACAAN') menentukan kesahihan ayat-ayat Al-Quran dan hari Kiamat, Kumpulan Anti Hadith ini lebih mengagungkan dan merujuk kepada buku-buku yang ditulis oleh Dr. Rashad Khalifa dan buku-buku yang ditulis oleh sarjana-sarjana orientalis seperti Ignaz Goldzihar dan Joseph Schacht. Inilah yang kita rasa aneh, kerana mereka sendiri mendakwa tidak mahu berpegang kepada pendapat ulama dan hanya

23

PENJELASAN TERHADAP ANTIHADITH

berpegang kepada Al-Quran sahaja, di sini nampaklah pendirian dan penyelewengan mereka sebenarnya. Sebarang bentuk pentafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran perlu dirujuk dari kitab-kitab Tafsir Muktabar. Jumhur Ulama memperakukan kitab-kitab Tafsir Ma'thur dan Tafsir Ra'yu Jaiz sebagai kitayang muktabar yang telah diperakui di kalangan ulama' salaf dan khalaf tentang isi kandungannya, di antara kitab-kitab tersebut ialah: (a) Kitab-kitab Tafsir Ma'thur yang masyhur digunakan untuk rujukan, antaranya adalah seperti berikut: Bil. Nama Kitab Pengarang(i) Jame'u Al-Bayan Fi Tafsir Al-Quran Ibnu Jarir At Tabari(ii) Bahru Al-Ulum Abu Al-Laith AsSamar Qandi(iii) Al-Kasyfu Wal-Bayan 'An Tafsir Al-Quran Abu Ishak At Tha'labi.(iv) Maalim Al-Tanzil Abu Muhammad A-Husain Al-Baghawi(v) Al-Muharrir Al-Wajiz Fi Tafsir Al-Kitab AI Aziz Ibnu Attiyah Al-Andalusi(vi) Tafsir Al-Quran Al-'Azim Abu Fida' AlHafiz Ibnu Kathir.(vii) Al-Jawahir Al-Hisan Fi Tafsir Al-Quran Abd. Rahman At Tha'labi(viii) Ad-Dur Al-Manthur Fi At Tafsir Al-Ma'thur Jalaluddin As-Suyuti(b) Kitab Tafsir Rakyu Jaiz yang disepakati ulama' diterima pakai sebagai sumber rujukan, di antaranya: Bil. Nama Kitab Pengarang(i) Mafatih al-Ghaib Al-Fakhr Ar-Razi(ii) An-Nur An-Tanzil Wa Asrar At Ta'wil AlBaidhawi(iii) Madarij At Tanzil Wa Haqaiq At Ta'wil An-Nasafi(iv) Lubab At Takwil Fi Maani At Tanzil Al-Khazin(v) Al-Bahr Al-Muhit Abu Hayyan(vi) Gharaib Al-Quran Wagharaib AlFurqan An-Naisaburi(vii) Tafsir Al-Jalalain Jalal Al-Mahalli Wa Jalal As-Sayuti(viii) Siraj Al-Munir Fi Al-Jannah Al Makrifah Ba'di bi Maani Kalam Rabbina Al-Halim Al-Khatib AsSyarbini(ix) Irsyad Al-Aql As-Salim ila Mazaya Al-Kitab Al-Karim Abu Mas'uud(x) Ruh Al-Maani Fi Tafsir Al-Quran Al-Aziim Wa As-Sab'u Al-Mathani Al-Alusi(xi) Ahkam Al-Quran AlQurtubi(xii) Ahkam Al-Quran Al-Jassos Kitab-kitab rujukan di atas adalah menjadi sebagai panduan para ulama. Pengarang-pengarang kita kesemuanya merujuk daripada kitab-kitab tersebut, untuk tujuan mengeluarkan sesuatu hukum dan hujjah dalam tulisannya atau pertuturannya. Sebarang penulisan yang tidak merujuk kitab muktabar adalah tidak diterima, kerana ia akan menimbulkan kekeliruan akidah khususnya kepada masyarakat awam. 5. CONTOH PENYELEWENGAN TERJEMAHAN BUKU Antara Contoh Penyelewengan-Penyelewengan Lain Yang Dilakukan Oleh Kumpulan Anti Hadith Di antara contoh penyelewengan-penyelewengan lain yang dilakukan oleh Kumpulan Anti Hadith ialah menterjemahkan Al-Quran secara literal dengan tidak berpandukan kitab-kitab tafsir yang muktabar. Kandungan buku "BACAAN" dalam memberi pengertian nama surah, jelas tidak mengikut panduan sebenar dan memberi pengertian yang amat bercanggah. Di bawah ini dipertutunkan sebahagian daripada tulisan tersebut. Bil. Nama Surah Dlm. Tafsir Pimpinan ArRahman Penjelasan1. Al-Maidah Meja Hidangan Hidangan Meja sebagai penambah tidak

24

PENJELASAN TERHADAP ANTIHADITH

terkandung dalam Al-Quran2. Al-Kahfi Gua Nama Khas dijadikan Am3. Ar-Rahman Amat/Maha Pemurah Peranan Alif dan Lam sebagai sifat Allah bermakna "Tafdil"4. Al-Ikhlas Tulus Ikhlas Ikhlas Maksud ikhlas mentauhidkan Allah s.w.t. dengan sebersihbersihnya5. Al-Buruj Gugusan Bintang Tempat beredar bintang-bintang Berlainan makna dan pengertiannya6. Al-Insyiqaq Berpecah belah Terbelah Berlainan makna dan pengertianya7. Al-Jumu'ah Yang berkumpul Jumaat Ayat perintah menunaikan fardhu Jumaat Gua Kahfi Pemurah

6. PENUTUP Dengan penjelasan yang diberikan di atas, pihak Kerajaan berharap semoga masyarakat Islam dapat memahami kedudukan sebenar mengenai sesatnya fahaman Anti hadith ini. Majlis Muzakarah Fatwa Kebangsaan telah memutuskan bahawa orang yang berfahaman sedemikian adalah murtad dan terkeluar daripada Islam. Kepada para pengikut Kumpulan Anti Hadith ini, diharap dapat kembali semula ke jalan yang diredai oleh Allah s.w.t. dan kepada orang ramai diseru supaya berhati-hati dan menjauhkan diri daripada terpengaruh dan terlibat dengan fahaman yang menyeleweng ini. Ini amat penting untuk memelihara kesucian akidah setiap individu serta menjamin keharmonian dan kesejahteraan masyarakat dan negara.

25

PENJELASAN TERHADAP ANTIHADITH

Soal Jawab Dan Diskusi Mengenai Anti Hadith (AH) : Siapakah Pengasas AH, Dari Mana Asal Usul Mereka? Apakah Prinsip Golongan Anti Hadith? Apakah Ada Gerakan Anti Hadith Pada Zaman Dahulu? Apakah Pendirian/Fatwa Ulama Islam Tentang Anti Hadith? Siapakah Mula-mula Mempersoalkan Kekudukan Hadith? Benarkah Hadith Hanya Wujud 200 Tahun Selepas Kewafatan Nabi? Isu Hadith; Mengenai Meminum Air Kencing Unta Isu Mengenai Lafaz Salam; Bagaimana Cara Lafaz Yang Betul? Apakah Ada Hadith Nabi Mengenai Golongan Anti Hadith ini? Benarkah Solat 5 Waktu Sehari Adalah Warisan Zaman Jahiliah? Adakah Golongan Anti Hadith Pengikut Nabi Ibrahim? Apakah Tindakan Kerajaan Untuk Membendung Gerakan Anti Hadith? “Dan ia (Muhammad) tidak memperkatakan (sesuatu yang berhubung dengan agama Islam) menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakannya itu (sama ada Al-Quran atau hadith) tidak lain melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya.” [Qur’an Surah An-Najm 53: 3-4]

26

PENJELASAN TERHADAP ANTIHADITH

Siapakah Pengasas Dan Dari manakah Asal Usul Mereka? Jawapan / Penjelasan : Fahaman Anti-Hadith atau Ingkarul Sunnah di asaskan oleh Prof Dr Goldziher, kelahiran Yahudi Hungary pada tahun 1870 dan meninggal pada tahun 1921. Goldziher mendapat biasiswa Zionis International Jerman untuk melanjutkan pelajaran di al Univ. Azhar dari tahun 1873. Dia diutus khas mendalami bidang Sunnah dan akhirnya dia mencetuskan ajaran ingkarus Sunnah dengan slogan pembaharuan Islam Pada tahun 1876 sekembali dari Mesir, beliau menjawat jawatan Setiausaha Zionis international cawangan Budapest. Kemudian selama 15 tahun dia mengajar di maktab Zionis Budapest untuk melahirkan graduan-graduan Zionis yang akan bertibaran di seluruh dunia mengembangkan ajaran ingkaru sunnah (anti hadith) ini bertujuan melemahkan ajaran Islam dari dalam. Bapak ajaran Ingkarus Sunnah ini meninggalkan hampir 200 judul karya khas dalam jurusan Ingkaru Sunnah dan melahirkan ratus ribuan graduan yang telah dirosakkan kefahaman mereka tentang Sunnah. Prof Goldziher adalah salah satu agenda Zionis Antarabangsa. Kebanyakan cendikiawan Islam yang menuntut di Eropah akan terpengaruh dengan ajaran Goldziher ini. Di antara murid-murid tersohor Goldziher dari Mesir ialah Dr Ali Hasan Abdul Kadir, Toha Hussin, Dr Ahmad Amin, Rasyad Khalifa, dan Dr Abu Rayyah. Gerakan Anti Hadith dibawa ke USA: Gerakan Anti-Hadith telah dibawa ke USA pada tahun 60-70'an oleh Dr Rasyad Khalifa bangsa Arab keturunan Egypt, Mesir (1930-1990), yang kemudiannya mendapat kerakyatan USA. Dr Rashad Khalifa yang menemui teori kod 19 dan menggerakkan gerakan al Qur'an di Masjid Tuscon Arizona. Beliau telah menterjemah dan mengeluarkan kitab tafsir al Qur'an yang memesongkan maksud sebenar al Qur'an dan merendahkan martabat kerasulan. Beliau telah membentangkan satu kertas kerja bertajuk: "Islam: Masa Lampau, Kini dan masa Depan" pada seminar Misionari Kristian dan Yahudi dari 8-17 Jun, 1983 di USA. Bermula pada tarikh inilah, Dr Rasyad telah menubuhkan secara resminya gerakan `The Quranic Society' yang berpusat di Tucson dimana beliau mengajar di Universiti Tucson. Dr Rasyad dengan angkuh telah menyebut: "Hadith-hadith adalah bikinan Iblis, mempercayai hadith bermakna mempercayai omongan Iblis." Celupar beliau telah menyebabkan dia dibunuh dengan penuh misteri sebaik sahaja Arab Saudi mengeluarkan fatwa sesatnya Dr Rasyad dan `Golongan al Qur'annya'. Gerakan Anti Hadith Di Malaysia: Di Malaysia ia diasaskan oleh Kassim Ahmad, kelahiran Baling Kedah (1933) telah terpengaruh dengan ajaran Rashad Khalifa dan telah mengembangkannya di Malaysia pada tahun 1985. beliau telah menulis sebuah buku, 'Hadith satu Penilaian semula' yang telah diharamkan oleh Pusat Islam; kemudian Kassim telah menubuhkan Jama'ah Al-Qur'an Malaysia tetapi ditolak oleh pendaftar Pertubuhan. Selain dari itu golongan ini juga muncul di beberapa buah negara seperti Indonesia, Singapura, India, Pakistan, Iran dan khususnya dikebanyakan negara Arab.Rujukan: 1. Fatwa Kebangsaan Anti Hadith, 1993 2. Fatwa Komisi Fatwa Majlis Ulama Indonesia Pusat, 1983 3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor KEP 169/J.A/9/1983 4. The Qur'an's Numerical Miracle: 19 Hoax and heresy, Abu Aminah Bilal Phillips 5. Kod 19 Menyesatkan, terbitan YADIM, (Dr Abd Fatah Ibrahim) 6. Gerakan Inkaru Sunnah, Ahmad Husnan, Media Dakwah, jakarta. Apakah Gagasan Atau Prinsip Golongan Anti Hadith Dan Bagaimana Cara Mengenali Mereka? Jawapan / Penjelasan : Kumpulan Anti Hadith atau jama'ah Al-Qur'an Gagasan/prinsip/pegangan/dasar: (a) Menolak Hadith Secara Total Sebagai Sumber Akidah dan Perundangan Islam (b) Menolak Dua Kalimah Syahadah (c)

27

PENJELASAN TERHADAP ANTIHADITH

Menolak Qada' dan Qadar (d) Memesongkan Pengertian Sebenar Ayat-ayat Al-Quran (e) Mempertikaikan Kesahihan Ayat-ayat Al-Quran ( f) Mendakwa Kiamat Akan Berlaku Pada 1710H / 2280M (g) Menolak Berlakunya Siksaan Kubur Selepas Mati (h) Menafikan Kedudukan Nabi Adam Sebagai Manusia Pertama Ciptaan Allah s.w.t. ( i) Menolak Kemaksuman Para Nabi ( j) Menerima pengajaran Nabi Ibrahim dan mendakwa mengamalkan ibadat sebagaimana Nabi Ibrahim lakukan. Jama'ah Anti Hadith atau Jama'ah Al-Qur'an diwartakan sesat pada tahun 1995 oleh Majlis agama Islam Selangor dan diikuti oleh negeri-negeri lain pada tahun berikutmya. Kumpulan ini masih aktif. Bagaimana mengenali mereka? Ambillah kata-kata Umar Al-Khattab r.a. kita menghukum seseorang berdasarkan zahir seseorang; Kita dapat mengenali mereka dengan melihat cara hidup mereka dan mendengar percakapan dan membaca penulisan mereka yang hanya berpegang kepada Al-Qur'an. Itulah mereka. Apakah Ada Gerakan Anti Hadith Pada Zaman Dahulu? (Dialog Imam Syafie Dengan Golongan AH) Jawapan / Penjelasan : Pada kurun kedua hijrah, telah muncul satu golongan yang menolak as-Sunnah sebagai salah satu sumber perundangan Islam. Golongan ini terdiri daripada mereka yang menolak hadith yang diriwayatkan bukan secara mutawattir (Hadith Ahad) dan juga terdiri daripada golongan mengatakan bahawa hadith bukanlah penerang kepada Al-Qur'an dan bukan juga penguat kepadanya, malah ia merupakan satu hukum yang terpisah daripada Al-Qur'an. Dan orang pertama yang menjawab golongan anti-hadith ini ialah Imam Al-Syafie di mana beliau telah menulis di dalam bukunya "Jama' al-Ilm" dari kitabnya "al-Um" di dalam bab khas. Di dalam bukubukunya tersebut Al-Syafie telah menyebut tentang perdebatannya dengan satu golongan yang dikenali sebagai golongan anti-hadith ini. Beliau juga telah meletakkan bab khas di dalam bukunya "Ar-Risalah" tentang berhujah dengan hadith ahad, sepertimana yang dinyatakan di dalam kitabnya "al-Um".Imam Al-Syafie telah berkata: Salah seorang dari golongan ini (anti-hadith) telah bertanya kepadaku: kamu dari kalangan Arab, dan Al-Qur'an diturunkan di dalam bahasa kamu, dan kamu juga mampu menghafaznya, dan di dalamnya Allah S.W.T telah menurunkan hukum-hukumnya. Dan sekiranya seseorang itu berasa syak dan kurang jelas akan Al-Qur'an, maka kamu akan menyuruhnya supaya memilih samada bertaubat ataupun dihukum bunuh. Dan Allah S.W.T telah berfirman di dalam Al-Qur'an: Menerangkan setiap sesuatu (an-Nahl: 89). Dan bagaimanakah kamu mengatakan kepada diri kamu dan orang ramai tentang perkara yang difardhukan oleh Allah dengan menyatakan bahawa ianya adalah am, dan sesekali kamu mengatakan ianya khas, dan buat kali yang seterusnya pula kamu mengatakan bahawa perintah di dalam Al-Qur'an membawa maksud fardhu, dan seterusnya pula kamu mengatakan di dalam perintah ada dalil yang mungkin membawa maksud harus. Dan apa yang menyebabkan perbezaan ini berlaku di kalangan kamu adalah berdasarkan hadith yang diriwayatkan oleh seseorang perawi dari seorang perawi yang lain, atau dua potong hadith atau lebih hinggalah sampai sanadnya kepada Rasulullah S.A.W. Dan saya telah mendapati bahawa kamu dan mereka yang bersependapat dengan kamu tidak sedikit pun mengengkari orang yang kamu temui di kalangan perawi hadith tentang kebenaran dan kekuatan hafalan mereka. Dan saya lihat di kalangan mereka ini tiada seorang pun yang tidak melakukan kesilapan dan lupa semasa meriwayatkan hadith-hadith Rasulullah. Bahkan kamu sendiri berkata: "Si polan telah melakukan kesilapan di dalam hadith ini, dan si polan ini pula telah membuat kesilapan di dalam hadith itu." Dan kamu juga telah berkata: "Sekiranya seseorang itu berkata tentang hadith yang kamu benarkan dan juga hadith yang kamu larang berdasarkan sesuatu cara: sesungguhnya Rasulullah tidak pernah menyebut hadith ini dan kamu telah melakukan kesilapan atau satu penipuan, dan kamu tidak menyuruh mereka bertaubat, dan kamu berkata kepada mereka lagi:

28

PENJELASAN TERHADAP ANTIHADITH

Berdosalah kamu di atas apa yang kamu katakan, adakah boleh kamu membezakan antara sesuatu itu dengan hukum-hukum di dalam Al-Qur'an yang pada hakikatnya ianya adalah sama, dan kamu telah meletakkan berita yang dibawa oleh mereka (perawi) setaraf dengan Al-Qur'an, dan kamu telah melarang dan mengharuskannya. Imam Al-Syafie menjawab: Sebenarnya kami telah menetapkan satu lingkungan (keyakinan) dan dari aspek kebenaran sesuatu berita itu dengan qias. Dan sebabsebabnya adalah berbeza dan sekiranya kami memberikan kesemuanya, maka sebahagian darinya adalah lebih kuat dari sebahagian yang lain. Contohnya, sekiranya seseorang itu telah berikrar dengan mengemukakan dalilnya, dan juga bersumpah, maka ikrarnya adalah lebih kuat dari dalilnya, dan segala dalilnya adalah lebih kuat daripada sumpahnya. Dan begitu juga, sekiranya kami meletakkan sesuatu itu pada satu keadaan, maka sebab-sebabnya adalah berbeza. Musuh: “Berdasarkan pendapat kamu tadi, sekiranya kamu menerima apa yang di datangkan oleh mereka (hadith), dan kamu juga telah mengemukakan tentang kriteria yang disyaratkan untuk menerima hadith dari mereka ini, maka apakah hujah-hujah kepada golongan yang menolak pendapat kamu ini? Dan bagi saya, saya tidak dapat menerima sedikit pun apa yang kamu katakan tadi, selagi mereka ini manusia yang mungkin melakukan kesilapan, maka saya tidak akan menerima kecuali menerusi keyakinan dan kepercayaan dan apa yang saya percaya Al-Qur'an sahaja yang tidak mendatangkan sebarang syak kepada seseorang tentang kebenarannya, dan bukan dengan konsep lingkungan tadi. “ AlSyafie: “Aku akan berkata kepada mereka, apabila membicarakan tentang Al-Qur'an dan hukum-hukamnya, di sana terdapat beberapa dalil yang menyatakan bahawa AlQur'an itu sendiri memerlukan hadith-hadith yang benar diriwatatkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W samada dalam bentuk umum mahupun khas“. Kemudian Al-Syafie mengemukakan dalil yang menyokong pendapatnya dan berkata, firman Allah Ta’ala: Dialah yang mengutuskan kepada golongan ummi seorang rasul dari kalangan mereka untuk membacakan kepada mereka ayat-ayatNya, membersihkan mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah (alJumu’ah: 2). Musuh: “Maka telah kita ketahui bahawa “Al-Kitab” yang dimaksudkan dalam ayat tadi ialah Al-Qur'an al-Karim, maka apa pula yang dimaksudkan dengan “AlHikmah”? Al-Syafie: “Sunnah Rasulullah S.A.W “ Musuh: “Dan mungkin juga apa yang dimaksudkan dalam ayat tadi ialah Al-Qur'an itu diturunkan secara jumlah, dan alhikmah itu bermaksud hukum-hakamnya yang khas?” Al-Syafie: “Apa yang dimaksudkan di sini ialah penerangan kepada manusia tentang apa yang telah diturunkan oleh Allah, contohnya seperti hukum faraid (pembahagian harta), sembahyang, zakat, haji dan sebagainya. Maka Allah telah menetapkan hukum di dalam Al-Qur'an, dan Rasulullah pula menerangkan bagaimana ibadat-ibadat ini dilaksanakan. Musuh: “Itu mungkin juga satu andaian/kebarangkalian sahaja. “ Al-Syafie: “Dan sekiranya kamu mengikut pendapat ini, maka kamu menerima bahawa Al-Qur'an tidak akan difahami kecuali setelah diterangkan oleh Nabi S.A.W.” Musuh: “Dan bagaimana sekiranya saya mengatakan bahawa Al-Qur'an dan al-Hikmah itu adalah suatu benda yang sama?" Al-Syafie: “Yang manakah lebih afdhal (utama), Al-Qur'an dan al-Hikmah itu adalah berbeza ataupun kedua-duanya adalah perkara yang sama?” Musuh: “Mungkin juga ianya adalah dua perkara yang berbeza seperti yang kamu jelaskan tadi, dan mungkin juga kedua-duanya adalah perkara yang sama.” Al-Syafie: “Dan yang paling rajih (tepat) ialah pendapat yang pertama, kerana di dalam Al-Qur'an terdapat dalil yang menguatkan hujah kami dan berbeza dengan pendapat kamu.” Musuh: “Mana dalilnya? ” Al-Syafie: “Firman Allah Ta’ala: Dan bacalah ayat-ayat Allah dan Al-Hikmah yang dibacakan didalam rumah-rumah kamu, sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui ( al-Ahzab: 34) maka menerusi ayat ini bahawa telah dibacakan di rumah perempuan-perempuan itu dua perkara iaitu Al-Qur'an dan as-Sunnah. Dan apa yang dimaksudkan dengan tilawah (bacaan) ialah

29

PENJELASAN TERHADAP ANTIHADITH

bacaan Al-Qur'an dan as-sunnah. ” Musuh: “Di dalam ayat ini menunjukkan bahawa Al-Qur'an bukan bermaksud al-Hikmah adalah lebih tepat.” Al-Syafie: “Dan Allah telah mewajibkan kita mengikut Nabi Muhammad S.A.W. ” Musuh: “Mana dalilnya? ” As-Syafie: “Firman Allah Ta’ala: Tidak ! Demi tuhanmu, mereka tiada juga beriman, sehingalah mereka meminta keputusan kepada engkau di dalam perselisihan mereka, kemudian mereka tiada memperoleh keberatan dalam hati mereka untyk menerima keputusan engkau dan mereka menerimanya dengan sebenar-benarnya. (anNisa’: 65) dan firman Allah lagi: Barangsiapa yang mentaati rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah (an-Nisa’: 80) dan seterusnya firman Allah dalam surah alHasyr ayat 7: Sebab itu hendaklah takut orang yang melanggar perintah rasul itu bahawa mereka akan ditimpa fitnah (ujian) dazab yang pedih. Musuh: “Tidak ada yang lebih utama pada kami tentang maksud Al-Hikmah adalah Sunnah RasulS.A.W, sepertima yang diperkatakaoleh sebahagian dari kami: “ Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami supaya menerima hukum Rasulullah S.A.W dan hukumhukumNya Dialah yang menurunkannya ” Maknanya di sini, maka sesiapa yang tidak menerima hukum Allah, maka adalah lebih tepat jika kita katakan mereka ini menolak perintah Allah daripada kita mengatakan mereka ini menolak perintah rasul. AsSyafie: “Dan Allah telah menyeru kepada hambanya supaya mentaati segala perintahnya, sepertimana firmanNya yang bermaksud Apa yang didatangkan oleh Rasul kepada kamu, maka hendaklah kamu terima, dan apa yang dilarang olehnya maka hendaklah kamu tinggalkan (surah al-Hasyr: 7)” Musuh: “Dan ayat ini menerangkan tentang penurunan Al-Qur'an, maka adalah wajib bagi kita melakukan apa yang diperintahkan oleh rasul dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya.” As-Syafie: “Adakah fardhu-fardhu yang disyariatkan kepada kita dan kepada umat yang sebelumnya sama?” Musuh: “Ya !” As-Syafie: “Jika yang demikian, maka hendaklah kita mengikut apa yang diperintahkan oleh rasul kepada kita. Dan sekiranya difardhukan kepada kita sesuatu ibadat, adakah ianya diambil berdasarkan dalil yang memerintahkan supaya kita mengerjaknnya? ” Musuh: “Ya !” AsSyafie: “Maka disini, adakah pada pendapat kamu cara untuk mengerjakan suruhan Allah ini yang telah diperintahkan oleh rasul kepada kamu atau (kaum sebelum atau selepas kamu) yang mereka ini tidak pernah bertemu dengan Rasulullah S.A.W kecuali dengan Hadith Al-Nabawi?” (Di sini, Imam As-Syafie menyebut tentang bagaimana dinasakhkan ayat-ayat Al-Qur'an, dan tiada cara lain untuk mengetahui pemansukhan ayat-ayat Al-Qur'an ini kecuali melalui hadith yang diriwayatkan oleh Nabi S.A.W) Musuh: “Dan sesungguhnya hujah kamu adalah kuat, dan kami menerima pendapat kamu dan menerima hadith dari Rasulullah S.A.W, dan saya hampir menerima pendapat bahawa hadith menjadi pegangan seseorang muslim.” Kemudian musuh ini menerima pendapat yang dikemukakan oleh Imam As-Syafie dan menganggap ia satu kebenaran. Musuh ini telah bertanya lagi kepada Imam As-Syafie kemudiannya, tentang permasalahan “ Umum ” didalam Al-Qur'an, sesekali didatangkan dalam didalam Al-Qur'an makna umum dan sesekali didatangkan makna khas. Maka Imam AsSyafie menerangkan bahawa bahasa Arab adalah bahasa yang sangat luas, dan kadangkala kita dapati mereka bertutur menggunakan lafaz umum akan tetapi maknanya adalah khusus, dan bilamana kita berbicara tentang pengkhususan yang umum, maka kita tidak akan dapati melainkan setelah merujuk kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah. Kemudian Imam as-Syafie memberikan beberapa contoh tentang lafaz umum didalam Al-Qur'an yang dikhususkan hukumnya oleh as-Sunnah seperti fardhu sembahyang ke atas mereka yang dituntut dan dikhususkan kepada mereka yang datang haidnya, dan fardhu zakat ke atas harta adalah umum kemudian dikhususkan kepada sebahagian dari harta tersebut (bukan kesemuanya), dan wasiat kepada kedua ibu bapa kemudiannya dimansukhkan dengan turunnya ayat faraid (pembahagian harta), dan harta warisan kepada kedua ibu bapa dan anak-anak dikhususkan bahawa

30

PENJELASAN TERHADAP ANTIHADITH

orang kafir tidak boleh menerima wasiat dari seorang islam, dan dari seorang tuan tidak boleh diwariskan kepada hambanya dan dari seorang yang dibunuh tidak boleh diwarisi hartanya kepada pembunuhnya. Dan semua yang demikin itu adalah dari hadith, maka musuh tadi menerima bahawa tiada cara lain untuk mengetahui penerangan tentang hukum yang didatangkan oleh Al-Qur'an kecuali melalui hadith. Musuh: “Dan saya masih berpendapat tentang perbezaan makna tadi, sehingga saya menyalahkan sesiapa yang mengikut golongan tersebut, dan di sana ada 2 jenis golongan: dan salah satu daripadanya tidak menerima as-Sunnah dan mengatakan di dalam Al-Qur'an terdapat penerangan kepada semua hukum.” As-Syafie: “Apa yang menyebabkan semua itu?” Musuh: “Maka sampailah kita ke noktah yang penting, berkata seorang pemuda: Barangsiapa yang mendatangkan sesuatu atas perkataan solat, maka dia seolah-olah telah menunaikannya, walaupun ia mengerjakan solat dua rakaat pada setiap hari. Dan sebarang ibadat yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an maka ianya bukan ibadat yang dituntut. Dan telah berkata yang lain: Apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an, maka diterima baginya hadith. Mereka ini seolah-olah menerima hadith setelah mereka menolaknya. Dan sebenarnya mereka ini tidak mengetahui tentang nasakh dan mansukh di dalam Al-Qur'an serta lafaz am dan khas di dalamnya. Dan di sini jelas kelihatan kesesatan mereka, namun satu pertanyaan yang perlu dikemukakan, bolehkah kita mengharam sesuatu dengan adanya dalil zanni?” As-Syafie: “Ya !” Musuh: “Apakah ia? ” As-Syafie: “Apa pendapat kamu tentang lelaki ini? Adakah diharamkam darah dan hartanya? Musuh: “Ya !” As-Syafie: “Sekiranya datang kepada kamu dua orang saksi, dan mengatakan bahawa lelaki ini telah didapati membunuh, dan merampas hartanya, apa pendapat kamu? ” Musuh: “Saya akan bunuh lelaki tersebut dan hartanya akan dipulangkan kepada warisnya.” As-Syafie: “Dan pada pendapat kamu adakah saksi tadi mungkin melakukan satu penipuan atau satu kesilapan?” Musuh: “Mungkin juga” AsSyafie: “Dan bagaimana kamu menghalalkan darah dan hartanya melalui dalil zanni atau hanya berpandukan 2 orang saksi?” Musuh: “Aku menerimanya berdasarkan penyaksian tadi” As-Syafie: “Dan adakah kamu dapati di dalam Al-Qur'an ada menyebut tentang penyaksian terhadap pembunuhan?” Musuh: “Tidak, akan tetapi ianya difahami menerusi makna.” As-Syafie: “Dan sekiranya kamu berpendapat demikian, maka kamu secara zahirnya telah menerima penyaksian dua orang saksi tadi yang tidak mengetahui apa-apa tentang perkara ghaib (peristiwa lepas dan akan datang) kecuali Allah. Dan begitu, kami telah mensyaratkan kepada perawi hadith syarat yang lebih ketat daripada penyaksian tadi dalam meriwayatkan sesuatu hadith. Kami tidak menerima hadith yang diriwayatkan oleh seorang perawi sahaja, dan kami juga mengesan kebenaran dan ketidaksahihan sesuatu hadith itu menerusi perbandingan hadith yang diriwayatkan oleh seorang perawi dengan hadith yang diriwayatkan oleh perawi yang lain dan juga menerusi Al-Qur'an dan as-Sunnah itu sendiri, dan dalam keadaan ini terdapat beberapa perkara yang yang tidak mungkin disyaratkan di dalam penyaksian.” Dan setelah mendengar hujah-hujah Imam asSyafie tadi maka musuh itu pun berpuas hati dengan penjelasannya dan menerima kepentingan as-Sunnah sebagai penerang kepada Al-Qur'an. Maka di sini dapatlah kita membuat beberapa kesimpulan: Imam as-Syafie tidak menerangkan secara terperinci siapakah golongan ini yang sebenarnya, dan siapa pula syakhsiah sebenarnya orang yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Dan Syeikh al-Khudri di dalam bukunya “Tarikh at-Tasyri’ al-Islami” telah menjelaskan bahawa golongan yang dimaksudkan tadi ialah golongan “Mu’tazilah” (Dan Imam as-Syafie juga tidak menerangkan syakhsiah yang berpegang pada pendapat ini, sepertimana sejarah juga tidak menjelaskan siapakah golongan ini yang secara terperinci. Tetapi Imam as-Syafie di dalam perdebatannya yang seterusnya (dengan mereka yang menolak hadith secara keseluruhan) secara terangan telah mendakwa bahawa golongan ini berasal dari

31

PENJELASAN TERHADAP ANTIHADITH

Basrah, dan Basrah sepertimana yang kita ketahui merupakan pusat gerakan falsafah (ilmu kalam) dan di sinilah lahirnya mazhab Mu’tazilah. Dan di sini jugalah dibesarkan para ulama’ mu’tazilah dan penulis-penulisnya, yang mana golongan ini terkenal dengan tentangan terhadap ahli hadith. Dan diperkatakan bahawa pendapat yang telah kita bincangkan sebentar tadi merupakan sebahagian daripada golongan ini. Pada pendapat saya (Dr. Mustafa as-Siba’i), kenyataan yang dikemukakan adalah kukuh sepertimana yang pernah saya lihat di dalam buku tulisan Abu Muhammad Abdullah Bin Muslim Bin Qutaibah yang berjudul “Takwil Mukhtalaf Al-Hadith” yang mana beliau telah menyebut tentang pendirian ulama Mu’tazilah terhadap as-Sunnah. Al-Khudri juga telah membuat kesimpulan bahawa fahaman ini lahir pada zaman Imam as-Syafie atau beberapa tahun sebelumnya, yang muncul di kalangan ula’ kalam. Dan kebanyakan ulama kalam ini berasal dari Basrah. Maka jelaslah kepada kita bahawa perdebatan antara Imam as-Syafie dengan golongan yang telah kita bicarakan sebentar tadi adalah terdiri dari golongan ulama’ kalam tersebut. Dan inilah pendapat yang rajih yang telah disimpulkan oleh Syeikh al-Khudri. Tidak syak lagi, bahawa apa yang dimaksudkan dengan “pengingkaran terhadap as-Sunnah” ialah pengingkaran terhadap cara bagaimana sesuatu hadith itu diriwayatkan. Dan hal ini berkaitan juga dengan kekurangan dan kesilapan yang berlaku di kalangan perawi, dan berkaitan juga dengan kemunculan pereka-pereka hadith dan mereka yang cuba memalsukan al-sunnah. Dan di sini dapat kita simpulkan bahawa mereka yang mengatakan bahawa AlQur'an tidak memerlukan kepada hadith sebagai penerang, bukanlah kerana mereka ini menolak perkataan, perbuatan dan taqrir dari Rasulullah, malah setiap muslim itu sudah pasti tidak akan berbuat demikian. Bahkan tiada satu pun golongan di dalam Islam yang mengatakan bahawa taat kepada Rasulullah itu bukanlah satu kewajipan. Dan tiada juga golongan yang mengatakan bahawa perkataan dan perbuatan rasul itu bukanlah sumber perundangan Islam, kerana yang demikian itu bertentangan dengan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an serta ijma’ para sahabat dan kaum muslim. Dan mereka ini diketegorikan di dalam golongan yang menolak kenabian Nabi Muhammad S.A.W maka topik ini tidak termasuk di dalam skop perbincangan kita, malah apa yang penting di sini ialah pendapat-pendapat firqah islamiah, dan bukanlah pendapat mereka yang secara terang menolak Islam. Imam as-Syafie telah menyebut di dalam kitabnya Jama’ al-‘llmi dari kitabnya al-Um: “Saya tidak pernah mendengar satu pun golongan yang menolak perintah Allah supaya mentaati Rasulullah, dan menerima segala yang dibawa olehnya, dan Allah juga tidak akan menurunkan nabi lagi selepasnya. Dan tidak disyariatkan sesuatu hukum kecuali menerusi Al-Qur'an dan AsSunnah. Apa yang didatangkan melalui kedua-duanya maka hendaklah diamalkan. Dan Allah juga telah memerintahkan kita serta generasi selepas kita supaya menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah (Hadith) kecuali satu golongan yang akan kita bincangkan sebentar nanti (golongan yang telah kita bincangkan di atas)." Dan tidak syak lagi, bahawa skop perbincangan kita tentang penolakan golongan tadi ke atas asSunnah adalah berkisar tentang kesahihan hadith itu sendiri. Ibn Hazm telah berkata: “ Dalam menerangkan tentang Al-Qur'an asas sumber perundangan Islam, kami dapati bahawa di sana terdapat dalil-dalil yang menyeru kita supaya mentaati segala yang diperintahkan oleh Rasulullah, di sana juga kami dapati bahawa Allah S.W.T telah berfirman: Dan dia (Nabi Muhammad) tidak berkata dengan kemahuannya sendiri, itu hanyalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya (surah an-Najm: 3 & 4). Maka menerusi ayat ini jelaslah kepada kita bahawa wahyu itu terbahagi kepada dua bahagian yang pertama: ialah wahyu yang dibaca dan susunan katanya dianggap sebagai mu’jizat iaitu Al-Qur'an, dan yang kedua: ialah wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah dan disampaikan oleh rasul menggunakan bahasanya sendiri dan ianya tidak dianggap mu’jizat. Ia juga merupakan hadith yang didatangkan oleh Rasulullah S.A.W. yang mana asalnya datang dari Allah S.W.T. Firman Allah Taala lagi: Supaya engkau

32

PENJELASAN TERHADAP ANTIHADITH

terangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka (surah an-Nahl: 44). Dan menerusi ayat ini pula Allah Taala telah memerintahkan kita supaya mentaati rasul sebagaimana kita mentaati Al-Qur'an. Maka firmanNya lagi di dalam surah al-Maidah ayat 92: Dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasul. Dan kenyataan yang kita kemukakan ialah merupakan salah satu dari tiga perkara yang wajib ditaati, sepertimana yang terdapat di dalam firman Allah yang lain di dalam surah an-Nisa’ ayat 59: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada "Ulil-Amri" (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Qur'an) dan (Sunnah) RasulNya - jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula kesudahannya. Wahai orang-orang yang beriman! taatlah kamu kepada Allah. Dan di sini pula maksudnya adalah Al-Qur'an Dan taatlah kamu kepada rasulNya dan yang kedua ialah taat kepada rasul dan apa yang dimaksudkan di sini ialah hadith Nabi Muhammad S.A.W dan yang ketiga ialah Dan orang yang menguruskan kamu dan ayat ini bermaksud ijma’ yang sahih yang asalnya dari Rasulullah S.A.W. Dan katanya lagi: “ Seseorang muslim itu tidak akan merujuk selain dari Al-Qur'an dan As-Sunnah ketika berasa syak di dalam bab tauhid. Dan sekiranya beliau masih berasa syak selepas merujuk kepada kedua-dua sumber ini maka hukumnya adalah fasiq, dan sekiranya beliau mengingkarinya maka hukumnya kafir” Kata Ibn Hazm lagi: “ Sekiranya seseorang mengatakan bahawa, aku tidak akan mengambil sesuatu itu kecuali apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an sahaja, maka ulama’ bersepakat bahawa hukumnya adalah kafir. Dan nescaya tidak diwajibkan ke atas mereka ini menunaikan solat kecuali satu rakaat di antara terbenamnya matahari dan malam, dan satu waktu lagi ialah pada waktu subuh (fajar). Dan orang yang mengatakan sedemikian adalah kafir, syirik dan dihalalkan darahnya dan hartanya. Dan kata pula Imam As-Sayuti pula: “ Dan golongan yang mengingkari As-Sunnah dan hanya bergantung kepada Al-Qur'an sahaja, golongan ini beranggapan bahawa kenabian adalah hak Saidina Ali dan Jibril A.S telah melakukan kesilapan semasa menurunkan wahyu dengan menurunkannya kepada Nabi Muhammad S.A.W.” Secara kesimpulannya, hujah-hujah golongan yang menolak hadith ini adalah sepertimana yang diperkatakan oleh Imam As-Syafie: “Sesungguhnya AlQur'an itu adalah penerang kepada semua perkara, dan sekiranya terdapat hadith tentang sesuatu hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an, maka ia bersanggahan dengan apa yang didatangkan di dalam Al-Qur'an. Dan Hadith (zanni) tidak kuat untuk menyalahi Al-Qur'an (qat’i), dan sekiranya hadith itu adalah penguat kepada Al-Qur'an, maka ikutannya adalah kepada Al-Qur'an itu sendiri dan bukannya As-Sunnah. Dan setelah mendengar penjelasan ini, mungkin terlintas di fikiran kita bahawa golongan ini masih lagi berpegang pada hadith yang diriwayatkan secara mutawattir kerana ianya dianggap qat’i thubut (kukuh), namun mengapa Imam As-Syafie menganggap mereka ini menolak hadith secara keseluruhan? dan apa yang telah maklum, mereka ni tidak mengiktiraf mutawattir, malah apa yang kita bincangkan sebentar tadi mengenai hadith mutawattir mereka anggap ianya sebagai zanni. Hal ini kerana mereka menganggap bahawa hadith walaupun ianya mutawattir, namun cara penyampaiannya adalah Ahad (zanni), dan periwat hadith berkemungkinan melakukan penipuan, walaupun ianya merupakan satu usaha pengumpulan yang dianggap suci. Dan di sini jelaslah apa yang telah diperkatakan oleh Al-Khudri bahawa pendapat-pendapat tadi datangnya dari golongan Mu’tazilah. Dan secara keseluruhannya, pendapatpendapat Imam As-Syafie tadi dapatlah kita ringkaskan seperti berikut: Allah memerintahkan kita supaya mentaati rasul, dan lafaz ini adalah umum samada mereka yang hidup semasa zaman Rasulullah sendiri atau pun selepasnya. Dan tiada cara lain bagi mereka hidup selepas kewafatan baginda untuk mentaatinya kecuali menerusi

33

PENJELASAN TERHADAP ANTIHADITH

hadith (As-Sunnah). Tidak boleh tidak kita mestilah merujuk kepada hadith untuk mengetahui hukum-hakam yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Dan nasakh dan mansukh juga tidak dapat diketahui kecuali menerusi hadith Rasulullah. Dan di sana terdapat noktah permuafakatan di kalangan kita dan mereka yang menolak hadith. Dan ianya tidak mungkin dapat diketahui kecuali menerusi hadith. Dan hukum syara’ sendiri mungkin mengkhususkan sesuatu hukum dengan zanni, contohnya penyaksian ke atas pembunuhan dan harta dengan dua orang saksi, dan hukum pembunuhan dan rampasan harta terdapat di dalam Al-Qur'an. Dan penyaksian dua orang saksi adalah disyariatkan menerusi dalil zanni tanpa sebarang khilaf (perbezaan pendapat di kalangan ulama). Dan hadith sendiri sekiranya terdapat kemungkinan berlakunya kesilapan dan penipuan, akan tetapi hadith-hadith ini dikuatkan menerusi pengukuhan terhadap keadilan perawi, dan juga menerusi persamaan antara satu hadith dengan hadith yang lain, maka kemungkinan berlakunya kesalahan tadi dapat dihindari. Imam As-Syafie semasa menjawab tuduhan musuh tadi tidak menolak kata-kata mitu bahawa: Sesungguhnya Allah menerangkan segala-galanya di dalam Al-Qur'an, namun di dalam Al-Qur'an sendiri terdapat nas-nas yang memerintahkan supaya kita mentaati segala yang disampaikan oleh Rasulullah.Apakah Pendirian/Fatwa Ulama Islam Tentang Anti Hadith atau Menolak Al-Sunnah? Jawapan / Penjelasan : Fatwa Ulama Islam Tentang Hukuman Orang Yang Menolak AlSunnah Al-Sohehah (Hadith Sahih) Sebagai Sumber Perundangan Islam. ULAMA telah sepakat mengatakan bahawa al-Sunnah al-Sohehah merupakan sumber perundangan Islam. Berikut dibawakan fatwa ulama-ulama Islam tentang hukum sesiapa yang menolak al-Sunnah al-Sohehah. Al-Quran yang merupakan sumber primer kepada syariat memerintahkan kita supaya taat kepada Rasulullah S.A.W. Firman Allah Taala di dalam al-Quran yang bermaksud: “Dan dia tidaklah mengikut hawanya. Tetapi ucapannya itu merupakan wahyu yang diturunkan kepadanya” (al-Najm: 3 dan 4). Wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah terbahagi kepada dua: Wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah yang merupakan mukjizat iaitu al-Quran. Kedua: Berita yang disampaikan oleh Rasulullah S.A.W. yang merupakan penerang kepada ayat-ayat al-Quran. Firman Allah Taala lagi yang bermaksud: Untuk diterangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka (al-Nahl: 44). Dan kita juga mendapati bahawa mendengar dan taat kepada wahyu yang kedua samalah seperti mendengar dan taat kepada wahyu yang pertama. Firman Allah Taala yang bermaksud: Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul (al-Maidah: 92). Ibnu Hazem berkata: Kami telah diberitahu oleh Muhammad bin Nasr al-Maruzi bahawa Ishak bin Rahawaeh telah berkata: Sesiapa yang menerima satu khabar yang saheh daripada Rasulullah lalu dia menolaknya tanpa wujud waspada (taqiyyah), maka sesungguhnya dia telah menjadi kafir. (Ibnu Hazem, al-Ihkam, 1: 97). Kata Ibnu Hazem lagi: Ali bin Ahmad telah berkata: Sesiapa yang sampai kepadanya satu khabar yang saheh daripada Rsulullah S.A.W., kemudian dia meninggalkannya lalu berpegang kepada Qias, atau mengambil kata-kata fulan dan fulan, maka sesungguhnya dia telah menyalahi perintah Allah dan perintah Rasulullah. Dia layak menerima azab yang begitu pedih (Ibnu Hazem, al-Ihkam, 1: 100). Katanya lagi: Sekiranya seseorang berkata: Kami tidak mengambil sesuatu kecuali apa yang kami dapati di dalam al-Quran, sesungguhnya dia telah menjadi kafir. Sesiapa yang berkata bahawa solat itu hanya terdiri dariapda dua rakaat di antara gelincir matahari hingga terbenam matahari dan satu solat lagi pada waktu fajar kerana itulah yang disebutkan oleh al-Quran, sesungguhnya dia telah menjadi kafir dan darahnya halal ditumpahkan manakala hartanya pula halal dirampas (Ibnu Hazem, al-Ihkam, 2: 80). Doktor Muhammad Mustafa Syalabi pula berkata: Dan sesiapa yang engkar terhadap al-Sunnah al-Sohehah, maka dia telah terkeluar daripada Islam kerana dia telah mengengkari dalil yang dogma. Tetapi kengkaran ini dipandang sekiranya dia menolak keseluruhan al-Sunnah al-Sohehah. Ini berbeza dengan al-Quran di mana

34

PENJELASAN TERHADAP ANTIHADITH

seseorang yang menolak satu ayat daripada ayat-ayat al-Quran sudah menjadi kafir (Muhammad Mustafa Syalabi, Usul a-Fiqh al-Islami, 1: 124).Ini adalah sedutan Fatwa Syaikh Abd Aziz ben Bazz, The Grand Mufti of Saudi: "Gerakan Ingkar Sunnah yang digerakkan oleh Rasyad Khalifah adalah batil dan berbahaya, iaitu mengadakan kegiatan Ingkar Sunnah dengan cara memutar balikkan tafsir Al-Qur'an secara batil. Maka saya atas nama Pemerintah Arab Saudi menyeru agar seluruh muslimin agar berhati-hati terhadap gerakan yang dicetuskan oleh Rashad Khalifa dan jangan sampai terpengaruh dengan ajaran sesat tersebut." Fatwa No 903, Syawal 1403 bersamaan Ogos 1983. Siapakah Yang Mula-mula Mempersoalkan Kekudukan Hadith? Sipakah mula-mula mempersoalkan Kekudukan Hadith, dan membuahkan idea bahawa tugas Nabi SAW hanyalah untuk menyampaikan Al-Qur'an sahaja?Jawapan / Penjelasan : Di dalam sejarah Islam, orang-orang yang mula-mula sekali mempersoalkan kedudukan hadith dalam Islam ialah para orientalis Yahudi dan Nasrani. Orientalis adalah ilmuan-ilmuan yang bukan beragama Islam tetapi mereka mendalami serta memahami Islam sehingga ke tahap USUL Islam. Mereka ini asalnya adalah orang Eropah Yahudi dan Kristian yang pergi belajar di Universiti-universiti di negara-negara Islam di zaman kegemilangan Andalus, Baghdad dan sebagainya. Mereka mahir dalam bahasa Arab klasik serta mahir dalam banyak jurusan ilmu Islam, seperti Fiqh, Usul dan tidak ketinggalan ilmu hadith. Antara contohnya ialah FIBONACCHI yang telah meminta kebenaran khas dari POPE untuk menyamar sebagai Islam supaya dapat menuntut di Universiti Baghdad. Hasilnya, beliau telah membawa satu "Series" yang dipanggil sebagai "FIBONACCHI SERIES" (dalam ilmu kalkulus). Yang sebenarnya series itu adalah apa yang beliau bawa balik dari Universiti Baghdad. Semua matapelajaran di Universiti-universiti Islam ini baik dalam matapelajaran Sains ataupun Agama di ajar dalam bahasa Arab Klasik. Penuntut juga tidak diasingkan antara ILMU DUNIA dan AKHIRAT. Ertinya walaupun penuntut aliran SAINS di mestikan mempelajari Ilmu Islam yang agak mendalam. Hasilnya, para penuntut Yahudi dan Nasrani ini juga telah terdedah dengan Ilmu Islam dan membuatkan sebahagian dari mereka telah mendalami serta menghalusi Ilmu Islam. Para orientalis awal ini kemudiannya membuka Universiti-universiti mereka sendiri di Eropah. Sebagai contohnya Universiti Cambridge dibuka oleh sekumpulan orang Yahudi lulusan University Cordoba. Mereka menubuhkan Cambridge mengikuti konsep serta model Universiti Islam Cordoba. Di Universiti-universiti barat ini, jurusan Ilmu Islam masih tetap di ajar dan disebarkan kepada penuntut-penuntut mereka. TUJUAN Islam di ajar adalah supaya mereka (Yahudi dan Nasrani) ini dapat membuahkan idea-idea yang boleh menimbulkan keraguan serta kesalahfahaman terhadapa Islam yang sebenar. Tidak hairanlah para orientalis ini mahir dalam Bahasa Arab klassik, mahir dalam Ilmu Hadith, hafiz Al-Qur'an serta Hadith dan sebagainya. Malangnya pengikut-pengikut mereka tidak mahir dan tidak tahu bahasa Arab menyebabkan mereka mengkritik hadith sewenang-wenangnya. Para orientalis-orientalis inilah yang mula-mula sekali membawa idea bahawa: As-Sunnah itu adalah palsu dan ciptaan manusia (seperti Imam Bukhari dan sebagainya). Tugas Nabi SAW hanyalah sebagai PENYAMPAI AlQur'an dan tidak lebih dari itu (seperti tape recorder atau posman). Ilmu hadith itu adalah batil dan palsu dan tidak membuktikan kesahihan mana-mana hadith. Antara nama-nama orientalis ini ialah: 1) AJ Weisnick 2) A. Spreanger 3) I Goldzeiher 4) J Horowitz 5) TW Juynboll 6) Edward Salisbury 7) OV Hondas A Spreanger adalah orientalis yang paling terkehadapan di dalam mengkritik hadith. Bukunya Das Luben und die Lehre Des Muhammad adalah pelopor dalam usaha untuk menafikan hadith. Inilah sebenarnya NABI pertama orang-orang anti hadith - NABI SPREANGER. Nabi pertama kita orang-orang Islam ialah Nabi Adam AS. Nabi pertama orang-orang Anti hadith ialah AJ Sprenger. Goldzeiher pula memulakan perbandingan ilmu hadith

35

PENJELASAN TERHADAP ANTIHADITH

dengan kesusteraaan Yahudi dan kristian. Berasaskan kepada perbandingan inilah Goldzeiher menolak hadith. Samalah juga dengan para anti hadith zaman sekarang. Karya beliau paling utama adalah bertajuk "Muhammadien Studien". Di dalam buku ini beliau telah terpengaruh dengan New Testament, neo plationic dan Gnostic untuk menafikan hadith. Jelas dalam bahagian pertama ini betapa fahaman anti hadith ini adalah berasal dari para orientalis Yahudi dan Nasrani dan TIDAK pernah berasal dari dunia Islam ataupaun mana-mana orang yang mengaku sebagai orang Islam. Fahaman anti-hadith adalah buah fikiran musuh-musuh Islam dan musuh-musuh Allah SWT untuk merosakkan Islam dan menghapuskan Islam. Ertinya orang-orang anti Hadith mengkafirkan Imam Syafie, Imam Bukhari dan sebagainya tetapi "MENGISLAMKAN" orang Yahudi dan Nasrani seperti Spreanger, Goldzeiher dan sebagainya. Mereka telah melanggar perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an yang berbunyi: “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengambil orangorang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpinmu, sebahagian mereka adalah pemimpin kepada sebahgian yang lain. Barangsiapa di antara kamu yang mengambil mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu adalah termasuk dalam golongan mereka....” ( 5: 51) Oleh kerana pemimpin kepada fahaman Anti Hadith adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka pengikut-pengikut anti hadith ini adalah dikira sebagai sebahagian dari golongan Yahudi dan Nasrani. Rujukan: 1) Islam dan Al Hadith : Abdul Halim El-Muhammaddy 2) Golden Age Of The Moors 3) Al Quran dan terjemahannya: Department Agama Republik Indonesia. Benarkah Hadith Hanya Wujud 200 Tahun Selepas Kewafatan Nabi Seperti Yang Didakwa Anti Hadith? Jawapan / Penjelasan : Mereka yang mempelopori sikap tidak percaya kepada sunnah/ hadith sebagai sumber teologi dan perundangan yang berwibawa dan berautoriti membuat pendirian di atas dasar kajian sejarah. Mereka mendakwa bahawa konsep sunnah/ hadith hanya timbul di kurun kedua dan ketiga hijrah di zaman Imam al Syafi'e iaitu 200 tahun selepas nabi wafat. Begitu juga, semua kitab-kitab hadith (alKutub al-Sittah) dihasilkan antara tempoh 200-250 tahun selepas kewafatan nabi s.a.w. Penghujahan di atas disokong pula oleh petikan ayat-ayat Al Quran yang menjelaskan bahawa Al Quran sudah lengkap dan hanya Al Quran sahaja yang bersumberkan wahyu dan terpelihara di mana sunnah/ hadith adalah rekaan di kurun ketiga hijrah dan seterusnya. Namun, mereka juga menerima bahawa tidak semua hadith tidak betul dan benar di mana ada juga yang benar seperti Piagam Madinah yang termetri di zaman Rasulullah s.a.w., perjanjian-perjanjian Rasulullah s.a.w. dengan pelbagai pihak serta surat-surat nabi yang dihantar kepada pelbagai pihak. Namun, ini hanyalah sebagai sumber rujukan sejarah yang tidak berautoriti dalam agama Islam. Mereka juga membuat kenyataan bahawa sikap menolak sunnah/ hadith bukan bererti tidak beriman dengan Rasulullah tetapi kefahaman anti-hadith hanyalah sekadar menjelaskan bahawa sunnah/hadith tidaklah bertaraf wahyu yang mengikat umat Islam dan juga sunnah/hadith adalah palsu, rekaan dan ciptaan yang kalaupun hendak diterima hanya sekadar sebagai sumber rujukan sejarah dan bukan sebagai sumber teologi dan perundangan. "Sumbangan" para orientalis Barat yang lebih banyak menimbulkan keraguan terhadap autoriti hadith ini telah diambil sebagai asas ilmiah golongan anti hadith untuk mereka membebaskan diri dari hadith yang dirasakan mengongkong kebebasan akal dan nafsu mereka dalam membuat tafsiran bebas tentang agama, manakala para ulama dan perawi hadith pula dijadikan sasaran serangan mereka seterusnya. Antara para orientaslis Barat yang mempelopori gerakan meragui autoriti hadith, yang menjadi rujukan utama dan guru mereka ini ialah Ignaz Goldziher dan ramai lagi seperti Aloyer Sprenger dan James Robinson Sprenger dan Muir misalnya, mendakwa bahawa hadith hanya mula dikumpulkan oleh Abu Bakar bin Muhammad bin

36

PENJELASAN TERHADAP ANTIHADITH

Amr bin Hazmi (meninggal 117H) atas arahan Khalifah Umar b. Abdul Aziz. Begitu juga dengan Goldziher dan Schact yang bersependapat bahawa hadith, khususnya yang berkaitan dengan hukum-hakam, hanya mula dikumpul dan dilakukan pada pertengahan kurun kedua selepas hijrah seperti oleh Imam Abu Hanifah (meninggal 150H), Abdul Malik bin Juraij (meninggal 150H) Imam Malik (meninggal 179H), Imam Shafei (meninggal 240H) dan lain-lain. Memandangkan hadith mengikut pengajian mereka hanya mula dikumpul dan dibukukan selepas lebih 150 tahun hijrah, besar kemungkinan berlakunya tokok-tambah dan pemalsuan hadith. Mereka juga khususnya Goldziher, menolak pendapat majoriti ulama hadith yang mengatakan pengumpulan hadith sudah bermula sejak dari zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar as-Siddiq r.a lagi setelah menerima pandangan yang diberikan oleh Sayidina Umar r.a. agar pengumpulan hadith dibuat. Mereka berhujah bahawa memang benar Sayidina Umar pernah mengutus surat kepada Sayidina Abu Bakar mencadangkan sedemikian, tetapi bukti Sayidina Abu Bakar menerima cadangan Umar itu tidak dapat dikesan di dalam sejarah Islam. Hujah para orientalis itu sebenarnya telah lama dijawab oleh para ulama dan sarjana Islam, dan jika mereka (golongan yang meragui hadith itu) benarbenar berminat dan ikhlas mengkaji Islam, mereka juga sepatutnya turut merujuk kepada jawapan balas para ulama dan sarjana Islam yang telah mengemukakan bukti yang jelas menangkis tuduhan tersebut. Fuad Sezgin di dalam bukunya Tarikh al-Turath al-‘Arabi dan Muhammad Mustafa Azmi di dalam Studies In Early hadith Literature misalnya, telah satu persatu mematahkan hujah Sprenger, Muir, Goldziher dan Schacht. Mengenai dakwaan para orientalis bahawa hadith mula dikumpulkan setelah lebih 150 tahun selepas hijrah, Mustafa Azmi menjawab dengan mendakwa bahawa para orientalis itu sebenarnya gagal memahami maksud sebenar bahasa Arab terhadap perkataan seperti Tadwin, Tasnif, Risalah, Sahifah dan juga Nuskhah. Pengumpulan hadith sebenarnya telah wujud sejak kurun pertama hijrah lagi, cuma ia di dalam bentuk Sahifah dan Nuskhah yang bertaburan dan tidak tersusun secara kemas dan sistematik seperti Sahifah Hammam Ibn. Munabbih, Sahifah al-Sadiqah, Nuskhah Salim bin Abdillah al-Khayyat dan seterusnya. Bertitik tolak dari sahifah dan nuskhah inilah para ulama hadith seawal kurun pertama lagi seperti Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij (80-1150H), Muhammad bin Ishaq (80-151H), Ma’mar bin Rashid (96-153H), Said bin Abi Aruba (80-155H), Muhammad bin Abdul Rahman Ibni abi. Dh’ib) (80-158H), Abdul Rahman bin Amr al-Auzai (88-158H), Sufyah bin Said al-Thauri (96-161H) dan ramai lagi, mula menyusun dan mengkelaskan hadith-hadith yang sememangnya sedia terkumpul dalam bentuk sahifah dan naskhah itu tadi, kepada bentuk buku yang lebih kemas, sistematik dan tersusun. Kesilapan yang lebih besar yang terjadi pada kebanyakan orang ialah mereka beranggapan bahawa hadith hanya mula dikumpulkan di zaman enam ulama hadith. (Sihah Sittah) pada awal kurun ketiga hijrah iaitu oleh Imam Bukhari (194-256H), Muslim (206-281H), al-Nasai (214-303H) Abu Dawud (202275H), al-Tirmizi (209-274H) dan Ibn Majah (209-273H). Tanpa mengkaji sejarah, pasti akan timbul keraguan bagaimana mungkin keenam-enam imam tersebut yang hanya hidup setelah hampir 200 tahun kewafatan Rasulullah s.a.w (wafat 11H) dapat mengumpul hadith yang begitu banyak. Mereka tidak menyedari bahawa keenam-enam imam hadith itu tadi bukanlah di peringkat pengumpulan hadith, sebaliknya mereka adalah di peringkat memastikan kesahihan sesuatu hadith dan seterusnya mengklasifikasikan hadith-hadith tersebut mengikut bad-bad tertentu sesuai dengan disiplin ilmu dalam Islam yang kemudiannya di panggil Musnad dan Musannaf. Kita tegaskan sekali lagi bahawa pengumpulan hadith memang telah bermula sejak dari zaman pemerintahan Sayidina Abu Bakar lagi (di dalam bentuk sahifah dan nuskhah seperti mana yang kita jelaskan sebelum ini), dan bukannya hanya baru bermula di zaman Khalifah Umar Abdul Aziz seperti mana yang didakwa oleh para orientalis, atau di zaman Imam hadith yang enam. Berhubung dengan kegagalan mengesan

37

PENJELASAN TERHADAP ANTIHADITH

jawapan bertulis Sayidina Abu Bakar r.a. terhadap cadangan Sayidina Umar sepertimana yang didakwa oleh Goldziher, ia juga telah dijawab oleh Mustafa Azmi. Memang benar tiada bukti bertulis (sama ada tidak diketahui atau sememangnya tiada) sebagai menandakan persetujuan Sayidina Abu Bakar terhadap cadangan pengumpulan hadith oleh Sayidina Umar. Namun persoalannya apakah bukti persetujuan itu mesti dalam bentuk bertulis? Kita berpendapat bahawa sama ada Sayidina Abu Bakar menjawab secara bertulis atau tidak, itu sepatutnya bukanlah perkara pokok. Apa yang lebih penting dari itu ialah apa yang sejarah telah catatkan terhadap tindakan Sayidina Abu Bakar selepas menerima cadangan itu. Apakah beliau hanya berpeluk tubuh dan mendiamkan diri, atau berbuat sesuatu ke arah pengumpulan hadith seperti dicadangkan Umar? Kajian sejarah secara teliti dan halusi khususnya terhadap manuskrip-manuskrip asal sejarah Islam, terutamanya sejarah perkembangan hadith, yang masih tersimpan di beberapa perpustakaan seperti di Maghrib, Turki, Mesir dan lain-lain telah menunjukkan bahawa sekurang-kurangnya 50 orang sahabat, 48 orang tabi’un kurun pertama hijrah, 86 orang para ‘ulama akhir kurun pertama dan awal kurun kedua hijrah dan 256 orang ulama awal kurun kedua telah mencatatkan di dalam kitab-kitab mereka bahawa Sayidina Abu Bakar pernah mengerahkan pengumpulan hadith dibuat, sekaligus membuktikan beliau menerima cadangan Umar itu tadi. Semua ini boleh dilihat di dalam menuskrip Kitab al-Maghazi oleh Musa bin Uqba (60-141H), manuskrip Kitab al-Siyar oleh Ibrahim b. Muhammad b. Harith al-Farasi yang masih selamat tersimpan di Perpustakaan Qarawiyyih, Fez, Maghribi. Begitu juga manuskrip Seerah oleh Muhammad bin Ishaq bin Yaser (80-151H) yang baru ditemui dan Nuskhah, kepunyaan Salim bin Abdillah al-Mkhayyat (85-150H). Inilah dia bukti dari segi sejarahnya. Isu Hadith; Mengenai Meminum Air Kencing Unta 1. Anti Hadith menuduh bahawa sahih Bukhari tidak layak diberi status hadith sahih kerana memasukkan hadith Arab Badwi minum air kencing unta untuk perubatan. Apakah komennya?2. Ada teguran dari saudara kita yang menyatakan hadith Rasulullah saw tentang anjuran minum air kencing unta adalah hadith Mutawatir dan kalaupun ia hadith Ahad, menurut setengah ulamak, wajib beramal dengannya.1. Anti Hadith menuduh bahawa sahih Bukhari tidak layak diberi status sahih kerana memasukkan hadith Arab Badwi minum air kencing unta untuk perubatan. Apakah komennya?Jawapan / Penjelasan : Hadith tentang khasiat air kencing unta sebagai ubat memang ada diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan hadith ini adalah hadith Ahad. Ini akan dijelaskan oleh dua tokoh yang hebat iaitu: 1.1. Ibn Khaldun (Muqaddimah) dan 1.2. Prof Qardhawi (Fatwa Muasirat) 1.1. Mula-mula kita lihat komentar Ibn Khaldun dalam Muqaddimah, Cairo, 1867, pg 412-413). Arab Badwi (Bedouins Arab), sejak purbakala lagi telah mempraktikkan pelbagai amalan perubatan yang kebanyakan diasaskan kepada pengalaman yang terhad dan juga sebagai sesuatu yang diwarisi dari nenekmoyang mereka. Memang ujud dukun-dukun Arab Badui yang masyhur antaranya al Harith Ibn Kalada. Amalan perubatan tradisional Arab Badui ini kadang-kadang berkesan, namun ia tidaklah menepati susurgalur ilmu perubatan tabi'iy kerana ia hanyalah suatu percubaan yang kadang-kadang menjadi dan kadang-kadang tidak. Jika ada orang yang membawa masuk amalan perubatan ini ke dalam Islam dinamakan sebagai perubatan Islam atau perubatan menurut sunnah sebenarnya tidaklah tepat. Tidak patut sekali jika ia digabungkan sekali kedalam kitab seerah Rasulullah saw atau menamakan dengan perubatan Nabawi kerana ia bertentangan dengan tujuan wahyu diturunkan. Wahyu tidak turun untuk menerangkan tentang perubatan dan sesuatu yang bersifat adat resam hidup seperti Rasulullah saw melihat seorang sahabat sedang mengahwini benih kurma dengan sabdanya, engkau lebih mengetahui urusan duniamu, maka aku beranggapan (Ibn Khaldun) tidak wajar menggabungkan hadith-hadith tentang perubatan walaupun hadith-hadithnya hasan-

38

PENJELASAN TERHADAP ANTIHADITH

sahih sebagai pakej koleksi hadith sumber hukum. Aku berpendapat jika seseorang beramal dengan kandungan hadith sahih tentang perubatan itu mungkin sembuh bukan kerana ubat itu tetapi berkat keyakinan dan keimanan kepada hadith itu. 1.2. Kita lihat pula apa kata Qardhawi (Koleksi Fatwa-fatwa Terkini) Hadith Anas bin Malik tentang air kencing unta boleh dijadikan ubat. Hujah kita untuk menolak fahaman anti hadith: saringan pandangan Qardhawi dan Syawkani (Nailool Awthor) Pertama : Jumhur fuqaha' (Maliki, Hanafi, Abu Yusof, Awza'iy, Hanbali dan Zuhri) menjelaskan sucinya air kencing binatang yang halal dagingnya (termasuk unta). (Syawkani, Nailool Awthor, jld 1, pg 49) , sesiapa yang dibesarkan dengan madzhab Syafi'iy tentulah merasa jijik kerana bagi madzhab Syafi'iy air kencing unta adalah najis. Kedua: HADITH itu tiada kaitan dengan usuluddin (pokok agama); ia tidak ditetapkan oleh unsur Ilahiyat (yang diwahyukan melalui Al-Qur'an) dan Nubuwwah (ajaran yang ditetapkan oleh Nabi), atau Sam'iyat (semitic); ia tiada kaitan dengan kewajipan agama yang wajib dilaksanakan; ia tidak ada kaitan dengan hukum halal dan haram seperti yang dijelaskan oleh Ibn Khaldun) Ketiga: Hadith air kencing unta ini adalah tergolong dalam hadith-hadith ahad yakni yang tidak mencapai taraf mutawatir (yang diriwayat oleh ramai perawi); maka kita tidak wajib beramal dengan hadith ahad seperti hadith ini. (Qardhawi, fatawa mu'asirat) Keempat: Oleh kerana air kencing unta dianggap ubat oleh masyarakat Arab badui ketika itu; ia boleh dibuktikan dengan perubatan moden melalui uji-kaji. Kelima: Jika masa telah berkembang dan manusia merasa jijik dengan air kencing unta dan perubatan moden telah menemui hampir kesemua ubat penyakit yang tidak diketahui masa dulu, maka hadith ini tidak perlu diungkitkan. Seperti saranan Ibn Khaldun sepatutnya hadith-hadith tentang perubatan tidak dimasukkan sekali kedalam koleksi hadith yang membicarakan usul agama kerana ia boleh mengelirukan manusia tentang fungsi agama. Apa yang disampaikan oleh Nabi hanyalah apa yang biasa dilakukan oleh tradisi Arab Badwi dan bukanlah suatu yang diwahyukan khusus mengenai perubatan. Kesimpulan: Usaha kumpulan anti hadith untuk merendahkan kewibawaan Imam Bukhari adalah satu usaha yang sia-sia. Ini kerana hadith dalam koleksi Bukhari tentang perubatan adalah tidak penting kerana wahyu datang bukan bertujuan menerangkan soal perubatan. Ia hanya bersifat sampingan yang bercampur dengan amalan tradisional masyarakat padang pasir. Hadith-hadith Nabi tentang perubatan tidaklah satu yang termaktub dalam urusan Nubuwwahnya (kerasulannya tidaklah mencakupi bidang perubatan, sains dan teknologi); apa yang disampaikan oleh Nabi kepada mereka yang menghadapi masalah kesihatan ialah apa yang biasa diamalkan oleh orang Arab terutamanya Arab badui. Status hadith perubatan seperti sayap lalat mengandungi racun dan penawar dan air kencing unta boleh dijadikan ubat bukanlah hadith mutawatir atau hadith yang muttafaq 'alaih (yang disepakati keatasnya); maka jika kita tidak mahu beramal dengannya tidaklah menyebabkan kita terkeluar dari Islam. Yang boleh menyebabkan kita keluar daripada Islam ialah apa yang dilakukan oleh anti hadith, mereka banyak mengeluarkan kenyataan yang mengejek Islam, ulamak dan hadith-hadith. 2. Ada teguran dari saudara kita yang menyatakan hadith Rasulullah saw tentang anjuran minum air kencing unta adalah Hadith Mutawatir dan kalaupun ia hadith Ahad, menurut setengah ulamak, wajib beramal dengannya. Jawapan / Penjelasan : Saya rasa banyak aspek yang diutarakan oleh akh diperselisihkan oleh ulama. Contohnya ada ulama yang mengatakan hadith Ahad wajib diamalkan setelah disabitkan kesahihannya (lihat mana-mana kitab Usul Fiqh) Kebanyakan hadith adalah Ahad dan yang mutawatir adalah sedikit jadi sudah tentu ada perkiraan lain untuk menentukan sama ada sesebuah hadith wajib diamalkan atau tidak. Apa yang disebut oleh Qardhawi dalam Fatwa adalah samaada hadith Ahad memberi ilmu yakini atau dzanni. Begitu juga hadith kencing unta adalah mattafaqun alaihi (Bukhari dan Muslim) dan menurut ulama hadith ia adalah antara jenis sahih yang terkuat. Walaupun ia jatuh hadith atau

39

PENJELASAN TERHADAP ANTIHADITH

ahad atau muttafaq alaih, namun ia jatuh bab perubatan yang tidak merupakan tujuan asal nubuwwah (seperti yang dijelaskan oleh Ibn Khaldun), walaupun ia adalah hadith yang sahih, namun dengan advancement dalam medical development, remedy yang telah disembuhkan oleh air kencing unta sudah terdapat ubat alternatif yang lebih acceptable. Bayangkan masyarakat yang tidak terdapat unta seperti Malaysia, sudah tentulah ia tidak dapat beramal dengan hadith ini walaupun ia hadith mutawatir. Kalau kita menyuruhnya orang Hindu India minum air kencing lembu ia dapat menerima tanpa masalah sebab lembu adalah suci bagi mereka. Misalnya ada sahabat yang mengadu sakit perut, Rasulullah saw menyuruhnya minum madu lebah. Tidaklah menjadi kewajipan setiap orang Islam untuk minum madu lebah bila setiap kali sakit perut; zaman kita langkah yang terbaik ialah pergi membuat pemeriksaan di klinik untuk ditentukan sebab sebenar kenapa sakit perut. Begitu juga dengan sakit mata, boleh dititik madu lebah kedalamnya, namun langkah terbaik ialah pergi berjumpa doktor terlebih dahulu untuk mengenalpasti penyakit. Kita meninggalkan hadith mutawatir minum madu lebah bila sakit perut itu tidaklah berdosa sebagaimana kita melanggar hadith mutawatir dalam syarat-syarat rukun solah. Meninggalkan hadith dalam bab perubatan tidak sama dengan meninggalkan hadith dalam bab iman, dan ibadah. Inilah konsep yang Ibn Khaldun dan Qardhawi hendak terangkan bahawa hadith-hadith Nabi tentang perubatan tertakluk kepada zaman dulu yang mana ilmu perubatan amatlah primitif. Tidak bermakna kita meninggalkan hadith mutawatir dalam bab minum madu lebah dan air kencing unta kita telah ingkar kepada Rasulullah saw. Kita juga tidak memperlecehkan Bukhari dalam hal ini. Kita ambil contohnya amalan bersugi, menggunakan kayu sugi itu bukanlah sunnah hakiki, yang sunnahnya ialah oral hyangiene (termasuk memberus gigi dengan berus yang moden, ubat gigi dengan tartar control, juga regular dental check-up) Inilah sunnah kerana ia dapat menjaga gigi dengan lebih baik. Begitu juga dengan perubatan, sunnah ialah mencari ubat bila sakit. Madu dan air kencing unta itu adalah apa yang biasa digunakan oleh umat zaman dulu; atau akar-akar kayu oleh umat Melayu dan Cina. Yang perlu kita tekankan ialah sunnahnya mencari ubat bila sakit, madu dan air kencing unta atau akar kayu itu hanyalah releven dengan sesuatu penyakit sahaja atau untuk zaman tertentu. Namun dengan penemuan baru dalam alopati dan hemeopati itu, maka ubat-ubat baru yang lebih saintifik dengan teknik pembedahan laser serta IT, maka ini sebenarnya lebih sunnah. Kita tak mahu diketawakan oleh umat lain hanya bergantung dengan air kencing unta dan madu lebah yang memang mujarab pada 1600 tahun dulu, sedangkan penyakit-penyakit baru mendatangi manusia dalam bentuk yang lebih yang memerlukan ubat-ubatan yang lebih canggih. Saya ambil contoh hadith yang mengatakan, jika dengan usaha kamu seorang mendapat hidayah, ia lebih baik daripada unta yang merah. Kalau zaman sekarang apa nilainya unta merah berbanding dengan sebuah private jet atau Rolls Royce. Maka hadith ini hendaklah difahami dengan; jika dengan usaha kamu seseorang mendapat hidayah, maka ia lebih baik daripada sebuah private jet. Barulah kena! Ini bermakna kalau Rasulullah saw hidup di zaman kita dan ia melihat seorang sedang sakit, niscaya baginda akan berkata, kenapa ia tidak pergi ke hospital untuk mendapatkan rawatan? Baginda tidak akan berkata, berilah kepadanya air kencing unta. Inilah pendapat Qardhawi dalam bukunya 'Bagaimana kita berinteraksi dengan as-Sunnah. Kita hanya mengambil makna lahir dan gagal menyelami maksud sesebuah hadith yang kadang-kadang hanya membawa makna lain yang mendalam. Isu Mengenai Lafaz Salam; Bagaimana Cara Lafaz Yang Betul? 1. Kenapakah umat Islam mengucapkan Assalamulaikum sedangkan dalam Al-Qur'an Allah menyuruh kita mengucapkan Salamun alaikum? 2. Saya kurang faham tentang perbezaan lafaz Al-Qur'an dan lafaz al-Hadith. Kenapa kita tidak boleh ambil terus dari

40

PENJELASAN TERHADAP ANTIHADITH

al-Qur'an sedangkan maknanya sama dan kenapa pula Rasulullah tidak menggunakan lafaz Al-Qur'an? Harap THTL boleh terangkan. 1. Kenapakah umat Islam mengucapkan Assalamulaikum sedangkan dalam Al-Qur'an Allah menyuruh kita mengucapkan Salamun alaikum? Jawapan / Penjelasan : Apabila kita diserang oleh ideologi yang asing bagi kita, maka langkah pertama ialah kita boleh menangkis serangan mereka dengan mendapat kejelasan terhadap isu yang dibawa oleh mereka, dalam hal ini kumpulan Anti Hadith (AH). Berikut saya perturunkan dialog saya dengan salah seorang ahli kumpulan itu tidak lama dulu di rangkaian msm-net. Anti-hadith menulis, Salamun 'alaikum Surah Al-An'aam(6) ayat 54: Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami datang kepadamu maka katakanlah: Salaamun-alaikum, bahawa barangsiapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakan dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang Tuhan mengajar kepada kita dari perkara kecil iaitu memberi salam dengan bentuk ucapannya sekali tetapi kita mencipta dan menambah ucapan salam yang lain - seolah-olah kita lebih mengetahui daripada Tuhan. Jawapan / Penjelasan : Manakah lafaz salam yang lebih afdhal: Salaamun alaikum atau Assalamu'alaikum?! Saya hendak memperbetulkan sedikit ucapan salam yang dikemukakan oleh saudara Chemat; saudara telah mengambil lafaz Al-Qur'an 'salaamun alaikum' yang mana ia bukanlah lafaz yang dipraktikkan dalam kehidupan sebenar Rasulullah saw dan golongan salaf atau khalaf. Lafaz salam yang dipraktikkan oleh sunnah ialah: Assalamu'alaykum warahmatullah Saya akan syarah dengan panjang lebar jika keliru kenapa terdapat perbezaan antara lafaz Al-Qur'an dan lafaz sunnah/hadith: Perbahasan: Lafaz salam yang paling afdhal ialah: Assala mu'alaikum warahmatullahi wabarokaatuh. Ini pandangan al Imam Abul Hassan al Maturidi (kitab: al Haawi fi Kitabi Sya'ir) dan Imam al-Mutawalli. Dalil hadithnya: HR adDarimi, Abu Daud, Tirmidhi, status: hasan), dari Imran bin Husain: Seorang lelaki datang kepada Nabi saw lalu memberi salam: 'Assalamu'alaikum', maka Nabi saw menjawabnya. Nabi bersabda : Sepuluh hasanah. Kemudian datang seorang lagi seraya mengucapkan, Assala mu'alaykum warah matuLlah. Maka nabi menjawabnya, kemudian Nabi saw bersabda, 20 hasanah. Kemudian datang pula seorang yang lain, seraya ia mengucapkan, Assala mu'alaikum warah matuLlahi wabarokatuh. Nabi menjawab dan bersabda, 30 hasanah. Pandangan Imam Nawawi dan Madzhab Syafi'iy (kitab: al Azkar bab Adab) Lafaz salam ' Assalamu'alaikum' sudah cukup ataupun 'Assala mu'alaika' adalah memadai; manakala menjawab salam memadai dengan lafaz: 'Wa'alaikumussalam' atau Wa'alaikas salam'. Menurut Imam Nawawi lagi, ucapan salam yang yang digunakan oleh Al-Qur'an seperti Ibrahim melafazkan 'salam' dalam ayat 25 Ad Dzaariyat itu adalah syariat yang terdahulu dalam bahasa Hebrew atau Ibrahimic. Juga ucapan yang disyari'atkan untuk Nabi Adam as. Mengikut Imam Abu Hassan al Wahidi asySyafi'i: aku berpendapat salam yang dimulakan dengan lafaz Assalam adalah lebih afdhal daripada Salaamun. Pandangan Imam-imam lain: Abu Bakar Jabir al Jazairi (kitabnya Adabul Muslim) lafaz salam yang betul ialah: Assalamu'alaikum warahmatuLlah. lalu berjabat tangan, yang diberi salam menjawab: Wa'alaikumussalam. Abdullah Nasih Ulwan dalam Tarbiatul Awlad juga menggunakan lafaz Assala, bukannya salamun. Syaikh Yusof Qardhawi dalam Fatawa Mu'asirat juga menyebut lafaz salam yang betul ialah yang bermula dengan Assalamu'alaikum bukannya Salaamun alaikum. Kesimpulan: Lafaz Al-Qur'an tidak semestinya boleh terus dilaksanakan, kita kena melihat sunnah bagaimana ia dilaksanakan. Kalimah Salamun 'alaikum itu hanyalah anjuran untuk bersalam; tetapi cara sebutan yang betul ialah melihat pula kepada sunnah nabi saw. Adapun lafaz salamun itu adalah syari'at yang terdahulu, di mana Orang Yahudi memberi salam dalam bahasa Hebrew.

41

PENJELASAN TERHADAP ANTIHADITH

Perbahasan lanjutan dari che'mat... SALAAMUN 'ALAIKUM saudara, Surah 58 ayat 8: Tidakkah engkau memerhatikan (wahai Muhammad) akan orang-orang (Yahudi) yang telah dilarang daripada perbuatan berbisik-bisik, kemudian mereka berbalik melakukan perbuatan yang telah dilarang itu serta mereka berbisik-bisik berkenaan dengan melakukan dosa dan pencerobohan serta kederhakaan kepada Rasulullah? Dan lagi apabila mereka datang kepadamu, mereka memberi salam hormat bukan dengan lafaz salam hormat yang diberikan Allah kepadamu; dan mereka berkata sesama sendiri: (Kalau benar Muhammad utusan Tuhan, maka) sepatutnya kami diseksa oleh Allah disebabkan (kata-kata buruk) yang kami ucapkan itu? Cukuplah untuk mereka neraka Jahannam, yang mereka akan dibakar didalamnya; maka itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat diatas ada saya sertakan dalam mel pertama saya: Dan lagi apabila mereka datang kepadamu, mereka memberi salam hormat bukan dengan lafaz salam hormat yang diberikan Allah kepadamu; Terjemahan ini saya petik dari SAKHR Ayat ini dengan jelas menerangkan larangan Tuhan supaya tidak memberi lafaz salam hormat lain daripada apa yang tuhan wahyukan. Saudara terlupa untuk mengulas ayat ini dalam mel yang lepas. Persoalan yang saudara bangkitkan akan saya ulas selepas mendapat jawapan ini.Komentar THTL: Baiklah saya akan ulas tafsir ayat 58: 8 daripada tafsir Qurthubi: Ayat ini ditujukan kepada sekumpulan orang Yahudi yang datang menemui Nabi saw: mengikut Qatadah: mereka melafazkan ucapan salam: Assaamulaykum (bererti: binasa atau matilah engkau) Mengikut Aisyah RA: orang Yahudi datang kepada Nabi saw dan mengucap salam: Assaam alaik ya Abal Qaasim (binasa atas engkau ya bapa si Kasim) Ia tidak ada kaitan dengan perbahasan ayat 6: 54: Ayat 6:54; Allah menyuruh kita supaya mengucap salam; maka lafaz salam yang popular diucapkan oleh Nabi saw ialah Assalamu'alaikum. Mengikut perbahasan mufassir, adalah tidak salah untuk mengucap lafaz yang saudara suka itu iaitu Salaamun alaikum. Ia adalah khilaf, namun lafaz assalamualaikum yang diketahui umum adalah lebih popular dan Jibrail tidak menegur Rasulullah saw sehinggalah baginda wafat. Ini bermakna lafaz Rasulullah saw itu adalah menepati ayat tersebut. Untuk menamatkan cerita..jika saudara suka dengan lafaz itu, silalah..maknanya tidak lari dari lafaz Assalamu'alaikum. jangan Good morning atau Hoi udahlah.sekian, THTL Soalan saya: Salaamun alaikum atau Assalamu'alaikum?! 2. Saya kurang faham tentang perbezaan lafaz Al-Qur'an dan lafaz al-Hadith. Kenapa kita tidak boleh ambil terus dari al-Qur'an sedangkan maknanya sama dan kenapa pula Rasulullah tidak menggunakan lafaz Al-Qur'an? Harap THTL boleh terangkan. AHMAD ZAMREE B. SHAARI, MMPJawapan / Penjelasan : Utk memahami lafaz-lafaz Al-Qur'an (dan hadith), kita hendaklah difahami dengan kaedah-kaedah bahasa Arab. Firman Allah (maksud), Sesungguhnya Kami turunkan Al-Qur'an itu dalam bahasa Arab. (Yusof: 2).Firman Allah lagi (maksud): Dengan lisan Arab yang jelas. (Asy Syu'ara:195) Lafaz-lafaz AlQur'an ini tidak boleh diambil secara terlalu memberat-beratkan (takalluf) atau membabibuta (ta'assuf); Takalluf ialah memahami lafaz-lafaz Al-Qur'an dengan maknamakna yang susah dan sukar (seperti apa yang telah berlaku kepada Bani Israil yang terlalu memberat-beratkan lafaz kalimah 'baqarah' (sapi betina) hingga amat sukar bagi mereka untuk melaksanakan perintah Allah supaya menyembelih sapi itu). Manakala Ta'assuf ialah mengambil lafaz-lafaz Al-Qur'an tanpa panduan dan petunjuk; hanyasanya mengikut akal fikiran. Misalnya ayat ini (maksud), maka berjalanlah kamu di muka bumi selama 40 hari. (At Tawbah: 2) Maka mereka mentafsirkan makna ayat ini ialah kewajipan keluar berdakwah selama 40 hari dalam setahun. Ini tidak benar! Kemudian datang kaum zindik membawa ayat: apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka katakanlah, salaamun 'alaikum.. (al An'am:54) Maka mereka terus menerima pakai lafaz Al-Qur'an itu secara ta'assuf (membabibuta, terus beramal dengannya tanpa ilmu dan petunjuk) Bolehkah kita beramal terus dengan ayat-ayat Al-Qur'an? Boleh. Dengan

42

PENJELASAN TERHADAP ANTIHADITH

syarat kita melihat tafsirannya yang ditafsir dengan lebih jelas oleh ayat-ayat lain, sebab sebaik-baik tafsir atau pengertian ayat ialah apa yang diperinci oleh ayat-ayat yang lain. Bagaimana jika kita merasa was-was dan tidak pasti dengan maknamakna atau lafaz Al-Qur'an itu? Atau tidak ada ayat-ayat lain yang menjelaskan dengan lebih terperinci. Maka di sinilah peranan as-sunnah, kerana assunnahlah yang mensyarahkan Al-Qur'an, menjelaskan dengan tepat sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Lihat Firman Allah yang menjelaskan peranan sunnah: Maksud ayat: Dan tiadalah Kami turunkan kitab kepadamu, melainkan supaya kamu jelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, juga untuk menjadi petunjuk hidayat dan rahmat bagi kaum yang beriman. (an Nahl: 64). Lagi, (maksud), dan tiadalah dia (Muhammad) itu berkata-kata menurut hawa nafsunya, tiada lain yang disampaikan melainkan wahyu yang diwahyukan. (An Najm) HR Abu Daud dari al Miqdam bin Ma'adi RA katanya, Rasulullah saw bersabda, Ingatlah sungguh aku telah diberi Al-Qur'an dan yang serupa dengan Al-Qur'an (assunah) selain daripada Al-Qur'an. HR Imam Malik (al Muwatta # 899) (maksud) Aku tinggalkan untuk kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama mana kamu berpegang kepada keduanya: Kitaballah dan sunnah RasulNya. Mari kita tengok bab salam yang diambil lafaznya dari Al-Qur'an: Firman Allah (maksud), Maka apabila kamu memasuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya dengan salam yang ditetapkan di sisi Allah, yang penuh berkat lagi baik. an Nur: 61 Firman-Nya lagi, Apabila kamu diberi salam kehormatan, maka balaslah salam kehormatan itu dengan salam yang lebih baik daripadanya atau salam yang serupa dengannya. (an Nisaa':86) Ayat lain, Sudahkah sampai kepadamu cerita tetamu Ibrahim yang mulia, Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salam. Ibrahim menjawab,salam (maksud ayat: AdzDzariyat: 24) Kemudian ayat al An'am: 54, katakanlah salaamun 'alaikum. Maka dari sini kita dapati ada macam-macam kalimah yang digunakan oleh Al-Qur'an, arahan supaya mengucap salam, kemudian lafaz Ibrahim salam dan di ayat yang lain salamun alaikum Maka untuk mendapat lafaz yang tepat, maka di sinilah peranan al-hadith. sebagaimana arahan Al-Qur'an, apa-apa yang dibawa atau diberi oleh Rasul, maka terimapakailah, dan apa-apa yang ditegahnya, maka jauhilah dia. al Hasyr: 7 Bukan setakat Nabi saw mengajar lafaz salam yang betul, malah baginda telah mengajarkan pula bagaimana menjawab salam dengan lebih baik, bagaimana salam di sebalik tembok, salam kepada wanita, salam kepada kumpulan, orang berjalan kaki dan yang menunggang kenderaan dan kepada orang kafir. Kemudian ulamak memperpanjangkan lagi sesuai dengan ruh sunnah, seni menyampaikan salam kepada orang buta, tuli dan bisu, bila sunat, makruh dan harus memberi salam, dan seterusnya. Apakah Ada Ramalan Nabi Atau Hadith Nabi Mengenai Golongan Anti Hadith Ini? Jawapan / Penjelasan : Salah satu hadith Rasulullah s.a.w. mengenai golongan Anti Hadith ialah: Maksud hadith Rasullulah s.a.w. : "Daripada Miqdam bin Ma'dikariba r.a. berkata : Bahawasanya Rasullulah s.a.w telah bersabda : Hampir tiba suatu masa di mana seorang lelaki yang sedang duduk bersandar di atas katilnya, lalu disampaikan orang kepadanya sebuah hadith daripada hadithku maka ia berkata: Pegangan kami dan kamu hanyalah kitabullah (Al-Quran) sahaja. Apa yang di halalkan oleh Al-Quran kami halalkan. Dan apa yang ia haramkan kami haramkan. (Kemudian Nabi s.a.w. melanjutkan sabdanya) : Padahal apa yang diharamkan oleh Rasullulah s.a.w., samalah hukumnya dengan apa yang diharamkan oleh Allah s.w.t". (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah)Keterangan Lelaki yang dimaksudkan di dalam hadith ini ialah seorang yang mengingkari kedudukan hadith sebagai sumber hukum kedua selepas Al-Quran. Ia hanya percaya kepada Al-Quran sahaja. Baginya, hadith tidak perlu untuk dijadikan sumber hukum dan tempat rujukan. Gologan ini tidak syak lagi telah terkeluar dari

43

PENJELASAN TERHADAP ANTIHADITH

ikatan Agama Islam. Dan pada realitinya seseorang tidak akan dapat memahami AlQuran jika tidak merujuk kepada hadith Nabi s.a.w. Al-Quran banyak menerangkan halhal yang besar dan garis panduan umum. Maka hadithlah yang berfungsi untuk memperincikan isi dan kandungan serta kehendak ayat-ayatnya serta menghuraikan dan menerangkan yang musykil. Oleh kerana itu, syariat tidak akan sempurna kalau hanya dengan Al-Quran sahaja, tetapi ia mesti disertai dengan hadith Nabi s.a.w.Benarkah Solat Sehari Semalam Lima Waktu Adalah Warisan Zaman Jahiliyyah? Jawapan / Penjelasan : Menurut Kassim Ahmad, solat sehari semalam lima waktu ialah warisan daripada zaman Jahiliyyah. Pandangan ini diambil daripada Rashad Kalifa yang menyebut: The whole Arabian society before and during the time of Muhammed followed the religion of Abraham. Thus Abu Lahab, Abu Jahl and the idolators of Quraish used to observe the five daily salat prayers exactly as we (?) do today (diambil daripada Mustaffa Suhaimi, 1996). Jadi untuk mendapat kepastian soal ini mari kita bincangkan dakwaan Rashad Khalifa tersebut. Adakah orang-orang Arab Jahiliyyah juga solat seperti yang orang-orang Islam masa kini lakukan? Solat atau al-Solat sememangnya bukanlah perkataan Islam. Ini bereti perkataan ini digunakan semenjak zaman Jahiliyyah lagi. Dikatakan juga perkataan ini berasal daripada Bahasa Babil dan Asyur. Kebanyakan bahasa yang tergolong di dalam keluarga Semitik menggunakan perkataan ini yang bererti doa. Makna solat pada zaman Jahiliyyah ialah doa ataupun meminta keampunan. Kata al-A'sya (7H/629M) ketika memperkatakan tentang arak: Dan angin pun menerpa masuk ke dalam tongnya (wa qabiluha al-rihu fi daniha), Lalu dia berdoa dan meminta pertolongan agar araknya tidak rosak (wa salla ala daniha wartasamu). Di dalam Bahasa Arab, perkataan ini mengandungi berbagai-bagai makna. Antaranya al-Luzum yang bermaksud kekal dan tidak keluar-keluar. Dikatakan "Fulan Salla fi al-bait" bermaksud si polan itu tidak keluar-keluar daripada rumahnya. Kedua diArabkan daripada perkataan Hebrew - salawta yang bermaksud tempat solat. Di dalam al-Quran disebutkan: Orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar kecuali kerana mereka berkata: Pemelihera kami ialah Allah. Dan sekiranya Allah tidak menolak sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, tentulah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, salawat (rumah ibadat Yahudi) dan masjid yang menjadi tempat menyebut nama Allah (al-Haj: 40). Di dalam bahasa Arab, harus meletakkan kata nama tempat ke atas kata nama hal. Jadi kata nama tempat (solat-doa) diletakkan di atas kata nama hal yang bermaksud berdoa. Dengan kehadiran Rasulullah, baginda membawa makna baru terhadap solat. Perubahan ini memang biasa berlaku di dalam apa bahasa sekalipun. Sesuatu makna pada sesuatu perkataan akan merubah mengikut zaman. Contohnya perkataan al-Qitar yang bermaksud keretapi pada hari ini bermaksud gerombolan unta yang bersambung talinya di antara satu sama lain. Apabila datang kenderaan yang bersambung gerabaknya, lalu orang-orang Arab memanggilnya sebagai al-Qitar. Di dalam surah alTaubah, Allah Taala berfirman yang bermaksud: Dan sesungguhnya solat kamu merupakan penenang jiwa bagi mereka (al-Taubah: 103). Dan firman Allah Taala lagi yang bermaksud: Sesungguhnya Allah dan Malaikatnya bersolat ke atas Nabi. Wahai orang-orang beriman! Solatkanlah ke atasnya dan ucapkanlah juga salam kepadanya (al-Ahzab: 22). Manakala firman Allah Taala di dalam surah al-Anfal pula, Allah menceritakan tentang hal ehwal solat orang-orang Jahiliyyah dengan firmannya yang bermaksud: Solat mereka di sekitar Baitullah hanyalah siulan dan tepuk tangan (alAnfal: 35). Al-Quran tidak menyebutkan secara jelas bilangan solat dan juga bilangannya. Waktu-waktunya disebutkan secara umum sahaja. Di antara ayat-ayat alQuran yang menyebut waktu-waktu solat ialah: 1. Maka bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan petang (al-Rum: 17). 2. Dirikanlah solat daripada waktu gelincir

44

PENJELASAN TERHADAP ANTIHADITH

matahari sehingga gelap dan dirikanlah juga solat fajar (al-Isra: 78). 3. Dan dirikanlah solat pada tepian siang dan permulaan malam (al-Rum: 114). 4. Jagailah solat-solat dan solat pertengahan (al-Baqarah: 238). Cara-cara menunaikan pula disebut oleh Allah sebagai: 1. Dirikanlah untuk Allah dengan khusyuk (alBaqarah: 238). 2. Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah dan sujudlah (Al-Haj: 77). Manakala sunnah pula menerangkan cara-cara terperinci cara melakukan solat. Rasulullah mendirikan solat sehari semalam lima waktu dan diikuti oleh orangorang Islam. Sabdanya pula kepada mereka: Solatlah bagaimana aku solat. Allah Taala juga mementingkan solat Jumaat. Firmannya yang bermaksud: Wahai orangorang beriman! Apabila diseru untuk bersolat pada hari Jumaat, maka bersegeralah engkau mengingati Allah dan tinggalkanlah jual-beli (al-Jumuah: 9). Sunnah jugalah menunjukkan cara mengerjakan solat Jumaat. Sunnah jugalah yang menerangkan cara khutbahnya. Di samping itu Allah Taala juga menerangkan cara-cara menunaikan solat ketika berada di dalam ketakutan. Firman Allah Taala yang bermaksud: Sekiranya kamu musafir, tidak apalah sekiranya kamu hendak memendekkan solat. Juga sekiranya kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Mereka itu musuh kamu yang nyata. Sekiranya kamu berada bersama-sama mereka, maka hendaklah kamu sama-sama mendirikan solat. Satu kumpulan daripada kamu hendaklah bangun sambil menyandang senajata. Dan bilamana mereka sujud, hendaklah mereka itu berada di belakang pula lalu datang pula kumpulan lain yang tidak bersolat sambil bersiap-sedia memikul senjata-senjata mereka juga (al-Nisa: 101-102). Demikianlah Allah memerintahkan agar kita mendirikan solat. Manakala perlakuan solat ini diterangkan oleh Rasulullah. Daripada ayat 35 surah al-Anfal, kita dapati bahawa orang-orang Jahiliyyah bukanlah mengerjakan solat seperti yang dilakukan oleh orang-orang Islam pada hari ini. Solat mereka hanyalah bertepuk-sorai gembira. Justeru, tuduhan yang dilemparkan tidak berdasarkan kepada bukti al-Quran sendiri. Dikatakan bahawa kaum Quraisy mengelilingi Kaabah secara berbogel sambil bertepuk tangan. Untuk menidakkan perbuatan ini, Allah Taala berfirman yang bermaksud: Wahai anak Adam! Ambillah perhiasan kamu ketika mengunjungi masjid (al-A'raf: 31). Father Jorjouis Daud di dalam bukunya "Agama-agama Arab Sebelum Islam" menyebutkan bahawa ibadat haji dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan mengelilingi kaabah sebayak tujuh kali. Selepas daripada tawaf tersebut, dikatakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melakukan solat dua rakaat di belakang al-Maqam. Kemudian Jibril mengajar pula berlari-lari di antara Safa dan Marwah serta amalan-amalan lain di Mina, Muzdalifah dan Arafah. Tidak pula disebutkan adanya solat sehari semalam lima waktu seperti dakwaan Rashad. Alangkah bagusnya sekiranya kita dapat melihat rujukan Rashad Khalifa tentang dakwaan ini. Justeru, dengan menolak sunnah, mustahillah perlakuan solat dapat dilakukan. Tidak tahulah sekiranya mereka hanya melakukan solat dengan rukuk dan sujud sahaja. Dan solat mereka tidak henti-henti dari gelincir matahari sehingga pada permulaan malam dan satu solat lagi pada waktu fajar. Elok juga rasanya kalau kita dapat meneliti buku panduan solat yang dilakukan oleh golongan anti-hadis ini. Disesuaikan dari tulisan:Hasmadi Hamdan, Al al-Bayt University, Jordan. Adakah Golongan Anti Hadith Pengikut Nabi Ibrahim? Jawapan / Penjelasan : Sudah ramai orang memperkatakan tentang golongan yang digelar "anti hadith", namun golongan tersebut terus tetap tidak menerima gelaran itu digelarkan ke atas mereka. Golongan ini, di peringkat global bukan sahaja menolak kewibawaan hadith sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam, malah mereka mendakwa bahawa hadith itu adalah ayat-ayat Syaitan. Sebaliknya menerima syariat Nabi Ibrahim. Lebih dari itu, mereka ini cuba membenamkan kewibawaan Rasulullah s.a.w. dengan berbagai dakwaan yang sengaja dibuat-buat. Sebagai ganti, mereka cuba

45

PENJELASAN TERHADAP ANTIHADITH

berselindung di sebalik bayang Nabi Ibrahim a.s. Konon mereka sembahyang mengikut Nabi Ibrahim, puasa ikut Nabi Ibrahim, zakat mengikut Nabi Ibrahim, pendek kata segala-galanya mengikut Nabi Ibrahim a.s. Kalau Nabi Muhammad s.a.w. yang merupakan nabi yang terakhir di kalangan para nabi-nabi, dianggap oleh golongan ini tidak dapat diyakini kemurnian pengajaran yang dibawakan melalui hadith-hadith baginda, lalu hadith-hadith baginda ditolak atau dipertikai dan konon mahu dinilai semula. Betapa pula dengan pengajaran yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim? Di mana pula mereka temui sahifah-sahifah (suhuf) Nabi Ibrahim? Apa pula method yang digunakan untuk mengumpul dan mempastikan kemurnian pengajaran yang tertera di dalam sahifah-sahifah tersebut? Siapakah yang tahu siapakah pengumpul sahifahsahifah tersebut? Apakah buku-buku atau disiplin ilmu yang disusun untuk mempastikan ketulenan ajaran: salat, puasa, zakat dan lain-lain yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim di dalam suhufnya itu? Kalaupun semuanya itu ada, apakah alasan-alasan yang mampu menyakinkan golongan tersebut untuk: a) Lebih menerima apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim b) Menolak apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad .Maksud 'apa yang dibawa' itu ialah: a) Suhuf Nabi Ibrahim yang tidak ditemui naskhah asal dalam bahasa asalnya. b) Quran dan hadith Nabi Muhammad yang wujud dalam bentuk masyaf dan kitab-kitab dengan banyaknya dalam bahasa Arab (asal) dewasa ini. Dalam kata lain golongan ini begitu dahuk untuk menampilkan diri mereka sendiri sebagai ulama reformer yang membaharui semua pengajaran Islam yang sudah lebih 1,416 tahun diamalkan oleh semua orang Islam di semua negara. Golongan ini mahu memberitahu kepada dunia bahawa selama 1,416 tahun ini umat Islam di seluruh dunia telah salah kerana mengikut ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, tetapi yang sepatutnya diikuti ialah apa yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim. Mahu diberitahunya lagi bahawa seluruh bangsa, termasuk bangsa Arab yang dilahirkan menuturkan bahasa al-Quran (satu-satunya cuma pegangan mereka) juga telah salah memahami al-Quran. Apa yang betul ialah fahaman yang dibawakan oleh seorang engineer di bidang pertanian yang untuk pertama kalinya dapat mendedahkan kemukjizatan komputer yang konon membuktikan kebenaran al-Quran. Engineer itu ialah Rasyad Khalifa yang sempat mengikrarkan bahawa dialah seorang Rasul (selepas Muhammad s.a.w.) yang diutus oleh Allah. Semua prinsip-prinsip ajaran Engineer di bidang pertanian ini selepas kematiannya diteruskan oleh golongan anti-hadith. Adakah mana-mana peribadi dari kalangan mereka mahu menafikan bahawa pemimpin kampungan mereka itu mengkagumi sipenipu yang mengaku rasul itu? Buku beliau yang diharamkan oleh kerajaan dalam tahun 70-an itu adalah saksi benar yang merakamkan kekaguman tersebut. Apa yang mereka berpegang teguh ialah kepada tafsir Quran yang tentunya ditulis oleh juru tafsir yang mutakhir, di kurun yang akhir-akhir ini sahaja, itupun melalui bahasa kedua yang tidak legal untuk dijadikan rujukan. Apa yang perlu diulas lagi, cumalah golongan yang sebegini tidak melakukan segalanya kerana mereka jahil, tetapi mereka ada tujuan dan wawasannya sendiri. Kata orang tua-tua, malu bertanya sesat jalan, tapi kalau bongkak pula tentu saja menyesatkan orang lain pula. Disesuaikan dari tulisan: Omar Abdul Aziz, Dakwah Ogos 1995) Apa Tindakan Kerajaan Malaysia Untuk Membendung Gerakan Anti Hadith. Jawapan / Penjelasan : Gerakan anti hadith adalah merupakan satu fahaman ataupun kepercayaan yang boleh mengancam aqidah, syariah dan akhlak umat Islam sekiranya tidak dibendung. Ini kerana fahaman tersebut adalah menyeleweng dan terkeluar dari ajaran Islam yang sebenar. Memandangkan gerakan anti hadith ini boleh mengancam akqidah umat Islam di negara ini maka kerajaan sentiasa berusaha dari masa ke semasa bagi membendung gerakan ini dari terus merebak melalui beberapa

46

PENJELASAN TERHADAP ANTIHADITH

pendekatan seperti berikut:(i) Satu penerangan kepada mereka yang tidak terlibat dibuat dari masa ke semasa melalui ceramah, forum, kursus, bengkel dan seminar Pemantapan Akidah Islam. Ianya bertujuan menjelaskan mengenai bahaya fahaman anti hadith kerana ia adalah bercanggah dengan fahaman Hadith Sunnah Wal Jamaah; (ii) Juga disampaikan juga menerusi khutbah-khutbah Jumaat dan juga penerbitan risalah, buku dan lain-lain yang berkaitan dengan akidah Hadith Sunnah Wal Jamaah;. (iii) Di samping itu, diadakan juga dialog dengan golongan yang terlibat dengan gerakan Anti Hadith yang diadakan dari masa ke semasa bagi mengenal pasti dan seterusnya mengatasi apa jua kekeliruan yang timbul di kalangan mereka; dan. (iv) Seterusnya pemantauan dan sekatan pengedaran bahan penerbitan seperti buku-buku yang dipercayai menyebabkan fahaman Anti Hadith tidak mengancam kepada umat Islam di negara ini.Brig. Jen. (B) Datuk Abdul Hamid bin Haji Zainal AbidinMenteri di Jabatan Perdana Menteri. Wallau'alam Sekian semuga jelas. Jazakallah khair, Kandungan dari e-book ini diambil dari laman web JAKIM. E-book ini dilarang dikomersial atau dijual beli dengan apa-apa maksud dan tujuan tanpa kebenaran bertulis. Sebarang komen dan teguran yang mungkin membina sila e-mel kepada e_bookhelp@yahoo.com. Terima kasih. (Jul '02) E-book ini diedarkan dengan percuma bagi tujuan memberi kesedaran kepada orang ramai tentang bahaya fahaman Anti Hadith yang boleh memesongkan akidah sebenar umat Islam; reproduksi untuk tujuan komersial atau dijual-beli dengan apa-apa maksud dan tujuan tanpa kebenaran adalah dilarang.

47