Teori X dan Teori Y

Dari Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas. Lompat ke: pandu arah, gelintar

Teori X dan Teori Y ialah teori motivasi manusia yang dicipta dan dibangunkan oleh Douglas McGregor pada 1960-an. Teori ini mengemukakan strategi kepemimpinan efektif dengan menggunakan konsep pengurusan berpenyertaan. Konsep ini terkenal dengan menggunakan anggapan-anggapan sifat dasar manusia. Pemimpin yang menyukai teori X cenderung menyukai gaya kepemimpinan melalui kuasa dan sebaliknya, seorang pemimpin yang menyukai teori Y lebih menyukai gaya kepemimpinan demokratik. Sebagai contoh, karyawan yang memiliki jenis teori X adalah karyawan dengan sifat yang tidak akan bekerja tanpa perintah, sebaliknya karyawan yang memiliki jenis teori Y akan bekerja dengan sendirinya tanpa perintah atau pengawasan dari atasannya. Jenis Y ini adalah jenis yang sudah menyedari tugas dan tanggungjawab pekerjaannya. Teori perilaku ialah teori yang menjelaskan bahawa suatu perilaku tertentu dapat membezakan pemimpin dan bukan pemimpin pada setiap manusia. Konsep teori X dan Y dikemukakan oleh Douglas McGregor dalam buku The Human Side Enterprise di mana para pengurus / pemimpin organisasi syarikat memiliki dua jenis pandangan terhadap para pegawai / karyawan iaitu teori x atau teori y.

[sunting] Teori X
Teori ini menyatakan bahawa pada dasarnya manusia adalah makhluk pemalas yang tidak suka bekerja serta senang menghindar dari pekerjaan dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Pekerja memiliki cita-cita yang kecil untuk mencapai tujuan syarikat namun menginginkan balas jasa serta jaminan hidup yang tinggi. Dalam bekerja para pekerja harus terus diawasi, diancam serta diarahkan agar dapat bekerja sesuai dengan yang diinginkan syarikat.

[sunting] Teori Y
Teori ini memiliki anggapan bahwa kerja adalah kudrat manusia seperti halnya kegiatan seharihari. Pekerja tidak perlu terlalu diawasi dan diancam secara ketat kerana mereka memiliki pengendalian serta pengerahan diri untuk bekerja sesuai tujuan syarikat. Pekerja memiliki kemampuan kreatif, imaginasi, kepandaian serta memahami tanggungjawab dan prestasi atas pencapaian tujuan bekerja. Pekerja juga tidak harus mengerahkan segala potensi diri yang dimiliki dalam bekerja.

[sunting] Lihat juga

Menurut McGregor organisasi tradicional dengan ciri-cirinya yang sentralisasi dalam pengambilan keputusan, terumuskan dalam dua model yang dia namakan Theori X dan Theori Y. Teori X menyatakan bahwa sebagian besar orang-orang ini lebih suka diperintah, dan tidak tertarik akan rasa tanggung jawab serta menginginkan keamanan atas segalanya. Lebih lanjut menurut asumís teori X dari McGregor ini bahwa orang-orang ini pada hakekatnya hádala: <!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->Tidak menyukai bekerja <!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->Tidak menyukai kemauan dan ambisi untuk bertanggung jawab, dan lebih menyukai diarahkan atau diperintah <!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->Mempunyai kemampuan yang kecil untuk berkreasi mengatasi masalah-masalah organisasi. <!--[if !supportLists]-->4. <!--[endif]-->Hanya membutuhkan motivasi fisiologis dan keamanan saja. <!--[if !supportLists]-->5. <!--[endif]-->Harus diawasi secara ketat dan sering dipaksa untuk mncapai tujuan organisasi.. Untuk menyadari kelemahan dari asumí teori X itu maka McGregor memberikan alternatif teori lain yang dinamakan teori Y. asumís teori Y ini menyatakan bahwa orang-orang pada hakekatnya tidak malas dan dapat dipercaya, tidak seperti yang diduga oleh teori X. Secara keseluruhan asumís teori Y mengenai manusia hádala sebagai berikut: <!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->Pekerjaan itu pada hakekatnya seperti bermain dapat memberikan kepuasan lepada orang. Keduanya bekerja dan bermain merupakan aktiva-aktiva fisik dan mental. Sehingga di antara keduanya tidak ada perbedaan, jira keadaan sama-sama menyenangka. <!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->Manusia dapat mengawasi diri sendiri, dan hal itu tidak bisa dihindari dalam rangka mencapai tujuan-tujuan organisasi. <!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->Kemampuan untuk berkreativitas di dalam memecahkan persoalan-persoalan organisasi secara luas didistribusikan kepada seluruh karyawan.

<!--[if !supportLists]-->4. <!--[endif]-->Motivasi tidak saja berlaku pada kebutuhankebutuhan social, penghargaan dan aktualisasi diri tetapi juga pada tingkat kebutuhan-kebutuhan fisiologi dan keamanan. <!--[if !supportLists]-->5. <!--[endif]-->Orang-orang dapat mengendalikan diri dan kreatif dalam bekerja jira dimotivasi secara tepat. Dengan memahami asumís dasar teori Y ini, McGregor menyatakan selanjutnya bahwa merupakan tugas yang penting bagi menajemen untuk melepaskan tali pengendali dengan memberikan desempatan mengembangkan potensi yang ada pada masingmasing individu. Motivasi yang sesuai bagi orang-orang untuk mencapai tujuannya sendiri sebaik mungkin, dengan memberikan pengarahan usaha-usaha mereka untuk mencapai tujuan organisasi.

PENGURUSAN

Tajuk-tajuk:1. Perbezaan antara pengurusan dan pentadbiran 2. prinsip-prinsip asas pengurusan dan proses-prosesnya. 3. Mengaitkan pengurusan dengan Pusat Sumber - dapat digunakan dalam pengurusan PSS. Pengenalan: 1. mengetahui tentang konsep - apa itu PSS, matlamat PSS Mempunyai kemahiran tentang kemanusiaan (pengurusan manusia) Perhubungan dengan manusia (guru-guru, pelajar, pentadbiran dll.) Teknik menyelesai (profesional) 2. Tahap berbeza mengikut jawatan Kemahiran-kemahiran: 1. Kemahiran-kemahiran bidang konsep
• • • • •

Keupayaan memahami pelbagai masalah dan perihal sebuah organisasi secara total. jelas dan fungsi organisasi dan matlamat organisasi. jelas tentang peranan dan tujuan setiap anggota organisasi. jelas tentang perimbangan fungsi terhadap perkembangan organisasi. fungsi, peranan dan perimbangan organisasi.

Konsep Kemanusiaan Teknik 2. Bidang Kemanusiaan
• • • •

berupaya memahami motivasi manusia mampu menunjukkan kepimpinan yang berkesan berupaya menerima perimbangan manusia dengan pengaruh persekitaran organisasi percaya bahawa manusia mempunyai sifat-sifat individu itu sendiri dan dari

segi persepsi dan tingkahlaku. 3. Kemahiran bidang teknik / Profesional (keperluan untuk pengurus - pentadbir)
• • • •

cara menjalankan tugas - apa yang patut dibuat teknik yang pelbagai dalam menyelesaikan masalah sekatan-sekatan dan batasan-batasan kebaikan dan kelemahan sesuatu cara.

Takrif / Definisi Pengurusan dan Pentadbiran. Pengurusan: 1. adalah melaksanakan sesuatu melalui manusia. 2. adalah satu proses sosial dibentuk, disusun untuk mengujudkan kerjasama, penyertaan dan penglibatan ahli-ahli dalam sesebuah organisasi untuk mencapai sesuatu objektif atau matlamat. 3. pengurusan melibatkan proses kemanusiaan. Pentadbiran: Adalah satu proses yang memusatkan kepada identifikasi, penyelenggaraan, pengawalan dan penyertaan penggunaan sumber-sumber sama ada berupa tenaga manusia mahupun bahan dalam satu sistem yang bersepadu dibentuk untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan. Kesimpulan: 1. Tiada garis pemisah yang nyata diantra pengurusan dan pentadbiran, Boles dan Davenport (1976) menyatakan bahawa pentadbir dan pengurus adalah satu fungsi yang sama meliputi aktiviti-aktiviti merancang, menghimpun dan menganalisis, mengawal dan menyebar maklumatmaklumat dalam usaha mencapai objektif yang telah ditetapkan. 2. Wilfird Brown juga bersetuju bahawa pentadbir dan mengurus adalah satu peranan di mana kerja-kerja diagihkan kepaa pembantu-pembantu dan pengurus dan pentadbir mengambil kira hasilnya. PROSES PENGURUSAN/PENTADBIRAN 1. Pengurusan dan pentadbiran dalam sesuatu organisasi tentunya melalui satu proses tertentu. 2. Proses pengurusan pentadbiran adalah langkah atau prosedur bagaimana seseorang pengurus pentadbir itu bertindak untuk mencapai objektif serta melaksanakan tanggungjawabnya. 3. Senarai semak bagi satu proses pengurusan pentadbiran adalah seperti berikut:a) menentukan matlamat dan objektif dengan jelas. b) menentukan tenaga manusia - mengagih tanggungjawab, kewibawaan serta penggunaan bahan sumber. c) menentukan dasar prosedur, tata cara kerja yang meliputi satu-satu tugas. d) menentukan tugas, panduan tugas, keperluan kecekapan dan penggunaan jenis staf. e) menentukan keperluan kewangan, kemudahan-kemudahan bahan serta kemudahan. f) menentukan jangkawaktu dan urutan aktiviti yang dijalankan. g) membuat penilaian dan menentukan standard serta kualiti kerja. PRINSIP PENGURUSAN

Terdapat berbagai prinsip tentan g pengurusan. Henry Fayol mengemukakan 14 prinsip pengurusan yang wujud dalam organisasi iaitu:1. Pembahagian kerja. 2. Kewibawaan. 3. Disiplin. 4. Menerima arahan dari orang lain. 5. Seorang ketua bagi satu unit atau bahagian. 6. Mementingkan kehendak masyarakat daripada kehendak individu. 7. Gaji atau upah. 8. Pemusatan 9. Aliran Kewibawaan. 10. Mengikut arahan. 11. Persamaan. 12. Kestabilan kerja 13. Inisiatif atau daya usaha. 14. espirit de coup. ELEMEN PENGURUSAN 1. Membuat Keputusan Amat penting kerana seseorang pengurus itu membuat keputusan atau untuk membuat tindakan alternatif selanjutnya. Elemen ini timbul di dalam semua peringkat proses pengurusan. 2. Menyelesai Masalah. Membuat kepuusan yang lebih rumit ketika memilih alternatif bagi mengatasi halangan atau masalah yang akan membantu pencapaian matlamat organisasi. 3. Hubungan Manusia. Digunakan untuk mendapatkan kerjasama dan penyertaan pekerja, menggunakan motivasi dan daya kepimpinan yang baik. 4. Komunikasi. Satu kuasa penggerak dan proses dinamik dalam organisasi yang dapat membantu kerjasama dan kemajuan secara berkelompok ke arah pencapaian matlamat organisasi. PROSES PENGURUSAN Pengurusan merupakan satu proses sosial. Banyak percubaan digunakan untuk menganalisis peringkat-peringkat proses pengurusan ini dan didapati banyak perubahan/

perbezaan di antara seorang pakar dengan pakar yang lain. Masing-masing mempunyai konsep yang lain tentang proses pengurusan. Bagi tujuan ini proses yang digariskan oleh UNESCO adalah dianggap paling sesuai. Proses pengurusan takrifan UNESCO dikenali sebagai proses PODC ( Planning, Organising, Directing and Controlling). Memandangkan proses pengurusan yang panjang mungkin akan mengelirukkan dan membuang masa, maka UNESCO telah memeringkatkan proses tersebut seperti berikut:1. Planning (merancang) Terdiri daripada: i. menentukan apa, bila, siapa dan bagaimana hendak dibuat. ii. mengenalpasti objektif dan menetapkan kaedah pencapaian keberkesanan yang paling maksimum melalui proses penetapan matlamat. iii. mengumpul serta menganalisis maklumat. iv. mencari alternatif atau pilihan. v. menyediakan atau menghubung perancangan dengan keputusan. 2. Organising (mengelola) i. mendapatkan peralatan, kelengkapan dan staf untuk mengwujudkan rangka dasar yang baik untuk menjalankan segala aktiviti perancangan yang telah dirancangkan. ii. mengumpulkan segala komponen pekerjaan ke dalam satu struktur yang baik. iii. membentuk struktur kuasa atau wibawa (authority) dan menyelaraskan jentera pelaksanaan. iv. menyusun dan menjelaskan kaedah dan prosedur. v. memilih, melatih dan memberitahu staf serta mendapatkan sumber-sumber lain yang perlu.

3. Directing (mengarah) i. terdiri daripada membentuk rangka kerja untuk masa dan perbelanjaan. ii. memperkenalkan dan memberi kepimpinan dalam pelaksanaan perancangan dengan cara membuat keputusan. iii. mengeluarkan arahan-arahan tertentu. iv. memimpin, mengelola dan memberi motivasi. 4. Controlling (mengawal) i. menilai segala kerja yang dijalankan di peringkat perancangan.

ii. mel;aporkan segala penyelewengan, kelemahan dengan segera supaya dapat dibetulkan. Menunjukkan jalan mengikut langkah-langkah yang betul dengan cara membentuk matlamat dan taraf. iii. menetapkan pencapaian dan memperbaiki penyelewengan dan kelemahan.