RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN SEKOLAH RENDAH Mata Pelajaran Kelas Bil Murid Masa

Tarikh Tema Tajuk Sub Topik Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran ini, murid akan dapat :: Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan : 4 Arif : 20 Orang : 8.15 – 9.15 pagi 10 Jun 2008 : : : UNIT 1: MENGENALI DIRI 1 C - Bina Kekuatan Diri Sifat Positif

:

1. menerangkan tingkah laku positif yang dapat dapat membentuk perwatakan mulia. 2. membanding bezakan antara tingkah laku baik dengan yang tidak baik. 3. menghargai kebolehan diri.
Ringkasan Isi Kandungan :1. Menyenaraikan sifat-sifat positif yang boleh diamalkan oleh pelajar dalam kehidupan seharian. 2. Membezakan sifat negatif dan menukarkan kepada sifat yang positif. 3. Kepentingan mengamalkan sifat positf dan meninggalkan sifat negatif Penerapan Nilai-Nilai Murni 1. Tolong menolong 2. Menghargai dan menjaga harta awam 3. Bekerjasama Unsur Patriotisme

1. Berbangga dengan nilai positif yang ada dalam diri dan perlu diamalkan dalam
kehidupan seharian. 2. Bersyukur dengan sifat positif yang ada adalah anugerah Allah s.w.t. Pengetahuan Sedia Ada

1. Murid pernah mengamalkan sifat-sifat positif ini dalam amalan harian di mana
sahaja berada.

Bil 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.

Sumber VCD iklan ‘Kempen Tandas Kita’ Lakonan dua watak berbeza tingkah laku pelajar yang baik dan yang negatif Surat khabar Tong sampah Kertas majong/kertas sebak Pen Marker/Alat Tulis Celotape Tape Lagu ‘Budi Bahasa Budaya Kita’

-

Kuantiti Sebuah CD 4 orang pelajar 2 Naskhah 1 biji 5 keping 5 batang 1 gulung 1 tape/radio

-

Kemahiran Generik KB TPK :- Kemahiran memerhati, kemahiran komunikasi :- Kinestetik, Muzik, Interpersonal, Ruang

Pembelajaran Koperatif Round Table, One stay three stray Pendekatan Konstruktivisme

Prosedur Pelaksanaan

Elemen Pengurusan, Pembelajaran Bestari, Kemahiran Generik KB : Menghubung Kait Membanding Beza Menklasifikasikan Linguistik (LI) KBF : Membuat Keputusan & Menyelesaikan Masalah MI : Ruang/Visual Interpersonal Kinestetik EIC : Kompetensi kecerdasan emosi (Emotional Intelegent Competency)

Catatan, Penerapan Nilai Murni, Nilai Alam Sekitar, Unsur Patriotisme, dan Sumber P&P Sumber P & P Lakonan 2 pasang pelajar bagi watak positif dan negatif - Sampah (surat khabar lama) - tong sampah Nilai Murni Bertanggungjawab Bantu membantu

Set Induksi (5 Minit) 1. Dua orang murid diminta melakonkan 2 perbuatan negatif, iaitu sambil berjalan, seorang membuang sampah merata rata dan seorang lagi menyepak tong sampah. Dua orang lagi murid lain diminta mengemas dan membersihkan sampah. 2. Murid diminta memberi pendapat dan mengulas kedua –dua situasi tersebut. 3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran hari ini.

Langkah 1 (15 minit) 1. Murid diminta menonton VCD tentang MI : Visual/Ruang Interpersonal ‘Kempen Jaga Kebersihan Tandas Kita’.

Sumber P & P Tayangan VCD berkaitan dengan tajuk. Nilai Murni Bertanggungjawab Bantu membantu

2. Guru bersoal jawab dengan murid tentang KB : Memerhati
Kempen Kebersihan Tandas. 2.1 Apa yang dapat anda perhatikan? 2.2. Bagaimana perasaan anda ketika berada di tandas kotor/ bersih / wangi/ busuk..

Menjana Idea Menghubung kait Linguistik (LI)

3. Secara rawak murid diminta menceritakan
tentang sikap dan amalan masyarakat dalam penggunaan kemudahan awam. Murid diminta membanding bezakan kesan amalan positif dengan amalan negatif itu.

Langkah 2 (20 Minit) 1. Guru mengedar kad kosong dan murid diminta menulis perkataan yang menunjukkan amalan positif dan juga negatif. 2. Murid diminta membentuk dua kumpulan berdasarkan sifat positif (Kump.A) dan sifat negatif (Kump B) berasaskan kad perkataan yang mereka buat. 3. Murid dari Kump A akan melakonkan satu situasi yang menunjukkan sifat positif dan murid Kump.B diminta menyatakan sifatsifat positif tersebut dan begitu sebaliknya. 4. Murid diminta menyenaraikan sifat- sifat positif yang lain yang berkaitan dengan aktiviti tadi. Langkah 3 (15 Minit) 1. Murid membentuk 5 kumpulan dan guru mengedarkan kad arahan. 2. Murid diminta berbincang dalam kumpulan dan menyatakan kepentingan amalan sifat positif dalam kehidupan seharian. : Kumpulan 1: Semangat Bekerjasama Kumpulan 2: Suka menolong Kumpulan 3: Bersifat penyayang Kumpulan 4: Bercakap benar Kumpulan 5:Bersopan santun

MI :- Kinestetik, Ruang, Interpersonal, Linguistik EIC:- Kesedaran Sosial KBF:-Membuat Keputusan & Menyelesaikan Masalah SPP:-Mediatif, Koperatif, Kolaboratif, Kontekstual Sumber P & P Kad-Kad Nilai Tolong menolong, timbang rasa

Teknik TOC :- Pokok/Awan MI ;- Visual ruang… KB :- Penyelesaian masalah Menjana Idea Komunikasi Memerhati Menulis

SPP :- Kertas Mahjong/Sebak, Alat Tulis, Sebab dan akibat Nilai Bertanggung jawab, bertimbang rasa, menghargai

3.

Pembelajaran Koperatif :• Round Robin Hasil kerja kumpulan dipamerkan. Wakil • Roam the room setiap kumpulan akan menjelaskan tugasan yang dibuat.

Penutup (5 Minit) 1. Guru membuat rumusan dan mengedar MI :lirik lagu ‘Budi Bahasa Budaya Kita’ serta • meminta murid menghayati lagu yang dimainkan. • 2. Murid menyanyikan dan mengerakkan • tubuh mengikut lagu dan rentak muzik tersebut.

Nilai :Muzik Interpersonal Kinestetik Budi bahasa, tolong menolong, kerjasama Sumber :Lagu ‘Budi bahasa budaya kita’ Siti Nurhaliza

Refleksi :______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

LAMPIRAN 6.3 Teknik Sebab dan akibat (TOC)