Nota Bab 1-5 Tingkatan 2

Pendidikan Menjamin Kecemerlangan Diri
Kecermerlangan diri boleh dilihat melalui pencapaian individu dalam

pendidikan ,penampilan perwatakannya , berkomunikasi dengan baik dan membuat refleksi secara berkesan . pendidikan yang tinggi –kedudukan yang penting – jawatan yang tinggi –kecermelangan
kerjaya – menyumbang idea bernas dan kreatif .

Perwatakan terpuji – sifat gigih , berani , beriltizam , daya juang ,dan daya saing –
kejujuran dan tanggungjawab ketika melakukan sesuatu kerja – nilai dikukuhkan dengan minat , ketekunan , kesungguhan , sifat ingin tahu dan keupayaan menghindari halangan mental .

Berkomunikasi dengan berkesan – didampingi , mudah dapat kawan , meyakinkan dan
mempengaruhi orang lain Membuat refleksi – cara mengatasi kelemahan – iktibar

Kemesraan menjalin perpaduan keluarga
Keluarga – institusi sosial Perpaduan penting –dapat diamalkan dengan didikan agama , sifat kasih sayang antara ahli keluarga ,menghormati dan menghormati dan mengambil berat

Meluangkan masa untuk bermesra supaya ikatan kekeluargaan lebih kukuh.
`hari ibu` dan `hari bapa ` - disambut untuk menunjukan tanda terima kasih – mengadakan aktiviti – mengeratkan hubungan Negara berbilang kaum – bebas menganut apa sahaja agama Segala kesusahan ditanggung bersama –mewujudkan perpaduan dalam keluarga .

Hormati Hak Orang Lain

Masyarakat – kelompok manusia – berinteraksi , bekerjasama , dan bertolak

ansur . 3 perkara yang perlu dilakukan : menghormati perbezaan individu , menghormati kebolehan dan bakat serta menghormati pendapat mereka .
Setiap kaum amat berbea disebabkan oleh : keturunan , latar belakang , baka ,

persekitaran tempat tinggal , agama , asuhan keluarga – masih mampu hidup
bersama – menghormati budaya masing masing Bagi menjamin keharmonian – kita perlu menghormati orang lain berasaskan perbezaan

individu , perbezaan bakat dan kebolehan semula jadi serta perbezaan pendapat .

Semangat Kekitaan
Semangat kekitaan – tinggal setempat - identiti budaya , nilai masyarakat , dan

tingkah laku – penting untuk membentuk perpaduan
Ciri ciri semangat kekitaan ialah : tingkah laku individu , nilai nilai hidup seharian ,

gaya hidup , cara hidup bermasyarakat dan pandangan masa depan

Warisan Kesenian Pelbagai Kaum
Kebudayaan dan kesenian mempengaruhi adat resam , cara hidup , corak pemikiran dan kepercayaan . Sumbangan kesenian : -perkembangkan pendidikan -tunjang kepada kebudayaan -menghubungkan manusia dengan alam luar biasa (magis) Sumbangan music : -daya tarikan dan keperluan naluri manusia -menaikan semangat Nobat / Nafiri(upacara pertabalan dan kemangkatan raja )

Tradisi Melayu (musik makyung , musik wayang kulit , mek mulung , ghazal ) Tali(rebab) , Kulit / membrane (gendang , rebana ) , Bergema (gong)

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.