NAMA TINGKATAN NO.

K/P SEKOLAH

: MOHAMAD SYAZWAN BIN ABDUL RAHMAN : 3 CEMERLANG : 930907-04-5559 : :

NAMA GURU

TANDATANGAN PELAJAR

TANDATANGAN GURU

_______________________

_____________________

Penghargaan
“Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang” Saya bersyukur ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurnia-Nya saya telah dapat menyiapkan kerja kursus ini dengan jayanya . Saya

ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam pengumpulan maklumat sehingga

terhasilnya folio ini. Setinggi-tinggi penghargaan saya ucapkan kepada kerana telah memberikan saya kebenaran untuk melakukan kajian ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada guru Sejarah saya, Cik Aishah bin Baharin kerana telah membimbing dan memberi keyakinan kepada saya untuk menyiapkan kerja kursus ini. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapa dan emak saya, dan kerana telah membantu saya dengan

membekalkan beberapa maklumat yang relevan kepada saya untuk menyiapkan kajian ini. Tidak ketinggalan, saya juga ingin

mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan sekumpulan saya yang telah banyak membantu saya mengumpul fakta bersama-sama tanpa mengira penat lelah iaitu. “Terima kasih sekalung budi”

Objektif Kajian

Objektif

utama

saya

menjalankan

kajian

ini

adalah

bagi

memenuhi keperluan kerja kursus PMR bagi tahun 2008 yang bertajuk

“Permainan Tradisional”. Saya telah memilih permainan congkak sebagai kajian untuk folio ini. Melalui kajian ini,saya berharap agar pengetahuan saya tentang permainan tradisional ini iaitu congkak dapat berkembang luas. Selain itu juga,saya berharap agar permainan tradisional orang Melayu seperti congkak ini dapat diperluaskan dan diketahui umum supaya permainan ini “tak lapuk ditelan zaman”. Generasi-generasi baru yang bakal menjadi pemimpin negara juga tidak akan melupakan permainan tradisional ini dan akan memeliharanya daripada pupus. Di samping itu, saya berharap agar melalui pendedahan dan

kajian saya mengenai permainan ini, semua pihak khususnya para pelajar akan mendapat pendedahan dan mengetahui serba sedikit tentang permainan yang congkak kerana ia merupakan salah kita satu dan

permainan

popular

dalam

kalangan

masyarakat

merupakan warisan bangsa yang harus dipertahankan. Akhir sekali, diharapkan agar kajian ini akan mencapai objektifobjektifnya dan supaya khazanah bangsa yang tak ternilai ini akan sentiasa dipelihara, bak kata pepatah, “takkan hilang melayu di dunia”.

Kaedah Kajian
Bagi mendapatkan maklumat dan fakta yang diperlukan bagi menyiapkan folio ini, saya telah menggunakan beberapa kaedah

yang saya rasakan senang untuk saya lakukan dan akan mendapat maklumat dengan banyak. Kaedah yang pertama adalah dengan menggunakan kaedah penyelidikan. Saya telah pergi ke perpustakaan di kawasan kediaman saya dan menggunakan beberapa jenis rujukan untuk mencari fakta dan maklumat yang berkenaan.Saya telah merujuk

buku,ensiklopedia,surat khabar,jurnal dan surat khabar yang terdapat di perpustakaan itu bagi memenuhi hasil kajian ini. Selain itu,saya telah menggunakan kaedah lawatan dan

pemerhatian. Saya telah melawat sebuah pertandingan congkak berdekatan rumah saya dan memerhatikan cara-cara para peserta bermain permainan ini. Saya telah mengambil gambar untuk dijadikan bahan bukti. Akhir sekali,saya telah menggunakan kaedah melayari internet. Saya telah membuat rujukan mengenai permainan congkak dengan membuka bebrapa laman web di internet. Banyak maklumat yang saya peroleh yang disertakan dengan visual yang menarik.Semua alamat laman web itu telah saya catat di halaman rujukan.

Hasil Kajian

• Pengenalan
Permainan congkak merupakan salah satu permainan Melayu yang sudah lama bertapak dalam kalangan masyarakat Melayu di negara kita.Di utara Semenanjung, congkak dipanggil Jongkok. Pada zaman dahulu, congkak hanya dimainkan oleh golongan istana.Lama-kelamaan,permainan ini berkembang kepada rakyat

jelata.Pada hari ini,congkak dimainkan oleh semua penduduk di seluruh dunia.

• Asal-Usul
Permainan congkak merupakan salah satu permainan Melayu yang sudah lama bertapak dalam kalangan masyarakat Melayu di negara kita.Congkak merupakan sejenis permainan yang berasal daripada negara Arab.Hal ini demikian kerana satu bukti tertua dijumpai oleh ahli sejarawan dan cari gali “National Geography” yang menjumpai kepingan batu kapur yang mempunyai dua liang selari yang bentuknya seperti papan congkak bertarikh 5000 hingga 7000 sebelum Masihi di Jordan,sebuah negara Arab. Dari negeri Arab,permainan ini tersebar ke Asia Tenggara disebabkan oleh pedagang-pedagang arab yang berdagang ke negeri Melaka yang merupakan pusat perdagangan yang terkenal pada zaman Kesultanan Melaka dulu.

Nama congkak diberi oleh kerana permainan ini mula dimainkan dengan menggunakan kulit kerang atau digelar “congkak”.Dari situlah bermulanya nama congkak ini.

• Alat Permainan
Dalam permainan congkak,peralatan utama yang diperlukan untuk vermain prmainan ini ialah papan congkak dan buah

congkak.Papan congkak biasanya diperbuat daripada batang pokok kayu tebal yang mempunyai antara 80 cm hingga 20 cm lebar. Papan ini berbentuk seperti perahu dan bahagian atasnya terdapat dua baris lubang.Setiap baris mempunyai lima atau tujuh lubang yang mana setiapnya berukuran 6 cm garis pusat.Lubanglubang ini diknali sebagai “kampung”.Pada setiap hujung barisan lubang ini terdapat lubang yang lebih besar yang berukuran 14 cm garis pusat yang dinamakan “rumah”. Buah congkak pula terdiri daripada beberapa jenis buah yang sesuai untuk dimainkan.Antara buah yang sering digunakan ialah kulit kerang,biji saga,biji getah,guli dan ketul-ketul batu kelikir.Buah-buah congkak bersaiz sederhana supaya mudah memegangnya semasa bermain.Tambahan pula,lubang kampung yang brsaiz kecil

memerlukan buah yang kecil juga untuk memenuhi lubang tersebut.

Jumlah

buah

adalah

bergantung

kepada

jumlah

lubang

kampung.Semakin banyak lubang kampung,semakin banyak buah yang diperlukan.Namun begitu,buah dalam setiap lubang kampung haruslah dalam jumlah yang ganjil seperti 7,9,11,13 atau sebagainya.

• Cara Bermain
Congkak dimainkan secara pusingan dan jumlah pusingan bergantung kepada ketepatan yang dibuat antara kedua-dua

pemain.Matlamat permainan congkak ialah menamatkan permainan lebih awal daripada lawan,menghalang atau memastikan terus lawan daripada meneruskan permainan. Permainan congkak dimainkan pada masa lapang.Pada

permulaan permainan,setiap kampung hendaklah dipenuhi dengan tujuh biji buah congkak,permainan bermula dengan kedua-dua pemain memulakan permainan secara serentak. Pemain akanmengambil semua buah daripada salah satu

kampungnya dan memasukkan sebiji demi sebiji buah tersebut ke dalam setiap kampung yang dilaluinya,termasuklah sebiji ke dalam rumah congkak sendiri. Jika buah terakhir berhenti di dalam kampung yang mempunyai buah di dalamnya,pemain boleh meneruskan permainan tersebut.Jika buah itu berhenti di rumah,pemain boleh memilih mana-mana

kampung

untuk

meneruskan

permainan.Tetapi,jika

buah

terakhir

singgah di kampung yang tiada buah,pemain dikira”mati” dan tidak boleh meneruskan permainan.Jika pemain mati di kampung sendiri dan bertentangan dengan kamung pihak lawan,pemain berhak mengambil buah di kampung pihak lawan tersebut(bertentangan sahaja)dan memasukkan ke dalam rumah sendiri.Taktik ini digelar

“tikam”.Sekiranya mati di tempat lawan,pemain tidak dibenarkan berbuat demikian. Apabila buah di kampung masing-masing tinggal beberapa biji sahaja lagi,maka mereka hendaklah berjalan setapak atau sekampung demi sekampung hingga ke rumah masing-masing.Sekiranya salah seorang pemain kehabisan buah di kampungnya sendiri,dia dikira kalah pada pusingan tersebut. Pada pusingan kedua,pemain akan mengisi buah ke dalam kampung sendiri daripada buah yang terdapat pada rumah masingmasnig.Setiap kampung perlu diisikan dengan tujuh buah.Jika seorang pemain kekurangan buah dan tidak cukup untuk diisi ke dalam kampung,dikira terbakar dan tidak boleh digunakan dalam pusingan tersebut.Buah berlebihan hendaklah disimpan ke dalam rumah sendiri. Pemain yang memenangi pusingan pertama akan memulakan permainan dalam pusingan kedua.Cara bermain adalah sama seperti pusingan pertama.Jika pemain yang mempunyai kampung yang

terbakar,dapat mengisi semula kampung tersebut dalam pusingan seterusnya dan boleh digunakan semula kampung tersebut. Dalam permainan ini,mereka dikehendaki berusaha menambah bilangan buah seberapa banyak yang boleh ke dalam rumah masingmasing supayapihak lawan hilang kesemua kesemua buah buah di dalam

rumahnya.Sesiapa

yang

memperolehi

termasuk

daripada kampung lawan dikira menang dalam permainan itu.

• Pemenang
Terdapat beberapa cara untuk menentukan kemenangan dalam permainan congkak.Antaranya adalah dengan mengira jumlah buah congkak yang diperoleh. Sekiranya rumah,sehingga terdapat berlebihan banyak walaupun buah telah di dalam lubang lubang

dimasukkan

kampung,bermakna pemain telah memenangi permainan tersebut.Ini disebabkan pemain telah berjaya mendapatkan buah lawan sehingga mampu meletakkan buah ke dalam rumahnya. Cara lain untuk mendapatkan kemenangan ialah dengan

menapak. Sekiranya seorang pemain lambat memasukkan buah ke dalam lubang rumah,dia akan dianggap pemenang.Ini bermaksud kelambatan memasukkan buah congkak ke dalam lubang rumah disebabkan buah di lubang kampung banyak.Oleh itu,pemain

mngambil masa yang lebih lama untuk memasukkan buah ke dalam lubang kampung.

Rujukan

 Buku ilmiah 0Lumpur : Jasiman Ahmad , 2004 . Permainan Tradisional . Kuala GoodMark Enterprise.

 Akhbar 0Harian Metro,Isnin,10 Mac 2003,halaman 28.

 Majalah 0Dewan Siswa,Mei 2007,halaman 19.

 Ensiklopedia 01996 Ensiklopedia Malaysiana , Jilid 3 ( Bintik – Czech ) , Edisi . Kuala Lumpur : Anzagain Sdn. Bhd.

 Internet 0Library Thinkquest,

http://library.thinkquest.org/C001252F/aesthethics/games/congkak. htm 0WikiHow, http://www.wikihow.com/Play-Congkak 0Fascinating Malaysia, http://www.fascinatingmalaysia.com/unik/congkak.html 0Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/congkak 0Permainan Tradisional, http://tradisionalbib.blogspot.com/2007/03/congkak_22.html 0Sukan Sri Aman: Congkak, http://sukan-sriaman.blogspot.com/search/label/congkak

 Orang Sumber 0-

LAMPIRAN

LAWATAN KE SEBUAH PERTANDINGAN CONGKAK

PAPAN CONGKAK YANG DIBUAT DARIPADA KAYU